Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Koulukiusattu leimattiin koulusurmaajaksi
Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen on tehty satoja ilmoituksia mahdollisista uhkatilanteista. Poliisi suhtautuu kaikkiin näihin täydellä vakavuudella, koska sen toki täytyy tehdä niin. Mutta ovatko kaikki epäilykset ja ilmiannot perusteltuja? Entä jos kyseessä onkin raaka jatko koulukiusaamiselle? Tässä ruoveteläisen Samulin tarina.

Toimittaja Ami Assulin.

http://areena.yle.fi/toista?id=2490324&pladd=2490324

'Kiintopisteet totuuteen
Että näkee ja ymmärtää ympäristön (tajuaa todellisuuden) samalla tavalla niin kuin se avautuu kaikille ihmisille, niin hyvässä kuin pahassa, siihen mitään lisäämättä tai mitään pois jättämättä, ja että käyttäytyy sen mukaisesti, tässä yhteydessä huomioiden aina läsnä olevan Lain, on kollektiivista puhdasmielisyyttä (totuutta, todellisuudentajua).

Vaatimus että henkilökohtaisesti on puhdasmielinen ja ymmärtää puhdasmielisyyden kokonaisuudessaan, korostuu kaikissa ammateissa ja viroissa joissa arvioidaan ihmisiä. Esimerkiksi kansakoulun opettajalla ja lääkärillä vaatimus on huomattavasti korkeampi kuin niillä joita opettaja opettaa ja joita lääkäri parantaa. Kun vertaamme kansakoulun opettajaa ja lääkäriä toisiinsa, vaatimus on huomattavasti korkeampi lääkärillä. Lääkäri arvioi potilaan terveydentilan ja hoidon tarpeen, ja parantamisen lisäksi hän pelastaa usein toisen ihmisen hengen. Kansakoulun opettaja arvioi mitä oppilas on oppinut sen mukaan mitä ja miten hän on opettanut; Oppilaalle annettu todistus, näyttää myös opettajan ja koulun tason.

Henkilökohtainen puhdasmielisyys, on huomattavasti kollektiivista puhdasmielisyyttä hienojakoisempi, ja siksi huomattavasti vaikeampi arvioida. Sen arviointi vaatii sisäsyntyistä hienotunteisuutta, joka yhdistetään lähinnä kutsumusammatteihin joissa seurataan ja noudatetaan Lakia, ja joissa kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia. Edellä mainitut asiat ovat osa Henkilökohtaista Elämänhistoriaa joka rakentuu ajallisesti oikeassa järjestyksessä olevista kiintopisteistä totuuteen. Henkilökohtainen Elämänhistoria pitää sisällään Henkilön Identiteetin ja Henkilön Esitiedot jota suojelee Suomen Laki. Kiintopisteet yhdistää Henkilökohtaisen (suku) Kansalliseen (suvut) toisiinsa.

Potilas-Lääkäri suhteessa, potilas on 'ympäristö'. Miten lääkäri näkee ja ymmärtää 'ympäristön' mitä hän arvioi, täytyy perustua puhdasmielisyyteen ja sisäsyntyiseen hienotunteisuuteen, ettei hän sanoillan ja teoillaan saastuta tai tuhoa 'ympäristöä', vaan parantaa 'ympäristön'.

Asiayhteydestä otetut sanat ja sanonnat
Asiayhteydestä otettu sana/sanonta ja sen mukaan ohjattu keskustelu, on haastattelijan mielen mukainen valinta. Sanojen valinta ja niistä herätetty keskustelu kertoo enemmän haastattelijan mielen laadusta kuin haastateltavan. Lopullinen kuvaus haastateltavasta perustuu haastattelijan mielen laatuun ja kyseessä on lähinnä mielellinen siirrännäinen; haastattelijan mielen laatu esitetään kuvauksessa kokonaan tai osittain haastateltavan mielen laatuna. Lopullinen kuva mikä esitetään ottaen huomioon haastateltavan todellisuuten perustuvan identiteetin, saattaa kokonaisuudessaan olla tieteellisesti ja lääketieteellisesti mahdoton - mutta johon jopa haastateltu uskoo negatiivisen projisoinnin myötä.

Lääkäri-potilas siirrännäiset
Osa todellisuudentajua on ettei siirrä omia ajatuksia potilaalle ja esitä niitä potilaan ajatuksina. Tietoisesti tehtynä sellaiset siirrännäiset ovat negatiivista projisointia - psyykkistä kidutusta. Lääkäri saattaa kysyä; “Onko sinulla ollut itsemurha-ajatuksia?” potilaalta joka ei ole itsemurhaa koskaan ajatellut; lääkäri herättää potilaassa itsemurha-ajatuksen. Potilas vastaa kysyttäessä; “Ei ole ollut”. Viikkoa myöhemmin lääkäri kysyy “Onko sinulla ollut itsetuho-ajatuksia”, ja potilas vastaa samaan kysymykseen; “Itsemurha-ajatuksia on ollut”, ja seuraavalla kerralla kysytäessä “itsetuho-ajatukset ovat lisääntyneet” kun hänessä herätettyä ajatusta ylläpidetään.

Sanallisten ja ajallisten siirrännäisten myötä, potilas joka ei ole koskaan ei harkinnut itsemurhaa, saattaa negatiivisen projisoinnin myötä uskoa harkinneensa itsemurhaa useita vuosia 'koska lääkäri niin sanoo', ja hän käyttää sanoja joita hän ei koskaan ennen elämässään ole käyttänyt k. e. 'itsetuho'. Potilaassa herätetty ja ylläpidetty itsemurha-ajatus saattaa johtaa siihen, että potilas jonka masentuneen mielen olisi voinut parantaa yksinkertaisesti selvittämällä hänen ajatukset, tekee itsemurhan. Tässä yhteydessä on myös huomioitava se, että potilas on saattanut miettiä/ajatella itsemurhaa julkisen henkilön tehtyä itsemurhan, mikä ei ole sama asia kuin että 'potilas on suunnitellut itsemurhaa'.

Aikuisen ja lapsen todellisuudentaju
Luonnollisesti aikuisen ja lapsen todellisuudentaju poikkeaa toisistaan huomattavalla tavalla. Aikuinen näkee ja ymmärtää ympäristön eri tavalla kuin lapsi/nuori johtuen m. m. aikuisen elämänkokemuksesta. Aikuinen voi elämänkokemuksensa perusteella 'olla lapsi' ja ymmärtää täysin 'lapsen maailman', mutta lapsi ei voi koskaan 'olla aikuinen' ja ymmärtää täysin 'aikuisen maailman'. Mikä kuuluu 'aikuisen maailmaan', sitä ei saa sekoittaa 'lapsen maailmaan', ja lapsia ei saa arvioida 'aikuisen maailman' arvojen mukaan.

Kysymykset ja testit

Potilaan todellisuuteen sidotut taustatiedot, henkilökohtainen ja kansallinen identiteetti yksityiskohtineen, on aina huomioitava. Riippumatta iästä, kysymykset ja/tai asiat mitä esitetään potilaalle ei saa koskaan loukata potilaan ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja/tai oikeuksia - Lakia pitää aina noudattaa. Jokainen 'aikuisen maailmaan' kuuluva asia tai kysymys, on Lain vastainen lapselle tai nuorelle esitettynä. Kysymykset tai asiat mitkä esitetään, mikä potilaan identiteetin kokonaisuudessaan huomioon ottaen loukkaa potilasta, ovat Lain vastaisia koska nillä ei ole kiintopistettä potilaaseen. Riipumatta siitä mitä tai miten potilas vastaa häntä loukkavaan kysymykseen, tai jos potilas ei vastaa sellaiseen, se ei todista potilaasta yhtään mitään, vaan todistaa vain ja ainoastaan sen, että kysymyksen tai asian esittäjä on rikkonut Lakia.

Ihmisen mieli ei ole geneettisesti periytyvä
Mieli rakentuu syntymän jälkeen lähinnä lapsen vanhempien opeista ja kaikenlaisista kokemuksista kotiympäristöstä ensimmäisten vuosien aikana. Lapsen varttuessa, perheen ulkopuoliset lapsen mieleen vaikuttavat opit ja kokemukset lisääntyvät. Mitä enemmän lapselle opetetaan asioita jotka ei ole 'lapsen maailman' mukaisia, ja mitä enemmän kokemuksia lapsella on jotka ei ole 'lapsen maailman' mukaisia, sitä huonovointisempi lapsi on.

Kaikki lapset ei ole samanlaisia
Yksi lapsi saattaa perimän, kasvatuksen ja kasvatusympäristön mukaan olla laiha, pitkä, hiljainen ja rauhallinen. Toinen saattaa olla edellisen vastakohta - ja kaikki eri variaatiot niiden väliltä. Kun lapsi pakotetaan formaattiin joka loukkaa hänen henkilökohtaista identiteettiä ja 'lapsen maailmaa', esimerkiksi että luonteeltaan vilkas ja eloisa lapsi pakotetaan hiljaiseksi, lapsen identiteettiä on loukattu. Tukahdutettu täysin normaali ja positiivinen vilkkaus, ilmenee erilaisina negatiivisina oireina myöhemmin.

Arviointikyky on osa todellisuudentajua
Ruumiillinen ja henkinen (fyysinen ja psyykkinen) koskemattomuus tarkoittaa m. m. sitä, että ketään ei saa syyttää, tuomita ja/tai rankaista rikoksesta jonka joku 'epäilee', 'näkee' tai 'käsittää' olevan olemassa - mutta jota todellisuudessa ei ole. Epäily, näkemys ja käsitys voi muuttua milloin tahansa - totuus ei koskaan muutu. Tapahtumaketjussa rikos ja rikollinen ovat kiintopisteitä jotka ovat sidottu toisiinsa; rikokseen yhdistetty rikollinen ei koskaan löydy ketjun lopusta, eikä keskeltä, vaan alusta.

On ihan sama kuka koulun, sairaalan tai osaston on perustanut ja kuinka hyvin koulutettu ja puhdasmielinen henkilökunta on, riittää että kouluun, sairaalaan tai osastolle palkataan yksi henkilö jonka kutsumus ei ole puhdasmielinen - jonka työ ei ole Lain ja/tai Lääkärinvalan mukaista - hän tekee koulusta, sairaalasta tai osastosta helvetin lapsille ja/tai potilaille ja henkilökunnalle. Että yksi henkilökunnasta on rikollinen, ei merkitse sitä koko henkilökunta koostuu rikollisista. Että yksi henkilö yhteiskunnassa on rikollinen, ei merkitse sitä kaikki ovat rikollisia. Jos yksi sairaanhoitaja on murhaaja, tai jos yksi opettaja on pedofiili, tai jos yksi lääkäri on alkoholin ja lääkkeiden väärin käyttäjä, se ei merkitse sitä että kaikki ovat. Että Lain edellyttämällä tavalla osoittaa yksittäistä rikosta ja rikokseen yhdistettyä rikollista yhteiskunnassa, ei ole koko yhteiskunnan osoittamista.

9-10 vuotias väkivallan uhri kaikkine oireineen joka sanoo; '(kirosana) minä listin sen (kirosana opettajan nimi)' ei ole rikollinen; sanoilla ei ole kiintopistettä rikokseen; Sanat jotka tuhannet lapset ja nuoret sanoo jossain muodossa, on pelosta (lapsi) ja/tai suuttumuksesta (nuori) ja on oire rikosesta. Rikollinen on väkivallan tekijä (vihaaja), pahoinpitelijä joka on lasten ja nuorten oireiden alkuperä, jota lapsi osoittaa sanoillaan; lapsen sanat ei tarkoita kenenkään hengen riistoa.

Väärinkäytetyt sanat
Sellaista kuin 'vihan tunne' ja 'piilossa oleva viha' ei ole. Alkuperäisen viha -sanan, kuten monen muunkin sanan merkitys on vesittynyt sanojen väärinkäyön myötä. Vihaan yhdistetään poikkeuksetta väkivaltainen teko. Kun ihminen on peloissaan tai suuttunut, hän tuo julki pelkonsa tai suuttumuksensa sanoin. Lievimmässä muodossaan pelko (lapsi) tulee ilmi suuttumuksena (nuori) ja henkilö käyttää sanoja jotka osoittaa hänen pahoinvoinnin alkuperää. Kun lapsi tai nuori sanoo; '(kirosana) minä listin/tapan sen (kirosana opettajan nimi)', lapsi uhoaa peittäen sanoillaan pelkonsa, samalla kun hän sanoillaan osoittaa pelkonsa alkuperää.

Henkilö joka ei näe eroa väkivallan uhrin ja väkivallan tekijän välillä, hänellä ei ole arviointikykyä, ja hän syyttää, tuomitsee ja rankaisee ilman oikeudenkäyntiä syyttömiä lapsia, sanoista ja rikosesta jota ei ole olemassa, niin kuin kommunistidiktatuureissa tehdään. Arviointikyvyn puuttuminen ei välttämättä merkitse sitä että henkilöllä ei ole todellisuuden tajua; Sen puuttuminen yksittäisessä asiassa saatta johtua esimerkiksi siitä, että ei ole koulutusta, kokemusta, taustatietoa, tai tietoa yleensä esimerkiksi uudesta ilmiöstä nyky-yhteiskunnassa, k.e. nuorten käyttämä karkea kieli. Hän joka tuntee lasten ja nuorten käyttämän karkean kielen ei lukitse mieltään 'tapan' ja 'tapan open' -sanoihin, vaan kysyy; 'Miksi olet suuttunut opettajalle? Mitä opettaja on tehnyt sinulle?'

Hän saattaa saada suuren määrän erilaisia vastauksia kysymyksiinsä; 'opettaja otti poikaa molemmin käsin hiuksista kiinni ja pyöritti', 'se otti minua kurkusta kiinni, nosti seinälle, ja läpsi toisella kädellä korville', 'se talutti oppilaan kovakouraisesti ulos luokasta ja nosti naulakkoon roikkumaan', 'voikkatunnin jälkeen se tuli ja nylkytti minun selkää vasten', 'se puristi olkapäästä niin että jäi jäljet', 'ope haukkuu ja nimittelee kaveria joka päivä, repii sitä vaatteista ja hiuksista', 'sillä oli unohtunu matikan kirja kotiin, ja opettaja läpsi sitä omalla kirjalla korville'. 100:lta lapsen vanhemmalta kysyttäessä, 97 kertoi opettajan pahoinpidelleen häntä, tai että hän on todistanut opettajan pahoinpidelleen toista oppilasta fyysisesti ja/tai psyykkisesti (ruumillisesti ja/tai henkisesti) kouluaikana; tänään heidän lapsilla on vastaavanlaisia kokemuksia.

Kenenkään todellinen terveydentila ja hoidon tarve ei rakennu asiayhteyksistä otetuista sanoista/asioista (sanalliset ja/tai mielelliset siirrännäiset), eikä eri aikakausia ja eri aikakausien tietoja sekoittamalla (ajalliset siirrännäiset), eikä sellaisiin perustuvasta 'epäilyistä', 'näkemyksistä' ja/tai 'käsityksestä'. Potilaan todellinen terveydentila ja hoidon tarve rakentuu tarkoista taustatiedoista joilla on kiintopiste todellisuuteen, ja kun kyseessä on lapsi/nuori, tiedot saadaan hänen vanhemmilta ja haastatteluhetkellä olevasta terveydentilasta.

Monen muun asian ohella on huomioitava, että arvioitava henkilö saattaa olla täysin terve henkilö, joka väärin perustein on toimitettu arvioitavaksi, ja mitä lääkäri arvioi on osittain hämmentynyt ja hieman peloissan oleva täysin terve ihminen. Potilaan oireet herättää jokaisen henkilökohtaisen mielenlaadun ja koulutuksen tason mukaisia epäilyjä kaikesta mahdollisesta. Potilaan haastattelu saattaa herättää lisää epäilyjä ja/tai vahvistaa jo olemassa olevia epäilyjä - mutta - kenenkään epäily ei todista kenenkään fyysisestä ja/tai psyykkisestä terveydentilasta yhtään mitään, sillä epäilyllä ei ole kiintopistettä todellisuuteen: se voi muuttua. Totuus ei koskaan muutu. '

'Lastensuojelulaki
Lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana, ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista, kasvatuksesta, koulutuksesta ja hoidosta on luonnollisesti lapsen vanhemmilla. Suurin osa Suomalaisista kasvattaa lapsensa Lastensuojelulain edellyttämällä tavalla, eli antavat;

'turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden sekä erityisen suojelun; tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet; mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon; taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; sekä kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen, '.

Mutta lapsen varttuessa, vanhempien lisäksi viimeistään 7 ikävuoden jälkeen, lapsen koulutukseen ja hoitoon osallistuu suuri määrä perheen ulkopuolisia henkilöitä; päiväkodissa, koulussa, terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Näin ollen Lastensuojelulaki ei koske vain ja ainoastaan koulutusta ja hoitoa kotona, vaan se koskee myös koulutusta ja hoitoa kodin ulkopuolella. Lastensuojelulaki on siellä missä lapsi on, esimerkiksi koulussa, terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Lastensuojelulaki ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Vastuu Lastensuojelulain noudattamisesta siirtyy vanhemmilta (kotoa) koulun henkilökunnalle (koululle) kun lapsi on koulussa.

Vastuu Lastensuojelulain noudattamisesta siirtyy vanhemmilta (kotoa) tai koulun henkilökunnalta (koululta) terveyskeskuksen henkilökunnalle (terveyskeskukselle) silloin kun lapsi on terveyskeskuksesa hoidettavana.

Vastuu Lastensuojelulain noudattamisesta siirtyy vanhemmilta (kotoa), koulun henkilökunnalta (koululta) tai terveyskeskuksen henkilökunnalta (terveyskeskukselta) sairaalan henkilökunnalle (sairaalalle) silloin kun lapsi on sairaalassa hoidettavana.

Terveydenhuollossa Lastensuojelulain lisäksi astuu voimaan Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, jotka yhdessä turvaa lapsen ja perheen oikeudet;

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 3 § 'Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, ja hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan'.

Jokaisen hoitoa antavan yksikön on noudatettava Lakia, ja mitä korkeammalle tasolle siirrymme terveydenhoidossa, sitä suurempi vastuu on hoitavalla yksiköllä. Jokaisen hoitoa antavan yksikön vastuu on tarkastaa, että sitä edeltävä hoitoa antava yksikkö on noudattanut Lastensuojelulakia ja Lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Jos Lakia ei ole noudatettu, potilaan terveys ja henki on vaarassa. '

Sivut

Kommentit (48)

Väärän ilmoituksen tekijät rikosoikeudelliseen vastuuseen!

Sen lisäksi, mitä henkistä kärsimystä aiheuttivat viattomalle nuorelle pojalle, he kuluttivat myös viranomaisten aikaa ja resursseja eli siis yhteiskunnan varoja.

Sellainen rupusakki, joka vielä noin 18-vuotiaina syyllistyy moiseen lapsellisuuteen, on ansainnut jo täyden rangaistuksen. Jos heitä ei rangaista, tulee heistä ongelmia vielä muillekin... ja yhteiskunta maksaa...

'Yhtä vakavasti on suhtauduttava perusteettomiin ilmoituksiin ja perusteettomista ilmoituksista johtuviin ihmisoikeuksien rikkomiseen.

'Kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat kansalaisille ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Tälläisiä oikeuksia ovat mm. oikeus elämään, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeussuojaan ja koulutukseen sekä perhe-elämän, kodin ja kirjeenvaihdon loukkaamattomuus, ajatuksen- ja uskonvapaus, ilmaisunvapaus, kokoontumis- ja liikkumisvapaus.'

Ulkosaiainministeriö

|A| |B| |C| |D| ....................................O

'Kaikki mitä ihmiset näkevät (todistavat) ja ymmärtävät samalla tavalla, on kiintopiste totuuteen. Kiintopiste on todiste (näyttö) kaikille ihmisille siitä, että mitä tahansa sanoin on esitetty on totuus (totta, todellisuudentajun mukaista). Todiste ja sanat yhdessä muodostaa aikaan, paikkaan ja tapahtumaan sidotun kiintopisteen. Henkilökohtaista Elämänhistoriaa kuvaavassa taulukossa yllä, C on kiintopiste joka pitää sisällään Äidille (A) ja Isälle (B) syntyneen Lapsen (C) nimen ja henkilötunnuksen. Vanhemman siskon tai veljen tiedot voi olla kohdassa (D).

Ajan taju : Nimi ja Henkilötunnus
Henkilötunnus on osa Henkilön Identiteettiä ja Esitietoja. Henkilötunnus on kiintopiste Lapsen Henkilökohtaisen Elämänhistorian alussa. Henkilötunnus on aikaan, paikkaan ja tapahtumaan lukittu; Lapsen syntymäpäivä. Yksinkertainen menetelmä havainnollistaa miten virheellinen ajoitus paljastuu, on muuttammalla syntymäaikaa. Kun katsomme esimerkiksi vuonna 2000 syntynyttä lasta ja siirrämme hänen syntymävuotta, mitä kauemmas taaksepäin tai eteenpäin syntymävuotta siirrämme ajassa, sitä selvemmin näemme, että esittämämme syntymävuosi on virheellinen.

Henkilötunnus yhdistää lapsen ensisijaisesti
- perheeseen (äiti ja isä, siskot ja veljet),
- äidin ja isän sukuun,
- Suomen kansaan (suvut),
- Suomen kieleen ja mieleen,
- Suomeen (maa) ja
- Suomen Lakiin joka suojelee ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia, sekä turvaa ruumiillisen ja henkisen (mieli, psyyke) koskemattomuuden.

Lapsi ja jokainen kiintopiste lapseen on vahvasti suojattu Suomen Laissa, sillä lapsissa on Suomen tulevaisuus. Miten kasvatamme, koulutamme ja hoidamme lapsen kotona ensimmäisen 7 vuoden aikana, ja miten lapsia koulutetaan ja hoidetaan kodin ulkopuolella seuraavan 7 vuoden aikana, sillä on merkitystä Suomen tulevaisuudelle. '

'Lastensuojelulain 25 § mukaan valtion, kunnan tai seurakunnan palveluksessa olevat henkilöt k e opetustoimen ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä viranomaisille myös sellaiset tapaukset, jossa opetustoimen tai terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluva on syyllistynyt lapsen ruumiilliseen ja/tai henkiseen pahoinpitelyyn. '

Satu ja todellisuus

AA.......MINÄ TAPAN PAHAN RITARIN ......LO

Yllä oleva taulukko kuvaa lapselle kerrottua ja hänen mielessä olevaa satua, jossa Ritari Kaunismieli taistelee Pahaa Ritaria vastaan. 'Aikuisen maailmassa' aikuinen tietää että Pahaa Ritaria ei ole olemassa, mutta 'Lapsen maailmassa' lapsi pelkää Pahaa Ritaria.

A.........................................O

Pelon lapsi voittaa yksinkertaisesti olemalla Ritari Kaunismieli joka taistelussa tappaa Pahan Ritarin, ja sen jälkeen lapsi ei enää häntä pelkää. Lapselle aikanaan kerrotulla sadulla ja lapsen siihen perustuvalla omalla sadulla ei ole kiintopistettä todellisuuteen.

A....... MINÄ TAPAN PAHAN RITARIN ...... A

B ....... TAPAN ....... B

Jos A -taulukon sadun yhdistää B -taulukon todellisuuteen, esimerkiksi asiayhteydestä valitulla 'tapan' -sanalla viittoen 'väkivaltaiseen lapseen', esittää asian joka ei ole todellisuudentajun mukainen. Asiayhteydestä valittu sana tai sanonta on valitsijan mielen mukainen teko, ja kertoo enemmän hänen mielen laadusta kuin lapsen joka on sadun kertonut. Kokonaisuus mistä 'tapan' -sana on otettu, on satu jossa ei ole yhtään kiintopistettä todellisuuteen; Satu ei ole totta.

'Lapsen maailman' sadut, ja yleensä kaikki millä ei ole yhteyttä todellisuuteen, katoaa ajan myötä mielestä, eikä ne enää vaivaa 'Aikuisen maailmassa'. Samalla tavalla suuri osa siitä mitä koulussa tänään opetetaan, millä ei ole yhteyttä henkilökohtaiseen todellisuuteen, katoaa ajan myötä mielestä; Tiedot joita henkilö tarvitsee yksityisessä ja ammatillisessa elämässään, korvaa tarpeettomat tiedot.

AA.VHTTU MINÄ LISTIN SEN SAATANAN OPEN.LO

Mutta mitä tapahtuu jos sadun Paha Ritari on olemassa muodossa lapsia ruumiillisesti ja/tai mielellisesti pahoinpitlelevä opettaja? Satu muuttuu fantasiaksi jossa Paha Ritari on Opettajan Nimi joka on kiintopiste todellisuuteen. Kun lapsen esittämää fantasiaa arvioi, tärkein tieto on kiintopiste todellisuuteen ja mihin se on sidottu fantasiassa.

Lapsi voi fantaisassaan olla Ritari Kaunismieli joka tappaa Opettajan. Mielen rauha jonka hän saa on tilapäinen, sillä pelon lähteen hän joutuu todellisuudessa kohtaamaan jokainen päivä. Pelko kasvaa lapsen kasvaessa, ja fantasia muuttuu väkivaltaisemmaksi. Kun Ritari Kaunismieli ei enää jaksa tuhota pahaa, lapsen pahoinvointi tulee esille erilaisina oireina, esimerkiksi sanoin 'Vittu minä listin sen saatanan open'. Sanat on lainaus lapsen fantasiasta jossa on yksi kiintopiste todellisuuteen; ope. Lause on pelkäävän lapsen tai suuttuneen nuoren oire ruumillisesta ja/tai henkisestä (mieli, psyyke) väkivallasta. 'Vittu minä listin sen saatanan open' -sanat ei tarkoita kenenkään hengen riistoa, vaan tässä yhteydessä, sanat osoittavat lasten/nuorten huonovointisuuden lähdettä; ope. '

'Sanojen väärinkäyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen.

Aikuinen saattaa esittää lapselle sanoja 'aikuisten maailmasta', mutta lapsi käsittää sanojen merkityksen 'lapsen maailman mukaan' yhdistäen ne kokonaan eri asioihin kuin aikuinen. Lapsi saattaa esittää aikuiselle sanoja 'lasten maailmasta', mutta aikuinen käsittää sanojen merkityksen 'aikuisen maailman mukaan' yhdistäen ne kokonaan eri asioihin kuin lapsi

Suurin osa Suomalaisista kasvattaa lapsensa Lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Suomalaiset vanhemmat ei opeta 1-6 vuotiaita lapsiaan koulua ja opettajaa pelkääväksi. Kun lapsi menee 7 -vuotiaana ilosena kouluun, ja tulee koulusta 9-10 vuotiaana sanoin 'Saatana minä listin sen vitun (opettajan nimi)' , silloin vika ei ole kotona eikä lapsessa, vaan koulussa.

Suomalaiset ei kasvata 1-6 vuotiaita lapsiaan joukkomurhaajiksi. Kun lapsi menee 7 -vuotiaana ilosena kouluun, ja tulee joukkomurhaajaksi leimattuna koulusta 9-10 vuotiaana ('Saksalaiset kysymyset'), vika ei ole kotona eikä lapsessa, vaan koulussa. '

'Kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat kansalaisille ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Tälläisiä oikeuksia ovat mm. oikeus elämään, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeussuojaan ja koulutukseen sekä perhe-elämän, kodin ja kirjeenvaihdon loukkaamattomuus, ajatuksen- ja uskonvapaus, ilmaisunvapaus, kokoontumis- ja liikkumisvapaus.'

'Lapsen mieli
Milenvikaisuus ei ole perinnöllistä, sillä vastasyntyneellä lapsella ei ole mieltä. Ihmisen mieli ei ole kuten eläinten geneettinen, vaan ihmisen mieli kehittyy syntymän jälkeen ensisijaisesti vanhempien opeista, kaikenlaisista kokemuksista ympäristöstä ensimmäisten vuosien aikana, ja myöhemmin perheen ulkopuolelta tulevista opeista. Minkä laatuista lapsen saama oppi on ollut ja minkälaisia kokemuksia lapsella on kokonaisuudessaan, sen mukaan määräytyy lapsen mielen laatu, mille hänen aikuisen mieli rakentuu.

Jos lapselle opetetut opit ovat ristiriidassa keskenään, eli jos samasta asiasta esitetään todellisuudentajun mukainen ja todellisuudentajun vastainen oppi, lapsen mieli jakautuu. Ristiriitaisuuksiin lasketan esimerkiksi kaikenlaiset uskomukset, mitkä ovat vasten koulussa opetetun totuuden kanssa. Niiden lisäksi on kaikki opit jotka suoraan tai epäsuoraan ovat Lain vastaisia, esimerkiksi lapsen ihmisarvoa ja omatuntoa loukkaavia, mutta joita kuitenkin opetetaan.

Mitä nuorempi lapsi on, sitä puhtaampi lapsen mieli on. Kaikki mitä lapselle opetetaan, pitää olla yhtä puhdasta ja totuudenmukaista kuin lapsi ikäisekseen on, jotta lapsen mieli pysyy puhtaana ja terveenä. Lapsi ajattelee suoralinjaisesti - hän ei osaa arvioida luettua tai kerrottua oppia samalla tavalla kuin aikuinen. Siksi lapselle ei saa opettaa asioita, joita vain vanhempi lapsi tai aikuinen voi arvioida.

A M 60 120 180 240 300 360 Ylempi viisaus O

Ihmisen viisausarvo on 1-360 välillä. Yllä olevassa taulukossa Alempi viisaus ja Ylempi viisaus kohtaa kohdassa 360, jolloin ihminen on kaikilta osin puhdasmielinen. Normaalin ihmisen viisausarvo on 360, mutta nykyään se ei pidä paikkaansa, sillä jo varhaisessa vaiheessa kaikenlaiset väärät ja ristiriitaiset opit veloittaa lapsen viisausarvoa, ja yhteys oikealla puolella olevaan Ylempään viisauteen heikkenee.

A M 60 120 180 240 1X 360 Ylempi viisaus O

Kaikenlaiset vääryydet mitkä lapsi kokee tai todistaa, lapsi kokee syvällisesti. Lapsi kokee opettajan luokan edessä esittämän nuhteen, oli nuhteessa perää tai ei, omatuntoa ja yksityisyyttä syvästi loukkaavana. Jos nuhteeseen yhdistetään väkivaltainen teko (viha), se on fyyisesti ja psyykkisesti traumaattinen kokemus; fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa. Kun lapsi todistaa toisen lapsen fyysisen ja/tai psyykkisen pahoinpitelyn, hän saattaa kokea pahoinpitelyn yhtä voimakkaasti kuin pahoinpitelyn uhri - tai jopa voimakkaampana; Lapsen tuntema pelko on taulukossa merkitty pelko 1X.

Aikuisen silmin opettajan antama fyysinen kuritus k.e. “kevyt tukkapölly” tai “kiinni käyminen” saattaa olla vähäpätöinen, mutta lapselle se on erittäin traumaattinen kokemus. Opettajan väkivaltainen teko (viha) saattaa Lain mukaan olla vanhentunut, mutta lapsi joka on ollut opettajan väkivaltaisen teon (vihan) kohde, kantaa opettajan aiheuttamaa pelkoa joka päivä - ja pelko kasvaa lapsen kasvaessa. Lapsi ei välttämättä kerro kokemastaan vääryydestä vanhemmilleen, vaan on hiljaa ja kantaa fyysisen ja/tai psyykkisen pahoinpitelyn paineet itse.

Ensimmäisiä merkkejä pahoinvoinnista on kaikenlaiset esiteyt syyt miksi ei mennä kouluun k. e. “vatsakipu”, innostus koulutyöhön laskee, ja koulusta puhuttaessa lapsi käy vakavaksi. Luokassa ja/tai koulussa jossa opettajaväkivaltaa esiintyy, lapset pelkäävät tulevansa yleisiesti loukatuiksi; Opettajan yleisesti esittämä loukkaus, johtaa usein myös koulukiusaamiseen.

A M 60 120 180 2X 1X 360 Ylempi viisaus O

Pelko jonka lapsi tuntee valtaa osan hänen mieltään. Lapsen kasvaessa, myös pelko hänen sisällään kasvaa, varsinkin jos lapsi on pelon aiheuttajan vaikutusvallan alaisena. Pitkäaikainen pelko yhdistettynä kaikenlaisiin oppeihin jotka ei ole todellisuudentajun mukaisia, ja jotka ovat m. m. ihmisarvoa ja omatuntoa loukkaavia, on misantropiaa ja petaamista misantropialle – ihmisvihalle. Yhteys oikealla olevaan Ylempään viisauteen heikkenee ajan myötä, ja jos [2X.1X] -arvo todistettavasti on 100%, viisausarvo on laskenut puoleen normaalista 180: Matala viisaus.

Lapsen tullessa teini-ikään, lapsi-identiteetti alkaa muotoutua aikuinen-identiteeksi. Itsenäistymisprosessissa lapsen vuosia tuntema pelko muuttuu nuoren suuttumukseksi, joka purkautuu jossain muodossa. Mitä lapsi on kokenut ja kuinka voimakkaita ne tunteet ovat olleet, onko niitä käsitelty oikein tai ei, kuinka turvallisena lapsi käsittää perheen, koulun ja ympäristön yleensä - eli mitä vastapainona kokonaisuudessaan on lapsen vuosikaisia tuntemalle pelolle - sen mukaan määräytyy miten lapsi voi psyykkisesti (henkisesti, mielellisesti), ja millä tavalla pelko loppujen lopuksi purkautuu.

'Lapset jotka ovat hiljaa ja kärsii
Kaikista väkivaltaisimmin purkautuu pelkäävä lapsi, joka on hiljaa ja ei sano mitään. Väkivaltaisuudesta ei näy minkäänlaisia merkkejä ulospäin edes teini-iässä. Hän on fyysisen ja/tai psyykkisen väkivallan myötä tuntenut pelkoa kauan aikaa, hän on hyväksynyt väkivallan osana elämää, ja suurin osa hänen mieltään on pelon vallassa. Hänessä piilevä pelko ei purkaudu teini-isässä, vaan se muuttuu vihaksi, jonka ainut oire on erittäin väkivaltainen teko teini-iän jälkeen.

Hän etsii kaikenlaista tietoa mikä tukee häntä hallitsevaa ja hänessä kasvavaa pahuutta. Sellainen tieto voi olla esimerkiksi teoria joka on todistettu valheeksi, mutta sillä ei ole väliä, sillä se sopii hänen väkivaltaiselle mielelle kuin hanska käteen. Tiedot jotka hän käsittää totuutena, ovat keskenään ristiriitaisia ja ne jakaa hänen mielen. Kaikki mahdollinen mitä nyky-yhteiskunnassa esiintyy ja joka ”todistaa hänen olevan oikeassa”, ruokkii hänessä kasvavaa misantropiaa (ihmisvihaa).

A M 5X 4X 3X 2X 1X 360 Ylempi viisaus O

A 6X 5X 4X 3X 2X 1X 360 Ylempi viisaus O

Pinnallisesti henkilöstä ei näe minkäänlaisia merkkejä pahuudesta jonka vallassa hän on. Hän hakeutuu yleensä seuraan joka vastaa hänen väkivaltaisen mielen laatua. Yleisin sanonta väkivaltaisen teon (vihan) tehneen henkilön kuvauksissa on, että hieman ennen väkivaltaista tekoa "hän muuttui". Se on nimenomaan se hetki kun valinta on tehty, ja kaikki mitä hän kantaa sisällään alkaa purkautua. Väkivaltaisen teon tulos perustuu lyhyesti kuvailtuna siihen kumpi jakautuneesta mielestä on voimakkaampi: [M] (itsemurha) tai [1X-5X] (joukkomurha ja itsemurha [6X]). '

'Lasten ja nuorten esittämät sanat – Karkea kieli

Esimerkki 1
Olimme muuttaneet ja olin käynyt tarkastamassa entisen asuntomme. Olin palaamassa takaisin uudelle asunnolle, kun vastaan tuli kaksi 9-10 vuotiasta poikaa jotka kävelivät viivyttelevin askelin. Kuulin toisen pojista sanovan; "Minä tapan sen saatanan (uskonto)". Ketään ei piesty, sillä myös minä viivyttelin kävelyäni ja tarkastelin asioiden kehittymistä, ja puutuin asiaan kun töniminen alkoi ja kinttaat lensi käsistä. Tappelun ja pieksämisen sijasta, kolme poikaa ”moikkasi”, ja käveli rauhassa kotiin sovittuaan asian. ”tapan” -sana tässä yhteydessä merkitsi lähinnä ”pieksän”.

Esimerkki 2
Joku sanoo kaverilleen; "Minä kerroon Liisalle että rakastat sitä", johon hän saa vastausken kaverilta; "Minä otan sinun hengen (minä tapan sinut) jos sen teet " - jonka jälkeen hän nauraa ja haluaa että kaveri kertoo Liisalle. Sanonta ei tarkoita sitä, että niiden sanoja on mielisairas ja psykoottinen, tai että sanoja uhkaa kaverin henkeä.

Esimerkki 3
Joku sanoo toiselle "(kirosana) homo". Riippuen tilanteesta, sanonta voi olla positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. Sanonta ei välttämättä tarkoita sitä, että hän jolle sanat sanotaan on homoseksuaalinen. Sanonta ei tarkoita sitä, että sanoja on mielisairas ja psykoottinen.

Esimerkki 4
Päiväkodeissa ja kouluissa opetetaan lapsille; “Hyvä tapa on oikein. Paha tapa on väärin”. Teko mikä näytetään on yleensä hyvä, mutta sanat syövyttää lapsen mielen, sillä sanojen merkitys ja mitä näytetään ovat ristiriitaisia. Sanojen merkitys on myös ristiriitainen; “hyvän tappaminen on oikein, pahan tappaminen on väärin” - vertaa: “Hyvän tekeminen (hyvä teko, hyvä menetelmä) on oikein. Pahan tekeminen (paha teko, huono menetelmä) on väärin”.

Esimerkki 5 - Pelko, suuttumus ja viha
Sellaista kuin “vihan tunne” ja “piilossa oleva viha” ei ole. Alkuperäinen viha -sanan merkitys on vesittynyt; Vihaan yhdistetään vain väkivaltainen teko. Kun ihminen on peloissaan tai suuttunut, hän käyttää sanoja. Lapsen pelko tulee ilmi nuorena suuttumuksena ja hän käyttää sanoja jotka osoittaa pahoinvointinsa alkuperää. Kun lapsi sanoo; “(kirosana) minä listin/tapan sen (kirosana opettajan nimi)”, hän uhoaa peittäen sanoillaan pelkonsa. Tärkein kysymys on “Miksi olet suuttunut opettajalle?” tai “Mitä opettaja on tehnyt?”

Esimerkki 6 - Masentaa
Lapset ja nuoret käyttävät masentaa -sanaa kaikesta mahdollisesta mikä vastustaa. Että 17 -vuotias nuori on käyttänyt masentaa -sanaa 7 -vuotiaasta saaka, ei tarkoita sitä että hän on ollut pitkäaikaisesti masentunut. Että 14 vuotias sanoo olevansa 'masentunut', ei välttämättä tarkoita sitä että hän on 'masentunut' sanan lääketieteellisessä merkityksessä. Lasten ja nuorten käyttämä 'masennus', on kokonaan eri kuin sanan lääketieteellinen merkistys. Kun Muumipeikkoa 'masentaa' niin 6 vuotiasta 'masentaa'. '

'Aivopesun vaikutus ei säily
Uskonnollisesta ääriliikkestä tai sen kaltaisesta yhteisöstä irti pääseminen voi olla vaikeaa, mutta se ei ole mahdotonta, sillä aivopesu tai henkinen kontrolli ei säily itsestään. Uutta identiteettiä on jatkuvasti ylläpidettävä ja vahvistettava. Henkisen manipulaation uhrit usein luopuvat heille syötetyistä ajatusmalleista palattuaan vanhaan ympäristöönsä. *

Pohjois-Koreassa vankileirillä vankeina olleista yhdysvaltalaissotilaistakin vain harvat omaksui häneen iskostetut ajatukset pysyvästi. Psykologit ovat yhtä mieltä** siitä, että ihmisen persoonallisuutta ei voida kokonaan muuttaa vastoin hänen tahtoaan. Toisaalta on todistettu, että pahoinpitelyllä ja painostuksella ihminen voidaan saada tekemään melkein mitä tahansa. Eversti Schwable kuvaili vankileirillä antamaansa tunnustusta vapauduttuaan näin “Sanat olivat minun, mutta ajatukset olivat kuulkustelijoiden ajatuksia”.

Tieteen kuvalehti, Numero 2/2009 - Väkivalta ja painostus ovat tehokkainta aivopesua, sivu 56-63

* Vahva ihminen pystyy kieltämään hänelle ja hänestä esitetyt valheet/juorut, ja osa hänen suojaa on, että on että hän tekee asiasta rikosilmoituksen. Kaikki kääntyy päälaelleen kun ihminen ei enää tunne itseään: Kun todistettavasti syytöntä ihmistä kohdellaan kuin syyllistä, eikö se ole merkki ihmisvihasta, ihmisvainosta, todellisuuden tajun puuttumisesta, rikoksesta? Jos psyykkinen painostus jatkuu 'vanhassa ympäristössä' sen sijaan että uhrin ihmisarvo, kunnia, omatunto, yksityisyys, vakaumus ja oikeudet palautetaan, tunnustetaan ja turvataan Lain edellyttämällä tavalla, psyykkisen väkivallan uhri saattaa tehdä 'itsemurhan'. Itsemurha -sana lainausmerkeissä syystä että kyseessä on murha. (vapaasti suomennettuna)

Epäily, näkemys, käsitys, teoria, uskomus, juoru, luulo, huhu
Perustelut esimerkiksi sille onko potilas puhdasmielinen tai ei (psykoottinen/mielisairas tai ei), ei saa koostua asioista jotka ei ole todellisuudentajun mukaisia (jotka ei ole totta). Asiayhteydestä otetettu sana jota käytetään potilasta vasten, joka ei paranna vaan tekee sairaaksi, on rikos, ja menetelmä ei ole todellisuudentajun mukainen.

"Hyvä tapa on oikein, paha tapa on väärin" -lauseesta voi epäillä, nähdä ja käsittää kenet tahansa 'mahdolliseksi joukkomurhaajaksi'. Kun yhtä on sytetty, syytös koskee kaikkia, ja kaikki jotka ovat sanoneet 'Hyvä tapa on oikein', ovat epäilyn, näkemyksen tai käsityksen mukaan 'mahollisia joukkomurhaajia' ja täytyy viedä mielentila-arviointiin. Onko mielestäsi todellisuudentajun mukaista, että kaikki ihmiset jotka ovat sanoneet 'Hyvä tapa on oikein' viedään mielentila-arvioon?

Lain mukaan esitetylle asialle on esitettävä näyttö (todistus) siitä, että mitä on esitetty on touus, eikä kenenkään osittain todellisiin tietoihin perustuva fantasia; Lain mukaan potilasta ei saa loukata ruumiillisesti eikä henkisesti (mieli, psyyke), ja potilaan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia ei saa loukata. Jos Lakia ei noudateta, potilaan henki ja terveys on vaarassa ja/tai vaarannettu.

Kenenkään epäily, näkemys tai käsitys ei ole tieteellisesti, lääketieteellisesti eikä juridisesti pätevä perustelu; Epäily, näkemys tai käsitys voi samalla tavalla niin kuin teoria, uskomus, juoru, luulo, tai huhu kokonaan tai osittain koostua vääristä tiedoista, ja on mm ennakkoluulon, pelon ja aiheettoman huolestuneisuuden lähde. Todistettavasti epäily, näkemys, käsitys, teoria, uskomus, juoru, luulo, huhu y m v voi milloin tahansa muuttua, mutta totuus; esitetyt sanat ja näyttö (todistus) siitä että esiteyt sanat ovat totta, ei koskaan muutu.

** Hyvä että on psykologeja jotka ovat yksimielisiä.'

'Ajan taju: Aloittava ja Lopettava kiintopiste - Aikaan lukittu asia

AABCD...........A--------L...............O

Jokin asia tai tapahtuma voi vaikuttaa Henkilökohtaisessa Elämänhistoriassa kauan aikaa, mutta sen vaikutus päättyy jossain vaiheessa. Sellaisella asialla on Aloittava kiintopiste ja Lopettava kiintopiste. Asia oli se mikä tahansa, on lukittu aikaan asian Aloittavan ja asian Lopettavan kiintopisteen välille.

Negatiivisesta asiasta saattaa olla muistikuva, arpi, mutta asia ei enää vaikuta henkilöön millään tavalla - se on neutraali. Yllä olevassa taulukossa asian Aloittava kiintopiste on punainen A, asian Lopettava kiintopiste on punainen L, ja asia joka on vaikuttanut on A:n ja L:n välillä.

Asia jolla on aloittava ja lopettava kiintopiste, sitä ei saa esittää vaikuttavana tekijänä toisessa ajassa. Jos aikaan lukitun asian esittää toisessa ajassa vaikuttavana tekijänä, kyseessä on ajallinen siirrännäinen joka ei ole koskaan totta. Tämän voi havainnollistaa yksikertaisesti siten, että mikä on lukittu nykyaikaan ei vaikuta tai sitä ei ole menneessä ajassa; 175 cm pitkä 70 kg painava 16 -vuotias vuonna 2009, ei ollut 175 cm pitkä 70 kg painava 16 -vuotias vuonna 2006. '

'Terveyskeskuksen Esitiedot
Kun potilaan terveydentilaa ja hoidon tarvetta ei voida selvittää terveyskeskuksessa, potilas lähetetään erikoislääkärille - kokeneelle ammattilaiselle jota konsultoidaan kun tieto ja taito terveyskeskuksessa ei riitä. Esitiedot kliinisessä terveydenhoidossa voi koostua terveyskeskuksessa tehdyn päivystyslähetteen tiedoista, mutta sen lisäksi on otettava huomioon kaikki muut hoitoon liittyvät tiedot terveyskeskuksessa.

Kaikki mitä on kirjattu terveyskeskuksessa on Terveyskeskuksen (LääkärinNimi) Esitiedot - niitä ei saa suoralta kädeltä yhdistää Potilaan Esitietoihin. Terveyskeskuksen (LääkärinNimi) Esitiedot kertovat erikoislääkärille ensisijaisesti sen, että potilasta ei ole voitu auttaa terveyskeskuksessa 'Näillä tiedoin me emme ole voineet auttaa potilasta' - Terveyskeskuksen (LääkärinNimi) Esitiedot ovat osittain tai kokonaan virheelliset. Erikoislääkäri ei arvioi potilaan terveydentilaa ja hoidon tarvetta, ja hän ei päätä potilaan hoidosta sen mukaan mitä terveyskeskuksesta on sanottu tai kirjoitettu. Erikoislääkärillä ei ole mitään virkaa, jos hän toimessaan on samalla tai alemmalla tasolla kuin terveyskeskuksen sairaanhoitaja. Erikoislääkäri voi saada ennakkoluulon kaikista Terveyskeskuksen (LääkärinNimi) Esitiedoista, mutta todellisen terveydentilan ja hoidon tarpeen arviointi perustuu erikoislääkärin omiin tutkimuksiin ja löydöksiin jotka joko vahvistavat tai kumoavat terveyskeskuksen tiedot, ja luonnollisesti Lain ja Lääkärinvalan noudattamiseen.

Potilaan Henkilökohtainen Elämänhistoria ja Esitiedot

A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890 O

Potilaan Henkilökohtainen Elämänhistoria on Potilaan Esitiedot kokonaisuudessaan. Ne koostuu vain ajallisesti oikeassa järjestyksessä olevista totuuksista (kiintopisteistä); Esitetyt sanat ja näyttö (todistus) siitä että esiteyt sanat ovat totta. Lastensuojelulaki, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä Mielenterveyslaki turvaa ja suojelee Potilaan Henkilökohtaista Elämänhistoriaa jonka oleellinen osa on Identiteetti.

Potilaan Esitiedot alkaa potilaan syntymäpäivästä ja päättyy kun hän hakeutuu hoitoon. Potilaan Esitiedoista löytyy syy miksi hän hakeutui hoitoon, josta puolestaan selviää hänen todellinen terveydentila ja todellinen hoidon tarve - tämä riippumatta siitä onko kyseessä fyysinen tai psyykkinen terveydentila - tai molemmat.

Terveyskeskuksen (LääkärinNimi) Esitietoja ei Lain mukaan saa esittää Potilaan Esitietoina ennenkuin tiedot ovat sanoin ja sanoja tukevin todistein vahvistettu totuudenmukaisiksi; Potilaan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia (Lakia) ei saa loukata; Potilasta ei Lain mukaan saa loukata ruumiillisesti eikä henkisesti (mieli, psyyke). Potilaan terveyttä ja henkeä ei saa vaarantaa. '

Esimerkiksi lasta (potilas) joka ei Henkilökohtaisen Elämänhistorian Esitetojen mukaan ole alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjä, ja jolla ei ole rikollista ja/tai väkivaltaista taustaa, ei saa vasten omaa tahtoa sulkea osastolle jossa hoidetaan alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjiä ja rikollisia. Jos lapsi (potilas) pakotetaan ympäristöön jossa hän Henkilökohtaisen Elämänhistorian mukaan ei saa olla, se on psyykkistä ja fyysistä pahoinpitelyä/kidutusta.

" Monen muun asian ohella on huomioitava, että arvioitavaksi toimitettu henkilö saattaa olla täysin terve henkilö, joka on hämmentynyt, peloissaan ja jopa järkyttynyt. Me olemme kaikki erilaisia, ja käyttäydymme eri tavalla tilanteessa jossa henkilön ihmissarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia on loukattu - lääkärin joka tekee mielentila-arvion on oltava tietoinen siitä. Sisäsyntyistä hienotunteisuutta vaaditaan paljon, että lääkäri arvioi henkilön mielentilan oikein. Parempi ratkaisu on olemassa;

Kun Lain mukaan tarkastelemme asiaa, niin mielentilan arvio ei ala henkilöstä, vaan perusteluista miksi henkilö pitäisi toimittaa mielentila-arvioon; Toisin sanoen, lääkäri voi tehdä arvion ennen kuin henkilön ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia (Lakia) loukataan, ja samalla lääkäri arvioi henkilön joka on mielentila-arvioin alulle pannut. Kenenkään epäily, näkemys, käsitys, teoria, uskomus, juoru, luulo, huhu t m v ei ole tietellisesti, lääketieteellisesti eikä juridisesti pätevä perustelu kenenkään mielentila-arviolle, sillä sellainen mikä voi muuttua ei yksinkertaisesti ole todellisuudentajun (totuuden, Lain) mukainen. "

Matti E Simonaho
'Aivopesun vaikutus ei säily

Koulukiusaaminen jne....
..
Tieteen kuvalehti, Numero 2/2009 - Väkivalta ja painostus ovat tehokkainta aivopesua, sivu 56-63
Mielenkiintoinen aihe, mutta..mutta aivan mahdoton hetteikkö, jotta saisi tolkkua. Simonaho taitaa pyristellä aivan omissa sfääreissä

Asian tiivistäminen olisi poikaa.

"Pakkohoidosta päätettävä tuomioistuimessa
Suomessa on siirryttävä järjestelmään, jossa psykiatrisesta vastentahtoisesta hoidosta päättää tuomioistuin. Pakkohoitopotilaalla tulisi aina olla mahdollisuus avustajan käyttöön sekä ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaan arviointiin, kuten Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea suosittaa.

Suomessa tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä päättää sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri, joka ei ole velvollinen henkilökohtaisesti kuulemaan potilasta.

Lain mukaan pakkohoitopäätöksestä tehtävä valitus tulee käsitellä kiireellisenä. Käytännössä käsittelyajat ovat kuitenkin pitkät, jopa kolme kuukautta, joten valitusoikeus oikeusturvakeinona on potilaalle näennäinen. Pakkohoitoon joutuvan psykiatrisen potilaan asema on heikko.

Pakkohoitopäätöstä koskevan valituksen käsittelylle on säädettävä aikaraja. Kiireellinen käsittely, potilaan kuuleminen ja suullisten käsittelyjen lisääminen on ehdoton edellytys potilaan oikeusturvan takaamiseksi silloin, kun henkilön itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista vapautta rajoitetaan.

Kysymys on ennen kaikkea potilaiden ihmisoikeuksista.

Pekka Sauri
Puheenjohtaja
Mielenterveyden Keskuksliitto"

OULU-LEHTI 24.06.2009

Täysin fyysisesti ja psyykkisesti terve ihminen jolle suoritetaan MT-arvio (yleensä henkilö viedään ambulanssissa poliisin saattelemana terveyskeskukseen), hän on hämmentynyt, peloissaan, suuttunut, järkyttynyt j n e - kaikki reagoi eri tavalla (ikä, kasvatus, koulutus y m) tilanteessa jossa vapaus on riistetty ja on asetettu kuulusteltavaksi.

Jos MT-arviota tekevä lääkäri ei ole tarkkaavainen, hän ei ymmärrä, että oireet mitä hän näkee ja/tai kuulee ei ole mielenterveydellinen häiriö, vaan reaktio siihen että terveen ihmisen ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia on loukattu, ja että hänen terveys ja henki on vaarannettu.

Heti kun ihminen viedään MT-arvioon ilman minkäänlaisia konkreettisia todisteita mielenterveydellisestä häiriöstä, hänen ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia (Lakia) on loukattu, ja hänen terveys ja henki on vaarannettu;

Henkilölstä riippuen, vapauden riisto ja siihen yhdistetty kuulustelu (nimenomaan jos se loukkaa henkilön ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta) saattaa olla niin järkyttävä kokemus, että vaikka henkilö todetaan ja vapautetaan terveenä, henkilö tekee "itsemurhan". Itsemurha -sana lainausmerkeissä siksi, että kyseessä ei ole itsemurha.

Arvio annetuista perusteluista miksi henkilö pitäisi viedä MT-arvioon, täytyy tehdä ennen kuin henkilö viedään MT-arvioon. Kun minkäänlaisia konkreettisia todisteita mielenterveydellisestä häiriöstä ei ole, mitään syytä henkilön MT-arviolle ei ole.

[list:36gaokwi]"Lääkäri voi tehdä arvion ennen kuin henkilön ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia (Lakia) loukataan, ja samalla lääkäri arvioi henkilön joka on mielentila-arvioin alulle pannut. Kenenkään epäily, näkemys, käsitys, teoria, uskomus, juoru, luulo, huhu t m v ei ole tietellisesti, lääketieteellisesti eikä juridisesti pätevä perustelu kenenkään mielentila-arviolle, sillä sellainen mikä voi muuttua ei yksinkertaisesti ole todellisuudentajun (totuuden, Lain) mukainen. "[/list:u:36gaokwi]

Ihmisten loukkaamiselta vältytään, ja valtio säästää muutaman kymmen miljoonaa euroa/vuosi.

"Pakkohoidosta päätettävä tuomioistuimessa
Suomessa on siirryttävä järjestelmään, jossa psykiatrisesta vastentahtoisesta hoidosta päättää tuomioistuin. Pakkohoitopotilaalla tulisi aina olla mahdollisuus avustajan käyttöön sekä ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaan arviointiin, kuten Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea suosittaa.

Suomessa tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä päättää sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri, joka ei ole velvollinen henkilökohtaisesti kuulemaan potilasta.

Lain mukaan pakkohoitopäätöksestä tehtävä valitus tulee käsitellä kiireellisenä. Käytännössä käsittelyajat ovat kuitenkin pitkät, jopa kolme kuukautta, joten valitusoikeus oikeusturvakeinona on potilaalle näennäinen. Pakkohoitoon joutuvan psykiatrisen potilaan asema on heikko.

Pakkohoitopäätöstä koskevan valituksen käsittelylle on säädettävä aikaraja. Kiireellinen käsittely, potilaan kuuleminen ja suullisten käsittelyjen lisääminen on ehdoton edellytys potilaan oikeusturvan takaamiseksi silloin, kun henkilön itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista vapautta rajoitetaan.

Kysymys on ennen kaikkea potilaiden ihmisoikeuksista.

Pekka Sauri
Puheenjohtaja
Mielenterveyden Keskuksliitto"

OULU-LEHTI 24.06.2009

Täysin fyysisesti ja psyykkisesti terve ihminen jolle suoritetaan MT-arvio (henkilö viedään ambulanssissa poliisin saattelemana terveyskeskukseen), hän on hämmentynyt, peloissaan, suuttunut, järkyttynyt j n e - ihmiset käyttäytyvät eri tavalla (vaikuttavat tekijät m m ikä, kasvatus, koulutus) tilanteessa jossa vapaus on riistetty ja on kuulusteltavana.

Jos MT-arviota tekevä lääkäri ei ole tarkkaavainen, hän ei ymmärrä, että oireet mitä hän näkee ja/tai kuulee ei ole mielenterveydellinen häiriö, vaan reaktio siihen että terveen henkilön ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia on loukattu, ja että hänen terveys ja henki on vaarannettu. On myös ymmärrettävä, että lääkäri sanoillaan ja/tai teoillaan saatta itse aiheuttaa osan henkilön oireista. Heti kun henkilö viedään MT-arvioon ilman minkäänlaisia konkreettisia todisteita mielenterveydellisestä häiriöstä, hänen ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia (Lakia) on loukattu, ja hänen terveys ja henki on vaarannettu;

Henkilöstä riippuen, vapauden riisto ja siihen yhdistetty kuulustelu (nimenomaan jos se luonteeltaan on sellainen että se loukkaa henkilön ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta: psyykkistä pahoinpitelyä/kidutusta) on niin järkyttävä kokemus, että vaikka henkilö todetaan terveeksi, henkilö tekee mielenvikainen -leiman saaneena "itsemurhan". Itsemurha -sana lainausmerkeissä siksi, että kyseessä ei ole itsemurha.

Arvio annetuista perusteluista miksi henkilö pitäisi viedä MT-arvioon, täytyy tehdä ennen kuin henkilö viedään MT-arvioon. Kun minkäänlaisia konkreettisia todisteita mielenterveydellisestä häiriöstä ei ole, mitään syytä henkilön toimittamiseen MT-arvioon ei ole.

[list:1a2bw9a7]"Lääkäri voi tehdä arvion ennen kuin henkilön ihmisarvoa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia (Lakia) loukataan, ja samalla lääkäri arvioi henkilön joka on mielentila-arvioin alulle pannut. Kenenkään epäily, näkemys, käsitys, teoria, uskomus, juoru, luulo, huhu t m v ei ole tietellisesti, lääketieteellisesti eikä juridisesti pätevä perustelu kenenkään mielentila-arviolle, sillä sellainen mikä voi muuttua ei yksinkertaisesti ole todellisuudentajun (totuuden, Lain) mukainen. "[/list:u:1a2bw9a7]

Ihmisten loukkaamiselta vältytään, turhilta kuolonuhreilta vältytään, ja siinä missä "lasten ja aikuisten huonovointisuus kasvaa", olemme estäneet lasten ja aikuisten huonovointisuuden kasvua, ja valtio säästää muutaman kymmenen miljoonaa euroa/vuosi.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat