Seuraa 
Viestejä45973

Hidastuuko valonnopeus kokoajan? Kertokaapa viisaammat..? Eikö informaatio ole nopeampaa

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (5)

Valon nopeus on vakio, se ei voi hidastua eikä kasvaa. Vakio kuitenkin on
eri aineissa hiukann pienempi kuin tyhjiönopeus.

Tunnetusti valon ja muidenkin fotonien, jopa vetovoiman, jakso vähenee
kohti mikrosäteilyä, ja siis myös fotonin energia vähene. Tämä johtuu siitä, että fotonit tasaavat törmätessään toisiinsa energioitaan, aineisesti jakamattomiaan. Radioaalloista irtoaaa energiakkaammiksi sm-hiukkasia, joten niidenkin jakso vähenee. Vetovoiman antifotonit kohdatessan sisäisesti energiattomia fotoneita menettävät niille energiaansa.

Erityinen siirtymä, fotonien lähtö liikkuvasta kapplaeesta tai massasta.
Ne lähtevät jokaine omasta pistestään, joten näiden väli voi harventua tai tihentyä, ei valon nopeus muuttua. Samoin fotonit kohtaavat liikkuvan aineen kukin jossakin pisteessä.

Avaaja ehkä hakee toista asiaa, että kaikkeudessa valon nopeus tai
ainene tilasta johtuva jakso olis voinut muuttua kaikeuden historian aikana, ja siten edelleenkin muuttuisi. Tämmöine yleensäkin on spekulaatiota. Sen todistaa myös perättömäski tyhjän tilan valtavan suuri osuus aineen täyttämään verrattuna. Ei voi olla sellaista mekanismia, joka spekuloidun muutoksen voisi aiheuttaa.

Informaatio eli muotoutettu, se on otteita, paloja aineen liikkeestä.
Informaatio on juuir niin nopeata, kuin on sen lähtökohta aineen liike tai sitä välittävä aineen liike. Huomaa kuitenkin mahdolliset muuntopysäytykset, joiden takia informaatio käytännössä on hitaampaa.

ArKos itse

Avaaja ehkä hakee toista asiaa, että kaikkeudessa valon nopeus tai
ainene tilasta johtuva jakso olis voinut muuttua kaikeuden historian aikana, ja siten edelleenkin muuttuisi. Tämmöine yleensäkin on spekulaatiota. Sen todistaa myös perättömäski tyhjän tilan valtavan suuri osuus aineen täyttämään verrattuna. Ei voi olla sellaista mekanismia, joka spekuloidun muutoksen voisi aiheuttaa.

Ei taida olla ihan pelkkää puhdasta spekulaatiota...

"THEORETICAL PHYSICS: ON THE FUNDAMENTAL CONSTANTS OVER TIME"
http://scienceweek.com/2004/sc041119-5.htm

"ASTROPHYSICS: ON THE FINE STRUCTURE CONSTANT
...
3) Curiously enough, the most stringent limits on the variation of alpha come not from laboratory or astronomical measurements but from a natural nuclear reactor in Africa. About 1.8 billion years ago, in what is now the Oklo mine in Gabon, a spontaneous chain reaction began, involving the fission of the uranium isotope U-235. The capture of thermal neutrons from the fission process by other elements can be related to alpha . The best recent analysis of data from Oklo shows that any fractional change in the fine-structure constant (delta-alpha/alpha) has been less than 10^(-7) over nearly two billion years(4).
..."

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Toistaiseksi ei olla voitu sanoa juuta eikä jaata valon nopeuden hidastumisesta (käsittääkseni). Jos valon nopeus muuttuu se huomataan hienorakennevakion arvosta. Hienorakennevakion kaava on alpha = e^2 / hc
- jossa e on elektronin sähkövaraus
- h on planckin vakio
- ja c on valon nopeus
Koska hienorakennevakioon vaikutta kaksi tekijää, ja jos arvossa huomataan poikkeama niin silloin valon nopeus tai elektronin sähkövaraus on muuttunut. JOsta todennäköisempänä pidän valon nopeutta.

Qark
Toistaiseksi ei olla voitu sanoa juuta eikä jaata valon nopeuden hidastumisesta (käsittääkseni). Jos valon nopeus muuttuu se huomataan hienorakennevakion arvosta. Hienorakennevakion kaava on alpha = e^2 / hc
- jossa e on elektronin sähkövaraus
- h on planckin vakio
- ja c on valon nopeus
Koska hienorakennevakioon vaikutta kaksi tekijää, ja jos arvossa huomataan poikkeama niin silloin valon nopeus tai elektronin sähkövaraus on muuttunut. JOsta todennäköisempänä pidän valon nopeutta.

Usein unohdetaan, että hienorakennevakion arvo tulee paljon yksinkertaisemmasta kaavasta; emme tarvitse varausta, valon nopeutta ja Planckin vakiota jonka laatu on monimutkainen:

alpha = 4*pi*a*Ry

Ry=10973731.534 m^-1 (Rydberg constan)

a=0.529177249e-10 m (Bohr radius)

joista seuraa alphan arvo, joka on pelkkä luku eli laaduton suure:

alpha = 0.00729735307

Muuttuva valonnopeus ja nykyinen käsityksemme suhteellisuusteoriasta eivät sovi oikeastaan ollenkaan yhteen. Kuitenkin käsite muuttuvasta valonnopeudesta on käyttökelpoinen monenlaisten kosmologisten ongelmien selittämisessä, tosin tällöin joudutaan aina käytännössä rikkomaan Lorentzin invarianssin periaatetta jollain tavalla. Esillä olleiden teorioiden mukaisesti valonnopeus tosiaan hidastuu.

Jos valonnopeus todellakin hidastuisi, seuraisi siitä muutamia todella mielenkiintoisia ilmiöitä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä käynee se, että jos valonnopeuden muutoksesta huolimatta pidämme suhteellisuusteoriaa oikeana ja oletamme että energiankulutus pysyy samana muutoksesta huolimatta, pitäisi kaavan E = mc^2 mukaisesti kaikkien massojen kasvaa.

Toisaalta mielenkiintoisena ajatusleikkinä voidaan pitää sitä, että jos jostain syystä valon nopeus puolittuisi muutamassa vuodessa, olisivat vanhat viivottimemme kaksi kertaa niin pitkiä kuin ne ovat nykyään. Metrin mittahan on nykyään määritelty valonnopeuteen nojautuen, ja jos valon nopeus muuttuu, muuttuu myös etäisyyden suuruus.

Jos olemme aivan tarkkoja, nykyinen kvanttifysiikka sallii muutamissa erikoistapauksissa valon nopeuden muuttumisen, mutta jos muutos tapahtuu näiden poikkeusten ulkopuolella, seuraisi edellä mainittujen lisäksi seuraavaa:

- Hubblen vakiota tulisi muuttaa (punasiirtymä suurenee jos c pienenee) -> todella merkittäviä vaikutuksia tärkeimpiin kosmologisiin teorioihin
- fotonien energian tai Planckin vakion tulisi muuttua (E = hc/lambda)
- gravitaatiovakion G ja Shcwarzchildin säteen R (määrittelee kiihtyvyyden painovoimakentässä) tulisi muuttua ( R = 2mG/c^2 )
- kvanttifysiikassa hienorakennevakion, protonin varauksen ja/tai Planckin vakion tulisi muuttua

Tällä hetkellä suurin osa fyysikoista uskoo, että valon nopeus ei muutu.

Lähde (muutenkin hyvää luettavaa): http://www.phys.unsw.edu.au/~dzuba/varyc.html

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat