Seuraa 
Viestejä45973

Olen kuumeessa miettinyt, että mistä johtuu, että jotkut ovat oikeakätisiä ja toiset taas vasen? Itse olen ns. "sekakäsi" , kirjoitan oikealla kädellä, soitan kitaraa oikeakätisesti, mutta esim lätkä mailani on vasenkätisille tarkoitettu.

Kommentit (12)

Puolikuu
Seuraa 
Viestejä328
Suolanaksu
Olen kuumeessa miettinyt, että mistä johtuu, että jotkut ovat oikeakätisiä ja toiset taas vasen? Itse olen ns. "sekakäsi" , kirjoitan oikealla kädellä, soitan kitaraa oikeakätisesti, mutta esim lätkä mailani on vasenkätisille tarkoitettu.

Lefti maila johtunee vasenjalkaisuudestasi.

Hohhoijakkaa

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
kaiketikenties
Seuraa 
Viestejä629

2007 lóydettiin vasenkátisyysgeeni LRRTM1 jolla on katsottu olevan lieviá yhteyksiá myós tiettyihin psyykkisiin ongelmiin, kuten skitsofreniaan.
Vasenkátisyys liitetáán myós suurempiin testosteronimááriin sikióvaiheessa.
Kautta aikojen vasenkátisyys on ollut huono piirre, jopa paholaisen tyótá. Náin varsinkin katolisen teologian piiriissá, joka omi vanhoista heprealaisesta ja mesopotamian kielistá metaforan vasemmasta, paholaisesta, kansan hápáisystá. Klassisen latinan aikoihin sanaan siniestro-vasen- liitettiin myós pahan -evil- merkitys joka on sáilynyt nykyaikaan asti monissa kielissá, esim. englannissa ja espanjassa. Monissa muissa kielissá vasen on synonyymi váárálle, kómpelyydelle, pahalle ja huonolle, epápáteválle. Oikeakátisyys on liitetty vááráoppisesti taitavuuteen ja álykkyyteen. Kuitenkin viimesimmát tutkimukset osoittaa táysin páinvastaista faktaa.

left-handers' brains are structured differently in a way that widens their range of abilities, and the genes that determine left-handedness also govern development of the language centres of the brain.

McManus also says that the increase in the 20th century of people identifying as left-handed could produce a corresponding intellectual advance and a leap in the number of mathematical, sporting, or artistic geniuses.


Eli vasenkátisen aivot ovat eri tavalla rakentuneet kuin oikeakátisten. Vasenkátisyysgeenin on todettu edistáván kielellistá, matemaattista, urheilullista ja taiteellista kehitystá. Eráássá tutkimuksessa esim. havaittiin, ettá 103. taideopiskelijasta jopa 43 pros. oli vasenkátisiá.
Tássá lista kuuluisista vasenkátisistá
http://www.indiana.edu/~primate/left.html

right-handed people are thought to process information using a "linear sequential" method in which one thread must complete its processing before the next thread can be started.

Left-handed persons are thought to process information using a "visual simultaneous" method in which several threads can be processed simultaneously. Another way to view this is such: Suppose there were one thousand pieces of popcorn and one of them was colored blue. Right-handed people—using the linear sequential processing style—would look at the popcorn one at a time until they encountered the blue one. The left-handed person would spread out the pieces of popcorn and look at all of them to find the one that was blue. A side effect of these differing styles of processing is that right-handers need to complete one task before they can start the next. Left-handers, by contrast, are capable and comfortable switching between tasks. This seems to suggest that left-handed people have an excellent ability to multi-task, and anecdotal evidence that they are more creative may stem from this ability to multi-task


Samaten vasenkátisten on havaittu voivan keskittyá useampaan aiheeseen samaan aikaan, kun taas oik.kátiset kásittelevát ongelmat ja aiheet yksitellen, kohta kohdalta.
Tátá jakoa on muuten káytetty myós miesten ja naisten válillá. Voisiko kuitenkin olla niin, ettá naisten aivot ovat `vasenkátisemmát´kuin miesten aivot. Hmmm... Támá tásmáá myós katolisen kirkon naisvastaisuuteen ja kaikkien naisellisten ominaisuuksien váháttelyyn.
Vasenkátisyys on kasvussa, mutta sen oletetaan johtuvan suurelta osin siitá, ettá sen epásuotuisa sosiaalinen status on vihdoinkin kuopattu eiká vasenkátisiá vákisin káánnytetá oikeakátisiksi.
Right-handed people process information using "analysis", which is the method of solving a problem by breaking it down to its pieces and analyzing the pieces one at a time. By contrast, left-handed people process information using "synthesis", which is the method of solving a problem by looking at the whole and trying to use pattern-matching to solve the problem

Ongelmien ratkaisussa on myós havaittu olevan eroja. Kun oik.kátinen kásittelee tietoa, hán tekee sen yleensá analyyttisesti, pilkkoen aiheen osiin ja analysoimalla sen kohta kohdalta. Vas.kátinen sitávastoin káyttáá táhán tehtáváán synteesiá, eli katsoo ongelmaa kokonaisuutena.
Vasenkátisissá on enemmán miehiá kuin naisia ja koko populaatiosta heidán osuus on n. 7-10 prosenttia, nuorissa sukupolvissa -11 pros- enemmán kuin vanhemmissa -3 pros- Tássá onkin sitten miettimistá, ettá onko vasenkátisyys todellakin yleistymássá, vai johtuuko se pelkástáán siitá, ettá vas.kátisyys ei enáá ole synonyymi paholaiselle.
http://en.wikipedia.org/wiki/Left-handedness

Puedes imaginar un mundo sin música............

tosikolie
Seuraa 
Viestejä663
Suolanaksu
Olen kuumeessa miettinyt, että mistä johtuu, että jotkut ovat oikeakätisiä ja toiset taas vasen? Itse olen ns. "sekakäsi" , kirjoitan oikealla kädellä, soitan kitaraa oikeakätisesti, mutta esim lätkä mailani on vasenkätisille tarkoitettu.


Ihmisen kätisyys on seuraus opituista rutiineista ja kulttuurista.

Kirjoitan koneella molemmilla käsillä yhtä aikaa,,,siis molemmat toimii.

Kynällä kirjoitan vain oikealla koska lapsuudessani vain oikealla periaatteessa opetettiin kirjoittamaan.

Jos lapsi synnyttyään käyttäisi molempia käsiä tasapuolisesti,,kuten jalkojakin,,olisimme kaksikätisiä,,siis ei olisi puhettakaan tuosta vasen-oikea jaottelusta.

Kulttuurimme ja tekniikka opettaa käyttämään käsiämme väärin,,,eli toispuoleisesti,,ja tästä seuraa monia niska-selkä ongelmia ihan turhaan.

Surkuhupaisaa on se että vieläkin käytetään niin omituisia jaotteluja että mietitään kumpi-kätinen on hmmm...parempi tai huonompi,,,.

Kokeilkaapa tiskata toisin käsin,,,vaikeaa mutta jonkun ajan päästä se onnistuu.

Tosin toiston määrä opettaa,,,eli jos on kymmenen vuotta heittänyt tikkaa oikealla kestää kymmenen vuotta oppia heittämään vasemmalla lähes samalla tasolla.

tosikolie

Ihmisen kätisyys on seuraus opituista rutiineista ja kulttuurista.
Nyt sinun pitää enää esittää ensimmäinen rutiini, joka altistaa vasenkätisyydelle... oikeakätisten kulttuuri taas sotii tuota kulttuuriväitettä vastaan noin sisällöttömänä.

Olen ollut vahvasti vasenkätinen syntymästäni saakka.

kaiketikenties

Samaten vasenkátisten on havaittu voivan keskittyá useampaan aiheeseen samaan aikaan, kun taas oik.kátiset kásittelevát ongelmat ja aiheet yksitellen, kohta kohdalta.
Tátá jakoa on muuten káytetty myós miesten ja naisten válillá. Voisiko kuitenkin olla niin, ettá naisten aivot ovat `vasenkátisemmát´kuin miesten aivot. Hmmm... Támá tásmáá myós katolisen kirkon naisvastaisuuteen ja kaikkien naisellisten ominaisuuksien váháttelyyn.
Vasenkátisyys on kasvussa, mutta sen oletetaan johtuvan suurelta osin siitá, ettá sen epásuotuisa sosiaalinen status on vihdoinkin kuopattu eiká vasenkátisiá vákisin káánnytetá oikeakátisiksi.Ei voisi:

kaiketikenties

Vasenkátisissá on enemmán miehiá kuin naisiaVasenkätisyyden eli siis oikean aivopuoliskon liittäminen nimenomaan naisiin on taas sitä samaa iänikuista valkeaihoisen 30-vuotiaan heteromiehen syndroomaa missä kaikki "vähemmistöt" halutaan pusertaa vaikka väkisin nimenomaan vähemmistöksi, ei-meikäläisten ryhmäksi. Mutta olen varma ettei naisena, vasenkätisenä, mustaihoisena tai homoseksuaalina olemisella ole keskenään yhtään mitään tekemistä, vaikka niissä kaikissa onkin kyse siitä että EI olla se kyseinen 30-vuotias valkea heteromies.

Varmaan jos joskus Maahan saapuu todistetusti toisen planeetan älyllisiä asukkaita, nämäkin tungetaan siihen ei-meikäläisten kategoriaan jota länsimainen mieli haluaa pitää yllä. On niin hauska laatia listoja ja luetteloita!

No joo. Ymmärrän kyllä että edellä sanomani menee vähän asian vierestä, alkoi vaan niin tympäistä kun taas kerran halutaan jaotella että naiset ne ovat semmoisia ja miehet tämmöisiä. Se ärsyttää kai sen vuoksi että itse en ole semmoinen. En pysty tekemään useita asioita yhtäaikaa, minulta menee heti pasmat sekaisin jos joku tulee tivaamaan jotain juttua juuri kun keskityn yhteen asiaan. Haluaisin myöskin tietää että mitä sen naisten paljon puhuttu "moniajo" oikein on, onko se muka ihan tosissaan sitä että daami yhtäaikaa näppäilee tietokonetta, puhuu puhelimeen, tuutii vauvaa ja hämmentää soppapataa? Entä jos onkin niin että nainen tekee kyllä yhden asian yhdellä kertaa, mutta syöksähtelee kuin ohjus kaikkien näiden työkohteiden välillä?

Olen kuullut että kielellinen lahjakkuus pesisi nimenomaan vasemmassa aivopuoliskossa, ei siis siinä vasenkätisen ihmisen oikeassa aivopuoliskossa jonka "naiseuteen" viittasit. Toisaalta sikäli kuin visuaalis-spatiaalinen älykkyys on taas enemmän oikean aivopuoliskon heiniä, ja väitetään että miehet olisivat lahjakkaampia avaruudellisen hahmottamisen alueella, tällöin oikea aivopuolisko eli vasemman käden alue olisikin pääsääntöisesti miehinen. Olen myös kuullut että matemaattinen ja musikaalinen lahjakkuus olisivat oikean aivopuoliskon tuotteita, ja nämäkin liitetään enemmän miehiin kuin naisiin, joskin tällä foorumilla muistelisin vastaväitteitäkin esitetyn, eli että miesten matemaattinen paremmuus olisikin illuusio (lähinnä länsimaista fantasiaa siitä että matematiikka ja tekniikka ovat "miesten juttu"). En ota kantaa, en ole siitä niin kiinnostunut.

Mutta ilmeisesti itsensä ilmaiseminen vaatii myös oikean aivopuoliskon reippaahkoa toimintaa, varsinkin jos se vaatii kovasti mielikuvituksen käyttöä, eli kyseeseen tulee visuaalinen ajattelu?

Itse verbaaliseen lahjakkuuteen (myös luovalla tavalla) taipuvaisena lienen molempia aivopuoliskoja hyödyntävää tyyppiä, mutta käytännössä olen hyvin voimakkaasti oikeakätinen, jopa niin että käden lisäksi minussa ovat dominoivampina myös oikea silmä, korva ja olisiko peräti jalkakin. Toisaalta oikean kehon puolen voimakas painottuminen saattaa kieliä myös jonkinlaisista häiriöistäkin, kuten tasapainoaistin häiriöstä, joka kiinnostaa minua kovasti.

***

Katolisen kirkon naisvastaisuuden syystä mielenkiintoisin teoria on Laurence Gardnerin: kirkko halusi eroon Jeesuksen perheestä ja jälkeläisistä, ja parhaiten tämä tapahtui mitätöimällä naisten asema ja merkitys. Tuhoamalla tai vähättelemällä (tai jopa parjaamalla, sikäli kuin Maria Magdaleenasta tehtiin huora) Jeesuksen suvun jäsenet saatiin ehkäistyä se mahdollisuus että he Daavidin jälkeläisinä olisivat vaatineet itselleen merkittävät johtoasemat kirkon parissa. Tätähän eivät Rooman valtaa pitävät starat tietenkään voineet sallia, ja sen vuoksi alettiin korostaa että Jeesus luovutti henkisen esivallan Pietarille ja tältä se periytyi Rooman ylipapeille eli sittemmin paaveille. Jotta kirkko olisi saanut nopsasti materiaalista hyvää, jokainen sen pariin joutuva määrättiin selibaattiin, jolloin hän ei voinut testamentata omaisuuttaan omille jälkeläisilleen ja kirkko peri talot ja tanhuat.

Tietenkään sillä selibaatilla ei sitten ollut niin merkitystä siinä vaiheessa kun paavitkin pitivät rakastajattaria, lapsiakin sai olla - pääasia oli ettei virallisia avioliittoja solmittu. Gardnerin mukaan paavien irstailu loppui vasta sitten kun kardinaalit alkoivat valita hommaan tarpeeksi vanhoja papparaisia (jotka eivät jaksaneet pervoilla), ja tämänkin he tekivät vain oman asemansa edistymistä jouduttaakseen (vanhushan kuolee nopeammin ja vakansseja vapautuu...)

Ainoa todellinen haitallinen ominaisuus naisessa kirkon kannalta oli siis naisen harmillinen kyky tehdä lapsia, jotka saattavat vartuttuaan esittää kiusallisia vaatimuksia.

Vasuriuden politisoiminen naisasiaksi on sikamaista paskaa.

Jos joku femakko tuntee ettei ole ämmämäinen asioilla pallottelija, ei selitä aivorakenteiden eroista yhtään mitään.

kaiketikenties
Seuraa 
Viestejä629
Qadesha

Vasenkätisyyden eli siis oikean aivopuoliskon liittäminen nimenomaan naisiin on taas sitä samaa iänikuista valkeaihoisen 30-vuotiaan heteromiehen syndroomaa missä kaikki "vähemmistöt" halutaan pusertaa vaikka väkisin nimenomaan vähemmistöksi, ei-meikäläisten ryhmäksi.


Tuo oli mietelmá, aivojeni tuottama assosiaatioilmió johon voi ottaa kantaa uteliaasti, tai sitten suoralta kádellá tyrmáámállá, kuten siná juuri teit. Kautta historian nykyaikaan asti voi todeta ettá kaikki erilainen on ollut vaarallista, saatanallista tai sairasta. Minuakin potutti lapsena se, ettá muste tarttui káteen ja paperit oli aina tuhruisia ennen kuin opin kirjoittamaan kási kiemuralla kuin kurjen kaula, tai ettá fiskarsin huippuhienot sakset ei kerta kaikkiaan sopineet minulle, ei vanhat perunankuorimisveitset saatikka sitten basson kielet. Lapsi oppii alusta alkaen sopeutumaan ympáristóónsá ja vasenkátinen káyttámáán molempia puoliaan enemmán tai váhemmán niin, ettá jopa minulle, rankasti vasenkátiselle, hiiren káyttáminen ei tuottanut ongelmia 10 min totuttelun jálkeen.
alkoi vaan niin tympäistä kun taas kerran halutaan jaotella että naiset ne ovat semmoisia ja miehet tämmöisiä. Se ärsyttää kai sen vuoksi että itse en ole semmoinen. En pysty tekemään useita asioita yhtäaikaa, minulta menee heti pasmat sekaisin jos joku tulee tivaamaan jotain juttua juuri kun keskityn yhteen asiaan. Haluaisin myöskin tietää että mitä sen naisten paljon puhuttu "moniajo" oikein on, onko se muka ihan tosissaan sitä että daami yhtäaikaa näppäilee tietokonetta, puhuu puhelimeen, tuutii vauvaa ja hämmentää soppapataa

Se, ettei kaikki ole samanlaisia ei toki kiellá sitá -mielestáni páivánselváá- tosiasiaa ettá eroja sukupuolten válillá on, myós aivotoiminnassa. Táhán vain kielen osalta kun siitá kerran oli puhe. Haluan muistuttaa ja kovasti painotta ettá EN missáán nimessá HALUA tástá mitáán polemiikkia miesten ja naisten eroista tai niiden olemattomuudesta tai paremmuudesta. Pois se minusta, hussikametsáán.
Gender Differences Brain Research Findings
Our fMRI study shows that:
Girls had greater brain activity in three known language areas than boys of their brain when completing reading comprehension or word meaning tasks.
Inferior frontal gyrus – an area involved in word meanings and other language functions.
Superior temporal gyrus on both sides of the brain – involved in sounds of words.
Fusiform gyrus on the left side of the brain – area involved in the spelling of words and their visual identification.
Girls used both the left and right sides of their brains for language-related activities, whereas boys primarily used the left side.
Girls’ language ability was dominated by auditory/listening areas of the brain for accessing and processing information related to spelling and rhyming.
Boys’ language ability was dominated by visual areas of the brain for accessing and processing information related to spelling and rhyming.

Se, ettá miten paljon ympáristó vaikuttaa kaikkeen táhán on kiistanalaista. Mielestáni vaikuttaa, ja paljonkin. Ei meidán aivot ole -toivottavasti- samanlaiset kuin ne syntyessámme oli. Aika kasvattaa kapasiteettiá ja se, miten aivoja harjoittaa elámánsá aikana vaikuttaa paljolti sen `laatuun´. Pìenestá pitáen ympáristó antaa ensimmáiset mallit ja mahdollisuudet tai rajoitteet. Musiikkia harrastavaan perheeseen syntynyt lapsi alkaa jo pienestá pitáen harjoittamaan musikaallista aivokapasiteettiáán ja on niin ollen etuasemassa sellaiseen náhden, jolla olisi synnynnáistá taipumusta musiikkiin mutta ei totetutusmahdollisuuksia. Ja nyt unohdetaan ihan suosiolla musikaaliset sun muut nerot jotka luovat elámántyónsá vaikka aavikon hiekkaan.
Eli me saamme syntyessámme tietynlaiset valmiudet, joita sitten hyódynnámme mahdollisuuksien mukaan.
Naiset ovat mielestáni huomattavasti monitaskisempia kuin miehet, mutta sekin voidaan ajaa suurelta osin kasvatuksen ja kulttuurin piiriin. Siis poikkeuksiakin lóytyy. Ja paljon.
Olen kuullut että kielellinen lahjakkuus pesisi nimenomaan vasemmassa aivopuoliskossa, ei siis siinä vasenkätisen ihmisen oikeassa aivopuoliskossa jonka "naiseuteen" viittasit.

Niin, riippuu siitá mistá se roikkuu. Kukin tavallaan...

Vasen aivopuolisko
Useimmilla ihmisillä kielellisesti hallitseva, näköhavaintojen erittely, musiikin rytmin ja sävelten keston ja ajallisen järjestyksen käsittely, tiedon talletus muistiin, kehon oikean puolen liikkeet

Oikea aivopuolisko
Visuaalisten hahmojen tunnistaminen, avaruudellisten suhteiden hahmottaminen, melodian ja musiikin sävyjen hahmottaminen, keskustelukumppanin tunteiden ja ruumiinkielen tulkinta, kehon vasemman puolen liikkeet

Puedes imaginar un mundo sin música............

Kasvatuksen ja ympäristön painostuksen/kannustuksen merkitys on aika vaikea kysymys monessakin asiassa. En oikein tiedä voisiko uskoa että ihmiset kasvavat oikea- tai vasenkätisiksi (-puolisiksi) muiden esikuvan imussa, mutta aivan varmasti vasenkätisyyden tukahduttaminen aiheuttaa myöhemmässä elämässä kaikenlaista häikkää ja händikäppiä. Kuitenkin kaikkein raivostuttavinta asiassa on että on olemassa maita joissa kirjoissa on etukansi sillä puolella kirjaa missä meillä länsimaissa on takakansi, ja on kirjoituksia joita kirjoitetaan oikealta vasemmalle eikä vasemmalta oikealle. Ei siis todellakaan ole olemassa mitään "ainoaa oikeaa" järjestelmää mihin kaikkien olisi vain pakko sopeutua.

Saatoin ehkä turhankin pitkään turinoida sitä nais/mies-juttua, olen vain niin kyllästynyt juuri siihen että jotain ihmisryhmää yritetään paimentaa johonkin tiettyyn kategoriaan vaikka kaikki yksilöt eivät sinne mahtuisikaan kuin väkisin juntattuina. Johtunee ehkä sitten siitä että jos naiset ovat "vähemmistö" ei-normi-ihmisinä niin sitten olen itse vähemmistön vähemmistöä koska en samaistu keskiarvonaiseuteen.

Monellakin tapaa ihmiskunnalle koittaisi paremmat ajat jos vihdoin viimein annettaisiin vain kaikkien kukkien kukkia ja miellettäisiin että ihmiskunta, elämä ja koko kaikkeus on kiehtova juuri sen vuoksi että erilaisuuttakin esiintyy. Ilmeisesti ihmismieli on vain niin kankea että kun se hoksaa että kas, enemmistö porukasta N on tietynlaisia, niin sitten se (mieli) päättää että enemmistön tyyli on se "oikea" tyyli. Mutta se että ylipäätään se että on olemassa "poikkeuksia sääntöön" voitaisiin mieltää niin että mitään sääntöä ei ole olemassakaan. Monellekohan sellainen edes juolahtaa mieleen? Vai olemmeko vain niin pirun rakastuneita vertaamiseen, mittaamiseen ja arvottamiseen?

Ja jos havaitsee olevansa tyyppiä G, niin ehkä olisi välillä hyvä edes huvikseen kokeilla millaista on tyypin K elämä [size=50:vzg0og9p](yritin valita mahdollisimman neutraalit kirjaimet...)[/size:vzg0og9p] Ihan piruuttani aina joskus kokeilen tehdä asioita vasemmalla kädellä.

Näppiksen takominen tietenkin sujuu kokoajan molemmilla, joten ehkä se stimuloi edes jollaintapaa aivoja laajemmin kuin jatkuva oikealla tassulla huitominen...

tosikolie; kätisyyden on jo iän aikaa osoitettu olevan synnynnäinen ominaisuus, jota ei voi koulimalla muuttaa.

Kätisyyden eriytyminen tietyssä kehitysvaiheessa on terveen kehityksen merkki, jopa niin että sitä pidetään silmällä lastenneuvolassakin.

Olen itse vahvasti molempikätinen, mistä on erilaisten käsivammojen yhteydessä ollut hyötyä. Hauskaa, että vahvavasuri-Pubin kirjoituskäpälä on taas kunnossa.

tosikolie
Seuraa 
Viestejä663
Pubi
tosikolie

Ihmisen kätisyys on seuraus opituista rutiineista ja kulttuurista.
Nyt sinun pitää enää esittää ensimmäinen rutiini, joka altistaa vasenkätisyydelle... oikeakätisten kulttuuri taas sotii tuota kulttuuriväitettä vastaan noin sisällöttömänä.

Olen ollut vahvasti vasenkätinen syntymästäni saakka.Rutiini,,hmm. yksi rutiini on ns. vastareaktio,,tunnen perheen jossa kaikki muut on oikeakätisiä mutta yksi vasenkätinen.

Takin napit tai vetoketju,,jos ne olisi toiskätisiä niin tekisimme ne toisinpäin.

Kulttuurilla tarkoita kirjoittamista, välineitä joita käytämme,,esim. ruokailuvälineet,,miten ne opetetaan lapsille.

Vasemmalla veitsi,,oikealla haarukka,,vai oliko se toisinpäin,,en nyt enää muista kun olen opetellut huvikseni molemmat tavat.

Hans Lankar
Suomessa vasenkätisyyttä pidettiin 1900-luvun alkupuolella "virheenä". Niinpä kouluissamme (ennen sotia) oppilaat pakotettiin kirjoittamaan oikealla kädellä.Ei tarvitse mennä viime vuosisadan alkuun, vaan vain kultaisen 1980-luvun alkupuolelle, kun jouduin vasenkätisenä uskonnon opettajan tunneilla väkisin treenaamaan oikeakätisyyttä niin kynän kuin ruokatunneilla haarukan käytön kanssa. Eihän siitä mitään tullut vaikka itku silmässä joutui yrittämään.

Myöhemmin on tosin tullut huomattua, ettei kumpikaan aivopuolisko dominoi, vaan toimivat tasapainoisesti. Olen siis kaksikätinen.

Näin umpiheterona mietityttää mistähän tuo vasenkätisyyden linkittäminen homouteen on oikein saanut alkunsa. Sitä nimittelyä joutui aikanaan peruskoulussakin sietämään.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat