Sivut

Kommentit (136)

Kaikki ihmiset haluavat jotain. Jotkut ovat valmiit tekemään mitä tahansa saadakseen haluamansa.

10 000 kuollutta? Vasta alkua, jos haluaa jotakin oikein kovasti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kaikki ääriajattelu, joka johtaan pahaan - oikealle tai vasemmalle - voi olla vahingollista.
Joten lopettakaa ajatteleminen ja olkaa yhteiskunnan " hyviä jäseniä".
Pahaa on vain niin vaikeaa määritellä.
Aivot narikkaan!

en jaksa seitsemää sivua just ny kahlata läpi, joten elkää ampuko jos oli jo sanottu, mutta erikoistahan noissa punakhmereissä oli se, että niiden ykköstukijavaltio oli Yhdysvallat. Eli siis sama maa, joka suhtautui aikoinaan kommunismiin samalla kauhulla kuin espanjalainen inkvisitio kaikkeen epäkristilliseen. Ts. samalla asenteella kuin "saatananpalvontaan". No, samainen valtio on tukenut kaikkia diktaattoreita, sotilasjunttia ja terroristijärjestöjä viimeisen seitsemän vuosikymmenen aikana, joten ei mikään ylläri että ovat kerenneet tukemaan kommareitakin.

Oho
Seuraa 
Viestejä2004

Niin, jos tosiaan halutaan hakea moraalitonta, opportunistista totalitaarisen kommunistidiktatuurin tukemista USA:n historiasta niin eiköhän Stalinin Neuvostolitto (ca. 1941 - 45) täyttää kaikki vaadittavat reunehdot.

Arkkis
Arkkis
ralf64

"Balthasar":

Raflaavaa eikö vain mutta on ihmisiä jotka eivät yksinkertaisesti suostu uskomaan että kommunismin nimeen on likvidoitu (kyseinen kiva termi oli käytössä Neuvostoliitossa) vähintään 100 miljoonaa ihmistä.

Tähän tullaan sitten kyseenalaistamaan lukuja ja mahdolliset lähteet tullaan kieltämään ja sen jälkeen vedotaan kolonialismin, kristinuskon, fasismin, Mustan Surman sekä kansainvaellusten aiheuttamiin ihmisten ennenaikaisiin kuolemiin.

Eli kommunismin aiheuttamat kärsimykset ovat tabu.

"ralf64": Kysymys ei varmaankaan ole siitä, etteivätkö ns. edistykselliset tietäisi kommunismin rikoksista ja tunkkaisuudesta.
Katsotaanpa vaihteeksi Suomen Tilastokeskuksen (johtajatar Heljä Sundström, Hal...eikun VAS! ) "tunkkaisuutta", josta "Kommunismin mustan kirjan" "tiedot" "Maon tappamista 72 miljoonasta kiinalaisesta suuren harppauksen aikana" ovat peräisin. Tässä on ensinnäkin Kiinan virallinen (ja oikea ja myös monessa fasistisessa miinustutkimuksessa lainattu) väestöpyramidi vuodelta 2000 (suomenkieliset lisäyksen Suomen tilastokeskus):

Kuvassa on nähtävissä interpoloidusta linjasta (joka sekin "valehtelee", koska se on pienen syntyvyyden vuosien jälkeen taas huippukohollaan pari vuotta), että vuosien 1959-1962 INTERPOLOIDUSTA 18 mlj/v.:n "syntyvyydestä" (itse asiassa tämä on nyt, että kuinka paljon heitä oli v. 2000 hengissä) "puuttuu" kolmannes kultakin noilta kolmelta vuodelta, eli 18 -20 mlj. Mutta nuo mainitut virheet kompensoivat toisiaan.

NÄIDEN SUOMEN TILASTOKESKUS KATSOO NYT SITTEN OLLEEN NIITÄ "TAPETTUJA", vaikka he olisivat VASTASYNTYNEITÄ, jos noin olisi!

MUTTA: Tilastokeskus katsoo myös, että MUITA TAPETTUJA OLI AINAKIN SAMAN VERRAN

Ja TÄMÄ ei kyllä TAATUSTI PERUSTU TILASTOILLE iissään väärin "käsitetyssäkään" mielessä!

Mutta varsinanen "SOKERI" on pohjalla, nyt kun "on päästy 36 miljoonaan tapettuun":

SUOMEN TILASTOKESKUS: "YHTÄ PALJON OLI KOKONAAN SYNTYMÄTTÄ JÄÄNEITÄ MAON KOMMUNISMIN UHREJA!" (...ja Perkeleestäkö sitä tietää etteivätkö NÄMÄKIN OLLEET TOSIASSA TAPETTUJA!)

Ja näin STK saa Mustaan kirjaan "72 miljoonaaa tapettua Maon uhria"!

Huomaako kukaan "matoja" tässä "nerokkaassa" (naisen!?) "päättelyssä", vai onko se "moitteeton"?

http://www.stat.fi/tup/verkkokoulu/data ... index.html

http://nakokulma.net/arkisto/index.php? ... #msg332829

Oleellisinta on, että jos edistykselliset myöntäisivät tämän asian he samalla joutuisivat luopumaan koko elämänsä ajan hellimästänsä näkemyksestä että kommunismi oli vastavoima mm. facismille ja äärinationalismille. Tästähän he vetivät samalla aasinsillan sille näkemykselle, että kommunismin täytyisi siten olla myös maailman edistyksellisin ja "rauhantahtoisin" ideologia.Minä en ole eläissäni ollut päivääkään maolainen, jos sitä luulet. (Maolaisia tuttuja kyllä oli, vaikka se oli taistolaisissa "kiellettyä". Ja taistolaisissa ei ollut mitään STALINISMIA, pahassa - eikä hyvässä. Ei ainakaan yhtään sen enempää kuin revisionisteissa.)

Olen ollut jo vuosikausia sitä mieltä, että kommunismin ja facismin yhtäläisyydet ovat todistettuja faktoja.Luultavasti esimerkiksi USA, ranska ja Englanti jakoivat 90% "yhtäläisyyksistä"...

Poliittisen kenttä ei ole verrattavissa janaan vaan pikemminkin pallon muotoon. Kun facismi ja kommunismi näennäisesti kulkevat vastakkaisiin suuntiin - siis poispäin demokratiasta, he lopulta kohtaavat toisensa pallon pimeämmällä puoliskolla. Terrorin, kuulustelusellien, niskalaukauksien, piikkalangoilla eristettyjen leirien ja "uuden ihmisen" pallonpuoliskolla.Useimmiten USA:ssa oli suhteellisesti enemmän vankeja kuin Saksassa tai NL:ssa. Vain just ennen sotaa tilanne oli toisin.

Hambloch osoitti tutkimuksissaan sen että Saksan Weimarin tasavallassa kommunistit ja kansallissosialistit olivat vallankumouksellisia liikkeitä. Stalinistinen Neuvostoliitto ja Hitlerin Saksa olivat kulttuurin suhteen hämmästyttävän samankaltaisia yhteiskuntia.Jos mittaa "kulttuuria" joillakin tyhjänpäiväisillä hölmöyksillä.

Kulttuurin perusta tiede oli täydellisesti eri.

SEn sijaan natsi-Saksalla ja tämän päivän (kuten silloisellakin) SUOMELLA on siinä paljon yhteistä...

Tämä huomattiin jo mm. vuoden 1938 Pariisin (?) maailmannäyttelyssä. Ja monet kulttuuri-ihmiset, ne jotka olivat käyneet Stalinin Neuvostoliitossa jo aiemmin, tekivät siitä havaintoja jo Berliinin olympialaisten aikaan.Joo, varmaan urheilukilpailussakin oli paljon yhteistä: kaikki mm. yrittivät perkeleesti ensimmäisenä maaliin...
EUROOPAN UNUOINI KANONISOI TUON YLLÄ ESITETYN HOURULALLATUSKEN "MAON UHREISTA" (josta ei tilastollisesti käy ilmi varmuudella yhtään ainokaista "tapettua kommunismin uhria")
"päätöksessään" 2.4.2009, jonka "perusteluissa" se vetoaa Euroopan neuvoston ääliöhouruun tammikuulta 2006, johon nuo Halosen sepittämät mukamas "74 miljoonaa Maon uhriakin" sisältyvät:

P6_TA-PROV(2009)0213
Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi

PE423.032
Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 1948 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 260 (III) A kansanmurhasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS1,

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2006 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1481 tarpeesta totalitaaristen kommunistihallintojen rikosten kansainväliseen tuomitsemiseen,

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 esittämänsä kannanoton elokuun 23. päivän julistamiseen stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi2,

– ottaa huomioon monet demokratiasta ja perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisesta aikaisemmin antamansa päätöslauselmat, mukaan lukien 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman toisen maailmansodan päättymisen (8. toukokuuta 1945) 60. vuosipäivästä Euroopassa3, 23. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman holodomorin muistamisesta4 ja 15. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman Srebrenicasta5,

– ottaa huomioon totuus- ja oikeuskomissiot, joita on perustettu eri puolille maailmaa auttamaan lukuisten entisten autoritaaristen ja totalitaaristen hallintojen alaisena eläneitä selvittämään erimielisyytensä ja pääsemään sovintoon,

– ottaa huomioon puhemiehen ja poliittisten ryhmien 4. heinäkuuta 2006 antamat julkilausumat 70 vuotta kenraali Francon Espanjassa tekemän vallankaappauksen jälkeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että historian tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että historiallisia tosiseikkoja ei voida tulkita täysin objektiivisesti ja että objektiivista historiallista selontekoa ei ole olemassa; katsoo kuitenkin, että ammattihistorioitsijat käyttävät menneisyyden tutkimiseen tieteellisiä välineitä ja yrittävät olla mahdollisimman puolueettomia;

B. katsoo, että millään poliittisella elimellä tai puolueella ei ole yksinoikeutta historian tulkitsemiseen eivätkä ne voi väittää olevansa objektiivisia,

C. ottaa huomioon, että historiallisten tosiseikkojen virallisia poliittisia tulkintoja ei pitäisi määrätä parlamenttien enemmistöpäätöksillä; katsoo, että parlamentti ei voi antaa menneisyyttä koskevaa lainsäädäntöä,

D. katsoo, että Euroopan yhdentymisprosessin ydintavoite on varmistaa perusoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen tulevaisuudessa ja että tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvittavista asianmukaisista mekanismeista on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa,

E. ottaa huomioon, että historian virheellinen tulkinta voi ruokkia syrjäyttäviä politiikkoja ja siten aiheuttaa vihaa ja rasismia,

F. katsoo, että Euroopan kauhistuttavan menneisyyden muistot on säilytettävä, jotta voitaisiin kunnioittaa uhreja, tuomita syylliset ja luoda perusta totuuteen ja muistoihin perustuvalle sovinnolle,

G. ottaa huomioon, että totalitaariset ja autoritaariset hallitukset pakkosiirsivät, vangitsivat, kiduttivat ja murhasivat miljoonia ihmisiä 1900-luvulla Euroopassa; katsoo, että juutalaisten joukkotuho on siitä huolimatta tunnustettava ainutlaatuisuutensa vuoksi,

H. ottaa huomioon, että Länsi-Euroopassa määräävä historiallinen kokemus oli natsismi ja että Keski- ja Itä-Euroopan maat joutuivat lisäksi kokemaan sekä kommunismin että natsismin; katsoo, että on edistettävä näiden maiden kaksinkertaisen diktatorisen perinnön ymmärtämistä;

I. katsoo, että Euroopan yhdentyminen on alusta alkaen merkinnyt vastausta kärsimykseen, jonka aiheuttivat kaksi maailmansotaa ja natsien hirmuvalta, joka johti juutalaisten joukkomurhaan sekä totalitarismin ja epädemokraattisten kommunistihallintojen leviämiseen Keski- ja Itä-Euroopassa, ja lisäksi kyse on ollut syvän jakautumisen ja vihamielisyyden poistamisesta Euroopasta yhteistyön ja integraation avulla sekä sodan lopettamisesta ja demokratian turvaamisesta Euroopassa,

J. ottaa huomioon, että Euroopan yhdentymisprosessi on ollut menestyksekäs ja sen seurauksena on syntynyt Euroopan unioni, joka käsittää toisen maailmansodan lopusta aina 1990-luvun alkuun asti kommunistihallintojen alaisuudessa olleet Keski- ja Itä-Euroopan maat, ja että Kreikan, Espanjan ja Portugalin, jotka kärsivät pisimpään fasististen hallitusten alaisena, aiemmin tapahtuneet liittymiset unioniin ovat auttaneet vahvistamaan demokratiaa Etelä-Euroopassa,

K. katsoo, että Eurooppa ei yhdisty milloinkaan, ellei se pysty muodostamaan yhteistä näkemystä historiasta, tunnustamaan natsismia, stalinismia sekä fasistisia ja kommunistisia hallituksia yhteisenä perintönä ja saamaan aikaan rehellisen ja perusteellisen keskustelun viime vuosisadan totalitaarisista rikoksista,

L. ottaa huomioon, että vuonna 2009 uudelleen yhdistynyt Eurooppa juhlii Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen diktatuurien romahtamisen ja Berliinin muurin kaatumisen 20. vuosipäivää, minkä yhteydessä pitäisi tarjoutua tilaisuus sekä lisätä tietoisuutta menneisyydestä ja tunnustaa demokraattisten kansalaisten aloitteiden merkitys että vahvistaa läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta,

M. katsoo, että on myös tärkeää muistaa niitä, jotka vastustivat aktiivisesti totalitaarista hallintoa ja jotka olisi iskostettava eurooppalaisten tietoisuuteen totalitaarisen aikakauden sankareina omistautumisensa, ihanteisiin sitoutumisensa, kunniansa ja rohkeutensa vuoksi,

N. ottaa huomioon, että uhrien näkökulmasta on merkityksetöntä, mikä hallitus riisti heitä vapauden tai kidutti tai murhasi heitä mistä tahansa syystä,

1. kunnioittaa kaikkien totalitarismin ja epädemokraattisten hallintojen uhreja Euroopassa ja osoittaa kiitokset kaikille niille, jotka taistelivat hirmuvaltaa ja sortoa vastaan,

2. sitoutuu edelleen Eurooppaan, jossa vallitsee rauha ja vauraus ja jonka perustavina arvoina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

3. korostaa, että on tärkeää säilyttää menneisyyden muistot, koska sovintoa ei voi syntyä ilman totuutta ja muistoja; vahvistaa vastustavansa yhtenäisesti kaikkia totalitaarisen hallinnon muotoja ideologisesta taustasta riippumatta;

4. palauttaa mieliin, että viimeisimmät kansanmurhat ja rikokset ihmisyyttä vastaan tapahtuivat Euroopassa vielä heinäkuussa 1995 ja että tarvitaan jatkuvaa valppautta epädemokraattisten, muukalaisvihamielisten, autoritaaristen tai totalitaaristen aatteiden ja suuntausten torjumiseksi;

5. korostaa, että jotta eurooppalaisten tietoisuutta rikoksista, jotka ovat tapahtuneet totalitaaristen ja epädemokraattisten hallintojen aikana, voidaan lisätä, on tuettava Euroopan vaikeaa menneisyyttä koskevaa dokumentointia ja todistajanlausuntoja, sillä sovintoa ei voi syntyä ilman muistoja;

6. pitää valitettavana, että sellaisten asiakirjojen saatavuutta, joilla on henkilökohtaista merkitystä tai joita tarvitaan tieteellistä tutkimusta varten, rajoitetaan edelleen asiattomasti joissakin jäsenvaltioissa, 20 vuotta Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen diktatuurien sortumisen jälkeen; pyytää kaikkia jäsenvaltioita ponnistelemaan arkistojen avaamiseksi, entisten sisäisten turvallisuuspalvelujen, salaisen poliisin ja tiedustelupalvelujen arkistot mukaan lukien, vaikka onkin ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tätä prosessia ei käytetä väärin poliittisiin tarkoituksiin;

7. tuomitsee jyrkästi ja kiistattomasti kaikki rikokset ihmisyyttä vastaan ja valtavat ihmisoikeusrikkomukset, joihin kaikki totalitaariset ja autoritaariset hallitukset ovat syyllistyneet; osoittaa näiden rikosten uhreille ja perheiden jäsenille myötätuntonsa ja ymmärryksensä ja tunnustaa heidän kärsimyksensä;

8. toteaa, että Euroopan yhdentyminen rauhan ja sovinnon mallina on Euroopan kansalaisten oma valinta, jossa he sitoutuvat yhteiseen tulevaisuuteen, ja että Euroopan unionilla on erityinen vastuu demokratian sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisen edistämisestä ja turvaamisesta Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ponnistelemaan edelleen tukeakseen Euroopan historian opettamista ja korostaakseen Euroopan yhdentymisen historiallista merkitystä sekä tuodakseen esiin traagisen menneisyyden ja nykyisessä Euroopan unionissa vallitsevan rauhanomaisen ja demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen välistä suurta eroa;

10. katsoo, että historiallisen muiston asianmukaiseksi säilyttämiseksi Euroopan historian kattava uudelleenarviointi ja Euroopan laajuinen modernin Euroopan kaikkien historiallisten näkökohtien tunnustaminen vahvistaa Euroopan yhdentymistä;

11. kehottaa tähän liittyen neuvostoa ja komissiota tukemaan ja puolustamaan kansalaisjärjestöjen, jotka tutkivat ja keräävät aktiivisesti Stalinin hallinnon aikana tehtyjä rikoksia koskevia asiakirjoja, kuten Memorial in the Russian Federation -järjestön, toimintaa;

12. ilmoittaa jälleen kerran tukevansa yhdenmukaisesti kansainvälisen oikeuden vahvistamista;

13. kehottaa perustamaan eurooppalaisen muistamisen ja omantunnon foorumin, joka tukisi verkostoitumista ja yhteistyötä niiden kansallisten tutkimuslaitosten keskuudessa, jotka ovat erikoistuneet totalitaariseen historiaan, ja luomaan Euroopan laajuisen dokumentaatio- ja muistamiskeskuksen kaikkien totalitaaristen hallitusten uhreille;

14. kehottaa vahvistamaan nykyisiä asianomaisia rahoitusvälineitä edellä esitettyjä kysymyksiä koskevan ammattimaisen historiantutkimuksen tukemiseksi;

15. kehottaa julistamaan elokuun 23. päivän kaikkien totalitaaristen ja autoritaaristen hallitusten uhrien Euroopan laajuiseksi muistopäiväksi, jota vietetään arvokkaasti ja puolueettomasti;

16. on vakuuttunut siitä, että totalitaaristen kommunististen hallitusten tekemien rikosten paljastamisen ja niiden arvioimisen korkein tavoite on sovinto, joka voidaan saavuttaa tunnustamalla vastuu, pyytämällä anteeksi ja edistämällä moraalista uudistumista;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unioniin assosioituneiden valtioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvoston jäsenmaiden parlamenteille.

Tänne sisältyy juuri tuo Mao-hourulallatus:

" – ottaa huomioon 26. tammikuuta 2006 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1481 tarpeesta totalitaaristen kommunistihallintojen rikosten kansainväliseen tuomitsemiseen,

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 esittämänsä kannanoton elokuun 23. päivän julistamiseen stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi2, "

Euroopan neuvosto teki sillä jo itsensä laittomaksi ja ajeli yhdessä hourujen täyttämän "ihmisoikeustuomioistuimensa" kanssa itsensä lakkautusputkeen ja nyt EU tekee samoin:

http://nakokulma.net/arkisto/index.php? ... #msg269487
Tämä rallatus ajettiin nyt myös ETYJin "päätökseksi", ja Venäjä veti lopultakin asianmukaiset johtopäätökset ja marssi ulos kokouksesta, ja ilmeisimmin koko ETYJistä:

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/07/ ... 45422.html

Venäjä hermostui natsivertailusta Etyj-kokouksessa

julkaistu eilen klo 16:59, päivitetty eilen klo 19:20

Etyj-edustajiston päätöslauselma suututti Venäjän edustajat perjantaina Vilnassa. Lauselma rinnasti natsi-Saksan ja Venäjän roolit toisessa maailmansodassa. Välittömästi lauselmaäänestyksen jälkeen Venäjän edustajat marssivat ulos kokoussalista.

Lauselman mukaan natsi-Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto aiheuttivat koko Euroopan laajuisen kansanmurhan. Venäjä yritti kaataa lauselman ennen äänestystä, mutta epäonnistui.

Päätöslauselmassa ehdotetaan yhteistä muistopäivää natsismin ja stalinismin uhreille. Edustajiston 385:sta jäsenestä vain kahdeksan äänesti lauselmaa vastaan.

Välittömästi äänestyksen jälkeen Venäjän edustajat marssivat ulos kokoussalista.

- Ne, jotka rinnastavat natsismin ja stalinismin toisiinsa, unohtavat, että Stalinin-aikainen Neuvostoliitto uhrasi eniten vapauttaakseen Euroopan fasismin kynsistä, Venäjän edustaja Aleksander Kozlovsky sanoi Kommersant-lehdelle.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin kokous pidettiin Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Päätöslauselma kiristi Etyjin ja Venäjän jo ennestään viileitä välejä.

AP, AFP "

asdf
Seuraa 
Viestejä12810

Ei voi kuin ihmetellä, mistä tulee motivaatio levittää tuollaista täyttä sontaa. Oma veikkaus on, että kyseessä ei ole palkattu trolli, vaan joku, jolla on vain täysin sokea ideologia.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6742

asdf kirjoitti:
Ei voi kuin ihmetellä, mistä tulee motivaatio levittää tuollaista täyttä sontaa. Oma veikkaus on, että kyseessä ei ole palkattu trolli, vaan joku, jolla on vain täysin sokea ideologia.

Eli sulla ei ole mitään sanomista tuohon asiann tieteelliseen puoleen, kuten että kaikkien kolleiden, niin "tapettujen" kuin muidenkin, pitänyt joskus myös syntyä. Järjettömyyksiin uskominen kute sinulla on nimenomaan sokeaa ideologiaa!

o
Seuraa 
Viestejä1698

Taas kerran kommunismin teoriaa ei voi kritisoida sillä perusteella, mitä kommunistiksi itseään kutsuvat diktaattorit ovat tehneet. Nimi kyltti ei muuta sisältöä mihinkään, diktatuuri on diktaatuuria. Kommunismista taas on käytännössä hyvin vähän esimerkkejä, joten sen toimivuudesta ei voine paljoa sanoa. Suurin kommunismin heikkous lienee siinä, että se on liian hidasta kilpailemaan naapurivaltioiden kanssa, koska tasa-arvoinen päätöksen teko ei ole yhtä nopeaa kuin keskusjohtoinen.

Every man is guilty of all the good he did not do. (http://www.youtube.com/watch?v=xaTKDMYOBOU)-Voltaire

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6742

Oho kirjoitti:
Niin, jos tosiaan halutaan hakea moraalitonta, opportunistista totalitaarisen kommunistidiktatuurin tukemista USA:n historiasta niin eiköhän Stalinin Neuvostolitto (ca. 1941 - 45) täyttää kaikki vaadittavat reunehdot.

Se alkoi jo 1929 ja se oli nousevien tiede-, teknologia- ja sotilasmahtien varsin tasa-arvoista yhteistyötä.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/talvisodan-vaihtoehdot

" Suur-Puolan suunnaton sotilasmahti kaatui erittäin nololla tavalla ennen kuin oli ehtinyt syntyäkään, kun puolalaiset Sikorskyt ja muut eivät pystyneetkään valmistamaan heille Ukrainan olosuhteita silmällä pitäen suunniteltua Christie-, venäläisittäin BT-, keskiraskasta ns. nopeaa panssarivaunua, maailman ehdotonta ykköstä tuolloin lajissaan, ja panssarinsuunnittelija Christien toimistoakin uhkasi konkurssi, kunnes NL:n ulkomaankauppaministerin ja sotatalouspäällikön Anastas Mikojanin ja amerikkalaisen suurkauppiaan Armand Hammerin (1898-1990) tiimi tarjosi Puolan tilalle varmaa maksajaa ja vakaata suurvalmistajaa (kyse oli lisenssistä) Neuvostoliittoa...

Lisäksi Christie saattoi suunnitella edelleen mielin määrin USA:lle, Englannille, Ranskalle jne. (Puolasta, Saksasta ja Japanista en tiedä...)  Kaikki NL:n kunnolliset panssarit mukaan lukien T-34 (paitsi raskaat Klim(Vorshilov)it) perustuivat sittemmin BT:n perusratkaisuille niin tornin, telapyörästön kuin jousituksenkin suhteen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Christie_suspension

Edelleen tuo lamasta pelastanut unelma-asiakas toi tuotantoprosessiin mukaan mullistavan parannuksen: akateemikko Eugen Oskarovitsh Patonin kehittämän sähköhitsauksen, joka tapahtui aluksi veden alla. Päällystetyn hitsauspuikon käsihitsaukseen kehittivät vähän myöhemmin ruotsalaiset. USA:n armeijan puolelta hommaa johti Ranskassa I maailmansodan aikana panssariaseeseen perehtynyt kenraali George Patton, joka on myöhemmin osoittautunut myös sotahistorian globaaliksi kusetusmestariksi, jonka First US Army Groupin (FUSAG) "päähyökkäystä" saksalaiset odottivat Calais´n alueella Kanaalin kapeimmalla kohdalla hienoimpine rakettiaseineenkin kauhusta kankeina vielä kuukausi "Normandian harhautuksen" alettukin... ]:-D!!! Ja Stalininkin tiedetään kuunnelleen radioliikkennettä ja kiroilleen, että "Mitä w...ttua siellä kuppaillaan, ollaanko tosissaan liikkeellä ollenkaan!" häneen verrattuna jopa Napo- leonin kusettaja ja pysäyttäjä Venäjällä marsalkka Pedre Bagration oli korkeinta kansallista sarjaa tuossa suhteessa...(Patton myös kusaisi Rein-jokeen keskellä uomaa tuon arvonsa merkiksi, kun häntä työnnettin joen yli Bailey-sotilassillalla, joka muuten sekin on neuvostoyhteistyön tuote: maailman ensimmäisen teräsristikkosillan suunnitteli Oskar "Eugenin isä" Paton Kiovaan 1800-luvulla.) "

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6742

Valtimonkovettumatautia sairastaneen aortta . Sydän- ja verisuonitaudit ovat maailman merkittävin tappaja. Wikimedia Commons

Vierailija kirjoitti:
Balthasar
Poimitaan nyt tähän uutinen Punaisista Khmereistä:

"Oikeudenkäynti punakhmerien pääpyöveliä vastaan alkoi

julkaistu tänään klo 06:42, päivitetty tänään klo 18:05
Kaing Guek Eav.

Tuol Slengin eli S-21-vankilan ja kidutuskeskuksen johtaja Kaing Guek Eav.

Kuva: EPA / Mak Remissa
Näytä uutinen kartalla:

*
*
Näytä uutinen kartalla

Phnom Penhissä on alkanut oikeudenkäynti tähän asti korkea-arvoisinta Kambodzhan punakhmerien johtajaa vastaan. Tuol Slengin eli S-21-vankilan ja kidutuskeskuksen johtajaa Kaing Guek Eavia eli Duchia syytetään sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Duchin johtamassa vankilassa kidutettiin punakhmerin vallankumouksen 1975 - 1979 aikana ennen murhaamista ainakin 13 000 vankia. Monia syytettiin CIA:n vakoilijaksi.

Oikeudenkäynnin järjestävät yhdessä YK ja Kambdozha. Duchin odotetaan olevan päätodistaja muita punakhmerijohtajia vastaan. Häneltä vaaditaan todisteita punakhmerin kakkosjohtajaa Nuon Cheaa, entistä presidenttiä Khieu Samphania ja entistä ulkoministeriä Ieng Sarya sekä tämän vaimoa vastaan.

Duch otettiin kiinni kymmenen vuotta sitten, kun hänen huomattiin toimivan viidakossa kristillisenä avustustyöntekijänä.

Kommunistinen punakhmerien hallinto tappoi 1,7 miljoonaa ihmistä rakentaessaan maaseutu-utopiaa."

Odotan kiinnostuksella erilaisia selvityksiä siitä että eihän tuo ollut oikeaa kommunismia, (mitäköhän se mahtaa oikein ollakaan) nehän olivat jenkkien rahoittamia provokaattoreita, ei niitä niin paljon siellä tapettu, lähteet ovat väärät, parempi järjestelmä tuo oli kuin entinen, ei ne olleet kommunisteja vaan fasisteja, mitä sitä rillipäillä tekemistä on agraariutopiassa... jne.

Raflaavaa eikö vain mutta on ihmisiä jotka eivät yksinkertaisesti suostu uskomaan että kommunismin nimeen on likvidoitu (kyseinen kiva termi oli käytössä Neuvostoliitossa) vähintään 100 miljoonaa ihmistä.

Missään tapauksessa ei ole.

Kansamurhien sepittäminen on kriminalisoitava, ja SUOMEN VALTIO joka näiden järjettämyyksien sepittämisestä 3/4:an vastaa, on vedettä Haagin sotarikostuomioietuimeen, jos tuo paskanjauhaminen ei lopu.

https://www.tiede.fi/keskustelu/15327/ketju/erkki_tuomiojan_kritisointi_ketju?page=9

Tähän tullaan sitten kyseenalaistamaan lukuja ja mahdolliset lähteet tullaan kieltämään ja sen jälkeen vedotaan kolonialismin, kristinuskon, fasismin, Mustan Surman sekä kansainvaellusten aiheuttamiin ihmisten ennenaikaisiin kuolemiin.

Eli kommunismin aiheuttamat kärsimykset ovat tabu.

Kaikenlainen murhien sepittäminen on rikos, ja "kansanmurhien" sepittäminen on sitä aivan erityisesti.

PS: Olet sitä paitsi pahasti jäljessä, ainakin YLE:stä:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/379565


Sekoomuksen verkkolehdellä on TÄYDELLIOSEN VÄÄRÄ KUVA ENTISITÄ JA NYKYISISTÄ KUOLINSYISTÄ!!!

https://www.verkkouutiset.fi/kommunismi-on-tappanut-yhta-paljon-kuin-tuberkuloosi-ja-tupakka/

Kommunismi on tappanut yhtä paljon kuin tuberkuloosi ja tupakka

Juha-Pekka Tikka | 10.04.2018 | 10:18- päivitetty 10.04.2018 | 14:54

Sydän- ja verisuonitaudit ovat maailman kovin tappaja.

Netissä kiertävä Unbiased American taulukko on koonnut dataa eniten ihmisiä maailmassa tappaneista asioista. Epävirallisen listan erikoisuus on, että tiedot on kerätty koko 1900-luvun ajalta.

Maailman viisi merkittävintä tappajaa viime vuosisadalla olivat listan mukaan (kuolleiden määrä):

1. Sydän- ja verisuonitaudit 1 246 000 000
2. Syöpä 534 000 000
3. Hengitysteiden tulehdukset 485 000 000
4. Isorokko 400 000 000
5. Lapsikuolleisuus 320 000 000

Seuraavina eli 6.-10. sijoilla ovat hengitysteiden taudit, ripuli, malaria, ruoansulatustaudit ja tuberkuloosi. Viimeksi mainittuun kuoli 100 miljoonaa ihmistä.

Sijoilla 11.-15. on kiinnostavia tappajia (kuolleiden määrä):

11. Tupakka 100 000 000
12. Tuhkarokko 97 000 000
13. Kommunismi 94 000 000
14. Muu 93 000 000
15. Itsemurha 89 000 000

Toinen maailmansota on 18. sijalla 66 miljoonalla kuolonuhrilla. "

Toisessa maailmansodassa kuoli 100 miljoonaa ihmistä: 56 miljoonaa Saksan ja sen liittolaisten hyökkäyksen alla, ja 44 miljoona JAPANIN hyökkäyksen alla!!!

Lehti haluaakin HÄIVYTTÄÄ KUVASTA MAAILMANHISTORIAN YLIVOIMAISESTI PAHIMMAN KANSAMURHAAJAN HIROHITON: 30 MILJONAA SIVIILI- YM. KANSAMURHAUHRIA!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/05/pahimmat-kansanmurhaajat

Pahimmat kansanmurhaajat

1. Keisari HIROHITO (1901-1989, Japanin keisari 1926-1989), 30 mlj pääasiassa kiinalaista 2. maailmansodan aikana (Li Ping), eli sadan Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommin, n. 300000, verran, myöhemmin vammoihinsa kuolleet mukaan lukien. Tätä pienempiä murhatöitä ei tässä käsitellä. Hirohito on absoluuttisen raatoluvun lyömätön historian mestari. Suhteellisestikin hän nousee korkealle, kun lasketaan, kuinka suuren osan hän tappoi hallintonsa alaisista ihmisistä (n. 10%, voittaa siinä- kin suhteessa Hitlerin, mutta ei voita Belgian Leopold II:a (50%) eikä Pol Potiakaan (20%).Hirohiton aiheuttamassa II maailmansodan itäisessä haarassa 1937-1945 lasketaan kuolleen 44 mlj. ihmistä (sodan läntisessä haarassa 56 mlj.).

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6742

... jatkuu:

Verkkolehti: " Kommunismin uhrien määräksi on usein mainittu noin sata miljoonaa ihmistä. Heistä 17 miljoonaa lasketaan Neuvostoliitossa muun muassa nälkään, gulageilla ja teloituksissa kuolleiksi, 40-70 miljoonaa Kiinassa pakkotyössä, nälässä ja teloituksissa kuolleiksi, kaksi miljoonaa Pohjois-Koreassa pakkotyössä, teloituksissa ja nälänhädässä kuolleiksi sekä 1-3 miljoonaa Kamputseassa tapetuiksi.

Suomen yleisimmät kuolinsyyt olivat vuonna 2015 tilastokeskuksen mukaan verenkiertoelinten sairaudet (19 365), kasvaimet (12 481), dementia/Alzheimer (8 580), muut (5 378), tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) (2 161), hengityselinten sairaudet (1 940), alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (1 666) ja itsemurhat (731). "

"Kommunismin mustan kirjan uhreista" 3/4 on sepitetty Suomen Pilastokekuksessa!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/miten-halosen-ja-hautalan-tilastokeskus-sepitti-eu-lle-70-miljoona-tapettua-maon-uhria

Miten Halosen ja Hautalan Suomen Tilastokeskus sepitti ("EU:lle"...) "70 miljoona tapettua Maon uhria"...

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/ukrainan-jarjestetty-nalanhata-jenkit-nato/

”Ukrainan järjestetty nälänhätä”, jenkit, NATO …

Muka ”Ukrainan (järjestetystä) nälänhädästä” esiintyy ainakin neljä (4) erilaista versiota eri ajoilta, jotka poikkeavat toisistaan usein poissul- kevalla tavalla mm. ”tapahtuma”vuoden (1931, 1932, 1933-), ”tappamisen” ”tapahtuma”paikan (Ukraina, Venäjä), tapahtuman luonteen (taitamattomuus/kommunismin kehnous, joukkomurha, kansanmurha), uhrien määrän (1 – 14 mlj.) ja luonteen (karkotettuja, tapettuja, muuten kuolleita), oletettujen ”välittömien syiden” (”kulakkien, ukr. kurkuli, fyysinen hävittäminen”, ”natsistinen/ hirohitoistinen rotuvaino”, oletettu itsenäisyyssalaliitto jne.), ”todisteiden” (havainnot/kokemukset, oikeiden väestötietojen 1927 ja 1939 väärinluku, väärennetty/väärin ”tulkittu” v. 1937 tilastollinen yhden päivän väestölaskentadata, puolueen todellisten päätösten väärinluku, väärennetyt puoluepäätökset) jne. suhteen.

Nämä versiot EIVÄT muodosta etenevän tiedon sarjaa, edellinen ei sisälly seuraavaan (parempaan!) ”kumoutuneessa muodossa”, kuten dialektikko edellyttäisi tieteeltä, vaan nämä eri ”teoriat” kumoavat toisensa muodollisloogisesti. Viimeisin on tieteelliseltä kannalta tyhmin. "

Major_Breakthrough
Seuraa 
Viestejä24216

Tokkura kirjoitti:

Toisessa maailmansodassa kuoli 100 miljoonaa ihmistä: 56 miljoonaa Saksan ja sen liittolaisten hyökkäyksen alla, ja 44 miljoona JAPANIN hyökkäyksen alla!!!

Lehti haluaakin HÄIVYTTÄÄ KUVASTA MAAILMANHISTORIAN YLIVOIMAISESTI PAHIMMAN KANSAMURHAAJAN HIROHITON: 30 MILJONAA SIVIILI- YM. KANSAMURHAUHRIA!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/05/pahimmat-kansanmurhaajat

Pahimmat kansanmurhaajat

1. Keisari HIROHITO (1901-1989, Japanin keisari 1926-1989), 30 mlj pääasiassa kiinalaista 2. maailmansodan aikana (Li Ping), eli sadan Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommin, n. 300000, verran, myöhemmin vammoihinsa kuolleet mukaan lukien. Tätä pienempiä murhatöitä ei tässä käsitellä. Hirohito on absoluuttisen raatoluvun lyömätön historian mestari. Suhteellisestikin hän nousee korkealle, kun lasketaan, kuinka suuren osan hän tappoi hallintonsa alaisista ihmisistä (n. 10%, voittaa siinä- kin suhteessa Hitlerin, mutta ei voita Belgian Leopold II:a (50%) eikä Pol Potiakaan (20%).Hirohiton aiheuttamassa II maailmansodan itäisessä haarassa 1937-1945 lasketaan kuolleen 44 mlj. ihmistä (sodan läntisessä haarassa 56 mlj.).

 

Eikä Kiinan Keisarilla ollut mitään osuutta asiaan ?

Japanilaisia sotilaita kuoli Kiinassa 400 000.

Eikö tässä ollut ikäänkuin sisällissodan aineksia mukana ?

Our ignorance is not so vast as our failure to use what we know !
- M. King Hubbert

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6742

Major_Breakthrough kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:

Toisessa maailmansodassa kuoli 100 miljoonaa ihmistä: 56 miljoonaa Saksan ja sen liittolaisten hyökkäyksen alla, ja 44 miljoona JAPANIN hyökkäyksen alla!!!

Lehti haluaakin HÄIVYTTÄÄ KUVASTA MAAILMANHISTORIAN YLIVOIMAISESTI PAHIMMAN KANSAMURHAAJAN HIROHITON: 30 MILJONAA SIVIILI- YM. KANSAMURHAUHRIA!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/05/pahimmat-kansanmurhaajat

Pahimmat kansanmurhaajat

1. Keisari HIROHITO (1901-1989, Japanin keisari 1926-1989), 30 mlj pääasiassa kiinalaista 2. maailmansodan aikana (Li Ping), eli sadan Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommin, n. 300000, verran, myöhemmin vammoihinsa kuolleet mukaan lukien. Tätä pienempiä murhatöitä ei tässä käsitellä. Hirohito on absoluuttisen raatoluvun lyömätön historian mestari. Suhteellisestikin hän nousee korkealle, kun lasketaan, kuinka suuren osan hän tappoi hallintonsa alaisista ihmisistä (n. 10%, voittaa siinä- kin suhteessa Hitlerin, mutta ei voita Belgian Leopold II:a (50%) eikä Pol Potiakaan (20%).Hirohiton aiheuttamassa II maailmansodan itäisessä haarassa 1937-1945 lasketaan kuolleen 44 mlj. ihmistä (sodan läntisessä haarassa 56 mlj.).

Eikä Kiinan Keisarilla ollut mitään osuutta asiaan ?

Japanilaisia sotilaita kuoli Kiinassa 400 000.

Eikö tässä ollut ikäänkuin sisällissodan aineksia mukana ?

Kiinan keisari, mantshu-hallistsijahuone, oli pantu viralta vajaat 30 vuotta aikaisemmin. Sun Jat Sen ryhtyi presidentiksi 1912. Maon pitkä marssi oli 1934 -35. Kiinalaiset osapuolet tekivät Xianin sopimuksen yhteisestä puolustuksesta Japania vastaan joulukuussa 1936, terrakotta-armeijan yläpuolella, josta ei silloin tiedetty. Japani hyökkäsi 7.7.1937 Nankingiin.

Japanihan menetti sodassa luokkaa (alle) 3 miljonaa kansalaistaan, joista alle miljoona atomi-ja muiden pommien ja vastaavien sotatoimien seurauksena.

Niiden jakautumisesta ei tarkkaan tiedä, mutta toki USA oli tehokkain vihollinen.

Kiinan menetykset olivat suuressa määrin KUomintangin alueelta, koska se oli sotilallisesti kehno. Maon puolella taas ainakin naimattomat ja lapsettomat naisetkin olivat aseissa. Maon pitkä marssi suuntautui alueelle, jossa NL pystyi pitämään sitä aseissa, usein vehkeillä, joista ei olisi Saksaa vastaan ollut apua. Japanilla ei kutenkaan ollut esimerkiksi kunnollisia panssarivoimia. Englantilaisilla oli vaikeuksia saada apua perille Kuomintangille, sekin lienee mennyt osin NL:n kautta.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat