Seuraa 
Viestejä45973

Seuraavassa pätkä Tuomas Leväsen suomentamaa apokryfiä:

LUKU 2
1) Ja läsnäoleva enkeli puhui Moosekselle Herran sanan mukaan, sanoen: Kirjoita täydellinen luomisen historia, kuinka kuudessa päivässä Herra Jumala viimeisteli kaikki Hänen tekonsa ja kaikki, jotka Hän loi, ja piti sapatin seitsemäntenä päivänä ja pyhitti sen kaikkia aikoja varten, ja osoitti sen merkiksi kaikista Hänen teoistaan.
2) Sillä ensimmäisenä päivänä Hän loi taivaat, jotka ovat yläpuolella, ja maan ja vedet ja kaikki henget, jotka palvelevat Hänen edessään.
3) Paikalla olevat enkelit, pyhityksen enkelit, ja tuulten henkien enkelit, ja pilvien henkien enkelit, ja pimeyden, ja lumen, ja hallan ja jään, ja äänten enkelit ja ukkosen ja salamat, ja kylmyyden ja kuumuuden henkien enkelit, ja talven ja kevään ja syksyn ja kesän ja kaikkien Hänen luotujensa henkien, jotka ovat taivaissa ja maan päällä, syvyydet ja pimeyden, illan ja valon, aamun ja päivän, jotka Hän oli valmistanut sydämensä tietämyksessä.
4) Ja me näimme Hänen tekonsa ja ylistimme Häntä Hänen edessään kaikista Hänen teoistaan; sillä seitsemän suurta tekoa Hän loi ensimmäisenä päivänä.
5) Ja toisena päivänä Hän loi perustuksen vesien keskelle, ja tuona päivänä vedet jakautuivat – puolet niistä menivät ylös ja puolet alas perustuksen alle, joka oli keskellä koko maan pintaa. Ja tämä oli ainoa luotu teko toisena päivänä. Ja kolmantena päivänä Hän käski vesiä siirtymään maan pinnalta yhteen paikkaan, ja kuiva maa ilmestyi. Ja vedet tekivät niin kuin Hän niitä komensi, ja ne vetäytyivät maan pinnalta yhteen paikkaan tämän perustuksen ulkopuolelle, ja kuiva maa tuli esiin.
6) Ja sinä päivänä Hän loi heille kaikki meret niiden erillisten kokoontumispaikkojen mukaan, ja kaikki joet, ja kaikki vesien paikat vuorilla ja kaikella maalla, ja kaikki järvet, ja kaiken maan kasteen, ja siemenet, jotka on kylvetty, ja kaikki itävät asiat, ja kaikki hedelmää kantavat puut, ja kaikki metsän puut, ja Eedenin puutarhan.
7) Nämä neljä suurta tekoa Jumala loi kolmantena päivänä. Ja neljäntenä päivänä Hän loi auringon ja kuun ja tähdet, ja asetti ne taivaan perustukseen antamaan valoa kaiken maan ylle, ja hallitsemaan päivää ja yötä, ja erotti valon pimeydestä.
Ja Jumala osoitti auringon olevan suuri merkki maassa päiville ja sapateille ja kuukausille ja juhlille ja vuosille ja vuosien sapateille ja riemuvuosille ja kaikille vuodenajoille. Ja valo erottautui pimeydestä menestyksen tähden, että kaikki asiat menestyisivät, jotka kohoavat ja kasvavat maan päällä.
9) Nämä kolme asiaa Hän teki neljäntenä päivänä.
10) Ja viidentenä päivänä Hän loi suuret merihirviöt vesien syvyyksiin, sillä nämä olivat ensimmäiset asiat, joissa on lihaa, jotka oli luotu Hänen käsiensä kautta, kalat ja kaikki mikä liikkuu vesissä, ja kaikki mikä lentää, kaikenlaiset linnut
11) Ja aurinko nousi niiden yläpuolelle menestykseksi, ja kaiken sen yläpuolelle, mitä oli maan päällä, ja kaiken mikä kohoaa maasta, ja kaikkien hedelmää kantavien puiden ja kaiken lihan.
12) Nämä kolme Hän loi viidentenä päivänä.
13) Ja kuudentena päivänä Hän loi kaikki maan eläimet, ja kaiken karjan, ja kaiken, mikä liikkuu maan päällä. Ja kaiken tämän jälkeen Hän loi ihmisen, mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät, ja antoi miehelle vallan hallita kaikkea, mikä on maan päällä ja merissä, ja kaikkea mikä lentää, ja petoja ja karjaa, ja kaikkea mikä liikkuu maan päällä, ja koko maata, ja kaiken tämän yli Hän antoi miehelle vallan.
14) Ja nämä neljä asiaa Hän loi kuudentena päivänä.
15) Ja yhteensä oli kaksikymmentä kaksi asiaa.
16) Hän viimeisteli kaikki tekonsa kuudentena päivänä, kaiken mitä on taivaissa ja maan päällä, ja merissä ja syvyyksissä, ja valossa ja pimeydessä, ja kaikessa.
17) Hän antoi meille suuren merkin, sapatin päivän, että me tekisimme työtä kuusi päivää, mutta pitäisimme sapatin, seitsemännen päivän, kaikesta työstä.
18) Ja kaikki läsnäolevat enkelit, ja kaikki pyhityksen enkelit, nämä kaksi suurta lajia – Hän on vaatinut meitä pitämään sapatin Hänen kanssaan taivaassa ja maassa.
19) Ja Hän sanoi meille: ’Katso, Minä erotan itselleni kansan kaikkien kansojen keskuudesta, ja nämä pitävät sapatin päivän, ja minä pyhitän heidät itselleni Minun kansakseni, ja siunaan heitä, kuten olen siunannut sapatin päivän, ja pyhittänyt itselleni, niin Minä siunaan heitä, ja he tulevat olemaan Minun kansani ja Minä olen heidän Jumalansa.
20) Ja Minä olen valinnut Jaakobin siemenen kaiken sen keskuudesta, mitä olen nähnyt, ja olen kirjoittanut hänet muistiin esikoisenani, ja olen pyhittänyt hänet itselleni ikuisiksi ajoiksi, ja minä opetan heille sapatin päivän, että he pitäisivät sapatin siitä lähtien kaikesta työstä.’
21) Ja hän loi merkin siksi, että sen avulla he pitäisivät sapatin meidän kanssamme seitsemäntenä päivänä, syödäksemme ja juodaksemme, ja siunataksemme Häntä joka on luonut kaikki asiat kuten Hän on siunannut ja pyhittänyt itselleen oman kansansa yli kaikkien kansojen, ja että he pitäisivät sapatin yhdessä meidän kanssamme.
22) Ja Hän laittoi Hänen käskynsä laskeutumaan suloisena pelastuksena hyväksyttävänä Hänen edessään kaikkina päivinä…

23) Oli kaksikymmentä kaksi ihmistä Aadamista Jaakobiin, ja kaksikymmentä kaksi työtä oli tehty seitsemänteen päivään mennessä, tämä on siunattua ja pyhää, ja myös aikaisempi on siunattua ja pyhää, ja tämä palvelee tuon kanssa pyhitykseksi ja siunaukseksi.

24) Ja Jaakobille ja hänen siemenelleen on suotu, että he tulevat aina olemaan siunattuja ja pyhiä ensimmäisestä todistuksesta ja laista, kuten Hän on pyhittänyt ja siunannut sapatin seitsemäntenä päivänä.
25) Hän loi taivaan ja maan ja kaiken, mitä Hän loi, kuudessa päivässä, ja Jumala teki seitsemännestä päivästä pyhän kaikkien Hänen tekojensa tähden; siksi Hän komensi sen puolesta, että jokainen joka tekee mitä tahansa työtä silloin, tulee kuolemaan, ja se joka sen saastuttaa, kuolee varmasti.

26) Sen tähden komenna Israelin lapsia tarkkailemaan tätä päivää, että he pitäisivät sen pyhänä eivätkä tekisi silloin mitään työtä eivätkä saastuttaisi sitä, koska se on pyhempi kuin kaikki muut päivät.
27) Ja joka ei pidä sitä pyhänä, tulee varmasti kuolemaan, ja joka silloin tekee työtä, tulee varmasti kuolemaan ikuisesti, että Israelin lapset tarkkailisivat tätä päivää läpi sukupolviensa, ettei heitä revittäisi maasta juurineen, sillä se on pyhä ja siunattu päivä.
28) Ja jokainen, joka tarkkailee sitä ja pitää sapattina itsensä kaikesta työstään, tulee olemaan pyhä ja siunattu läpi kaikkien päivien kuten me.

29) Julista ja sano Israelin lapsille laki tänä päivänä että he pitäisivät sapatin tästä lähtien, ja että he eivät hylkäisi sitä sydämiensä vääryydessä; ei ole laillista tehdä mitään työtä mikä on tarpeetonta, mikä on omaksi mielihyväksi, ja etteivät he valmistaisi silloin mitään syötävää tai juotavaa, tai kanna vettä, eivätkä kuljettaisi porteistaan mitään taakkaa, jota he eivät ole valmistaneet itselleen kuudentena päivänä.
30) Eivätkä he saa kuljettaa mitään talosta taloon tuona päivänä; sillä tuo päivä on pyhempi ja siunatumpi kuin mikään riemuvuosien päivä; tästä syystä me pidimme sapatin taivaissa ennen kuin oli tehty tunnetuksi millekään lihalle että pitäisivät sapatin maan päällä.
31) Ja kaiken Luoja siunasi sen, mutta Hän ei pyhittänyt kaikkia ihmisiä ja kansoja pitämään sitä, vaan ainoastaan Israelin: vain heille Hän antoi luvan syödä ja juoda ja pitää sapatin maan päällä.
32) Ja kaiken Luoja siunasi tämän päivän, jonka Hän oli luonut siunaukseksi ja pyhyydeksi ja kunniaksi yli kaikkien päivien.
33) Tämä laki ja todistus oli annettu Israelin lapsille laiksi kaikille heidän sukupolvilleen.

Jos sitten hylkää luomisopin sen tähden, että kaikki olisi tehty aivan tajuttoman nopeasti, niin miettikääpä sitä, että tuolloin ei ollut yhtään ihmistä! Monta miljardia sielua oli Jumalan tykönä tuolloin, kaikki se aika ja kaikki ne mahdollisuudet, mhin taivaassa oleva sielu voi aikansa käyttää, oli Jumalan käytössä... Jos jokainen ihminen on ollut läsnä Jumalan luomistekoja tehdessä, nytkö hän kuitenkin hylkää tuon Luojansa, joka on tuonut nyt hänet elämään maailmaan, ja tuottamaan hänelle kunniaa? Surullista, ja ah ja voi - niin pahaa...

Tämä luomisoppi myös osoittaa seuraavaa: Tämä maailma on ainoa elollinen paikka koko maailmankaikkeudessa, kaikki on tehty meitä varten ja meidän onnellisuuteemme tähdäten! Miksi pilaisimme sen kauhistuttavilla pahoilla teoilla ja pahoilla sanoilla?

Jos ne aikoja erottavat tähdet sitten omaavat muita planeettoja ja muita elollisia luotuja, ne on luonut ERI jumala kuin se, joka meidät loi!

Saatanan sanotaan luovan nk. Satanian Galaksia, mutta eihän se sinne elämää saa sillä:"Ei elämän itua voi olla yhdessäkään murhaajassa!"

Meidän tähtiä tiirailevien pakanoiden EI tarvitse ottaa luomisoppia kirjaimellisesti, mihin tahansa juutalaisiksi itseään luulevat pappimme tahtovat meitä pakottaakin. Meille pakanoille on annettu oppi luomissykleistä ja evoluutio, joka selittää myös hyvin sen, kuinka Jumala ehti kaiken luoda...

Jos tahdot luomisopin pitää kirjaimellisena totuutena, eikun ympärileikkaus, tupsu "hameen" helmaan ja raamatunlauseloota ohtaan!

Kommentit (2)

Agisonin LUOMISTEORIA, meille pahoille pakanoille:

0) Alussa luotiin Aika, kaiken pistämiseksi järjestykseen
1) Ja syntyi hetki kuten sekunti, ensimmäinen aika
2) Nopeus ilmaantui ajasta koostuen.
3) Pituus ilmaantui kolme kertaa aikaa sisentämällä janalle.
4) Sähkövirta on pituudessa kulkeva aikasykäys.
5) Paine ja Varaus kuvaamaan voimaa alaa kohden.
6) Pinta-ala koostuu kahdesta kohtisuorasta pituudesta.
7) Sähköinen vakio on suuri valonnopeudesta koostuva kerroin
Varauksia pituudella...
9) Tilavuus on kolmen kohtisuoran rajaama tila.
10) Massa on tilavuus x tiheys.
11) Voima kuvaamaan massalle tehtyjä asioita.
12) Liikemäärä kuvaamaan massan nopeutta.
13) Teho kuvaamaan Energiaa per aikayksikkö
14) Energia kuvaamaan kaikkeutta
15) Planckki keksin tän aikaulottuvuuden
16) Hitausmomentti kuvaamaan massaa alalle.
17) Kaava:"10^-7*c^2*e^2=m*v^2*R"
18) Lähestytään kaksoisamassaa
19) Massa x Massa /aika
20) Massa^2
21) Massa^2*aika
22) Massa^2*nopeus=Voima^2

Heh. sain minäkin väkisten 22-tekoa, mutta liikemäärä toiseen pitäisi vielä määrittää p^2=T^24 ja plankki toiseen=massa^3

Tässä on sama asia kuin Pietarin kirjeessä...

Ja viidentenätoista riemuvuotena kolmannella viikolla Lamek otti itselleen vaimon, ja hänen nimensä oli Betenos, Barakiilin tytär, isänsä veljen tytär, ja tällä viikolla hän kantoi hänelle pojan ja kutsui häntä nimellä Nooa sanoen, ’Tämä helpottaa minua murheessani ja kaikessa työssäni, ja maassa jonka Herra on kironnut.’ Ja lähellä yhdeksättätoista riemuvuotta, kuudennen vuoden seitsemännellä viikolla Aadam kuoli, ja kaikki hänen poikansa hautasivat hänet hänen luomisensa maahan, ja hän oli ensimmäinen maahan haudattu. Ja häneltä puuttui seitsemänkymmentä vuotta tuhannesta vuodesta; sillä tuhat vuotta on kuin yksi päivä taivaiden todistuksessa, ja siksi on kirjoitettu tiedon puuhun liittyen: ’Sinä päivänä, kun syötte siitä, te kuolette.’ Tästä syystä hän ei täyttänyt tämän päivän vuosia, vaan kuoli sen aikana. Lähellä tätä riemuvuotta Kain kuoli hänen jälkeensä samana vuonna, sillä hänen talonsa sortui hänen päälleen ja hän kuoli keskelle taloaan, ja hän kuoli sen kivistä; sillä kivellä hän oli tappanut Aabelin, ja kivellä hän kuoli oikealla tuomiolla.

"Sillä tuhat vuotta on kuin yksi päivä taivaiden todistuksessa, ja siksi..."Sinä päivänä, kun syötte siitä, te kuolette"

Mix noin, kuinka jättää syömäti? Pietari tarjosi tuota korttia ihan ohimennen yhtään varoittelematta!

Älkäämme siis syökö tulevia aikojamme, älkäämmekä hätäilkö, kuten hämäläiset tietävät: "Hiljaa hyvä tulee..." Jos et saa elämäntyötäsi tässä elämässäsi valmiiksi, ei pitäisi masentua, koskapa tulevat LUOMISSYKLIT ovat sen viimeistelyä varten! Mutta toisaalta on sanottu niinkin, että jolla ei ole, siltä otetaan sekin vähä, mitä luuli omistavansa! Jos siis kuitenkin kiirehdit, sillä verukkeella, että se muuten otetaan pois, niin PIDÄ ihmeessä kiirettä, mutta muista, ettet saa jatkaa työtäsi enää, kun saat sen valmiiksi... Six on nykyinenkin tietämys, niin simppeliä kuin se onkin - esimerkiksi matematiikassa, kehittynyt pitkään ja hartaasti! Jumalalla on toki itsellään koko tieto täydellisenä, ja meille jaetaan siitä murusia...

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat