Seuraa 
Viestejä45973

Kerrataanpa ämmän "suuri ajatus":

Europuoskaritiedettä Suomen tieteen huippuyksikössä?

Kansan Äänen lukijat ovat niin lehdessään kuin monet myös kommunististen ja demokraattisten järjestöjen opintopiireissä ja usein neuvostoliittolaisen tieteellisen kirjallisuuden kautta perehtyneet tieteellisen ja epätieteellisen ihmiskuvan kysymyksiin, ne ovat keskeisiä kysymyksiä paitsi psykologiassa ja psykiatriassa myös filosofiassa sekä marxilais-leniniläisessä tieteellisessä maailmankatsomuksessa, dialektisessa ja historiallisessa materialismissa (ja muissakin mahdollisissa tieteellisissä maailmankatsomuksissa). Me muistamme Ivan Petrovitsh Pavlovin, suurimpiin kuuluvan nobelistin uraa uurtaneen työn ehdollisten ja ehdottomien refleksien järjestelmien löytäjänä, joista ensin mainittu on myös kaiken tietoisen psyykkisen toimintamme perusta, ja jonka koneisto on aivokuori. Samoin muistamme tieteellisen marxilaisen psykologian perustajan Lev Semjonovitsh Vygotskin kielellisen ajatteluteorian, jota erinäiset sosiobiologiset ja "evoluutiopsykologiset" teoriat ovat yrittäneet kumota tai vaientaa, vetäen kerta toisensa jälkeen "vesiperän" tieteellisen näytön suhteen, raivoisasta yrityksestä huolimatta.

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/
http://psychclassics.yorku.ca/Pavlov/

Nämä asiat ovat ainakin tähän asti kuuluneet myös lukioiden psykologian kursseihin sekä yliopistojen psykologian, kasvatustieteen, psykiatrian, kielitieteen jne. approbatur-kursseihin, ja opettajien ja lastentarhanopettajien akateemiseen koulutukseen.

On kuitenkin yhä "ammattilaisiakin", jotka eivät näistä tieteellisen ihmiskuvan perusteista ole ikinä mitään kuulleetkaan, ja heitä on mitä yllättävimmillä paikoilla meidän tieteellisessä elämässäkin.

"Sosiobiologia" ja "evoluutiopsykologia", joita ainakin jälkimmäinen totaalisesti kieltää koko ehdollisten refleksien järjestelmän olemassaolon, ovat hieman yllättäen lähtöisin EU:sta, eivätkä Yhdysvalloista. Oheisissa "Euroopan Aivot ja käyttäytyminen "-seuran säännöissä vuodelta 1968, siis noin 10 vuotta ennen Edward O. Wilsonin "Sosiobiologia"-teosta ja 20 vuotta ennen John Toobyn ja Leda Cosmidesin "Evolutionary Psychology Primeria", jota teokset määrittelevät nuo "tieteenalat", esitetään yhdistyksen tarkoituksen muodossa poliittinen ohjelma sellaisen tieteenalan luomiseksi, joka "selittää käyttäytymistä aivomekanismeilla", toisin sanoen geeneillä.

http://www.ebbs-science.org/RULES.htm

" The object of the Society shall be the furtherance of scientific enquiry within the field of the interrelationships of brain mechanisms and behaviour…"

Tottahan tuotakin asiaa tutkia on saanut, ei sitä poliittisesti pidä kieltää, mutta sellaisella tutkimuksella, jossa totaalisesti sivuutetaan kaikki aikaisempi tieto hermoston ja psyyken suhteista edes yrittämättä näitä aikaisempia tuloksia kritisoida ja kumota, mutta sitäkin kauheammalla apinan raivolla vain jyrätä niitä esimerkiksi ulos kouluista yliopistoita ja tiedotusvälineistä, ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa.

Tuon yhdistyksen kantavia voimia on muuan italialainen Giacomo Rizzolatti, "peilisoluteorian" "keksijä" apinoilla

Yksi nykyinen virallinen Suomen tieteen huippuyksikkökin tutkii tieteellistä ihmiskuvaa

Teknillisen korkeakoulun Kylmälaboratorion Aivotutkimusyksikkö on valittu maamme tieteen tämänkertaisten ns. huippuyksiköiden joukkoon.

http://neuro.hut.fi/

Yksikköä johtaa lääketieteen ja filosofian tohtori Riitta Hari, joka on viime aikoina kehitellyt (ehdollistumisteorian valossa älyttömän) Rizzolattin peilisoluteorian pohjalta uudenlaista erityistä "ihmisen peilisoluteoriaa", jonka tarkoitus on heijastaa ihmisen psyykkisen toiminnan ja erityisesti sosiaalisen käyttäytymisen ja kommunikaation "aivoperustaa" (brain mechanism"). Aiheesta on jo ilmestynyt myös yksi väitöskirja, jonka aiheena on, saattaisivatko "peilisolujärjestelmän viat" olla autismiksi kutsutun psykiatrisen oireyhtymän syynä. Tuollaisesta syystä (kaikeksi onneksi…) ei sentään vielä saatu ainakaan "varmaa näyttöä"…

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/la ... rtical.pdf

Tämän väitöskirjan lähdeluettelossa viitataan tunnettuihin sosiobiologisti- ja "evoluutiopsykologi"-huuhareihin ja -huijareihin Antonio Damasioon, John Toobyyn ja Leda Cosmidesiin, joista ainakin kaksi jälkimäistä on ehdollistumisjärjestelmän olemassaolon ehdottomia kieltäjiä, ja puhtaasti ideologisin, ei esimerkiksi kokeellisin perustein.

Kylmälaboratoriossa ovat maailman parhaisiin kuuluvat magnetismiin perustuvat aivokuvantamislaitteet, joilla voidaan mitata hyvin tarkasti aivokudoksen joidenkin prosessien aktiivisuutta erilaisia psyykkisiä toimintoja suoritettaessa, minkä on katsottu heijastavan kyseisen aivoalueen merkitystä ko. tehtäviä suoritettaessa.

Kylmälaboratorio hienoine professori Olli Lounasmaan ja kumppaneiden kehittämine kuvantamislaitteistoineen onkin mitä tervetullein tutkimusyksikkö noita kysymyksiä erityisesti kokeellisesti testaamaan. Olli Lounasmaa ei ollut mikään "eurotieteilijä", hän oli ainoa näkyvä tieteellisen elämän huippunimi, joka avoimesti vastusti Suomen osallistumista EU:n CERN:in hiukkaslaboratorion ns. Higgsin bosonia metsästävään tutkimusohjelmaan, julkisuudessa taloudellisin perustein, vaikka muitakin perusteita olisi ollut…Noh, Kansan ääni lukijoineen myös tuota "rintamaa"…

Riitta Hari kehitti peilisoluteoriaansa paitsi Kylmälaboratoriossa, myös Helsingin yliopiston surullisenkuuluisassa Tutkijakollegiumissa, sen silloisen johtajan, nykyisen Suomen Akatemian puheenjohtajan Raimo Väyrysen alaisuudessa.

Johtaja Harin peilisoluteoria herättää kysymyksiä

Oheiset kommenttini tohtori Harin peilisoluteoriaan olen tehnyt hänen omaan (?) referaattiinsa Suomen Luonnonfilosofisessa seurassa pitämästään esitelmästä.

http://www.minedu.fi/tieteellisetseurat/lfs/2-03.htm

Hari: " Peilisolut, joista on myös käytetty nimitystä peilineuronit (engl. mirror neurons), löydettiin yllättäen v. 1992 apinoiden aivotoimintaan liittyvien tutkimusten yhteydessä professori Giacomo Rizzolattin laboratoriossa Parman yliopistossa. Havaittiin, että tietyt aivojen solut, jotka aktivoituivat määrätyn käden liikkeen aikana aktivoituivat myös pelkästään saman liikkeen näkemisestä. "

RK: Ehdollistumisteorian valossa pitääkin tapahtua juuri noin, eikä siihen tarvita ainakaan mitään geenispesialisoituneita "peilisoluja", ne ovat aivan turha ja vahingollinen, älytön lisäoletus, ainakin pelkästään tuon informaation varassa.

Ehdollistunut psyykkinen mallihan juuri määritelmällisesti toistaa jotakin toimintamallia, joka on aikaisemmin osoittautunut "palkitsevaksi", ja se toimii sitten mukana vastaisessa riittävän samansisältöisessä toiminnassa, niin havainto- kuin reagointitoiminnassakin. Mekanismina ovat tuon toiminnan neurofysiologiset "jäljet" hermostossa, missä olomuodossa ne sitten ovatkin, siitä ei taida olla vielä ihan täyttä varmuutta. Jäljet "vahvistuvat" tai "heikentyvät" sen mukaan miten niitä tarvitaan toiminnassa, ja miten "palkitsevia" ne toiminnat ovat. Tämä on ehdollistumisteorian alkeisperusasiaa, suorastaan peruskoulukurssia.

Se on sinänsä saavutus, että tämä ehdollistumisteorian ennustama ominaisuus on saatu myös aivofysiologisesti näkösälle.

Hari: " Peilisolujen löytymistä on kuvattu yhdeksi merkittävimmistä uusista havainnoista neurofysiologian alueella. "

RK: Kuka on mitäkin kuvannut…

Tämä on ratkaiseva "johtopäätös", joka osoittaa, että koko ehdollistumisteoriasta ei ole joko ikinä kuultukaan mitään, tai sillä on jostakin muusta syystä pyyhitty pöytää. Veikkaisin tuota jälkimmäistä, ja syitä voi vain arvailla…

Hari " Me jäljittelemme koko elämämme ajan toistemme toimintoja pääosin tietämättämme ja alitajuisesti. "

RK: Taas tuli ehdollistumis-, ja myös ns. leimautumisteorian (Konrad Lorentz) perusaksioomia, ns. matkiminen ja mallioppiminen, joka yleensä esiintyy pennuilla, mutta joillakin lajeilla kuten simpansseilla ja delfiineillä säilyy koko iän. Tällä ei tarvitse olla kerrassaan mitään tekemistä minkään geenispesialisoituneiden "peilisolujen" kanssa, se on tässä yhteydessä turha ja vahingollinen lisäoletus.

Sitä paitsi se tiedetään aivan yleisesti, että aivokuoren solut ja niiden yhteydet EIVÄT OLE muodostumisprosessissaan spesialisoituneita, vaan ne yhteydet jäävät, joita tarvitaan, ja muut kuihtuvat. (Tämä on leimautumisen eikä ehdollistumisen [yksi] mekanismi, sillä ehdollistunut informaatio pitää määritelmällisesti periaatteessa, joskin harvemmin käytännössä, olla ehdollistettavissa myös pois).

Hari: " Luemme myös jatkuvasti toisten ihmisten aikomuksia heidän toimintansa perusteella. Viimeaikaiset havainnot tukevat käsitystä, että tämä toisten ajatusten automaattinen lukeminen liittyy aivojen peilisolujen toimintaan. "

RK: Emme LUE, vaan ARVAILEMME. Kun me tulkitsemme toisten aikomuksia heidän käyttäytymisensä perusteella, niin me emme lue HEIDÄN ehdollistumiaan, niitä, jotka todella ovat tuon käyttäytymisen pohjana, vaan me luemme OMIA ehdollistumiamme, jotka OLISIVAT käyttäytymisemme pohjana, jos ME TEKISIMME, kuten havainnoitu henkilö tekee! (Näin muuten tulkitsee myös Sari Avikainen Harin syksyllä 2003 tarkastamassa väitöskirjassaan.)

Tämän asian ymmärtämättömyys tekee henkilöstä helposti varsinkin vähänkin kulttuurisesti oudommassa ympäristössä sosiaalisen invalidin.

Toisten AJATUKSIA ei pystytä automaattisesti "lukemaan" - eikä kirjoittamaan! Joitakin emootioita ja vastaavia pystytään tulkitsemaan, mutta ihmisten ajatuksista me tiedämme vain sen, mitä he niistä suvaitsevat ilmaista. Ja sittenkin he voivat valehdellakin. Ajatustensa tietoisen ilmaisun mahdolliset keinot sitten kyllä ovat lähes rajattomat.

Koko päinvastainen illuusio perustuu siihen, että henkilöillä on yhteistä kulttuuri- ja kokemustaustaa, tavallisesti yllin kyllin.

Hari: " Peilisolujärjestelmä (MNS) aktivoituu sekä liikettä suoritettaessa että sitä havainnoitaessa ja se voisi sen tähden osallistua merkittävällä tavalla muiden yksilöiden toiminnan ymmärtämiseen. Siten MNS voi toimia linkkinä lähettäjän ja vastaanottajan välillä liikkeisiin perustuvassa viestinnässä. "

RK: Ehdollistumisteorian mukaan tuo vanha kokemus TOIMII MUKANA HAVAINNOSSA, se "havainto" on pelkää "aistimuskimppu" ilman kokijan aikaisempaa kokemusta, ja tuskin havaitsija ymmärtää havainnoitavan sellaisia liikkeitä, joita itse ei ikinä ole tarkoitushakuisesti tehnyt. Sanoisin suorastaan, että ne joko ymmärretään väärin tai jäävät kokonaan ymmärtämättä.

Harin kokeet eivät kumoa Vygotskin ajatteluteoriaa, vaan päinvastoin vahvistavat sen jälleen kerran oikeaksi

Hari: " TKK:ssa tehdyissä magnetoenkefalografia (MEG) mittauksissa on osoitettu, että ihmisen aivoissa on useita aivoalueita kattava peilisolujärjestelmä.

Näihin alueisiin kuuluvat mm. primaarinen liikeaivokuori, ohimolohkon ylemmän uurteen (STS) seutu ja Brocan alue, joka vastaa ihmisellä sitä kohtaa, missä peilisolut apinoilla ensin havaittiin. "

RK: nyt ilmenee, että Hari ei ole siis ikinä kuullutkaan mitään KIELELLISESTÄ AJATELUTEORIASTA, ei Vygotskin eikä Whorffin-Sapirin. Jos hän olisi kuullut, hän ei uskaltaisi tuollaista möläystä suustaan päästää.

Brocan alueen "pieliheijastukset" ovat JUURI SITÄ, MITÄ NUO TEORIAT NIMENOMAAN ENNUSTAVAT, ja ILMAN MINKÄÄNLAISIA SPESIAALEJA "PEILISOLUJA " !

Hari: " Tuntoaivokuorialueet näyttävät olevan läheisessä yhteydessä MNS:ään, mahdollisesti auttaen yksilöä tekemään eron omien liikkeiden ja toisten yksilöiden toimintojen välillä. "

RK: Voi jessus! Että "ongelmaksi" muodostuu "peilisolujen" kanssa, että "miten ihminen voi erottaa toisistaan omat ja toisten liikkeet"!!!

Tätäköhän se tarkoittaa, kun aina sanotaan, että "tieteessä yksi vastaus nostaa esiin kymmenen uutta kysymystä"!

Minun on tähän nyt sanottava ihan suoraan, että mitä typerämpi "vastaus", sitä typerämpiä "kysymyksiäkin" se sitten näyttää herättävän!

Hari " Meg-havainnot viittaavat siihen, että ihmisen MNS aktivoituu selvästi määritellyssä ajallisessa järjestyksessä noin 250 ms kuluessa: näköaivokuori -> STS -> päälaenlohkon alaosa -> Brohan alue -> liikeaivokuori. Brohan alue aktivoituu selvästi voimakkaammin jäljittelyn aikana kuin sormen tai suun liikkeiden suorittamisen yhteydessä. "

Sopii Vygotskin teoriaan (anteeksi seuraava vanhanaikainen vertaukseni, "moraalinen yliminäni" estää minua tässä yhteydessä käyttämästä neutraalia tieteellistä kieltä, se minulla varattu muunlaisiin yhteyksiin) "kuin suutarin peukalo sian persreikään"!

Aiotaanko meistä EU:n vastustajista tehdä "pelisolupsykopaatteja"?

Hari: " Ihmisen MNS:n tutkimus herättää mielenkiintoisia ajatuksia evolutionaarisista ja toiminnallisista yhteyksistä toisaalta puheen ja käsieleiden välillä. Tulevissa tutkimuksissa yritetään mm. selvittää voiko huono toisen henkilön aikeiden ymmärtämisen joissakin neurologisissa ja psykiatrisissa sairauksissa olla yhteydessä MNS:n toiminnan häiriintymiseen. "

RK: Piti sanomani, että hukkaan tuomittua "tutkimusta" kaavaillaan, väärän teorian pohjalta.

Ei haaskata tänne tiederahoja, ennekuin tuon "teorian" taustat on selvitetty, kansainvälisesti. Jos siitä nimittäin härkäpäisesti pidetään kiinni, eikä "tunnustetakaan" muita selitysmahdollisuuksia kenenkään ikinä esittäneenkään (paitsi "jonkun stalinistikyssän" tai "amerikkalaisen palotarkastajan").

Jos ei tiedetä mitään tieteellisestä PSYKOLOGIASTA, ei voida tietää mitään myöskään tieteellisestä PSYKIATRIASTA, sillä psykiatriset ongelmat ovat mitä suurimmassa määrin psykologian tutkiman tavallisen psyykkisen toiminnan POIKKEAMIA normaalista toiminnasta, esimerkiksi biologisperäisten ja muiden syiden vaikutuksesta!

Mutta Hari viittaa tällä siihen jo valmistuneeseen väitökseen, että siinä mielessä on ns. "jo housussa". Kaikeksi onneksi siinä EI LÖYDETTY "yhteyttä autismin ja peilisolujärjestelmän välillä".

Mutta kuka tietää, koska jo "voidaan katsoa peilisoluista" esimerkiksi meidät EU:n ja siinä ohessa myös "spesiaalin eurotieteen" vastustajat niillä hienoilla laitteilla esimerkiksi "peilisolupsykopaateiksi"? Väliotsikko johtuu siitä, että "Eurotieteen päivät" tänä kesänä Tukholmassa asetti erityiseksi tehtäväkseen "yrityspsykopaattien" tunnistamisen, ja se ei varmasti ole ihan helppoa, ainakaan ilman "peilisoluja"…Ja juuri se asia sai valtavan julkisuuden täällä Suomessakin, ainoana asiana Tukholman "Euroscience-päiviltä…

Peilisoluteoria EI OLE psykologian eikä neurofysiologiankaan vallitsevan tieteellisen ihmiskuvan mukainen. Sitä vastoin Harin mittaustulokset sinänsä sitä ovat.

Jos "peilisoluteoria" on TOSI; niin KOKO NEUROFYSIOLOGIA JA KOKO PSYKOLOGIA, KAIKKIALLA MAAILMASSA, MENEVÄT TÄYSIN UUSIKSI, ja ne korvataan "Harin-Rizzolattin paradigmalla", ja kaikki vanhat auktoriteetit Freudista ja Pavlovista Skinneriin, Leontjeviin, Granitiin ja niin edelleen lentävät kaaressa tunkiolle, "peräkanaa kuin köyhän talon porsaat", ja siellä pysyvät…

Nämä Harin esittämät MITTAUSTULOKSET eivät ole Pavlovin-Vygotskin tieteellistä ihmiskuvaa, ns. YHTEISKUNTATIETEIDEN STANDARIMALLIA mitenkään "HAASTANEET", vaan päinvastoin VAHVISTANEET SEN TODEKSI niin hyvin kuin nuo kokeet suinkin vain olisivat voineet tehdä.

Viimeinenkin järjenkipinä savustettu ulos "marxilaisena" Helsingin ylipiston psyykentutkimuksesta?

Asia on pistettävä asiamukaiseen tieteelliseen selvitykseen. Hyssyttely ja perin juurin väärä "kollegiaalisuus" on nyt vahingoksi, sellainen "Rinteen ja Riekkisen kollegiaalisuus" nimittäin.

Muiden yliopistoiden asianomaisten laitosten pitäisi myös saada käyttöoikeus niihin verovaroin hankittuihin Helsingin yliopiston huippulaitteisiin, niitä EI SAA monopolisoida noin epämääräisten teorioiden soveltamiseen.

Mahtaisikohan osasyynä Helsingin yliopiston surulliseen kehitykseen olla EU:n lisäksi ja siihen liittyen se, minkä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Janne Kivivuori paljasti Tieteessä tapahtuu 8/2000 -lehdessä, hänen vaatiessaan professori Juha Siltalaa oppilaineen savustettavaksi ulos yliopistolta:

http://www.tsv.fi/ttapaht/012/kesk.htm#kys

" Ennustan, että tulevaisuudessa suomalaisille tiederahoittajille tullaan tarjoamaan yhä enemmän historian, kulttuurin tai yhteiskunnan tutkimukseksi naamioitunutta psykoanalyyttista - tai väljemmin "psykodynaamista" - kirjoittelua."

"Tilanne on niiden osalta nyt jossain määrin samankaltainen kuin marxilaisten opinnäytteiden kohdalla 1980-luvun alussa. Jo aloitetut työt saatettakoon päätökseen, mutta uusien hankkeiden käynnistämiseen on syytä suhtautua varsin varauksellisesti."

Eli että marxilaiset oli tuolloin jo kymmentä vuotta aikaisemmin savustettu ulos!

Ja "marxilaiseksi" oli sitten ilmeisesti ihmiskuvan alueelta katsottu kaikki muu (esimerkiksi behaviorismikin, mm. Yhdysvaltain armeijan ja sitä kautta NATOnkin johtava psykologinen, niin ikään ehdollistumisteoriapohjainen suuntaus), paitsi tunnustukselliset teologia ja sosiobiologia, ja silloin vielä myös psykoanalyysi, jonka vuoro oli nyt tullut "väistyä"…

Pitäisikö ottaa harkittavaksi, että jos ei tyyli muutu, niin Helsingin yliopistosta tehtäisiin "Kirkollisten ja EU-asioiden ammatti/bisneskorkeakoulu", jolla EI OLISI tiedeyliopiston statusta?

Risto Koivula, DI, Tampere

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (35)

Foorumin nimi pitäisi muuttaa muotoon "Tieteenvastustus.fi". Täällä ei tunnu mikään tieteenhaara kelpaavan, palstan maallikot tietävät kaiken paremmin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Katkeruus voi myös aikaansaada osuvaa kritiikkiä. Olisipa mielenkiintoista nähdä, miten esim. Hari pystyisi vastaamaan mainittuihin puutteisiin.

Peksa
Katkeruus voi myös aikaansaada osuvaa kritiikkiä. Olisipa mielenkiintoista nähdä, miten esim. Hari pystyisi vastaamaan mainittuihin puutteisiin.

Voip olla, mutta tämä foorumi ei kyllä ole sellainen areena jolle vaivautuisin väittelemään jos olisin Hari.

hcesar
Seuraa 
Viestejä13039

Tulee ihan mieleen vanhan palstan ketju "Miksi tiede on länsimaista?" Se oli kristillishihhuleiden ketju, pyrittiin todistelemaan, että tiede on länsimaista ja sen on sitä siksi, että länsimaissa uskotaan/on uskottu Raamatun Jumalaan.

Tämän ketjun nimi pitäisi olla "Miksi tiede on neuvostoliittolaista?"

Eiköhän kaikki käyttäytyminen ole aivoperäistä, mitäs muutakaan, vai väittääkö joku vastaan? Tuossa on vaan selitetty tai pyritty selittämään aivotoiminnan pohjalta jotain ihmisen käytöstä. Toisin sanoen tarkasteltu objektiivisesti mitä siellä aivoissa itseasiassa tapahtuu sen sijaan, että pyöritellään abstrakteja asioita paperilla, kuten nuo vanhan koulun ehdollistumistutkijat on tehnyt. Vielä toisin sanoen teoriaa on viety eteenpäin, tarkennettu ja uutta tietoa kerätty.

Mitä? Miten otsikko muuttui kesken kaiken? Sehän oli alussa "haistajne tiede"

Hari on ulkomailla arvostettu suomalaistutkija ja hänen tutkimusalaansa kuuluu mm. peilisolut.

Arkkiksen omaksumien vanhentuneitten käsitysten mukaan peilisoluja ei voi olla olemassa. Ei kannattaisi olla niin varma.

anomalia
Mitä? Miten otsikko muuttui kesken kaiken?

Hari on ulkomailla arvostettu suomalaistutkija ja hänen tutkimusalaansa kuuluu mm. peilisolut.

Arkkiksen omaksumien vanhentuneitten käsitysten mukaan peilisoluja ei voi olla olemassa. Ei kannattaisi olla niin varma.
Moden karvainen käsi kävi

Minä kun jo luulin, että RK olisi rauhoittunut. Riitta Harin saama tiedepalkinto laukaisi näköjään psykoosin taas päälle.

Echi
:lol: Minä kun jo luulin, että RK olisi rauhoittunut. Riitta Harin saama tiedepalkinto laukaisi näköjään psykoosin taas päälle.Akatemian psyykoosi päin vastoin "laukaisi palkinnon".

Jakoihan se Hitlerkin vielä bukkerin ovellakin rautaristejä.

Ei auta puoskaritiedettä, ei.

Katokato, H-kortti jo keskustelun ensimmäisellä sivulla. Tää on nyt Game over sun osalta, Arkkis

linkki
Foorumin nimi pitäisi muuttaa muotoon "Tieteenvastustus.fi". Täällä ei tunnu mikään tieteenhaara kelpaavan, palstan maallikot tietävät kaiken paremmin.Ei ole palstan vika.

Sitä paitsi kansa tietää joukkona kaiken, minkä jotkut aina silloin tällöin unohtavat.

asdf
Tulee ihan mieleen vanhan palstan ketju "Miksi tiede on länsimaista?" Se oli kristillishihhuleiden ketju, pyrittiin todistelemaan, että tiede on länsimaista ja sen on sitä siksi, että länsimaissa uskotaan/on uskottu Raamatun Jumalaan.

Tämän ketjun nimi pitäisi olla "Miksi tiede on neuvostoliittolaista?"
Ihan hyvä keskustelunaihe.

Twilight
Eiköhän kaikki käyttäytyminen ole aivoperäistä, mitäs muutakaan, vai väittääkö joku vastaan? Tuossa on vaan selitetty tai pyritty selittämään aivotoiminnan pohjalta jotain ihmisen käytöstä. Toisin sanoen tarkasteltu objektiivisesti mitä siellä aivoissa itseasiassa tapahtuu sen sijaan, että pyöritellään abstrakteja asioita paperilla, kuten nuo vanhan koulun ehdollistumistutkijat on tehnyt. Vielä toisin sanoen teoriaa on viety eteenpäin, tarkennettu ja uutta tietoa kerätty.Hari ei ole tiennyt mitään, ei i:tä s:n leuan alta alan teoriapohjasta ryhtyesään tulkitsemaan kuviaan.

Retard
Seuraa 
Viestejä28258
Arkkis
Twilight
Eiköhän kaikki käyttäytyminen ole aivoperäistä, mitäs muutakaan, vai väittääkö joku vastaan? Tuossa on vaan selitetty tai pyritty selittämään aivotoiminnan pohjalta jotain ihmisen käytöstä. Toisin sanoen tarkasteltu objektiivisesti mitä siellä aivoissa itseasiassa tapahtuu sen sijaan, että pyöritellään abstrakteja asioita paperilla, kuten nuo vanhan koulun ehdollistumistutkijat on tehnyt. Vielä toisin sanoen teoriaa on viety eteenpäin, tarkennettu ja uutta tietoa kerätty.Hari ei ole tiennyt mitään, ei i:tä s:n leuan alta alan teoriapohjasta ryhtyesään tulkitsemaan kuviaan.Tietenkin, eli kun pseudohistoriasta hieman ennätät ottaa etäisyyttä, on tietysti aika ryhtyä saarnaamaan pseudopsykologiasta.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

anomalia
Mitä? Miten otsikko muuttui kesken kaiken? Sehän oli alussa "haistajne tiede"

Hari on ulkomailla arvostettu suomalaistutkija ja hänen tutkimusalaansa kuuluu mm. peilisolut.

Arkkiksen omaksumien vanhentuneitten käsitysten mukaan peilisoluja ei voi olla olemassa. Ei kannattaisi olla niin varma.
Asioan absolut varma, ja siitä on huudettu kurkku putkella niin Harille, Yliopiston johdolle kuin ns. suurelle yleisöllekin sekä Suomessa että ulkomaillla.

http://keskustelu.skepsis.fi/html/Kesku ... iID=150509

http://nakokulma.net/arkisto/index.php? ... #msg168366

http://nakokulma.net/arkisto/index.php? ... #msg192237

http://nakokulma.net/arkisto/index.php? ... #msg210049

-:)lauri
Arkkis
Twilight
Eiköhän kaikki käyttäytyminen ole aivoperäistä, mitäs muutakaan, vai väittääkö joku vastaan? Tuossa on vaan selitetty tai pyritty selittämään aivotoiminnan pohjalta jotain ihmisen käytöstä. Toisin sanoen tarkasteltu objektiivisesti mitä siellä aivoissa itseasiassa tapahtuu sen sijaan, että pyöritellään abstrakteja asioita paperilla, kuten nuo vanhan koulun ehdollistumistutkijat on tehnyt. Vielä toisin sanoen teoriaa on viety eteenpäin, tarkennettu ja uutta tietoa kerätty.Hari ei ole tiennyt mitään, ei i:tä s:n leuan alta alan teoriapohjasta ryhtyesään tulkitsemaan kuviaan.Tietenkin, eli kun pseudohistoriasta hieman ennätät ottaa etäisyyttä, on tietysti aika ryhtyä saarnaamaan pseudopsykologiasta.Juuri näin teen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat