Seuraa 
Viestejä45973

Tämä kokoomuksen mieliaihe, sanana integraatio eli yhdentyminen, onhan
jäänyt sivuun, kun kokoomus nyt on valinnnut aiheen Työväen presidentti.

Yhteistyö, se merkitsee turhan vastakkainasettelun eli konfrontaation hylkäämistä. Ja tätä konfrontaatiota ovat nimenomaan maailman ykkösvaltion USAn sotilasmenot, joita luotottamaan on järjestety koko maailma. Se edustaa näkemystä, että maailman asiat olisi ratkaistava sotilaallisin keinoin. Vastakkainasettelua on myös ykkösvaltion vaatimus yleisestä vapaakaupasta, joka tarkoittaa kaikkien maailman rajojen avaamista sen ylivoimaiselle monopoliteollisuudelle. Suomen päätehtävä USAn suhteissa ei ole sen myötäily, vaan Suomen on pyrittävä edistämään USAn ja köyhän maailman vastakkainasettelun poistamista.
Ihan turhaa ja nimenomaan USAsta johtuvaa vastakkainasettelua on sen
riitely Venezuelan kanssa, jossa yhteydessä se vaatii Latinalaisen Amerikan rajojen avaamista vapaalle monopolikaupalleen.

EU. On varsina pahaa se, että EUn sekä rahajärjestelmä että päätetty budjettipolitiikka on valjastetu varojen kerryttämisen Poika Bushin sotaluotoille. Tällä alueella on ihan riittämiin kohteita varojen hyödylliselle käytölle, erityisesti uudet köyhät EU-maat, joissa on huomattava työvoiman reservi. Myös EUN vanhoissa maissa työttpömyyt on huomattava, ja tuon tyttömyyden syys on syrjäytyminen, irtisanomiset. tärkeänä syynä juuri kireä Euroopan ja kansainvälisesti USAn sotaluotottamisen politiikka. Jo silloin, kun puhuttiin EUn uudesta perustuslaista, ehdotin Euroopan Rakenushallintoa. Ja varat sitä varten olisivat olemassa, jos EUn raha- ja sen valtioiden budjettiohjeita perusteellisestit muutettaisiin.

Inflaatio ei aina ja kaikissa oloissa ole paha asia. Päinvastoin nykyisissä EUn oloissa harkittu inflaatio, eli toimien rahoittaminen keskuspankkijärjestelmänkin varoin, panisi pyörät pyörimään ja talouden nousuun. Se myös estäsi dollarin perusteetonta arvonlaskua, josta
seuraa USAn muutenkin vahvoille monopoleille ihan tarpeeton kilpailuetu.

Vastakkainasettelua aiheuttaa myös venäläisten oligarkkien tunkeminen
Euroopaan ja myös Suomeen. Tälle ei tule olla Suomesakaan myötämielisiä. Päinvastoin Venäjän itsensä tulisi käydä näiden oliogarkkien hillitsemiseen ja heidän, osaksi sosialismilta ryöstämiensä varojen, jopa kansallistamiseen. Venäjä on suhteellisesti vielä köyhempi kuin EU-Euroopapa, on siellä, jos halutaan, ihan riittämiin kohteita
lisäarvojen käyttämiseen kotimaassa. Pikkupoika Putin on yhtä voimaton ja ujo kotimaansa uusrikkaita vastaan kuin se on kansainvälisesti imperialismin pakkotoimia vastaan. Siksipä Suomen kokoomus nyt myötäilee, ihan kyhnää, Putinia ja uusrikkaita.

Eräs tärkeä puoli on köyhien, myös työväen köyhän osan, yhteistoiminta
Euroopassa ja koko maailmassakin. Tämähän oli jo 1800-lvun lopulla perustettujen kansainvälisten liittojen eli internationaalien ajatus.
Liiton ajatus on myös vanhassa mutta yhä hyvin kelpoisessa marssissa
Internationalai eli Kansainvälinen( liitto). Jos köyhien liittoutumiseen
liittyis hellempi sosiaalipolitiikka ylhäältä, täeten voitaisiin estää sellaiset kurjuusilmiöt, jotka äsken ovat aiheuttaneet mellakoita Ranskassa ja muallakin.

Presidenttikö mielipidevaikuttajana, unilukkarina? Siispä presidentin olisi tullutjo aiememin ottaa kantaa rikkaiden verohelpotuksia vastaan, sosiaalipalveluujen, liikenteen ja koulujärjestelmän heikentämistä vastaan.
Ja tässä yhteydessä nimenomaan ei ole oikein, että suuret johtajat voivat saada optioita, vaikkapa ihan aiheetontakin öljyn hinnan nousun perusteella. Tasaverojärjestelmää preidentinkin tulee vastustaa. Päinvastoin tulisi, Suomen omalta osaltaan, saada aikaan koko EUn kattava suurten tulojen ja omaisuuksien riittävän samanlaisen verottamisen järjestelmä. Näin estettäisin myös pääomien ja työpaikkojenkin siirtokikkailua maasta toiseen.

Minä jo keväällä koemielessä esitelin oman presidenttiehdokkuuteni.
Ne vaselistit, he sanoivat ja näyttivät: ei me tuollaista. Tuossa olisi ohjelmani, jos olisin presidenttiehdokas. Mutta, vasemmallahan ainakin Esko Seppäsellä olisi varsin hyvätkin mahdollisuudet kunnon vaalitulokseen. Vasemmistoliittohan virallisesti ei vielä ole valinnut omaa ehdokastaan. Ohjelmaehdotukseni on ihan vapaasti Esko Seppäsen käytettävissä, jos hän sittenkin haluaisi rekisteröityä presidenttiehdokkaaaksi.

Myöskään Tarja Halosta ei vielä virallisesti ole asetettu SDPnkään ehdokkaaksi, eikä vaalitaistelun päälinjaa hänkään ole lyönyt lukkoon.
Ehdotukseni on vapaasti myös hänen käytettävissään, kokonaisuutena, vaan ei yksiä osia mielivaltaisesti irroitellen. Ja tätä voivat pyytää ja vaatia myös häneen uskovat vasemmistolaiset kannattajat, Vasemmistoliiton kannattajat.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (21)

Suomessa hallitusvalta = presidentin valta + hallituksen valta. Euroopassa yleensäkin hallitusvallat ovat heikkoja verrattuna monopolikapitalisteihin, finanssioligarkkeihin ja myös Brysselin komissaarihalltiukseen ja sotilasasioissa NATOon nähden. Myös Suomessa pidän tärkeänä hallitusvallan vahvistamista kokonaisuutena suurkapitalsimiin, ja sen etujärjestöihin nähden. Sen sijaan ei ole tärkeää, että hallitusvallassa halltiiuksen asemaa pitäsi vahvistaa presidenttiin nähden, tai että pressa pitäisi olla jopa edustushenkilö. Kun siis kansa valitsee henkilön, pressan, valtaa käyttämään, pressan pitää omistautua sen käyttämiselle, eikä päinvastoin jo ehdokkaana ruikuttaa, että valtaa on liikaa, että ei kykene sitä käyttämään. Ei pidä pyrkiä presidentiksi, jos
ei valtaa halua käyttää ja siitä syystä myöskään kykene.

Kansainvälisissä asioissa jopa kannattaisin paluuta vanhaan, jossa
päävastuu oli presidentillä, ja ulkoministeri hallitukseenkin valittiin auttamaan presidenttiä. Kun presidentti, myös kokoomuksen tekohurskaissa puheissa, on liian näkymätön kansainvälisissä asioissa, ja myös nykyinen ulkonministeri Erki-vaari, suuntaus tässä kohden on ollut
sekä valtaoikeuksissa että presidenttien vallankäytössä väärä. - On myös todettava, että liittyminen NATOon lohkaisisi jälleen tuntuvasti Suomen presidentin valtaoikeuksia, sillä Puolustusvoimain ylipäällikön asema siitä lähtien olsi jokseenkin seremoniallinne, ilman reaaolista valtaa.

Pääministerin kekkalointi kansainvälisissä asioissa, se on omiaan heikentämään sekä hänen itsensä että koko hallitusvallan vaikutusta sisäisiin asioihin, joita paljossa pääsee hoitamaan talouden napamiesten anarkistiporukka, varsinaiset Työväen Johtajat. Myös hallituksen mkudien ministerien vaikuuts yleisesti on liian vähäinen, myös heitä käytä tarpeettomasti ulkomailla. Jatkeena kokoomuslaisen työkulttuurin omaksuneet keskuvirastojen pääliköt, ynnä yhtiöjohtajat, jotka johtavat, ei valtiollisen yhtiön hoitamisen ja käyttämisen, vaan yksityiskapitalistisen
hyödyntämisen kannalta. Epäilemättä valtion omaisuutta on myyty varsin löysästi. Sosdemit ja vaselistit ovat olleet liian löysiä, ja kepuhan suorastaan on vaatinut. Kuitenkin niitä aikanaan perustettiin juuri pohjoisen ja itäisen Suomenkin parhaaksi. Sitä on ollut maalaisliitto, ja vielä on kepu, mutta juuri sen puolen johtaessa maan laitaosat ovat tyhjentyneet.

Pääministerin ja hallituksen tehvänä siis vahva sisäpolitiikka, kun presidentin asian olisi aktiivinen kansainvälisen yhteistyön ulkopolitiikka.
Preidentti voisi kyllä opastaa hallitusvaltaa sen sisäissä toimissa. En usko maakuntamatkoilla kansaa kättelemään olevan muuta kuin suosiomerkitystä.

Suuri määrä lakeja, joista osa, paitsi tietenkin on vääriä, ei muodollisestikan ole valmista lakitekstiä, valmistuu keskeneräisinä.
Joutuu kysymään, mikä merkitys enää on pressan allekirjoituksella.
Olen lähellä näkökantaa, että suuriman osan lakeja, jotka hallitus itse on esittänyt, tai nousseet eduskunnasta, vahvistaisi päministeri halltiuksen istunnoissa. Tämä antaisi myös pääministerin sielulle suuremman vastuullisuuden maan asiosita. Presidentin vahvistettavaksi 1. vain lait, jotkata ovat synyneet edsukunnassa presidentin omasta esityksestä, eli kuten muodollisesti enne vanhaan, ja 2. presidentin ulkopoliitista valtaa korostaen, ne lait, joka ovat tulelet ulkoisista sopimuksista ja muista ulkoaisioista, ja tärkeänä osan tietysti myös EU-direktiiveistä johtuvat.
- Minusta kyllä tuntuu, että koko EUssakin, eikä vain Suomessa, hallitusvallan päämiehillä pitösi olla direktiivien mukaisiin lakeihin ja itse direktiiveihin ainakin lykkäävä veto-oikeus. Ei jokaien direktiivi ole huono, mutta jotta sen laatu todettasiin, pitää olla edes harkinta-aikaa, ja myös mahdollisuus nostaa direktiivi uusintakäsittelyyn EU-komissaarihallituksessa.

Kun vouhottaa oikeisto NATOsta, päinvastoin haluan tuoda esiin, että
EUStakin voi tarpeen vaatiessa erota. Kun perustuslaki meni ja osaksi jopa ajettiin kumoon, ei EUn jatkuminen yleisesti ole enää itsestäänselvyys. Minä en varsinaisesti vaadi ( vielä) eroa EUsta, mutta keskustelua asiasta pitäisi käydä. Sanotaanhan oikeistossakin, että
NaTOon liittymisestä pitää keskustella, vaikka siihen ei liityttäisikään.

Tämän viestin asiat ja ohjelma lisäyksenä äänestykseen asetettuun avausviestiin, ynnä myös mahdollisten rekisteröityjen ehdokkaiden Esko Seppäsen ja Tarja Halosen tietoon.

Kokoomuksen ehdotuksille on tullut ikäväksi tavaksi toteutua. Se ei kai alkanut ihan kokoomuksen päästyä 1980-luvulla pitkän erämaavaelluksen ( Rommelin koivet on keveät) jälkeen ensi kerran hallitukseen, mutta
se jatkuu yhä, vaikak kokoomus ei virallsiesti ole hallituspuolue. Sillä on kuitenkin monta edsutaja korkeimmissa virkamiehissä, ja monet korkeat
miehet ja naiset muissakin puolueissa on koulutettu kypäräpääppien sielunystäviksi.

TYÖVÄEN PRESIDENTTI. Vastoin aiemmiin sanomaani tilanne lie se, että
Niinistöllä itsellään ei ole paljon mahdollisuuksia tulla valituksi. Kolme
pääehdokasta kuitenkin eroavat varsion vähän toisistaan.Tämä on kuin tuomarinimityksen virkaehdotus. Ja siten on hyvin luultavaa, että uusi presidentti toimii jokseenkin kuin Niinistö toimisi. Saamme siis TYÖVÄEN PRESIDENTIN, siten kuin kypäräpääpapit sen käsittävät. Hän on mm. kansallisen työväen presindentti ja brezhneviläisten sosialistien ja pierujen presidentti. Hän on työväenkerman ja toisaalta Suomen suurporvarisen, oligarkkien ja ylimmän virkamieskerman presidentti, he kaikki työssään yhteisen Isänmaansa hyväksi, työssä, jota tekivät jo Ryti, maannerehim ja myös Tanner - ja edustaja Tennilän isä.

Vastakkaiasettelua ei näes ole, vaan kaikki ovat työväkeä. Tästä voidaan johtaa myös Mussolinin korporaatoiden ja Saksan fasistisen Työrintaman ajatus. Menemättä kumminkan ihan niin pitkälle, riistäjien ja työväenkerman yhteispeli on jo vuosikymmeniä toteutunut työpaikoilla, nimenomaan hyvillä, tuottavuudeltaan suurilla työpaikoilla. Ja se on toteutunut samalla pienipalkkaisia ja köyhiä vastaan. Työttömyysturvakin, se on ihan erilainen kerman työväelle ja huonossa asemassa oleville.

Kaunis esimerkki tyosta TYÖVÄEN ja sen JOHTAJIEN yksimielisyydestä oli taannoinen paperin työriita, yhdessä paperin riittävän hinnan puolesta.
Siitä on TYÖVÄEN PRESIDENTIN, olkoonpa kuka hyvänsä kolmesta, hyvä jatkaa. Toinen esinmerkki työvoiman vähentämisten toteutus usein.
Kerman ja riistäjän yhteistyöllä on heitetty ulos levottomiksi katsotut ainekset. Ja työttömyyspuolella nämä ovat saaneet kuulla, että he itse ovat asemaansa syyllisiä. Lopullisesti silloin, kun kassapäivät loppuvat, ja muuttuu ensisin työttömyyskorvaukselle ja sitten työmarkkinatuelle.

Paperin riidan yhteydessä vaselistien änkyröidenkin asettuminen paperin
kerman tueksi, puheet, että tämäö oli työväen suurta taistelua. Ja myös
SKPn, ääveiden asettuminen samaan joukkioon eli klaaniin, että nääs
paperin herrat aikoivat peräti tuhota paperityöväen liiton. Nämäkö hyvät kaverit pöydän vain pöydän vastapuolilla tuhoaisivat toisiaan? Ääveejoukkio on saavuttanut valehtelunsa äärirajat. - Mutta se tarkoittaa myös sitä, että ääveet, SKP, tulevanakin aikan ovat valmiit tukemaan suurporvaristoa ja taantumusta äärirajatkin tavoittavin valhein. Ja tämä on valitettavasti tilanne yleisestikin brezhneviläisperäisessä ns.
kommunistisessa liikkeessä.

Minä olen tällä palstalla ollut Vasemmiston Ääni, ja sielultaan aidot vasemistolaiset ovat sen myös käsittäneet. Mutta me olemme nähneet myös täällä vasemmiston kerman jatkuvaa petosta, ynnä yritystä päästä yhteistyöhön kypäräpääpappien kanssa. Ja nyt näemme heidän puoleltaan syvän hiljaisuuden. Erotetun Nixonin erotetun kaverin Spiro
Agnewin Hiljainen Enemmistö.

Poika Bush ei ehkä esiintyisi TYÖVÄEN PRESIDENTTINÄ, mutta ainakin hän voisi sanoa itseään UNIONIN MIEHEKSI. Ja on hänellä oma läheiset
työväkensä = värvätty sotatyöväki ynnä varusteluteollisuuden työläiset
ja johtajat. Ja lähes koko maailma rahoittaen hänen sotaluottojaan huolehtii siitä, että tämä koko kunnion työväki saa palkkansa ajallaan ja työpanoksensa mulkaan. Ja tässä kaikessa on mukana, myös myyden paperia ja kännyköitä, myös Suomi, jolle valitaan TYÖVÄEN PRESIDENTTI, vaikak tämän nimi varsin luulatavasti ei olekaan Niinistö.

TYÖVÄEN PRESIDENTTI, ei hyvältä näytä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tässä viikonvaihteessa Tarja-täti asetetaan sosdemien ja vaselistien
viralliseksi rekisteröitäväksi ehdokkaaksi. Hänen on tarkoitus olla koko kansankin presidentti, ja mieluimmin siis voittaa jo ensi kierroksella.
Lisäksi hän olisi PALKANSAAJIEN ( Suomessahan ei ketään riistetä) presidentti, mutta SAK voi kyllä olla muunkin presidentin takana, jos tämä tulee valituksi. Ja tämä MUU olisi lähinnä Sauli Niinistö, jonka puolueen kanssa vaselistit ovat samassa oppositiossa. Kaksi TYÖVÄENPUOLUETTA yhdessä.

Katsoinpa pitkästä aikaa jälkiviisaita. Ja näistä oli hämmästyttävää, että
Matti Vanhanen, Maaseudun Tulevaisuuden ( jaetaan kylkiäisenä jokaiselle maataloustuottajalle) tutkimuksen mukaan Vanahen olisi
maanviljelijäin ehdokas. Ilmiesesti jälkiviisaiden tuntemat maanviljelijät ovat kokoomuslaisia, tai myös vihreitä luomutuottajia. Toisaalta tässä voi
kyse olla viljelijöiden epäluottamuksesta kepulistisen virka- ja hallitusväen
maatalouspolitiikkaan.

Yrittäjen suosikki puolestaan oli Kauppalehden kyselyn mukaan Niinistö, oliko kenelklekään yllätys. Kun Vanhanen heidän suosiossaan jäi Halosenkin taakse, siitäpä Vanhanen heti miettimään, mitä voisi tehdä asian korjaamisekis. Sehän on ollut ihan perusasia jo Kekkosen ajoista
asti. Tyhjentyköön vaikka koko Pohjois- ja itäinenkin Suomi, kunhan maalaisliitto-kepulla on yrittäjien kannatus. Juuri nyt Vanhanen tekisi parhaansa asiassa käyden mahdollisimman velton vaalitaistelun.
Näin Niinistö voisi päästä, jos Jumala suo, toiselle kierrokselle. Ja sitä velttoa vaalitaisteluahan Vanhanen on jo käynyt.

Pienissä ehdokkaissa näkyy melko hyvin, ketä kukin haluaa auttaa, kenen puolesta he haluavat olla velttoja. NATO-Laxin paras kaveri
on samanmielinen suomenkielinen Sauli Niinistö. Vihreiden apu on Tarja
Haloselle, ynä vanhoillisudellaan Heidi myös yrittää viedä jonkin äänen kepulta. Kepussa yhä kunnioitetaan yhä kristillisiä arvoja, niinpä Bjarne Kallis on ehdokkaana nimenomaan viedäkseen yhä vielä uskovien ääniä kepulta, ja siis kokoomuksen hyväksi, johon jotkut ovat jo loikanneetkin.
Timo Soini ainoana ei vielä liene valinnut linjaansa. Se riippunee siitä,
kuinka hyvät mahdollisuudet Niinistöllä on toiselle kierrokselle.

VASEMMISTO-OIKEISTO. Sanavalinta ei ole minun, vaan Claes Anderssonilta, hänkin kerran oli pressaehdokas, äsken jälkiviisaista.
Sosdemien ja vaselistien virallinen ehdokas Tarja-täti ei ole vasemmiston, vaan nimenomana vasemmisto-oikeiston ehdokas. Tarvitseehan hän
tullakseen valituksi, mieluummin ensimmäisellä kierroksella, myös oikeistolaisia ja HILJAISEN ENEMMISTÖN ääniä.

SKPn kevytmielinen porukka, se jakaa Tarja-Halosen nuoruuden synnit, ja toivoo, että hänen vallassaan ollessa se voi välttyä putoamasta Suomen rekisteröidystä puoluekentästä, kenties saada jopa Kari Peitsamon eduskuntaan. Ja nimenomaan SKP on erttäin kiinnostunut, että Tarja-tädinkin auttaessa Arkos itse pysyisi edelleenkin näkymättömissä viralliselta julkisuudelta. Niin, ainoa edes vilauteltu mahdollien pressaehdokas, joka olisi ollut vasemmiston ehdokas, oli/on juuri ArKos itse. Minä itse kyllä olen vilautellut, ihan tarjonnutkin, ehdokkuutta Esko Seppäselle ja jopa edustaja Tennilälle. He eivät halua moiseen.
Änkyrävasemmistolaisuus on kyllä paljon sitkeämpää ja syväjuurisempaa kuin SKPn ääveekevytmielisyys. Mutta vieläkin ahtaampaa änkyröillä on ahdas keskittyminen politiikan sijasta vain taloudellisten etujen kysymyksiin, siis ekonomismiin, aihetta käsitteli jo Lenin.

Tarja-täti, hän on virallinen Ylipäällikkö, mutta tuskin ymmärtää paljonkaan niistä asioista, joiden Ylipällikkö hän on. Eikä Vanhas-Mattikaan. Res. kapteeni Niinistö edes sen verran on viisaampi, että on osannut välttää ottamasta suoraa kantaa NATON puolesta. Jo tähänastisen korkeimpien päälliköiden osaamattomuuden vuoksi kantaa ovat voineet varsin vapaasti ottaa sekä viralliset että ihan omatekoisetkin asiantuntijat. Ja korkeimpien asiantuntemattomuus, senhän takia heillä ei voi olla tosi toimiin mitään merkitystä, sitä varten, jos Jumalan ohella myös kansa suo, Suomi on nopeasti mutta mieluiten samalla hiljaisesti liitettävä NATOon.

Se, jolla oli/on korkeinta mahdollista virallista asiantuntemusta, on Puolustuvoimien entiinen komentaja Gunnar Hägglund. Hän myös vihjasi. julaisten kirjankin, että olisi pressaehdokkkaaksi käytettävissä. Ja olisipa voinut Tarja-tädin kaikkien yhteisenä vastaehdokkaana hänet lyödäkin.
Mutta asiantunteva kenraali, sehän on jo pikkusormen luovuttamista
itse Pirulle, ei kansalliset voimat voiskaan perustella NATOa sen asiantunetemuksella ja ytimillä. Hägglundissa olisi ollut myös Ranskan mahdollsuus, että NATOon liityttäessäkin Suomen joukot jäisivät omaan komentoon. Joten, Hägglundille annettiin kosintaansa rukkaset.

Ja noiden virallisten korkean asiantuntemuksen ulkopuolella ArKos itse
on varsin sotilasasioia tunteva, pätevämpi kuin kukaan ehdokkaaksi rekisteröitävistä. Laki on silti, miten se luetaan. Ja sen lukemiseen vime aikoina ovat paljonkin osallistuneet vaselisit, änkyrät ja SKP-ääveet.

Ei perhana kuka noita sun juttujasi jaksaa lukea? Tiivistä tekstistä hyvä mies pääkohdat. Lyhyt ja ytimekäs on paljon parempi

No pääpiirteissään jaa. Kun kansan valitsemilta elimiltä poistetaan valtaoikeudet, kansanvalta kaventuu. Toisaalta monen kansalaisen mielessä pyörii asetelma presidentti - (hyvä instituutio) vastaan eduskunta (huono instituutio) eli toivotaan vahvaa yksinvaltiasta.

Tärkeintä kai on, että tiedämme mitä päätämme, vai?

Fourdder
Noniin Arkos..... Haluaisin sanoa sinulle pari sanaa... Muistat varmaan skorzeny tarinan ennen kuin piti rekisteröidä... Kävin vielä silloin tiede fooromeissa , mutta aloitin uudestaan. Olen pohtinut sinun tarinoitasi ja ihaillut tietämystäsi. Tämä skorzeny tarina... Oli todella hirveä.. Tsot tsot!
En lainkaan ymmärtänyt miksi kopiot uusnatsien tekemän tarinan. Löysin tarinan vahingossa googlesta.. Uusnatsien sivulta... Tarinassa ylistettiin natzeja ja skorzenyä myös jotain muuta... (mieshän oli pähkähullu SS- mies! EIKÄ MIKÄÄN SANKARI) En todellakaan usko että olet uusnatzi , mutta tämä on vaivannut päätäni... Lopussa juttu oli pahemmillaan.... Huhhuh :shock: Et varmaan ole uusnatzi joka on yksi sivun tekiötä , mutta miksi kopiot tarinan miksi laitoit tämän tiede foorumeille... MIKSI..? :(
:evil: :x :( :shock:

Vanhalla palstalla muistan kyllä jonkun käsitelleen Skorzenya, mutta se joku en ollut minä. Sinulla pätkii muisti, aivan ilmeisesti olet erään Arlan sukulaissielu. Skorzenystä muistan ylimalkaisesti vain pari seikkaa.
Hän kaappasi Mussolinin tämän vankeudesta. Ja sitten hän päinvastoin Unkarissa kaappasi Horthyn vankeuteen. Ja hän siis oli kommandoiskuja toteuttava Hitlerille hyvin uskollinen SS-upseeri.

Vanhalla palstalla kyllä oli mahdollista väärinkäyttää jonkun nimimerkkiä, mutta en muista kenenkään käyttäneen nimimerkkiäni tässä aiheyhteydessä.

Tänään alkaa klo 20 töllötinkanavalla TV1 sarja Suomen tähänastisista presidenteistä. " Herra Presidentti, lähdettekö hoitamaan terveyttänne ulkomaille?"

Sarjaa tänä aamuna esitelleellä toimittaja Kirsi Pelttarilla kertomansa mukaan mummolassa oli aina seinällä ISTUVAN presidentin kuva.
Että oikein istuvan, ei pelkkä naamakuva riittänyt? Ja mahtaa olla lapsestakin kivaa, kun semmoinen äijä siinä seinällä istuu ja vahtaa.

Tuosta tuli mieleeni Lauri Viidan romaani Moreeni. Niemisen perheen tytär Sylvi oli ollut pappilassa piikomassa, ja sai rouvalta tuomisiksi perheeseen kirjoitustaulun MUISTA AINA OLEVASI HERRAN KASVOJEN EDESSÄ. Se ripustettiin makuuhuoneeseen. Ja sitten isä Iisakki alkoi nähdä painajaisen tapaisia unia, joissa mahtavana ja suurena loisti taulun teksti:
MUISTA AINA OLEVASI HERRAN KASVOJEN EDESSÄ.

Öljy nykyään on kallista ja sen kaupan poliittinenkin kansainvälinen tilanne vähintään epäselvä. Lisäksi, sikäli kuin ei viljellä pelloilla, tai yhä uuisa ihmisiä, myös " uusiutuvat luonnonvarat" ovat jokseenkin hölynpölyä. Täten Suomessakin muhii ajatus vielä kuudennesta ja
seitsemännestä ydinvoimalasta. Vihreät shamaanit, he eivät yleensäkään pidä kehityksestä ja edistyksestä. Mutta heidän oma voimansa ei enää riitä.

Presidentin valtaoikeudet. Vihreiden, itsensä ehdokkaan Heidi Hautalan, mielestä pitää ne karsia pois. Sen sijaan presidentin tulisi toimia mielipidevaikuttajana. Ja nytpä kysymmekin, minkä mielipiteiden?

Kyse onkin siitä, että presidentin mielipiteellä estettäisiin ydinvoiman lisärakentaminen Suomeen. Varsin hyvin laskettu vihreiden puolelta.
Jos presidentti esittää kantansa uusia ydinvoimaloita vastaan, niitä ei rakenneta. Ei Heidi Hautalla ole mitään läpimenon mahdollisuuksia.
Vaan kas, kantaa voi presidentiltä, varsinkin naispresidentiltä, vaatia
joka tapauksessa. Eikä päätösvaltaa ydinvoimaloista ole nytkään presidentillä. - Kun Tarja-tädin kannatus nyt väitetään laskeneen, vihreät saavat vaalissa vaa'ankieliaseman ja voivat kiristää. Nääs on saatava julkinen pääehdokkaan kanta ydinvoimaloista.

Varsinkin tuulen nyt vietyä vihreiltä kaikki epäkohtien korjaamisen uudistavat näkökohdat, vihreitten suunta yhä enmmän kansainvälisesti on oljy-yhtiöidenm ja myös itsensä Iso Poika Bushin auttamista. Vihreät yleisesti eivät ole vastustaneet Iso Poika Bushin ja Poika vain Blairin Irakin sotaretkeä. Kehitys- eli evoluutio-oppi, se on nykyään sekä Iso
Poiak Bushin että vihreiden yhteinen vihollinen. Täällä kotona puolue ja Heidi kiivailevat nääs Venäjän epäkuntoisia ydinvoimaloita vastaan.
Eikä tälle nähdä mitään ristiriitaa siinä, etä Suomeenkaan ei pidä rakentaa hyväkuntoisempia uusia. Vihreät on myös kiivaillut Venäjän suomensukuisten kansallisuuksien oikeuksien puolesta. Myös tässä vihreät haluaisi presidentin , toivottavasti juuri naispresidentin, olevan vaikuttaja.

Kokoontunut kolme entistä Neuvostoliiton maata Ukarian, Georgia, Viro, Latvia, Lietytua ja kuudes ilmeisesti Moldavia, kolme muuta Itä-Euroopan maata, ilmeisesti Puola, Unkari ja Romani, demokraattisen nääs yhteisön muodostamisen merkeissä, Venäjää vastaa. Yhtä puuttuu, suomalais-ugrilaista shamaanipapitarta noitatanssissaan, ryssää manaamassa.
Suomessa olisi siihen sopiva ehdokas. Mutta kun häntä ei itseään valita pressaksi, voi hän vaatia rooliin pressaksi valittavaa, varsinkin jos tämä on heikko nainen.

Melkoista ketkuilua vihreillä nuo presidentin valtaoikeudet. Heidän mieleisissään asioissa he reaalisesti vaativat niiden puolesta valtaa rutkasti lisää.

Kansainväline uraanikauppa, siinä valtamaat ( kuin Tshekin uraanivarat neuvostomiehityksen aikana ammennettiin tyhjiin?) ovat Etelä_Afrikka ja Kongon demokraattinen tasavalta. Kongon itsenäistyessä 1960-luvun
alussa sen asioita muovasi imperialismin ohella myös entinen emämaa Belgia. Uraani on energia-alalla öljyn ja sen yhtiöiden kilpailija. Samoin impeiralsiteilla on yhä halua palata takaisin rikospaikoilleen Kongoon ja Etelä-Afrikkaankin. Jälkimmäisessä tapauksessa aloitettaisiin Zimbabween tunkeutumisella. Aiottujen EUn " nopean toiminnan joukkojen" mahdolliset kohteet voisivat olla juuri tuolla Afrikassa. Ja vihreillähän varsinkaan ei olisi mitään semmoisita käyttöä vastaan.

Alueella Volgalta Länsi-Siperiaan, Kaspialta Jäämerelle, kuulemme on
varoiltaan valtava öljyalue, vain odottamassa " kunnon järjestyksen" pystyttämistä. Ja vihreillä noitashamaaneilla, meidän suomalais-ugrilaisilla, ei tietenkään olisi mitään sitä vastaan. Preidentin vallattomana mielipidevaikuttajana tulis luke mojovat manaukset ryssän turmioksi.

Viimeisin pressaehdokkaiden kannnatuskysely, Halonen 52, Niinistö 24 ja Vanahenen 18 prosenttia. Tehtiin ilmeisesti ennen Halosen virallista ehdokkaaksi asettamista, mutta päätös asettamisesta myös Vasemmistoliitto rp:n ehdokkaaksi oli jo tiedossa. Vasemmistoliitto rp. yhä mielletään jonkinlaiseksi vasemmistolaisten puolueeksi. Ja tämä on syys Halosen oikeistoäänestäjille jättää Halonen ja valita Niinistö.

Halosen auttamisen kannalta Vasemmistoliitto rp. olisi tehnyt viisaammin, jos ei virallisesti olsi asettanut häntä ehdokkaakseen. Halosen auttamisen kannalta Vasemmistoliitto rp. olisi tehnyt viisaammin jopa tapauksessa, että olisi asettanut oman ehdokkaan. Sitähän minä esitin vasemmistolaisille kaiken aikaa.

Teoissa, reaalisesti, Vasemmistoliitto rp. auttaa Sauli Niinistöä? Ja nyt on käynyt, juuri Vasemmistoliitto rp:n ansiosta täysin mahdolliseksi, että
Tarja-täti ei saa puolestaan ratkaisua ensimmäisellä kierroksella.
Ja silloin eipä voita toisellakaan, vaan Niinistö.

Vanhas-Matti ei taida käydä pressavaalitaistelua tosissaan. Hänellä on varma paikka pääministerinä, voittipa pressakilvan kumpi tahansa.
Tai ainakin hän uskoo niin.

Retard
Seuraa 
Viestejä28258
NeoKonservatiivi
Mitä hyvää Halonen on koskaan tehnyt Suomen kansan hyväksi?

Kaiken sen mitä esim. sinulta on jäänyt tekemättä Suomen presidenttinä.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Mikä on Suomen kansa? Mikä siis on sen hyväksi tekemistä? Onko kukaan Suomen presidenteistä koskaan tehnyt mitään Suomen hyväksi?

Haluaisin ilmaista mielipiteeni näin: Jos kapitalismia pidetään hyvänä ja kommunismia pahan avoidaanko molempien valtiomuotojen hyvät ja huonot puolet selkeästi rinnastaa toisiinsa. Näin ollen kapitalistisessa yhteikunnassa työväen etuja pitää olla puoltamassa joku henkilö. Kuitenkin työväki tuntuu saavan vain vähän äänestään kuuluviin ja sitten tulevat lakot. Onko kapitalismisssa siis normaalia että työväen pitää puoltaa omia etujaan?

-:)lauri

Kaiken sen mitä esim. sinulta on jäänyt tekemättä Suomen presidenttinä.


hmmm. Jos olisin presidentti, olisin todellakin jättänyt pari Tarja Halosen valintaa tekemättä. Ensimmäisenä vastuuton ja epäisänmaallinen päätös vastustaa jalkaväkimiinoja, joihin ei tulisi astumaan muut kuin korkeintaan venäläiset.

Tekopyhät kommentit Irakin sodan laittomuudesta jättää sanomatta ja osoittaa tarmoni ennemminkin Putinin Venäjän tilanteeseen.

Kommentit NATO:sta tyyliin: "En TUNNE suurtakaan vetoa", stereotyypillistä ja odotettavaa tunneperäistä vasuriargumentointia ja mitäänsanomattomat puheet globalisaatiosta aivan sama, koska niillä Halonen mielistelee ainoastaan YK:ta ja muita vasureita - tietenkään esittämättä konkreettisia ratkaisuja mihinkään ongelmaan.

Täydellisen tietämättömyyden osoittamista perustuslakia kohtaan sanomalla haluavansa pitävän ylipäällikkyyden, vaikka EU-asiat kuuluvat yksiselitteisesti valtioneuvokselle.

Antaisin Tavjalle arvosanaksi "5-" presidentin toimistaan. Puhtaan nelosen jätän antamatta, koska sosiaalidemokraattisena presidenttinä hän ei sentään ole saanut pahempaa tuhoa aikaan. Jos hän olisi alentunut Tuomiojan tasolle Israelin lausunnoissa, niin ehkä sitten nelonen olisi ollut oikea palkka.

Puolisen tuntia katselin pääjoukon jälkipuolen valumista sisään Linnaan.
Tuntui, kun olisi tullut koolle joukko ehkä vaarallsiakin puolivillejä eläimiä. Jos olisin joukossa, ne varmaan kävisivät kimppuuni, ihan tuhotaksen sen, joka on joukossa liikaa.

Tänään enne kahdeksaa vielä TV1n uutisointia samoista juhlista. Keskustelun aihe oli ollut, millainen pitää olla presidentiksi. Kristiina Halkola Eeroineen. Pitää olla sellainen yhdessä oleva, mukava, luotettava.
Tarkoiti ilmeisesti Tarja-tätiä. Kristinahan on joskus tunenttu vasemmsitolaisena. Kun nykyinen kolmas eli Uus-SKP perustettiin, Kristiinakin esiintyi sen juhlaesittelyssä. Näin oikeistolaiset tietävät olla äänestämättä Tarja-tätiä. Ja myös Vasemmistoliitto rp. antoi suudelman Tarja-tädille tehdessään hänestä virallisen presidenttiehdokkaansa.
Juudaksen suudelman. Myöskään änkyrät ynnä SKP-ääveet eivät asettaneet omaa preissaehdokasta. Kylläpäs kavaltajat nyt ovat kovasti tykkäävinään Tarja-tädistä. Eli tarkoitus tässä tapauksessa on saada Niinistö valituksi. Hankkii varmaan Oikeille Työläisille " riittävät palkankortukset", kuten termi kuului Urho Jokisen päätoimittaessa Tiedonantajaa.

Tapani Kansa, hän puhuu melko suoraan. Hänen sanomansa mukaan presidentin tulee huolehtia turvallisuudesta. Sanavalinta viittaa jälleen taas Niinistöön. Niinistö ei vain työväen, vaan koko Kansan presidentiksi!
Tapani Kansa itse turvallisesti liikenteessä, kun puolue vielä oli SKDL,
ajoi ylinopeuksia. Kadelehdet kirjoittivat, että poliisi ehtimiseen vainosi Kansaa jatkuvasti käräytellen. Vanhuuden myötä Kansan tahti liikenteessä lie tasaantunut. Vanhuus tulee aikakaan itsekullekin. Varakkaan Kansan vanhuksien turvallisuuden takaa Kokoomus, ja sen Työväen Presidentti Sauli Niinistö.

Kunhas myös saataisiin tilatuksi ja käyttöön ne uudet automaattiset kranaatinheittimet.

[quote="ArKos itse"]Öljy nykyään on kallista ja sen kaupan poliittinenkin kansainvälinen tilanne vähintään epäselvä. Lisäksi, sikäli kuin ei viljellä pelloilla, tai yhä uuisa ihmisiä, myös " uusiutuvat luonnonvarat" ovat jokseenkin hölynpölyä.

Uusiutuvat luonnonvarat eivät kuulu luokkaan turhanpäiväistä. Ne ovat tulevaisuuden kehitykseltä tärkeitä.

Tarkoitus ei ollut katsella keskiviikkoista ehdokkaiden pörinää, mutta kun
hetkeksi vilkaisin, satuin avaamaan aivan sopimattomasta kohdasta.
Kysyttiin moraalista suhtatumista eri asioihin. Meni melekin kuin Uutisvuodossa kandidaatteein pitäessä koepuheensa, kera Suomen lipun ja kaktuksen. Lapsia ei saa tukistaa, siitäkään huolimatta ulkomaalaisia ei saa nimitellä ( että kotimaan alhaiso, sitä on saanut maailman sivu), hautakiviä ei saa kaataa, ja aviopuolisoiden tulee olla toisilleen ehdottoman uskolliset. Sen sijaan kukaan ei kantanut huolta ajamisesta
moottoripelillä 120 kmiä 80 kmn nopeusrajoitusalueella. Vissiin herrasväki preissaehdokkaiden mielestä TVL laittaa rajoitusmerkkejä tien varteen vain ihan ihmisten kiusdaksi ja saitaaksi huvikseen? Kuitenkin yliajo voi tappaa lapsen, ja on tappanutkin, ajauduttaessa väärälle kaistalle voi kuolla ulkomalaainen, jonkun aviopuoliso, no hautakiviä kaatuu sentään harvemmin. - Eli huoli hautakivuistä tavallaan oli tarpeellisin? - Ja meillä on eliseltä päivältä uutine syytteestä Konginkankaan turmasta, 23 uhria.
En kylläkään muista juuri sille tieosuudelle olleen erityistä varoitusmerkkejä. Kuljettaja siis vastaa, olipa merkkiä tai ei. Jos läpiajo onnistuu, useimitenhqn sentään onistuu, iloitkaatten kaikki. Mutta tuosta ilmeni, että presssatasollakin ollaan noissa asioissa varsin vastuuttomia.
Kuski valtion puolestakin on hyvä ajaessaan mahdollisimman lujaa, sillä kyydissä oleva haluaa päästä kohteeseensda nopeasti, ja myös nauttia vauhdin hurmasti. Kaikenlaisia joutavia merkkejä se TVL pystyttääkin tienvarteen.

Onko oikein virkamiehen sada lahjaksi lippu Milanon oopperaan. Josko kellään on taidenautintoja vastaan, toisinaanhan nimenomaan kieltätyminen on huono teko. Järjestyi eduskunnan puhemiehellekin luettavaa, hän valitisi Kesän varjon, tai mikä se olikaan, Likaamattoman pesän varjo. Matka lentäen vaikka Milanoon maksaa jo hiukan. Ja lisäksi tuollaisin kohteisiin kestää usein pari kolmekin päivää, harrastetaan ajallisesti enemmän muuta kuin oopperaa. No, ainakaan Tarja-tädin matkoihin Poriin ei ole liittynyt kylkiäisiä, hän on päässyt sinne ihan valtion kustannuksella. Ministerille se ei aina käy, noon varsinaiset valtion matkat erikseen ja ja yksityismatkat erikseen. No, minä en ole musiikki- enkä muutenkana taideväkeä, mikä minä olen asiaa arvostelemaan.
Olisi pitänyt ksyyä kulttuuriministeriltä, hänenhän se pitää tuomoinen tietää ja ymmärtää ihan viran puolesta.

Uusin uutinen maailmalta, on kaikkien rakasta Nokiaa nääs parjattu.
Minusta kyllä näytti, että sopimus taiwanilaisen kanssa tosiaankin on
varsin epätasavertainen, ja konkurssinkin sitä käyttäen voidaan johtaa.
- Vahvan näkemyksen mukaan Suomen pressan tulisi olla ylin vientiveturi. - Kauas on tultu niistä Revon ja Raatikaisen nimiin kirjattuista ajoista, joina toimittajein Ylessäkin piti olla arvostelevia, jotakin kansakunnan omantunnon tapaista. Nyt ei tarvita omaatuntoa, nyt pitää olla suurporvariston uskollisia renkejä. Ja mitä pienet toimittajavaikuttajat edellä, sitä isommat pressat ja kandidaatit perässä. Kuinka ehdokkaiden tulee keskustella ja mistä, sitähän ohjaavat, varmaan myös viime keskiviikkona, taitavat mutta omaatuntoa vailla olevat toimittajat.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat