Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Toistuvan humalaväkivallan taustalla saattaa olla poikkeava sokeriaineenvaihdunta.

Helsingin yliopistossa ja HYKS:n psykiatrian klinikalla tehtyyn tutkimukseen osallistui 49 väkivaltaan syyllistynyttä alkoholisoitunutta miestä, joilla oli diagnosoitu antisosiaalinen persoonallisuus.

Kahdeksan vuoden seuranta-ajan kuluessa näistä 17 syyllistyi vähintään yhteen uuteen vahvassa humalatilassa tehtyyn väkivaltarikokseen – yleensä hyvin pian vankilasta vapauduttuaan.

Kaikilta tutkimuksessa mukana olleilta mitattiin insuliini- ja verensokeritasoja, ja heille tehtiin laaja, koko aineenvaihduntaa mittaava niin sanottu insuliini clamp / kalorimetria -tutkimus, jolla tutkitaan esimerkiksi aikuistyypin diabeteksen aineenvaihdunnan yksityiskohtia.

Insuliini clamp / kalorimetria -tutkimuksella pystytään muun muassa mittaamaan elimistön lihassokerin tasoa normaalin hiilihydraattien palamisilmiön rinnalla. Psykiatrisissa häiriöissä menetelmää ei ole aikaisemmin käytetty.

Vertailuaineistona seitsemälletoista rikoksenuusijalle olivat ne tutkimukseen osallistuneet väkivaltaiset, normaalipainoiset alkoholistit, jotka eivät olleet seuranta-aikana syyllistyneet uusiin humalatilassa tehtyihin väkivaltarikoksiin, sekä lisäksi 40 tervettä, normaalipainoista miestä, jotka vastasivat väkivaltarikollisia sekä painoltaan että iältään, ja joilla ei ollut minkäänlaisia psyykkisiä tai alkoholiongelmia.

Rikoksenuusijoiden perusinsuliinitaso osoittautui korkeammaksi kuin terveiden verrokkien ja niiden tutkimukseen osallistuneiden alkoholistien, jotka eivät syyllistyneet seuranta-aikana uuteen, humalatilassa tehtyyn väkivaltarikokseen. Lisäksi rikoksenuusijoiden lihassokerin eli glykogeenin taso – joka kertoo nonoksidatiivisesta sokeriaineenvaihdunnasta (nog) – osoittautui selkeästi matalammaksi kuin terveillä verrokeilla tai rikoksen uusimiseen syyllistymättömillä. Kahden verrokkiryhmän välillä ei lihassokeritasoissa sen sijaan ollut eroavuutta.

Muita tilastollisesti merkittäviä aineenvaihdunnallisia eroavuuksia ei ryhmien välillä havaittu.

"Tulos vahvistaa olettamuksemme, että matala nonoksidatiivinen sokeriaineenvaihdunta ennustaa humalatiloihin liittyvää väkivaltaista käyttäytymistä alkoholisoituneilla miehillä, joilla on epäsosiaalinen persoonallisuus", sanoo projektin päätutkija, oikeuspsykiatrian professori Matti Virkkunen Helsingin yliopistosta.

Yhteys matalan nog:n ja tulevan väkivaltaisen humalakäyttäytymisen välillä oli vahva, sillä se selitti yksinään 27 prosenttia rikoksen uusimisessa esiintyvistä eroista.

"Nämä tulokset viittaavat vahvasti siihen, että toistuvat humalassa tehdyt impulsiivis-aggressiiviset väkivallanteot tapahtuvat paljolti juuri tämän mekanismin pohjalta", Virkkunen sanoo.

Virkkunen huomauttaa, että humalatilaan liittyvä väkivaltainen käyttäytyminen on erityisesti suomalainen vitsaus, jota on paljon ihmetelty ja jonka syytä on pohdittu. Psychiatry Research -lehdessä julkaistu tutkimus antaa uutta tietoa humalaväkivallan taustatekijöistä.
http://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/article294038.ece

Kommentit (2)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat