Seuraa 
Viestejä45973

Automaation vallankumous oikeastaan alkoi siitä, kun ensimmäinen ihminen ensimmäistä kertaa otti karun luonnonmuokkaaman kiven käteensä. Karu, luonnonmuokkaama muhkrurainen kivi oli ensimmäinen automaation väline. Se helpotti oleellisesti ihmisen työtaakkaa, koska se toimi sekä erinomaisena hyökkäys että puolustus-aseena, korvaten näin mm terävät hampaat ja kynnet, jotka ihmiseltä tuolloin pääosin puuttuivat.

Karun, luonnonmuokkaaman kiven käyttönotto ei myös pelkästään merkittävästi helpottanut ihmisen selviytymistä luonnossa, vaan myös paransi hänen mahdollisuuksiaan saada lihaa käsiinsä katkerissa taisteluissa jo kaadetuista haaskoista toisten haaskansyöjien kanssa. Näin lihan osuus jo yli kolme miljoonaa vuotta sitten alkoi pikkuhiljaa lisääntyä alku-ihmisen ruokavaliossa, ja lisäsi näin jonkinverran sekä aivojen että lihasten kehitystä niiden saadessa lisää proteiineja.

Ratkaisevaa ihmisen kehitykselle kuitenkin oli näiden välineiden(kivien)muokkaus. Luonnonmuokkaamat kivet olivat toki käteviä aseita, mutta niistä voitiin myös saada parempia hakkaamalla niitä toinen toisiaan vasten. Ja vähitellen nämä ihmisen "heitettävät hampaat" alkoivat kehittyä, muuttuen entistä terävämmiksi ja tappavammiksi. Hakkaamalla kiviä kärsivällisesti ja suunnitelmallisesti toinen toisiaan vasten niistä saatiin jo erittäin tehokkaita "tappokoneita" mutta ratkaisevaa oli, kun kiviä alettiin hioa. Ei pelkästään ihmisen aseistus, vaan myös käden ja aivojen motoriikka kehittyi tämän prosessin seurauksena. Onkin luultavaa, että nimen omaan samassa yhteydessä ihminen oppi myös tulen käytön.

Mitä enemmän tekniikka kehittyi, sitä vähemmän ihmisen tarvitsi tehdä työtä pysyäkseen hengissä. Teknoligian kehitys siis paransi ihmisen eloonjäämismahdollisuuksia oleellisesti, mutta ei siinä suinkaan kaikki! Myös proteiinien(lihan)määrä alkoi tuntuvasti lisääntyä ihmisen ruokavaliossa. Ja syödyn lihan määrän rajusti kasvaessa myös ihmisen aivot ja lihakset vastaavasti kehittyivät, sekä nämä ominaisuudet siirtyivät puolestaan uudelle jälkikasvulle. Sanalla sanoen;kehitys jota kutsumme nykyään "talouskasvuksi" oli alkanut!

Teknologian ja tekniikan kehittyminen oli kasvun välttämätön edellytys. Mitä paremmat metsästysvälineet ja tekniikka, sitä enemmän lihaa, ja mitä enemmän lihaa(tietenkin monipuolisen kasvisravinnon päälle)sitä vahvempi ja älykkäämpi ihminen!

Tämä monta miljoonaa vuotta kestävä kehitys johti lopulta ERITTÄIN tehokkaaseen tappajaan, joka tappoi suur-riistaan maanpäältä melkein kokonaan sukupuuttoon 10 000 ekr mennessä. Ihmisen oli tuolloin pakko alkaa monipuolistamaan ruokavaliotaan säilyäkseen hengissä. (teho)metsästyksen tilalle oli otettava entisestään tehostettu metsän antimien(pääosin villien marjojen ja juurien)keräily, sekä kalastus. Lisääntyvinä uusina elinkeinoina olivat myös metsän villien kasvien ja eläinten asteittainen kesytys ihmiselle hyödyllisiksi tuotannon välineiksi.

Tämä kehitys johti ajanmyötä sekä entistä lisääntyvämpään kilpailuun, että eräänlaiseen roolien "uusjakoon" Syntyi vähitellen erillaisia ihmisryhmiä, jotka olivat omistautuneita eri elinkeinoille. Jotkut jäivät pysyvästi metsästäjä-käräilijöiksi, mutta he eivät enää menestyneet kovin hyvin johtuen suur-riistan eli äärimmäisen tärkeän proteniinilähteen vähenemisestä. Toisista puolestaan tuli eläinten kesyttäjiä eli "paimentolaisia" ja toisista taas kasvien kesyttäjiä eli "maanviljelijöitä"

Maanviljely ei välttämättä ollut kovin tuottavaa puuhaa vielä noin 10 000-5000 vuotta sitten, jos työpanosta verrataan siitä saatavaan voittoon, mutta se oli yksi tapa tulla toimeen alati lisääntyvän kilpailun karussa maailmassa. Eniten maanviljely tuotti jokilaaksoissa, kuten Egyptissä, Messopotamiassa(nykyinen Iraq) Intiassa ja Kiinassa.Maanviljely loi elinkeinona ensinnäkin ensimmäisen varsinaisen vaihdettavan valuutan, nimittäin viljan. Toiseksi se myös loi sen, mitä me nykyään nimitämme "kulttuuriksi" Ihmiset asettuivat näissä suurissa jokilaaksoissa aloilleen viljelemään maata, ja tämä ammatti näin käytännössä siirtyi isältä pojalle. Työ oli kuitenkin perin rankkaa vielä kivi ja puutyökaluin, minkä lisäksi noin 10-30% siitä vei alati ahne valtio, välillä jopa 50% Muinainen Egypti oli tällainen tyypillinen pronssiajan maanviljelysvaltio. Vähitellen lisääntyvä byrokratia ja eliitin mieltyminen yleelliseen elämään johti siihen, että verot ja erillaiset maksut sekä velvoitteet kävivät kerta kaikkiaan kestämättömiksi. Egyptin kuolinkamppailu kesti vuosisatoja, kunnes ennen niin mahtava valtio ja kansa käytännöllisesti katsoen lakkasi olemasta, ja liitettiin Persian kasvavaan suurvaltaan vuonna 525 ekr

Merkittävä tekninen uudistus noin 1200 ekr oli kuitenkin rauta. Rauta oli pronssiin nähden sekä halvempaa, kestävämpää että helpompaa valmistaa. Sen leviäminen merkitsi käytännössä "modernin sivistyksen" alkamista, koska rauta salli maanviljelyn massiivisessa mittakaavassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Nyt saattoi paljon pienemmällä työpanoksella saada paljon suuremman sadon. Sekä väkiluku että valtion tulot kasvoivat suuresti tämän seurauksena. Nyt oli myös pienen "pronssisen" soturieliitin sijaan mahdollista varustaa tuhansia ja taas tuhansia miehiä raudalla, ja lähettää heidät taistelemaan vieraisiin maihin. Ensimmäinen suurvalta joka toden teolla toteutti tämän hankken oli muinainen Assyria 800-luvulla ekr. Rauta salli Assyrialle(tai sen alistamille vasallimaille)todella massiivisen maataloustuotannon. Tämä loi puolestaan sen taloudellisen pohjan, jolle uusi imperiumi nyt voitiin perustaa. Mahtavimmillaan Assyrian kuninkaat komensivat yli 200 000 päistä armeijaa, johon kuului mm raskaita hevosten vetämiä rautavaunuja(usein aseistettuina "silppureilla" vaunujen sivuissa)massiivinen ratsuväki, muurin murtajia sekä massiivisia heittokoneita. Päävastuun sekä taakan kuitenkin kantoivat tavallisen rivimiehet, jotka usein oli värvätty armeijaan pakolla. Rauta toikin nimen omaan mukanaan yleisen asevelvollisuuden, eli oikeastaan näin sekä hyveineen että paheineen pohjan modernille valtiolle. Assyrian kuninkaat kävivät kuitenkin liian ylimielisiksi ja mahtaileviksi, ja onnistuivat lopulta kääntämään koko lähi-idän sekä kansansa ja jopa oman eliittinsäkkin itse itseään vastaan, ja lopullisesti tämä ylipöhöttynyt imperiumi kukistui vuonna 609 ekr Lähi-idän lähes kaikkien kansojen yhteisessä suuressa voimainponnistuksessa.

Vaikka Assyria kukistuikin, niin sen niin paljon käyttämä rauta oli nyt lopullisesti tullut jäädäkseen. Rauta loi pohjan modernille maanviljelykselle ja armeijalle. Lähi-Idässä oli tosin käyty lukemattomia katkeria sotia jo ennen raudan yleistymistä Assyrian kuninkaiden julmana hallituskautena 800-luvulla. Lopullisesti alue vuodatettiin kuiviin 500-luvulla, minkä jälkeen se pakkoliitettiin Persian suurkuninkaiden johtamaan laajaan unioniin.

Rauta uutena innovaationa oli tuonut sekä erittäin laajan maataloustuotannon että sodan mukanaan niin Lähi-Itään kuin Kiinaan ja Intiaankin, ja lopulta myös Välimeren maailmaan. Kivikaudella laajat sotilaalliset konfliktit olivat olleet hyvin harvinaisia, kuten myös käytännöllisesti katsoen pronssiajallakin. Vasta rauta toi mahdollisuuden aseistaa melkein koko yhteiskunta taisteluun(niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin)Lähi-Idän taannuttua jo 500-luvulla oli nyt kreikkalaisten vuoro kokeilla onneaan. Kreikan historia onkin aina 700-luvulta lähtien suorastaan loputonta taistelujen sarjaa. Täällä historian suuret linjat seuraavat käytännössä Lähi-Itää. Taistelut eri kreikkalaiskaupunkien välillä alkavat jo 700 luvulla, ja joutuvat Persialaisten keskyttämiksi 400-luvulla, mutta "paha" Persian imperiumi ajetaan kreikasta pois lopullisesti vuonna 480, ja kas...mihin jäätiinkään ?

Sotaa loputtomiin sodan perästä! Kreikkalaisethan olivat tunnetusti soturikansaa. Ja taas jälleen "paha" makedonialainen imperiumi keskyttää kreikkalaisten niin rakkaat keskinäiset välienselvittelyt vuonna 337 ekr. Tosin Aleksanteri suuren kuoleman jälkeen 323 ekr taistelut alkavat uudelleen eivätkä lakkaa, ennenkuin uusi ja viimeinen "evil empire"(Rooma) keskyttää ne lopullisesti vuonna 146 ekr

Rooman vallan saavuttaessa huippunsa noin 100-luvulla jkr rautakausi ympäri maailmaa vaikuttaa lopullisesti vakiintuneen. Raudan käyttöönotto houkutteli aluksi hallitsijoita ja hallituksia aseistamaan kansansa rauta-asein omien pikkusieluisten intressiensä ajamiseksi. Yleinen asevelvollisuus oli jo 800-luvulta ekr lähtien pitkään päivän sana ja "viimeistä huutoa" mutta siitä luovuttiin jo 100 ekr mennessä johtuen siitä, että ehkä siitä oli tullut suorastaan "liian halpa" ja edullinen vaihtoehto hallitsijoille ratkaista keskinäisiä erimielisyyksiään. Palkka-armeijat olivat huomattavasti paremmin motivoituneita, ja tunsivat ja osasivat paljon paremmin hyödyntää uutta tekniikkaa. Lisäksi väkiluku oli noussut niin paljon(kiitos raudan)että oli mahdollista löytää kylliksi vapaaehtoisia(köyhiä)tällaisen armeijan ylläpitoon.

Rauta toi siis mukanaan lyhyesti sanoen "modernin" yhteiskunnan. Syntyi moderni maanviljelys sekä moderni verojärjestelmä ja "valtio" Vähitellen kehittyi myös sellainen asia kuin "raha" Alunperin vaihtokauppaa oltiin käyty pääosin viljassa, mutta rahaan siirryttiin jo ennen Aleksanteri suuren päiviä koska se oli edullinen ja käytännöllinen väline alati lisääntyvässä kansainvälisessä kaupassa. Tuon ajan "raha" oli kuitenkin vain hopea ja kultakolikoita, joihin valtio oli painanut leimansa osoittaen, että ne todella olivat jonkun tietyn painomitan arvoisia, mutta edistystä sekin Kansainvälisen kaupan lisääntymisellä oli sekä potisiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Pääosin se lisäsi maanviljelijöiden ansioita luoden näin "globaalit markkinat" mutta se toi pimeänä lieveilmiönä mukanaan ensi kertaa myös globaalin orjakaupan, minkä lisäksi se pääosin rikastutti vain jo ennestään rikkaita.

Rooman imperiumi kaatui ja romahti oikeastaan jo noin 200 ekr pääosin johtuen rutoista, jotka tappoivat noin 20-30% imperiumin koko väestöstä, romahduttaen näin maailmanvallan kukoistavan talouden. Tällä ei oikeastaan enää ihmisen evoluution kannalta ollut oleellista merkitystä. Imperiumeita kaatuu ja imperiumeita nousee Uusi aika alkoi kuitenkin maailmassa 600-luvulla. Tuolloin Arabien kansainvaellukset olivat alkusysäys kohti globaalia uutta maailmanjärjestystä, jonka ensiaskel olivat globaalit maailmanmarkkinat. Uudet innovaatiot levisivät nyt odottamattoman nopeasti aina Kiinasta Ranskaan asti! Rooman mahtava jalkaväki oli suojannut välimerta lähes kolmen vuosidadan ajan, mutta nyt se sai haastajan parannellusta Germaanien ja Persialaisten ratsuväestä, johon kuuluivat ensi kertaa mm satulat ja jalustimet. Nämä sangen pienet ja yksinkertaisen innovaatiot tekivät nyt mahdolliseksi mm varustaa hevoset ja niillä ratsastajat raskailla panssareilla. Ja uutuutena tulivat nyt myös entistä kalliimmat ja tehokkaammat heittokoneet, kuten mm katapultit. Samoin myös varsijouset kehittyivät erittäin tappaviksi aseiksi jo 1300-luvulle mennessä. Ja ruudin globaali vallankumous oli jo totisinta totta 1500-luvulla. Armeijat erikoistuivat ja muuttuivat entistä ammattimaisemmiksi. Samalla kansainvälinen kauppa kasvoi suuresti. Alunperin Euroopassa oltiin siirrytty niin sanottuun "fedoalismiin" jo ennen Rooman valtakunnan romahtamista. Tämän järjestelmän taustalla olivat Rooman kokemat suuret taloudelliset ja poliittiset vaikeudet 200-luvulla, jotka pakottivat valtion jatkuvasti nostamaan veroja. Tätä jatkettiin aina siihen saakka kunnes Rooman veropohja yksinkertaisesti romahti. Ensimmäinen yritys luoda stalinistinen "keskitetty talous" maailmanhistoriassa epäonnistui surkeasti. Rooman talouden pohja romahti lopullisesti, ja Länsi-Euroopan väestö itseasiassa tervehti alueelle saapuvia germaaneja 400-luvulla vapauttajina Rooman kuristavasta otteesta.

"Fedoalismin" pohjana olivat siis 200-luvulta lähtien alati kiristyvät verot. Kun talonpojat ja porvarit eivät enää voineet maksaa niitä, he pakenivat tiloiltaan tai työpaikoiltaan. Heidät ottivat vastaan pääosin yhteiskunnan rikkaat. Heidän suojissaan heidän tarvitsi yhä maksaa "isännälle" maksua, mutta huomattavasti pienempää kuin aiemmin valtiolle. Valtio puolestaan otti maksua vastaan pääosin näiltä rikkailta senaattoreilta, jotka nyt "omistivat" nämä miehet sekä heidän perheensä. Järjestelmää jatkettiin kauan Rooman valtakunnan kukistuttua lännessä Germaanien toimesta. Fedoalismin ajanmyötä korjasi "kapitalismi" Kapitalismin nousun pääsyynä oli teknologian kehitys. Roomalaiset päättivät 200-luvulla yleisten kutsuntojen uusimisen sijaan luoda uuden palkka-armeijan pääosin ottamalla valtakuntaansa entistä enemmän germaanisotureita, erityisesti näiden mainiota ja ansiokasta ratsuväkeä. Myöhemmin Rooman valtakunnan kukistumisen jälkeen tämä perinne yhä säilyi. "Uuta rooman valtakuntaa" tavoittelivat sekä kuuluisa Kaarle suuri sekä hänen jälkeläisensä "pyhässä saksalaisroomalaisessa valtakunnassa" Kummatkin kuitenkin epäonnistuivat näissä yrityksissään. Eurooppa vain hajaantui ja heikkeni entistä enemmän. Heikot kuninkaat tulivat entistä riippuvaisemmiksi tällaisia(pääosin ratsumies)soturijoukkoja ylläpitävistä miehistä. Nämä tarjosivat kuninkaille sotapalvelusta ja saivat vastineeksi lääntitykseksi vanhan tavan mukaan maata, joka vähitellen siirtyi soturien pojille perintönä. Fedoaalijärjestelmä pohjautui siis viimekädessä soturien kyvylle palvella kuningasta, mikä joutui koetukselle "globalisaation" ja teknologian kehityksen myötä. Uudet varsijouset sekä kevyet mutta lähes yhtä tappavat "Englantilaiset"(alunperin peräisin Walesistä)jouset uhkasivat vakavasti tätä kehitystä. MM kuuluisassa "satavuotisessa sodassa" (1337-1453)Englantilaiset jousimiehet pieksivät vaivatta kolme kertaa suuremman ritariarmeijan, mutta hävisivät silti sodan johtuen kuuluisasta "Jean de arcista" ja Orleansin piirityksen epäonnistumisesta vuonna 1429. Silti itse ritari-insrituutio oli kokenut kovan kolauksen, ja lisää kolauksia se koki saksalaisten ritarien epäonnistuttua lannistamaan talonpoikaiskapinaa Sveitsissä 1200-1300 luvuilla. Lopullisesti se kuitenkin kukistettiin verisessä "30-vuotisessa sodassa" vuoteen 1648 mennessä.

Ritarit eivät näin ollen voineet enää pitää yllä asemaansa. Uudet "päivitykset" heidän aseisiinsa maksoivat kerta kaikkiaan liikaa, ja he ajautuivat alati pahenevaan rahapulaan. Uusi nouseva "kapitalistien" luokka(alunperin pääosin välimeren kaupalla rikastuneet pohjois-italian kauppiaat)käytti tätä hyväkseen. Ritarit olivat yhä etenevämmässä määrin näille kauppiaille velkaa. Vastineeksi useat läänistyksen alaiset kaupungit alkoivat saada entistä enemmän oikeuksia, ja niistä tuli nyt myös turvapaikkoja maaorjuutta pakeneville talonpojille. Lisäksi nyt myös yhä useampi talonpoika alkoi yksinkertaisesti ostaa itsensä vapaaksi rahan yleistyessä, ja ritarien taloushuolien toisaalta jatkuvasti pahetessa.

Kapitalismi siis oli riippuvainen teknologian kehityksestä siinä missä metsästyskin! Uudessa "kapitalistisessa" yhteiskunnassa mm verot maksettiin rahalla, ja kolikkorahan alkoi entistä enemmän korvata sekä yksityisten kauppiaiden että valtion painama paperiraha. Vähitellen ritaritkin menettivät asemansa, ja heidät korvasivat taas valtion aseistamat taitavat ammatttimaiset pakkasoturit. Uusi teknologia ja erityisesti ruudin yleistyminen vaati ammattitaitoisia ja alati päivitettyjä sotajoukkoja. Myös valtion taloudellisen pohjan oli oltava entistä vahvempi. Uusi "kaupan vallankumous" oli tosin jo alkanut vuonna 1492 kolumbuksen löytäessä Amerikan. Eurooppalaisten alati lisääntyvät purjehdukset ympäri maailmaa loivat vähitellen niin sanotun "globaalin maaimankaupan" Ideat ja innovaatiot levisivät nyt entistä kiihtyvämpää tahtia ympäri maailmaa. MM tuliaseiden käyttö tämän takia lisääntyi huomattavasti. Myös alati uusia maanviljelymetodeja otettiin nyt käyttöön, kuten mm uusia tehokkaampia auroja ja peltojen lannoitus. Oltiin niin sanotusti "uuden ajan" kynnyksellä.

Uuden ajan ehdottomia kuninkaita olivat nyt porvarit. Porvarit saattoivat niin halutessaan varustaa sotajoukkoja, jotka olivat paljon virallisia "ritareita" mahtavampia ja kyvykkäämpiä. Heillä oli sekä tietoa että pääomaa, jolla he käytänöllisesti katsoen hallitsivat koko maailmaa. Eurooppalaiset olivatkin varsinkin 1700-luvulta yhä etenevämmässä määrin nimen omaan porvareita. Valtion yritykset heikentää tämän mahtavan eturyhmän asemaa johtivat vakaviin kumouksiin sekä Pohjois-Amerikassa että Ranskassa 1700-luvun lopulla, mutta varsinainen porvarien aika alkoi vasta 1800-luvulla. Tämä yhteiskuntaluokka kävi laajoja matkoja pitin maailman meriä, joten se sai jatkuvasti tietoa mm uusista teknisistä ja taloudellisista innovaatioista. Pääosin tämän takia Britannia onnistuikin(Venäjän avustuksella)kukistamaan Ranskan 1800-luvulla. Porvarien kausi merkitsi tavallisille ihmisille pääosin lisääntyvää hyvinvointia. Porvarit mm lakkauttivat orjuuden ja loivat tehtaita, joissa maaseudun liikaväestö sai vakaan toimeentulon. Moni on tuominnut tämän työväestön "riistona" mikä ei ehkä ole aivan koko totuus. Porvarit näet tarjosivat sentään vakaan työpaikan ja palkan, mikä oli jotain mistä esim Englannin maaseudun kurjissa oloissa ei milloinkaan voinut olla varma. Sanalla sanoen porvarit loivat ensi kertaa käsitteen nimeltä "työpaikka"

Mutta porvartiston nousu loi 1800-luvulla myös entistä tehokkaammat aseet ja vahvemman valtion kuin koskaan aiemmin. Kiitos niin sanotun "teollisen vallankumouksen" voitiin näitä aseita nyt alkaa tuotta massoittain 1800-luvulla. Tämä puolestaan loi(yhdessä kasvavan väestön kanssa)entistä suuremman kiusauksen turvautua taas jälleen kerran yleiseen asevelvollisuuteen, mikä toteutettiinkin vuonna 1914. Porvariston nousu loi myös käsitteen nimeltä "nationalismi" "Nationalismi" oli ennenkaikkea keskiluokan ideologia. Porvarillinen keskiluokka koki ennenkaikkea olevansa yhteiskunnan "kansalaisia" "Kansalaiset" tulivat hyvin toimeen taloudellisesti, maksoivat veroja sekä äänestivät omia edustajiaan julkisissa vaaleissa. He kokivat olevansa osa "kansakuntaa" Köyhien tehtävä oli työskennellä lujasti ja toivoa ehkä joskus pääsevänsä osaksi "keskiluokkaa" kun taas rikkaan aateliston oli määrä taipua heidän tahtoonsa joko hyvällä tai pahalla, kuten saatiin nähdä mm Yhdysvaltojen vapaus-sodan, Ranskan vallankumouksen sekä Yhdysvaltain sisällis-sodan yhteydessä.

Porvatisto loi "nationalismin" mm pakollisen peruskoulutuksen ja asepalveluksen avulla. Tärkeänä "nationalismin" levittäjänä toimivat nyt myös sanomalehdet, joita enemmistö kansasta osasi peräti lukea ! Niissä levitettiin sekä poro porvarillisuuden että nationalismin ilosanomaa, joka sittenkin johtikin lopulta ISOON JYSÄYKSEEN vuonna 1914! Miljoonat raahattiin taistelukentälle taistelemaan "nationalismin" nimiin. Ja yli 10-miljoonan sotilaan ja siviilin kuoltua vannottiin "pyhästi" vuonna 1919 ettei niin enää tapahtuisi(ja kattia kanssa )

Seuraavan 20-vuoden aikana suurvallat kuitenkin päivittivät armeijoitaan suorastaan hysteerisellä vimmalla. Ratsuväen korvasivat nyt panssarijoukot ja aiemmin niin alkeelliset ilmavoimat puolestaan korvattiin "tehopommittajilla" jotka kyeknivät tuhoamaan kokonasia kaupunkeja(kuten esim Dresden) Myös mm sukellusvenelaivueita kehitettiin suuresti, ja lopulta kun suurvallat saivat (teko)syyn sotaan Hitlerin hyökäyttyä Puolaan, olikin uusi konflikti jo valmis. Ja taas vannottiin "ikuista rauhaa" 6-vuotta myöhemmin "vain" 60-miljoonan kuolonuhrin jälkeen

Automaation vallankumous eteni niin pitkälle, että se lopulta alkoi korvata yksityisen sotilaan taistelukentällä. Jo 1960-luvultä lähtien tuhannet ydinaseet odottivat vain tuhotakseen lähes koko maapallon vain yhdellä puhelinsoitolla. Perinteinen sota hävisi ja sen tilalle tuli MASSA MURHA !

Noista ajoista lähtien ei vain länsimainen ihminen vaan myös koko ihmiskunta on joutunut tulemaan toimeen alati "automatisoituvassa" maailmassa. Maailmassa, jossa enää ei voi metsästää tai keräillä ravintonsa eteen. Jopa maanviljely on enää käytännössä mahdollista vain oikeaan perheeseen syntyneille.

Tullessamme kohti 2000-lukua ihmisestä on eräässä mielessä tullut yhteiskunnan jo noin 3-miljoonaa vuotta sitten alkaneen automaatioprosessin vanki. Hän elää "demokraattisessa tavasallassa" joka selittää hänelle, että hän on "vapaa" Onhan hänellä nyt sentään äänioikeus Neuvostoliitossa oli vielä 1980-luvulla käytännössä vain yksi puolue, mutta nyt Venäjällä on länsimainen 2-3 puolue järjestelmä. Ajatelkaa nyt mitä edistystä MM USA:ssa noin 300-miljoonaa ihmistä elää "demokraattisessa tasavallassa" jossa heillä on käytännössä mahdollista äänestää vain kahta (rikkaiden)puoluetta. Muutkin vapaudet ovat nykyään vähän niin ja näin. Taivaalla kiertää kieroradoillaan ehkä satoja kyseisen supervallan sateliitteja, jotka ovat kylliksi tarkkoja lukemaan auton rekisterikilven tai vaikkapa lehteä selkäsi takana. Ne tarkkaavat sinua ja kaikkea, mitä voivat pitää uhaksi supervallan olemassaololle. Noin 1% supervallan asukkaista on jo täyteen ahdetuissa vankiloissa, ja loppua 99% tarkkaillaan alati! Tosiasiassa nämä "vapaan" maan kansalaiset elävät eräänlaisessa oravanpyörässä. He eivät ensinnäkään enää kykenisi mitenkään esim kriisin sattuessa löytämään itselleen ruokaa. Päinvastoin kuin vielä niin sanottujen "perustajaisien" aikoina he ovat TÄYSIN riippuvaisia valtiosta ja sen talous ja jakelujärjestelmästä. Amerikkalaisilla suurtiloilla tuotetaan tälle teollisten muurahaisten alati kasvavalle joukolle heidän tarvitsemansa ruoka, jonka he ostavat useimmiten lähimmasta Wal Martista. He(tai siis me) elävät ikäänkuin eräänlaisessa "kennossa" jossa he ovat käytännössä TÄYSIN muiden armoilla! Valtio ei enää turvaa yleiseen asevelvolliseen, vaan pieneen, maksimissaan noin 1% koko väestöstä koostuvan palkkasotilaiden joukkoon. Tämä joukko puolestaan sotilaskoulutuksensa lisäksi turvaa Pentagonin enemmän tai vähemmän salaisiin joukkotuhoaseisiin. Washingtonissa(ja Brysselissä)selitetään, että näitä aseita ei MISSÄÄN NIMESSÄ käytettävisi tavallisia kansalaisia vastaan, vaan ne NIMEN OMAAN on tarkoitettu "pahoille ulkovalloille" ja terroristeille. Mutta aina Iraqin sodasta lähtien Amerikan armeijaa ollaan enemmän tai vähemmän salaa koulutettu taistelemaan fanaattisia vastarintataistelijoita vastaan, joiden hallitus sanoo olevan "ulkomaalaisia terroristeja" Taktisia ydeinaseita, antimateria projekti, biologisia aseita jotka voivat valita uhrinsa mm ihonvärin mukaan, teknokeskeisen yhteiskunnan TÄYSIN lamauttavia EMP aseita...nämä siis vain "pahoille terroristeille" ja muille supervalloille

Ihmisestä on huomaamattaan tullut automaation vanki. Hän sananmukaisesti 2000-luvulla sekä syntyy että kuolee laitoksessa. Valtio selittää, että on turvallista ja kannattavaa synnyttää "steriilissä" sairaalassa, ja että on aivan normaalia mennä 10-loppuvuodekseen toisten ihmisten armoille "pahoinvointikotiin" Sitä sanotaan meilläpäin "hyväksi vanhuudeksi"

Ihmisrotu on käytännössä epäonnistunut hallitsemaan niitä voimia, jotka ovat sille avautuneet pandoran lippaasta. Sodat mm supervaltojen kesken merkitsisivät varmaa tuhoa kaikille, puhumattakaan sitten esim sisällis-sodasta Yhdysvalloissa moderneilla joukkotuhoaseilla. Ihminen elää nyt sananmukaisesti sormi liipasimella. Agreessivinen eläin, apina, joka aiemmin hädin osasi tuskin heittää ja tähdätä kivillä kykenee nyt tuhoamaan koko planeetan! Ihminen onkin nyt sananmukaisesti tuhoamassa itse itsensä. Automaation lyhyt historia päättyy lopulta omaan mahdottomuuteensa. Ihminen ei selviä kolmannelle kristuksen kuoleman jälkeiselle vuosituhannelle

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (4)

Ihmiskunnan lyhyt historia: Rauta, Raha ja Antimateria.
- Kirjoittanut Toinen tuleminen.

Joo, mutta itse valitsisin että lapseni syntyisi
mieluiten sairaalassa kuin jossain ladossa.
Ja mieluummin haen ruokani kaupasta kuin
pellolta ja metsästä.

Heksu
Seuraa 
Viestejä5463

Huh... TT, kenen kuvittelet jaksavan lukevan tuollaisia maratonviestejä? Otsikko oli kyllä kiinnostava, mutta saisiko tuosta lyhyen referaatin? Sekin riittää jos kerrot oliko tuossa jutussa joku pointti?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Voisiko tuon tiivistää seuraavaan:

Apina - Ajatus - Antimateria:
- Iso pamaus ennen vuotta 3000

Toinen tuleminen
- - - Ihminen ei selviä kolmannelle kristuksen kuoleman jälkeiselle vuosituhannelle

Nyt on muuten menossa kolmas vuosituhat.

1) 0 - 999
2) 1000 - 1999
3) 2000 - 2999

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat