Seuraa 
Viestejä45973

309. MM/Lisäyskerrointaulukoista.

MM/Lisäyskerrointaulukoista.

Tutustuessani Otavan julkaisemaan Maol taulukkoon kiinnitin huomiota siihen
miten siinä varsin kaikille
alkuaineille annettiin säteilyn atomiin varastoitumiseen puoliintumisajat.
Mutta koska Suomessa ydinfysiikka on
kuoleman alaa on tarkoin taulukosta jätetty pois keskeinen energian MÄÄRÄ
millä kukin alkuaine kykenee säteilyä
varastoimaan. Tässä kokonaisuudessa on kaksi STUK harhautusta. Maamme
ydinoppi kun ei halua suin surmin edes
myöntää mitään sellaista opetettua säteilyn taulukkoarvoa, josta nämä määrät
voidaan todentaa. STUK kyllä
julkaisee alkuaineille myös "Lisäyskerrointaulukoissaan" ennakkoon
laskemiaan epäsuoria säteilyn suoria
varastoitumiskertoimia. Muttei näissä hiisku sen enempää säteilyenergian
määriä, kuin mikä mekanismi säteilyn
varastoi. Päin vastoin STUK/IAEA opettaa korkeakoulutasoilleeen asti, ettei
säteilytetty alkuaine VOI varastoida
säteilyn fotoniikkaa lainkaan! Jos joku muuta yrittää esittää leimataan
valehtelijaksi.

Onneksi kaikkiin näihin mitä tarkimmin salattuihin kokonaisuuksiin ON
olemassa myös rarkaisun tarkat taulukkonsa.
Yhdistämällä useaa erillistä taulukkolähdettäni sain aikaan huikean
yhteenvedot Malenkan
säteilyvarastoitumistaulukot mukaan liittämällä. Kertoen MAAILMAN
ENSI-ILLASSA kokonaisuuden, jota ei ole
julkisuuteen päästetty. (Malenka laskee gamma-, röntgenvarastoitumia ja Maol
enemmin beettta + - ,
elektronisieppausta EC, alfaa ja sponttaania fissiota (sf). Beetta miinus
reaktiossa hajoaa atomista neutroni ja
beetta + reaktiossa häviää protoni. Alfan energiataso puolestaan on
tyypillisesti reippaasti toisella kymmenellä
MeV. Järein näistä on reaktoreista tuttu 200MeV ja sponttaani fissio (sf).
Tämän säteilyn energian USKOMATON tehon
varastointimuodon olemassaolon tunnustaminen viralllisessa taulukoissa ko.
energiatasoilla on järkyttävää STUK:n
salailuista kertovaa):

Alkuaine Z Massa Säteilyn energia Puoliintumisaika T½
Hajoaminen
Neutroni n 1 MeV 14,93min b-
Vety 1 H-3 1 MeV 12,3v (a) b-
Helium 2 He-2 2,96MeV 808ms b-
Litium 3 Li-8 5,2MeV 8,44ms b-
Li-9 178ms
b-
Berylium 4 Be-7 3,77MeV 53,3vrk (d) EC
Be-10 1,6*10^6
b-
Be-11 13,8s
b-
Boori 5 B-8 11,613MeV 770ms b+
B-12 20,2ms
b-
Hiili 6 C-11 10,264MeV 20,38min b+
C-14 5 730v
b-
C-15 2,45s
b-
Typpi 7 N-13 4,98MeV 9,96min b+
N-17 4,17s
b-
Happi 8 O-15 3,116MeV 2,03min b+
O-19 29,5s
b-
Fluori 9 F-17 5,79MeV 64,7s b+
F-18 1,87h
b+
F-20 11s
b-
Neon 10 Ne-19 6,19MeV 17,22s b+
Ne-23 37,2s b-
Ne-24 3,38min b-
--------------------------------------------------------------------
Natrium 11 Na-21 6,76MeV 22,5s b+
Na-22 2,6v b+
Na-24 14,96h b-
Mangnes. 12 Mg-23 7,33MeV 11,35s b+
Mg-27 9,46min b-
Alumiini 13 Al-25 7,9Mev 7,17s b+
Al-26 6,35s b+
Al-28 2,25min b-
Al-29 6,5min b-
Pii 14 Si-27 8,47MeV 4,14s b+
Si-31 2,62h b-
Si-32 101v b-
Fosvori 15 P-29 9,05MeV 4,1s b+
P-30 2,5min b+
P-32 14,3vrk b-
Rikki 16 S-31 9,62MeV 2,55s b+
S-35 87,2vrk b-
Kloori 17 Cl-33 10,19MeV 2,51s b+
Cl-36 3,0*10^5v b-
Cl-40 1,35min b-
Argon 18 Ar-35 10,76MeV 1,77s b+
Ar-37 35vrk EC
Ar-39 269v b-
Ar-41 1,83h b-
---------------------------------------------------------------------
Kalium 19 K-37 10,83MeV 1,23s b+
K-40 1,28*10^9v
b-,EC
K-42 12,36h b-
Kalsium 20 Ca-39 10,91MeV 860ms b+
Ca-41 1,03*10^5v EC
Ca-45 163d b-
Ca-47 4,54vrk b-
Skandium 21 Sc-40 10,98MeV 182ms b+
Sc-41 596ms b+
Sc-43 3,89h b+
Sc-46 83,8d b-
Titaani 22 Ti-45 11,06MeV 3,08h b+
Ti-51 5,8min b-
Vanadiini 23 V-49 11,13MeV 331vrk EC
V-52 3,76min b-
Kromi 24 Cr-51 11,2Mev 27,7vrk EC
Cr-55 3,5min b-
Mangaani 25 Mn-53 11,27MeV 3,7*10^6v EC
Mn-54 312,2vrk EC
Mn-56 2,58h b-
Rauta 26 Fe-55 11,37MeV 2,7v EC
Fe-59 44,5vrk b-
Koboltti 27 Co-57 11,43MeV 271,3vrk EC
Co-58 70,91vrk EC
Co-60 5,272v b-
Co-61 1,65h b-
Nikkeli 28 Ni-59 11,51MeV 7,5*10^4v
EC,b-
Ni-63 100v b-
Ni-66 54,8h b-
Kupari 29 Cu-62 11,58MeV 9,74min b+
Cu-64 12,7h EC
Cu-66 5,1min b-
Cu-67 61,9h b-
Sinkki 30 Zn-65 11,66MeV 244vrk b+
Zn-69 56min b-
Gallium 31 Ga-68 11,73MeV 68,3min b+
Ga-70 21,15min b-
Germanium 32 Ge-71 11,8MeV 11,2vrk EC
Ge-75 83min b-
Arseeni 33 As-73 11,88MeV 80,3vrk EC
As-74 17,77vrk
EC,b-
As-76 26,4h b-
Seleeni 34 Se-82 11,85MeV 1,0*10^19v 2 b-
Bromi 35 Br-78 12,03MeV 6,46min b+
Br-80 17,6min b+
Br-82 35,3h b-
Krypton 36 Kr-81 12,1MeV 2,1*10^5v EC
Kr-85 10,72v b-
----------------------------------------------------------------------
Rubidium 37 Rb-84 12,33MeV 32,9vrk
EC,b+
Rb-86 18,6vrk b-
Rb-87 4,8*10^10v b-
Strontium 38 Sr-90 12,56MeV 28,5v b-
Ytrium 39 Y-88 12,79MeV 106,6vrk
EC,b+
Y-90 64h b-
Zirkonium 40 Zr-88 13,02MeV 83,4vrk EC
Zr-93 1,5*10^6v b-
Zr-95 64vrk b-
Niobi 41 Nb-96 13,26MeV 23,4h b-
Molybdeeni 42 Mo-99 13,49MeV 66h b-
Teknetium 43 Tc-97 13,72Mev 2,6*10^6v EC
Tc-98 4,2*10^6v b-
Tc-99 2,1*10^5v b-
Tc-100 15,8s b-
Rutenium 44 Ru-96 13,95MeV
Rodium 45 Rh-103 14.18MeV
Palladium 46 Pd-103 14,41MeV 19,96vrk EC
Hopea 47 Ag-106 14,64MeV 24min b+
Ag-112 3,12h b-
Kadmium 48 Cd-109 14,87MeV 453vrk EC
Indium 49 In-111 15,1MeV 2,81vrk EC
In-117 43,1min b-
Tina 50 Sn-112 15.33MeV
Antimoni 51 Sb-121 15,57MeV
Telluuri 52 Te-128 15,8MeV 1,5*10^24v
Te-130 1,0*10^21v
Jodi 53 I-129 16,3MeV 1,57*10^7v b-
I-131 8,02vrk b-
Ksenon 54 Xe-127 16,25MeV 36,4vrk EC
Xe-133 5,25vrk b-
Xe-135 9,14h
Xe-136 2,36*10^21v
----------------------------------------------------------------------
Cesium 55 Cs-132 16,4MeV 6,47vrk
EC,b+
Cs-135 3*10^6v b-
Cs-137 30,17v b-
Barium 56 Ba-139 16,55MeV 83,3min b-
Lantaani 57 La-137 16,69MeV 6*10^4v EC
La-142 92,5min b-
Cerium 58 Ce-138 16,84MeV
Praseody 59 Pr-143 16,99MeV 13,58vrk b-
Neodyymi 60 Nd-144 17,14MeV 2,1*10^15v Alfa
Prometium 61 Pm-143 17,29MeV 265vrk EC
Pm-145 17,7v EC
Pm-147 2,62v b-
Samarium 62 Sm-146 17,43MeV 1,03*10^8v Alfa
Sm-148 7*10^15v Alfa
Europium 63 Eu-151 17,58MeV
Gadolium 64 Gd-148 17,73MeV 90v Alfa
Gd-150 1,8*10^6v Alfa
Terbium 65 Tb-159 17,88MeV
Dysprosiu. 66 Dy-154 18,03MeV 3*10^6v Alfa
Dy-157 8,1h EC
Holmium 67 Ho-165 18,17MeV
Erbium 68 Er-166 18,32MeV
Tulium 69 Tm-169 18,47MeV
Ytterium 70 Yb-175 18,62MeV 4,2vrk b-
Lutenium 71 Lu-175 18,77MeV
Hafnium 72 Hf-174 18,91MeV 2,0*10^15v Alfa
Hf-176 6,8min Ec
Hf-183 6,4min b-
Tantaali 73 Ta-182 19,06MeV 114,4vrk b-
Volframi 74 W-181 19,21MeV 121,2vrk EC
W-187 23,8h b-
Renium 75 Re-187 19,36MeV 5*10^10v b-
Osmium 76 Os-186 19,51MeV 2*10^15v Alfa
Os-193 30h b-
Iridium 77 Ir-191 19,65MeV
Platina 78 Pt-188 19,8MeV 10,2h EC
Pt-190 6,1*10^11v Alfa
Pt-197 18,3h b-
Kulta 79 Au-194 19,95MeV 39,5h EC
Au-199 3,14vrk b-
Elohopea 80 Hg-194 20,1MeV 520v EC
Hg-203 46,6vrk b-
Hg-206 8,5min b-
Tallium 81 Tl-202 20,25MeV 12,23vrk EC
Tl-206 4,2min b-
Tl-208 3,05min b-
Lyijy 82 Pb-204 20.39MeV 1,4*10^17v
Pd-205 1,5*10^5v EC
Pd-209 3,253h b-
Pd-210 22,3v b-
Vismuntti 83 Bi-207 20,54MeV 33,4v EC
Bi-208 3,68*10^5v EC
Bi-211 2,17min Alfa
Bi-213 45,6min b-
Polonium 84 Po-205 20,69MeV 1,8h
EC,b+
Po-209 102v Alfa
Po-210 138,4vrk Alfa
Po-213 4,2ys Alfa
Po-214 163ys Alfa
Astatiini 85 At-210 20,84MeV 8,3h EC
At-213 0,11ys Alfa
At-215 0,1ms Alfa
At-217 32,3ms Alfa
Radon 86 Rn-216 21MeV 45ys Alfa
Rn-218 35ms Alfa
Rn-220 55,6s Alfa
Rn-222 3,825vrk Alfa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frankium 87 Fr-221 21,15MeV 4,9min Alfa
F-223 21,8min b-
Radium 88 Ra-222 21,3MeV 38s Alfa
Ra-223 11,43vrk Alfa
Ra-224 3,66vrk Alfa
Ra-225 14,8vrk b-
Ra-226 1600v Alfa
Ra-228 5,75v b-
Aktinium 89 Ac-225 21,44MeV 10vrk Alfa
Ac-227 21,77v b-
Ac-228 6,13h b-
Torium 90 Th-227 21,59MeV 18,72vrk Alfa
Th-228 1,93v Alfa
Th-229 7340v Alfa
Th-230 7,54*10^3v Alfa
Th-231 25,5h b-
Th-232 1,405*10^10v Alfa
Th-234 24,1vrk b-
Protaniu 91 Pa-231 21,74MeV 3,28*10^4v Alfa
Pa-233 27vrk b-
Pa-235 24,1min b-
Uraani 92 U-232 21,89MeV 70v Alfa
U-233 1,592*10^5v Alfa
U-234 2,446*10^5v Alfa
U-235 7,038*10^8v Alfa
U-236 2,342*10^7v
Alfa,sf)
U-238 4,468*10^9v
Alfa,(sf)
U-239 23,5min b-
Neptuniu. 93 Np-235 22,04MeV 1,08v EC
Np-237 2,14*10^6v
Alfa,(sf)
Np-238 2,117vrk b-
Np-239 2,355vrk b-
Plutonium 94 Pu-237 22,19MeV 45,1vrk EC
Pu-238 88v
Pu-239 2,411*10^4v
Alfa,(sf)
Pu-240 6550v
Alfa,(sf)
Pu-241 14,4v
b-,(sf)
Pu-242 3,763*10^5v
Alfa,(sf)
Pu-243 4,956h b-
Pu-244 8,08*10^7v
Alfa,(sf)
Amerikium 95 Am-239 22,34MeV 11,9h
EC,(sf)
Am-243 7370v
Alfa,(sf)
Am-245 2,05h
b-,(sf)
Curium 96 Cm-246 22,49MeV 4730v Alfa
Cm.247 1,56*10^7v Alfa
Berkeliu. 97 Bk-245 22,64MeV 4,94vrk
EC,(sf)
Bk-247 1380v Alfa
Bk-249 320vrk b-
Kalifornium 98 Cf-249 22,79MeV 350,6v Alfa
Cf-251 898v Alfa
Cf-253 17,81vrk b-
Eisenste. 99 Es-251 22,94MeV 33h EC
Es-253 20,4h Alfa
Fermium 100 Fm-250 23,09MeV 30min Alfa
Fm-252 25,4h Alfa
Fm-256 2,63h (sf)
Mendele. 101 Md-252 23,24MeV 2,3min EC
Md-256 1,3h
EC,Alfa
Nobelium 102 No-253 23,39MeV 1,7min Alfa
No-255 3,1min
Alfa,EC
Lawrenc. 103 La-255 23,54MeV 22s Alfa
La-256 28s
Alfa,(sf)
Kurtsatov 104 Ku-257 23,69MeV 4,8s Alfa
Ku-258 11ms (sf)

Kommentit (7)

Beettakavalkadia.
Kuten HYVIN olemme huomanneet olen toimittanut tänne KYMMENITÄIN aivan
huippuvalokuvaajien lehtikuvia. Poimintoja nettiarkistoista. Esim tämä
Ingalinan kuva olkoon osviittana! Kuva EI ole edes minun ottamani, vaan
ammattilaisen ottama. Sieltä vaan KAIKISTA säännönmukaisesti toistuu sama
pinkkisoihtukuvien teema! AINA! Olen toki omiakin kuvia tuonut esille mm.
referenssiksi. Kuten huomaamme AINA sama ydinvoimalasaastan muodostama
beettasoihtu sieltä pinkkipunaisena, tai verenkarvaana pykii. Ei näy olevan
MITÄÄN väliä silä miten kuvan kontrasteja korostelet, tai KUKA kuvan on
ottanut. Tai edes kameran laadullakaan ei ole tuon taivaallista merkitystä!
punakarvaus on ja P Y S Y Y !

Huomaan kylölä SUPO:n paniikin kasvaneen sellaisiin mittoihin, että
tällaisten kuvien tuotto nettiin estetään kaikin kiimoin ja tavoin. miksikö?
Koska ne ovat 100% osoitus pitkään megayyberiin ja kestävää kestävämpään
todistusketjuuni ASEA-atomin beettasoihtureaaliin! Siihen miksi jo 1978
Ytimekkään kantta koristaneet valokuvapainokset olivat jo silloin suora tien
uhkaukaasi SUPO:n vankiloihin!

Siinä sivussa olen kyennyt osoittamaan ongelmitta JOKAISEN ydinpeelon
yritykset estellä beetasoihtureaalia tulemasta esiin tuomituiksi jo
alkulimoihinsa. Beettasoihtui ON AITO, JA PYSYY! Eikä edes SUPO
väkivaltakoneisto mahda asialle enää YHTÄÄN MITÄÄN! !! !!!

Niin ja vielä kerran näitäkin kuvia tänne todisteeksi. Siinä on tosiaan
sikin sokin kymmenisen eri kuvaajan tuotokset ja omani, niin ettei mitään
eroa ole, eikä TULE. Ydinpeelot olette LOPULLISESTI asiassa hävinneet ja
pottiinne kusseet. tältä pohjalat jatketaan!:

http://www.styrge.com/English.html

http://kuvaton.com/k/Bml.jpg
http://kuvaton.com/k/BmA.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmj.jpg
http://kuvaton.com/k/Bm8.jpg
http://kuvaton.com/k/BmT.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmp.jpg
http://kuvaton.com/k/BmW.jpg
http://kuvaton.com/k/BmG.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmn.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmi.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmx.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmo.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmb.jpg
http://kuvaton.com/k/Bm6.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmc.jpg
http://kuvaton.com/k/B92.jpg

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
McRoot
Tottahan se puhuu.

Testasin Styrgen menetelmää myös aikaisemmin raportoimaani ufohavaintoon ja sen jättämään säteilylähteestä peräisin olevaan jälkeen maassa.

Siellä se Beettasäteily luuraa.
Hetkinen!

Selitä yksinkertaisesti "Styrge" metodisi. Eli saitko tuon mystisen punavärin esille vanhoista kuvistasi tuosta vaan?

Olivatko ne kuvia, vai digitaalisia+

Effects of beta-flare can be distinguished even with a modest digital camera and a basic image editor. The best conditions for a power plant picture are gray sky and a hazy evening before the lights are turned on. Then you just have to apply contrast. Or enhance a separate colour channel. And there it is! If you were succesfull, the shape of the mysterious cloud of color reveals it's origin: the pipe that is said to exchaust nothing but air...Nuo molemmat toimenpiteet kuvankäsittelyohjelmalla.
Kuva on otettu Canon G5 digitaalikameralla, ylempi kuva on pakattu ja kuvakoko muutettu jotta se mahtuisi foorumille.

Alemmalle kuvalle tein tuon styrgen kuvaaman käsittelyn ja kyseessä oli siis alkuperäinen, ei jo foorumilla ollut pakattu kuva. Kuvaa ei myöskään ollut pakattu kamerassa, vaan kuva sisälsi raakadatan sellaisena kuin kuvakenno sen "näkee".

McRoot
Effects of beta-flare can be distinguished even with a modest digital camera and a basic image editor. The best conditions for a power plant picture are gray sky and a hazy evening before the lights are turned on. Then you just have to apply contrast. Or enhance a separate colour channel. And there it is! If you were succesfull, the shape of the mysterious cloud of color reveals it's origin: the pipe that is said to exchaust nothing but air...Nuo molemmat toimenpiteet kuvankäsittelyohjelmalla.
Kuva on otettu Canon G5 digitaalikameralla, ylempi kuva on pakattu ja kuvakoko muutettu jotta se mahtuisi foorumille.

Alemmalle kuvalle tein tuon styrgen kuvaaman käsittelyn ja kyseessä oli siis alkuperäinen, ei jo foorumilla ollut pakattu kuva. Kuvaa ei myöskään ollut pakattu kamerassa, vaan kuva sisälsi raakadatan sellaisena kuin kuvakenno sen "näkee".
Mitä muuten tuo valkeahko kalvo nurmikolla on? Olisko säteilystä aktivoitunutta hiiltä kanssa?

Joka tapauksessa Styrge-metodi osoittaa alueen hapessa muodostuneen beettaionisaation synnyttämän hapen ionisoitumisen selkeästi pinkille. Samankaltaista säteilyn siirtymistä, kuin ydinvoimaloitten kuvien kaasuissa myös. Loistava huomio sovellukseesi sulta.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat