Seuraa 
Viestejä2622

Gerlich ja Tscheuschner ovat vihdoin saaneet julkaistuksi kirjoituksensa:

Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics

Kirjoitus on herättänyt keskustelua jo ennen julkaisua sekä täällä että muualla netissä, joten ehkä se ansaitsee tarkemman anlyysin. Ajattelin ainakin itse käydä sen läpi ja kirjoittaa havainnoistani tänne. Kopioin aloitukseksi Jössen tiivistelmän kirjoituksesta ja perään oman hieman skeptisemmän pelkkään abstraktiin perustuvan näkemykseni.

Sivut

Kommentit (194)

H
Seuraa 
Viestejä2622
Jösse
linkki
väläys

Saisiko tekstistä lyhyen suomennoksen? En oikein ymmärtänyt muuta, kuin että vissiin tekstin mukaan nykyinen kasvihuone -teoria ei sovi toisen termodynamiikan lakeihin. Mitä tämä merkitsee?En itsekään jaksanut lukea sitä kokonaan, mutta aiheesta käydyn keskustelun perusteella(linkki venäläisketjussa) kirjoittajat ymmärtääkseni kieltävät koko kasvihuonekaasu-käsitteen sillä perusteella, että lämpö siirtyy lämpimästä kylmän suuntaan ja ilmakehä on kylmempi kuin maanpinta. Oli siinä varmaan muutakin, mutta väittely oli tolkuttoman pitkä, ei jäänyt muuta mieleen.

En tiedä mitä siinä nyt väitetään, dokumenttia kun on muokattu alle kuukausi sitten.
Muutokset ovat stilistisiä, viesti on entinen ja pysynyt nähtävästi samana jo vuodesta 1995 lähtien. Kirjoittajat ovat fyysikoita ja lähtevät siitä, että "kasvihuoneteorian" tulee alistua lämpöä koskeville fysiikan laeille, jos sitä esitetään totena. Siitä kirjoituksen nimi, falsifiointi.

Teksti on hankala lukea ja vaatii fysiikan tietoja. Siihen yleensä keskustelut ovat lopahtaneet ns. klimatologien ja Gerlichin kesken, klimatologit kun eivät yleensä tai useinkaan ole Gerlichin tasoisia fyysikoita. Saksassa kasvihuoneilmiön virallinen vahtikoira, prof. Stefan Rahmstorf ei ole koskaan uskaltautunut G:n kanssa julkiseen debattiin. Hän tietää jäävänsä siinä toiseksi.

G&T osoittavat monin esimerkein, että ns. kasvihuoneteorian edustajat eivät ole selvillä siitä, mitä heidän perusväittämänsä tarkoittavat. Maan lämpösysteemiä ja lasikasvihuonetta kun ei voi verrata länpösysteemeinä keskenään. Esimerkit kannattaa lukea. Ne eivät vaadi syvällisempää tietoa, mutta ovat sivistäviä.

Samoin G&T osoittavat, että käsite "säteilytasapaino" ei ole lämpöfysiikan peruslakien kanssa sovinnossa. Mikä on mielenkiintoista, Gerlich osoittaa myös, että kasvihuoneteorian väittämien osoittamiseksi todeksi tai vääräksi ei löydy edes fysiikan teorioita, ne eivät perustu fysiikan laeille. Myös ilmastomalleilta odotettu tieto systeemin kehityksestä pitkällä aikavälillä on fyysikon näkökulmasta mahdoton tehtävä.

G&T uhraa muutaman sivun Svante Arrheniuksen harharetkien analyysiin alkuperäisteksteihin perustuen. Se kannattaa lukea. G. osoittaa, millaisten onnenkantamoisten turvin ilmatieteen harrastaja A. laati lämpenemis/viilenemislaskujaan 1800-luvun lopulla. Tästäkin huolimatta vielä nykyisinkin Arrheniuksen laskelmat ovat joillekin käypää kamaa.

Sivumennen: Termiä "kasvihuonekaasu" voidaan käyttää korrektisti vain ilmastokatastrofia väittävän kasvihuoneteorian puitteissa. Hiilidioksidi on ilmakehän luonnollinen osakaasu, jota kylläkin kaupallisissa kasvihuoneissa käytetään ilmaan verrattuna moninkertaisina pitoisuuksina sen kasvua edistävän ominaisuuden vuoksi. Jos siis haluaa pysyä järkevän ihmisen puheenparressa, on syytä vältellä puhumista "kasvihuonekaasuista" kasvihuoneilmiöstä puhumattakaan.

[size=85:1wr2tihx](Poikkeuksen tekee suurella etukirjaimella kirjoitettu Kasvihuoneilmiö, joka on antiikkikauppa-kahvio vanhan Turuntien varralle Nummi-Pusulan ja Sammatin rajalla. Siellä on suositeltavaa poiketa.)[/size:1wr2tihx]

Toinen absorptiokykyinen kaasu eli vesihöyry tahtoo näissä keskusteluissa unohtua. Se on hiilidioksidiin verrattuna hallitseva ilmaseoksen "kasvihuonekaasu" ja säätelee konkreettisesti meitä ympäröivän ilman lämpötilaa. Hiilidioksidi ei tähän kykene.

H
Seuraa 
Viestejä2622
H
MAK
Kommentoisitko, H, tätä paperia:

http://arxiv.org/abs/0707.1161


On vähän pitkänlainen. Tuo on ollut ennenkin esillä, mutta en ole ehtinyt/jaksanut lähteä noin pitkää tekstiä analysoimaan. Auttaisi, jos voisit hieman rajata kiinnostuksesi kohdetta.

Abstraktia voin nopeasti kommentoida:

In this paper the popular conjecture is analyzed and the underlying physical principles are clarified.

Pelkäänpä, että kirjoittajat ovat luoneet kasvihuoneilmiöstä oman versionsa, jonka kumoavat. Tai he ovat valinneet hyvin yksinkertaistetun "populaariversion" esim. jostain koulukirjasta.

By showing that (a) there are no common physical laws between the warming phenomenon in glass houses and the fictitious atmospheric greenhouse effects,

Turhan tiukka johtopäätös. Kyllä kummassakin auringon säteily lämmittää maata suljetun ilmatilavuuden alla.

(b) there are no calculations to determine an average surface temperature of a planet,

Kaikista ilmastomalleista voidaan laskea maapallon keskilämpötila. Jos tarkoitetaan keskiarvon laskemista suoraan, niin se ei tietenkään onnistu ilman erilaisia, enemmän tai vähemmän, virhettä aiheuttavia oletuksia.

(c) the frequently mentioned difference of 33 degrees Celsius is a meaningless number calculated wrongly,

Vertailu tehdään ilmakehättömän ja ilmakehällisen tilanteen kesken. Siinä mielessä eron paneminen pelkästään kasvihuoneilmiön piikkiin on hieman harhaanjohtavaa.

(d) the formulas of cavity radiation are used inappropriately,

Mihinkähän tässä viitataan?

(e) the assumption of a radiative balance is unphysical,

Tietyllä ajanhetkellä tai lyhyellä aikavälillä tasapaino ei toteudu. Tarkkaan ottaen se ei reaalimaailmassa toteudu pitkälläkään aikaskaalalla, koska olosuhteet muuttuvat, esim. mantereet liikkuvat. Laskelmissa saadaan kuitenkin hyödyllisiä tuloksia tasapaino-oletusta käyttämällä.

(f) thermal conductivity and friction must not be set to zero,

No ei tietenkään, jos halutaan järkeviä tuloksia.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
H
Seuraa 
Viestejä2622

1. Inroduction

G&T alkaa lyhyellä taustan kuvauksella, jossa jostain kumman syystä keskitytään ilman lämmönjohtavuuteen. Sitten arvostellaan IPCC:tä, esitellään lyhyesti kasvihuonehypoteesin ongelmia fysiikan kannalta sekä luodaan pikakatsaus ilmiön historiaan.

2. The warming mechanism in real greenhouses

G&T käyttää 20 sivua oikean kasvihuoneilmiön eli kasvihuoneen lämpenemisen käsittelyyn.

3. The fictitious atmospheric greenhouse effects

Vasta kappaleessa 3.3 sivulla 38 päästään asiaan. Tai oikeastaan vain asian viereen. G&T ovat löytäneet kirjallisuudesta ja netistä 14 lyhyttä, enemmän tai vähemmän puutteellista, yleistajuiseksi tarkoitettua, kuvausta kasvihuoneilmiöstä. Vanhin vuodelta 1973, 9 ennen vuotta 1996, 2 uusinta vuodelta 2007. Kaikki kuvaukset osoitetaan "vääriksi" (disproof) tulkitsemalla niitä sanatarkasti ja/tai viittaamalla kirjoituksessa eteenpäin. Useimmiten virheet voi tulkita myös lyhyen, yleistajuisen, kuvauksen tavoittelusta johtuviksi puutteiksi.

H
Seuraa 
Viestejä2622

3.5 Absorption/Emission is not Reflection

Al Goren kasvihuoneilmiön selitystä kritisoidaan reippaasti ja vähän muidenkin.

Furthermore, Al Gore confuses absorption/emission with reflection. Unfortunately, this is also done implicitly and explicitly in many climatologic papers, often by using the vaguely defined terms “re-emission”, “re-radiation” and “backradiation”.

Heijastumisella, absorptiolle ja emissiolle annetaan peruskaavat. Kaasun kuvaaminen mustan kappaleen säteilyn avulla esitetään olevan mahdotonta. Perusteluksi ei anneta mitään viitettä vaan selitetään itse.

The emitted energy comes from the walls, which are being held at a fixed temperature. If this is realized with a part of a body’s surface, it will become clear, that these points of view will only be compatible, if the electromagnetic radiation is emitted and absorbed by an extremely thin surface layer. For this reason, it is impossible to describe the volumes of gases with the model of black cavity radiation. Since thermal radiation is electromagnetic radiation, this radiation would have to be caused by thermal motion in case of gases, which normally does not work effectively at room temperatures. At the temperatures of stars the situation is different: The energy levels of the atoms are thermally excited by impacts.

Kaasujen säteilyä kuvataan tosiaan mustankappleen säteilyllä, jota moduloidaan taajuudesta riippuvalla absorptio- tai emissiokertoimella. Luulisi kaavojen perustuvan kvanttimekaniikkaan. Ehkä siihen vielä päästään. Olen täällä mainostanut M. Chrysos'ia, koska hän on johtanut ainakin spektriviivojen levenemiselle kaavoja teoriasta lähtien. Silti säteilylaskelmat, joissa käytetään nykyistä ilmiöpohjaista säteilymallia, antanevat kohtuullisen tarkkoja tuloksia, sillä malli perustuu kuitenkin mittaustuloskiin (kts. HITRAN tietokanta).

Mitä halutaan sanoa lainauksen jälkimmäisellä väiteellä lämpöliikkeen/-säteilyn tehottomuudesta on huoneenlämpötilassa? Kaikki absoluuttista nollaa lämpimämpi aine joka tapauksessa säteilee.

Uudelleensäteilyn (re-emission) yhteydessä esitetään liian tiukka tulkinta "paikallisesta termodynaamisesta tasapainosta" (LTE), jonka mukaan ilman lämpötila ei voisi muuttua. Käsittääkseni LTEn absoluuttista toteutumista ei vaadita. Yksinkertaisissa tasapainomalleissa LTE vallitsee vasta tasapainotilanteessa ja monimutkaisemmissa malleissa sen ei tarvitse toteutua tarkasti. Riittää, että muutokset ovat hitaita.

3.6 The hypotheses of Fourier, Tyndall, and Arrhenius

Katsaus historiaan, jonka yli hyppäsin.

H
Seuraa 
Viestejä2622

3.7 The assumption of radiative balance

Ensin arvostellaan sitä, että CO2-kasvihuoneilmiö perustuu kahden fysikaalisesti erilaisen tilanteen, ilmakehättömän ja ilmakehällisen planeetan lämpötilojen vertailuun. Se onkin väärin. Pitäisi verrata ilmakehää ilman kasvihuonekaasuja ja niiden kanssa. Virhe ei kuitenkaan liene suuri, sillä ilmakehä ilman kasvihuonekaasuja vain tasoittaa jonkin verran planeetan lämpötilaeroja.

Sitten selviää ilmastotieteen päävirhe. Lihavointi G&T.

From the definition given in Section 2.1.2 it is immediately evident that a radiation intensity Iν is not a current density that can be described by a vector field j(x, t). That means that conservation laws (continuity equations, balance equations, budget equations) cannot be written down for intensities. Unfortunately this is done in most climatologic papers, the cardinal error of global climatology, that may have been overlooked so long due to the oversimplification of the real world problem towards a quasi one-dimensional problem. Hence the popular climatologic “radiation balance” diagrams describing quasi-one-dimensional situations (cf. Figure 23) are scientific misconduct since they do not properly represent the mathematical and physical fundamentals.

G&T:n on yleisessä tapauksessa oikeassa, mutta "yliyksinkertaistetuissa" tilanteissa "intensiteillä" voi hyvinkin muodostaa tasapainoyhtälöitä. Intensiteetin yksikkö on W/m2 = (J/s)/m2. Kun ajatellaan maapallon vuodessa (aika s) absorpoiman auringon säteilyenergian (J) määrää, sitä voidaan verrata maanpallon vuodessa avaruuteen säteilemän energian määrään. Tuollaiset luvut ovat turhan suuri. On mukavampi käsitellä pienempiä lukuja kuten 400 W/m2. Kun energiayhtälö (J) jaetaan molemminpuolin vuodella (s) ja maapallon pinta-alalla (m2) saadaan "intensiteettejä".

Hyökkäys maapallon energiavirtoja havainnollistavia kuvia kohtaan on yllättävä. Ne havainnollistavat mittauksiin ja yksinkertaisiin malleihin perustuvia näkemyksiä auringon säteilyn jakautumisesta mm. pilvien ja maanpinnan kesken sekä toiseen suuntaan maan lämpösäteilyn jakautumisesta. Ne ovat siis arvioita eikä kukaan vätäkkään niiden johtuvan matemaattisen tarkasti fysiikan perusteista.

H
Olen täällä mainostanut M. Chrysos'ia, koska hän on johtanut ainakin spektriviivojen levenemiselle kaavoja teoriasta lähtien.Kiitoksia raportoinnista. Voisitko tarkentaa tuota kohtaa?

H
Seuraa 
Viestejä2622

3.7.3 The case of purely radiative balance

G&T laskee ilmakehättömän maapallon lämpötilan ja huomaa saman kuin kaikki muutkin sen laskeneet. Maan albedo 0.7 pitää ottaa huomioon, että saadaan "virallinen" -18C. Muuten saadaan 5.7C ja ilmakehän (kasvihuoneilmiön) vaikutukseksi jää vain 10C. Minustakin albedon huomioiminen on arveluttavaa.

3.7.4 The average temperature of a radiation-exposed globe

G&T laskee toisenkin tapauksen, jossa maanpinnan lämpötila jakaantuu cosinilain mukaan, ja saa paljon alhaisemman pintalämpötilan -129C. Edellinen laskelma on "though standard in global climatology, is plainly wrong" ja tämä oikein.

Siitä voi olla ainakin kahta mieltä. Ensimmäisessä laskelmassa oletetaan maanpinnan lämpötila samaksi kaikkialla eli lämmönjohtavuus on ääretön. Toisessa lämmönjohtavuus on nolla eli johtuminen ei tasaa lämpötilajakautumaa ollenkaan.

G&T:n toinen tapaus tuo kuitenkin esiin sen, että jos pinnan lämpötila ei ole sama kaikkialla, niin sen keskiarvo on aina pienempi kuin, mitä vakio-olettamalla saadaan. Matemaattisesti kyseessä on Hölderin epäyhtälö.

3.7.5 Non-existence of the natural greenhouse effect

Kappaleessa pyöritellään edellisiä tuloksia sanallisesti. G&T päätyy johtopäätökseen.

In global climatology temperatures are computed from given radiation intensities, and this exchanges cause and effect. The current local temperatures determine the radiation intensities and not vice versa. If the soil is warmed up by the solar radiation many different local processes are triggered, which depend on the local movement of the air, rain, evaporation, moistness, and on the local ground conditions as water, ice, rock, sand, forests, meadows, etc. One square meter of a meadow does not know anything of the rest of the Earth’s surface, which determine the global mean value. Thus, the radiation is locally determined by the local temperature. Neither is there a global radiation balance, nor a global radiation budget, even in the mean-field limit.

Globaalissa ilmastotieteessäkään kyseessä ei ole yksisuuntainen laskenta vaan säteily vaikuttaa lämpötilaan ja lämpötila säteilyyn. Seuraavat lauseet ovat jotenkin ristiriidassa keskenään. Mistä ihmeestä tulee viimeinen lause? Globaali "säteilybudjetti" on tietenkin olemassa. Varsinkin näissä yksinkertaisissa tarkasteluissa planeetta säteilee koko ajan samalla teholla kuin se saa Auringosta energiaa.

3.7.6 A numerical example

Laskuesimerkki epätasaisesta lämpötilajakautumasta.

3.7.7 Non-existence of a global temperature

Regardless of any ambiguities, a global mean temperature could only emerge out of many local temperatures. Without knowledge of any science everybody can see, how such a changing average near-ground temperature is constructed: There is more or less sunshine on the ground due to the distribution of clouds. This determines a field of local near-ground temperatures, which in turn determines the change of the distribution of clouds and, hence, the change of the temperature average, which is evidently independent of the carbon dioxide concentration. Mathematically, an evolution of a temperature distribution may be phenomenologically described by a differential equation. The averages are computed afterwards from the solution of this equation. However, one cannot write down a differential equation directly for averages.

G&T taistelee siis sellaista ajatusta vastaan, että olisi olemassa differentiaaliyhtälö suoraan globaalille keskiarvolämpötilalle?

3.7.8 The rotating globe

Kakkostapauksen yhtälöön lisätään maan pyöimisestä johtuva termi ja lämmönjohtavuus. Ratkaisua ei yritetä.

3.7.8 The rotating globe

Edelliseen tapaukseen lisätään maan akselin kallistuminen ja vuotuinen liike Auringon ympäri. Ratkaisua ei yritetä. Johtopäätös:

Rough estimates indicate that even these oversimplified problems cannot be tackled with any computer. Taking a sphere with dimensions of the Earth it will be impossible to solve this problem numerically even in the far future. Not only the computer would work ages, before a “balanced” temperature distribution would be reached, but also the correct initial temperature distributions could not be determined at all.

G&T eivät ilmeisesti ole harrastaneet numeerista laskentaa.

H
1. Inroduction

G&T alkaa lyhyellä taustan kuvauksella, jossa jostain kumman syystä keskitytään ilman lämmönjohtavuuteen. Sitten arvostellaan IPCC:tä, esitellään lyhyesti kasvihuonehypoteesin ongelmia fysiikan kannalta sekä luodaan pikakatsaus ilmiön historiaan.

2. The warming mechanism in real greenhouses

G&T käyttää 20 sivua oikean kasvihuoneilmiön eli kasvihuoneen lämpenemisen käsittelyyn.

3. The fictitious atmospheric greenhouse effects

Vasta kappaleessa 3.3 sivulla 38 päästään asiaan. Tai oikeastaan vain asian viereen. G&T ovat löytäneet kirjallisuudesta ja netistä 14 lyhyttä, enemmän tai vähemmän puutteellista, yleistajuiseksi tarkoitettua, kuvausta kasvihuoneilmiöstä. Vanhin vuodelta 1973, 9 ennen vuotta 1996, 2 uusinta vuodelta 2007. Kaikki kuvaukset osoitetaan "vääriksi" (disproof) tulkitsemalla niitä sanatarkasti ja/tai viittaamalla kirjoituksessa eteenpäin. Useimmiten virheet voi tulkita myös lyhyen, yleistajuisen, kuvauksen tavoittelusta johtuviksi puutteiksi.
Keskittyminen ilman lämmönjohtavuuteen on ehkä fyysikon näkökulmasta kuitenkin oleellinen ja looginen lähtökohta, sillä siitähän on kyse. Millainen on se mekanismi, joka määrää maatasoa lähellä olevalle ilmaseokselle juuri sen lämpötilan, mikä sillä eri paikoilla maapalloa kulloinkin on? Tähän liittyy kiinnostava kysymys keskilämpötilasta ja käsitteen mielekkyydestä. Mitä keskilämpötila kertoo ilmaseoksen lämpötilasta?

G&T esittävät mainitsemassasi kohdassa laskelman siitä, mitä ilman lämmönjohtavuuteen vaikuttaa hiilidioksidipitoisuuden tuplaaminen. Tulos: Ei mitattavissa olevaa vaikutusta. Tämän jokainen käytännön fyysikko tietää eikä lähde esimerkiksi valmistamaan eristeitä hiilidioksidilla täyteystä solumuovista.

Nuo esitellyt kasvihuoneilmiön määrittelyt voivat olla osittain populaarikirjallisuudesta, mutta joukkoon kuuluu muistaakseni myös nimekäs englantilainen tietosanakirja, saksalainen ilmastokomissaari Rahmstorf sekä muutamia muita tunnettuja nimiä.

Ristiriitaisuudet ja mahdottomuudetko pitää vain sallia, populaarisuuden nimissä?

H

Kaasujen säteilyä kuvataan tosiaan mustankappleen säteilyllä, jota moduloidaan taajuudesta riippuvalla absorptio- tai emissiokertoimella. Luulisi kaavojen perustuvan kvanttimekaniikkaan. Ehkä siihen vielä päästään. Olen täällä mainostanut M. Chrysos'ia, koska hän on johtanut ainakin spektriviivojen levenemiselle kaavoja teoriasta lähtien. Silti säteilylaskelmat, joissa käytetään nykyistä ilmiöpohjaista säteilymallia, antanevat kohtuullisen tarkkoja tuloksia, sillä malli perustuu kuitenkin mittaustuloskiin (kts. HITRAN tietokanta).

Mitä halutaan sanoa lainauksen jälkimmäisellä väiteellä lämpöliikkeen/-säteilyn tehottomuudesta on huoneenlämpötilassa? Kaikki absoluuttista nollaa lämpimämpi aine joka tapauksessa säteilee.
Mitä spektriviivojen leveneminen mielestäsi kertoo hiilidioksidin lämpövaikutuksesta ilmakehässä?

Miten kaasuseos säteilee? Säteilevätkö siinä eri osakaasujen absorptioon ja emissioon kykenevät molekyylit? Jos jaa, niin millä tavoin ja missä korkeuksissa esim. hiilidioksidi säteilee? Miten tästä syntyy kaasuseoksen spesifinen säteily? Asiasta on ennenkin täällä keskusteltu, mutta keskustelua on syytä jatkaa.

Panet kauttaviivan lämpöliikkeen ja säteilyn väliin. Ovatko ne mielestäsi sama asia? Eikö G&T:n huone-esimerkissä ole kysymys siitä, mikä osuus IR-säteilyllä oikeasti on huoneilman lämmittämisessä? Tämä on kysymys, johon vastaaminen paljastaa heti itse kunkin käsityksen lämpöopin perusteista.
Lämpö nimittäin virtaa aineessa ja sähkömagneettisen säteily, mukaan lukien IR-taajuinen, ei.

H
3.7 The assumption of radiative balance

Ensin arvostellaan sitä, että CO2-kasvihuoneilmiö perustuu kahden fysikaalisesti erilaisen tilanteen, ilmakehättömän ja ilmakehällisen planeetan lämpötilojen vertailuun. Se onkin väärin. Pitäisi verrata ilmakehää ilman kasvihuonekaasuja ja niiden kanssa. Virhe ei kuitenkaan liene suuri, sillä ilmakehä ilman kasvihuonekaasuja vain tasoittaa jonkin verran planeetan lämpötilaeroja.

Sitten selviää ilmastotieteen päävirhe. Lihavointi G&T.

From the definition given in Section 2.1.2 it is immediately evident that a radiation intensity Iν is not a current density that can be described by a vector field j(x, t). That means that conservation laws (continuity equations, balance equations, budget equations) cannot be written down for intensities. Unfortunately this is done in most climatologic papers, the cardinal error of global climatology, that may have been overlooked so long due to the oversimplification of the real world problem towards a quasi one-dimensional problem. Hence the popular climatologic “radiation balance” diagrams describing quasi-one-dimensional situations (cf. Figure 23) are scientific misconduct since they do not properly represent the mathematical and physical fundamentals.

G&T:n on yleisessä tapauksessa oikeassa, mutta "yliyksinkertaistetuissa" tilanteissa "intensiteillä" voi hyvinkin muodostaa tasapainoyhtälöitä. Intensiteetin yksikkö on W/m2 = (J/s)/m2. Kun ajatellaan maapallon vuodessa (aika s) absorpoiman auringon säteilyenergian (J) määrää, sitä voidaan verrata maanpallon vuodessa avaruuteen säteilemän energian määrään. Tuollaiset luvut ovat turhan suuri. On mukavampi käsitellä pienempiä lukuja kuten 400 W/m2. Kun energiayhtälö (J) jaetaan molemminpuolin vuodella (s) ja maapallon pinta-alalla (m2) saadaan "intensiteettejä".

Hyökkäys maapallon energiavirtoja havainnollistavia kuvia kohtaan on yllättävä. Ne havainnollistavat mittauksiin ja yksinkertaisiin malleihin perustuvia näkemyksiä auringon säteilyn jakautumisesta mm. pilvien ja maanpinnan kesken sekä toiseen suuntaan maan lämpösäteilyn jakautumisesta. Ne ovat siis arvioita eikä kukaan vätäkkään niiden johtuvan matemaattisen tarkasti fysiikan perusteista.
G&T nimenomaan vertailevat keskenään hiilidioksidipitoista ja "puhdasta" ilmaa. Sanot, että virhe ei liene suuri. Virhe on se väitetty kasvihuone-efekti. Mitä tarkoitat?

Pienet wattiluvut neliömetrille laskettuna ovat tosin mukavia, mutta kyse onkin siitä, ovatko ne lainkaan oikeita. G&T:n keskeinen teesi on nimenomaan se, että ei ole olemassa fysikaalis-matemaattista teoriaa, jonka perusteella kasvihuoneteoria operoi. On yksinkertaistavia malleja, joiden tueksi esitetään ristiriitaisia ja vaihtelevia mittaustuloksia.

Toisessa repliikissä kummastelet G&T:n kritiikkiä säteilytase-käsitettä kohtaan. Kritiikki on kuitenkin perusteltu siinä mielesssä, että tase esittämässäsi mielessä on trivialiteetti ja eksaktisti ottaen sitä ei kyetä määrittämään. Tuleva ja lähtevä energia on tietenkin jollain aikavälillä kokonaisuutena katsottuna melko samansuuruinen. Mutta vuorokaudenajasta, havaintokohdasta ja monesta muusta seikasta johtuen eri puolilla maapalloa tasapainotila toteutuu hyvin erilaisissa korkeuksissa.

Mikä mieli tuollaisella käsitteellä on muutoin kuin, että se toimii tiettyjen kasvihuonelaskelmien apukäsitteenä?

H

G&T laskee ilmakehättömän maapallon lämpötilan ja huomaa saman kuin kaikki muutkin sen laskeneet. Maan albedo 0.7 pitää ottaa huomioon, että saadaan "virallinen" -18C. Muuten saadaan 5.7C ja ilmakehän (kasvihuoneilmiön) vaikutukseksi jää vain 10C. Minustakin albedon huomioiminen on arveluttavaa...

G&T laskee toisenkin tapauksen, jossa maanpinnan lämpötila jakaantuu cosinilain mukaan, ja saa paljon alhaisemman pintalämpötilan -129C. Edellinen laskelma on "though standard in global climatology, is plainly wrong" ja tämä oikein.

Siitä voi olla ainakin kahta mieltä. Ensimmäisessä laskelmassa oletetaan maanpinnan lämpötila samaksi kaikkialla eli lämmönjohtavuus on ääretön. Toisessa lämmönjohtavuus on nolla eli johtuminen ei tasaa lämpötilajakautumaa ollenkaan.

G&T:n toinen tapaus tuo kuitenkin esiin sen, että jos pinnan lämpötila ei ole sama kaikkialla, niin sen keskiarvo on aina pienempi kuin, mitä vakio-olettamalla saadaan. Matemaattisesti kyseessä on Hölderin epäyhtälö...

Globaalissa ilmastotieteessäkään kyseessä ei ole yksisuuntainen laskenta vaan säteily vaikuttaa lämpötilaan ja lämpötila säteilyyn. Seuraavat lauseet ovat jotenkin ristiriidassa keskenään. Mistä ihmeestä tulee viimeinen lause? Globaali "säteilybudjetti" on tietenkin olemassa. Varsinkin näissä yksinkertaisissa tarkasteluissa planeetta säteilee koko ajan samalla teholla kuin se saa Auringosta energiaa.

G&T eivät ilmeisesti ole harrastaneet numeerista laskentaa.
Eikö ole niin, että kasvihuoneteoriassa kaikkien huulilla oleva -18 astetta perustuu alkeelliseen virheeseen? Lasketaan teoreettisen pinnan lämpötilaa keskimääräisen albedon perusteella ottamatta huomioon ko.pinnan lämmönjohtavuutta.

Kyse on kuitenkin ilmaseoksen lämpötilasta, johon vaikuttaa olennaisesti sitä lämmittävän pinnan konkretia, lämmönjohtavuus ja heijastusominaisuudet, yhdessä.
Eikä tilanne siitä paljon parane, jos teoretisointi perustetaan epäyhtälöön. Sehän vain osoittaa, että aivan perusteissakin ollaan pöheikössä.

Säteilytaseen ongelmaa jo kommentoinkin.

Ymmärsikö kukaan mitä tämä kohta tarkoittaa?

"Climatologic radiation balance diagrams are nonsense, since they
...
3. do not fit in the framework of Feynman diagrams, which represent mathematical expressions clearly defined in quantum field theory [159].
4. do not fit in the standard language of system theory or system engineering [160]."

H
Seuraa 
Viestejä2622

Vastaan kommentteihin, kun olen käynyt koko artikkelin läpi.

3.7.10 The radiating bulk

Lasketaan 300K lämpöisen "kappaleen" jäähtyminen säteilemällä mustan kappleen kaavalla, kun "kappale" on rautaa tai ilmaa. Jäähtymisajat ovat tietenkin aivan eri kertaluokkaa. G&T:n mielestä esimerkki osoittaa, että

one has to be extremely careful, if the radiation laws for black-body radiation, where the energy comes from the heated walls of the cavity, are to be used for gases, where the emitted electromagnetic radiation should originate from the movements of the gas molecules.3.7.11 The comprehensive work of Schack

Kunnianosoitus professori Alfred Schack'ille.

3.8 Thermal conductivity versus radiative transfer

3.8.1 The heat equation

In many climatological texts it seems to be implicated that thermal radiation does not need to be taken into account when dealing with heat conduction, which is incorrect [175]. Rather, always the entire heat flow density q must be taken into account.

En osaa sanoa, onko noin "implikoitu". G&T antaa kaavat lämmönsiirtymiselle johtumalla. Relaksaatioaika todetaan olevan "many times the age of the universe", kun karakteristisena pituutena käytetään kuun sädettä. Tästä päätellään

Therefore, an average ground temperature (over hundreds of years) is no indicator at all that the total irradiated solar energy is emitted. If there were a difference, it would be impossible to measure it, due to the large relaxation times. At long relaxation times, the heat flow from the Earth’s core is an important factor for the long term reactions of the average ground temperature

Lihavointi G&T. Lämpövuo maan sisältä on tosiaan kestänyt jo miljardeja vuosia, mutta muistaakseni se on keskimäärin vain luokkaa 0.1 W/m2.

3.8.2 Heat transfer across and near interfaces

Todetaan, että rajapinnat: kiinteä-kaasu, kiinteä-neste, neste-kaasu, lisäävät vielä monimutkaisuutta lämmönsiirtymiseen maapallolla. Eikä lämmönsiirtymiselle yli rajapintojen ole edes kunnon teoriaa.

3.8.3 In the kitchen: Physics-obsessed housewife versus IPCC

Hassuttelua dihydrogen monoxidilla? Toivottavasti tämä ei ollut koko paperin ydin. G&T nauravat partaansa, kun tiedeyhteisö tavaa tarinaa tosissaan 75 sivua!

H
Seuraa 
Viestejä2622

Meni maku koko paperiin. Sen tarkoitus taitaa olla "falsifioida" CO2 aiheuttama kasvihuoneilmiö näyttämällä, millaista tuubaa menee läpi vertaisarvioiduissa lehdissä ja mediassa, kunhan se vain liittyy ilmaston lämpenemiseen.

No, käyn silti koko paperin läpi, kun on enää vajaat 20 sivua jäljellä.

3.9 The laws of thermodynamics

Samaan tyyliin kuin edellä G&T tyrmää pari löytämäänsä kasvihuoneilmiön selitystä termodynamiikan lakien vastaisiksi. Takaisinsäteilyn katsotaan muodostavan ikiliikkujan. Ikiliikkujasta ei kuitenkaan ole kysymys vaan uudesta tasapainotilasta.

4 Physical Foundations of Climate Science

4.1 Introduction

Lainaus Freeman J. Dysonilta summaa käsityksen ilmastomalleista.

The models solve the equations of fluid dynamics, and they do a very good job of describing the fluid motions of the atmosphere and the oceans. They do a very poor job of describing the clouds, the dust, the chemistry and the biology of fields and farms and forests. They do not begin to describe the real world that we live in. The real world is muddy and messy and full of things that we do not yet understand. It is much easier for a scientist to sit in an air-conditioned building and run computer models, than to put on winter clothes and measure what is really happening outside in the swamps and the clouds. That is why the climate model experts end up believing in their own models.

4.2 The conservation laws of magnetohydrodynamics

Ensin keskustellaan Navier-Stokes'in yhtälöiden epälineaarisuudesta, ratkeamattomuudesta ja turbulenssista. Todellinen maailma on liian monimutkainen kuvattavaksi, joten kaikki simulointimallit ovat välttämättä liian yksinkertaistettuja.

Sitten todetaan, että sähkömagneettinen vuorovaikutuskin on huomioitava, mikä johtaa MHD malleihin. Yleiset MHD:n huomioivat kaavat johdetaan ja todetaan, että

It is impossible to include the radiative transfer equation (59) into the MHD-type climatologic equations.

Hienot kaavat, mutta ilmakehän mallinnuksessa MHD:tä tarvitaan vain ihan stratosfäärin yläosassa. Kaavojen monimutkaisuuden lienee tarkoitus todistaa ilmakehän tarkan mallinnuksen mahdottomuus.

4.3 Science and Global Climate Modelling

4.3.1 Science and the Problem of Demarcation

Vähän tieteen filosofiaa.

4.3.2 Evaluation of Climatology and Climate Modelling

Keskustelua diskretoinnista ja arvostetllaan IPCC:n skenarioiden käyttöä.

4.3.3 Conclusion

A statistical analysis, no matter how sophisticated it is, heavily relies on underlying models and if the latter are plainly wrong then the analysis leads to nothing. One cannot detect and attribute something that does not exist for reason of principle like the CO2 greenhouse effect. There are so many unsolved and unsolvable problems in non-linearity and the climatologists believe to beat them all by working with crude approximations leading to unphysical results that have been corrected afterwards by mystic methods, flux control in the past, obscure ensemble averages over different climate institutes today, by excluding accidental global cooling results by hand [154], continuing the greenhouse inspired global climatologic tradition of physically meaningless averages and physically meaningless applications of mathematical statistics.
In conclusion, the derivation of statements on the CO2 induced anthropogenic global warming out of the computer simulations lies outside any science.
Jösse

Eikö ole niin, että kasvihuoneteoriassa kaikkien huulilla oleva -18 astetta perustuu alkeelliseen virheeseen? Lasketaan teoreettisen pinnan lämpötilaa keskimääräisen albedon perusteella ottamatta huomioon ko.pinnan lämmönjohtavuutta.

Kyse on kuitenkin ilmaseoksen lämpötilasta, johon vaikuttaa olennaisesti sitä lämmittävän pinnan konkretia, lämmönjohtavuus ja heijastusominaisuudet, yhdessä.
Eikä tilanne siitä paljon parane, jos teoretisointi perustetaan epäyhtälöön. Sehän vain osoittaa, että aivan perusteissakin ollaan pöheikössä.

Säteilytaseen ongelmaa jo kommentoinkin.
Hyvä kommentti G&T:n jutusta on
http://rabett.blogspot.com/2009/04/die- ... -elis.html

Toisaalla, kasvihuoneilmiön voisi falsifioida esittämällä virheet seuraavasta tekstistä:
http://arxiv.org/abs/0802.4324

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat