Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

http://www.adressit.com/aseet

Kaikki järjellistä yhteiskuntaa kannattavat, äkkiä allekirjoittamaan!

Jos epäröit yhtään, lue ensin TÄMÄ:

http://www.nra.fi/arkisto/081112-analyysi-englanti.html

Kommentit (12)

Laitoin taivoistani poiketen nimeni tähän. Vastustan aina idioottien vouhotuksia. Aseiden kieltämisellä ei edes puututa itse ongelmaan, vaan sen oireeseen.

Katsokaa ja itkekää verta:

http://www.eskapat.net/files/eskapat.pa ... ot/ase.ppt

http://www.kovalevy.org/759062

Lainaus:
19.11.2008
Ampuma-aselain ja
eräiden siihen liittyvien
säädösten uudistaminen
- alustavaa pohdintaa

Yksi hanke, kaksi vaihetta, kolme työryhmää
1. vaihe
Hallituksen esitys eduskunnalle keväällä 2009
1.1 Käsiaseiden totaalikielto/rajoittaminen
1.2 Tietojenvaihto/terveystietojen saatavuuden parantaminen
1.3 Ampuma-aseiden säilytyssäännösten tehostaminen
1.4 Asedirektiivin muuttamisesta ja YK:n tuliasepöytäkirjasta
johtuvat muutokset ampuma-aselakiin
2. vaihe
Hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä 2010
- Vaaralliset esineet ja aineet
- Ampumaradat
- Muut ampuma-aselakiin tulevat muutokset

Joitakin vaihtoehtoja muutoksiksi,
joita lakimuutoksen valmistelun
yhteydessä on tarkemmin
arvioitava.

• Lyhyiden ampuma-aseiden lupakäytännön
tiukentaminen
- kielletään kokonaan pistoolit ja revolverit
* vähennetään lukumäärää tehokkaasti, vain luvattomat
jäävät jäljelle
* lopetetaan harrastus
* lunastetaan luvanhaltijoilla olevat aseet
- käänteisen yhdistymisvapausvaatimuksen murtaminen
* harrastaminen mahdollista vain seuroissa, joissa sosiaalista
valvontaa
* maaseudulla pitkät matkat seuroihin

- hankkimislupien antaminen vain yhteisöille, rinnakkaislupa
yhteisön aseeseen vasta kokeneelle harrastajalle
* yksityishenkilöt eivät saisi omistaa aseita
* rajaa harrastuksen seuroihin
* rajoittaa aseen hallussapitoa harrastuksen
alkuvaiheessa, harrastaminen valvottuna käyttönä
* vasta kun harrastus vakiintunut, voisi saada
rinnakkaisluvan eli oikeuden itsenäisesti pitää hallussa
yhteisön asetta
* vaikeuttaa harrastusta syrjäseuduilla
- ampuma-aseen käyttötarkoitukset, henkilön sopivuus ja
aseen soveltuvuus määritelty niin hyvin kuin mahdollista

• Asetyyppien määritelmät
- eivät vastaa kaikilta osin nykyistä teknistä kehitystä
• Aseen osien luvanvaraisuuden laajentaminen
- asedirektiivin muutoksen seurauksena joidenkin osien
luvanvaraisuus
- lipasmäärän rajoittaminen ja mahdollinen lippaiden
luvanvaraistaminen
* nyt luvanhaltijalla saattaa olla useita lippaita valmiina

• Tietojen vaihto/tietosuoja
- poliisin oikeus päästä terveydenhuollon rekistereihin ja
Kelan rekisteristä tietojen saaminen
* tehokas, toimisi sekä luvan hakemisvaiheessa että
luvanhaltijan seurannassa
* tietosuojavaatimukset
- poliisin oikeus saada tietoja puolustusvoimilta/
ilmoitusvelvollisuus poliisille, jos epäillään olevan riski
ampuma-aseen kanssa
* tehokas täydentävä järjestelmä

- lääkärin ilmoitusvelvollisuus silloin, kun hän tietää
mielenterveysongelmaisella potilaallaan olevan
ampuma-aseen
* tehoton, koska se koskisi vain jo olemassa olevan
luvanhaltijoita ja silloinkin vain tapauksia, joissa lääkärillä
olisi tieto aseesta
* aserekisterin avaaminen lääkäreille?
- poliisin oikeus pyytää lääkäriltä tarvittaessa suoraan
lausuntoja
* täydentävänä järjestelmänä tehokas
* säännönmukainen lausunnon pyytäminen hakuvaiheessa
rasittaisi voimakkaasti terveydenhuoltoa
- poliisin oikeus saada tietoja sosiaaliviranomaisilta
* alkoholismi
* epäsosiaalinen käyttäytyminen
* lapset ja nuoret

• Ampuma-aseiden säilyttämisen tehostaminen
- lupien antaminen vain yhteisöille vaikuttaisi säilyttämiseen
siten, että yhteisön vastattava säilytyksestä joko radalla,
asevastaavan kotona tai muussa paikassa
- ampuma-aseiden säilyttämisen siirtäminen ampumaradalle
* estää tehokkaasti pikaistuksissa tehtyjä tekoja, heikosti
suunnitelmallisia tekoja
* anastusriski korpiradoilla
* aseita joka tapauksessa kuljetettava huoltoon, kilpailuihin jne.
* aseen jättämisen valvonnan ongelmallisuus

– nuoren henkilön ensimmäisen aseen säilyttäminen
poliisilaitoksille
* tehostaisi nuorten aseiden valvontaa
* tehostaisi samalla henkilön valvontaa
* pitkät kuljetusmatkat
* poliisilaitoksille luotava tilat ja henkilöresurssit
- kotisäilyttämisen valvonnan tehostaminen antamalla
poliisille mahdollisuus käydä tarkastamassa säilytystilat
* tehostaisi säilytyssäännösten noudattamista
* toteutetaan pistokoeluontoisesti
* tarkastuksesta tehtävä aina ennakkoilmoitus
* tarkastetaan tosiasialliset resurssit ?

- säilytystiloja koskevien vaatimusten korottaminen
* ampuma-aseiden kotisäilyttämisen turvataso
* säilytyssäännösten muuttaminen edellyttää hankittujen
asekaappien korvaamista paremmilla

• Action-ammunta
- Practical-ammunnan ja sovelletun reserviläisammunnan
linjaus
* sallitaanko kaikki alalajit, kivääri-, haulikko-, käsiaselajit
* rajoitetaanko asetyyppejä: esim. muu ampuma-ase
• Ampumaurheilulajien ja niissä käytettävien
ampuma-aseiden etukäteishyväksyntä
* lupaviranomainen tosiasiallisesti määrittää urheiluammuntalajit
* estää tehokkaasti tarpeettoman tulivoimaisten aseiden
markkinoinnin
• Suurikaliiperiset aseet
- aseiden tehon kasvun rajoittaminen
* kaliiperirajat, esim. .50BMG, .500S&W

• Ampuma-aseiden kertyminen
- ampuma-aseiden lukumäärän rajoittaminen
- lupien määräaikaisuus - omaisuuden suoja
• Asekeräily
- sarjatuliaseiden keräily
* sarjatuliaseiden kielto yksityishenkilöille
- keräilyn rajoittaminen nykyaikaisten aseiden osalta
* vanhojen keräilysuunnitelmien mitätöiminen
- tiedosto asekeräilijän aseen osista
* tiedoston pitämisestä tehtävä ilmoitus poliisilaitokselle
- asekeräilijän säilytystilojen tarkastaminen
* tarkastukset mahdollisiksi ”alkutarkastuksen” jälkeenkin

• Ampuma-aseiden tarkastuttamista koskevan
säännöksen selventäminen
- nykyinen on tulkinnanvarainen ja puutteellinen
• Asealan elinkeinoa koskevien säännösten
tarkentaminen/muuttaminen
- ase-elinkeinolupaa hakevan oikeushenkilön määräävässä
asemassa olevien henkilöiden taustojen selvittäminen
- vastuuhenkilön vaihtumistilanteet ongelmallisia
- asealan kaupan harjoittamiseen käsiaseilla sekä ampumaaseiden
käyttöön kouluttamiseen käsiaseilla myönnettyjen
asealan elinkeinolupien raukeaminen/peruuttaminen, jos
käsiaseet kielletään kokonaan

• Ampuma-aseiden vientiä ja tuontia koskevat
säännökset
- uudistettava vastaamaan käytännön vaatimuksia
• Lainaamissäännöksen muuttaminen/selventäminen
- nykyistä säännöstä tulkitaan väärin ja ampuma-aseita
lainataan tilanteissa, joihin säännös ei ole tarkoitettu ja näin
kierretään ampuma-aselain säännöksiä

• Ilma-aseet ja jousiaseet
- Kielletyistä esineistä ja aineista säädetään järjestyslain 3
luvun 9-12 §:ssä
* sääntely on puutteellista
* vaarallisten esineiden saatavuuden rajoittaminen ja valvonnan
tehostaminen
* harkittava, onko erityisen voimakkaiden ilma- ja jousiaseiden
hankkiminen ja hallussapito luvanvaraistettava ja miten
luvanvaraistettavat esineet määritellään
* arvioitava, sisällytetäänkö vaarallisia esineitä koskevat
säännökset ampuma-aselakiin vai järjestyslakiin vai säädetäänkö
oma laki
* selvitettävä, mille viranomaiselle valvonta kuuluu

• Ampumaratoja koskeva lainsäädäntö
- sääntely vanhaa ja puutteellista
* keisarillisen senaatin asetus vuodelta 1915 ja senaatin päätös
vuodelta 1916
- lupaviranomainen tällä hetkellä lääninhallitus
* lääninhallitukset lakkaavat 1.1.2010
- harkittava sisällytetäänkö ampumaratoja koskevat
säännökset ampuma-aselakiin vai säädetäänkö erityislaki
- sääntely ulottuu useamman ministeriön hallinnonalalle
* ympäristöministeriö
* opetusministeriö
* sosiaali- ja terveysministeriö
* sisäasiainministeriö

Niin... Oikeastaan suomessa pitäisi myydä vähän järeämpiä aseita kansalaisille niin että sillä olisi maanpuolustuksellista merkitystä, kuten rynnäkkökiväärejä, kevyitä ja miksei myös raskaampiakin konekiväärejä (mitä turhia rajaamaan), sinkoja, kranaatinheittimiä ja jos on ollut oikein kiltti niin kyllähän pitäisi saada ostaa oikein ikioma panssarivaunu, hävittäjä, ohjusvene tai peräti pommikone.

Voisi se hirvenmetsästyskin olla vähän toisenlainen operaatio kun mokomia ajetaan ensin laiskasti kranaatinheittimillä satelliittipaikannuksen avulla sumppuun, jossa sitten pankinjohtaja laskettelee taisteluhelikopteristaan täyslaidallista kuorien sarvipäät lihoista ja luista kertaheitolla soppavalmiiksi.

mallas
Niin... Oikeastaan suomessa pitäisi myydä vähän järeämpiä aseita kansalaisille niin että sillä olisi maanpuolustuksellista merkitystä, kuten rynnäkkökiväärejä, kevyitä ja miksei myös raskaampiakin konekiväärejä (mitä turhia rajaamaan), sinkoja, kranaatinheittimiä ja jos on ollut oikein kiltti niin kyllähän pitäisi saada ostaa oikein ikioma panssarivaunu, hävittäjä, ohjusvene tai peräti pommikone.

Voisi se hirvenmetsästyskin olla vähän toisenlainen operaatio kun mokomia ajetaan ensin laiskasti kranaatinheittimillä satelliittipaikannuksen avulla sumppuun, jossa sitten pankinjohtaja laskettelee taisteluhelikopteristaan täyslaidallista kuorien sarvipäät lihoista ja luista kertaheitolla soppavalmiiksi.
Tämä oli hyvä!

En allekirjoita minäkään.

Siistimpää on ampua kuin alkaa puukolla nirhimään toista hengiltä. Eipä silti, sekin joiltain onnistuu.
Ampuma-aseella väkivallanteko ei anna useinkaan uhrille puolustusmahdollisuutta.
Ampuma-aseella tappaminen on niin "helppoa" sekopäille. Tappamisen kynnys madaltuu.

Eräät tyypit räjäyttäisivät vaikka Helsingin Ympyrätalon, jos se mahdollisuus tehtäisiin heille helpoksi.
En antaisi heille sitä mahdollisuutta.
En antaisi heille myöskään ampuma-asetta.

borri317
markent
En allekirjoita.
Tekee väkivallanteon psykologisesti helpommaksi.
Höpö höpö!Kyllä se pitää paikkansa. Ihminen käyttää niitä välineitä mitä on mukana tai nopeasti saatavissa.
Tämä siis silloin, kun joku suuttuu ja haluaa äkkiä satuttaa.
Suomessa: mikä tahansa mukana kulkeva.
Yhdysvalloissa: ampuma-aseet.
Lainsäädäntöjen erot tuntien... johtopäätös on selvä.

081112 - Asekieltojen vaikutukset: Iso-Britannia

Viime viikkoina mediassa suositun aseiden periaatevastustamisen lieveilmiöinä on kuultu satunnaisilta tahoilta ehdotuksia Suomen siirtymisestä ampuma-aselainsäädännössään nk. "Englannin malliin". Nämä ehdotukset ovat jopa saaneet julkisuutta, eikä missään ole käsitelty sitä tosiasiaa että 1997 Englannissa ei ollut laajamittaista aseongelmaa, jonka syntyä, kehittymistä ja pahenemista lähes kattava kieltolaki on tämän jälkeen ruokkinut.

Tosiasioiden, tilastojen ja käytännön todellisuuden perusteella ei ole pienintä epäilystä tai tulkinnanvaraa etteikö kyseinen "Englannin malli" olisi epäonnistunut täydellisesti kaikissa niissä tavoitteissa joita sillä väitettiin saavutettavan. Ei ole liioiteltua todeta, että kyseinen malli on vienyt aseet ampumaradoilta ja tuonut ne kaduille.

Oheinen dokumentti on osa laajempaa ampuma-aselain kehitysmahdollisuuksia koskevaa tietopakettia joka on toimitettu Eduskunnan hallintovaliokunnan, sisäministeriön ja valikoitujen kansanedustajien käyttöön viikkojen 43 ja 44 aikana.

Yhteenveto asekieltojen yhteiskunnallisista vaikutuksista Isossa-Britanniassa

Lyhyt historia Iso-Britannian aselainsäädännön kehityksestä:

1903 – Pistol Act. Alle 9 tuuman (228mm) piipulla varustettujen aseiden luvanvaraisuus.

1920 – Firearms Act. Ampuma-aseiden luvanvaraisuus, luvan myöntäjänä asuinalueen poliisipäällikkö. Säädetty bolshevikkivallankumouksen pelon seurauksena.

1937 – Firearms Act (muutos). Automaattiaseiden kielto pl. museot ja ammattikäyttö, alle 20” (508mm) piipulla varustettujen haulikoiden luvanvaraisuus.

1937, 1964, 1969 – poliisin sisäinen, salainen ohjeistus kiristyi vaiheittain, koskien ampuma-aselupien myöntämisperusteita. Ohjeistus julkaistiin 1989.

1968 – Criminal Justice and Firearms Act. Haulikoiden luvanvaraisen piipun pituuden raja nostettiin 24” (610mm) mittaan.

1997 – Firearms Act (muutos). Kattava kieltolaki jonka piirissä on lähes kaikki yhden käden aseet sekä valtaosa kivääreistä ja haulikoista. Säädetty Dunblanen joukkomurhan jälkeisessä julkisuuden paineessa.

Edellämainituista viimeisimmällä on ollut räjähdysmäinen vaikutus väkivaltarikollisuuden kasvuun ja luvattomien ampuma-aseiden saatavuuteen, tarjontaan ja käytön yleisyyteen.

Lain voimaantultua ensimmäisen kahden + kahden vuoden keskiarvoisella tarkastelujaksolla ampuma-aseiden käyttö väkivaltarikoksissa yleistyi noin tuhannella tapauksella (2.648 – 3.685 , +40% vuoteen 2000 mennessä), kesäkuuhun 2001 mennessä poliisi ja tulli havaitsivat Englantiin syntyneen järjestelmällisen ja kattavan laittomien aseiden salakuljetusverkoston.

Ref: Metropolitan Police , Scotland Yard, Centre for Defence Studies. BBC: 16.7.2001

Tarkastelujaksolla 2005-2006 henkirikosluvut olivat nousseet jo lukuun 4671. (+76%). Hälyttävin havainto tällä jaksolla oli se, että luvattomien – eli laittomien – aseiden kantaminen ja erityisesti käyttö on profiloitunut yhä enenevissä määrin teini-ikäisiin. Sisäministeriön aserikollisuusraportti ajankohdalta sisälsi yhteenvedot ”Laittomien tuliaseiden saatavuus nuorille lisääntyy jatkuvasti ja nuoret vaikuttavat olevan alttiimpia käyttämään aseita holtittomasti.” sekä ”Pienissäkin riidoissa on mahdollisuus ampumavälikohtaukseen (laittomien) aseiden yleisyyden vuoksi, uhan vuoksi ampuminen tai ammutuksi tuleminen mielletään oletusarvoisiksi vaihtoehdoiksi.”

Ref: Richard Ford, Philip Webster. The Times: 24.8.2007

Vuonna 2006 Englannin sisäministeriön laittomia aseita käsittelevässä julkaisussa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin epäkohtiin:

1. Aseiden käyttö kaikissa tilastoiduissa rikoksissa oli noussut 0,4% tasolle, kaksinkertaistuen viimeisen kymmenen vuoden tarkastelujaksolla.
2. Tiedon vähäisyys tai puuttuminen laittomien aseiden ja asetarvikkeiden kaupasta, rikollisten suhtautumisesta laittomiin aseisiin ja niiden käytön kulttuuriin, huumekaupan ja laittomien aseiden korrelaatiosta ja lainsäädännön vaikutuksista rikollisten aseenkäyttöön tekemiin valintoihin.
3. Haastatelluista rikollisista noin puolta oli uhattu aseella ja lähes yhtä montaa oli joko ammuttu tai yritetty ampua, noin kolmanneksen läheisiä tai ystäviä oli ammuttu ja noin kolmanneksen läheinen tai ystävä oli tapettu ampumalla. Haastatellut ilmoittivat haluavansa kostaa em. kaltaiset tapaukset itse, mikä on omiaan ruokkimaan väkivallan kierrettä.
4. Lähes puolet oli saanut ensikosketuksensa ampuma-aseisiin rikollisen toiminnan kautta, vain 7,5% aiemmin laillisen aseenomistukseen liittyvän toiminnan kautta, yhdenkään ei mainittu koskaan itse harrastaneen laillista ampumaurheilua.
5. Julkaisussa mainittiin erikseen, laittomien aseiden varsinaisen tarpeen (ryöstöt ym.) lisäksi hankinnan ja hallussapidon syyksi opportunismi, laittoman aseen hankinta vain siksi että niitä on saatavilla. Pääosa laittomista aseista myydään myös edelleen, mikä pitää ne jatkuvassa kierrossa.
6. Merkittävänä asiana julkaisu pitää laittomien aseiden muuttumista tavanomaiseksi normiksi katukulttuurissa ja niille on syntynyt symbolinen statusarvo. Laittomia aseita myös käytetään.
7. Ratkaisuksi tutkimus ehdottaa valvonnan tehostamista ja rangaistusten koventamista, siitäkin huolimatta että jo nyt aseiden kotivalmistuksesta on tosiasiallisesti tuomittu ainakin yksi elinkautinen vankeustuomio ja valvonta on resurssien jatkuvasta lisäämisestä huolimatta osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi. Hallussapitorangaistuksen (viiden vuoden vankeus) suhteen julkaisussa mainitaan että rangaistuksen koventaminen saattaa johtaa siihen että laittoman aseen haltija nykyistäkin useammin yrittää ”ampua pakotietä auki”.
8. Julkaisun yhteenvedossa todetaan, että monien aiheeseen liittyvien ongelmien ratkaisu vaatii sosiaalisia ja taloudellisia toimenpiteitä teknisten sijaan.

Havaituista, pahentuneista ongelmista lähes kaikki olivat samoja, jotka erittäin tiukan aselain oli lainsäädäntövaiheessa esitetty poistavan. Tämän lisäksi on todettava että mahdollisuutta valvoa aseiden hallussapitoa, kauppaa ja käyttöä ei tämäntyyppisen lainsäädännön voimassaollessa ole, jo pelkästään aserekisterien täydellisen puuttumisen vuoksi.

Ref: Gavin Hales, Chris Lewis, Daniel Silverstone; Home Office Research Study 298, Joulukuu 2006.

Englannin henkirikostilastot ovat siis kasvaneet huomattavasti, mutta vieläkin suurempi vaikutus on yleisen turvallisuuden heikentymisellä. Kaupungeissa kuten Manchesterissa ja Liverpoolissa on kokonaisia asuinalueita joille poliisit kategorisesti kieltäytyvät menemästä ollenkaan, johtuen siitä että näillä alueilla laittomien aseiden kauppa rehottaa ja todennäköisyys joutua ampumavälikohtaukseen on erittäin suuri.

Tilastollisesti tilanne on jopa pahempi kuin miltä se näyttää. Englannin henkirikostilastoihin luetaan nykykäytännöllä ainoastaan tapaukset joissa rikosnimike on ”murha”, kaikki muut tapaukset joissa ihminen on väkivaltaisesti kuollut jätetään järjestelmällisesti pois tilastoista, toisin kuin useimmissa muissa maissa, mm. Yhdysvalloissa. Tarkoitusta tälle tilastopolitiikalle ei ole julkisesti kerrottu eikä siitä yleisesti viranomaisten toimesta puhuta, mutta sen johdosta tilastot ovat olleet tämän käytännön voimassaollessa huomattavasti optimistisemmat kuin se todellisuus jota niiden tulisi peilata. Toinen Englannin rikostilastoja vääristävä käytäntö on se, että murroista, pahoinpitelyistä ja jopa ryöstöistä poliisin virallinen ohjeistus on antaa varoitus ja päästää epäilty välittömästi vapaalle jalalle, syytetoimien sijaan, ”resurssien säästämiseksi”. Tämän tosiasiallisen käytännön aiheuttamasta tilastovääristymän yksityiskohtaiset tiedot ovat poliisin sisäisinä salaisia.

Ref: Joyce Lee Malcolm, Reason: November 2002, Daniel Foggo, Sunday Telegraph 12.1.2003, Harvard Law School publication: A review of International and some domestic evidence, 2006.

Englannin mallia ei voida millään yhteiskunnallisella mittapuulla pitää onnistuneena. Poliittisten päättäjien toimenpiteissä on menty äärimmäisyyksiin, mm. edellämainittuun kansainvälisesti vertailukelvottomien tilastojen käyttöön, esineitä koskevien kieltojen laajentamisessa mm. starttipistooleihin, leluaseisiin ja teräaseisiin, sekä muiden maiden, erityisesti Saksan, Italian ja Baltian maiden syyllistämisessä koska salakuljettajat hankkivat näistä maista aseita Englannin valtaville laittomien aseiden markkinoille.

Laittomien aseiden hintataso on tarjonnan johdosta erittäin laaja. Huonokuntoisen mutta täysin ampumakelpoisen katkaistun haulikon hinta on asettunut noin £50 (80€) tasolle ja tavanomaisen pistoolin tai revolverin hinta on noin £150 (240€), mikä tuo ne lähes varattomienkin henkilöiden ulottuville. Varsinaiset statussymbolit ovat nk. elokuva-aseet, eli viihdeteollisuuden kautta mm. musiikkivideoissa näkyvät kalliit, laadukkaat yhden käden aseet ja kaikki sarjatuliaseet. Tästä syystä normaalilta lailliselta vähittäismyyntihinnaltaan noin 400-800€ aseet ovat Englantiin salakuljetettuina £1000-1500 (1600-2400€) hintaluokassa ja salakuljettajille katteensa vuoksi erittäin houkuttelevia. Konepistoolien ja rynnäkkökiväärien mustan pörssin hintataso on keskimäärin noin £2000 (3200€) tasolla, mikä tekee niistä hankintahintaan nähden kaikkein kannattavinta kauppatavaraa ja samasta syystä tarjonta on suhteellisesti huomattava.

Salakuljetuksen lisäksi Englannista on löydetty jo useampia kotiverstaita joissa on valmistettu mm. konepistooleita. Valmistusmenetelmä täysin toimivalle konepistoolille on mekaanisesti varsin yksinkertainen ja edellämainittujen myyntihintojen vuoksi tällainen toiminta on taloudellisesti erittäin houkuttelevaa. Lisäksi aseiden valmistus poistaa salakuljetukseen liittyvät riskit toiminnan paljastumisessa.

Yhteenveto:

Lainsäädännölliset toimenpiteet mitä Isossa-Britanniassa on tehty ampuma-aseiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ovat epäonnistuneet . Lakimuutosten aikana käydystä suureellisesta mediakampanjasta ja siinä esitetyistä väitteistä johtuen virhettä ei ole poliittisesti ollut mahdollista enää jälkikäteen myöntää. Samasta syystä poliittinen paine lisäkielloille on jatkuva koska tähän mennessä toteutetuilla ei ole ollut toivottua vaikutusta ja aiemmin julkisuudessa esitetyt väitteet muistetaan. Ylpeys estää virheiden myöntämisen joten sisäpoliittisen ongelman syntipukkien etsimien on laajennettu jo ulkopolitiikankin puolelle.

Vuonna 1997 Englannissa ei ollut aseongelmaa. Dunblanen tapaus valtavalla mediajulkisuudella ja ”Snowdrop” –nimellä tunnetulla addressilla painostivat päättäjiä tekemään harkitsemattoman ratkaisun. Tämä ratkaisu oli se virhe, joka loi Englantiin todellisen aseongelman, avaamalla kokonaisen markkina-alueen mustan pörssin kauppiaiden monopolille. Tätä voidaan perustellusti pitää malliesimerkkinä siitä, että tunnesyiden motivoimia lainsäädännöllisiä päätöksiä ei missään tapauksessa saa tehdä, varsinkaan kansalaisten turvallisuutta koskevissa asioissa.

Suomessa on Englannin alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna asukasmäärään nähden moninkertainen määrä ampuma-aseita, sekä luvallisia että luvattomia. On äärimmäisen utopistista ajatella, että näitä on mahdollista kiellon kautta kerätä kansalaisilta pois, jopa siinäkin tapauksessa että lunastushinnat asetettaisiin samalle tasolle kuin mitä samoista aseista tulevan mustan pörssin kaupassa on täysin mahdollista saada. Suomen asekätkentäperinteen huomioonottaen hävikki tulee mahdollisten lunastusten kyseeseen tullessa olemaan valtava ja tällainen päätös tulee aiheuttamaan korjaamattoman vahingon valtiovallan ja kansalaisten molemminpuoliseen luottamukseen. Jo nyt voimassaolevat rajoitukset joidenkin asetyyppien suhteen (mm. itselataavat kiväärit, tietyt kaliiberit) ovat ohjanneet pienen osan aseista kiinnostuneista luvattomien aseiden suuntaan, niin että sanktioidun ammuntaharrastuksen sijaan hankinnan helppous ja ostomahdollisuus ovat tehneet mustan pörssin aseista houkuttelevia, kun aiemmin toimivan ja tosiasioihin perustuvan lainsäädännön käytännön sovellukset ovat siirtäneet harrastustarkoituksiin hyvin soveltuvia asemalleja tavoittamattomiin.

Tätä kehityssuuntaa voidaan joko korjata järkeistämällä käytäntöjä ja lainsäädäntöä mm. niin että viranomaisten mielivaltainen tulkintamahdollisuus asioissa, joista he eivät objektiivisesti ottaen ole perillä tehtäviensä edellyttämällä tavalla, poistuu, tai ruokkia lisäämällä perusteettomia tai mielikuvapohjaisia kieltoja ja rajoituksia loputtomiin.

Ainoa varma lopputulos kiellolla on se, että valtiovalta menettää ainoan, realistisen ja kattavan mahdollisuutensa valvoa ampuma-aseiden omistusta ja käyttöä millään tasolla. Tällainen tulevaisuudenkuva on silmiemme edessä, EU-maassa joka kokeili helpolta vaikuttavaa ja vaikutusvaltaisten, julkisrahoitteisten järjestöjen ajamaa mallia, epäonnistuen kuvittelemissaan tavoitteissa täydellisesti.

Historia on siis jo opettanut meitä, nyt on tehtävä päätös otammeko siitä todella opiksemme.

Koonnut:
Henri R Helanto
Tiedottaja, varapuheenjohtaja
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat