Seuraa 
Viestejä45973

Oikeustiede ei ole alaani, joten yleensä en puutu lakien tai niiden säätämisen kiemuroihin. Nyt se kutienkin pitää tehdä. Kyseessä on
perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä oleva Suomen joukkojen lähettämistä koskeva tulkinta, ja hyvin monimutkainen ja monipuolinen, Selvitäänköhän tästä? Mutta te keskustelijat voitte jatkaa?

Täällä on, ja toimittajat tietysti ensimmäisinä hotkottamassa, totuttu ajattelmaan perustuslakiasioita varsin amerikkalaisesti. Tulkinta eiliseltä, koska nääs Suomessa ei ole perustuslakia tulkitsevaa tuomioistuinta, kuten USAn Korkein Oikeus, täällä sitä tulkitsee perustuslakivaliokunta.
VÄÄRIN. USAn Korkein Oikeus voi tulkita jonkin lain perustuslain vastaiseksi. Suomessa semmoista tulkintaa ei voi esittää kukaan eikä mikään.

Suomessa kyse jo 1919 oli kyse siitä, että eduskunta korkeimman vallan haltijana itse tulkitsi perustuslakia. Ja tätä tulkintaa nimenomaan on joidenkin lakien säätäminen perustuslakien säätämisjärjestyksessä.
Perustuslakivaliokunta puolestaan päätttää, milloin tämä järjestys jonkin lain kohdalla tarvitaan. Mitään perustuslain vastaista lakia ei Suomessa voi olla.

Asian käsittely eduskunnan valiokunnissa on salaista, vain annetut mietinnöt julkisia. Tästäkin asiasta tiedämme vain julkisuudesta puhutun perusteella.

Presidentin oikeus Ylipäällikkönä päättää joukkojen lähettämisestä.
Tämä oikeus haluttaisiin sivuuttaa. Ja tähän on heti huomautettava, että ei ole yksilöity tahoa, eikä ole voitukaan, joka päättäisi presidentin sijasta. Suomi ei ole liittynyt virallisesti NATOon ja antanut sille joukkojensa komentoa. EUn perustuslaki meni kumoon, puhumattakaan, että Suomessa olisi tehty laki komennon siirtämisestä EUlle. Tältä osin puuhastelu Ylipäällikön vallan kumoamisesta on vahvasti ennenkaikainen.

Perustelu, että Suomi olisi " terrorismin vastaisessa" tai muussa sodassa, jolloin joukkojea tarpeen mukaan tulsi lähettää ilman muuta. Iso Poika
Bush kyllä on julistanut sodan terrorismille koko maailmassa. Myös pikkupoika Putin aikoo iskeä " terroristeja vastaan" koko maailmassa.
Ja mahdollisesti Tony Blair ja Britannia myös. Edelleen, Irakin tapauksessa erinäiset maat ovat lähettäneet joukkoja. Erityisesti Mongolian tapaus teki monet Suomessa kateellisisiksi. Suomen tapauksessa ei kuitenkaan ole olemassa yleistä eikä maakohtaistakaan päätöstä. Ennen sitä ei voi olemassa mitään " ilman muuta" tulkintaa. Mitä Suomi on sopinut, koskee vain poliisi- ja rajavartioyhteistyötä.

Eikä enempää minun mielestäni kaivatakaan. Me emme tarvitse mitään Suomen sodanjulistusta. Ja sanon: EI SUOMEN POIKIA SOTAAN ULKOMAILLE.

Asiaan sisältyy samalla toisenlainen ihan päivastainen kiemura, että
presidentti voisi yksin päättää Suomen poikien lähetämisestä sotaan.
Nykyisen perustuslain mukaan presidentti ja hallitus harjoittavat ulkopolitiikkaa yhdessä. Edelleen, kansainväliset sopimukset on vahvistettava eduskunnassa. Ja tuo joukkojen lähettäminen, se on hyvin lähellä sotaa oleva toimi. Päätös sotatilasta on vahvistettava eduskunnassa. Siis: Presidentti ei päätä sodasta ja rauhasta ynä joukkojen liikennallepanosta tai lähettämisestä ihan yksin, vaan
hallituksen ja eduskunnan myötävaikutuksella.

Todella omituista, että kilpaillaan siitä, kenellä on kunnia lähettää Suomen
poikia kriisinhallintaan eli sodanvaaraan ja sotaan ulkomaille. Kun kyse
pitäisi olla siitä, että joukkoja ei lähetettäisi. Ja varsinkaan asevelvollisia.
Tähänasti asevelvollisen ei ole tarvinnut lähteä tehtäviin ulkomaille, vaan laillinen velvollisuus koskee vain " Isänmaan ja sen laillisen yhteiskuntajärjestyksen" puolustamista. Ja onko armeijaan kantapeikoiksikaan värvättyjen käyttö ulkomaisessa sodassa ainakaan
" Isänmaan" tai varsinkaan Suomen kansan edun mukaista.

EI SUOMEN POIKIA SOTAAN ULKOMAILLE. Ja sen tulkinnan haluaisin
sekä presidentiltä, hallitukselta, eduskunnalta ja sen perustuslakivaliokunnalta.

Laitanpa asian eri vaihtoehdot myös punnittaviksi äänestykseen.

Asiaan on sotkettu myös kysymys YKn mahdollisesta mandaatista.
Suomessa ei kuitenkaan ole hyväksytty mitään kansainvälistä sopimusta eikä myöskään kotimaista lakia, että olisi mitään velvollisuutta tai tarvettakaan noudattaa jonkin YKn mandaattia.
Suomella on, ainakin toistaiseksi, asiassa täysin suvereeni päätäntävalta.
Eikähän YKn päätöksiä niin halutessaan noudata edes sen omat suuret
pysyvät jäsenet YKn turvallisuusneuvostossa. Miksi Suomen pitäisi ottaa semmoisia velvollisuuksia, jotia ei ole muillakaan mailla?

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (43)

Turvatakuut kyllä kelpaavat, mutta mitään niiden ansaitsemiseksi ei näköjään kukaan ole valmis tekemään.

Andúril
Turvatakuut kyllä kelpaavat, mutta mitään niiden ansaitsemiseksi ei näköjään kukaan ole valmis tekemään.

Kertoisitko kaikkein ensimmäiseksi, mitä tai keitä vasten turvatakuita tarvittaisiin. Ennnenhän perusteena oli "ryssä". Onko hallussasi tietoa, että " ryssä" aikoisi hyökätä Suomeen, siis suomlaisten itse antamatta
vakavaa aihetta ja syytä siihen? Toinen asia on kuulu " kansainvälinen terrorismi". Tähän asti riitävä turva ja sen takuut on katsottu saatavan poliisyhteistyöllä, myös Venäjän kanssa. Mistä tulee uusi tarve, että tässäkään asiassa turvatakuita ansaittaisiin Suomen joukojen osallistumisella?

Mikäli Suomi liitettäisiin NATOon, ja sen joukot, päinvastoin kuin ainakin Ranskan, sen joukot luovutettaisiin sen komentoon, tilannehan olisi toinen.
Mutta päätöstä ei ole vielä tehty, ja meitä on, ainakin toistaiseksi, monta sitä vastaan. Joten. tätltä kannalta mainittu asian käsittely perustuslakivaliokunnassa on ennenaikainen. Ei välttämättä kovin paljon etuajassa. Pidän melko mahdollisena, että pressanvaalit
käytyä Suomea liitetään NATOon jo kovalla tohinalla. Silloinhan olisi myös Iso Poika Bushin kevätsotaretken aika, sikäli kuin hänen poliittinen asemansa itse USAssa antaa mahdollisuutta enää minkään sotaretken järjestämiseen.

Sinä puhut turvatakuiden ansaitsemisesta. Ja minä toistan:
EI SUOMEN POIKIA SOTAAN ULKOMAILLE.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Turvatakuut kyllä kelpaavat, mutta mitään niiden ansaitsemiseksi ei näköjään kukaan ole valmis tekemään.

Olen samaa mieltä, on lapsellista edes ajatella saavansa mitään ilmaiseksi. Tässäpä on ihmettelemistä kaikille. Kuka lähtee sotimaan bushnismin puolesta? Vapaaehtoisia?

Syncis
Turvatakuut kyllä kelpaavat, mutta mitään niiden ansaitsemiseksi ei näköjään kukaan ole valmis tekemään.Olen samaa mieltä, on lapsellista edes ajatella saavansa mitään ilmaiseksi. Tässäpä on ihmettelemistä kaikille. Kuka lähtee sotimaan bushnismin puolesta? Vapaaehtoisia?

Öljyn vuoksi ei huvittaisi (vaikka jenkkien "öljysodat", joiksi kaikki heidän toimintansa näköjään poikkeuksetta aina leimataan, varmistavatkin suht edullisen bensan vielä täälläkin), mutta terrorismia, kommunismia yms. paskaa vastaan kyllä voisi lähteäkin sotimaan.

Andúril
Syncis
Turvatakuut kyllä kelpaavat, mutta mitään niiden ansaitsemiseksi ei näköjään kukaan ole valmis tekemään.Olen samaa mieltä, on lapsellista edes ajatella saavansa mitään ilmaiseksi. Tässäpä on ihmettelemistä kaikille. Kuka lähtee sotimaan bushnismin puolesta? Vapaaehtoisia?

Öljyn vuoksi ei huvittaisi (vaikka jenkkien "öljysodat", joiksi kaikki heidän toimintansa näköjään poikkeuksetta aina leimataan, varmistavatkin suht edullisen bensan vielä täälläkin), mutta terrorismia, kommunismia yms. paskaa vastaan kyllä voisi lähteäkin sotimaan.

Ole sitä mieltä kuin olet. Mutta onko Suomessa tehty jo päätös sotaan osallistumisesta, ja ilman sitä joukkoja ei voi lähettää kukaan eikä mikään. Tahi teinen mahdollisuus, että joukot olisi annettu NATOn tai jonkin EUn elimen komentoon, joka päättäisi joukkojen lähettämisestä myös Suomesta, ynnä käyttämisestä.

Saattaa kyllä olla, että Suomea liitetään kovalla tohinalla NATOon heti pressanvaalien jälkeen, ihan riippumatta siitä, kuka kolmestakin mahdollisesta valitaan. Mutta vielä ei olla niin pitkällä. Voi kyllä olla, että
tohina perustulakivaliokunnasta ennakoi kohta alkavaa suurempaa tohinaa.

Venäjä, uusrikkaiden ja pikkupoika Putinin Venäjä, on nykyään hyvin altis täyttämään imperialismin vaatimuksia, kunhan vain öljystä maksetaan hyvin. Voisiko Venäjä tehdä, tai sallia jossakin tehtäväksi, jotakin, joka perusteena Suomi voitaisiin toheltaa NATOon? Vrt. taannoiset lennot Suomen rajan tuntumassa.

Pidätte pikku juttuna, kaksi ääntä puolesta mutta vastaankin vain kahdeksan. Lähetettävien miesten, tai voihan joumkossa olla naisiakin, toistaiseksi kuulemma on sata.

Kun kyseessä on sotakelpoinen ja jopa heti kärjeksi lähetettävä joukko, oletteko ajatelleet, että se vois alkaa sotaan, jossa ainakin niiden sotilaiden osalta olsi mukan myös Suomi. Oletteko kuulleet koskaan, minkä ja keiden pitäsi päättää Suomessa sodasta ja rauhasta. Vai päättääkö mahdollinen vihollinen sen Suomen puolesta?

Jos ja kun Suomi odetaan joutuneeksi sotaan, sitten ei ole ylärajaa, paljonkoa joukkoja voi lähettää. Tuo ensivalmiusjoukko eli nopean toiminnan joukko, se nimenomaan Suomen kohdalta on keino ja mahdollisus ylitää sodan kynnys. - Suurvalloillahan tuota kynnystä ei ole, noilla turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenillä. Vasta sodan pitkittyessä, kasvaessa, ja jos se vaatii paljon rahaa, kuten nyt Irakin retki edelleenkin vaatii, kysellään, miksi, miten ja kennen on vastuu, ja miten sota mahdollisesti saataisiin päättymään. Mutta meillä tässä mainitussa yhteydessä kysellään, miten sota saataisiin alkamaan. Kun se on alkamaan saatu, sitten kaikki on yksinkertaista.

ArKos itse
Jos ja kun Suomi odetaan joutuneeksi sotaan, sitten ei ole ylärajaa, paljonkoa joukkoja voi lähettää.

Monet Nato-maat, joukossa mm. Norja ja Tanska, taistelevat Afganistanissa rättipäitä vastaan, eikä ketään ole vaadittu lähettämään ylenpalttisesti joukkoja. Voisi kai sanoa, että kukin kykyjensä mukaan. "Ajatus on tärkein", ja lähettämällä pienenkin taistelujoukon pahuuden voimia vastaan maa osoittaa todella aidosti haluavansa toimia oikean asian puolesta ja myös olevansa valmis ryhtymään sanoista tekoihin. Mitäs sitten, vaikka saisimmekin päällemme rättipäiden vihat? Nehän vihaavat kaikkea ei-islamilaista jo muutenkin.

Andúril

...rättipäitä
...pahuuden voimia vastaan
...oikean asian puolesta
...sanoista tekoihin. [/quote]

:) Onko sinulla jokin sanakirja vai imetkö näitä Herrojesi puheista?

"Ajatus on tärkein", ja lähettämällä pienenkin taistelujoukon pahuuden voimia vastaan maa osoittaa todella aidosti haluavansa toimia oikean asian puolesta ja - clips -
Vierailija

Värväys toimistovaan tohon hämeenkadulle sitte, että saadaa sotilaita.

Tuskin sinne ketään pakotetaan.

Selvää julmuutta, mutta älä sinä ruoki ja synnytä samaa julmuutta typerillä sanavalinnoilla. Ihmisen mitta on ihmisen mieli, toisten silmin. Joskus vanhempana fiksu ymmärrys ja hyvä sydän on komeaa.

Minä en varsin paljon piittaa Suomen nykyisten kalevanpoikien virallisista puhelemisista. Paavo Lipposta tänään Lauantaiseurassa ei kuitenkaan voinut olla katsomatta. Häneltä kyseltiin nyt ilmijulkisesta perustuslakikiistasta, aiheessa Suomen poikien lähettäminen sotaan ulkomaille. Vain sata miestä siiven alle, mutta siitä on hyvä alkaa.

Paavo sanoi, että tarkoitus on turvata Suomen täysimääräinen osallistuminen EUn toimiin. Niin minäkin olen asian ymmärtänyt.
Sillä erolla, että minun mielestäni sitä ei kaivata ollenkaan. Tässä asiassa vasemmistokin, johon varsinaisesti en lue sosdemeja, nukkui, kun päätös itse joukoista tehtiin. Minäkin. Änkyrät kyllä vastustivat, mutta tavalla, joka tulkittiin rauhanhärinnäksi. Että toimenpiteestä vois seurata Suomenkin osallsituminen sotaan, siitä ei puhuttu. Ja nyt, kun minä otan sen puolen esiin, änkyrät puolestan nukkuvat. Tuolloin, liian huomion välttämiseksi, ei haluttu käsitellä lähettämisen vastuuksymyksiä, tai ei ajateltukaan tarvittavan sen puolen käsittelyä.

Lipponen sanoikin omana kantanaan, että päätös edellyttää presidentin ja hallituksen yhteistyötä ja yksimielisyyttä. Eli oikeastaan, tulkitsen hänen kantansa, että oli tarpeetonta tuodakaan mitään lakia eduskuntaan.

Se nyt kuittenkin tuotiin. Sekä pääministeri Matti että oikeusministeri Leena halusivat, että asian yhteydessä jokin nimenomaan painaa puumerkkinsä. Mieluummin pressa kuin Matti itse, jonka varmentajana vaikka oikeusministeri Leena.

Perustuslakivaliokunta. Sinne oli valittu mm. Kimmo Sasi, Arja Alho ja muitakin, joita ei kaivattu toiminnallisesti tärkeämmissä valiokunnissa.
Kun ehdotettu laki saapui sinne, nämä näkivät tilaisuutensa olla tärkeitä, painaa oman ihan ison Eskon puumerkkinsä. Siitäkin huolimatta, vaikka mm. kokoomuksenkin kannalta piti olla tärkeintä " täysimääräinen osallistumine EUn toimiin", kuten siis PL asian äsken ilmaisi.

PLn kanta jatkokäsittelyyn kuin Riitta Väisäsenkin toisinaan: Rauhoitutaan, otetaan ihan rauhallisesti. Lasta, siis pääsyä mukaan, ei saa heittää pesuveden mukana.

Minun kantani, että päästä ei pidä mukaan ollenkaan, siitä voi seuratakin rauhan turvaamisen sijasta sota. Kuitenkin asia edenneen minustakin huolimatta johonkin päätökseen 2006 aikana. Päätös olisi myös se, että
mitään päätöstä ei panna paperille. Pressan ja hallituksen oletetaan päättävän lähettämisestä tai lähettämättä jättämisestä yksimielisesti.

Mikäli en väärin muista, myös perustuslakivaliokunta valitaan joka
istuntokauden alussa, eli taas helmikuussa. Ratkaisua huomattavasti helpottaa, jos siirretään toisiin valiokuntiin ne lähes kaikki, jotka
vajaasti lukutaitoisina ja ihan kirjoitustaidottomina halusivat piirtää Eskon puumerkkinsä. Perustuslaissa ei liene myöskään pykälää, joka estäisi uuden perustulakivaliokunnan kumoavan edeltäjänsä kannan, tahi hyllyttävän sen merkitystä vailla arkistoon.

Vielä kerran, sadankin miehen lähettäminen riittää sodan alkamiseen, ja yksikin kaatunut joukosta, vaikka aseonnettomuudessakin, varmentaa sen. Juuri sodan kynnyksen laskeminen, se on vireillä olevan toimenpiteen
eräs tärkeä tarkoitus.

"Presidentti hallituksen ja eduskunnan hyväksyessä" erittäin hyvä vaihtoehto.

Mikähän kumman draama tämäkin edes on? Eikös kaikkia EU, YK, ja ties mitkä joukot ole vapaaehtoisista valittuja jotka ovat hyväksyneet ammattivalintaansa liittyvät riskitekijät?

Andúril
Turvatakuut kyllä kelpaavat, mutta mitään niiden ansaitsemiseksi ei näköjään kukaan ole valmis tekemään.

Osuit asian yhtimeen. Meiltä puuttuu Risto Rytin henkeä.

Ryti huolehti suomalaisista, mutta nykyinen presitantta murehtii vain sitä, että tuleeko Venäjän pojan jalkaan pipi kun on pahoja maamiinoja.

NeoKonservatiivi
"Presidentti hallituksen ja eduskunnan hyväksyessä" erittäin hyvä vaihtoehto.

Mikähän kumman draama tämäkin edes on? Eikös kaikkia EU, YK, ja ties mitkä joukot ole vapaaehtoisista valittuja jotka ovat hyväksyneet ammattivalintaansa liittyvät riskitekijät?

Että matkaan voidaankin lähteä, kuten jo on lähdetty Ranskan muukalaislegioonaan tai jotkut USAn palvelukseen, ilman Suomen valtiovallan mitään hyväksyntää. Niin tosiaankin voidaan lähteä, joskaan lähtö ilman virallista Suomen lupaa ei ole ollut laillista.
Tätä ei kuitenkaan tarkoiteta virallisesti päätettyjen valmiusjoukkojen kohdalla, Suomen osuus sata miestä siiven alle. Asiassahan ei ole mitään ongelmaa, jos sekä presidentti että hallitus ovat keskenään yksimielisiä. Jotkut kuitenkin lie ajatelleet, että näin ei silloin olisikaan. Ja siksi tämä asia tuli esille ja kasvoi plv:n Eskojen takia jopa suureksi kiistaksi.

kalmankenkku
Andúril
Turvatakuut kyllä kelpaavat, mutta mitään niiden ansaitsemiseksi ei näköjään kukaan ole valmis tekemään.Osuit asian yhtimeen. Meiltä puuttuu Risto Rytin henkeä.

Ryti huolehti suomalaisista, mutta nykyinen presitantta murehtii vain sitä, että tuleeko Venäjän pojan jalkaan pipi kun on pahoja maamiinoja.

Vasemmistolaisina itseään pitävien pitäsi lukea mm. lainaamani ja muitakin oikeistolaisten viestejä. Niin, Suvi-Anne, Esko-Juhani ja
Esko-MEPpi, kyse ei ole rauhan turvaamisesta vaan presidentti Rytin hengen taikomisesta, kuin Aladdinin taikalampusta. Ja Mannerheiminkin.
Hän vain oli sen verran viisaampi, että johti lopulta Suomen rauhaan, josta syystä myöskään sodan aloittamisen ja jatkamisenkaan kysymystä ei hänen kohdallaan käsitelty.

Jos Tarja-tätikin todetaan vasemmistolaiseksi, takuulla oikeistoäänestäjät ja keskustalaisiakin kaikkoaa hänen takaansa, eikä häntä enää valita.
Hänen kohdaltaan kiista sadankin miehen joukon lähettämisestä siiven
alla päättyy.

lierik
Seuraa 
Viestejä4922

Asia liittyy paljon siihen, kuinka syvälle EU:n "ytimeen" Suomen on tarkoitus lopulta integroitua. Lipponen ankarana EU-kassarana esittää ennen koko päätäntävallan päättämistä päätöstä kriisinhallintajoukkojen perustamisesta.

Mielestäni nykyisenkin perustuslain mukaan tällaisista asioista päättää Presidentti yhdessä hallituksen kanssa, ei kumpikaan yksinään. Ihmettelen koko häslinkiä, taitaa liittyä presidentinvaaleihin, niin Työväen Presidenttiehdokas pääsee esiintymään esikuviensa 20-30 luvun Suomen valtionpäämiesten mahdollisena seuraajana suurena perustuslain puolustajana.

Edit: Tämä jäi venymään, kun etsin tytölle Harry Potter-tietoja, haluaa elokuviin tänään, jäi tuo Kalmankenkun kommentti huomioimatta. Oletko muuten tanttapresidentistä puhuessasi miettinyt hänen mielipiteitään pakolaisista ja verrannut niitä muihin ehdokkaisiin?

Eniten maahanmuutajien tuloa Suomeen ehdokkaista rajoittaisi Halonen, suosiollisin asialle on Sauli Niinistö, ihailemasi Rytin puolueesta.

Mistä muuten yleensäkin päättelet, että ne miinat ovat Venäjää vastaan tarkoitetut, ei missään niin ole sanottu?

Edit 2. Meillä on paljon yhteistä maaraajaa NATO:n kanssa Suomen ja N-Liiton YYA sopimuksen mukaan tarvittaessa yhteisin voimin taphtuvasta puolustuksessa viittattiiin aika suoraan lännestä tulevan hyökkäyksen sotilaalliseen uhkaan. En näe asian oleellisesti muuttuneen noista ajoista, tuntien tuntien päänatomaan voimakkaan sotilaallisen hyökkäystarpeen rauhaa rakastaviinkin maihin. Ainakaan ne eivät ole sotilaallisesti USA:aa uhkailleet.

Lierikki Riikonen

lierik
Asia liittyy paljon siihen, kuinka syvälle EU:n "ytimeen" Suomen on tarkoitus lopulta integroitua.

Mitä syvemmälle, sen parempi, varsinkin nyt, kun ensimmäistä kertaa Suomen historiassa on ylipäätään mahdollisuus päästä asemiin, joista saa äänensä kuuluviin. Ei helvetti, jos vasurit nyt ryssivät tämän ainutlaatuisen tilaisuuden. Suomen asema on sotilaallisetikin erikoinen, sillä olemme tapelleet ryssien kanssa useammin kuin yksikään toinen Euroopan maa, ja näistä maista Suomi on myös Britannian ohella ainoa Toiseen maailmansotaan osallistunut maa, jonka ylitse ei suoraan kävelty ja joka säästyi kommunistidiktatuurilta (vaikka vähältä piti) ilman läntisiä apujoukkoja Suomen maaperällä.

lierik
Mistä muuten yleensäkin päättelet, että ne miinat ovat Venäjää vastaan tarkoitetut, ei missään niin ole sanottu?

Lierikille on tainnut muutama asia Suomen historiasta jäädä vähintäänkin epäselväksi, ellei ole peräti kokonaan "unohtunut" tai "jäänyt huomaamatta".

Suomessa perustuslaki sanoo yksiselitteisesti, että EU-asiat hoitaa pääministerin johtama valtioneuvosto ja ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti. Tulkintakysymys onkin, onko kriisinhallinta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vai EU-politiikkaa. Minun nähdäkseni täysin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Perustuslakivaliokunta näkee asian toisin.
Suomessa ei ole tapana kritisoida perustuslakivaliokuntaa, ja niinpä ei pitäisi keskustella siitä, oliko se oikeassa. Hallitus haluaa muuttaa perustuslakia, jotta ei tarvitse muuttaa kriisinhallintaa. Erittäin järkevää.
Suomella ei ole tarvetta liittyä Natoon vain, koska jotkut katsovat, että Suomi tarvitsee turvatakuut. Suursota on mahdollinen, mutta kuka kuvittelee Naton auttavan Suomea, jos sillä on omakin sota käynnissä. Mitään EU-puolustusydintä ei ole olemassa ja toivottavasti ei koskaan tulekaan. Suomen tulee puolustautua, jos sota tulee, mutta ei kerjätä verta nenästään.
Miinojen luopumisessa Halosella on omat perusteensa. Jos Venäjä hyökkää, niin ketä auttaa pari miinaa, kun puolustettavaa rajaa on yli tuhat kilometriä. Sitäpaitsi miinoista ei ole puhuttu enää pitkiin aikoihin. Nyt olisi paras keskittyä torjumaan kapitalistien invaasio.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat