Seuraa 
Viestejä45973

Tuli vain tässä eilen mieleen, että minkälaisessa yhteiskunnassa kukin haluaisi elää, jos saisi aloittaa kaiken puhtaalta pöydältä. Itselleni muodostui visio seuraavanlaisesta yhteiskunnasta.

Ensinnäkin maailmassa olisi vain yksi valtio ja yksi yhteiskunta, joka kattaisi koko maapallon. Tällöin ei olisi tarvetta armeijoille, vaan olisi ainoastaan poliisivoimat jotka pitäisivät yllä järjestystä. Ihmiset olisivat vapaita tekemään ihan mitä tahansa, kunhan se ei olisi laissa kiellettyä. Armeijoilta vapautuvat valtaisat määrärahat käytettäisiin yhteiskunnan ja tieteen kehittämiseen. Tieteen keksinnöt käytettäisiin tietenkin kaikkien eduksi ja kenties jonain päivänä löytyisi myös konkreettinen selitys elämän synnylle ja kuolemalle, jolloin uskontojakaan ei enää tarvittaisi.

Ihmiset olisivat tasa-arvoisia. Heillä olisi kaikilla samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Yhteiskunta toimisi demokraattisella periaatteella jokaisella hallintotasolla. Jokainen ihminen saisi kerätä elämänsä aikana niin paljon omaisuutta ja rahaa kuin itse haluaa. Henkilön kuoltua omaisuus siirtyisi yhteiskunnalle ja se jaettaisiin kaikkien lasten kanssa tasapuolisesti, jotta heille annettaisiin mahdollisimman samankaltaiset lähtökohdat elämään. Tällöin vältyttäisiin kaiken maailman Paris Hiltoneilta, joiden ei koskaan tarvitse tehdä mitään elämänsä eteen ja toisaalta niiltä miljoonilta lapsilta, jotka elävät lyhyen elämänsä äärimmäisessä köyhyydessä vailla mitään tulevaisuutta.

Tiedän, että ajatukseni ovat varsin radikaaleja, eivätkä ne todennäköisesti tule koskaan toteutumaan. Unelmassa on kuitenkin hyvä elää ja siksi toivoisinkin teiltä kommenteja asiaan. Toivoisin myös, että lukijat suhtautuvat kyseiseen malliin mahdollisimman avoimin mielin, mutta kritiikkikin on toivottavaa.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (25)

Ding Ding
Seuraa 
Viestejä9031

Tuohan on Islanti, jossa perintövero olisi nostettu 100%:iin.

Onko järkeä estää periminen? Suvussa kulkeneet tunnearvoltaan korkeat sukukalleudet riistettäisiin lapsilta. Kuolleen isän kovalla työllä rakentama talo siirtyy vieraan perheen omistukseen. Aika surullista. Se johtaa siihen, että harva enää rakentaa mitään omaa, ja vanhemmat antavat irtaimen omaisuutensa lapsilleen viranomaisilta salassa.

Ei Paris Hiltonin kadehtiminen ole hyvä lähtökohta millekään yhteiskuntamallille.

Gillespie> Tuli vain tässä eilen mieleen, että minkälaisessa yhteiskunnassa kukin haluaisi elää, jos saisi aloittaa kaiken puhtaalta pöydältä.

Minusta elämä on jo täydellistä tallaisenaan, (vaikkei se ain siltä tunnu, vaikkemme aina sitä ymmärrä) koska maailmankaikkeus syntyi tällaiseksi.

> Itselleni muodostui visio seuraavanlaisesta yhteiskunnasta.
Ensinnäkin maailmassa olisi vain yksi valtio ja yksi yhteiskunta, joka kattaisi koko maapallon.

Yksihän tämä jo on, rajat ovat keinotekoisia. Samas veneessähän täss ollaan.

>Tällöin ei olisi tarvetta armeijoille, vaan olisi ainoastaan poliisivoimat jotka pitäisivät yllä järjestystä.

Armeijat eivät ole pakollisia. Olisiko tulevaisuuden poliisi kuin lääkäri?

>Ihmiset olisivat vapaita tekemään ihan mitä tahansa, kunhan se ei olisi laissa kiellettyä.

Vapaita jo ollaan, kuka tekee lakia vastaan ja kuka ei ja sen jokainen itse päättää.

> Armeijoilta vapautuvat valtaisat määrärahat käytettäisiin yhteiskunnan ja tieteen kehittämiseen. Tieteen keksinnöt käytettäisiin tietenkin kaikkien eduksi ja kenties jonain päivänä löytyisi myös konkreettinen selitys elämän synnylle ja kuolemalle, jolloin uskontojakaan ei enää tarvittaisi.

Tieteen käyttöön, kyllä, olen smaa mieltä. Uskontoja eli (alku)teatteria aina tarvitaan.

>Ihmiset olisivat tasa-arvoisia. Heillä olisi kaikilla samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet.

Ihimisinä olemme tasa-arvoisia, mutta sekin on asia, joka on itse tajuttava ts. jos kokee alemmuutta/ylemmyyttä on se omien korvien välissä.

>Yhteiskunta toimisi demokraattisella periaatteella jokaisella hallintotasolla. Jokainen ihminen saisi kerätä elämänsä aikana niin paljon omaisuutta ja rahaa kuin itse haluaa. Henkilön kuoltua omaisuus siirtyisi yhteiskunnalle ja se jaettaisiin kaikkien lasten kanssa tasapuolisesti, jotta heille annettaisiin mahdollisimman samankaltaiset lähtökohdat elämään. Tällöin vältyttäisiin kaiken maailman Paris Hiltoneilta, joiden ei koskaan tarvitse tehdä mitään elämänsä eteen ja toisaalta niiltä miljoonilta lapsilta, jotka elävät lyhyen elämänsä äärimmäisessä köyhyydessä vailla mitään tulevaisuutta.

Demokratia prustuu enemmistödiktatuuriin.

>Tiedän, että ajatukseni ovat varsin radikaaleja, eivätkä ne todennäköisesti tule koskaan toteutumaan.

Ne eivät koskaan toteudu, koska ne ovat jo toteutuneet.

>Unelmassa on kuitenkin hyvä elää ja siksi toivoisinkin teiltä kommenteja asiaan. Toivoisin myös, että lukijat suhtautuvat kyseiseen malliin mahdollisimman avoimin mielin, mutta kritiikkikin on toivottavaa.

Toivon samaa ... siis avointa mieltä. Kritiikillä en tee mitään, mutta arvioinnilla kyllä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ding Ding
Kuolleen isän kovalla työllä rakentama talo siirtyy vieraan perheen omistukseen. Aika surullista.

Mun isoisän rakentamalle talolle, jossa just asun, on just käymässä noin, isäni kuoleman jälkeen, vaikka onkin tää nykyinen käytäntö. Naurattaa melkein mut ei ihan. Kaupunki aikoinaan pakkolunasti talon ja nyt mulla ei meinaa rahat riittää ostaa sitä takas kaupungilta, ku ne haluaa myydä sen, joten menossa yleisille markkinoille... eli kyllä sitä osataan olla julmia nykysysteemissäkin...

Aivan puhtaalta pyödälötä aloitettu yhteiskunta olisi jotakuinkin semmoinen että jokaiselle kansalle annettaisiin maat takaisin. Valtio on samaan aikaan yksi, mutta samaan aikaan alueellinen, semmoinen valtio joka ei tarvitse johtajaa. Suomen kansalle on suomen sisäisestä riippumattomuudesta ja alueellisista projekteista vastaava valtio elin, ja niin on myös jokaisella muullakin valtiolla, se tuo byrokratian paljon helpommaksi jos hallinnollisen elimen keskipiste on aluuellinen/kansallinen. Hallinnollinen elin on käytännössä vain ikoni, joka ei tarvitse ihmistä johtamaan sitä. Hallinnollisen elimen funktio tulee olla ME, toisinkuin nykyisellään valtio on elin joka on hän, ja jonka palvelukseen valtiollisten intressien mukaisesti jokainen koulutetaan ja pakotetaan. Valtion intresseistä tulee riisua talouskasvu pois, ja viedä valtiollisiksi tehtäviksi ainoastaan alueellisen riippumattomuuden turvaaminen koko kansalle; Kansalla tulee olla ikuinen oikeus asua ilmaiseksi maalla jolle on syntynyt. Näin valtion tehtäviksi muodostuu lähinnä posti, poliisi, kirjasto ja sairaala elinten ylläpito, sillä ne ovat elimiä jotka hyödyntävät meistä jokaista, sekä elintarvikeriippuamttomuuden pitäminen maan sisäisillä rajoilla, sekä myösen asuntojen ja energian hommaaminen jokaiselle. Käytännössä valtion, eli ihmisten tehtäväksi muodostuu ainoastaan tämä, valtio on vain kansan keskipiste johon on sovittu tämä yhteinen funktio; vapauden, riippumattomuuden, ja rauhan turvaaminen.

Valtion lait voisivat olla hyvinkin yksinkertaisia;
Yksilövapaus, jokainen yksilö on vapaa, ja se joka alistaa yksilövapauden, on rikollinen.
Rauha. Yleinen rauhan kunnioitus on tärkeää.
Sinua ei voi kukaan ajaa asunnostasi/alueelta jossa asut, pois.

nämä ovat lakeja joita turvaamaan tarvitaan minimaalista poliisivoimaa.

Omaisuutensa saa lahjoittaa kelle haluaa.
Jokaisella kansalaisella on oikeus maalla asumiseen, niin että jokaiselle jaetaan järkevän kokoinen maapläntti maata niin halutessaan, kuitenkin niin että naapureiden ääntä tulee kuunnella.
Osa luonnosta on ikuisesti rauhoitettua.

Valtion luonnollinen funktio on pitää Meidän kaikkien hyvinvointia yllä, niin siis valtiollisten elinten tehtävät kattavat ainoastaan ne piirit, jotka koskevat ME-kansaa. Tämä tarkoittaa että valtiollisen byrokratian tehtävänä on pitää yllä sairaala, posti, kirjasto ja poliisilaitosta, jotka muodostavat kansan yleisen työkalun. Hyvinvoinnin pohja on metsien hyvinvointi, ja se että luontokappaleelle palautetaan oikeus irtautua globaaleista markkinoista.

Globaalit markkinat ovat tätä nykyä ihmiskunnan suurin uhka. Valtio-elimet tulsii jokainen erottaa globaalista markkinataloudesta ja siirtää valtiolliseksi tehtäväksi alueensisäisten perustoimintojen ylläpitäminen. Näin valtio tulee erottaa yritysmaailmasta, ja yritysmaailmasta tulee muodostua rahan globaali kenttä joka aidosti toimii kysynnän ja tarjonnan lain sanelemana. Ei enää valtiollista proppagandaa minkään instituution sanelemana, vain idea yksilövapaudesta ja rauhasta ovat niitä jotka kattavat koko kansakuntaa. Jokaisella on oikeus perustaa yhteisö tai yritys. Raha on globaali joka on sidottuna kultaan, jolloin jokainen joka rahaa omistaa, omistaa globaalin passin kaikkeen mitä yritysmaailma tuottaa. Yritysmaailma voi olla lokaalinen, esimerkiksi puutavara kauppa hangon keskustassa, tai globaali korporaatio -- Tässä täytyy huomata että esim. mcdonalds ei ole sinänsä mitenkään paha asia, paha asia nykyisen maailman rakenteessa löytyy eliittivallasta joka orchestroi maailman tapahtumia ennalta, tosin mcdonaldskin on tämän tahon omistuksessa vähintäänkin välillisesti. Itseisarvoisesti mikään tämmöinen yritys ei ole paha, vain yhteiskuntamme rakenne joka on siirtynyt ulkoisen vallan käsiin lähes jokaiselta osaalueeltaan(media, hallinto, talous), ja on valumassa "yhden globaalin päätäntävallan alle" tulisi estää, ja tuoda kansalle vapaus takaisin; eliittivalta ei ajattele meidän parastamme, se ajattelee vain valtaa.

Jos valtio erotetaan yritysmaailmasta, ongelma on ratkaistu. Valtion funktioksi muodostuu vain yllämainitut asiat. Valtiollinen byrokratia on näin siis erittäin simppeliä, ja tulisi olla maan sisäiset kansanedustajat joiden tehtäväksi lähinnä muodostuisi maan sisäisten tapahtumien tarkkailu, sekä niistä tiedottaminen. Enää ei tarvitse lakisäätöä, tai väännöksiä suuntaan ja toiseen, ja ikuinen oravanpyörä on loppunut, kansakunnat ollaan saatu lepäämään ikuisesti vakaalle pohjalle, josta ensimmäistä kertaa vuosituhansiin voisi todellinen luovuus kummuta. Mikäli kansalta kumpuaa joku erinomaisen hyvä idea toteutettavaksi, esim, hteiskunnallisesti yhteisen interneverkon vetäminen joka taloon, kansalaiset voivat perustaa järjestön joka rupeaa keräämään kannatusta idealle. Mikäli Idea/projekti yhteisen hyvän nimissä saa suuren kannatuksen, sille voidaan järjestää valtiollinen järjestely. Jokaisen valtiollisen tahon toimi tulee olla 100% JULKINEN kaikelle maailmalle.

Koska yritysmaailma edustaa yksilöiden välistä kilpailua, näin tavallaan nykyinen valtio on lähinnä yritys jossa ihmiset ovat töissä, globaalissa kilpailussa, niin siksi sen tulee olla erotettuna valtiosta, ja valtion tehtävistä tulee KOKONAAN karsia talouskasvun edistäminen. Valtion tehtävä on ainoastaan yleisen hyvinvoinnin ylläpitäminen - talouskasvu ei sitä tuo, se tuo loppumattoman oravanpyörän ja sen ohella paljon stressiä ja saastetta maailmaan. Aika moni ihminen maailmalla kun joutuu pakosta olla tehtaalla töissä joka ei yksinkertaisesti hyödytä mitään tai ketään, vain siksi että on pakko saada tienesti ja leipä kasaan.

Näin valtiollinen budjetti on lähes minimipanoksessaan, koska sen tehtäväksi muodostuu lähinnä erinäisten ihmisten värvääminen ja energiatalouden(joka siis tulee vain ihmisille itselleen) ylläpitäminen. Täältä ei todellisuudessa ole mikään loppumassa, sillä luonto luo ja uudelleenluo jokavuosi.

Näin tavallaan planeetalle palaisi ikuiset ihmisoikeudet luontokappaleelle joka on luontoon syntynyt. Luonnollisen elämän mahdollisuus on palautettu jokaiselle; nykyään kun kukaan ei voi olla irti koneesta, joka tuottaa orjuutta ja stressiä, aseteollisuutta ja luonnontuhoa maailmaan.

Alistaminen on rikollisuutta, oli se sitten murhaa, raiskausta tai yhten globaalin valtaeliitin yhteiskunnallista manipulaatiota. Tämän sanoo selvä järki, ja sen tulee loppua! Yhteiskunta reset, perustaansa myöten, niin että kaikki korruption mahdollisuus on estetty...

Tietysti jää vielä yritysmaailmaan omanlaisensa vaikuttajat, kilpailu kun jää sinne. Ahneutta ei ikinä saada täältä pois, mutta koska me on ennen yksilöitä, eli valtio ennen yritysmaailmaa, ei alistaminen enää ole mahdollista. Koska luonnollisen elämän mahdollisuus, ja riippumattomuus siirtyy ikuisisksi valtion tehtäviksi, ei mikään ulkoinen taho edes piilossa voi ketään alistaa, sillä jokaisella on perustana irtioleminen globaalista markkinavallasta. Globaalit markkinat on pop, mutta vain näillä ehdoilla.

Ainiin, tuli vielä sanottavani että; Sosiaaliturvaa eikä minkäänlaisia tukiaisia enää tarvita tämän jälkeen. Valtion perus= Ensimmäiset asiat ensiksi, ei enä ätarvitse rahallista avustusta kansalaisille! Ja eikö kansa=valtio. No mitä on valtion metsät? Eivät ainakaan kansan metsiä, hoho...

Tuo utopia voisi onnistua, jos kaikki ihmiset olisivat samanlaisia, eläisivät samassa kulttuurikontekstissa ja puhuisivat samaa kieltä. Kaikilla olisi myös yhteinen tavoite ja jokainen siten tietäisi paikkansa yhteiskunnassa. Tuntuu aika mahdottomalta ajatukselta.

Tulee muuten mieleen Babylon...

Neutroni
Seuraa 
Viestejä42710

Kaikkien ihmisen yhteiskuntien ongelma on ihmisen soveltumattomuus johtamaan satojen ihmisten yhteisöä. Ihmiselle johtajuus on eläinlauman johtajuutta. Johtajuus saavutetaan ja sitä ylläpidetään voimalla ja viekkaudella. Pitää tapella, mutta myös hankkia liittolaisia. Ja johtajuuden etu on se, että saa syödä ensiksi lauman kaadettua saaliin ja naida lauman naisia miten vaan jaksaa. Luonnonoloissa tuo ei tuottanut ongelmia, kun johtaja oli syönyt hirvestä osansa, sitten söivät johtajan kaverit ja lopuksi muut pääsivät apajille. Ruokaa ja muita resursseja ei voinut kerätä varastoon. Siksi kai ihmisen luonteessa ei ole mitään rajaa johtajan ahneudelle.

Tuo systeemi toimii kahdenkymmenen ihmisen heimoyhteisössä, mutta tuhansien tai jopa miljoonien ihmisten yhteisöissä tuo johtaa järjettömyyksiin. Sen sijaan, että johtajien johdolla kehitettäisiin yhteisöä kaikkien parhaaksi, vietit pakottavat rikkaimmat hamstraamaan miljoonia kertoja tarpeensa verran resursseja muiden selkänahasta, ja silti he eivät osaa tulla tyytyväiseksi ja lopettaa. Nykyään raha vielä säilyttää arvonsa toisin kuin kaadettu saalis, johtaja voi pitää koko hirven itsellään eikä anna muruakaan kuin ehkä parille liittolaiskaverilleen.

Siksi näkisin ihanneyhteiskunnan lähtevän siitä, että johtajien väärinkäytökset estetään maksimaalisen tehokkuuden kustannuksella. Keskeisenä toimintatapana pitäisin pyrkimystä maksimaaliseen paikallisuuteen. Todellinen demokratia voi toimia kylän, tai ehkä kunnan alueella. Silloin ihmiset voivat kokea vaikuttavansa ja näkevät valintojensa tulokset. Kaupungin tasolla, kymmenien tuhansien ihmisten joukossa, demokratia toimii jo selvästi huonommin, puhumattakaan valtion tai maailman mittakaavassa. Yksi ihminen sadasta miljoonasta päättämässä jotain asiaa, joka vaikuttaa satojen tai tuhansien kilometrien päässä ei ole yhtään mitään.

Paikallinen pienimuotoinen tuotanto pitää myös yritykset ja yhteiskunnan hallintokoneiston pienenä ja hallittavissa olevana. Monet yhteiskunnan osa-alueet vaativat toki kuntaa tai kaupunkia laajempaa suunnittelua ja hallintaa, ja siksi maakuntien, valtioiden ja valtioliittojen tasotkin ovat tarpeellisia. Niille antaisin kuitenkin vain niiden toiminnan välttämättä tarvitseman vallan.

Mitä tulee päättäjiin, sen tulisi olla kutsumustyö. Siihen pitäisi saada ihmisiä, joilla on halu uhrata jotain itsestään yhteikunnan parantamiseen nykyisten ohmisistä piittaamattomien oman uran ja talouden pönkittäjien sijaan. En keksi kansanäänestystä parempaa tapaa päättäjien valitsemiseen, mutta millään puolueille tai vastaaville en antaisi minkäänlaista virallista asemaa. Enkä myös sallisi saman ihmisen edustaa enempää kuin kerran elämässään.

No, en sitten tiedä mihin minun utopiani kaatuisi. Tai ehkä tiedänkin, ihmisen ahneuteen. Siihen ne kaikki ihanneyhteiskunnat ovat kaatuneet. Täysin vapaa riistomarkkinatalous ruokkii kyllä ihmisen vaistoja parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka ei kovin monelle tuokaan onnea. Niin paradoksaalista kuin se onkin, onnea eivät saa edes systeemin menestyjät, koska menestys vaatii röyhkeän ahnetta, muita manipuloivaa ja ennen kaikkea mihinkään tyytymätöntä perusluonnetta.

Olet keksinyt anarkismin uudelleen. Ehkä tuota voisi kutsua lähinnä pasifistiseksi hajautetuksi anarkosyndikalismiksi.

Ehkä suurin ongelma on sama kuin muillakin vasemmistolaisilla utopiamalleilla. Se ei ota huomioon ihmisen todennäköisesti synnynnäisiä ryhmävaistoja ja toimintoja.

Neutroni
Seuraa 
Viestejä42710
Bomt Kneder
Olet keksinyt anarkismin uudelleen. Ehkä tuota voisi kutsua lähinnä pasifistiseksi hajautetuksi anarkosyndikalismiksi.

Ehkä suurin ongelma on sama kuin muillakin vasemmistolaisilla utopiamalleilla. Se ei ota huomioon ihmisen todennäköisesti synnynnäisiä ryhmävaistoja ja toimintoja.

Niin, ihmisen ahneutta ja ihmisyhteisön luontaista dynamiikkaa, joka johtaa vallan kasautumiseen harvoille.

Oma näkemykseni anarkismista on kuitenkin aika erilainen. Pasifismistakaan en puhunut mitään. Kyllä maanpuolustus on juuri noita valtion tason asioita, joka on jokaiselle yhteiskunnalle aivan välttämätön. Varsinkin sellainen yhteiskunta, joka tinkii maksimaalisesta tuotantokyvystä ihmisten kokonaishyvinvoinnin lisäämiseksi, on alttiina muiden valloitusyrityksille. Silloin kansan pitää vain olla niin hullua, että jokainen sotaa järjellä ajatteleva huomaa sen ottavan enemmän kuin antavan.

Toisaalta yhden valtion kattamassa maailmassa ei olisi huolta ns. Kiina-ilmiöstä, kun työntekijöiden oikeudet ja työnantajien velvollisuudet olisivat kaikkialla samat. Kenties tällöin tuotanto keskittyisi sille ihanteellisimpaan paikkaan, eli sinne missä raaka-aineet ja kuluttajat ovat mahdollisimman lähellä. Alueiden välisiä eroja voitaisiin myös vähentää luomalla heikoimpiin alueisiin lisää asuinmahdollisuuksia, jolloin markkinat seuraisivat kuluttajien perässä.

Gillespie
Toisaalta yhden valtion kattamassa maailmassa ei olisi huolta ns. Kiina-ilmiöstä, kun työntekijöiden oikeudet ja työnantajien velvollisuudet olisivat kaikkialla samat. Kenties tällöin tuotanto keskittyisi sille ihanteellisimpaan paikkaan, eli sinne missä raaka-aineet ja kuluttajat ovat mahdollisimman lähellä. Alueiden välisiä eroja voitaisiin myös vähentää luomalla heikoimpiin alueisiin lisää asuinmahdollisuuksia, jolloin markkinat seuraisivat kuluttajien perässä.

Tällaisessa mallissa työntekijän oikeudet olisivat varmaankin keskimäärin Kiinan oikeuksien tasolla. Ymmärtääkseni Kemijärvellä on paljonkin asuinmahdollisuuksia, mutta ei sinne kovinkaan moni halua muuttaa. Tosiasiassa kuluttajat siirtyvät sinne missä on työpaikkoja.

Omaisuuttahan sai mallissa kerätä vapaasti. Kyseessä on ehkä jotakin anarkokapitalismin ja sosiaaliliberalismin väliltä. Pitkällä aikavälillä mikään yksittäinen kulttuuri ei ole ollut kovin pitkäikäinen, valtioista luopuminen lieneekin vain ajan kysymys. Jos merkittävää taantumista ei tapahdu, voisi olettaa että valtioiden merkitys on jo huomattavasti vähentynyt 75 - 100 vuoden kuluttua. Isänmaallisuuden karvaimmat hedelmät toivottavasti poimittiin jo 1900-luvulla loppuun.

Kuka haluaa luopua suomalaisuudesta?
Kuka haluaa luopua Suomen lipusta?

Kuka haluaa luopua Maamme-laulusta?
Kuka haluaa luopua Siniristilippu-laulusta?

Siniristilippu-laululla on vain näennäinen paikallinen
merkitys, mikäli Suomi julistetaan olemattomaksi ja
tilalle tulisi vain esim. alue numero 7. No, todennäköisesti
Suomi-alueen nimi olisi jatkossakin Suomi, mutta
osa EU:tahan tässä jo ollaan....

Kuka haluaa vetää salkoon EU:n lipun
Suomen lipun tilalle? Mites USA:ssa, siellähän
on Yhdysvaltojen lippu pitkälti käytössä jokaisessa
osavaltiossakin?

Noh, EU:n sininen lippu kuvastanee hyvin myös
Pohjolan pitkää talviyötä, ja lipun tähdet yötaivaalla
tuikkivia tähtiä...

Jos EU:ssa haluaa vaikuttaa isolla v:llä, niin pitänee
muuttaa Ranskaan tai Saksaan.

Täydellinen yhteiskunta on hyvien ihmisten yhteiskunta.

Dredex
Kuka haluaa luopua suomalaisuudesta?
Kuka haluaa luopua Suomen lipusta?

Kuka haluaa luopua Maamme-laulusta?
Kuka haluaa luopua Siniristilippu-laulusta?

Mistään ei niinkään luovuta, vaan vanhat asiat kuolevat hitaasti pois, ja uudet tulevat vähitellen niiden tilalle. Niin on aina ollut, ja niin eespäin. Tuo Siniristilippu-laulu on niin karmeaa fasistista sontaa, että se sietääkin jäädä unholaan.

Neutroni

Niin, ihmisen ahneutta ja ihmisyhteisön luontaista dynamiikkaa, joka johtaa vallan kasautumiseen harvoille.

Anarkismi ja vapaus on olemassa aina. Toisilla on vain rahaa, aseita, vankiloita ja väkivaltamonopoli.

luffback
Anarkismi ja vapaus on olemassa aina. Toisilla on vain rahaa, aseita, vankiloita ja väkivaltamonopoli.

Noin minäkin sen näen, ainahan ne ovat olemassa.

Neutroni kirjoitti:

> Neutroni: Kaikkien ihmisen yhteiskuntien ongelma on ihmisen soveltumattomuus johtamaan satojen ihmisten yhteisöä…
Keskeisenä toimintatapana pitäisin pyrkimystä maksimaaliseen paikallisuuteen. Todellinen demokratia voi toimia kylän, tai ehkä kunnan alueella. Silloin ihmiset voivat kokea vaikuttavansa ja näkevät valintojensa tulokset.
En keksi kansanäänestystä parempaa tapaa päättäjien valitsemiseen, mutta millään puolueille tai vastaaville en antaisi minkäänlaista virallista asemaa

Puhut kuin tuntisit yhteisöni hallintojärjestelmän. Sallinet sen esittelyn:

Tässä hallintojärjestelmässä valta EI kuulu koskaan yksilöille. Niin yleismaailmallisella, kansallisilla kuin paikallisillakin tasoilla yhteisiä asioita hoitavat yhdeksän-jäseniset Hallintoneuvostot, jotka valitaan täysin vapailla vaaleilla. Minkäänlaisia puolueita ei ole, joten kaikki Hallintoneuvostot keskittyvät oman toimialueensa asioiden suhteen huomioimaan kaikkien asukkaiden yhteisen edun.
Jokaisella paikkakunnalla pidetään Paikalliset Hallinto Neuvoston (PHN) vaalit kerran vuodessa. Koska äänestäjillä säilyy täysi omantunnon vapaus, valituksi tulevat henkilöt, joita pidetään kypsinä ja kokeneina eivätkä ne, jotka ajavat omaa etuaan tai tavoittelevat valta-asemaa itsekkäistä syistä.
Asioista päätettäessä Hallinto Neuvoston jäsenet neuvottelevat pyrkiäkseen löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun ja päästäkseen siitä yksimielisyyteen. Päätöstä ei julkisteta ennen yksimielisyyden saavuttamista. Jos sitä ei saavuteta neuvottelun tuloksena, voidaan äänestää. Päätäntävalta EI siis koskaan kuulu yhdellekään PHN:n tai minkään Hallinto Neuvoston yksittäisille jäsenille, vaan Neuvoston jäsenten yhteispäätökselle.

Vaalimenettely paikallisvaaleissa:
Vaaleissa ei ole minkäänlaista ennakko-ehdokasasettelua. Vaalipropaganda ja kaikenlainen vaaliagitaatio on kielletty, jotta kaikilla äänestäjillä säilyy vapaus oman harkintansa mukaan päättää keille antaa äänensä. Kaikki täysi-ikäiset aikuiset ovat sekä mahdollisia äänestettäviä että äänestäjiä.
Vaalit toimitetaan salaisina lippuäänestyksinä. Jokainen yksilö äänestää koko neuvostoa, eli äänestyslippuihin merkitään 9 eri nimeä. Valituiksi tulevat ne 9, jotka saavat eniten ääniä, kun kaikki äänet lasketaan yhteen.
Näin menetellen äänten hajonta on mahdollisimman suuri, joten ne jotka saavat eniten ääniä ovat monien ihmisten mielestä ominaisuuksiltaan sopivia hoitamaan yhteisiä hallinnollisia asioita.

Ruohonjuuritason kuukausirytmiin kuuluu ”paikkakuntakokous” kerran kuukaudessa, jolloin kuka tahansa voi tuoda sen kokouksen käsiteltäväksi haluamiaan asioita. Kokous päättää yhdessä ratkaisuista ja jos se katsoo sen aiheelliseksi, niin asia voidaan siirtää PHN:n käsittelyyn. Eli tämä kokous antaa kenelle tahansa yhteisön jäsenelle mahdollisuuden tuoda mielipiteensä esille PHN:n käsiteltäväksi. Jos paikkakuntalaiset pääsevät jostakin toimintansa piiriin kuuluvasta asiasta yhteisymmärryksen, he voivat toteuttaa sen ilman hallintoakin.
Jos ”paikkakuntakokouksen” ehdotus todetaan PHN:n käsittelyssä laajempaa mielenkiintoa herättäväksi, se voi siirtää sen Kansallisen Hallinto Neuvoston käsiteltäväksi (KHN). Jos se todetaan vielä laajakantoisemmaksi, se voidaan siirtää Yleismaailmallisen Oikeus Neuvoston (YON) käsittelyyn. Tavallisten kansalaisten ”loistavat ymmärrysten helmet” voivat siis päätyä hyödyttämään koko ihmiskuntaa.

Kansalliset Hallinto Neuvostot (KHN) valitaan valitsijamies menettelyä käyttäen kerran vuodessa.

Yleismaailmallinen Oikeus Neuvosto (YON) valitaan kerran viidessä vuodessa ja valinnan suorittavat samaa menettelytapaa käyttäen kaikkien maiden KHN:n jäsenet.
Kaikki vaalit käydään ilman vaalipropagandaa ja ehdokkaiden ennalta-asettelua.

Tässä hallintamallissa aloitteellisuus ja vastuu säilyvät ruohonjuuritasolla ihmisiä itseään koskevissa päätöksissä.
Hallintoneuvostojen päätöksiä sitoudutaan noudattamaan, jos ne osoittautuvat huonoiksi ne voidaan kokemuksesta viisastuneena ottaa uudelleen käsittelyyn. Kaikki päätökset, mitkä hallintoneuvostot tekevät ovat myös niiden muutettavissa tai purettavissa. Kun vaalit ovat kerran vuodessa, ihmisillä on tarvittava nopeus puuttua asioiden kulkuun, mikäli neuvoston päätökset osoittautuvat epäkypsäksi. Koska vaaliagitaatio puuttuu, ihmisten varat eivät mene turhaan mainontaan, eikä tarvita minkäänlaisia puoluetukia.
Kaikki neuvostot ovat vilkkaassa yhteistyössä niin horisontaalisella kuin vertikaalisellakin tasolla. Koko planeetan Hallintojärjestelmä verkostoineen on kuin ihmisaivot, kaikki tieto ja valta saadaan koottua sekä yhteen että hajautettua koko ihmiskunnan hyödyksi.

Dredex
Kuka haluaa luopua suomalaisuudesta?
Kuka haluaa luopua Suomen lipusta?

Kuka haluaa luopua Maamme-laulusta?
Kuka haluaa luopua Siniristilippu-laulusta?

Mikä on tämä taho joka yrittää saada suomalaiset luopumaan lipustaan, kansallislaulustaan tai kulttuuristaan? Ja mitä tämä kyseinen taho tästä hyötyy?

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Jaa ettäkö täyvellinen yhteiskunta ?
Eikö meillä ole sitte semmonen ?
Eikö mejän markkinatalouteen parustuva systeemi ole sitte yhteiskuntaa ?
Ihan niinkö särkiki on kala, mutta Lohi on parempi.
Niin jos asijoita kattoo jostaki vinkkelistä.
Jos kattothan optiomiljonäärin vinkkelistä,eikö tämä yhteiskunta ole paras mahollinen.
Jos kattothan Aslakin näkövinkkelistä, niin paska mikä paska, täysi mätö.
Mutta jos niinko tavoteltaski parasta mahollista yhteiskuntaa, kaikkien asukhaitten näkövinkkelistä kattoen, niin semmoshen ei ole koskhan ihmisen konsteilla mahollista päässä.
Mutta ei se sitä meinaa ,että pitäs tyytyä tähän mäthön.
Mutta son niinki asija, son ihmiset antanhet valtans pois.
Ei tavallisilla ole ennää sanomista maailman asijhoin.
Son nykysin raha joka maailmaa pyörittää.
Rahasta pitäs tehhä henkilökohtanen asija, semmonen että vain Aslakki vois maksaa Aslakille annetuilla rahoilla.
Ja Aslakki ku on maksanu, niin raha olis sen jälkhin mitätöntä.
Solis sen jälkhin kaikenmaailman koijjareilla vähän hankalammat ajat,
jouvuttas riethat itte tekemhän työns.
Ei passaiskhan kansalta riistetyillä rahoilla röystäillä,nekku olis mitättömiä. No joo mitä mie , olkhon minusta viinhan yhteiskunta mitä on, mutta nuoret on asija erikshens.

Muuten tuosta rahasta puhhenollen, vieläkhän se kuinkaki vanhoilla
pääomilla rälläthän ? Tietääkö kukhan koska jonku työn arvo kuolettuu ?
Tai menettää arvons ?
Vieläkö se on liikhessä, jonku 1500 luvulla elänhen suutarin työn arvot?

Aslak kirjoitti:

> Aslak Ei tavallisilla ole ennää sanomista maailman asijhoin.
Son nykysin raha joka maailmaa pyörittää.

Vaalimenettely paikallisvaaleissa:
Vaaleissa ei ole minkäänlaista ennakko-ehdokasasettelua. Vaalipropaganda ja kaikenlainen vaaliagitaatio on kielletty, jotta kaikilla äänestäjillä säilyy vapaus oman harkintansa mukaan päättää keille antaa äänensä. Kaikki täysi-ikäiset aikuiset ovat sekä mahdollisia äänestettäviä että äänestäjiä.
Vaalit toimitetaan salaisina lippuäänestyksinä. Jokainen yksilö äänestää koko neuvostoa, eli äänestyslippuihin merkitään 9 eri nimeä. Valituiksi tulevat ne 9, jotka saavat eniten ääniä, kun kaikki äänet lasketaan yhteen.
Näin menetellen äänten hajonta on mahdollisimman suuri, joten ne jotka saavat eniten ääniä ovat monien ihmisten mielestä ominaisuuksiltaan sopivia hoitamaan yhteisiä hallinnollisia asioita.

Lue Aslak ajatuksella tuo kirjoittamani vaalikäytäntö lävitse. Sen tasa-arvoisemmaksi vaalit eivät enää voi muuttua. Täydellistä yhteiskuntaa ei tietysti ikinä ole olemassa, koska me ihmiset olemme, mitä me olemme ja otsake on, mitä se on. Joku systeemi meillä on oltava yhteisten asioiden hoitamista varten.

Lue myös tuo ruohonjuuritasoa koskeva kohta. Jos kaikkien maailman paikkakuntien paikallisilla asukkailla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin, joko yhteispäätöksellä ilman hallintoa tai sen kautta, niin jos se ei käy, niin mikä käy.
Totta on, että nykyisellään ahneus plus raha jylläävät, mutta jossakin vaiheessa se kupla puhkeaa ja silloin ollaan kypsiä miettimään uudenlaisia ratkaisuja.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat