Seuraa 
Viestejä45973

Ahvenanmaan harjoittaa etnistä syrjintää suomalaisia kohtaan, mistä Euroopan neuvostokin on huolissaan. Se on helposti korjattavissa, jos Ahvenanmaa ei pysty itse muuttamaan suomalaisia syrjiviä lakejaan ja tapojaan, niin otetaan Ahvenanmaalta autonomia pois ja asetetaan Suomen lait voimaan myös Ahvenanmaalla.

Saako suomalaisten syrjintä jatkua Ahvenanmaalla?
http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparis ... 69427.html

- Koko Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmä perustuu syrjintään.

Suomalaisille syrjintä näkyy ja tuntuu käytännössä siinä, ettei maakuntaan muuttanut suomalainen saa ostaa sieltä kiinteää omaisuutta. Lisäksi hän ei saa perustaa yritystä, ennen kuin hän on saanut nk. kotiseutuoikeuden.

Kotiseutuoikeuden saaminen edellyttää viiden vuoden pysyvää asumista Ahvenanmaalla.

EU-direktiivi kieltää yksiselitteisesti mm. syrjinnän ammatin harjoittamisessa.

Myös suomen kieli on monasti käytännössä kiellettyä.

Suomalaislapsille ei saa opettaa esimerkiksi päiväkodissa lauluja ja leikkejä suomen kielellä.
Eu:n tuomioistuinkin on jo hermostunut asian johdosta:

wikipedia
EU:n komissio nosti heinäkuussa 2004 kanteen Suomea vastaan EY:n tuomioistuimessa. Komissio oli tyytymätön siihen, kuinka yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevaa direktiiviä noudatettiin Ahvenanmaalla. EU:n tuomioistuimen mukaan Suomi oli Ahvenanmaalla lyönyt laimin velvoitteensa kohdella tasavertaisesti kaikkia ihmisiä heidän rodullisesta tai etnisestä taustastaan huolimatta.[9] Komissio on 18. lokakuuta 2005 huomauttanut Suomea siitä, ettei yhdenvertaisuusdirektiiviä ole edelleenkään pantu täytäntöön Ahvenanmaalla.Itse tuomio:
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)
24 päivänä helmikuuta 2005 (1)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. Silva de Lapuerta sekä tuomarit J. Makarczyk ja J. Klučka (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,
päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,on antanut seuraavan tuomion

1
Euroopan yhteisöjen komissio on kanteellaan vaatinut yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen tasavalta ei ole noudattanut rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (EYVL L 180, s. 22) mukaisia velvollisuuksiaan, koska se ei ole saattanut voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä Ahvenanmaan maakunnan osalta tai ei ainakaan ole ilmoittanut niitä komissiolle.

2
Direktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 19.7.2003 ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3
Koska komissiolle ei ollut ilmoitettu direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettuja suomalaisia oikeussääntöjä, se aloitti EY 226 artiklassa tarkoitetun jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevan menettelyn. Kehotettuaan virallisella huomautuksella Suomen tasavaltaa esittämään huomautuksensa komissio antoi 5.2.2004 perustellun lausunnon, jossa se kehotti Suomen tasavaltaa toteuttamaan lausunnon noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahden kuukauden kuluessa lausunnon tiedoksiantamisesta.

4
Suomen viranomaiset vastasivat perusteltuun lausuntoon 31.3.2004 päiväämällään kirjeellä ja totesivat, että direktiivin täytäntöönpanoa valmisteltiin Ahvenanmaan maakuntahallinnossa.

5
Koska komissio ei saanut Suomen viranomaisilta tietoja, joiden perusteella se olisi voinut katsoa, että direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet oli toteutettu, se päätti nostaa esillä olevan kanteen.

6
Suomen tasavalta on vastauksessaan tunnustanut kanteen perustelluksi.

7
Näin ollen on todettava, että Suomen tasavalta on jättänyt täyttämättä sille direktiivin mukaan kuuluvat velvoitteet, koska se ei ole antanut määräajassa direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä Ahvenanmaan maakunnan osalta.

Oikeudenkäyntikulut

8
Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska Suomen tasavalta on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Suomen tasavalta on jättänyt täyttämättä sille direktiivin mukaan kuuluvat velvoitteet, koska se ei ole antanut määräajassa rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä Ahvenanmaan maakunnan osalta.

2)
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ahvenanmaan_maakunta
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/g ... ance=ARRET

Sivut

Kommentit (47)

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
Leisure Suit Larry
Ahvenanmaan harjoittaa etnistä syrjintää suomalaisia kohtaan, mistä Euroopan neuvostokin on huolissaan. Se on helposti korjattavissa, jos Ahvenanmaa ei pysty itse muuttamaan suomalaisia syrjiviä lakejaan ja tapojaan, niin otetaan Ahvenanmaalta autonomia pois ja asetetaan Suomen lait voimaan myös Ahvenanmaalla.

Saako suomalaisten syrjintä jatkua Ahvenanmaalla?
http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparis ... 69427.html

- Koko Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmä perustuu syrjintään.

Suomalaisille syrjintä näkyy ja tuntuu käytännössä siinä, ettei maakuntaan muuttanut suomalainen saa ostaa sieltä kiinteää omaisuutta. Lisäksi hän ei saa perustaa yritystä, ennen kuin hän on saanut nk. kotiseutuoikeuden.

Kotiseutuoikeuden saaminen edellyttää viiden vuoden pysyvää asumista Ahvenanmaalla.

EU-direktiivi kieltää yksiselitteisesti mm. syrjinnän ammatin harjoittamisessa.

Myös suomen kieli on monasti käytännössä kiellettyä.

Suomalaislapsille ei saa opettaa esimerkiksi päiväkodissa lauluja ja leikkejä suomen kielellä.

Ahvenanmaan itsehallinto on säätänyt lain, jonka perusteella suomenkielisiä palveluja ei saa rahoittaa.

Aika rasistista.

Voisiko Suomeen säätää lain, jonka perusteella venäjän, ruotsin yms kielisten palvelujen rahoittaminen on kiellettyä?

Leisure Suit Larry
Eu:n tuomioistuinkin on jo hermostunut asian johdosta:

wikipedia
EU:n komissio nosti heinäkuussa 2004 kanteen Suomea vastaan EY:n tuomioistuimessa. Komissio oli tyytymätön siihen, kuinka yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevaa direktiiviä noudatettiin Ahvenanmaalla. EU:n tuomioistuimen mukaan Suomi oli Ahvenanmaalla lyönyt laimin velvoitteensa kohdella tasavertaisesti kaikkia ihmisiä heidän rodullisesta tai etnisestä taustastaan huolimatta.[9] Komissio on 18. lokakuuta 2005 huomauttanut Suomea siitä, ettei yhdenvertaisuusdirektiiviä ole edelleenkään pantu täytäntöön Ahvenanmaalla.Yhdenvertaisuuslaki kieltää, ettei ketään saa syrjiä.

Suomen valtion viranomainen katsoo että "ketään" ei koske etnisiä suomalaisia.

Suomalainen on lainsuojaton tässä rasistisesti suomalaisiin suhtautuvassa Suomessa. Valtiorasismi kohdistuu suomalaisiin.

Suomalaisilta vaaditaan ymmärtävää suhtautumista vähemmistöihin, ruotsalaisiin ja maahanmuuttajiin, mutta valtio ja kunnat kohtelevat suomalaisia rasisistisesti syrjivästi.

-

Heh heh. Joku yrittää vaivihkaa tehdä maahanmuuttajien syrjinnästä yleisesti paheksuttavaa ja on keksinyt hyvän kortin jonka voi vetää esille. Kohta varmaan joku perustaa kansanliikkeen, että syrjintä on lopetettava välittömästi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
ville-v
Heh heh. Joku yrittää vaivihkaa tehdä maahanmuuttajien syrjinnästä yleisesti paheksuttavaa ja on keksinyt hyvän kortin jonka voi vetää esille.

Suomalainen ei ole maahanmuuttaja omassa maassaan, ei edes Ahvenanmaalla.
ville-v

Kohta varmaan joku perustaa kansanliikkeen, että syrjintä on lopetettava välittömästi.

Sellaista ei tarvita, sillä Suomen laki kieltää syrjinnän, tosin vain Manner-Suomessa.

Jotuni

Yhdenvertaisuuslaki kieltää, ettei ketään saa syrjiä.

Suomen valtion viranomainen katsoo että "ketään" ei koske etnisiä suomalaisia.

Suomalainen on lainsuojaton tässä rasistisesti suomalaisiin suhtautuvassa Suomessa. Valtiorasismi kohdistuu suomalaisiin.

Suomalaisilta vaaditaan ymmärtävää suhtautumista vähemmistöihin, ruotsalaisiin ja maahanmuuttajiin, mutta valtio ja kunnat kohtelevat suomalaisia rasisistisesti syrjivästi.

-


Samoin kohtelee Venäjä Imperiumi venäläisiä... Venäläisiä ovat vain "perusta", jonka on pakko olla kärsivällinen ja sanaton, sen päällä sitten rakennetaan kaikkea mukava, mitä kansainvälisille Imperiumille soppi.
Poliittisilla uudella pykälällä 282 voi laitta vankilaan ketään tahansa, joka puhu venäläisten oikeudesta ja nimeä sen "venäläiseksi fasistiksi", vaikka Venäjän Imperiumi selittäkin, että venäläisiä ei ole olemassakaan, koska "venäläinen" on kuka tahansa ihminen venäläistä kulttuuria kantava...

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
ville-v
Heh heh. Joku yrittää vaivihkaa tehdä maahanmuuttajien syrjinnästä yleisesti paheksuttavaa ja on keksinyt hyvän kortin jonka voi vetää esille. Kohta varmaan joku perustaa kansanliikkeen, että syrjintä on lopetettava välittömästi.
Vähemmistövaltuutetun omaperäinen tulkinta, että lain sana "ketään" ei koske suomalaisia, perustuu tietysti siihen, että Suomen valtion säätämissä laeissa ja kuntien käytännöissä on hirveästi suomalaisia syrjivää.

Jos Vähemmistövaltuutettu hyväksyisi asiakkaikseen suomalaiset, saisi se valtavan määrän syrjintätapauksia selvitettäväkseen. Sen estämiseksi suomalaisia ei kelpuuteta.

Asiaan on ehkä tulossa muutos.

EU:ssa valmistellaan omaa tuomioistuinta, jonne saa kuka tahansa kansalainen tehdä kantelun suoraan. Silloin Suomen rasismia tukevat poliittiset tahot eivät voi vaikuttaa päätöksiin, kuten ne voivat nyt, kun kantelut käsitellään Suomessa ja suomalaisissa oikeusistuimissa.

Yksi syy EU-tason kanteluun on luultavasti Suomen Vähemmistövaltuutetun avoin suomalaisvastainen rasismi. Vähemmistövaltuutetun nimikin osoittaa, ettei etnisellä suomalaisella ole sinne asiaa. Vaikka Vähemmistövaltuutetun tulee valvoa etnisen syrjinnän kieltoa (ketään ei saa syrjiä), se syrjii itse.

Suomalainen valtiorasismi toimii niin, että ensin ihminen luokitellaan johonkin etniseen ryhmään ja sitten tarjotaan tai evätään palvelut etniseen ryhmään kuulumisen perusteella.

Länsimainen oikeuskäytäntö taas perustuu siihen, ettei ihmisen etnisellä ryhmällä saa olla merkitystä. Kaikkia on kohdeltava samalla tavalla etnisyydestä riippumatta.

Suomen tilanne tulee meidän historiastamme. Ollaan aina oltu ruotsalaisten - joko Ruotsin tai suomenruotsalaisten alamaisia. He ovat iskostaneet sellaisen käsityksen, että syntyminen Suomen ruotsalaiseksi takaa oikeuksia, joita suomalaiseksi syntymisellä ei saa. Kun tuohon lisää sen, että RKP on aina hallituksessa viilaamassa lakeja, on selvää, että Suomen lait ovat monessa kohdassa suomalaisia syrjiviä.

-

Syrjintä on lopetettava välittömästi. On häpeällistä, että Ahvenanmaalla sorretaan suomalaisia.

Mitäköhän sanoo tähän asiaan RKP:n edustajat, jotka ottavat usein kantaa maahanmuuttopolitiikan kritiikkiä vastaan? Taitaa oikeat rasistit pikku hiljaa paljastua. Kirkkain silmin puhuvat rasismia vastaan, mutta eivät puutu Ahvenanmaalla harjoitettavaan sortoon millään tavalla.

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
Feniks

Samoin kohtelee Venäjä Imperiumi venäläisiä... Venäläisiä ovat vain "perusta", jonka on pakko olla kärsivällinen ja sanaton, sen päällä sitten rakennetaan kaikkea mukava, mitä kansainvälisille Imperiumille soppi.
Poliittisilla uudella pykälällä 282 voi laitta vankilaan ketään tahansa, joka puhu venäläisten oikeudesta ja nimeä sen "venäläiseksi fasistiksi", vaikka Venäjän Imperiumi selittäkin, että venäläisiä ei ole olemassakaan, koska "venäläinen" on kuka tahansa ihminen venäläistä kulttuuria kantava...Voi olla. En tunne Venäjän ihmisoikeustilannetta, mutta sitä moititaan aika ajoin.

Suomen ihmisoikeudet ovat ehkä piirun verran paremmat kuin Venäjällä, mutta tavattomasti heikommat kuin länsimaissa yleensä.

-

Feniks
[Samoin kohtelee Venäjä Imperiumi venäläisiä.....Voisin olla eri mieltä, mutta en näkemystäsi tarkemmin tunne, joten mitä mieltä olet tästä tunnetusta Suomen tilanteesta jossa yksi maakunta kukkoilee tunkiolla. Taisi olla EU-komission mielestäkin aika irrationaalinen tilanne jossa sakot maksaa syrjinnän kohteeksi joutunut Nykyinen tilanne ei voi jatkua jo sen takia että Suomi maksaa Ahvenamaalle järjettömiä tukiaisia jotta se voisi rehvastella Euroopan rikkaimpiin kuuluvana talousalueena.

Leisure Suit Larry
ville-v
Joku yrittää vaivihkaa tehdä maahanmuuttajien syrjinnästä yleisesti paheksuttavaa ja on keksinyt hyvän kortin jonka voi vetää esille.

Suomalainen ei ole maahanmuuttaja omassa maassaan, ei edes Ahvenanmaalla.

Siksi juuri. Aiheesta olisi voinut tehdä dokumentin, jossa Suomeen Afrikasta muuttaneet henkilöt tuskailevat kurjuuttaan, mutta sellaisia on nähty kyllästymiseen asti. Joku Ylellä on nerokkaasti oivaltanut, että sama sanoma saadaan tehokkaammin perille, kun tehdään dokumentti jossa Ahvenanmaahan muuttanut suomalainen tuskailee kurjuuttaan.

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
Gabro
Syrjintä on lopetettava välittömästi. On häpeällistä, että Ahvenanmaalla sorretaan suomalaisia.

Mitäköhän sanoo tähän asiaan RKP:n edustajat, jotka ottavat usein kantaa maahanmuuttopolitiikan kritiikkiä vastaan? Taitaa oikeat rasistit pikku hiljaa paljastua. Kirkkain silmin puhuvat rasismia vastaan, mutta eivät puutu Ahvenanmaalla harjoitettavaan sortoon millään tavalla.
RKP selittää Ahvenanmaan syrjinnän oikeutetuksi.

Kun RKP:n Stefan Wallinista tuli kulttuuriministeri arvasin, että nyt alkaa suomalaisen kulttuurin alasajo.

Wallin nimitti valtion keskustaidekomitean puheenjohtajaksi Berndt Arnellin. Ruotsalainen ilmeisesti. En tunne Arnellia enkä tiedä onko hän rasisti, mutta Wallinin nimitys viittaa että olisi.

Komitea jakaa apurahoja kulttuurille. Ja kuinka ollakaan, ruotsalaiset kahmivat 7 % apurahoista, vaikka heitä on väestöstä vain 5 %.

Ja hiljan tuli Wallinin etniseen syrjintään perustuva apuraha, joka on tarkoitettu etnisille maahanmuuttajille ja vähemmistöille. Suomalaisilta taiteilijoilta Wallin nappasi rahaa pois.

Wallinin suomalaisia etnisesti syrjivällä apurahalla ei ole perustetta. Taiteen keskustoimikunta ei ole syrjinyt maahanmuuttajia ja vähemmistöjä apurahojen jaossa, joten positiiviselle erityiskohtelulle ei ole perustetta.

Jos Wallinin säätämästä rasistisesta apurahasta tekee kantelun, aika varmasti voittaa viimeistään EU-tuomioistuimessa.

-

ville-v
Joku Ylellä on nerokkaasti oivaltanut, että sama sanoma saadaan tehokkaammin perille, kun tehdään dokumentti jossa Ahvenanmaahan muuttanut suomalainen tuskailee kurjuuttaan.Ahvenanmaalla sekä manner-Suomessa oleva suomalaisiin kohdistuva syrjintä ei ole yksilökohtaista vaan rakenteellista, laeilla ja asetuksilla kieleen perustuvaa jossa ruotsin kieli on nostettu suomenkielen yläpuolelle. Nykykäytäntö on kestämätön demokratiaksi määritellyssä maassa ja se oli yksi tärkeimpiä kriteereitä kannattaessani Suomen liittymistä EU:n. Oletan että siellä ei ole lainsäätäjinä kovin montaa rasistia, eikä suita tukita rahalla ja mitaleilla ainakaan ruotsinmielisten toimesta.

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
Manse
ville-v
Joku Ylellä on nerokkaasti oivaltanut, että sama sanoma saadaan tehokkaammin perille, kun tehdään dokumentti jossa Ahvenanmaahan muuttanut suomalainen tuskailee kurjuuttaan.Ahvenanmaalla sekä manner-Suomessa oleva suomalaisiin kohdistuva syrjintä ei ole yksilökohtaista vaan rakenteellista, laeilla ja asetuksilla kieleen perustuvaa jossa ruotsin kieli on nostettu suomenkielen yläpuolelle. Nykykäytäntö on kestämätön demokratiaksi määritellyssä maassa ja se oli yksi tärkeimpiä kriteereitä kannattaessani Suomen liittymistä EU:n. Oletan että siellä ei ole lainsäätäjinä kovin montaa rasistia, eikä suita tukita rahalla ja mitaleilla ainakaan ruotsinmielisten toimesta.Juuri noin se menee.

Etnisesti syrjivät lait ja asetukset johtuvat RKP:n ikuisesta hallituspaikasta, johon vaaleilla ei ole mitään vaikutusta.

Miten RKP saa hallituspaikkansa - aina ja ikuisesti - on mysteeri. Paitsi jos siihen yhdistää pimeän poliittisen rahoituksen ja Paavo Lipposen saaman rahapalkkion RKP:ltä, niin herää epäilys, että RKP ostaa hallitsemiensa ruotsalaisten säätiöiden varoilla suomalaiset poliitikot.

-
-

Jotuni
Gabro
Syrjintä on lopetettava välittömästi. On häpeällistä, että Ahvenanmaalla sorretaan suomalaisia.

Mitäköhän sanoo tähän asiaan RKP:n edustajat, jotka ottavat usein kantaa maahanmuuttopolitiikan kritiikkiä vastaan? Taitaa oikeat rasistit pikku hiljaa paljastua. Kirkkain silmin puhuvat rasismia vastaan, mutta eivät puutu Ahvenanmaalla harjoitettavaan sortoon millään tavalla.
RKP selittää Ahvenanmaan syrjinnän oikeutetuksi.

Kun RKP:n Stefan Wallinista tuli kulttuuriministeri arvasin, että nyt alkaa suomalaisen kulttuurin alasajo.

Wallin nimitti valtion keskustaidekomitean puheenjohtajaksi Berndt Arnellin. Ruotsalainen ilmeisesti. En tunne Arnellia enkä tiedä onko hän rasisti, mutta Wallinin nimitys viittaa että olisi.

Komitea jakaa apurahoja kulttuurille. Ja kuinka ollakaan, ruotsalaiset kahmivat 7 % apurahoista, vaikka heitä on väestöstä vain 5 %.

Ja hiljan tuli Wallinin etniseen syrjintään perustuva apuraha, joka on tarkoitettu etnisille maahanmuuttajille ja vähemmistöille. Suomalaisilta taiteilijoilta Wallin nappasi rahaa pois.

Wallinin suomalaisia etnisesti syrjivällä apurahalla ei ole perustetta. Taiteen keskustoimikunta ei ole syrjinyt maahanmuuttajia ja vähemmistöjä apurahojen jaossa, joten positiiviselle erityiskohtelulle ei ole perustetta.

Jos Wallinin säätämästä rasistisesta apurahasta tekee kantelun, aika varmasti voittaa viimeistään EU-tuomioistuimessa.

-
RKP pelaa ovelalla taktiikalla. Vaikka kannatus pyörii aina 5 %:n tietämillä tai allekin, niin sillä on lähes varma hallituspaikka. Se on valmis tukemaan aina suurinta puoluetta asiassa kuin asiassa, kunhan itse saa merkittäviä paikkoja, joiden kautta pääsee murentamaan suomalaisuutta ja siten takaamaan ruotsalaisten turhan etuaseman Suomessa. RKP:n politiikka on todella röyhkeää! Suorastaan häpeäpilkku demokratialle. Kun muut puolueet joutuvat ansaitsemaan äänensä yhteiskunnallisten asioiden ajamisella niin RKP saa joka kerta varmat äänet ruotsinkielisiltä eikä tarvitse olla edes mitään mieltä mistään. Sitten mielistellään vaalien voittajaa ja luvataan tuki sille, niin hallituspaikka on varma. Onko se demokratiaa?

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
Gabro
RKP pelaa ovelalla taktiikalla. Vaikka kannatus pyörii aina 5 %:n tietämillä tai allekin, niin sillä on lähes varma hallituspaikka. Se on valmis tukemaan aina suurinta puoluetta asiassa kuin asiassa, kunhan itse saa merkittäviä paikkoja, joiden kautta pääsee murentamaan suomalaisuutta ja siten takaamaan ruotsalaisten turhan etuaseman Suomessa. RKP:n politiikka on todella röyhkeää! Suorastaan häpeäpilkku demokratialle. Kun muut puolueet joutuvat ansaitsemaan äänensä yhteiskunnallisten asioiden ajamisella niin RKP saa joka kerta varmat äänet ruotsinkielisiltä eikä tarvitse olla edes mitään mieltä mistään. Sitten mielistellään vaalien voittajaa ja luvataan tuki sille, niin hallituspaikka on varma. Onko se demokratiaa?
Luulen että RKP ostaa suomalaispoliitikkoja. Ostihan se Paavo Lipposenkin, joka esti pakkoruotsin poistamisen.

Ei maksa paljoa ostaa parin kolmen puolueen pari kolme nokkamiestä tai naista. Ja rahaa on suomenruotsalaisissa säätiöissä enemmän kuin Nobel-säätiössä.

-

Jotuni
Gabro
RKP pelaa ovelalla taktiikalla. Vaikka kannatus pyörii aina 5 %:n tietämillä tai allekin, niin sillä on lähes varma hallituspaikka. Se on valmis tukemaan aina suurinta puoluetta asiassa kuin asiassa, kunhan itse saa merkittäviä paikkoja, joiden kautta pääsee murentamaan suomalaisuutta ja siten takaamaan ruotsalaisten turhan etuaseman Suomessa. RKP:n politiikka on todella röyhkeää! Suorastaan häpeäpilkku demokratialle. Kun muut puolueet joutuvat ansaitsemaan äänensä yhteiskunnallisten asioiden ajamisella niin RKP saa joka kerta varmat äänet ruotsinkielisiltä eikä tarvitse olla edes mitään mieltä mistään. Sitten mielistellään vaalien voittajaa ja luvataan tuki sille, niin hallituspaikka on varma. Onko se demokratiaa?
Luulen että RKP ostaa suomalaispoliitikkoja. Ostihan se Paavo Lipposenkin, joka esti pakkoruotsin poistamisen.

Ei maksa paljoa ostaa parin kolmen puolueen pari kolme nokkamiestä tai naista. Ja rahaa on suomenruotsalaisissa säätiöissä enemmän kuin Nobel-säätiössä.

-
Luulen, että juuri näin se on.

RKP pitäisi kieltää demokratian nimissä. Demokraattisen politiikan pitäisi käsitellä poliittisia kysymyksiä, ei kielikysymyksiä.

Manse
Feniks
[Samoin kohtelee Venäjä Imperiumi venäläisiä........joten mitä mieltä olet tästä tunnetusta Suomen tilanteesta jossa yksi maakunta kukkoilee tunkiolla. Taisi olla EU-komission mielestäkin aika irrationaalinen tilanne jossa sakot maksaa syrjinnän kohteeksi joutunut Nykyinen tilanne ei voi jatkua jo sen takia että Suomi maksaa Ahvenamaalle järjettömiä tukiaisia jotta se voisi rehvastella Euroopan rikkaimpiin kuuluvana talousalueena.

Olen aivan samalla linjalla teidän suomalaisten kanssa.
Sehän on selvä!
PS. saa toki olla minun kanssa eri mieltä, mutta venäläiset tuntevat paremmin, että heiltä puutu ihmisoikeuksia, kuin kukkaan suomalainen voi tietää tästä asiasta.

Gabro

RKP pitäisi kieltää demokratian nimissä. Demokraattisen politiikan pitäisi käsitellä poliittisia kysymyksiä, ei kielikysymyksiä.

Juuri näin!

Suomelle kävi ”deja vu” Ahvenanmaan kanssa.
Se muistuttaa minulle tilannetta, joka oli silloin kun Suomi kuului Venäjän Imperiumiin.
”Suomi” ruotsikielisten terroristisin keinoin taisteli oikeuksista valtiota vastan, jonne se kului.
Noh! Joka tapauksessa huonosti kävi Venäjän Imperiumille, mutta saivatkin ruotsinkieliset herrat Suomen takaisin oman haltuun.
Nyt kuva toistu:
Suomen Imperiumissa on pieni autonomia, joka taistele omista oikeuksista. Miten suomalaiset ja Suomen Imperiumi voi ratkaista sen hankalan tilanteen?
Vai onnistuko lopulta Ahvenanmaan kanssa itsenäistyä? Sitten heillä on OMA ITSENÄISYYS PÄIVÄ

Jotuni
Miten RKP saa hallituspaikkansa - aina ja ikuisesti - on mysteeri. Paitsi jos siihen yhdistää pimeän poliittisen rahoituksen ja Paavo Lipposen saaman rahapalkkion RKP:ltä, niin herää epäilys, että RKP ostaa hallitsemiensa ruotsalaisten säätiöiden varoilla suomalaiset poliitikot.Yksi keino on jakaa suojatyöpaikkoja ansioitunelle ruotsinkielen puolesta puhujille. Näitä ei voida katsoa edes lahjomiksi, tai on ainakin mahdoton todistaa. Samoin suojatin lapsille voidaan järjestää koulutuspaikka ja huolehtia turhista kustannuksista vaikkapa stipendin nimikkeellä. Kulttuuripalkinnolla nykyisen kielilain vuodelta -04 valmistelija Palmgrenkin palkittiin eikä sitä lahjomaksi voitu todistaa. SFP:llä on juristeja joilla ei ole vaikeuksia löytää aukkoja laeista.

Feniks
Suomen Imperiumissa on pieni autonomia, joka taistele omista oikeuksista. Miten suomalaiset ja Suomen Imperiumi voi ratkaista sen hankalan tilanteen?
Vai onnistuko lopulta Ahvenanmaan kanssa itsenäistyä? Sitten heillä on OMA ITSENÄISYYS PÄIVÄOlen kyllä tietoinen ettei Venäjällä kaikki ihmisoikeudet ole kunnossa, mutta käsitykseni mukaan vääryydet siellä kohdistuvat lähinnä maahanmuuttajiin, ei venäläisiin. Ahvenanmaan asukasluku on n. 25000, joten itsenäisenä valtiona sillä olisi monia todellisia vaikeuksia joten se taitaa pelata vain aikaa ja kupata Suomea niin kauan kuin pystyy ja liittyy sitten Ruotsiin kun suomalaisten kärsivällisyys loppuu. Minä antaisin ruotsinmielisille ahvenanmaalaisille, kuten myös manteerella asusteleville, täysin vapaan muutto-oikeuden Ruotsiin ja saarista voitaisiin rakentaa suomalainen, valikoivaan turismiin perustuva lomapaikka.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat