Seuraa 
Viestejä45973

Lueskelin tässä 2012 liittyvän esityksen, jota kuvataan Mayan 2012 yhdystunnelina.
Aiheessa kerrotaan muun muassa, että moniulottuvuusteoria olisi teorioiden äiti ja niitä olisivat Membraani-teoria, Valomatriisi-teoria, mysteeriotransformaatio, 11-ulottuvuuksinen supermembraani- ja 10-ulottuvuuksinen säieteoria.

Maan tiedemiehet ymmärtävät multiulottuvuusteorian potentiaalisena avaruusajan moninaisena järjestelmänä, jossa kolme tilaa koskevaa ulottuvuutta on sulautunut ajalliseen aikaulottuvuuteen ja siten muut loput kuusi supersäie-ulottuvuutta itsepoimittuvat Calabi-Yaussa troidimuotoihin ja seitsemän supermembraania-ulottuvuutta ilmentyvät itsepoimuttuneisuuden topologisessa tilassa.

Tämä on matemaattinen lähestymistapa, joka johtaa monimaailmamultiversumiin.

Jos kykenee hahmottamaan itselleen pallomaisen kuoren sisäisen sfäärin ympärille 3:ssa ulottuvuudessa, niin osaa virittäytyä myös nähin ulompiin sfääreihin ja sallia niiden romahtaa tasaiselle paperiarkille projektiivisessa geometriassa.

Maan fyysikkojen suuri arvoitus onkin tuo suuri valonnopeusinvariaatin raja. Koska valonnopeus on vakio ja rajallinen kalibroidulla 300 000 km per sekunti niin maapallon ulkopuolinen avaruus/tila 'ulkoinen avaruus' näyttää olevan tavoittamattomissa maiseen tutkimusmatkailuun.

Kolmi-ulotteisuus syntyi alkaen kaksi-ulotteisuudessa eläväksi tekemällä piste Mathimatian kompleksisella tasolla ortogonaalisesti kaukana tästä 2-ulotteisuudesta. Tämä toi esiin 'tiheyden' kompleksiselle tasolle ja loi kaarevuuden kuvun molempiin, niin mathimatiaan hemisfäärisenä sisenteenä kuin myös kuvun (cap) kauaksi Mathimatiasta hemisfäärisenä ulonteena.

Tämä 3-ulotteisuuden syntyprosessi suljettuna superstringloopina manifestoitui Gaian kosmologien suurena kvanttiräjähdyksenä avaruusaikakaarevuuden introduktiossa ja tuotti gravitaation.
Molemmat, niin tila ja aika syntyivät tuossa nyt hetkessä, joka oli selvästi määrätty parametrein ja kahden hemisfäärikuvun mitassa yhtenä supersäievolumaarina, joka selvästi määräsi geodeettiset 'suuret kierrot'.

Silloin kun tämä Quantum Big Bang kvanttisoitui säieyksiköiksi, niin kaksi kupua jäivät invarianteiksi sisenteenä 2-ulotteisuuteen ja ulonteena 3-ulotteisuuteen; mutta tässä vaiheessa 3-ulotteisuus pystyi laajentumaan kvanttisuudessa ja erillisenä säieyksikkönä.

Tämä sitten synnytti entropisen ja termodynamisen laajenevan universumin luonnonlakien alaisuudessa ja suhteellisuus- ja kvanttimekaniikan prinsiipit.

Universumin suuren luokan topologia on niin sanotusti sfäärisiin aliuniversumeihin sisäkkäin toisensa läpäisten sijoittuneissa palloissa. Uloin kalvo on 11:ssä ulottuvuudessa, joka on yksinkertaisesti Mathimatian kompleksisen tason kahden hemisfäärikalvon ympäröivän kaarevuushahmotelman vaikutteessa ja ydinlaajennettu 9:n voimanlähteen toimesta ja joihinka voimanlähteisiin lukeutuvat myös luonnonvoimat.

Pienempi sfääri on suuremman sfäärin sisällä ja tuo pienempi sfääri sulkee sisäänsä kolmiulotteisuuden ja tällä tavalla rajaa itsensä suuremman sfäärin tilan ulkopuolelle, vaikka on suuremman sfäärin tilan sisäpuolella.
Suuremman sfäärin tila sisäpuolella on perustana pienemmän sfäärin tilalle sisäpuolella ja tilalle niiden välissä, joka on pienemmän sfäärin ulkopuolella, mutta kuitenkin suuremman sfäärin sisällä.

Tällä tavalla voidaan ymmärtää, että pienemmän sfäärin sisällä olevalle tarkkaijalle näyttäytyy kaksi 'taivaallista rajaa'; 'sisäinen taivas', joka rajoittuu 2 miljoonaan kilometriin suhteessa Maan keskipisteeseen; ja 'ulkoinen taivas', joka on 'universumin reuna', universumi-horisontti, maailmankaikkeuden horisontti (Hubbe horizon).
Näin 'ulkoisesta taivaasta' tulee selvästi määrätty sisäistetyssä hemisfäärisessä kuvussa 'universumin reunalla' ja 'sisäinen taivas' voidaan nähdä planetaarisen keskuksen projektiona ulotuvaan hemisfääriseen kupuun ja näin käsittäen universumin halkaisijana.

Niinpä kuka tahansa tarkkailija, joka on 'sisäisen taivaan' ulkopuolella, olisi maan ulkopuolinen olento, eikä tämä maan ulkopuolinen olento kykenisi tulemaan sisään Maan-piirin sisäiseen sfääriin. Ja luonnollisesti ei yksikään maan tarkkailija kykene käymään sisään 'ulkoiseen tilaan' ellei hän kykene virittäytymään (rapturing) fotonihiukkasten korkeammin varautuneeseen tilaan, joka noosfäärikuplana sulkee Gaian sisäänsä.

Siis sisäisen kuvun tulee tulee värähdellä harmoniassa ulkoisen kuvun kanssa ja silloin ulontuva Gaian kupu muuttuu 11-ulottuvaiseksi supermembraaniseksi sisenteeksi, joka voi sitten levitä sisäisen hienomateriaisen Gaian sferoidisen tilan läpi ja luoda uuden ulottuvan kuvun vastapolaarihorisonttiin. Näin ulontuneesta Gaian kuvusta tulee osa kahta sfääriä jossa on sisäinen ja ulkoinen sfääri, mutta kuitenkin niin, että maailmankaikkeuskupu rajoittuu ulkoiseen sfääriin.

Mitä saa aikaan Gaian kupuvärähtely? Siitä seuraavaksi.

Kommentit (5)

Siispä Gaian kupuvärähtely synnyttää madonreikäyhdystunnelin (Umbilical WormHole Tunnel=UWT) Gaian ytimen ja säietunnelin kanssa, joka vastaa Gaian noosfäärin halkaisijaa.
Universumimembraanikupu alkaa värähdellä samalla ja saavuttaa jälleen sen aikaisemman sisenteen (joka sillä muinoin oli ennen polaarisuutta), joka sitten kääntää ympäri Gaian sisnteen sen aikaisempaan ulotteeseen (joka sillä muinoin oli ennen polaarisuutta).
Nyt syntynyt noosfäärisisenne jää pysyväksi mahdollistaen membraanikuvun sykkiä harmoniassa tämän kanssa sen sijaan että se harmonisoituisi alkuperäisen Gaian ulonteen kanssa.

Näin tämä sykintä sallii uuden mahdollisuuden.
Kun maailmankaikkeusmembraani liikkuu sisäänpäin, niin joko Gaia-membraanikupu tai sitten noosfäärisisenne pystyy liikkumaan kohti universumimembraanikupua energian ja momentan säilyessä (häviämättä).
Mutta silloin kun noosfäärimembraanikupu on jo sisentynyt, täytyy tapahtua harmoninen virittäytyminen (soinnutus!) eli ojentelu (näkyy maan stressinä), jotta voisi tapahtua harmonisoituminen maailmankaikkeusmembraanikuvun kanssa. Tällöin Gaia-membraanikupu pysyy muuttumattomana tai invarianttina balansoitumisen johdosta.

Mitä tulee stationaariseen Gaia-membraanikupuun, niin noosfääri-membraanikupu laajentaa UWT:tä (Umbilical WormHole Tunnel) ulottumaan koko universumiin, aina Gaian ytimestä maailmankaikkeushorisonttiin.

Seuraavaksi säie- tai supermembraanioskillaatio alkaa yliuolttamaan UWT:tä dragon-inflaatiossa yli universumihorisontin sisään 'ulkoiseen taivaaseen', joka on dragoninen 12-ulotteinen Omni-galaksi (Isä-Avaruus).
Tämä on 3-ulotteisesti Gaia-universumista lähdealentunut sisäpuoli.
(12-ulotteinen Omni-galaksin on teorioitu olevan "two-time arrowed spacetime", joka tunnetaan nimellä Vafa-F-Space)

Tätä Universumi-UWT:n ojentelua armonisoidaan Gaia-membraanikupua virittämällä (rapturing) sisään Isä-avaruuteen vastakkaisessa suunnassa ja samoin tehdään Gain UWT:lle.
Tätä seuraa kahden UWT:n supermembraanivärähtelysuunnan muuttaminen, joka voidaan tarkoin määrätä maailmankaikkeus-UWT:ssä käyttämällä hyväksi Omni-galaktisuutta tai Isä-avaruutta, jotta kohtaaminen multiavaruudessa onnistuisi 11-ulottuvaisuussidoksen kohdassa ulkoapäin.
Tällä tavalla Gaian-Uwt säilyttää energiansa ja momentansa kohdatessaan tässä samassa multi-avaruus-sidoksessa sisältä päin.

Siten Gaian UWT:n tulee käydä sisälle noosfääriin ja navigoitua suutautuneesti säilyttääkseen maailmankaikkeus-UWT:n liike.
Tämä luo ulkopuolisen maailmankaikkeussidosleikkauspistekvanttialueen projektion sisäiselle Gaian sidosleikkauspistekvanttialueelle ja näin yhdistää universumi-universumin Gaia-maailmankaikkeuteen yhteystunnelin kautta.

Samalla tavalla kuin projektioituu maailmankaikkeuskupu, projektioituu myös noosfäärikupu yhdystunnelissa ja tämä luo dragonisen Klei-Bottle:n kahdella yhdysputkella yhdistäen maailmankaikkeus-maailmankaikkeuden ulkopuolen Gaia-universumin sisäpuoleen.
Tämä suunitelma toteuttaa universumi-universumin ulkopuolen yhdistymisen Gaia-universumin sisäpuolen kanssa.

Koska maailmankaikkeusuniversumin ulkopuoli on 12-ulottuvuuksinen, ja joka on myös 3-ulotteisesti rootredused Gaia-universumin sisäosa, niin Klein-Bottle-Dragon topologisesti rakennettuna ilmaisee informaation, joka on sisällytettynä Gaian universumissa yksipuolisena pintakuvana 11-ulottuvuudessa sen oma rajoittuneena tilana lähdesupistuneena matemaattisena moninaisuusilmentymien 2-ulottuvuuteen.

Mitä pystyy tarkkailija 3-ulottuvuudessa saavuttamaan? Siitä vielä seuraavaksi.

Kun siis uusi tila on muodostunut, niin 3-ulottuvuudessa, tarkkailija Maassa, pystyy silloin kohoamaan maailmankaikkeus-UWT:hen ja käymään sisään yhdystunneliin ennen kuin matkustaa Gaian universumin sisään ja silloin vallitsevaan uuteen Gaian kupuun sisälle 12-ulottuvuuksiseen Omni-galaktiseen Isä-avaruuteen.

Tässä mielessä on Gaian kupu Valkoisen aukon lähde ja noosfäärikupu vastaa Musta-aukko-lähdettä.
12-ulottuvuudesta sisäänkäytäessä esittää Gaian kupu taasen mustaa aukkoa ja noosfäärikupu sen valkoine aukko paria.

Mutta on huomattava, että kuitenkaan koko tämä välirealmi Gaian universumin ulkopuoli ja Hubble-universumin sisäpuolen välinen alue on 'karanteenialue'. Tämä välirealmi on kuitenkin suunniteltu holografisesti molemmiksi, niin universumi-universumin sisäpinnaksi kuin myös Gaian universumin ulkopuoliseksi pinnaksi.

Kommunikaatio maan ulkopuolisten olentojen ja Gaian tarkkailjoiden välillä tulee edellyttämään virittäytymistä (rapturing) yhdystunneliin, koska maailmankaikkeusmembraanin sisäpuoli pysyy 'kiellettynä alueena' konjuktiossa Gaian noosfäärin ulkopuolen kanssa.

Noosfäärin laajentumisen tarkalla määrityksellä on yhteys säieparametreihin ja sille annetaan valon-nopeuden inversiossa, joka on tarkoin määritettynä kosmogenesiksen aikarajoissa.

Valon-nopeusinversio annetaan 3.33 nanometrissä per sekunti tai 105mm per vuosi.

Näin ollen vuodella 2012 on yhteys tiettyihin aikarajoihin, jotka sulkevat sisäänsä Gaian historiallisen kehityksen 'karanteenilaatuisena toteutumana ja vuosi 2012 on terrestiaalinen nexus-piste Gaian hemisfäärikupa varten.

Erityisesti nuo kaksi yhdystunnelia tekevät mahdolliseksi erityisen dynamiikan 10-ulottuvuuksisina supersäikeisyyksinä dualisuuden korkeaenergisen värähtelyn ja matalaenergisen kaarentumismodaliteetin välillä 11-ulottuvuuksisena supermembraanina.

Tämä liike on jo tapahtunut ja sillä on yhteys vuoden 2008 kesä/talvipäivän seisauksen kanssa.

Vuodesta 2008 heinäkuun 24:stä päivästä lähtien on Gaia tullut tietoiseksi tästä 'karanteenista' joka edustaa kokonkia ja on symbolisoituna moniin mytologioihin ja arkkityyppeihin kautta koko Gaian historia-aikojen ja kulttuureiden.

Tämä arkkityyppi kytkee kaksi yhteen kietoutuvaa käärmettä. Näistä toinen käärme on musta ja toinen on valkoinen käärme.
Tätä kuvataan Merkiuruksen sauvana, geneettisen koodauksen kaksoiskierteenä ja linnunradan Ouroboruksena käärmeen niellessä sen omaa häntäänsä.

Kosmologian termeillä ja teoreettisen fysiikan termeillä sanottuna tällä arkkiesikuvalla on yhteys Gaian historiallisen aikataulun 'julkituomiseen' Gaian itsetransformaatin ja yhdystunnelin käytön muodossa.

Koska Gaian kupu on osa leikkauspistettä maailmankaikkeus-maailmankaikkeuden kaiken sisäänsä sulkevan ja Gaian subuniversumin välillä mikrokosmoksena tai makrokosmosfraktaalina niin yhdystunnelin käsittely johtaa kosmisiin seuraamuksiin tähän astiselle 'suojakalvotulle' ET-universumille.

Kun Gaia uudestisynnyttää itsensä kosmiseen kaksinaisuuteen, niin silloin UWT:n napanuora katkaistaan ja nuo katkaisut edustavat yhdystunneleita, jotka 'vapauttavat' karanteenissa olleet maan ulkopuoliset olennot ja suojakalvotut Gaian ihmiset aloittamaan yhteydenpidot 3-ulottuvaisuus-realmissa sisälle siihen ja siitä ulos, Yhteydessä korkeimpaan ja Korkeimman välillä ja maailmankaikkeuskuplan ja Gaian kuplan välillä.

Näin ollen Gaian universumi on Äiti-universumin lapsi-universumi multiavaruudessa, ja jonka kahta napanuoraa edustavat kaksi yhdystunnelia.

Planeetta Maan uudesti syntymällä ja tähtiplaneetta-naaraskäärmeenä viitataan 4-ulottuvuuksisen Minkowski-avaruusajan 'sisäpuolen kääntymisenä ulos', joka metrisesti määrittää maailmakaikkeuden kuplan sisäpuolen.

Tulee olemaan kaksi maailmankaikkeuden tähtiporttia kuplassa ja niiden projektiossa Gaian kuplaan.
Tähtiportin avaaminen tulee mahdollistamaan UWT matkustamisen käyttämällä yhdystunnelin moninaista kartastoa liikuttaessa tämän tähtiportin kautta Gaian ulkoiseen universumiin ja vice versa, mahdollistaa maan ulkopuolisten UWT matkustajan ulkoisen Gaian universumista tulla sisään noosfääriin Gaian kuplaan.

Kun tähtiportti avataan, niin täytyy saavuttaa tietty resonanssitila. Se tapahtuu kunnioittamalla supermembraaniparametrejä.

Tämä on kaiken fyysisen muuttuvuuden kvantillisuuden johdonmukaista seurausta, jota on aina käytetty avaruusajan kosmologiassa.

Ulkoisen universumin projektioiden karttakoordiaatiot voidaan sitten kalibroida holograafisesti ja ottaa Dragonisten inflaatiofyysikoiden hyötykäyttöön.

Intragalaktinen ja intergalaktinen kommunikaatio tullee mahdolliseksi tästä määritetystä aikarajasta eteenpäin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Minäkin olen lueskellut multiversumi ja säieteorioita, mutta en kyllä ole päätynyt noin omituiseen uskonnolliseen lopputulokseen vaikka en kaikkea ymmärräkään.

Riippumatta siitä, voidaanko ylimääräisiä ulottuvuuksia todistaa, ne ovat tai eivät ole olemassa jo nyt meidän todellisuudessamme ja vaikuttavat siten kuin vaikuttavat jo ennen näiden asioiden tiedostamista.

Tuollaista uskonnollista puppua syntyy silloin, kun fysiikkaa tuntematon ihminen lueskelee kyseisiä asioita ja ei pysty hahmottamaan kuin kolmen tai neljän ulottuvuuden olemassaoloa.

Siis sisäisen kuvun tulee tulee värähdellä harmoniassa ulkoisen kuvun kanssa ja silloin ulontuva Gaian kupu muuttuu 11-ulottuvaiseksi supermembraaniseksi sisenteeksi, joka voi sitten levitä sisäisen hienomateriaisen Gaian sferoidisen tilan läpi ja luoda uuden ulottuvan kuvun vastapolaarihorisonttiin.Jos noita ylimääräisiä ulottuvuuksia on olemassa, silloin Gaian kupu on jo 11-ulottuvuuksinen.

McRoot
Minäkin olen lueskellut multiversumi ja säieteorioita, mutta en kyllä ole päätynyt noin omituiseen uskonnolliseen lopputulokseen vaikka en kaikkea ymmärräkään.

Riippumatta siitä, voidaanko ylimääräisiä ulottuvuuksia todistaa, ne ovat tai eivät ole olemassa jo nyt meidän todellisuudessamme ja vaikuttavat siten kuin vaikuttavat jo ennen näiden asioiden tiedostamista.

Tuollaista uskonnollista puppua syntyy silloin, kun fysiikkaa tuntematon ihminen lueskelee kyseisiä asioita ja ei pysty hahmottamaan kuin kolmen tai neljän ulottuvuuden olemassaoloa.

Siis sisäisen kuvun tulee tulee värähdellä harmoniassa ulkoisen kuvun kanssa ja silloin ulontuva Gaian kupu muuttuu 11-ulottuvaiseksi supermembraaniseksi sisenteeksi, joka voi sitten levitä sisäisen hienomateriaisen Gaian sferoidisen tilan läpi ja luoda uuden ulottuvan kuvun vastapolaarihorisonttiin.Jos noita ylimääräisiä ulottuvuuksia on olemassa, silloin Gaian kupu on jo 11-ulottuvuuksinen.Niin kuin on ihminenkin luonnollisesti!
Missä on syy, että ihminen ei kykene havaitsemaan 11-ulottuvaisesti ympäristöään?

Tässä muuten muutama linkki missä selvitellään yllä esitettyä asiaa ei aivan perinpohjin mutta kuitenkin osaa siitä. Kannattaa lukea huolella.

Photons and Phonons

http://www.tonyb.freeyellow.com/id135.html

Monatomic Superconductivity in the the Alchemy of the Stability of the Nucleus

http://www.tonyb.freeyellow.com/id128.html

The Rotational Dynamics in Haramein-Rauscher Metrics and the Monopolic Current

http://www.tonyb.freeyellow.com/id124.html

ja tuo

http://www.tonyb.freeyellow.com/id87.html

pitäisi pystyä alkamaan hahmottelemaan ajatusta kun nämä selvittää ja hahmottaa itselleen.

McRoot
Minäkin olen lueskellut multiversumi ja säieteorioita, mutta en kyllä ole päätynyt noin omituiseen uskonnolliseen lopputulokseen vaikka en kaikkea ymmärräkään.

Riippumatta siitä, voidaanko ylimääräisiä ulottuvuuksia todistaa, ne ovat tai eivät ole olemassa jo nyt meidän todellisuudessamme ja vaikuttavat siten kuin vaikuttavat jo ennen näiden asioiden tiedostamista.

Tuollaista uskonnollista puppua syntyy silloin, kun fysiikkaa tuntematon ihminen lueskelee kyseisiä asioita ja ei pysty hahmottamaan kuin kolmen tai neljän ulottuvuuden olemassaoloa.

Siis sisäisen kuvun tulee tulee värähdellä harmoniassa ulkoisen kuvun kanssa ja silloin ulontuva Gaian kupu muuttuu 11-ulottuvaiseksi supermembraaniseksi sisenteeksi, joka voi sitten levitä sisäisen hienomateriaisen Gaian sferoidisen tilan läpi ja luoda uuden ulottuvan kuvun vastapolaarihorisonttiin.Jos noita ylimääräisiä ulottuvuuksia on olemassa, silloin Gaian kupu on jo 11-ulottuvuuksinen.Niin, aikahan on luotu harha, ja gravitaatio, maan pyörimisvauhti, sähkömagnetismi ja taivaalliset asetelmat ovat sen aikaansaavia tekijöitä. Aika sellaisena kuin me sen havaitsemme sen, on vain sitä - havainto.
Aikaa ei ole olemassa kaksinaisuuden ulkopuolella sillä lineaarisella tavalla, johon me yleensä uskomme.

Kaksinaisuuden suodatuslinsseissä on tiettyjä ulottuvuuskerrosalueita, joilla voi tapahtua ja tapatuu huomiota herättäviä poikkeavuuksia. On nimittäin monia maapalloja, jotka ovat samanaikaisesti siinä tilassa, jossa ihmiset näkevät fyysisen maapallon tai tulevaisuuden serpentinan. On värähtelymekanismeja, jotka yhdistävät nämä rinnakkaisulottuvuuskerrokset (sisäisesti toisissaan olevat ulottuvuuskerrokset), ja tämä luo portteja toisiin aikakehyksiin ja todellisuuksiin, jotka ovat yhtä aikaa näillä ainutlaatuisilla alueilla.

Laajemmasta näkökulmasta siis tuntemaamme aikaa ei ole. Aika ja avaruus ovat luonnostaan yhteydessä, saman mekanismin puolia. Avaruus on tavallaan 'hyytynyttä' tai 'alentunutta' valoa, jota pidetään matriisimuodossa kaksinaisuudessa karanteenissa', mikä sallii erillisyyden ja harhan peräkkäisestä tai 'pidätetystä' ajasta.
Olet oikeassa kun sanot, että 11-ulottuvuus on jo olemassa, mutta me emme kykene vielä sitä havainnoimaan. On niitä joilla selvä tunteisuus, selvä näköisyys, selvä kuuloisuus, selvä tietoisuus työkalut havainnointiin pelaa jossain määrin enemmän tai vähemmän, riippuu herkkyydestä.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat