Seuraa 
Viestejä45973

Kokevatko kaikki muutkin tietoisuutensa sijaitsevan juuri aivojen otsalohkossa. Mistä tämä mahtaa johtua, eihän tietoisuutta ilmeisesti ole pystytty paikantamaan otsalohkoon.

  • ylös 2
  • alas 0

Kommentit (15)

Ei tietoisuus sijaitse tarkkaan tietyllä aivoalueella. Kautta aikain tätä on koetettu selvittää tutkimalla aivovamman saaneita ihmisiä.

Otsalohkot vastaavat karkeasti sanoen toiminnan suunnittelusta ja aloittamisesta sekä aloitetun toiminnan valvonnasta.
Otsalohkojen vaurio voi aiheuttaa persoonallisuuden muuttumisen, ns. frontaalipsyyken.
Muiden aivoalueiden vaurioituessa henkilön persoonallisuus pysyy aiemman kaltaisena, vaikka vauriopaikan mukaisia toimitapuutoksia tai -häiriöitä esiintyy.

Heppu
Kokevatko kaikki muutkin tietoisuutensa sijaitsevan juuri aivojen otsalohkossa. Mistä tämä mahtaa johtua, eihän tietoisuutta ilmeisesti ole pystytty paikantamaan otsalohkoon.

Tulee mieleen, että tuo kokemus voisi liittyä visuaalisen materiaalin keskeisyyteen ihmisen toiminnassa? Silmäthän sijaitsevat otsan lähellä, ja itse intuitiivisesti paikantaisin tietoisuuteni "näkökenttäni taakse", ikään kuin teatterin kangasta katselevaksi pikku-ukoksi.

Muita ajatuksia:

Muuten kysymys tietoisuudesta tieteellisenä kysymyksenä on ikivanha, eikä sitä tietääkseni ole ratkaistu. Hankalaa siinä on tietysti tietoisuuden (=mentaalinen ilmiö) ja materian (=aivot, fyysinen todellisuus) välinen suhde. Voi olla että tämä kaksijakoinen lähtökohta - johon myös kysymyksesi perustuu - on "inhimillinen väärinkäsitys", eikä tästä lähtökohdasta ratkaistavissa. Lohduttavaa tietysti on, että samaan kysymykseen ovat päätään lyöneet jo antiikin filosofit (ja muut aiemminkin?).

Jotta tietoisuutta koskevia kysymyksiä voisi ratkaista, joutuu ensin kysymään: Mitä tarkoitetaan tietoisuudella? Onko se jonkinlainen sanaton kokemus minän olemassaolosta? Vai onko se tietoisuutta esim. äänistä tai näköhavainnoista? Vai onko se kykyä harkita ja tehdä päätöksiä? Onko se kykyä erityisesti symboliseen tai kielelliseen ajatteluun? Riippuen siitä miten tietoisuus määritellään, vaihtelee kysymyksiin annetut vastauksetkin. Seuraavassa pari:

Mummo viittasikin tuossa frontaalipersoonallisuuteen, eli sellaiseen henkilöön, jonka otsalohkossa on vaurioita. Tähän vaurioon voi liittyä harkinnanvaraisuuden heikentyminen, eli henkilö ikään kuin reagoi ärsykkeisiin pystymättä harkitsemaan sen pidempään. Tätä voidaan pitää eräänä tietoisuuden ominaisuuden heikentymisenä. Tässä mielessä tietoisuus kyllä paikantuisi juuri otsalohkoon, jossa yleensä ajatellaan korkeimpien ajatustoimintojen toteutuvan (vs automaattisemmat prosessit, kuten aistiärsykkeiden esiprosessointi jne.).

Voidaan myös ajatella että tietoisuus "kykynä symboliseen ajatteluun" toteutuisi enemmän vasemmassa aivolohkossa.

Toista näkökantaa edustaa mm. Antonio Damasio, ja häneltä on suomeksikin julkaistu pari kirjaa. Hänen mukaansa tietoisuus on jotakin enemmän kuin pelkkää kykyä harkita tai ajatella kielellisesti, jotakin enemmän kokemuksellista olemassaoloa. Muistan hänen kirjastaan esimerkin, jossa hän kuvasti jonkinlaista epilepsiaa sairastavaa potilastaan. Potilas sai poissaolokohtauksia, mutta saattoi jatkaa toimintaansa. Poissolokohtauksen loputtua tämä ei tienyt mitä oli tehnyt. Damasio muistaakseni päätteli, että tietoisuus ja tietoinen toiminta ovat eri asioita. Tietoisuus on jotain mikä on yhteydessä koko ihmisen kokemukseen ja tietoon itsestään ja ihmisen tunteisiin ja kehollisiin reaktioihin. Muistaakseni Damasion mukaan tietoisuus ilmenisi aivoissa siis monien ilmiöiden summana, eli olisi hajautettuina aivoihin ja periaatteessa koko kehoon. Tietoisuus ei myöskään ole hänen mukaansa on/off-ilmiö, vaan siinä on erilaisia asteita.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Lentotaidoton
Kyllähän se on selvää että ainakin sielu sijaitsee kateenkorvarauhasessa.

Tyymus = kateenkorva, sisäelin, jolla on osuus immuunijärjestelmän kypsymisessä. Lapsuusvuosien jälkeen tämä elin surkastuu vähitellen.
http://www.positiiviset.fi/osa8/osa8_sanasto.htm

Eli tämä selittää miksi sinisilmäisistä lapsista kasvaa aina lopulta sieluttomia skeptikkoja..

Missä koette että sielu sijaitsee?

Sielusta en tiedä, tokko minulla sellaista on, mutta tietoisuus tuntuu kyllä sijaitsevan enemmänkin koko kehossa, kuin vain keskushermostossa. Väitän tämän johtuvan siitä, että olen liikkunut lapsesta saakka paljon ja että kehonaistini on keskimääräistä kehittyneempi.

Tietoisuudesta en kyllä osaa kuitenkaan sanoa mitään. Pitäisi saada jostain aistieristyskammio, jotta pääsisi tutkailemaan, että mitä tuolla päänupissa tapahtuu, vai tapahtuuko siellä yhtään mitään.

Herra Hippi
Sielusta en tiedä, tokko minulla sellaista on, mutta tietoisuus tuntuu kyllä sijaitsevan enemmänkin koko kehossa, kuin vain keskushermostossa. Väitän tämän johtuvan siitä, että olen liikkunut lapsesta saakka paljon ja että kehonaistini on keskimääräistä kehittyneempi.

Tuo kuullostaa järkevältä. NLP:ssä käytetään oppimisen ja ajattelun tyylin käsittämiseen kolmea ihmistyyppiä: 1) visuaalista, 2) auditiivista ja 3) kinesteettistä. (http://www.new-oceans.co.uk/new/education/learnstyles.htm) Tämän tieteellisyydestä en tiedä, vaikka käsitteitä käytetään laajalti.

Ehkä kokemus tietoisuuden sijainnista liittyy sitten tähän, että mitä aistidataa painottaa omassa tiedonkäsittelyssään? Sinä olisit siis kinesteettistä tyyppiä ja kokisit tietoisuuden kehossa. Pidän itseäni visuaalisena tyyppinä, ja tuntuu että tietoisuus sijaitsee jossain silmien takana, ohimon paikkeilla.

Meditoivia munkkeja tutkittaessa aivokuvantamismenetelmillä on huomattu tietynlaista aivoaktiviteettia. Mediaatiossa he saavuttavat muuntuneen tietoisuuden tilan. Kuten useissa uskonnollisissa kokemuksissa, kokemus on yleensä myönteinen ja siihen liittyy tunne liittymisestä johonkin laajempaan, kaiken lävistävään. Neuraalinen tulkinta kulki jotenkin siten, että munkkien ne aivoalueet, jotka luovat (avaruudellisen) kehotietoisuuden, eivät saa riittävästi inputtia, ja tämän seurauksena kehotietoisuus vähenee ja syntyy tunne sulautumisesta ympäröivään todellisuuteen.

Keijona
Seuraa 
Viestejä29361

"Tietoisuus ei ole aivoissa - tietoisuus käyttää aivoja."

No niin. tuotahan uskonnoissa painotetaan.  Keskusteluissa tiede todistaa uskonnon,  tai onko vapaata tahtoa on  aihetta sivuavaa keskustelua ees ja taas. Individualistisen hedonistin yksityisyyn perutuvan egon on sitä vain hyvin vaikea hyväksyä. Kun ei sovi arvomaailmaan niin ei mahdu ymmärrykseen.

Rikkaalla riittävästi, köyhä haluaa lisää.

slam
Seuraa 
Viestejä2129

Aivo synnyttää tietoisuuden ja ei sitä silmät kiinni otsaan valitse sitä sijaintia. Joku muukin vastaava laite samanlaisesti kyvyllinen kuten aivo voi synnyttää tietoisuuden ja jopa saman mahdollisesti, mikä on syntynyt aivojen avulla.

Tietoisuus voidaan siirtää pois tai synnyttää siis uudelleen. Ei muuta kun testejä tekemään ja luomaan aivoja joskus tulevaisuudessa. :D Biotekninen laitehan tuo on jossain määrin, vaikka kaiken ja jopa lopulta mahdollisesti itsensä pystyy "synnyttämään."

Hyvin polkee.

Keckuli
Seuraa 
Viestejä1277

Ihmisen keho on kokonaisuus eikä ole tarkkaa rajaa sille mistä "aivot" alkavat ja loppuvat tai mistä "otsalohko" alkaa ja loppuu - ne ovat vain ihmisen kielellisiä epätarkkoja määreitä. Näin ollen tietoisuus siajitsee koko kehossa.

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

MooM
Seuraa 
Viestejä16022

Keckuli kirjoitti:
Ihmisen keho on kokonaisuus eikä ole tarkkaa rajaa sille mistä "aivot" alkavat ja loppuvat tai mistä "otsalohko" alkaa ja loppuu - ne ovat vain ihmisen kielellisiä epätarkkoja määreitä. Näin ollen tietoisuus siajitsee koko kehossa.

Kyllä nuo on anatomisesti hyvin tarkkarajaisia ja hyvin määriteltyjä alueita ja kokonaisuuksia. Mutta jotain korkeampia prosesseja ja esim. tunnetiloja ei voi sijoittaa mihinkään tiettyyn kohtaan, edes aivoissa. Ja tunteissa on mukana kehollisiakin prosesseja, jotka ovat osa sykliä. Tietoisuus on vielä vaikeampi jo määritelmänä.

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...
Logiikka on vaikeaa empiristeille ja naisille. https://www.tiede.fi/comment/3147702#comment-3147702

Vierailija

Itselläni ei otsalohko toimi juuri ollenkaan. Koen tietoisuuden sijaitsevan takaraivossa; vähän niskan yläpuolella. Ja se ei ole aivoihin sidottu, vaan ikään kuin irrallaan aivoista.

Kykenen keskittymään parhaiten kun kohdistan mieleni takaraivon alueelle. Ja saan silloin myös rauhan ja mielihyvän tunteen. 

Tosin on mainittava, että otsalohkoni vaurioitui hieman lapsena. Sain kivestä päähän ja otsalohkoon on tullut pieni kuoppa.

Mutta se nyt ainakin on selvää, että vaikka otsalohko olisikin ensisijainen tietoisuuden paikka; niin muut alueet kuten takaraivo voivat tarvittaessa korvata sitä.

Keckuli
Seuraa 
Viestejä1277

MooM kirjoitti:
Keckuli kirjoitti:
Ihmisen keho on kokonaisuus eikä ole tarkkaa rajaa sille mistä "aivot" alkavat ja loppuvat tai mistä "otsalohko" alkaa ja loppuu - ne ovat vain ihmisen kielellisiä epätarkkoja määreitä. Näin ollen tietoisuus siajitsee koko kehossa.

Kyllä nuo on anatomisesti hyvin tarkkarajaisia ja hyvin määriteltyjä alueita ja kokonaisuuksia.

Aivoistahan lähtee hermosäikeitäkin ympäri kehoa. Olkoon anatomisesti tarkkaan määriteltyjä, mutta filosofisesti eivät. 

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat