Seuraa 
Viestejä45973

www.aselaki.com

Esitys uudeksi Ampuma-Aselaiksi. Syynätään luvanhakijat, ei aseita ja estetään niiden päätyminen vääriin käsiin. Miten on, miten tuollainen toimisi? Olisiko se parempi vai huonompi kuin jokin muu vaihtoehto?

Levittäkää linkkiä eteenpäin jos yhtään miellyttää!

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (26)

Erityisen vaarallisella ampuma-aseella tarkoitetaan:

1) sinkoa, kranaatinheitintä, takaaladattavaa tykkiä sekä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaavaa ampuma-asetta sekä ohjus- ja raketinheitinjärjestelmää;
Ihan kuriositeettinä, oletko sitä mieltä, että yllämainitut kuuluvat yksityishenkilöiden kokoelmiin?

Ihan kuriositeettinä, oletko lukenut vallitsevaa aselakia:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001

9 §
Erityisen vaarallinen ampuma-ase

Erityisen vaarallisella ampuma-aseella tarkoitetaan:

1) sinkoa, kranaatinheitintä, takaaladattavaa tykkiä sekä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaavaa ampuma-asetta sekä ohjus- ja raketinheitinjärjestelmää;

2) sarjatuliasetta;

3) muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naamioitua ampuma-asetta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija

Miksi ampuma-ase yleensä määritellään samoin kuin tuliase? Myös nykyisessä laissa ja monissa sanakirjoissa haksahdetaan tässä kohtaa. Siinä mielessä tämä ei ole pelkästään semanttinen kysymys, että jalkajouset ovat myös melkoisen tehokkaita aseita. Ne ovat myös nimenomaan ampuma-aseita siinä missä muutkin jouset, jos sana määritellään vähänkään järkevästi.

Myös katapultit yms. jäävät nykyisen ampuma-aseen määritelmän ulkopuolelle mutta ne lienevät harvinaisempia.

Pitäisikö harkita hankkimisluvan ikärajan nostamista? Ammuntaa tai metsästystä on mahdollista harrastaa, vaikkei itse asetta omistaisikaan. Eli sinisellekin kortille vaan edellytykseksi vakiintunut harrastustausta ja riittävä ikä. Tämä on tietenkin epäoikeudenmukaista nuoria harrastajia kohtaan, mutta viimeaikaisten tapahtumien valossa perusteltua.

Voisiko hankintalupaan myös kytkeä säilytysluvan? Nyt tuossa ehdotuksessasi on määrätty asekaappi vihreän kortin ehdoksi, mutta sinisen kortin harrastajalta ei tällaista vaadita. Voisiko aseiden säilytysluvan (kotona pitämisen) rajata pois sinisen kortin harrastajilta?

Hankkimisluvan ikärajan nostaminen nykyisestä viidestätoista ikävuodesta(vanhempien suostumus) taikka ilman kahdeksastatoista ei ole perusteltua, sillä tilastollisesti alle 18-vuotiaat aseenomistajat sijoittuvat vähäisimpien riskiryhmien joukkoon.

Harrastustaustan vaatiminen on kohtuutonta ilman asetta. Tällä päädyttäisiin teoreettiseen tilanteeseen, että ilman tuttuja aseenomistajia harrastustaustan hankkiminen olisi mahdotonta ja edellytettäisiin merkittäviä muutoksia elämään, jotta ampumaharrastuksen voisi aloittaa. Seuraan kuuluminen taas on perustuslainkin vastaista, ja perustelut tälle ovat erinäisten tahojen kykenemättömyys pakottamaan henkilö kuulumaan tahoille edullisiin järjestöihin.

Ampuma-ase määritellään tässä:

Asekorttijärjestelmään perustuvassa ampuma-aselaissa ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla kemiallisen reaktion muodostaman paineen avulla voidaan ampua projektiileja, jotka voivat aiheuttaa hengenvaaran ihmiselle.

Periaate on sama kuin vallitsevan ampuma-aselain räjähde- ja palaessa syntyvän kaasupaineen merkitys, mutta tässä olen täsmentänyt termiä niin, että teholtaan hyvin vähäiset aseet eivät olisi lupakontrollin alaisia. Kemiallinen reaktio on täsmennös ruutikaasupaineesta, sillä on olemassa myös muita vastaavia propellantteja.

Ilma-aseiden, jousiaseiden sekä muiden kuin edellisessä kohdassa määriteltyjen aseiden luvanvaraistamista ei nähdä tarpeellisena, sillä niiden väärinkäyttö suhteessa niiden kokonaiskäyttöasteeseen on niin vähäistä. Lainsäädännössä ei voida lähteä perusolettamuksesta, että kaikki olisivat syyllisiä; syyttömyysperiaatteen takaa jo perustuslaki. Ampuma-aseet voidaan kuitenkin laskea suoraan ihmistä kohti ammuttaessa kyllin tehokkaiksi aiheuttamaan välittömästi kuolettavia vammoja, joten niiden kontrollointia voidaan pitää tarpeellisena.

A-kortille on lähtökohtaisesti esitetty 18 vuoden ikää, mutta kortti voidaan myös myöntää alle 18- mutta vähintään 15-vuotiaalle tämän huoltajien suostumuksella.

Järjestelmä ei perustu viranomaismielivaltaiseen hivuttamiseen, jossa lupa "voidaan" myöntää - toisin sanoen siis tulkinnanvaraisuuksien mukaisesti evätä. Asekorttijärjestelmä lähtee kuitenkin periaatteella "voidaan myöntää", käytännössä kuitenkin "myönnetään", mikäli hakija on moitteeton ja täyttää kriteerit. Tässä kriteereinä pidetään rikosrekisteriä, mielenterveydellisen tilan taustaselvitystä sekä haastattelua, jossa hakijan mahdolliset mielenterveydelliset haitat tulevat esiin. Kriteerien avulla voidaan kartoittaa, onko henkilö itselleen taikka muille vaarallinen.

Luvan myöntämispäätökseen vaikuttavat seuraavat asiat painottaen:

-Käyttäjän soveltuvuus - mielenterveys, rikosrekisteri
-Aseiden säilytysjärjestelyt
-Aseiden käyttömahdollisuudet
-Korttien vaatimat erilliset tutkinnot

Hakijan soveltuvuutta on kaikissa olosuhteissa painotettava erityisesti ja on tehtävä selvitys, jossa henkilö todetaan moitteettomaksi. Tällä tarkoitetaan teknisesti sellaista seikkaa, joka tekee henkilöstä itselleen taikka muille vaarallisen.

B-kortille edellytetään hyväksyttyä asekaappia taikka erikseen viranomaisten tarkastamaa säilytystilaa aseiden vaarallisemman luonteen vuoksi. A-kortille näitä ei vaadita, mutta laki kuitenkin velvoittaa säilyttämään aseet lukittuna taikka aseen osa irrotettuna niin, etteivät ne ole helposti anastettavissa. Aseiden säilyttäminen hirvensarvissa ole sallittua, ellei kyseessä ole hyväksytty turvalukittu huone. Kohtuullisuuden rajassa varkaus- ja väärinkäyttötapauksia ei voida estää, mutta niitä voidaan hankaloittaa oleellisesti oikeanlaisilla säilytysmääräyksillä.

Vierailija

No niin, tunnustetaan nyt aluksi, etten itse ole aseharrastaja, joten en tunne kovin hyvin nykyistä aselakia. Lisäksi näkökulmani on puhtaasti turvallisuuslähtöinen. Mutta toivottavasti harrastajatkin osaavat tarkastella asiaa tästä näkökulmasta.

Bushmaster
Hankkimisluvan ikärajan nostaminen nykyisestä viidestätoista ikävuodesta(vanhempien suostumus) taikka ilman kahdeksastatoista ei ole perusteltua, sillä tilastollisesti alle 18-vuotiaat aseenomistajat sijoittuvat vähäisimpien riskiryhmien joukkoon.Minä olisinkin ollut nostamassa alaikää huomattavasti korkeammalle. 25-vuotta olisi jo kohtuullinen raja. Perusteena tähän riittäisi minusta kouluammuskeluaallon pysäyttäminen. Voi tietenkin olla, että lupakäytännöillä ei ammuskelijoita pidätellä, mutta yrittänyttä ei laiteta. Yhdenkin tragedian välttäminen on jo suuri voitto.

Bushmaster

Harrastustaustan vaatiminen on kohtuutonta ilman asetta. Tällä päädyttäisiin teoreettiseen tilanteeseen, että ilman tuttuja aseenomistajia harrastustaustan hankkiminen olisi mahdotonta ja edellytettäisiin merkittäviä muutoksia elämään, jotta ampumaharrastuksen voisi aloittaa.Eiväthän kaikki muutkaan harrastusvälineet ja ympäristöt ole harrastajien omistamia. Harrastustoiminta on mahdollista järjestää esimerkiksi vuokrattavilla välineillä.

Kuinka moni nuori aloittaa ampumaharrastuksen niin, ettei mukana kuvioissa ole ketään tuttua, aikuista harrastajaa? Onko edes toivottavaa, että tällainen harrastus aloitetaan ilman vanhempien harrastajien ohjausta ja valvontaa?

Bushmaster

Ilma-aseiden, jousiaseiden sekä muiden kuin edellisessä kohdassa määriteltyjen aseiden luvanvaraistamista ei nähdä tarpeellisena, sillä niiden väärinkäyttö suhteessa niiden kokonaiskäyttöasteeseen on niin vähäistä. Lainsäädännössä ei voida lähteä perusolettamuksesta, että kaikki olisivat syyllisiä; syyttömyysperiaatteen takaa jo perustuslaki. Ampuma-aseet voidaan kuitenkin laskea suoraan ihmistä kohti ammuttaessa kyllin tehokkaiksi aiheuttamaan välittömästi kuolettavia vammoja, joten niiden kontrollointia voidaan pitää tarpeellisena.Jousilla ja tehokkailla ilma-aseilla voidaan myös tappaa. Miksi pitäisi perustaa lain rajaus aseen toimintaperiaatteeseen, eikä sen vaarallisuuteen? Minusta se on epäloogista, sillä ei kai lain tarkoitus ole niinkään ohjata aseissa käytettävää tekniikkaa, vaan kontrolloida vaarallisten aseiden käyttöä.

Bushmaster

Tässä kriteereinä pidetään rikosrekisteriä, mielenterveydellisen tilan taustaselvitystä sekä haastattelua, jossa hakijan mahdolliset mielenterveydelliset haitat tulevat esiin. Kriteerien avulla voidaan kartoittaa, onko henkilö itselleen taikka muille vaarallinen.Sellaista selvitystä tai haastattelua, jolla piilevät mielenterveysongelmat saataisiin luotettavasti selvitettyä, ei taida ollakaan -- tulevista mielenterveysongelmista puhumattakaan.

Jos harrastus aloitettaisiin aina vanhempien harrastajien ohjauksessa, ongelmatapaukset voitaisiin myös tunnistaa tätä kautta. Ehkä olisikin hyvä vaatia jokaiselta aloittavalta harrastajalta joku tutor, joka olisi myös osittain vastuussa siitä, että harrastus on varmasti terveellä pohjalla.

Ehkä yksinkertaisinta olisi säilyttää ammukset kerhojen tiloissa tjs. ja aseita voisi muutoin hautoa kotonaan?

Tämän säännön rikkomisesta voitaisiin ottaa vaikka aseet & aseluvat pois kokonaan.

Aktiiviset ammattimetsästäjät olisivat tietystikin se pakollinen(?) poikkeus.

Dominatus
Ehkä yksinkertaisinta olisi säilyttää ammukset kerhojen tiloissa tjs. ja aseita voisi muutoin hautoa kotonaan?

Tämän säännön rikkomisesta voitaisiin ottaa vaikka aseet & aseluvat pois kokonaan.

Aktiiviset ammattimetsästäjät olisivat tietystikin se pakollinen(?) poikkeus.
onko sulla minkäänlaista käsitystä ampumakerhojen tiloista...
Useimmilla ampumaradoilla aseiden/ ammisten säilyttäminen olisi järjetöntä... se suorastaan KÄSKISI asiattomia/rikollisia varastamaan ne.

SaX

onko sulla minkäänlaista käsitystä ampumakerhojen tiloista...
Useimmilla ampumaradoilla aseiden/ ammisten säilyttäminen olisi järjetöntä... se suorastaan KÄSKISI asiattomia/rikollisia varastamaan ne.Sitten kerhojen täytyy vain hiukan skarpata noiden suhteen, ei voi olla kohtuuton vaatimus.

Ja puhun nimenomaan ammusten säilyttämisestä, ne eivät vie niin paljoa tilaa muutenkaan..

Mitä tulee aseiden varasteluun, niin juuri tänäänhän olikin turun sanomissa kuinka jonkun talosta olivat murtovarkaat taas vieneet pari asetta.
Ties mitä niilläkin sitten vielä tehdään, ai jai jai..

Mielestäni jokaiselle ampuma-aselupahakemukselle tulisi järjestää samallainen hyväksyntäprosessi, kuin alle 18, mutta yli 15 vuotiailla on. Heidänhän tulee saada molempien huoltajien suostumus hakemukselle ja mielestäni tämä on erittäin hyvä, sillä kukahan tuntisi henkilön paremmin kuin samassa taloudessa asuvat henkilöt. Tätä järjestelmää voitaisiis soveltaa, vaikkapa niin että jokaiseen hakemukseen tulisi hankkia kahden aseluvan omistavan henkilön allekirjoitus.
Voi olla mahdoton toteuttaa, mutta alle 18 vuotiaat eivät ole tietääkseni tehneet ampuma-aseella murhia Suomessa.

Dominatus
SaX

onko sulla minkäänlaista käsitystä ampumakerhojen tiloista...
Useimmilla ampumaradoilla aseiden/ ammisten säilyttäminen olisi järjetöntä... se suorastaan KÄSKISI asiattomia/rikollisia varastamaan ne.Sitten kerhojen täytyy vain hiukan skarpata noiden suhteen, ei voi olla kohtuuton vaatimus.

Ja puhun nimenomaan ammusten säilyttämisestä, ne eivät vie niin paljoa tilaa muutenkaan..

Mitä tulee aseiden varasteluun, niin juuri tänäänhän olikin turun sanomissa kuinka jonkun talosta olivat murtovarkaat taas vieneet pari asetta.
Ties mitä niilläkin sitten vielä tehdään, ai jai jai..


Jos aseita säilytettäisiin esim. metsästyskerhon tai ampumaseuran tiloissa niin tuo varastettujen aseiden määrä olisi ollut vähintään 10 kertainen. Oijoi...

Tuo esittämäsi aseiden tai panosten säilytys ei tomi käytännössä. Juurikin sen takia, että metsästys/ampumaseuroissa ei liiku niin suuret rahat, että olisi käytännössä mahdollista järjestää edes tyydyttävää varastointia ja valvontaa.
Kaiken lisäksi iso osa suomalaisista metsästäjistä ei kuulu mihinkään seuraan, jolloin kyseiset ihmiset jäisivät tämän järjestelyn ulkopuolelle.

Nykyisellään aseiden säilyttäminen on täysin aseen haltijan vastuulla, vaikka lakikin jo määrää että ne pitää säilyttää lukkojen takana. Jos vähänkään epäilee, että ase voidaan tästä huolimatta varastaa, kannattaa siihen hankkia esim. liipasinlukko tai ottaa etutukki pois. Nämäkin pienet ja toki kierrettävät hidasteet saattavat saada varkaan jättämään sen tuliluikun sinne kaappiin.

Aseiden ratasäilytyksen puolesta on ollut erityisen valitettavan paljon puolustavia puheita. Ihmisillä on täysin virheellinen käsitys ampumaharrastuksen luonteesta sekä tiloista, jotka harrastajilla on käytössään.

Voidaan rehellisesti sanoa, että Suomessa on vain pari-kolme rataa, joilla voitaisiin järkevästi säilyttää pieniä määriä aseita ja ammuksia (muutamia satoja aseita, ehkä korkeintaan pari miljoonaa ammusta). Ne 2000, kaksi tuhatta rataa, joita maassamme on, ovat käytännössä kaikki metsikköön raivattuja kenttiä, joihin on kasattu toiseen päähän valli ja toiseen päähän sateensuoja.

Miten näihin varastoidaan aseita? Iso panssarikaappi: maksaa seuran 30 vuoden budjetin ja on helppo kuljettaa kevyellä hydrauliikkakalustolla toisaalle korkattavaksi. Bunkkeri/holvi: maksaa seuran 300 vuoden budjetin ja vaatisi ympärivuorokautisen valvonnan, jotta siitä olisi hyötyä. Ja jo pelkkä hälytyssopimus turvallisuusfirman kanssa tällaisen vaarallisen kohteen tapauksessa maksaisi usean vuoden seuran budjetin, ja kun otetaan huomioon, että lähimpään turvafirmaan on matkaa yleensä yli 20-30 kilometriä, ovien läpi menevät roistot ehtivät lastata peräkärryllisen kamaa siinä ajassa. Joku keskikokoisen kaupungin keskusasevarasto (noin 20 000 asetta ja 20 miljoonaa patruunaa) olisi kieltämättä houkutteleva ryöstökohde, aseet kun menevät mustassa pörssissä aina kaupaksi.

Ne ihmiset jotka väittävät että kodeissa säilytettävät aseet muodostavat realistisen turvallisuusuhan, ovat menettäneet pahasti suhteellisuudentajunsa. Ehkä he tajuaisivat asian, jos he näkisivät koko Suomen kansan yhdellä kentällä. Niistä muutama menettää vuosittain henkensä aseiden vuoksi.

Dominatus
SaX

onko sulla minkäänlaista käsitystä ampumakerhojen tiloista...
Useimmilla ampumaradoilla aseiden/ ammisten säilyttäminen olisi järjetöntä... se suorastaan KÄSKISI asiattomia/rikollisia varastamaan ne.Sitten kerhojen täytyy vain hiukan skarpata noiden suhteen, ei voi olla kohtuuton vaatimus.

Ja puhun nimenomaan ammusten säilyttämisestä, ne eivät vie niin paljoa tilaa muutenkaan..

Mitä tulee aseiden varasteluun, niin juuri tänäänhän olikin turun sanomissa kuinka jonkun talosta olivat murtovarkaat taas vieneet pari asetta.
Ties mitä niilläkin sitten vielä tehdään, ai jai jai..

Kannattais varmaan ottaa selvää ensin ampumaseurojen tiloista ennen kun rupee väittämään että aseet tarvis säilyttää niissä...

Niinkun on tietoon jo saatettu asia että ampumaseurat toimivat mahdollisimman kaukana asutuksesta sen "äänisaasteen" takia.

Useimmiten ampumaseuran tilat käsittävät muutaman lautakopin joissa ei ole mitään järkeä säilyttää yhtään ammusta saatika asetta...

SaX

Kannattais varmaan ottaa selvää ensin ampumaseurojen tiloista ennen kun rupee väittämään että aseet tarvis säilyttää niissä...Kannattaisi varmaan opetella lukemaan mitä kirjoitetaan, koska en puhunut aseiden säilyttämisestä mitään vaan ammusten.

Rautakaupatkin säilyttävät dynamiittiä erillisissä vartioiduissa tiloissa, niin ei sen nyt mitenkään ylitsepääsemätöntä luulisi olevan.
Mutta jos kyse onkin siitä niitä panoksia nimenomaan halutaan kotona säilyttää, sairauden määritys on kokonaan toinen.

Niinkun on tietoon jo saatettu asia että ampumaseurat toimivat mahdollisimman kaukana asutuksesta sen "äänisaasteen" takia.Pommisuojat? Vanhat teollisuushallit? Varuskuntien ampumaradat?
Esimerkkejähän keksii jos vain haluaa, vaikka kuinka.

Ja ammatimaisen metsästyksenhän jo mainitsinkin olevan poikkeus skenaariossani, muutkin vastaajat voivat opetella lukemaan.

Dominatus
SaX

Kannattais varmaan ottaa selvää ensin ampumaseurojen tiloista ennen kun rupee väittämään että aseet tarvis säilyttää niissä...Kannattaisi varmaan opetella lukemaan mitä kirjoitetaan, koska en puhunut aseiden säilyttämisestä mitään vaan ammusten.

Rautakaupatkin säilyttävät dynamiittiä erillisissä vartioiduissa tiloissa, niin ei sen nyt mitenkään ylitsepääsemätöntä luulisi olevan.
Mutta jos kyse onkin siitä niitä panoksia nimenomaan halutaan kotona säilyttää, sairauden määritys on kokonaan toinen.


Onko se niin vaikea ymmärtää, että ne ampumaradat ovat siellä korvessa? Jos sieltä pitäisi panoksiakin lähteä hakemaan metsästystä varten, niin siihen tulee helpostikkin 50+ km:n ylimääräinen keikka. Ongelmaksi muodostuu myös ammusten kohdalla se, että sinne pitäisi järjestää se vartiointi 24/7, mikä ei ole ampuma/metsästyseuralle taloudellisesti mahdollista.


Niinkun on tietoon jo saatettu asia että ampumaseurat toimivat mahdollisimman kaukana asutuksesta sen "äänisaasteen" takia.Pommisuojat? Vanhat teollisuushallit? Varuskuntien ampumaradat?
Esimerkkejähän keksii jos vain haluaa, vaikka kuinka.

Ja ammatimaisen metsästyksenhän jo mainitsinkin olevan poikkeus skenaariossani, muutkin vastaajat voivat opetella lukemaan.


Noissa pommisuojissa ja teollisuushalleissa tulee jälleen vastaan se kustannuskysymys. Täytyisi ensin hankkia kyseiset tilat, sinne asianmukaiset säilytystilat(asekaapit yms.) ja sen jälkeen vielä se 24/7 vartiointi.

Varuskuntien ampumaradat ovat täysin identtisiä muiden ampumaratojen kanssa. Eli siellä on taulujen takana valli ja toisessa päässä rataa ampumakatos. Alueella on yleensä toki myös varastorakennus, jossa säilytetään tauluja yms. ampumaradan tarpeistoa muttei ammuksia kuin ehkä päivisin ampumaratapäivinä. Muulloin ammukset säilytetään kasarmialueella, jossa on muutenkin 24/7 vartiointi. Kasarmialueelle ei sitten olekkaan asiaa ulkopuolisille, joten puolustusvoimatkaan tuskin lämpiää ajatukselle säilyttää siviilien panoksia tai aseita tiluksillaan.

Haluaisin kuulla oikeasti hyvän perustelun sille, miksi aseita tai panoksia pitäisi säilyttää yhteisvarastossa eikä kotona. Mitkään parin yksittäisen mielisairaan ihmisen heilumiset pyssyjen kanssa ei ole vielä pätevä peruste.

Mitä edelleen tarkoitat noilla "ammattimaisilla" metsästäjillä?

Tumpelo

Onko se niin vaikea ymmärtää, että ne ampumaradat ovat siellä korvessa? Jos sieltä pitäisi panoksiakin lähteä hakemaan metsästystä varten, niin siihen tulee helpostikkin 50+ km:n ylimääräinen keikka. Ongelmaksi muodostuu myös ammusten kohdalla se, että sinne pitäisi järjestää se vartiointi 24/7, mikä ei ole ampuma/metsästyseuralle taloudellisesti mahdollista.
En edelleenkään näe suuria käytännön esteitä etteikö noiden ammusten säilytystä voitaisi hoitaa kuten mainitsin.
Joko siirretään ratoja tai pistetään pieni bunkkeri vaikka sitten talkootöillä pystyyn sinne radan reunalle.

joten puolustusvoimatkaan tuskin lämpiää ajatukselle säilyttää siviilien panoksia tai aseita tiluksillaan.Ei voi olla niin vaikea käytännön kysymys.

Dominatus

En edelleenkään näe suuria käytännön esteitä etteikö noiden ammusten säilytystä voitaisi hoitaa kuten mainitsin.
Joko siirretään ratoja tai pistetään pieni bunkkeri vaikka sitten talkootöillä pystyyn sinne radan reunalle.
Talkootyöstä huolimatta se olisi taloudellisesti hyvin kallis projekti. Tämän lisäksi sinne pitäisi edelleen hankkia se 24/7 vartiointi vuoden ympäri, mikä maksaa myös melkoisesti.
Minusta on myös yhteiskunnan kannalta vaarallista alkaa säilyttämään suuria määriä aseita tai panoksia samassa paikassa, kaukana asutuksesta ja ilman sen suurempaa vartiointia. Se suorastaan kutsuu järjestäytynyttä rikollisuutta paikalle.


joten puolustusvoimatkaan tuskin lämpiää ajatukselle säilyttää siviilien panoksia tai aseita tiluksillaan.Ei voi olla niin vaikea käytännön kysymys.

Kyllä se vain on. Sinulla ei taida olla juuri kokemusta varuskuntien käytännöistä? Ei sinne mielellään päästetä siviilejä, jos eivät työasialla siellä kulje. Tällöinkin vaaditaan kulkulupa.
Kaikki ylimääräinen trafiikki on aina ei toivottua. Viikonloppuöisin/aamuisin voisi olla aika hurjat jonot varuskunnan portilla, jos esim. 200 paikallista metsästäjää lähtee hakemaan panoksia päivän jahtiin.

Sanoppa, täytyisikö ne metsästysreissulla tai ampumaradallla käyttämättä jääneet patruunat sinun mielestäsi palauttaa takaisin yhteiseen säilöön? Miten kukaan voi varmistua siitä, että ne palauttamattomat patruunat todella on käytetty, eikä hamstrattu kotiin? Käytännössähän tätä ei kukaan voi mitenkään valvoa, eikä kukaan sitä noudattaisi, joten patruunoidenkin yhteisvarastoiminen olisi tässäkin mielessä täysin turhaa.

"Dominatus"' kirjoitti:

Kannattaisi varmaan opetella lukemaan mitä kirjoitetaan, koska en puhunut aseiden säilyttämisestä mitään vaan ammusten.

Ja ammatimaisen metsästyksenhän jo mainitsinkin olevan poikkeus skenaariossani.

Joo viedään panokset keskellä korpea olevaan lautakoppiin... saavat sitten pikkupojat rakennella uudenvuodenaatoksi kunnon "jysäreitä"...

Ja määrieete se ammattimainen metsästys tänäpäivänä Suomessa.

[edit] edelleenkin niitä luvattomia ammuksia/aseita/räjähteita liikkuu liian helposti saatavilla ja jos ammukset pitäisi olla yhteisvarastossa niin tulispa varmasti lisää tavaraa markkinoille... ja sitten... kuka valvoo ettei aseenomistajilla ole ammuksia kotona...

Volitans
Seuraa 
Viestejä10670

Mielestäni ase tulisi saada ainoastaan tappamiseen - siihenhän ne on suunniteltukin. Jos ei ole laillista syytä tappaa, niin ei tarvitse asettakaan.

Jos tarkoitus on harjoitella tarkkusuammuntaa, niin siihen on nykyään olemassa vaarattomia laser-aseita. Niillä ei saa vahinkoa edes silloin, jos ne varastetaan.

Aseiden keräily taas hoituu paljon mallikkaammin museoissa.

Volitans

Aseiden keräily taas hoituu paljon mallikkaammin museoissa.
Niinkuin postimerkkien, kolikoiden ja muidenkin arkisten käyttöesineiden...

Volitans
Seuraa 
Viestejä10670
SaX
Volitans

Aseiden keräily taas hoituu paljon mallikkaammin museoissa.
Niinkuin postimerkkien, kolikoiden ja muidenkin arkisten käyttöesineiden...Panssarivaunuille ja tykeille harvalta löytyy asianmukaisia säilytystiloja. Postimerkit/kolikot sun muut ovat helpommin varastoitavissa ja ennenkaikkea ne eivät aiheuta vaaraa joko omistajan itsensä käsissä tai varastettunakaan.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat