Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Viime aikoina on esitetty, että olisiko aika myös kvantittunut. Miksi ei aika voisi myös olla kvantittunut, kun kerran aineen osasetkin ovat kvantittuneet? Kun asiaan yrittää eläytyä, mikä on mahdotonta, niin minussa ainakin syntyy euforinen olo. Tuo kvantttihyppäyksen kesto olisi 10E-35 sekuntia. Aika on niin lyhyt, että aine ja oliot eivät ehtisi reagoida noin lyhyeen aikaan, vaan aika tuntuisi olevan jatkuva virta. Mielenkiintoista tässä on se, että herää kysymys, onko maailmankaikkeus olemassa näitten kvanttihyppyjen välissä.

Sivut

Kommentit (29)

Celestron 8
Mielenkiintoista tässä on se, että herää kysymys, onko maailmankaikkeus olemassa näitten kvanttihyppyjen välissä.Tulkintasi mukaan ei ole olemassa aikaa kahden Planckin ajan välillä. Olkoot t1 = t(Planck) ja t2 = 2t(Planck). Ei ole järkevää kysyä mitä siinä "välissä" on, koska aikaa ei voi pilkkoa pienempiin osiin.

Kirjoitit:

"...vaan aika tuntuisi olevan jatkuva virta..."

Paul Davies: Tämä intuitio on väärä. Aika ei liiku eikä virtaa. Aika on kvanttikäsite.

Kolmanneksi, ajan fyysisen perustan tutkimuson tuonut tietoisuuteen kaikkea kummaa: aikaa ei ollut ennen maailmankaikkeutta, aika vääris-tyy muun universumin mukana, ja aikamatkailutaitaa enää olla tekninen, ei looginen haaste.

Virtaa vai ei?

Paul Davies, yksi kosmologian tunnetuimpia yleistajuistajia, kirjoittaa artikkelissaan ”The mysterious flow” ajan virrasta. Yksi arkisen aikakokemuksen keskeisiä intuitioita on, että aika virtaa. Mutta tähän intuitio yleensä tössähtääkin. Nimittäin mihin se aika oikein virtaa? Intuitioita ravistelemalla saadaan selville, että aika virtaa tulevaisuudesta menneisyyteen, ja kun se ohittaa nykyhetken, se muuttuu määrätyksi menneisyydeksi, siihen mikä oli.

Nykyhetki liikkuu tämän intuition mukaan kohti tulevaa, eli vastavirtaan, ja jakaa todellisuuden aukottomasti siihen mitä oli ja siihen mitä tulee olemaan. Se mikä on, on varsin kapea siivu koko pötkylästä. Davies toteaa usean muun kosmologin tapaan, ettei tämä intuitio pidä paikkaansa.

Todellisuudessa ei ole etuoikeutettuja ajanhetkiä, nykyisyyksiä, joista käsin menneisyys ja tulevaisuus olisivat epätosia, vaan todellisuus koostuu tasaveroisista palasista, ja ulottuvaisilla olioilla on tila-ulottuvuutensa lisäksi neljäs, aika-ulottuvuus.

Ajan virta on subjektiivinen ominaisuus, tietoisuuden ylläpitämä piirre.

Me muistamme menneisyyden ja ennakoimme tu-levaa, emme päinvastoin, ja tämän vuoksi maailma tuntuu lilluvan ajan virrassa.

Ajan virran kokemus voidaan sammuttaa, esimerkiksi eräillämeditaatiotekniikoilla, ja tässä tilassa ihminen kokee todellisuuden ”jumalan näkökulmasta”, jakamattomana kokonaisuutena, jossa kaikki ajanhetket ovat yhtä aikaa käsillä.

http://www.tsv.fi/ttapaht/034/kamppinen.pdf

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005
Nagarjuna
.... kaikki ajanhetket ovat yhtä aikaa käsillä.

Riittää, että nykyhetkeä ennen vallinnut tilanne johti uuteen tilanteeseen nykytilanteen kautta. Mitään varsinaista aikaa ei siinä mielessä tarvita, vain tilanteen jatkuvaa muutosta vuorovaikutusten ohjaamana. Kaikkihan riippuu eri vuorovaikutusten suhteellisesta voimakkuudesta suhteessa niitä edustavaan (suhteelliseen) tilaan. Muuten ajudutaan ajan suhteen helposti kehäpäätelmään, kuten tuossa edellä.

Aika on toki vai ihmisen subjektiivinen kokemus tapahtumien kulusta suhteessa omaan tietoisuuteen. Ilmeisesti osin tästä syystä vanhentuessa "aika" tuntuu kulkevan nopeammin. Tähän on toki myös muita syitä, kuten ehkä historian kertymän suhteellinen määrä (lapsi/nuori/aikuinen/vanhus) vallitsevaan tapahtumien kulkuun nähden.

Celestron 8
Mielenkiintoista tässä on se, että herää kysymys, onko maailmankaikkeus olemassa näitten kvanttihyppyjen välissä.

Laajennetaan yllämainittua t1-t2 todellisuutta.

t1/2 t1 t3/2 t2 t5/2

Haluat siis selvyyden hetken t3/2 olemassaoloon.
Jospa onkin niin, että t1 ja t2 ovat niitä olemattomia.

Jos videolla on 24 ruutua sekunnissa, joista 23 on vaaleanpunaista ja 1 tummanpunainen, ihminen ei välttämättä havaitse tummanpunaista tai kykene reagoimaan siihen mitenkään. Tarkoittaako se, että tummanpunaista ruutua ei ole olemassa vai että pienempää aikaa kuin 1/24 sekuntia ei ole olemassa?

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005
ville-v
Jos videolla on 24 ruutua sekunnissa, joista 23 on vaaleanpunaista ja 1 tummanpunainen, ihminen ei välttämättä havaitse tummanpunaista tai kykene reagoimaan siihen mitenkään. Tarkoittaako se, että tummanpunaista ruutua ei ole olemassa vai että pienempää aikaa kuin 1/24 sekuntia ei ole olemassa?

Kysehän on siitä, että kyseisen ruudun aiheuttama vuorovaikutus on voimakkuudeltaan niin heikko ja toisaalta kestoltaan niin lyhyt, ettei sen tiedostaminen ole mahdollista. Eli puutteellisen vuorovaikutuksen takia sitä kynnystä ei ylitetä, jonka tiedostaminen vaatii. Tässähän siis vuorovaikutuksessa on ihmisen silmä ja ruudukon lähettämä säteily ja sen jälkeen edelleen silmän aiheuttamat hermoimpulsit. Joiden välittymisen kohdalla nyt sitten kyseeseen saattavat viime kädessä tulla jopa kvantittumiseen liittyvät ilmiöt.

Tässä tilanteessahan ihminen itse tavallaan osallistuu ko. prosessiin, eikä toimi pelkästään ulkoisen tarkkailijan roolissa.

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005
Zeick
Tulkintasi mukaan ei ole olemassa aikaa kahden Planckin ajan välillä. Olkoot t1 = t(Planck) ja t2 = 2t(Planck). Ei ole järkevää kysyä mitä siinä "välissä" on, koska aikaa ei voi pilkkoa pienempiin osiin.

Eli miten sitten päätät onko aika jatkumoa vai ei. Sitä paitsi eri prosesseilla saattaa olla eri "näkemys" niiden hetkien pilkkoutumisesta toisten vastaavien tapahtumien suhteen. Ei kaikkien tapahtumien aikojen tarvitse olla "samanhetkisesti poikki".

ville-v
Jos videolla on 24 ruutua sekunnissa, joista 23 on vaaleanpunaista ja 1 tummanpunainen, ihminen ei välttämättä havaitse tummanpunaista tai kykene reagoimaan siihen mitenkään. Tarkoittaako se, että tummanpunaista ruutua ei ole olemassa vai että pienempää aikaa kuin 1/24 sekuntia ei ole olemassa?Planckin aika -vakiolla tarkoitetaan sitä kuinka kauan fotonilla menee aikaa kulkea Planckin matka, ja sitä, että nykytietämyksellämme mukaan tuota tarkempaa ajan laskentaa ei teoriassa voisi olla, mutta tuo ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että jokin tapahtuma voisi esimerkiksi kestää 1,5 Planckin aikaa.

Planckin vakiot on johdettu fysiikan luonnonvakioista, eli matemaattisesti Newtonin liikelaeista sekä Einsteinin suhteellisuusteorioista. Ne ovat pienimpiä mahdollisia alansa yksiköitä, ja niitä käytetään yhtälöiden ratkaisuissa täysin estoitta vielä tänä päivänä. Siksi, koska ne toimivat.

Lukuina Planckin vakioita on turha yrittää hahmottaa, ne ovat vielä vaikeampia käsittää kuin maailmankaikkeus on laaja. Esimerkiksi Planckin pituus on atomiytimen miljardisosan sadasmiljardisosa.

Planckin aika on lyhin mahdollinen ajanjakso, missä mitään voi tapahtua. Se vastaa ihmisen havaintokyvyn triljoonasosan kymmenestuhannestriljoonasosaa. Yhteen silmänräpäykseen mahtuu enemmän Planckin aikoja kuin Mount Everestissä on atomeja. Kahden alkeishiukkasen nopeimmassakin törmäysreaktiossa on enemmän Planckin aikoja kuin ihmiskunnassa aivosoluja.

Planckin aika on lyhin mahdollinen ajanjakso, missä mitään voi tapahtua, pienin mahdollinen mitattava aika. Pienin mahdollinen ajanjakso on Planckin aika, pienin kuviteltavissa oleva aikaintervalli. Planckin pituuutta ja aikaa vastaavissa skaaloissa avaruus ja aika käyvät sumeiksi. "Ennen" ja "jälkeen" menettävät merkityksensä.

Täten on mahdollista, että aika on vain suuren kokoskaalan emergentti ilmiö, jota ei fysikaalisen maailman kaikkein perustavimmassa kuvailussa ole lainkaan olemassa.

Planckin aika on aika, jossa valo etenee Planckin pituuden verran, 5.3×10-44 sekuntia. Tätä lyhemmillä aikaskaaloilla tapahtumien järjestys ei enää ole mielekäs käsite.

Mittaustilanteessa jokaista mitattavaa "hetkeä" kuvaava aaltofunktio pätee kaiken aikaa. Koska me kopioidumme joka "hetki". Meistä on moneksi.

Nagarjuna

Täten on mahdollista, että aika on vain suuren kokoskaalan emergentti ilmiö, jota ei fysikaalisen maailman kaikkein perustavimmassa kuvailussa ole lainkaan olemassa.

Mielenkiintoinen ehdotus. En ole tullut koskaan ajatelleeksi sitä noin.

linkki
Nagarjuna

Täten on mahdollista, että aika on vain suuren kokoskaalan emergentti ilmiö, jota ei fysikaalisen maailman kaikkein perustavimmassa kuvailussa ole lainkaan olemassa.

Mielenkiintoinen ehdotus. En ole tullut koskaan ajatelleeksi sitä noin.
Aine tiivistyy, ja laajenee aika sen mukana. Aika on aineen hitauden ominaisuus. Tyhjyydessä ei ole aikaa.

Alkuräjähdys kuitenkin määrittelisi lähtökohdan, ajan alun joka olisi paikallisten laajenemisten, ja tiivistymisten alkuehto.

Holistisen näkemyksen mukaan aika siis olisi emergentti ilmiö.

Minerva
linkki
Nagarjuna

Täten on mahdollista, että aika on vain suuren kokoskaalan emergentti ilmiö, jota ei fysikaalisen maailman kaikkein perustavimmassa kuvailussa ole lainkaan olemassa.

Mielenkiintoinen ehdotus. En ole tullut koskaan ajatelleeksi sitä noin.Aine tiivistyy, ja laajenee aika sen mukana. Aika on aineen hitauden ominaisuus. Tyhjyydessä ei ole aikaa.

Alkuräjähdys kuitenkin määrittelisi lähtökohdan, ajan alun joka olisi paikallisten laajenemisten, ja tiivistymisten alkuehto.

Holistisen näkemyksen mukaan aika siis olisi emergentti ilmiö.


Puhutko nyt samasta asiasta kuin Nagarjuna? Siis ei emergentti alkuräjähdyksestä vaan mittakaavasta. Tai sillä tavalla ainakin sen käsitin, en ole seurannut tätä fysiikan mystiikkapuolta viime aikoina.

minerva kirjoitit:

[size=85:1j1i8ppw]"Aine tiivistyy, ja laajenee aika sen mukana. Aika on aineen hitauden ominaisuus. Tyhjyydessä ei ole aikaa.

Alkuräjähdys kuitenkin määrittelisi lähtökohdan, ajan alun joka olisi paikallisten laajenemisten, ja tiivistymisten alkuehto."[/size:1j1i8ppw]

Mutta aikapa ei alkunutkaan alkuräjähdyksestä, vaan käsottääkseni noin Planckin ajan sen jälkeen. Tiivistyykö aine? Aine, hiukasethan olivat säikeitä, entropia kasvaa.

linkki

Puhutko nyt samasta asiasta kuin Nagarjuna? Siis ei emergentti alkuräjähdyksestä vaan mittakaavasta. Tai sillä tavalla ainakin sen käsitin, en ole seurannut tätä fysiikan mystiikkapuolta viime aikoina.Tavallaan voisi puhua mittakaavasta. Kokonaisuuden rakentuminen osistaan, ja samalla myös ajasta olisi siis suurempi kuin kokonaisuus.

Suurempi on tässä vain vertauskuva.

Nagarjuna
minerva kirjoitit:

[size=85:keueo0i5]"Aine tiivistyy, ja laajenee aika sen mukana. Aika on aineen hitauden ominaisuus. Tyhjyydessä ei ole aikaa.

Alkuräjähdys kuitenkin määrittelisi lähtökohdan, ajan alun joka olisi paikallisten laajenemisten, ja tiivistymisten alkuehto."[/size:keueo0i5]

Mutta aikapa ei alkunutkaan alkuräjähdyksestä, vaan käsottääkseni noin Planckin ajan sen jälkeen. Tiivistyykö aine? Aine, hiukasethan olivat säikeitä, entropia kasvaa.

Plancin aika on määritelmällisesti lyhin mahdollinen mitattavissa oleva liike, (tosin vain teoreettisesti)

Liike on myös aina energiaa, joten se on myös energian pienin mahdollinen määrä.

Jos jokin lähtee jostakin, tässä tapauksessa on kysymys alkuehdosta: on vain määrittelykysymys, mistä aika alkaa.

Aine voi laajentua, ja tiivistyä, sitähän se tekee kaiken aikaa, siis aika on sitä.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat