Seuraa 
Viestejä8692
Liittynyt20.7.2007

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Reht ... 5247339945

Otsikontapainen juttu ei ole kovi harvinainen, silti se hämmästyttää. Rehtorin asemaan edenneeltä kasvattajalta voi perustellusti olettaa hyvää tilannearviointia oppilaiden suhteen. Näin kuitenkin pääsee usein käymään. Väkivaltaa kuvittelee löytyvän nakkikopeilla ja rautatieasemien lähistöllä, yleensä aikaan jolloin lapset ovat nukkumassa. On kuitenkin vaikea uskoa peruskoulun rehtorin vertaantuvan tällaisiin tapauksiin. Mikä tekee opettajista väkivaltaisia? Väkivaltatilastoissa opettajan ammatti noussee aika korkealle.

Takuutestattu suomalainen. Aboriginaali Finlandian asukas.

Blogi: http://terheninenmaa.blogspot.fi

Kommentit (5)

'Kun lapsi sanoo 'Vittu minä tapan sen saatanan open (joka raiskasi minut)' niin kyseessä ei ole rikos mistä lapsi pitää toimittaa pakkohoitoon, vaan sanat on oire rikoksesta. Parempi on kysyä "Mitä opettaja on tehnyt?" niin löytyy sanat ja rikollinen teko. '

'Suurin osa lapsiin kohdistuneesta opettajaväkivallasta jää koulun seinien sisäpuolelle.'

sigfrid
Mikä tekee opettajista väkivaltaisia?Oikeus väkivallattomaan lapsuuteen
Oikeus väkivallattomaan lapsuuteen kotona ja kodin ulkopuolella, on jokaisen lapsen perusoikeus. Jokaisella ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Aikuisella ei ole oikeutta käyttää väkivaltaa lapsia kohtaan, ja aina on muistettava se, että mitä nuorempi lapsi on, sitä herkemmin lapsi tuntee itsensä fyysisesti ja/tai psyykkisesti (henkisesti, mielellisesti) pahoinpidellyksi. Fyysisen ja/tai psyykkisen väkivallan käyttö ei muutu hyväksyttäväksi sillä että selittää sen aikuisen silmin nähtynä joksikin muuksi kuin mitä se lapsen silmin on. Lapseen kohdistunut pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen rikos, riippumatta siitä missä fyysinen ja tai psyykkinen pahoinpitely tapahtui ja kuka/mikä väkivaltaisen teon (vihan) tekijä on.

Lastensuojelulaki ei koske vain ja ainoastaan kasvatusta, koulutusta ja hoitoa kotona, sillä lapsia koulutetaan ja hoidetaan myös kodin ulkopuolella; 6-10 tuntia päivässä, lapset viettää koulussa. Lapsen ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia (identiteettiä) ei saa loukata kodin ulkopuolellakaan, kuten esimerkiksi koulussa tai terveydenhuollossa.

Lapsen fyysinen pahoinpitely kodin ulkopuolella, esimerkiksi opettajaväkivalta, voi olla lyömistä, potkimista, tukasta vetämistä, luunapit, seksuaalista koskettelua ja väkivaltaista kiinni käymistä. Psyykkistä pahoinpitelyä on esimerkiksi lapsen uhkaaminen, alistaminen, seksuaaliset vihjailut, ihmisarvon, yksityisyyden, omatunnon ja yleensä lapsen mielen loukkaaminen. On myös huomioitava, että luokkatilanteessa lapsen fyysinen ja/tai psyykkinen pahoinpitely, on julkinen teko.

Riippumatta siitä onko lapsi pahoinpidelty tai pahoinpitelyn todistaja, lapsi kokee pahoinpitelyn syvällisesti. Yleisellä paikalla k.e. luokassa tapahtuneessa pahoinpitelyssä, kaikkia luokan lapsia jotka todistavat toisen lapsen pahoinpitelyn on pahoinpidelty; Pahoinpitelyn todistava lapsi kokee pahoinpitelyn vähintään yhtä syvällisesti kuin pahoinpidelty lapsi.

Koulussa lapset saattaa olla pahoinpitelijän suoran vaikutusvallan alla useita vuosia. Jos lasten oireita ei huomioida, vakavemmat oireet ilmenee vasta useita vuosia pahoinpitelyn jälkeen; Opettajapelko kasvaa lapsen kasvaessa. Psyykkisen väkivallan kohteeksi joutunutta lasta voi olla vaikea tunnistaa, koska fyysisiä jälkiä ei aina ole. Pitkäaikainen pahoinvointi aiheuttaa useita erilaisia oireita riippuen m. m. siitä minkä ikäinen lapsi on, ja onko lapsi pahoinpitelijän suoran vaikutusvallan alaisena tai ei.

Väkivaltaisen opettajan rikos saattaa Lain mukaan olla vanhentunut - mutta opettajan tekemä rikos elää joka päivä rikoksen uhrin mielessä; Ensin pelkona (lapsi) ja myöhemmin suuttumuksena (nuori) josta lapsen tai nuoren syyttävät sanat. Pahimmassa tapauksessa väkivaltaisen opettajan aikanaan aiheuttama pelko, joka vuosien varrella on kasvanut, purkautuu vihana; väkivaltaisena tekona.

Lapsen tai nuoren väkivaltaisen teon kohde ei välttämättä ole opettaja joka pahoinpiteli häntä; Yleensä lapsen ja/tai nuoren lievä väkivaltainen teko suuntautuu koulun omistamaan irtaimistoon. Jos emme tee mitään, alle 16 -vuotiaiden väkivaltaiset teot jotka suuntautuu toista ihmistä kohden lisääntyy. Sellaisen väkivaltaisen teon kohde saattaa olla syytön opettaja, joka sanoillaan tai teollaan vahvistaa herkistyneen lapsen useita vuosia kasvaneen opettajapelon oikeaksi.

Kun lapsi kertoo opettajaväkivallasta toista lasta kohden koulussa, se ei tarkoita sitä, että vain 1 lapsi tuntee kipua ja pelkää opettajaa, vaan kaikki lapset jotka todistavat väkivaltaisen teon (vihan) pelkää opettajaa ja voi pahoin. “Miten koulupäiväsi on sujunut?” -kysymys ja vastaus siihen on tärkeä. Vanhempien täytyy ottaa yhteyttä toisiin vanhempiin jos käy ilmi, että lasten ihmisarvoa, yksityisyyttä, koskemattomuutta, vakaumusta, omatuntoa ja oikeuksia (identiteettiä) todistettavasti on loukattu, ja asiasta on tehtävä ilmoitus viranomaisille.

Lapsiin kohdistunut fyysinen ja/tai psyykkinen väkivalta ei välttämättä tapahdu kotona, vaan sen alkuperä voi olla kodin ulkopuolella kaikkialla missä lapsia kasvatetaan, koulutetaan tai hoidetaan. Monen muun lasta suojelevan Lain rinnalla, Lastensuojelulaki on aina siellä missä lapsi on; 6-10 tuntia virkeimmästä ajastaan lapsi viettää koulussa, jolloin vastuu on koululla. Lastensuojelulain mukaan valtion, kunnan ja seurakunnan palveluksessa oleva, on velvollinen ilmoittamaan fyysysestä ja/tai psyykkisestä lapseen kohdistuvasta väkivallasta myös silloin kun sitä todistettavasti on esiintynyt tai esiintyy kodin ulkopuolella, esimerkiksi koulussa.

Fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta vapaa kasvatus kotona ja kodin ulkopuolella, on rajojen asettamista ja välittämistä - ilman väkivaltaa.

Opettajien puolustukseksi
Opettajien työtilanne on lähestulkoot mahdoton. Suuri kaikenkirjava 20-30 lapsesta koostuva luokka kaikkine kasvatusmalleineen ja uskontoineen on erittäin vaikea hallita. Riippumatta siitä kuka koulun on perustanut ja kuinka hyvä henkilökunta on, 1 väkivaltainen opettaja saa yhden, usean tai kaikki lapset pelkäämään, ja pelosta johtuvat erilaiset oireet aiheuttaa lisäpaineita toisille opettajalle.

Vain ammattitaitoinen lapsia kunnioittava opettaja, voi pitää luokan ja opetustilanteen hallinnassa. Nimenomaan nämä opettajat lapset mainitsevat ensimmäisenä kun muistellaan koulun hyviä puolia. Niistä opettajista joita lapset kunnioittavat ja jotka ovat esimerkillisiä aikuisia kannattaa pitää kiinni. Mielellisesti terve opettaja huomioi itse sen, että "pinna ei enää kestä", ja hän tekee palveluksen itselle ja lapsille jäämällä sairaslomalle "ladaten patterit" ennenkuin "päreet palavat". Olemme kuulleet että ”Suomessa on maailman paras koulu”, mutta se ei pysy maailman parhaana jos taakkaa koko ajan lisätään opettajien ja lasten harteille, vaan päinvastoin, taakkaa pitää viisaasti keventää.

Suurin osa Suomalaisista kasvattaa lapsen Lastensuojelulain edellyttämällä tavalla, ja kun lapsi menee kouluun, monen muun lapsia suojelevan Lain rinnalla, Lastensuojelulaki on siellä missä lapsi on; Koulun on Lain mukaan turvattava;

“tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet; mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon; taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden; itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; sekä kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen “

Nykyään lapset todistavat kouluissa mm nimittelyä, karkea kielen käyttöä, väkivaltaisuuksia, seksuaalisia vihjailuja, koskettelua ja seksuaalisuuteen yhdistettyjä vertauksia ja vihjailuja. Jokainen niistä jättää oman jälkensä lapsiin jotka ovat sellaisen todistaneet, puhumattakaan lapsista jotka ovat sellaista kokeneet. On kouluja, joissa opettaja on varoittanut oppilaita menemästä yksin opettajan kanssa suljettuun tilaan missä ei ole todistajia.

Tässä yhteydessä täytyy huomioida, että suuri osa nykyisten lasten ja nuorten vanhemmista (97/100), on kokenut ja/tai todistanut fyysistä ja/tai psyykkistä opettajaväkivaltaa kouluaikanaan, ja tänään heidän lapset kokee samaa. Kukaan ei tiedä kuinka monta lasta tänään on hiljaa ja kärsii; Pelkäävä lapsi jota opettaja on pahoinpidellyt, ei uskalla kertoa asiasta kotona, mutta pahoinpitelyn todistanut, säikähtänyt ja huonovointinen lapsi, saattaa mainita siitä kotona. Tutkimusten mukaan, lasten ja aikuisten huonovointisuus kasvaa, ja huonovointisuuden lähde ei välttämättä ole koti vaikka sinne ahkerasti viitotaan;

Lastensuojelulaki; “Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun”.

1. Tutkimusten mukaan, lapset tuntevat kodin turvallisena ja suojaavana.
2. 6-10 tuntia virkeimmästä ajastaan, lapset ja nuoret viettävät tarhassa vastaavasti koulussa.
3. Tutkimusten mukaan, lasten, nuorten ja aikuisten huonovointisuus kasvaa.

1-3 kertoo meille karun totuuden siitä, että erityisen suojelun täytyy keskittyä kodin ulkopuolisiin vaikuttajiin, sillä kodin lapset tuntee turvalliseksi, virkeimmän osan ajastaan lapset viettävät kodin ulkopuolella - ja lasten huonovointisuus kasvaa. Lapset kasvaa aikuisiksi, ja näin kasvaa aikuisten huonovointisuus ja yhteiskunnan kustannukset. Lapset ovat vähemmän suojattuja kodin ulkopuolella jossa pahoinvoinnin lähde todistettavasti on;

Lasten ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, yksityisyyttä, vakaumusta ja oikeuksia (identiteettiä) ei saa loukata kodin ulkopuolellakaan.

olli-san
Seuraa 
Viestejä419
Liittynyt28.1.2007

Eiköhän tässäkin ole käynyt niin että joku angstinen teini on alkanut riehua ja rehtori on sitten ottanut kiinni. Sitten teini on alkanut valittamaan asiasta, koska tietää että hänellä on nykyään oikeus tehdä mitä hyvänsä ilman seurauksia.

olli-san
Eiköhän tässäkin ole käynyt niin että joku angstinen teini on alkanut riehua ja rehtori on sitten ottanut kiinni. Sitten teini on alkanut valittamaan asiasta, koska tietää että hänellä on nykyään oikeus tehdä mitä hyvänsä ilman seurauksia.Suurin osa opettajien tekemistä pahoinpitelyistä jää koulun seinien sisäpuolelle, vaikka Laki vaatii että niistä tehdään ilmoitus. Kun koulun seinien sisäpuolella lapsissa kytee pelko, niin se kasvaa ajan myötä nuoren suuttumukseksi.

Lapsi/Nuori saattaa olla huonovointinen ja käyttäytyä sen mukaisesti, mutta huonovointisuuden lähde ei ole lapsi/nuori. Älä tuhoa lasta, vaan tuhoa lähde joka ei ole ihminen, niin lasten ja aikuisten huonovointisuus ei kasva.

Suurin osa opettajien tekemistä pahoinpitelyistä jää koulun seinien sisäpuolelle, vaikka Laki vaatii että niistä tehdään ilmoitus. Kun koulun seinien sisäpuolella lapsissa kytee pelko, niin se kasvaa ajan myötä nuoren suuttumukseksi.

Lapsi/Nuori saattaa olla huonovointinen ja käyttäytyä sen mukaisesti, mutta huonovointisuuden lähde ei ole lapsi/nuori. Älä tuhoa lasta, vaan tuhoa lähde joka ei ole ihminen, niin lasten ja aikuisten huonovointisuus ei kasva.
Opettajien harteilla on liian suuri taakka, mikä johtaa siihen että opettajat voi huonosti, ja se peilautuu lapsiin. Lasten harteilla on liian suuri taakka, mikä johtaa siihen, että lapset voi huonosti, ja se peilautuu opettajiin. Aikuisten huonovointisuus kasvaa, luonnollisesti, sillä lapset varttuu aikuisksi, ja osa huonovointisista lapsista on aikuisena opettajia. Lasten ja aikuisten lisääntyvä huonovointisuus peilautuu yhteiskuntaan ja on koko ajan lisääntyvä taakka yhteiskunnalle. Vähentämällä viisaasti lasten taakkaa koulussa (vaikutamme myös opettajien taakkaan), huonovointisuus vähenee, ja katoaa ajan myötä, säästetään ihmishenkiä, luodaan uusia työpaikkoja ja säästetään kymmeniä miljoonia euroja/vuosi.

Alkoholismin moottori on alkoholi, ja moottorin polttoaine on lisääntyvä huonovointisuus. Poista huonovointisuus, niin moottorilla nimeltä Alkoholismi ei ole polttoainetta. Sama koskee sovelletussa muodossa yhteiskunnan huonovointisuutta.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat