Seuraa 
Viestejä45973

Kiinan nousu saattaa hyvinkin osoittautua suurimmaksi kansainvälisrä rauhaa järkyttäväksi uhaksi. Paljon suuremmaksi kuin Amerikan nykyinen "kirottu ristiretki"

Kun puhe tulee Kiinasta, silkka MASSA puhuu puolestaan! Kiinassa itsessään asuu nyt 1.3 miljardia ihmistä. Tulevaisuudessa Kiinan väestön ollaan ennustettu kasvavan suunnilleen 1.5 miljardiin, jolloin se saavuttaa ns "huippunsa" Kiinan johdolla syntyvän "Aasian unionin" väestöluku saattaa kuitenkin olla hyvin lähellä yhteensä 2-miljardia ihmistä.

Ja tässä oli pelkkä väkiluku. Intian on itseasiassa ennustettu ohittavan Kiina väkiluvussa johtuen maan huomattavasta väestömassasta ja korkeista syntyvyysluvusta. Intiaa ollaankin tästä syystä kaavailtu Kiinan "luonnolliseksi vastapainoksi"

Ensinnäkin;massa ei ole ainoa asia mikä ratkaisee. Kiinaa ja Intiaa erottaa ensinnäkin valtava Himalajan vuoristo, joka kirjaimellisesti jakaa ja erottaa nämä kaksi mannerta keskenään. Intiassa massa myös usein tarkoittaa tehottomuutta. Ei ole mikään salaisuus, että maa on jakaantunut eri kastien ja etnisten ryhmien kesken katkeraksi kulttuurien sekameskekaksi ja sultasuuniksi. Nykyään maata vaivaa korruptio, tehottomuus ja uhkaava sota Pakistanin kanssa.

Intian ja Kiinan välillä on kuitenkin myös psykologinen ero. Se saatiin nähdä kun Intian pääministeri Manmohan Singh kirjaimellisesti runnoi läpi ns "ydindiilin" USA:n kanssa, joka käytännössä teki Intiasta riippuvainen Amerikkalaisesta energia ja ydinteollisuudesta, ja rajoitti maan oman ydinarsenaalin kehitystä.

Intiassa on valalla eliitti joka ei usko, että Intia on kylliksi vahva kyetäkseen kävelemään omilla jaloillaan. Heidän mielestään ainoa tapa jolla maa voidaan nostaa köyhyydesta taloudelliseen vaurauteen on liitto lännen kanssa. Intian liikemieseliitillä onkin varsin läheiset suhteet USA:aan, ja mm Tatarin kaltaiset yritykset ovat tehneet suuria businessostoja länteen, ostaen sieltä suuria länsimaisia brändejä itselleen ja laajentaen sinne myös tuotantoaan. Nämä tärkeät kauppasuhteet olisivat vaarassa, jos välit jostain syystä viilenisivät. Intia on sekä taloudellisesti että psykologisesti riippuvainen lännestä, ja etnisesti aivan liian jakaantunut että se kykenisi omin avuin seisomaan luonnollisena vastapainona Kiinalle. Itseasiassa nykyään talouslamassa ja poliittisessa kaaoksessa oleva maa ei edes yritä sitä.

Lyhyesti sanoen;Kiina on monta kertaa se mitä Intia on nyt, muuttuvista väestötrendeistä huolimatta. Rajukin syntyvyyden kasvu ei hyödytä Intiaa, jos maa on jakaantunut katkerasti eri kastien ja etnisten ryhmien välillä, ja poliittisesti korruptoitunut johto on valmis myymään maan lännelle riippumatta siitä, että puolet parlamentista vastustaa tätä. Intia nykyään on siirtomaa voimakkaalla siirtomaa-asenteella maustettuna. Nykyinen kongressipuolue ei käytännössä mitenkään kykene tekemään maasta suurvaltaa. Tarvittavaan poliittiseen asennemuutokseen menisi vuosia, eikä Intialla ole niin kauan aikaa! Hyvin pian maa tulee hajoamaan kaaokseen, korruptioon ja anarkiaan, samaan aikaan kun TODELLINEN Supervalta syntyy Himalajan pohjois-puolella!

Kiinalla on jotain, mitä Intialla ei ole;MUNAA! Tähän ehkä auttaa se, että maa on etnisesti yhtenäinen. Kiina ei ole Intian lailla länsimainen parlamentaarinen demokratia, eikä se edes yritä turvata vähemmistöjen oikeuksia. Siinä missä Intiassa ollaan voimattomia Kashirimin muslimiterroristien edessä, Kiina yksinkertaisesti väkisin RUNNOO tahtonsa läpi Tiibetin kaltaisissa etnisissä syrjäkylissä! Kaikki vastarinta tukahdutetaan, ulkomaiset toimittajat ajetaan maasta pois. Salaisia teloituksia ja vangitsemisia. Siinä missä Intian johto voimattomasta pyörittää sormea etnisten kapinallisten edessä(peläten saavansa huonoa mainosta länsimaisessa mediassa)Kiina TOIMII!

Ennenkaikkea Kiina on kansakunta, jolla on omia tavoitteita ja unelmia. Intian johdon suuri poliittinen unelma tuntuu olevan pitää maan kasvuluvut suunnillee 8% vuodessa, ja estää maata hajoamasta etniseen väkivaltaan ja sotaan Pakistanin kanssa. Kiina sen sijaan unelmoi tulevansa aidoksi SUPERVALLAKSI! Näiden kahden "unelman" välillä on oleellinen ero!

Lyhyesti sanoen;Kiina ei ole lännen orja! Tämä on se oleellinen ero näiden kahden Aasian jättiläisen välillä! Intian poliittinen johto on tehnyt maasta USA:n liittolaisen taatakseen hyvän poliittisen pohjan talouskasvulle ja kaupalle lännen kanssa. Ennenkaikkea siksi, että Tatarin kaltaiset business jättiläiset voisivat jatkaa business ostojaan lännessä vailla ongelmia.

Kiinassa ollaan alusta asti asetettu kaupalle ja yhteistyölle lännen kanssa ehtoja, joista ensimmäinen on Taiwan. Tämän takia kauppasuhteet lännen kanssa ovat takerelleet alusta asti. Nykyinen "talouskriisi" ja globaalin kaupan hyytyminen ei tosiasiassa ole mikään sattuma. Jo ennen "Kiina kaupan hyytymistä" USA oli käytännössä lukemattomia kertoja haastanut Kiinan WTO kauppajärjestön tuomioistuimeen. Tämä oli tapahtunut varsin Kiina ystävällisellä Bush hallintokaudella, ja se oli tapahtunut ENNEN kuin Kiinan uudet, kotimaisia markkinoita suojelevat kauppasäädökset tulivat voimaan tänä vuonna!

On sanomattakin selvää, että välien pysyvä hyytyminen tänä vuonna ei tulisi kenellekään yllätyksenä, joka on vähintäänkin seurannut tapahtumia. Kiina, ja ennenkaikkea sen nationalishenkinen "kommunistinen" hallitus ei ole ikinä hyväksynyt Amerikan "yksinapaista maailmanjärjestystä" joka alkoi Neuvostoliiton hajoamisesta. Kiina on jatkuvasti pyrkinyt saartamaan Taiwanin laivastomanöövereillä ja rakentaen lukemattoman määrän ohjuksia Taiwanin vastaiselle rannikolle. Vähän Amerikan "kirotun ristiretken" alettua Kiinan hallitus julisti uuden "puolustus doktriinin" joka ei oikeuta, vaan käytännössä VELVOITTAA Kiinan sotaan Taiwanin kanssa, mikäli maa pyrkii itsenäisyyteen!

Tätä taustaa vasten Amerikkalaisten huoli Kiinasta ei yllätä, mutta he eivät ole ainoita, joiden kannattaisi olla huolissaan;

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7741049.stm

Mutta miksi Kiina on näin agressiivinen, kun USA:n ylivoimaisuus kaikilla elämän osa-alueilla pitäisi olla itsestäänselvyys. Onko Pekingin keskuskomitean johdolla ehkä itsetuhoisia taipumuksia?

Kiina on taloudellisesti varsin lähellä Amerikkaa maiden valtavan, yli 10 000 kilometrin etäisyydestä huolimatta. He ovat kylliksi lähellä Amerikan taloutta tajutakseen kuinka USA toimii, ja kuinka maassa tehdään päätöksentekoa, sekä mikä on maan nykyinen todellinen tila.

Kiinalaiset eivät ensinnäkään ole tyhmiä. He tietävät, ettei USA luultavasti missään tilanteessa olisi valmus uhraamaan edes yhtä lentotukialusta Taiwanin puolesta, edellyttäen että Kiinalaiset kykenisivät todella ampumaan sellaisen alas, ja he pystyvät paljon muuhun kuin vain siihen! USA on lisäksi sidoksissa sotaan, jolle ei nykyään tunnu olevan päätepistettä. Kiinassa ollaan hyvin tietoisia kuinka laajan tästä sodasta oikein tulee olemaan, ja kuinka paljon miehiä ja laivoja varsinkin mahdollinen sota Irania vastaan tulisi vaatimaan. Heillä ei ole tästä mitään harhakäsityksiä. Tuskin he olisivat aloittaneet reviirinsä laajentamisen Afrikassa, jos eivät olisi tienneet poliittisten tuulien olevan heille suopeita;

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7118941.stm

Amerikkaa johtava business eliitti tuskin tulee sallimaan yhdenkään Amerikkalaisen suurkaupungin tuhoutuvan sodassa Kiinan kanssa. Amerikan agressio suunnataan sen sijaan Lähi-Itään, jossa on runsaasti luonnonvaroja öljy-yhtiölle ja urakoita jälleenrakennusurakoitsijoille. Ja mitä syvemmälle USA sinne juuttuu, sen parempi Kiinalle!

Kiinan järkeilyn taustalla ovat sekä Japaniin imperiumin että myöhemmin Neuvostoliiton romahdukset ja näistä saadut opit. Ensinnäkin, sotilaallinen kapasiteetti on pitkällä tähtäimellä toistarvoista. Sekä Neuvostoliitolla että Japanilla oli suuri määrä laivoja, hävittäjiä, lentotukialuiksia, sukellusveneitä. Neuvostoliitolla lisäksi VALTAVA määrä ydinohjuksia! Kaikki nämä aseet eivät kuitenkaan kyenneet estämään kummankaan osapuolen tuhoa.

Avain pitkällä tähtäimellä on teollinen kapasiteetti. Kyky tuottaa ensiluokkaista tavaraa suuria määriä! Japanin teollinen kapasiteetti oli olematon. Maa oli varsinkin Kiina sodan myötä tullut täysin riippuvaiseksi ulkomaisesta öljystä, jolloin USA:n öljysaarto "pakotti" maan Pearl Harbourin yllätyshyökkäykseen, joka itseasiassa epäonnistui, koska Amerikan tuolloin jo mittava lentotukiarmada ja sukellusvenelaivasto oli muualla erityisissä "harjoitustehtävissä" Hyökkäys epäonnistui, koska USA tiesi siitä ennalta! Tämän jälkeen Japani vielä hävisi Midwayn taistelun noin puolet pienempää Amerikkalaista laivastoa vastaan, jolla oli parmepi tiedustelu ja kehittyneempi teknologia(tutka)käytettävissään.

Neuvostoliitto ei taas edes kyennyt ruokkimaan omia kansalaisiaan, vaan jo Breznevin valtakaudella oli "pakotettu" tuomaan miljoonia tonneja viljaa lännestä nälänhädän ja totaalisen romahduksen estämiseksi. Kiinalla ollaankin tämän takia pantu erityistä arvoa omavaraisen teollisuuden ja maatalouden kehittämiseen. Suurten rannikkokaupunkien ollaan annettu kuihtua ulkomaisen kaupan kutistuessa. Kiina panostaa nimen omaan sisämarkkinoiden kehittymiseen!

Kiinalla on kaksi asiaa, mitä Japanilla ja Neuvostoliitolla ei ollut. Ensimmäinen on MASSA, mikä verrattuna Japaniin ja jopa Neuvostoliittoon on aivan eri luokkaa! Kiinalla on paljon suurempi väkiluku kuin Neuvostoliitolla koskaan oli, ja tämä väestömassa on viimekädessä arvokkaampi kuin Siperian valtavat luonnonvarat ja mustan meren alueen hedelmällinen maaperä, jotka eivät kyennyt estämään holtitonta byrokratiaa, epäonnistumista, nälänhätää ja totaalista romahdusta. Tämä silkka VÄESTÖMASSA auttaa sitä selviämään jopa ydinsodan tuhoista! Jotain, joka sekä Japanille että Neuvostoliitolle olisi käytännössä ollut mahdotonta!

Toinen tekijä on aika. Japanilaisilla ei ollut aikaa! Kun heidät pantiin öljysaartoon, koko talouden kehitys tulisi hyytymään käytännössä parissa kuukaudessa. Pearl Harbour oli epätoivoinen ensi-isku, jolla ei edes kuviteltu voitavan tehdä muuta, kuin ostaa lisää aikaa ja paremmat asemat tuleviin rauhanneuvotteluihin.

Neuvostoliitolla ei myöskään ollut aikaa, koska ydinasevarustelussa maa oli teknisesti pahasti länttä jäljessä, ja kun sen teollisuustuotanto hyytyi, maataloustuonta romahti ja väestönkasvu lopulta pysähtyi...niin, teknologisesti edemmyydestä esim mikrosirujen saralla ei tarvitse tässä edes erikseen mainita! Suoraan sanoen;mitä pitemmän aikaa kului, sitä heikommilta näyttivät Neuvostoliiton mahdollisuudet pysyä mukana asevarustelussa. Maan hajotessa sen koko ydinarsenaali oli käytännössä vanhentunut, eivätkä sen tutkat edes kyenneet havaitsemaan Amerikkalaisia pommittajia, puhumattakaan että he olisivat voineet ampua ne alas!

Kiinalla on nyt aikaa! USA on sidoksissa Lähi-Idän sotaan ja uuteen asevarustelukierteeseen Venäjän kanssa, jolle ei käytännössä näy loppua. Vaikka Kiinan talouskasvu hyytyisi kymmenestä prosentista viiteen, maalla on yhä MASSIIVISET sisämarkkinat käytössään! Laajalla vakoilutoiminalla Kiina on myös päässyt länsimaiden teknologian makuun, ja kiinni Afrikan luonnonvaroihin. Siinäkin tapauksessa että kaikki kauppa länsimaiden kanssa hyytyisi täysin, ei Kiinan talouskasvu pysähtyisi, koska maalla löytyy kauppakaunppeita aina Aasian ja Afrikan diktaattoreista Venäjän federaatioon, joka pitää yhä hallusaan stragedisesti tärkeitä Keski-Aasian luonnonvaroja! Ja on hyvin todennäköistä että sellaiset maat kuin Australia eivät yksinkertaisesti noudattaisi Amerikkalaista yksipuolista kauppasaartoa. Kauppasaarto Neuvostoliittoa ja Japania vastaan toimi, koska näillä mailla ei käytännössä ollut sisämarkkinoita ja toimivaa taloutta. On paljon vaikeampi "saartaa" sotilaallinen suurvalta, jolla on maailman kasvavimmat markkinat! Saattaapi "saarto" jäädä vielä puolitiehen, varsinkaan jos Venäjä ei ole mukana!

Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän Kiinan mahdollisuudet paranevat mahdollisessa kylmässä tai kuumassakin sodassa. Mahdollisesti Kiina tuhoutuisi täysin sodassa USA:n kanssa, mutta mikäli maa kykenee rakentamaan kylliksi vakuuttavan ydinarsenaalin, he kykenevät estämään sen, että sota käytännössä IKINÄ syttyisi! Neuvostoliitto pyrki VOITTAMAAN ydinsodan ensi-iskulla, lisäten massiiivisesti ydinarsenaalinsa määrää, ajautuen lopulta vararikkoon, koska sillä ei yksinkertaisesti ollut toivoakaan pitää yllä kaikkia näitä kuvitelvissa olevia erillaisia asejärjestelmiä. Kiinan laivaston tehtävä on yksinkertaisesti tehdä sota niin kalliiksi, ettei USA IKINÄ uskaltautuisi siihen! Oleellinen ero, jos sitä vertaa Japanin ja Neuvostoliiton stragedioihin

JOS Kiina kykenee rakentamaan tämän ns "kriittisen" massan, joka kestäisi sekä kuvitteellisen kauppasaarron että ydinsodan uhan(ja uhkaksi se myös hyvin suurella todenäköisyydellä jäisi)se voi käytännössä toimia mielensä mukaan ilman että USA, Nato ja länsi sitä mitenkään oleellisesti voisivat tyhjiä uhkauksia lukuunottamatta pysäyttää sitä. Tämä on ns "kriittisen massan" teoria. Käytännössä he vain apinoivat sitä, mitä USA teki Neuvostoliitolle.

Kiinan ja USA:n ero kuitenkin on se, että Kiina on etnisesti ja poliittisesti huomattavasti yhtenäisempi kuin USA. On totta, että siirtolaiset ovat merkittävästi viimeisen 40-vuoden aikana muuttaneet USA:n etnistä koostumusta, mutta jo tätä ennen USA:ssa oli hyvin vakavia konflikteja osavaltioiden ja liittovaltion kesken. Eli viittaan nyt tässä tietenkin maan kuuluisaan sisällis-sotaan!

Kiina on etnisesti yhtenäinen, mutta etninen yhtenäisyys ei ole kaikki kaikessa! Se ei historiallisesti ole mitenkään oleellisesti auttanut sen enempää USA:aa kuin Eurooppaakaan. Paljon oleellisempi tekijä on poliittinen ja KULTTUURINEN yhtenäisyys! Etninen yhtenäisyys ei näet estä sotia tai ihmisiä tappamasta toisiaan. KULTTUURINEN yhtenäisyys kumminkin estää, tai ainakin edes jotenkin rajoittaa sitä.

Kiina on SEKÄ kulttuurisesti että etnisesti yhtenäinen, mikä on oleellinen ero verrattuna sen enempää Intiaan kuin USA:aan. Kun tämä voimakas yhtenäinen kulttuuri, joka on luultavasti vanhin maailmanhistoriassa yhdistetään Kiinan silkkaan MASSAAN ja teknologiseen kehitykseen, sadaan Supervallan ainekset kokoon. Tällaisen Supervallan vaikutus olisi tosiasiassa moninkertainen Amerikan Yhdysvaltoihin verratuna!

On ainoastaan yksi ainoa mahdollinen ja luonnollinen vastapaino tämänkaltaiselle Aasian jättiläiselle, ja se olisi yhtenäinen Eurooppa!

Yhtenäinen Eurooppa, jonka osana olisi myös Venäjä!

Oleellinen kysymys tässä on, kykenisikö USA toimimaan yhdessä Venäjän kanssa sotilas ja talousliitossa. Tai ehkä vielä tätäkin oleellisempi kysymys;tarvittaisiinko USA:aa tällaisessa liitossa ollenkaan?

Kiinan mahdin laajentuminen perustuu hyvin pitkälle vastaavalle Amerikkalaisille mekanismille;rakennetaan aluksi kylliksi suurin armeija, johon kuuluvuvat oleellisena osana ydinasejoukot. Ennenkaikkea laivasto ja ilmavoimat, eli ns "liikuteltava-alusta" eikä tehdä sitä virhettä että panostetaan maa ja asevelvollisuusjoukkoihin, jota Neuvostoliitto teki loppunsa päivinä. Taiwania painostetaan jatkuvasti lisäämällä laivojen ja ohjusten määrää salmessa. Vaikka USA voisikin estää Kiinaa valtaamasta salmen, se menettäisi hyvin suuren osan tyynenmeren laivastoaan kyseisessä konlfiktissa. Kiinassa ollaan hyvin osuvasti pantu merkille, ettei USA:ssa olla halukkaita maksamaan näin suurta hintaa yhdestä saaresta. Stragedia on myös eräänlainen kopio Neuvostoliiton stragediasta Euroopassa. Lännellä oli muutenkin liikaa rautaa tulessa muualla, joten ydinsodan aloittaminen Euroopassa esim Unkarin takia ei juuri kiinnostunut. Ja on mainittavaa, että kaikista talousvaikeuksistaan huolimatta Neuvostomimperiumi Euroopassa pysyi pystyssä kokonaisen sukupolven! Kun ottaa huomioon kuin massiivisen resurssit Kiinalla on käytössään, on järkevää odottaa ettei sen laajentuminen tule pysähtymään Taiwaniin. Itseasiassa tästä on nyt jo olemassa selviä todisteita!

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7047127.stm

Kiinan nousu tuo suuren haasteen koko globaalille tasapainolle. Tämä haaste voidaan ottaa vastaan vain, jos se myös tunnustetaan sellaiseksi! Amerikassa "hidas muutos" on jo tapahtumassa, ja "business eliitti" saamassa ulkopoliittisesta johdosta kenkää, mutta muutos saattaa silti tulla liian myöhään. Kaikista oleellista on ymmärtää, ettei Kiina ole mikään kehitysmaa! Sillä on jo maailman kolmanneksi suurin ydinarsenaali ja armeija, ja on mahdollista, että se jo 10-vuoden aikana vielä ohittaa Venäjän uusien asejärjestelmien valmistamisessa. Kiina ja sen mahti on jotain todellista! Kiinalaisilla on suunnilleen saman verran "omaa väkeä" Afrikassa kuin jenkeillä on Lähi-Idässä, mutta oleellinen ero on, että Kiinalaiset tuovat Afrikkaan siirtolaisia, joilla on jo valmiina maat, jotka paikalliset "tuhlaajapoika" diktaattorit kuten Mugabe ovat heille myyneet. Kiinan siirtolaiset eivät ole sen enempää Amerikkalaisia palkka-sotilaita kuin Välimeren ylittäviä rääsyläisiä! He tulevat suoraan Kiinasta heille VALMIIKSI varattuille pelloille ja kaivoksiin, jotka he OMISTAVAT! Kun kaivos tai peltotilkku on siirretty Kiinalaisomistukseen, katsoo Pekingin keskushallitus sen Kiinalaiseksi maaksi, jota puolustetaan tarvittaessa Kiinalaisella verellä! Stragedia on aivan sama kuin mitä ollaan harjoitettu Tiibetissä. Se on pysyvä kolonisaatio, jota tuetaan Supervallan koko hartiavoimalla! Se on jotain, mihin Naton alati vaihtuvat palkkasotilaat tai Välimeren ylittävät rääsyläiset eivät tosiasiassa mitenkään pysty! Ero on valtava, ja tämä onkin oleellinen ero länsimaisen ja Kiinalaisen kulttuurin välillä. Intiasta Afrikkaan siirtyy pääosin vain kauppamiehiä, Kiinasta siirtolaisia! Tässä on se oleellinen ero!!!

Kiina on Supervalta, joka kannattaa ottaa vakavasti. Suomessa Kiinan taloudellinen vaikutusvalta tuntuu jo kasvavana sijoutusvimmana maahan. Nokian ja Metson kaltaiset format haluavat Kiinaan hinnalla millä hyvänsä. Ja usein hintana lopulta on Eurooppalaisen tietotaidon luovuttaminen Kiinalle vastineeksi markkinoille pääsystä. Pitkällä tähtäimellä tällä tulee olemaan hyvin tuhoisia vaikutuksia!

60-vuotta täyttävällä Natolla on ollut suuria vaikeuksia löytää uskottavaa vihollista Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Niin uskottavia, että vaihtoehdoksi ollaan tarjottu Taleban Afghanistanissa. Niin alas ei kuitenkaan tarvitse vajota, koska Kiina tarjoaa vastineen, joka saa varmasti verenhimoisimmatkin Taleban taistelijat kuin Iraninkin tuntumaan B-luokan vastukselta, mitä ne tosiasiassa ovatkin! Voi peräti olla, että Amerikan business eliitti on TIETOISESTIpyrkinyt vetämään huomion pois Kiinasta. Lähi-Idän pikku proxy sota kun tuo heidän omistamilleen öljy, ase, ja jälleenrakennusyrityksille erittäin suuret voitot! Sota Kiinan kanssa vain tuhoaisia USA:n tyynenmeren laivaston, ja samalla sulkisi Amerikan maailman pian suurimmalta markkina-alueelta. Voi olla, ettei Amerikan "kirottu riistiretki" ja Kiinan Afrikan valloitus ole mikään sattuma! Kumpikin osapuoli pyrkii rikastumaan köyhien kehitysmaiden kustannuksella, ja samalla olemaan astumatta toinen toistensa varpaille, mutta kovin kauaa ei "rauhanomaista rinnakkaiseloa" voi jatkua. Japanin imperialistinen Aasian valloitus, Saksan ja Englannin välinen laivasto kilpailu, ja myöhemmin USA:n ja USSR ovat tästä liian hyviä historiallisia esimerkkejä! Viimekädessä jommankumman osapuolen on pakko väistyä, ja tällä hetkellä Kiinan mahdollisuudet selvitä sen enempää kuumasta kuin kylmästä sodasta ovat varsin hyvät. Sekä Amerikassa että Euroopassa pitäisi todellakin nyt olla huolissaan jostain aivan muusta, kuin parista rättipää fanaatikosta Afghanistanissa!

Kommentit (12)

2005: Pääministeri Matti Vanhanen vihkii käyttöön suomalais-kiinalaisen innovaatiokeskuksen, joka verkottaa suomalaisia ja kiinalaisia yrityksiä ja yhteisöjä.
Uutinen

2006: Kiinalaiset tulevat Suomeen, mutta hallitus vitkuttelee. Kiinalaiset tulevat silti.
Uutinen

2007: Kouvola kiinalaistuu.
Uutinen

No niin, tässä on nyt uutinen kuinka kiinalaiset etenevät maailmalla. "Kiinalaiset rohmuavat ulkomaalaisia yrityksiä ja luonnonvaroja"
Uutinen

Rahaa heillä on ja kun maailmalla on lama, niin yritykset ja luonnonvarat irtoavat helposti. Tuskin kiinalaiset ovat ostostensa jälkeen mitään myymässä pois ainakaan ihan heti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ei heillä kovin kauan rahaa riitä. Kiinalaiset tuotteet ovat osoittautuneet liian vaarallisiksi ostaa, ja muu maailma näkee rahojensa loppuvan.
Kiina on tuhon partaalla jo nyt. Jos talouskriisi syvenee ja pitkittyy, tiedossa on romahdus ja sisällissota.

Reiska
Seuraa 
Viestejä6039

Eikä Kiina ole ihan niin vakaa kuin aloituksessa annettiin ymmärtää.. Mut ne saa kyl asiat tehtyä (Kiinassa ainaski) kun tarpeeks arvovaltanen tyyppi sanoo..

Tästä esimerkkinä maanjäristyksen uhrien pelastus. Vastaava upseeri käveli raunioissa ja sano "toi pelastetaan, tuo liian pahassa paikassa, hakatkaa tuolta käsi irti.."

Per se

Olen on jo tyttöystävä kiinasta kielen oppiminen on toinen juttu vie aikaa maailma on liian villi ei ole arvoja tai ihmiset eivät välitä muusta kuin rahaa tulee tarpeeksi. Liian pinnallista ja lopulta se on mistä me kaikki saamme maksaa kalliisti. Pitäisi saada uusi kansanliike vedettäisiin yhtä köyttä jne. mutta kun ne optiot ... voi sanoa kuin jos lännen johtajat ovat yhtä tyhmiä kuin kiinan antaa palaa saa*ana. Kiinassa on ongelma nimeltä ahneus. Eikä euroopassa voida sanoa olevamme paljon parempia tai ameriikassa. Kai se on tämä homo sapiens joka on vain tuomittu kuolemaan jo syntymästä.

Dark Shade
Ei heillä kovin kauan rahaa riitä. Kiinalaiset tuotteet ovat osoittautuneet liian vaarallisiksi ostaa, ja muu maailma näkee rahojensa loppuvan.
Kiina on tuhon partaalla jo nyt. Jos talouskriisi syvenee ja pitkittyy, tiedossa on romahdus ja sisällissota.Noh montakos tuotetta olet ostanut jotka ovat kiinasta? Itse havaitsin lukuun ottamatta vanhaa nokiaa kaikki elektroniikka on kiinasta pc yms. Kiina ei ole ensimmäinen häviäjä tässä maailmassa jo pelkkä kansan tahto ja voima pitää kiinan paremmin kasassa kuin vaikka usan. Johto on syvältä mutta silti kansa vetää yhtä köyttä.

Eipäs vedäkään. Kiina on etnisesti kaikkea muuta kuin yhtenäinen, eikä vähemmistökansallisuuksien kohtelussa ole kehumista.
Tiibet haluaa irti. Uiguurit haluavat irti. Taiwan on käytännössä itsenäinen, vakkei Kiinan keskushallinto siitä pidäkään.
Että näin.

Reiska
Seuraa 
Viestejä6039

Tuossa Kouvolan uutisessa ei mainittu, että kiinalaiset osti myös huonokuntoisen kerrostalon kaupungilta. Taloa ei olla vielä päästy korjaamaan, koska kaupasta ei kait järjestetty kunnon tarjouskilpailua ja paikalliset sijoittajat veti asian oikeuteen. Tästä on jo muutama vuos..

Per se

Dredex

2007: Kouvola kiinalaistuu.
Uutinen
Voi kun kiinalaistuiskin!

Venäläisiä tuolla vaan pyörii.

Kiinalaisilla on oma "china centteri" monen kilometrin päässä keskustasta, Eikä siellä kukaan käy. Tämä centteri on kuin neuvostoliittolainen tavaratalo 80 luvulta.

Kiinalaisille varattu talokin olla möllöttää tyhjillään edelleen.

Saisivat jo muuttaa siihen kun on niin jumalattoman ruma rakennus, aivan kuten kaikki muutkin kouvostoliiton betonielementti arkitehtuurin helmet.

http://www.kouvostoliitto.fi/

Ainoat kiinalaiset joita täällä katukuvassa näkyy, on paikallisen kiinalaisen ravintolan työntekijät. Ymmärrän kyllä kiinalaisia, jos ei Kouvola kiinnosta.

Jos Kiinaan iskisi taantuma oikein raskaasti, eikä enää olisikaan jatkuvia rakennusprojekteja eikä kaikkea sitä hyvinvointia mitä talouskasvu tuo mukanaan, niin mitenkähän kävisi...

Maaseudulta on muuttanut työn perässä vähintään kymmeniä -ellei satoja- miljoonia ihmisiä joiden perheilleen ja suvulleen lähettämät rahat pitävät vatsat täynnä.

Kärjistettyä kyllä mutta jos siellä tulee talousromahdus niin rajuja mellakoita ja ehkäpä sisällissota on edessä.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat