Seuraa 
Viestejä451

On hieman yllättävää, että emme tiedä tällä hetkellä, mikä homoseksuaalisuuden aiheuttaa. Esimerkiksi siitä käydään kiistaa, onko homoseksuaalisuus geneettisesti periytyvää tai kuinka suuressa määrin.

Mitään selkeää syytä homoseksuaalisuuteen ei ole pystytty osoittamaan, eikä asiasta tieteen kannalta osata sanoa oikein mitään. Ainoastaan se asia on selvitetty, että homoseksuaalisuus ei sinänsä liity mielenterveyden häiriöihin tai että homoseksuaalisuus ei aiheudu seksuaalisesta hyväksikäytöstä lapsuudessa.

Mutta miksi syitä ei ole selvitetty?

Periaatteessa syiden selvittämättömyys voi johtua kahdesta asiasta.

1. Syitä ei pystytä tieteen nykykehityksen tasolla selvittämään.

2. Syitä ei haluta selvittää tiedepoliittisista syistä.

Jo Foucault osoitti aikanaan, että tieteeseen ja tiedon kehittymiseen vaikuttavat erittäin paljon yhteiskunnalliset tekijät. Tiedon tuotantoa ja tieteen tekemistä säädellään yhteiskunnassa ja tiedon tuotanto on osa vallan käyttöä. Näin ollen se, että homoseksuaalisuuden syitä ei tunneta, voi johtua pelkästään siitä, että niitä ei ole haluttu selvittää. Ei ole haluttu osoittaa resursseja tähän tutkimukseen, Suomen Akatemialla ei ole mitään Homoprojektia, jolla kysymyksiin homoseksuaalisuudesta haettaisiin ratkaisua. Sama juttu maailmalla.

Kyse ei ole välttämättä niinkään pelkästään homoseksuaalisuuden tutkimuksesta, vaan myös seksuaalisuuden tutkimus kokonaisuudessaan on yhteiskunnallisessa pannassa maailmalla Hallitukset ja yksityiset säätiöt eivät halua antaa rahaa seksuaalisuuden tutkimukseen. Tosiasiassa esimerkiksi USA:ssa ei pystytä edes kartoittamaan kaikkia keskeisiä seksuaalisuuteen liittyviä faktoja tutkimusrahoituksen puutteessa. Rahoituksen perusteena on usein AIDS:n torjuminen. Toisaalta seksuaalisuuden tutkimiseen tulee rahoitusta lääketeollisuudelta, mutta se keskittyy tietenkin vain seksin biologisen puolen tutkimiseen.

No, ehkä seksillä ei ole niin väliä elämässä.

Sivut

Kommentit (63)

Kyllä sitä on tutkittu. Asiaan perehtyneet pitävät sitä synnynnäisenä ominaisuutena, jonka syyt voivat olla joko perinnöllisiä tai yksilönkehitykseen liittyviä. Aiheesta löytyy erilaisia tutkimuksia erilaisista luonnontieteellisistä ja lääketieteellisistä julkaisuista.

Aiheesta uutisointi on julkisuudessa usein aika omituista. Esimerkiksi joku vuosi sitten lähinnä höppäuutisiin päätyi tieteellinen tutkimus, jossa todettiin miespuolisilla homoseksuaaleilla olevan tilastolliesti suurempi penis kuin heteroilla. Kyseessä on merkittävä tulos, joka kertoo yksilön kehitykseen vaikuttaneen jonkin tekijän, joka johtaa ulkoisiin seksuaalisen ilmiasun muutoksiin ja silloin olevan mahdollista, jopa todennäköistä, että sama tekijä on vaikuttanut myös psyykkisen seksuaalisuuteen. Vastaava tilastollinen havainto on tulos jonka mukaan miespuolisten homojen naispuolisilla sukulaisilla on keskimääräistä enemmän jälkeläisiä. Tämä viittaisi perinnöllisyyteen, jossa tämä kompensoi lisääntymistä miehillä rajoittavan tekijän. Muita teorioita ovat mm. sukupuolikromosomien kilpailuun kuuluva male/female killer gene-teoria. Näkemyksiä on monia.

Se, ettei tarkkaan tunneta syytä, sen mahdollisesti aiheuttavaa geeniä tai sikiönkehityksen prosesseja, ei viittaa sinänsä haluttomuuteen tutkia asiaa. On monia asioita, joihin tiede ei tiedä vielä vastausta. Minun on aika vaikea keksiä syytä, miksi aihetta ei haluttaisi tutkia.

Taas yksi homotopicci.

Kyseenalaistan heti näin aluksi ketjun aloittajan väittämän siitä, etteikö homoseksuaalisuutta oltaisi tutkittu. Tämä kertoo enemmänkin henkilön omasta paneutumisesta aiheeseen, kuin mistään tiedepolitiikasta. Huomioitavaa tässä on se, että erityisesti miesten homoseksuaalisuudesta on oltu erityisen kiinnostuneita.

Olen kirjoittanut homoseksuaalisuudesta ja sen mahdollisista syntymekanismeista niin paljon, jotta voisin väitellä itseni kanssa kymmenen sivun verran. En jaksa nyt puuttua mihinkään spesifiin tutkimukseen.

Tässä on APA:n (American Psychological Association) © 2009 äärimmäisen lyhyt kiteytys:

What causes a person to have a particular sexual orientation?

There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay, or lesbian orientation. Although much research has examined the possible genetic, hormonal, developmental, social, and cultural influences on sexual orientation, no findings have emerged that permit scientists to conclude that sexual orientation is determined by any particular factor or factors. Many think that nature and nurture both play complex roles; most people experience little or no sense of choice about their sexual orientation.

http://www.apa.org/topics/sorientation.html

Tässä taas yhden alan johtavan tutkijan näkemys asiaan:

Dr Qazi Rahman, study co-author and a leading scientist on human sexual orientation, explains: "This study puts cold water on any concerns that we are looking for a single 'gay gene' or a single environmental variable which could be used to 'select out' homosexuality - the factors which influence sexual orientation are complex. And we are not simply talking about homosexuality here - heterosexual behaviour is also influenced by a mixture of genetic and environmental factors.

http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 205430.htm

Mutta miksi syitä ei ole selvitetty?

Koska mitään sellaista taikaluotiteoriaa ei ole olemassakaan, mikä selittäisi kattavasti homoseksuaalisuuden eri ihmisten kohdalla! Tunnut suoraan olettavan että asian takaa täytyy välttämättä löytyä jokin essentialistinen totuus.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Emotion Science
On hieman yllättävää, että emme tiedä tällä hetkellä, mikä homoseksuaalisuuden aiheuttaa.Sekin on yllättävää kun joku luulee että kun ei itse tiedä niin sitten ei tiedä kukaan muukaan, asutko kaapissa?
Tämäkin asia löytyy monesta vastaavasta ketjusta,

Homoseksuaalisten aivot poikkeavat heteroseksuaalisista
(17.06.2008 klo 07.35) Homoseksuaalisten aivot poikkeavat heteroseksuaalisista

Naisten ja miesten aivoissa on joitain rakenteellisia eroja; esimerkiksi miesten aivojen vasen ja oikea puoli ovat hiukan erikokoiset, toisin kuin naisten aivot. Mutta vaikuttaako seksuaalinen suuntaus aivojen rakenteeseen? Ruotsissa Karoliinisessa instituutissa tehdyissä mittauksissa todettiin, että homoseksuaalisten miesten aivot muistuttavat muutaman piirteen osalta enemmän heteroseksuaalisten naisten aivoja. Samoin homoseksuaalisten naisten aivot muistuttavat joiltain piirteiltä heteroseksuaalisten miesten aivoja.

Aiemmin Karoliinisessa instituutissa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että hetero- ja homoseksuaalisilla on pieniä eroja aivojen aktiivisuudessa sellaisten toimintojen yhteydessä, jotka liittyvät seksuaalisesti kiihottavien kuvien katselemiseen ja ihmisen ns. feromonien eli seksuaalisesti houkuttelevien hajujen haistelemiseen.

Nyt tutkijat lähtivät selvittämään onko homo- ja heteroseksuaalisten aivojen toiminnallisten erojen taustalla rakenteellisia eroavuuksia. Koehenkilöinä oli 90 noin 30-vuotiasta oikeakätistä miestä ja naista. Heistä 50 oli heteroseksuaalisia (25 naista, 25 miestä) ja 40 homoseksuaalisia (20 naista, 20 miestä). Seksuaalinen suuntaus määritettiin standardoidulla kyselylomakkeella.

Sekä heteroseksuaalisilla miehillä että homoseksuaalisilla naisilla aivot olivat lievästi epäsymmetriset siten että aivojen oikea puolisko oli suurempi. Tämä ero homo- ja heteroseksuaalisten, samaa sukupuolta olevien välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Heteroseksuaalisilla naisilla ja homoseksuaalisilla miehillä aivojen vasen ja oikea puolisko olivat symmetriset. Aivorungon vasemman ja oikean puoliskon välillä ei ollut eroa ryhmien välillä.

Kokeen toisessa osassa mitattiin PET-kuvauksella aivojen ns. mantelitumakkeiden aktiivisuutta koehenkilöiden haistellessa puhdasta ilmaa levossa. Mantelitumakkeet osallistuvat emotionaalisten kokemusten ja muistojen käsittelyyn ja niissä on aiemmin havaittu sukupuolesta riippuvia eroja. Heteromiehillä oikeanpuoleinen mantelitumake on kytköksissä useampiin aivojen alueisiin kuin vasen ja heteronaisilla vasemmanpuoleisella mantelitumakkeella on enemmän yhteyksiä muualle. Miesten ja naisten mantelitumakkeiden yhteysalueet poikkeavat lisäksi toisistaan.

Nyt tehty PET-kuvaus osoitti että homoseksuaaliset naiset ja miehet ovat mantelitumakkeen kytkentöjen osalta vastakkaisia oman sukupuolensa heteroseksuaalisiin nähden. Homomiesten ja heteronaisten mantelitumakkeiden yhteysalueet olivat samanlaisia ja toisaalta homoseksuaalisten naisten ja heteromiesten yhteydet olivat samanlaisia.

Aivojen epäsymmetrisyyden taustalla voi olla kolmenlaisia syitä: ympäristön vaikutus, perinnölliset tekijät sekä sukupuolihormonien vaikutus. Jo vastasyntyneillä poika- ja tyttölapsilla on näkyvissä ero aivopuoliskojen symmetriassa jonka alku on siis sikiöaikana. Vaikka aivot kehittyvät aikuisuuteen asti, peruspiirteet eivät tässä suhteessa muutu.

Miesten homoseksuaalisuudessa on viitteitä perinnöllisyydestä, mutta homoseksuaalisilla naisilla tällaista ei ole todettu. Yhdeksi miesten homoseksuaalisuutta edistäväksi tekijäksi on arveltu poikasikiön liian vähäistä altistumista mieshormoni testosteronille. Homoseksuaalisten naisten osalta on vastaavasti arveltu, että he ovat sikiöaikana altistuneet liikaa testosteronille. Poikasikiö kehittää itse testosteronia, äidin elimistöstä tulevasta estrogeenista.

Ilmeisesti homoseksuaalisuus kehittyy monen tekijän yhteisvaikutuksena. Vaikka oppiminen vaikuttaa aivoihin, eivät nyt julkaistun tutkimuksen mukaiset rakenteelliset eroavuudet ole kokonaan voineet syntyä syntymän jälkeen opituista asioista.
http://ohjelmaopas.yle.fi/artikkelit/ti ... uaalisista

Jos avaaja olisi lukenut Foucaultiaan enemmän, hän tietäisi tämän myös osoittaneen, että juuri seksuaalisuutta tutkitaan nykyään valtavasti ja aina vain enenevissä määrin. Tämän tietysti voi osoittaa itsekin helposti pienellä kvantitatiivisella tutkimuksella. Lisää Foucaultia ja myöhempää Foucaultlaista tutkimusta (esim. Davidson) lukemalla ilmenee myöskin että juuri homoseksuaalisuutta on tutkittu ihan hiton paljon.

Homoseksuaalisuuden syitä voidaan tietysti lähestyä monelta kantilta. On totta, että aiheesta on esitetty surkuhupaisia geeni-taloudellisia ehdotuksia joiden tueksi, yllätys yllätys, ei löydy oikein mitään todistusaineistoa, ja mikäli tarkastellaan vain tällaisia selityksiä päädytään helposti ratkaisuun, että homoseksuaalisuuden syy on selvittämätön mysteeri (Buss 1994, p. 61 muistaakseni, joka tapauksessa luku joka käsittelee homoseksuaalisuutta). Sitä vastoin Foucault ja etenkin Davidson ovat selvittäneet toiselta puolen homoseksuaalisuuden syyt melko tarkasti. Päälimmäisin syy on yksilön seksualisoinnissa ja normaalin medikalisoinnissa (kts. tästä aiheesta myös Canguilhemin Normal & pathologique).

siouxeyesighed legion
Sitä vastoin Foucault ja etenkin Davidson ovat selvittäneet toiselta puolen homoseksuaalisuuden syyt melko tarkasti. Päälimmäisin syy on yksilön seksualisoinnissa ja normaalin medikalisoinnissa (kts. tästä aiheesta myös Canguilhemin Normal & pathologique).Antaisitko omasanaisen selvityksen näistä melko tarkoista syistä, yksilön seksualisoinnista ja siitä miten normaalin medikalisointi on homoseksuaalisuuden syy. Jos tällaisia tieteellisesti merkittäviä selvityksiä on, niin voit myös kertoa mistä tässä ketjussa mainitut luonnontieteellisesti havaittavat erot ja tilastolliset anomaliat on selitetettävä. Voiko ne sivuuttaa vain medikalisaationa ja kiistätkö siis luonnontieteellisen tutkimuksen pätevyyden?

Emotion Science
Seuraa 
Viestejä451

Karoliinisen instituutin tutkimukset ovat hyvin kuvaavia siinä mielessä, että ne ovat lähes ainoita asiaa koskevia tutkimuksia neurotieteiden alueelta. Ei pari tutkimusta kesää tee. Oikeastaan ruotsalaiset tutkimukset lähinnä tukevat väitettä, että homoseksuaalisuuden syyn selvittämättömyys juontaa juurensa tiedepolitiikkaan, sillä Ruotsi on tietyllä tavalla maailman homoystävällisin teollisuusvaltio, ja siis lähes ainoa, jossa asiaa on tällä tavalla tutkittu.

Totta on, että homoseksuaalisuuden tutkimusta on kirjaston hyllyt täynnä, mutta tosiasiassa 99 % tästä tutkimuksesta on filosofista pohdiskelua ja suoraan sanottuna roskaa, jota ei kannat lukea.

offmind
Seuraa 
Viestejä20292
Emotion Science
Karoliinisen instituutin tutkimukset ovat hyvin kuvaavia siinä mielessä, että ne ovat lähes ainoita asiaa koskevia tutkimuksia neurotieteiden alueelta. Ei pari tutkimusta kesää tee.

Ehkä muilla instituuteilla on tärkeitäkin tutkimuksen aiheita?

“He was a dreamer, a thinker, a speculative philosopher...or, as his wife would have it, an idiot.” Douglas Adams

Bomt Kneder
Kyllä sitä on tutkittu. Asiaan perehtyneet pitävät sitä synnynnäisenä ominaisuutena, jonka syyt voivat olla joko perinnöllisiä tai yksilönkehitykseen liittyviä. Aiheesta löytyy erilaisia tutkimuksia erilaisista luonnontieteellisistä ja lääketieteellisistä julkaisuista.Siis keitä nämä asiaan perehtyneet ihmiset tarkalleen ottaen ovat? Jos homoseksuaalisuutta lähdetään tarkastelemaan pelkästään noista lähtökohdista käsin, jätetään väistämättä varjoon jotain oleellista. Sen sijaan, että olisin postannut tänne yksittäisiä tutkimuksia, linkkasin tuon APA:n, (joka on 140 000:n psykologian alan jäsenen kattojärjestö) artikkelin jotta saataisiin jotain kokonaiskuvaa asiasta. Tieteellistä konsensusta ei ole olemassa varsin pätevistä syistä.

On totta, että perinnöllisyyden (esim. kaksois- ja sisartutkimukset) samoin kuin sikiöaikaisen hormonialtistuksen (estrogeeni ja testosteroni pitoisuudet ja reseptorien vastaanottokyky & lukumäärä) on todettu olevan yhteydessä homoseksuaalisuuden syntyyn, mutta on yksinkertaisesti virheellistä kuvitella, että ainoastaan nämä osatekijät vaikuttaisivat ihmisten seksuaaliseen orientaatioon

Ennen kun paneudumme asiaan tarkemmin, olisi hyvä kysyä mitä me oikeastaan tarkoitamme homoseksuaalisuudella? Onko meidän aivan pakko pakottaa seksuaalisuus ja rakkauselämä karkeisiin dikotomioihin? Seksuaalisella ei tarkoiteta pelkästään itse aktia, se pitää sisällään mitä moninaisempia romanttisia, emotionaalisia ja eroottisia tunteita. Väitän että homoseksuaalisuus on muutakin kuin kiveenhakattu ominaispiirre ihmisissä. Lisäksi "homoseksuaalisia" tuntemuksia voivat kokea muutkin kuin SETA:n jäsenet

Tarkemmin määrittelystä:

APA:

What is sexual orientation?

Sexual orientation is commonly discussed as if it were solely a characteristic of an individual, like biological sex, gender identity, or age. This perspective is incomplete because sexual orientation is defined in terms of relationships with others. People express their sexual orientation through behaviors with others, including such simple actions as holding hands or kissing. Thus, sexual orientation is closely tied to the intimate personal relationships that meet deeply felt needs for love, attachment, and intimacy. In addition to sexual behaviors, these bonds include nonsexual physical affection between partners, shared goals and values, mutual support, and ongoing commitment. Therefore, sexual orientation is not merely a personal characteristic within an individual. Rather, one’s sexual orientation defines the group of people in which one is likely to find the satisfying and fulfilling romantic relationships that are an essential component of personal identity for many people.

http://www.apa.org/topics/sorientation.html

Käsitykset seksuaalisuudesta ovat vaihdelleet historian aikana, homoseksuaalisuus muotoitui käsitteenä vasta muutaman sataa vuotta sitten, kun tällä tarkoitetaan nimen omaan identiteetin ominaisuutta. Esimerkiksi antiikin Kreikassa ei homoseksuaalisuuden käsitettä tunnettu. Tuolloin homoseksuaalisuus oli yleisesti hyväksytty sivistyneiden miesten harrastus. Tällaisista kulttuurisia ilmiöitä löytyy kosolti. Miesten välisten "kiintymyssuhteiden" yleisyys on monesti riippunut siitä, millä tavoin kulttuurissa on suhtauduttu homoseksuaalisuuteen. Esimerkiksi Japanissa samuraiden väliset eroottiset suhteet olivat todella yleisiä.
Olisi mielenkiintoista tietää miten hormoni- ja geenifanaatikot pystyvät selittämään tällaisia kulttuurissa vaikuttaneita trendejä. Vastaus on: eivät mitenkään.

Rohkenen väittää että erittäin monet meistä ovat kokeneet enemmän tai vähemmän homoseksuaalisia tuntemuksia, sikäli kun tietynlaiset lievästi eroottiset tunteet tulkitaan laskettaviksi näihin. Omien havaintojeni mukaan naisilla tämä on todella yleistä, ja luulen että miehet eivät vain uskalla kertoa omista kokemuksistaan. Joskin suurin osa omista kavereistani ei koe tällaisia tunnustuksia häpeälliseksi. Vapaamielisessä ja muutenkin sopivassa ympäristössä ihmiset saattavat yllättäen kokea uusia hämmentäviä kokemuksia.

Rajanveto homojen ja heteroiden välillä on mielivaltainen. Siksi ehdotankin koko käsitteen romuttamista.

Echi
Rajanveto homojen ja heteroiden välillä on mielivaltainen. Siksi ehdotankin koko käsitteen romuttamista.

Vaikka rajanveto homojen ja heteroiden välillä onkin monin osin mielivaltainen, niin eihän se vielä tarkoita käsitteiden tarpeettomuutta.

Käsitteiden tarkoitus on pääsääntöisesti rajata, selkeyttää ja yksinkertaistaa asiaa. Siinä tarkoituksessa sanat homo ja hetero toimivat ihan hyvin.

anomalia

Vaikka rajanveto homojen ja heteroiden välillä onkin monin osin mielivaltainen, niin eihän se vielä tarkoita käsitteiden tarpeettomuutta.

Käsitteiden tarkoitus on pääsääntöisesti rajata, selkeyttää ja yksinkertaistaa asiaa. Siinä tarkoituksessa sanat homo ja hetero toimivat ihan hyvin.
Kommentti oli lähinnä mielipiteenilmaus.

Echi
Mutta miksi syitä ei ole selvitetty?

Koska mitään sellaista taikaluotiteoriaa ei ole olemassakaan, mikä selittäisi kattavasti homoseksuaalisuuden eri ihmisten kohdalla! Tunnut suoraan olettavan että asian takaa täytyy välttämättä löytyä jokin essentialistinen totuus.


Mistäs sinä sen tiedät, jos syitä ei ole selvitetty? Tunnut toivovan homouden syiden jäävän hämärän peittoon. Ehkäpä siksi, että jos syy(t) selvitettäisiin, asian suhteen ei voisi enää jeesustella ihan mitä tahansa sylki suuhun tuo, ja homojen vähemmistönä nauttima erityisasema, ja sen myötä lukuisten ympäripyöreästä homokeskustelusta leipänsä tai ylemmyydentunteensa nyhtävien pseudotieteilijöiden asema, muuttuisi tai vaarantuisi?

Pikku Gen
Seuraa 
Viestejä3210
anomalia
Echi
Rajanveto homojen ja heteroiden välillä on mielivaltainen. Siksi ehdotankin koko käsitteen romuttamista.

Vaikka rajanveto homojen ja heteroiden välillä onkin monin osin mielivaltainen, niin eihän se vielä tarkoita käsitteiden tarpeettomuutta.

Käsitteiden tarkoitus on pääsääntöisesti rajata, selkeyttää ja yksinkertaistaa asiaa. Siinä tarkoituksessa sanat homo ja hetero toimivat ihan hyvin.


...paitsi jos ottaa huomioon edes sen, kuinka liukuva tämä varsinainen juttu on. http://en.wikipedia.org/wiki/Kinsey_Scale

Kinsey teki uraauurtavaa tutkimusta, ja vaikka hänen nimeään kantava asteikko ei olekaan aivan täydellinen, jo siitä voidaan nähdä että seksuaalisuus ei ole joko-tai, on-off jompaakumpaa tai kumpaakaan. Tunnen ihmisiä, jotka määrittelevät itsensä homo- tai biseksuaalisiksi ilman minkäänlaista fyysistä kanssakäymistä saman sukupuolen kanssa, ja minusta se on heidän oma asiansa. Ei pitäisi tuomita ihmistä jommaksikummaksi vain katsomalla, millaisten ihmisten kanssa hän punkkaan menee. Se jättää välistä suuren osan tunne-elämää, joka sentään on ihmiselle (olettaisin) tärkeämpää kuin punkkajumppa?

"Ubi est actio hic?" Missä täällä on säpinää?

Jos homous olisi synnynnäistä, niin meillä ei olisi niin paljoa aikuisena homoksi tulleita ihmisiä.

Ei tarvitse olla professorin pätevyyttä voidakseen ihmetellä sitä, että miten J. Korhosella on lapsia vaikka on myös nainen puolisona. Esimerkkejä on paljon, arvioisin kääntyneiden ja käännytettyjen osuudeksi n. 35%.

Onko muuten rikos pakkokäännyttää heikkotahtoinen ihminen homouteen ? Se ei ole enää uskonnonvapautta. Tulkitsen homouden liikkeenä satanismiin eli kapinaan Jumalaa vastaan.

Lektu-Elli
Jos homous olisi synnynnäistä, niin meillä ei olisi niin paljoa aikuisena homoksi tulleita ihmisiä.

Ei tarvitse olla professorin pätevyyttä voidakseen ihmetellä sitä, että miten J. Korhosella on lapsia vaikka on myös nainen puolisona. Esimerkkejä on paljon, arvioisin kääntyneiden ja käännytettyjen osuudeksi n. 35%.

Onko muuten rikos pakkokäännyttää heikkotahtoinen ihminen homouteen ? Se ei ole enää uskonnonvapautta. Tulkitsen homouden liikkeenä satanismiin eli kapinaan Jumalaa vastaan.
Onko muuten rikos pakkokäännyttää heikkotahtoinen ihminen pois homoudesta tai tukahduttaa seksuaalisuus? Se ei ole enää uskonnonvapautta. Tulkitsen uskovaisten toteuttaman pakkokäännytyksen homoudesta lähinnä sairaaksi toiminnaksi ja mahdollisesti ihmisoikeusrikkomukseksi.

Fëanor

Mistäs sinä sen tiedät, jos syitä ei ole selvitetty? Tunnut toivovan homouden syiden jäävän hämärän peittoon. Ehkäpä siksi, että jos syy(t) selvitettäisiin, asian suhteen ei voisi enää jeesustella ihan mitä tahansa sylki suuhun tuo, ja homojen vähemmistönä nauttima erityisasema, ja sen myötä lukuisten ympäripyöreästä homokeskustelusta leipänsä tai ylemmyydentunteensa nyhtävien pseudotieteilijöiden asema, muuttuisi tai vaarantuisi?Kirjoitin yksittäisestä taikaluotiteoriasta. Esimerkiksi mitään tiettyä "homogeeniä " tuskin tullaan koskaan löytämään. Vaikka me emme tietäisi kaikkia syntymekanismeja nyt, niin voimme nykytiedon mukaan rajata tällaiset yksipuoliset vaihtoehdot pois.

McRoot

Onko muuten rikos pakkokäännyttää heikkotahtoinen ihminen pois homoudesta tai tukahduttaa seksuaalisuus? Se ei ole enää uskonnonvapautta. Tulkitsen uskovaisten toteuttaman pakkokäännytyksen homoudesta lähinnä sairaaksi toiminnaksi ja mahdollisesti ihmisoikeusrikkomukseksi.Kyllä omia lapsia pakkokäännytetään heteroiksi myös ateistisissa perheissä. Myös yhteiskunta tekee sitä. Teinejä saatetaan keinotekoisesti yhteen esim koulussa, leireillä, musiikki- ja urheiluharrastuksissa. Kulttuuripiireissä vallitsee avoin ja häikäilemätön panokulttuuri.

Heteroesimerkkiä näytetään jopa ministeritasolla. Ja kansaa kiristetään lisääntymään uhkaamalla täyttää kiintiö ulkomaalaisilla. Eikö kiristys ole rikos ?

Lektu-Elli

Heteroesimerkkiä näytetään jopa ministeritasolla. Ja kansaa kiristetään lisääntymään uhkaamalla täyttää kiintiö ulkomaalaisilla. Eikö kiristys ole rikos ?
Eivät ne kiintiöistä välitä vaan täyttävät ulkomaalaisilla. He haluavat monikulttuurisen suomen.

leoric
Homoseksuaalisuus johtuu tietystä geenikombinaatiosta, mitä ei ole vielä selvitetty. Tullaan kyllä selvittämään tulevaisuudessa.No mutta sehän oli asiantunteva vastaus.

Lektu-Elli
McRoot

Onko muuten rikos pakkokäännyttää heikkotahtoinen ihminen pois homoudesta tai tukahduttaa seksuaalisuus? Se ei ole enää uskonnonvapautta. Tulkitsen uskovaisten toteuttaman pakkokäännytyksen homoudesta lähinnä sairaaksi toiminnaksi ja mahdollisesti ihmisoikeusrikkomukseksi.Kyllä omia lapsia pakkokäännytetään heteroiksi myös ateistisissa perheissä. Myös yhteiskunta tekee sitä. Teinejä saatetaan keinotekoisesti yhteen esim koulussa, leireillä, musiikki- ja urheiluharrastuksissa. Kulttuuripiireissä vallitsee avoin ja häikäilemätön panokulttuuri.

Heteroesimerkkiä näytetään jopa ministeritasolla. Ja kansaa kiristetään lisääntymään uhkaamalla täyttää kiintiö ulkomaalaisilla. Eikö kiristys ole rikos ?
Laita hymiöitä, että ihmiset tajuavat tämän olevan sarkasmia.
Joku kukkahattutäti on OIKEASTI niin sairas, että ajattelee kirjoittamallasi tavalla. Kannattaa varoa mitä edes vitsailee.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat