Seuraa 
Viestejä1918

Ohessa Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn ekonomisti Martti Nybergin raportti*, jonka mukaan tasaverotus, johon on jo sisälletty muunnettu versio progessiosta voisi olla Suomen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla paremmin ylläpitävä kuin nykyisenlainen sekavampi progressiivinen verojärjestelmä. Pähkinän kuoressa tasaverotus tarkoittaisi yksinkertaistetumpaa laajempaa veropohjaa jonka oleellisin muutos on 7000€:oon asti täydellinen verovapaus ja sen ylittävältä osalta samanlainen kaikille eli 29%.

Tässä muutama oleellinen kaavio ja lainaus edellämainitusta raportista.

Yleisesti
”Siirtyminen tuloveropohjaisesta järjestelmästä kulutusveropohjaiseen lisäisi kotitalouksien
säästämistä ja yritysten investointeja, mikä edistäisi tuottavuuden ja
kansantalouden kasvua pidemmällä aikavälillä.

Palkansaajat
Laajentamalla veropohjaa ja korvaamalla kaikki nykyiset vähennykset kaikille
kuuluvalla perusvähennyksellä voidaan kaikkia kansalaisia kohdella yhdenmukaisesti.
Laajennettu veropohja myös mahdollistaa palkansaajien veroprosenttien
laskun. Matalammat veroprosentit tarkoittavat suurempia veronjälkeisiä
ansioita, mikä kannustaa työntekoon. Työn tarjonta kasvaa yhtäältä uusien työntekijöiden
liittyessä työvoimaan sekä kotoa että harmaan talouden puolelta mutta
myös sen takia, että monet ammattilaiset tarjoavat enemmän työpanostaan. Tämän
lisäksi tasavero laskee tulevaisuudessa tapahtuvan kulutuksen suhteellista hintaa,
jolloin ihmisillä on kannustin tehdä enemmän töitä nyt ja kuluttaa enemmän
myöhemmin.
”**
Yritykset
”Esitettävässä mallissa suomalaisilla palkansaajilla on kolme miljardia enemmän
käytettävissä olevia tuloja. Raportin ehdotus pyrkii kuitenkin olemaan tuloveroneutraali,
eli esitetyllä uudella veromallilla kerättäisiin samat verotulot kuin nykyiselläkin
järjestelmällä. Liiketoimintavero, joka korvaa entisen yrityksen tuloveron,
tavoittelee tätä. Sen avulla kerätään 3 miljardia enemmän kuin nykyisellä
yritysverolla. Liiketoimintavero on kuitenkin paljon muuta kuin nykyinen yritysvero,
sillä olemassa olevan pääomakannan poisto-oikeuksista luovuttaisiin samalla
kun uudet investoinnit saisi vähentää täysin ja välittömästi. Lisäksi liiketoimintaveron
piiriin siirtyy osittain entinen pääomatulovero, sen piirissä ovat muutkin
liiketoimintaa harjoittavat yksiköt kuin yritykset, ja sen veropohja laajenee, kun
myös yritysten lainakorkojen verovähennysoikeus poistuu. Edelleen liiketoimintavero
ulottuu työnantajan työntekijälleen antamiin luontaisetuihin, joita nykyinen
järjestelmä ei verota. Liiketoimintaveron piiriin voi siirtyä myös monenlaista
nyt harmaan talouden piirissä olevaa toimintaa.”***

Kuviot 3 & 4 osoittavat selkeästi että kun veroasteet ovat laskeneet on pääsääntöisesti
pienehköllä viiveellä työttömyys ja yritysten verotuotot ovat kasvaeet.

Kuvio 8 puolestaan osoittaa että Nybergin tasaveromallissa suurimpia voittajia olisivat kaikkein köyhimmät ja kaikkein rikkaimmat.

*http://www.eva.fi/files/1578_tasavero.pdf
** s.49-50 raportista
*** ”Lyhyesti”, tiivistelmä raportin alussa

-

Kommentit (19)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ateisti Kakkonen
Seuraa 
Viestejä1918

Oheinen Turun Sanomien kirja-arvostelu* professori David Harvey:n "Uusliberalismin lyhyt historia" mukaan "Yhä pienempi osa maapallon väestöstä omistaa yhä suuremman osan kaikesta varallisuudesta. Tämä kehitys on kiistatta jatkunut jo noin kolmenkymmenen vuoden ajan sekä valtioiden sisällä että niiden välillä." tämä vahvistaa Helsingin Yliopistossa Historian laitoksessa opiskelleen Gluschkoff Jaanan väitöskirjan** otsikon ydinajatuksen "Murtuva säätyvalta, kestävä eliitti".

Kyseisen väitöskirjan mukaan "Muuttuvista valtiollisista rajoista tai rakenteista huolimatta vanhojen hallitsevien eliittisukujen yhteydet elivät näkymättöminä sukuverkostoina, omistussuhteina, liike-elämäyhteistyönä ja sotilassukujen valtana. Niiden varaan rakennettiin luottamus ja pyrittiin vahvistamaan jo saavutettu asema yhteiskunnassa."
sekä
"Laajassa merkityksessä sukupolvien välinen sosiaalinen uusintaminen mahdollisti suhdeverkoston vallassa pysymisen ja vaikutti pitkällä aikavälillä näkymättömänä voimana myös lyhyen ajanjakson tapahtumiin. Päätökset, jotka lyhyellä aikavälillä näyttivät kannattamattomilta, tuottivat sukupolvet ylittävinä, pitkän aikavälin investointina kumuloitavaa aineetonta ja aineellista pääomaa. Sosiaalinen liikkuvuus onkin prosessi, joka selvästi vaatii useiden sukupolvien mittaisen kehityksen. "
merkittävintä
"Eliitin kannalta oli oleellista, että sillä näin oli muita ryhmiä helpompi hankkia asiantuntemusta modernisaatioprosessin ohjaamiseen ja siihen kiinnittymiseen ja varmistaa näin myös seuraavalle sukupolvelle vahva jalansija yhteiskunnan johtopaikoilla, joihin sillä oli perinteisesti myös suurin intressi"

-> Suomeksi sanottuna hyvätuloisen lapsen on helpompi opiskella korkeakoulututkinto ja päästä hyvätuloiseen ammattiin koska hyvävelikerhojärjestelmä takasti todennäköisemmin hyödyn hankitusta koulutuksesta.

*Turun Sanomat
**https://oa.doria.fi/handle/10024/36111

-

Ateisti Kakkonen
Seuraa 
Viestejä1918

Riskinä on että yhteiskunnassa jo nyt vallitseva ammattien ja koulutuksen periytymisilmiö voimistuu, mikä vähentää tasa-arvoa ja sitä kautta proletariaatin jälkikasvun pysymistä köyhälistön edustajana.

En tiedä kuinka porvarit voisivat hyväksyä sellaisten kansanedustajien kehittämisehdotuksen jonka mukaan pienituloisten vanhempien lapsille tarjottaisiin suurempaa opintotukea, mikä takaisi suotuisemmilla opiskeluolosuhteilla sen että kansakunnan parhaat kyvyt tulisivat valmistuttuaan vaurastuttamaan kotomaatamme myös työväenluokasta, mikä olisi nykytilanteeseen tasa-arvoisempaa.

-

Mr Bauglir
Seuraa 
Viestejä1819

Tasaveron kannalla ehdottomasti, vaikka nykyinen palkkani onkin täysin hanurista.

Oikeiston ja vasemmiston erohan on nykyisin taantumuksellisuus ja uudistusten halu.-Puuhevonen-
Verkkomedia ja Venäjän ääni ovat asiallisia ja antavat oikeata tietoa. -pinklin1-
Huumekauppaa ei säätele mikään lainsäädäntö -:)lauri

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Mie ainakhan en kannata tasaverotusta, sillä jos joku 38%
pitäs maksaa veroa niin paskaako minulle ittelle jäis käthen ?
Joutus varastamhan , että ei nälkhän kuolis.

Mutta joku joka tienaa 20000 eurova kuussa ei pahemmin kärsis nälkää
jos vaikka puolet vietäis verhoin.
Eikä se sunkhan ole valtiontalouvellinen etukhan, jos kaikki tasasummilla osallistuvat valtion menojen rahoitukseen.

Taitas valtion tulot puolittua.

baal1984
Mitenkäs "EI-vastauksen" antaneet perustelevat kantansa? Onko heittää dataa kehiin?No esimerkiksi tasaveroa käyttäneet Itä-Euroopan maat, joissa eriarvoisuus on kasvanut ja valta keskittynyt pienelle eliitille. Nythän nämä maat ovat konkurssissa finanssikriisin myötä ja ovat pikkuhiljaa pakotettuja siirtymään progressiviiseen.
Toiseksi George Bushin hallinto, joka kavensi veroasteen progressiivisuutta kohti tasaveroa. Yhdysvaltojen kansallisomaisuus jaettiin pikkuhiljaa keskiluokalta eliitille ja valtio on konkurssin partaalla. Toisekseen kaikkein köyhimmät eivät ole hyötyneet verontasauksesta vaikka se oli yksi verontasauksen perusargumenteista. Itse asiassa USA:ssa köyhät ovat keskimäärin köyhempiä ja heitä on huomattavasti enemmän kuin ennen veropoliittisia muutoksia.

Ateisti Kakkonen
Seuraa 
Viestejä1918
Totti99
1)No esimerkiksi tasaveroa käyttäneet Itä-Euroopan maat, joissa eriarvoisuus on kasvanut ja valta keskittynyt pienelle eliitille. Nythän nämä maat ovat konkurssissa finanssikriisin myötä ja ovat pikkuhiljaa pakotettuja siirtymään progressiviiseen.Se että jotain tapahtumaa ennen tapahtuu jotain toista ei johda siihen että niiden välillä vallitsisi kausaalisuhde. Analogisesti logiikkaasi käyttäen voidaan pitää totena sääilmiöihin ja ajanlaskuun liittyvää väitettä että "Aina kun tulee marraskuu, järvet jäätyvät" Ajanlaskun siirtyminen kuukaudella eteenpäin ei saa järviä jäätymään vaan riittävä lämpötilan laskeminen, voihan olla että jonain marraskuun aikana ei tule riittävästi kylmiä öitä.

Jos löydän yhdenkin vasta-esimerkin yleistykseesi: "Vallan keskittyminen pienelle eliitille saa aikaan finanssikriisejä" olen kyennyt osoittamaan että olet väärässä. Jos vaivautuisit lukemaan aikaisemmin linkittämäni "Murtuva säätyvalta, kestävä eliitti" kirja-arvostelun voisit havaita että kun valta jatkoi keskittymistään nousi suomi suosta modernimmaksi vuosisatojen vaihtuessa.

Nähdäkseni finassikriisin peruselementeistä oli se että kun lainaa annettiin katteettomien odotusten varaan heikommilla takuilla USA:ssa mitä Euroopassa on tottuttu antamaan, esim. asuntokaupassa.

Se että Itä-Euroopassa ja Venäjällä ollaan nyt lirissä johtuu pitkälti talouden kehittymättömyydestä, ollen riippuvaista raaka-aineiden viennistä jalostusasteen sekä palvelusektorin näytellessä pienempää osaa mitä se on korkeampaa tuotehitysastetta vaalivissa Länsimaissa.

2)Toisekseen kaikkein köyhimmät eivät ole hyötyneet verontasauksesta vaikka se oli yksi verontasauksen perusargumenteista. Itse asiassa USA:ssa köyhät ovat keskimäärin köyhempiä ja heitä on huomattavasti enemmän kuin ennen veropoliittisia muutoksia.

Siitä voin olla kanssasi samaa mieltä ettei vallan keskittyminen ole tasa-arvoista ja kaventaa kaikkein köyhimpien asemaa.

-

Lippa Luke
Seuraa 
Viestejä484
Aslak
Mie ainakhan en kannata tasaverotusta, sillä jos joku 38%
pitäs maksaa veroa niin paskaako minulle ittelle jäis käthen ?
Joutus varastamhan , että ei nälkhän kuolis.

Mutta joku joka tienaa 20000 eurova kuussa ei pahemmin kärsis nälkää
jos vaikka puolet vietäis verhoin.
Eikä se sunkhan ole valtiontalouvellinen etukhan, jos kaikki tasasummilla osallistuvat valtion menojen rahoitukseen.

Taitas valtion tulot puolittua.
Mina en kylla maksais tuloistani 12 % enempaa oli ne kuinka suuret tai pienet hyvansa, jos nain olisi, en sen jalkeen tarvii vahennyksiakaan enaa..

Jos yrityksen pitaa sopeuttaa kulunsa tuloihinsa, pitaisi myos meidan valitsemien kansanedustajien ja hallituksn tajuta se etta me maksamme heidan palkan ja paatamme veroprosenteistamme ja mita palveluja haluamme itsellemme yhteisilla rahoilla tuottaa. Heidan tehtavansa on toteuttaa meidan toivomukset kaytettavissa olevalla rahalla. Jos eivat siihen kykene, vaihtakoon alaa...

Ihminen kuolee muutenkin… Miksi siis tapamme toisiamme? Me kuolemme ennemmin tai myöhemmin kuitenkin. Maa jää, mutta me poistumme. Miksi siis sotia maan vuoksi,..

[size=85:ccud0veh]

baal1984
Totti99
1)No esimerkiksi tasaveroa käyttäneet Itä-Euroopan maat, joissa eriarvoisuus on kasvanut ja valta keskittynyt pienelle eliitille. Nythän nämä maat ovat konkurssissa finanssikriisin myötä ja ovat pikkuhiljaa pakotettuja siirtymään progressiviiseen.Se että jotain tapahtumaa ennen tapahtuu jotain toista ei johda siihen että niiden välillä vallitsisi kausaalisuhde. Analogisesti logiikkaasi käyttäen voidaan pitää totena sääilmiöihin ja ajanlaskuun liittyvää väitettä että "Aina kun tulee marraskuu, järvet jäätyvät" Ajanlaskun siirtyminen kuukaudella eteenpäin ei saa järviä jäätymään vaan riittävä lämpötilan laskeminen, voihan olla että jonain marraskuun aikana ei tule riittävästi kylmiä öitä.

Jos löydän yhdenkin vasta-esimerkin yleistykseesi: "Vallan keskittyminen pienelle eliitille saa aikaan finanssikriisejä" olen kyennyt osoittamaan että olet väärässä. Jos vaivautuisit lukemaan aikaisemmin linkittämäni "Murtuva säätyvalta, kestävä eliitti" kirja-arvostelun voisit havaita että kun valta jatkoi keskittymistään nousi suomi suosta modernimmaksi vuosisatojen vaihtuessa.

Nähdäkseni finassikriisin peruselementeistä oli se että kun lainaa annettiin katteettomien odotusten varaan heikommilla takuilla USA:ssa mitä Euroopassa on tottuttu antamaan, esim. asuntokaupassa.

Se että Itä-Euroopassa ja Venäjällä ollaan nyt lirissä johtuu pitkälti talouden kehittymättömyydestä, ollen riippuvaista raaka-aineiden viennistä jalostusasteen sekä palvelusektorin näytellessä pienempää osaa mitä se on korkeampaa tuotehitysastetta vaalivissa Länsimaissa.

2)Toisekseen kaikkein köyhimmät eivät ole hyötyneet verontasauksesta vaikka se oli yksi verontasauksen perusargumenteista. Itse asiassa USA:ssa köyhät ovat keskimäärin köyhempiä ja heitä on huomattavasti enemmän kuin ennen veropoliittisia muutoksia.

Siitä voin olla kanssasi samaa mieltä ettei vallan keskittyminen ole tasa-arvoista ja kaventaa kaikkein köyhimpien asemaa.

[/size:ccud0veh]
Voi voi. Nyt on menty taas kikkailun puolelle, sen sijaan että puhuttaisiin asiaa. Kaiken lisäksi argumentit ovat täysin päin honkia.

baal1984
Se että jotain tapahtumaa ennen tapahtuu jotain toista ei johda siihen että niiden välillä vallitsisi kausaalisuhde.

1. Argumenttisi on kategorisesti väärä. Jos väittämäsi pätee, ei kausaliteetti edes ole mahdollista.
2. En ole väittänyt, että kun jotain tapahtumaa ennen tapahtuu jotain toista se johtaisi aina siihen, että niiden välillä vallitsisi kausaalisuhde.
3. Argumentaatiosi ilmeisesti perustui siihen, ettei Itä-Euroopan valtioiden tasaveromallilla ja niiden tämänhetkisen kansantalouden tilassa ole kausaliteettiä, mikä on erikoista koska,
4. En edes väittänyt, että esim. Latvian tasaveromallissa ja sen katastrofaalisessa kansantalouden tilassa vallitsee kausaliteettia.
5. Nyt väitän.

baal1984
Analogisesti logiikkaasi käyttäen voidaan pitää totena sääilmiöihin ja ajanlaskuun liittyvää väitettä että "Aina kun tulee marraskuu, järvet jäätyvät"

Ei voida. Tämä on omaa fantasiaasi logiikastani, joka on täysin absurdi.

baal1984
Ajanlaskun siirtyminen kuukaudella eteenpäin ei saa järviä jäätymään vaan riittävä lämpötilan laskeminen, voihan olla että jonain marraskuun aikana ei tule riittävästi kylmiä öitä.

Miten tämä liittyy tasaveroon tai edes finanssikriisiin?

baal1984
Jos löydän yhdenkin vasta-esimerkin yleistykseesi: "Vallan keskittyminen pienelle eliitille saa aikaan finanssikriisejä" olen kyennyt osoittamaan että olet väärässä.

Et ole.

1. En ole yleistänyt näin. Tämä on jälleen omaa fantasiaasi.
2. Lainaksen käyttö argumentaatiosta, jonka olet itse kirjoittanut ei ole ainoastaan virheellistä argumentaatiota, vaan se on myös moraalisesti hyvin kyseenalaista.

baal1984
Jos vaivautuisit lukemaan aikaisemmin linkittämäni "Murtuva säätyvalta, kestävä eliitti" kirja-arvostelun voisit havaita että kun valta jatkoi keskittymistään nousi suomi suosta modernimmaksi vuosisatojen vaihtuessa.

Tähän vastaan hieman itseäsi mukaillen

Se että jotain tapahtumaa ennen tapahtuu jotain toista ei johda siihen että niiden välillä vallitsisi välttämättä kausaalisuhde.
Yhtä hyvin voidaan väittää, että Suomi modernisoitui vallan keskittymisestä huolimatta.
Kun tutkiskelee historiaa valtioista, joissa poliittinen ja taloudellinen valta on ollut erittäin keskitettyä, niin ei ne ihan ihanneyhteiskuntia ole olleet. Esim. Natsi-Saksa, Neuvostoliitto, Zaire tai vaikkapa nykyinen Zimbabwe.

baal1984
Nähdäkseni finassikriisin peruselementeistä oli se että kun lainaa annettiin katteettomien odotusten varaan heikommilla takuilla USA:ssa mitä Euroopassa on tottuttu antamaan, esim. asuntokaupassa.

Hyvin, hyvin suppea näkemys tämän hetkisen finanssikriisin syistä.

baal1984
Se että Itä-Euroopassa ja Venäjällä ollaan nyt lirissä johtuu pitkälti talouden kehittymättömyydestä, ollen riippuvaista raaka-aineiden viennistä jalostusasteen sekä palvelusektorin näytellessä pienempää osaa mitä se on korkeampaa tuotehitysastetta vaalivissa Länsimaissa.

Osittain totta. Venäjä on vaikeuksissa öljyn ja maakaasun hinnan romahduksien takia, sekä pörssiyhtiöiden osakkeiden arvon romahduksien johdosta.

Itä-Euroopan syyt johtuvat pääosin täysin muista.

Tasaverossa verokertymä on pienmpi kuin progressiivisen verokannan kertymässä. Lisäksi kansantalouden kokonaiskysyntä on suhteellisesti pienempi, joka taas tekee yritysten tuotteiden tarjonnasta vaikeaa. Esim. Latvian tapauksessa yritykset tarvitsivat rahaa nousukauden investointeihinsa ja kun ei haluttu verotusastetta nostaa piti investointeihin tarvittavat lainarahat lainata ulkomailta. Latvia ottikin lainaa reilusti esim Japanista Tavoitteena oli joustavan ja kustannustehokkaan talouden sekä halvan työvoimakustannusten opein kasvattaa bkta kovalla vuosivauhdilla, maksaa velat ja nousta Eurooppalaiseksi talouden menestystarinaksi. Myös EVA:ssa huomattin tämä ja huomautettiin, että Suomenkin pitäisi ottaa mallia Itä-Euroopan talousjärjestelmistä, mm. tasaveron muodossa.

No Latviasta ei tietenkään tullut menestystarinaa ja latin arvon romahtaessa suhteessa jeniin ovat Latvian lainat moninkertaiset alkuperäisiin nähden. Nyt valtio on konkurssissa ja joutuu ottamaan lisää lainaa selvitäkseen edellisistä. Latviassa laizzes-faire on johtanut siihen, että se tulee olemaan lainakierteessä vuosikymmeniksi eteenpäin.

baal1984
Siitä voin olla kanssasi samaa mieltä ettei vallan keskittyminen ole tasa-arvoista ja kaventaa kaikkein köyhimpien asemaa.

Hyvä.

Tässä kysymyksessä on irrelevanttia se mitä tasaverotus tekisi Suomen kilpailukyvylle tai Suomen taloudelle. Tasavero on perkele siksi että se lisää yksilöiden epätasa-arvoa. Joo tiedän että tällä hetkellä koko maailma menee aina vain pahemmin siihen suuntaan että yksilöt eivät olekaan oleellisia, mutta jos kysytään mikä on oikein tai väärin niin asia on päivänselvä. Ja jos jäi epäselväksi niin koko nykysysteemi on siis väärä.

abskissa
Seuraa 
Viestejä3654
baal1984

Kuvio 8 puolestaan osoittaa että Nybergin tasaveromallissa suurimpia voittajia olisivat kaikkein köyhimmät ja kaikkein rikkaimmat.Katsotaanpas vähän tarkemmin sitä kuvaa. Suurimman verohelpotuksen saisivat korkeimmat ja matalimmat tuloluokat, kyllä. Mutta pitää muistaa, että nämä tuloluokat eivät välttämättä ole suinkaan saman kokoisia. Toisin sanoen rahaa/nuppi-kuvaajat voisivat näyttää aivan erilaisilta. Sitäpaitsi suurin tuloluokka saisi yli tuplasti suuremman kevennyksen kuin pienimmät tuloluokat yhteensä. Oleellisesti tuossa tehtäisiin noin yhden miljardin euron vuosittainen tulonsiirto suhteellisen pienelle ryhmälle suurituloisia. Tuo pienituloisten verohelpotus näyttää tietty ihan kivalta, mutta verohelpotus/nuppi-palkeilla piirrettynä kuvio olisi kovin erilainen.

Siinä vaiheessa kun ekonomistit kaivavat diagrammit esille, kannattaa yleisön puolestaan virittää propagandatutka oikealle taajuudelle. Mistä hyvänsä datasta voi kyllä piirrellä tutkimuksen rahoittajalle mieleisiä kuvioita. Ja kuvia kai piirrelläänkin enemmän maallikoita kuin asiantuntijoita varten. Joskus tosin vaikuttaa siltä, että joillakin taloustieteilijöillä on valitettavan heikot matematiikan tiedot (ei toki kaikilla) ja kuvaajiin turvaudutaan siksi, että (epä-) yhtälöiden pyörittely ja looginen päättely ei oikein luonnistu.

Minkä ihmeen takia muuten tuon pdf:n (http://www.eva.fi/files/1578_tasavero.pdf) otsikko on "kestääköpääalku6"? (Adobe Readerissa file->properties->title)

We're all mad here.

Tasaverotus on hyvä juttu. Jos vaikka kaikki suomalaiset maksaisivat veroja tasan 1500 euroa kuukaudessa, olisi valtion budjetti paljon helpompi suunnitella etukäteen.

Pringles
Tässä kysymyksessä on irrelevanttia se mitä tasaverotus tekisi Suomen kilpailukyvylle tai Suomen taloudelle.Se ei ole koskaan irrelevanttia. Verotus pienentää aina suomalaisten leipoman kakun kokoa ja on siten poissa jostakin.

Pringles
Tasavero on perkele siksi että se lisää yksilöiden epätasa-arvoa.Tasavero nimensä mukaan lisää tasa-arvoa. Samalla veroprosentilla rikkaat maksavat joka tapauksessa veroja absoluuttisesti enemmän kuin köyhät. Miksi pitäisi maksaa vielä suhteellisestikin enemmän? Ainoa perustelu löytyy "tarpeellisten tulojen" -näkökulmasta - tasa-arvon kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.


Joo tiedän että tällä hetkellä koko maailma menee aina vain pahemmin siihen suuntaan että yksilöt eivät olekaan oleellisia, mutta jos kysytään mikä on oikein tai väärin niin asia on päivänselvä. Ja jos jäi epäselväksi niin koko nykysysteemi on siis väärä.Nykysysteemi tekee maailmasta globaalisti tasa-arvoisempaa ennätystahtia. Onko tässä jokin ongelma?

abskissa
Seuraa 
Viestejä3654
Imagine

Tasavero nimensä mukaan lisää tasa-arvoa.Joo-o. Ja absoluuttinen tasa-arvo on saavutettu sitten kun jokainen maksaa euromääräisesti saman verran veroja? Kuinkahan on?

Tulojen tasaisempi jakautuminen vähentäisi progression perusteita, mutta kehitys näyttää kulkevan aivan toiseen suuntaan. Täyspäiväisen siivoojan keskiansiot taitavat huidella jossain 1500€/kk paikkeilla, eli reilut 50% keskituloista. Kuinka moni suostuisi tekemään niinkin raskasta työtä tuolla palkalla?

Minä en edes harkitsisi.

We're all mad here.

abskissa
Imagine

Tasavero nimensä mukaan lisää tasa-arvoa.Joo-o. Ja absoluuttinen tasa-arvo on saavutettu sitten kun jokainen maksaa euromääräisesti saman verran veroja? Kuinkahan on?Itse en kannata absoluuttisesti samansuuruista veronkeruuta kaikille, mutta saman suhteellisen osuuden verottaminen on parhaiten perusteltavissa. Progressiivinen verotus rankaisee työn määrän tai laadun noususta, mistä seuraa niin henkilökohtaisia kuin kansantaloudellisiakin tappioita.


Tulojen tasaisempi jakautuminen vähentäisi progression perusteita, mutta kehitys näyttää kulkevan aivan toiseen suuntaan.Suomessa tulot jakautuvat kansainvälisesti vertaillen hyvin tasaisesti varsinkin sen jälkeen, kun huomioidaan köyhimpien veroasteen olevan negatiivinen, eli tulot valtiolta ovat suuremmat kuin menot sille.

Täyspäiväisen siivoojan keskiansiot taitavat huidella jossain 1500€/kk paikkeilla, eli reilut 50% keskituloista. Kuinka moni suostuisi tekemään niinkin raskasta työtä tuolla palkalla?
Minä en edes harkitsisi.Jos moni ei todellisuudessa suostuisi tekemään siivoojan työtä ko. palkalla, romahtaisi siivoojien tarjonta työmarkkinoilla, mikä nostaisi palkkoja. Palkka asettuisi lopulta sille tasolle, että on tarpeeksi siivoojaksi haluavia. Käytännössä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole syystä tai toisesta (esim. vapaa-ajan arvostaminen suhteessa opiskeluun) kouluttautuneet niin paljon, että he voisivat valita jotakin siivoojan tms. työn sijasta.

Imagine

Tasavero nimensä mukaan lisää tasa-arvoa.

Tästähän on vaikka kuinka paljon empiiristä evidenssiä, siitä että tasavero kasvattaa tuloeroja ja lisää taloudellista epätasa-arvoa yhteiskunnassa.

Imagine
Itse en kannata absoluuttisesti samansuuruista veronkeruuta kaikille, mutta saman suhteellisen osuuden verottaminen on parhaiten perusteltavissa.Tämähän on tietysti mielipidekysymys. Omasta mielestäni progressiiviinen veromalli on huomattavasti paremmin perusteltavissa kuin tasaveromalli. Esimerkkinä muut pohjoismaat, joissa progressiivisuus on huomattavasti voimakkaampaa. He ovatkin pystyneet säilyttämään huomattavasti paremman terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmän. Silti kansantuote kasvaa voimakkaammin kuin Suomessa.

Imagine
Suomessa tulot jakautuvat kansainvälisesti vertaillen hyvin tasaisesti varsinkin sen jälkeen, kun huomioidaan köyhimpien veroasteen olevan negatiivinen, eli tulot valtiolta ovat suuremmat kuin menot sille.Suomessa on maailman suurin tuloerojen kasvuvauhti, kun kehitysmaat jätetään tarkastelun ulkopuolelle.
Ei siinä, mitään, jos hyvinvointipalvelut pystyttäisiin säilyttämään. Ne ovat kuitenkin murtumassa koko ajan. Itse en edes pidä Suomea enää hyvinvointivaltiona. Niin monet voivat täällä huonosti, saamatta siihen minkäänlaista apua.

Imagine
Jos moni ei todellisuudessa suostuisi tekemään siivoojan työtä ko. palkalla, romahtaisi siivoojien tarjonta työmarkkinoilla, mikä nostaisi palkkoja. Palkka asettuisi lopulta sille tasolle, että on tarpeeksi siivoojaksi haluavia. Käytännössä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole syystä tai toisesta (esim. vapaa-ajan arvostaminen suhteessa opiskeluun) kouluttautuneet niin paljon, että he voisivat valita jotakin siivoojan tms. työn sijasta.

Tai sitten maahanmuuttajia, joille ei muuta työtä ole tarjolla.

abskissa
Seuraa 
Viestejä3654
Imagine

Jos moni ei todellisuudessa suostuisi tekemään siivoojan työtä ko. palkalla, romahtaisi siivoojien tarjonta työmarkkinoilla, mikä nostaisi palkkoja. Palkka asettuisi lopulta sille tasolle, että on tarpeeksi siivoojaksi haluavia. Käytännössä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole syystä tai toisesta (esim. vapaa-ajan arvostaminen suhteessa opiskeluun) kouluttautuneet niin paljon, että he voisivat valita jotakin siivoojan tms. työn sijasta.Tässä osutkin lähelle naulan kantaa. Jos työmarkkinoilla heikossa asemassa olevilla ihmisillä olisi oikeasti mahdollisuuksia tehdä markkinoihin vaikuttavia valintoja (kieltäytyä alipalkatusta työstä tai valita koulutus työn teon sijaan silloin kun reilua palkkaa ei nykyisestä ammatista tarjota), työmarkkinat toimisivat oikeudenmukaisemmin ja palkkojen epäsuhtaisuus korjautuisi.

Mutta työ on valitettavasti hyödyke, jota moni joutuu myymään muihin nähden polkuhintaan toimeentulopakon edessä. Joskus jopa järjestelmällisellä sanktiouhkailulla pakotettuna. Toimeentuloturvan pikku hiljaa muretessa heikossa neuvotteluasemassa olevilla ihmisillä on entistä vähemmän valinnan varaa ja matalat palkat painuvat yhä kauemmaksi keskiansioista.

Mitenhän tuo opiskelu muuten rajoittaa vapaa-aikaa enemmän kuin täysipäiväinen työ? En ole koskaan kuullut kenenkään jättäneen opiskeluja lyhyeen tuolla perusteella. Pitää muistaa, että opiskelupaikoistakin kilpaillaan.

Ihmiselle on luonteenomaista kiittää kaikesta menestyksestään vain itseään ja laskea epäonnistumisensa muiden syyksi. Muita ihmisiä arvioidessa perspektiivi kääntyy kummasti nurin niskoin: menestyjät ovat syntyneet kultalusikka suussa ja huono-osaiset ovat täysin itse vastuussa omasta asemastaan.

We're all mad here.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat