Sivut

Kommentit (186)

MAK
Seuraa 
Viestejä2692
ROOSTER

Syöttötariffi on sopiva tapa nykytilanteessa missä vaihtoehtoisia voimaloita on aivan liian vähän, kaikki saatavilla oleva teho mahtuu joka hetki markkinoille.

Ennenkuin tuuli-, aurinko- ja pienvoimaloiden määrä alkaa olla merkittävä, tulee varmasti muutoksia myös tapoihin joilla niitä tuetaan, ellei sitten tuet poistu kokonaan.

Paras tapa olisi tietenkin poistaa tuet kokonaan ja asettaa todella tuntuvat rangaistusmaksut haitallisille ydin- ja hiilivoimaloille. Näin ohjattaisiin tuotantoa uusiutuviin ja puhtaampiin muotoihin ja maksatettaisiin riskipreemiot niitä aiheuttavilla. Valtiokin saisi sitä tarvitsemaansa verotuloa.

 

Ymmärrätkö edes yhtään mistä puhut?

Ei Suomessa ole juurikaan pelkkään sähköntuotantoon tarkoitettuja hiilivoimaloita (sen jälkeen, kun Inkoo suljettiin). Suurin osa Suomen hiilivoimaloista on kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantoa, jonka omistavat kaupunkien energialaitokset.

Jos nyt lisäät näille "todella tuntuvat rangaistusmaksut", niin mitä tapahtuu?

a) Kaupunkien verotulot romahtavat. Valtio joutuisi kompensoimaan sitä kuntien/kaupungien valtionosuuksissa

b) Muutenkin kriittisellä rajalla oleva kaukolämmön hinta nousisi sietokyvyn yläpuolelle ja aiheuttaisi taloyhtiöiden joukkopaon kaukolämmön piiristä. Tämä romahduttaisi energialaitosten kannattavuuden.

Mikä tämän päättömän rahan siirron tarkoitus on? Lopputulos on tässäkin julkishallinnon verotuksen nouseminen ja sähkön hinnan kallistuminen entisestään. Suomessa halpa energia on yksi harvoja kilpailutekijöitä, joita teollisuudella on. Muuten palkkatasomme on korkea ja olemme hevon v**ssä - syrjässä kaikilta reiteiltä.

Miksi hiilidioksidipäästöttömälle ydinvoimalle, joka on tuottanut meille energia vuosikymmeniä luotettavasti ja edullisesti pitäisi asettaa rangaistusmaksuja? Rangaistusta siitä, että ne toimivat liian hyvin? Tuottavat liian halpaa energiaa? En ymmärrä.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5372
Näinonnäreet

Tuulivoimalan tuottama teho on verrannollinen tuulen nopeuden kolmanteen potenssiin. Siksi tuulivoimalaitos yleensä optimoidaan niin että se voi toimia alueella yleisissä maksimituulissa. Jos voimala optimoimaan toimimaan hiljaisemmissa tuulissa, on voimala lepuutettava ennen kuin nuo maksimituulet saavutetaan. Vaikka sähkön hinta olisi laskeva tuulen nopeuden suhteen, on silti kannattavampaa tavoitella noita alueellisia maksimitehoja.

Tuulivoiman tuottajan kannattaa optimoida tuulimylly koville tuulille joss tuulivoimasta maksetaan kiinteää syöttötariffia ja tuulivoiman ostajilla on pakko-ostovelvollisuus. Jos meillä ei ole syöttötariffia eikä pakko-ostovelvollisuutta, niin tuulivoiman runsaalle mutta epävarmalle roskasähkölle ei löydy ostajia, koska roskatuuliwattien marginaalihinta on negatiivinen. 

Tämän vuoksi tuulivoiman tuottajat eivät hyödy lainkaan huipputuulien tuotannosta vapailla markkinoilla, joten kannattavaa on optimoida tuulivoima heikoille tuulille, jolloin voi saada järkevän hinnan tuotetuista tuuliwattitunneista.

 

Asiassa on toinenkin vielä tärkeämpi piirre. Jos ei edes yritetä hyödyntää harvinaisia kovia tuulia, vaan tuulimyllyt optimoidaan mahdollisimman tehokkaiksi 3–6 m/s tuulialueella, niin tästä seuraa se, että rasitus tuulimyllyn koneistoon ja lapoihin on monin verroin vähäisempää, jolloin tuulimyllyjen käyttöikä on pidempi. Heikoille tuulille optimoitujen tuulimyllyjen voidaan olettaa kestävän jopa 30 vuotta tuotantoa ilman että huoltokulut ylittävät tuulimyllyn tuottavuuden. Kukaan ei oleta, että Tuuliwatin ostamat kovalle tuulelle optimoidut Gamesan 5 megawatin myllyt kestävät edes 20 vuotta, mutta eipä niiden tarvitsekaan kestää kuin 12 vuotta kun syöttötariffia maksetaan!

 

Tämän vuoksi tuulimyllyjen tuottaman roskasähkön käsite on niin tärkeä ymmärtää. Ja juuri tämän vuoksi Amerikkalainen tuulivoima on planeetan edullisinta, koska sähkön ostajilla ei ole tuulivoiman pakko-ostovelvollisuutta ja tukea tuulivoimalle maksetaan investointien verovähennyksinä sekä jokaista _myytyä_ tuuliwattituntia kohden. Eikä suinkaan jokaista tuotettua tuuliwattituntia kohden.

 

 

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Näinonnäreet
Seuraa 
Viestejä992

Suomen ydinsähköstä menee 64 % (Olkiluodon laitos) suoraan teollisuudelle ja Loviisan sähköstäkin menee suuri osa teollisuudelle. Kun Olkikolmonen otetaan käyttöön, 77 % ydinsähköstä menee suoraan teollisuudelle. Nuo Roosterin ehdottamat rangaistusmaksut rasittaisivat siis ennen kaikkea teollisuuden kilpailukykyä. Teollisuus maksaa sähköstä alempaa veroa kuin muut kuluttajat. Olisi aika epäloogista antaa yhtäällä verohuojennuksia ja rankaista lisäveroilla toisaalla.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5372
MAK

Miksi hiilidioksidipäästöttömälle ydinvoimalle, joka on tuottanut meille energia vuosikymmeniä luotettavasti ja edullisesti pitäisi asettaa rangaistusmaksuja? Rangaistusta siitä, että ne toimivat liian hyvin? Tuottavat liian halpaa energiaa? En ymmärrä.

Sähköstä pitäisi maksaa vain sähkön tuotantokulut + 5–10 prosentin tuotto pääomalle. Tämä on juuri se sähkön markkinahinnoittelun suurin heikkous, että se on epäreilu kun sähkön markkinahinta hinnoitellaan kaikkein kalleimman sähkön mukaan ja halvan perusvoiman tuottajat saavat kohtuutonta etua de facto monopoliasemansa turvin. Pääoman tuotto ei kuitenkaan saisi olla oleellisesti suurempi kuin talouskasvu, koska muuten se aiheuttaa haittaa kansantaloudelle. Kannattaa lukea aiheesta Thomas Pikettyn kirja Capitalism in 21st Century. 

Näin ollen jos pääoma tuottaa paljon enemmän kuin 5 prosenttia, niin silloin verottajan pitäisi kerätä ylijäämä pois, mikäli ylimääräistä pääoman tuottoa ei uudelleeninvestoida yrityksen kasvuun. 

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

ROOSTER
Seuraa 
Viestejä5017

Tulevaisuudessa tilanne on juuri se, että vaihtoehtoiset ovat kevyemmin verotettuja, saastuttavat hiilivoimalat ja erittäin kauaskantoisia ongelmia aiheuttavat ydinvoimalat taas raskaasti verotettuja.

Muutos ei tietenkään tapahdu yli yön, joten makilla on aikaa alkaa kerjäämään tukirahaa heikosti kannattaville hiili- ja ydinvoimaloille. Näin kyllä varmaan joudutaan vielä tekemäänkin koska jo rakennettua kapasiteettia ei pureta ennen kuin ne ovat loppuunkäytetyt.

Teollisuus ei välitä millä sähkö on tuotettu, kunhan se on kilpailukykyistä. Fennovoiman vaikeus saada osakkaita osoittaa selvästi, että laskelmat eivät todellisuudessa näytä sieltä edullista sähköä olevan tulossa.

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto on ollut hyödyllinen tapa tuottaa koska kaukolämpöverkkoon liitetyt maksavat kiltisti mitä pyydetään. Asukkailta voit kysellä mielipiteitä nousevista kaukolämmön hinnoista verrattuna laskeviin sähkön hintoihin.

Kesällä lämmöntarpeen ollessa pieni on yhteistuotantolaitoksen hyötysuhde heikko.

Yleinen mielipide on aina väärässä.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5372
ROOSTER
Teollisuus ei välitä millä sähkö on tuotettu, kunhan se on kilpailukykyistä. Fennovoiman vaikeus saada osakkaita osoittaa selvästi, että laskelmat eivät todellisuudessa näytä sieltä edullista sähköä olevan tulossa.

Itseasiassa syy miksi teollisuus haluaa ydinvoimaa on että ydinvoiman marginaalikustannus on matala. Tämä tarkoittaa sitä että sähkön markkinahinta laskee. Teollisuus laskee että sähkön markkinahinta laskee noin 5–10 prosenttia uuden ydinvoimalan takia, jolloin investoinnista tulisi näin kannattava siitä huolimaatta että Hanhikiven ydinvoimalan omankustannushinta on tappiollinen.

On siis sanomattakin selvää, että ne ketkä mukaan ovat lähteneet sijoitusmielessä, lähinnä kuntien änkyräpoliitikot, tulevat tekemään tappiota ja rankasti sijoituksellaan. Tätä korostaa vielä se että jos sähkön markkinahinta laskee, niin kunnan omistamien energialaitosten kannattavuus laskee, joten kuntalaiset tekevät tuplatappiota sijoitukseelleen. Veronmaksajien rahojen säästölläkään ei oikein voida perustella kun suurin hankkeeseen sijoittava kunta taitaa olla Vantaan kaupunki.

 

PS. hyvä huomio, että kyllä Makinkin ääni muuttuu kellossa, kun huomataan että ydinvoimallekin pitää alkaa maksaa subventointia. Ilmeisesti tässäkin saadaan aikaan jotain suomettumista, kun Venäjän valtio — suurimpana omistajana — ärähtää, että nyt poliitikkojen pitäisi alkaa tukemaan hanketta!

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

amakela IV
Seuraa 
Viestejä45
Puuhevonen
ROOSTER
Teollisuus ei välitä millä sähkö on tuotettu, kunhan se on kilpailukykyistä. Fennovoiman vaikeus saada osakkaita osoittaa selvästi, että laskelmat eivät todellisuudessa näytä sieltä edullista sähköä olevan tulossa.
 

PS. hyvä huomio, että kyllä Makinkin ääni muuttuu kellossa, kun huomataan että ydinvoimallekin pitää alkaa maksaa subventointia. Ilmeisesti tässäkin saadaan aikaan jotain suomettumista, kun Venäjän valtio — suurimpana omistajana — ärähtää, että nyt poliitikkojen pitäisi alkaa tukemaan hanketta!

Hanhikiven tuotantohinta tulee olemaan 20-23 €/MWh sisältäen pääomakulut. Siitä saa aika muikean 33 % sijoitetun pääoman tuoton. Kelleppä se ei kelpaisi? No vihreille ja vasemmistolle, mutta niillehän sähkö tulee töpsölistä ja raha seinästä.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5372

Fennovoiman ydinvoimahankkeen omakustannushinta tulee olemaan kuitenkin 55–65 euroa per MWh ja tämäkään ei sisällä mahdollisia korkoriskejä, mikäli vakavasti tappiolliseen sijoitukseen mukaan lähteneet kärsivät velkojen maksuvaikeuksista. (muistetaan että ydinvoima rahoitetaan pääosin käteisen sijaan, venäläisellä luotolla!)

Näet Yhdysvalloissa nähdään jo suursijoittajien joukkopakoa fossiilista ja se tullee voimistumaan lähikuukausina ja vuosina. Ei sillä että he pelkäisivät ydinvoiman renessanssia mitä ei tietenkään ole tuloillaan, vaan sillä, että uusiutuvien juna on lähtenyt jo liikkeelle eikä sitä enää voida pysäyttää. Se jyrää kaiken altaan.

Yhdysvallat on noussut salakavalasti planeetan johtavaksi clean techin osaajaksi. Yhdysvallat on ylivoimanen markkinajohtaja sähköautoissa, akuissa, LED valoissa. Ja pian myös tuulivoimassa ja vähän myöhemmin myös aurinkovoimassa. Amerikkalainen tuulivoima on jo planeetan edullisinta ja vapaiden markkinoiden mukainen PPA tuulivoimalle on jo keskimäärin 38 dollaria per MWh ja subvennoinnin kanssa 20–30 dollaria. Myös aurinkovoima on yhdysvalloissa ilman tukia niukasti halvempaa kuin fossiiliset. 

Amerikkalaiset suursijoittajat siirtävät rahojaan pois fossiilisista polttoaineista

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

ROOSTER
Seuraa 
Viestejä5017
Kalle Tappinen

Joku asiaan perehtynyt ilmineerasi TV:ssä että sähkön hinta saattaa jopa laskea lähitulevaisuudessa, en muta mihin hän nojasi väitteessään, muistaako joku noin viikko sitten jossain oli tämä tapaus.

Totta. Asiantuntijat ovat yleisesti arvioineet sähkön hinnan laskevan tulevaisuudessa. Kontrasti on melkoinen EK:n vuoden 2007 laskelmiin.

Arviot ulottuvat niinkin pitkälle kuin 20 vuoden päähän. Pääsääntöisesti viesti on ollut se, että sähkön hinta tulee laskemaan, koska kapasiteettia on liikaa. Jos näin tapahtuu, suurin osa sähkönkuluttajista on varmasti tilanteeseen varsin tyytyväinen.

...
 
Ennen kuin päätelmä etenee käytännön toimiin, on syytä pohtia pitkän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Tällä viikolla löysin sattumalta Elinkeinoelämän keskusliiton ja Energiateollisuuden vuonna 2007 laatiman ennusteen

...

Tuolloin Suomen sähkönkäyttö 2015 vuodelle on arvioitu olevan vajaa 120 TWh, kun todellisuudessa kahta vuotta aiemmin vuoden 2013 kulutus on Energiateollisuuden tietojen mukaan alle 84 TWh.

Vaikka ydinvoimasta käytiin Saksassa paljon poliittista keskustelua, eivät tapahtumaa pitäneet todennäköisenä ainakaan ne tahot, jotka olivat myöntäneet kahdelle suljetulle reaktorille toimiluvat vuosiin 2019 ja 2020 asti 2 kuukautta ennen niiden sulkemista. Kummatkin tekijät ovat vaikuttaneet voimakkaasti alueiden tehotilanteeseen, vaikka niiden ennakoiminen olisi ollut vaikeaa.  
 ...

Pitkän aikavälin ennusteiden toteutumista odotellessa näkisin mielelläni sen ennusteen, joka on ennen taantumaa pitänyt nykyistä hintatasoa todennäköisimpänä skenaariona energiamarkkinoilla. Sellaisen löytyessä yhteystietoni löytyvät alta.

http://www.energiakolmio.fi/fi/blogi/pitkan-aikavalin-ennuste-vai-sittenkin-arvaus/

Ratkaisu laskeviin hintoihin olisi kulutuksen suuntaaminen/lisääminen optimaalisella tavalla. Sellaisia ovat mm. uusien rakennusten varaavat sähkölämmitysjärjestelmät ja sähköautot sekä pörssihinnoittelun laaja käyttöönotto.

Yleinen mielipide on aina väärässä.

MAK
Seuraa 
Viestejä2692
Puuhevonen

Yhdysvallat on noussut salakavalasti planeetan johtavaksi clean techin osaajaksi. Yhdysvallat on ylivoimanen markkinajohtaja sähköautoissa, akuissa, LED valoissa. Ja pian myös tuulivoimassa ja vähän myöhemmin myös aurinkovoimassa. Amerikkalainen tuulivoima on jo planeetan edullisinta ja vapaiden markkinoiden mukainen PPA tuulivoimalle on jo keskimäärin 38 dollaria per MWh ja subvennoinnin kanssa 20–30 dollaria. Myös aurinkovoima on yhdysvalloissa ilman tukia niukasti halvempaa kuin fossiiliset. 

Plus ja miinuslasku meni sinulta sekaisin. Ne tukiaiset tulevat siihen PPA-hinnan päälle (pluslasku). Pluslasku on eri asia kuin miinuslasku. Se varmasti opetettiin jo aika aikaisin peruskoulussa.

Väännetään nyt vielä rautalangasta: Verkkoyhtiö ostaa PPA-sopimuksella sähköä tuulivoiman tuottajalta. Tuottaja saa tuon PPA-sopimuksen hinnan. Lisäksi tuottaja saa muuta reittiä luvatut tukiaiset, joita on osavaltio tai muut viranomaiset ovat myöntäneet.

Sähkön kokonaishinta on siis PPA-sopimuksen hinta + tukiaiset.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5372

Jep. keskimääräinen PPA tuulivoimalle on siis 25 dollaria, joka tukien kanssa vastaa 38 dollarin hintaa. Eli toisin sanoen vapaiden markkinoiden PPA tuulivoimalle olisi 38 dollaria per MWh.

 

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

MAK
Seuraa 
Viestejä2692
Puuhevonen

Jep. keskimääräinen PPA tuulivoimalle on siis 25 dollaria, joka tukien kanssa vastaa 38 dollarin hintaa. Eli toisin sanoen vapaiden markkinoiden PPA tuulivoimalle olisi 38 dollaria per MWh.

PTC-tuki vaihtelee osavaltioittain. Esimerkiksi Texasissa se on 23.5 $/MWh. Lisäksi kustannusten päälle pitää laskea verkkoyhtiöiden valtavat investoinnit siirtolinjoihin, joilla tuulimyllyt liitetään sähköverkkoon. Esimerkiksi Texas on käyttänyt näihin muutamassa vuodessa 6 miljardia taalaa (tuolla summalla olisi muuten rakentanut ydinvoimalan, joka tuottaa puolet koko Texasin tuulivoimakapasiteetin sähköstä - varmasti tuuliolosuhteista riippumatta).

Monissa osavaltioita harrastetaan lisäksi investointitukia, jotka tulevat tuohon päälle.

Se paperisi, jossa mainittiin tuo 25 $/MWh ei yrittänytkään selvittää missä osavaltioissa nuo sopimukset oli tehty ja mikä oli sähkön kokonaishinta kaikki kustannukset huomioiden.

Sen saman raportin perusteella tuulivoiman rakentaminen on USA:ssa nyt täysin pysähdyksissä (vain vuoden 2013 puolella aloitetut projektit jatkuvat), sillä kansallista päätöstä uudesta PTC-tuesta ei ole olemassa.

Todella kummallista, jos kerran tuulisähkön piti olla markkinaehtoisesti kannattavaa.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5372

Se noin 25 dollaria oli kaikkien osavaltioiden keskiarvo.

Itseasiassa Yhdysvalloissa on käyty vilkasta keskustelua siitä että nyt kun tuulivoima on 38 dollarillaan selkeästi halvempaa kuin fossiiliset, niin pitäisikö tuulivoiman tukeminen lopettaa kokonaan?

Ehkä tuulivoima on jo siinä vaiheessa että tuulivoiman tukeminen voidaan lopettaa ja siirtyä fossiilisten polttoaineiden verotukseen, jotta saadaan niiden polton ja louhimisen/pumppaamisen ulkoisvaikutukset paremmin huomioitua hinnassa.

Hiilen polton ulkoisvaikutuksista tulee muuten aika muheva summa, kun lähdetään koko ketjua selvittämään alkaen kaupunkien ilmanlaadun analysoimisesta. Vesisäröttämisellä pumpattu maakaasu, ei sekään aivan ongelmaton ole ja siinä on paljon tuntemattomia muuttujia.

Itse olen sitä mieltä, että ylipäänsä sähkömarkkinat toimivat kehnosti ja epäoptimaalisesti niin luultavasti parempaa tulosta saataisiin, jos hinnat säädettäisiin käsin vastaamaan tuotantovälineiden omakustannushintaa. Tuulivoiman kohdalla pitää huomioida kuitenkin se, että tuulivoiman tuottaman sähkön arvo vaihtelee, koska roskasähköllä on vain hyvin vähän arvoa.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

MAK
Seuraa 
Viestejä2692
Puuhevonen

Se noin 25 dollaria oli kaikkien osavaltioiden keskiarvo.

Itseasiassa Yhdysvalloissa on käyty vilkasta keskustelua siitä että nyt kun tuulivoima on 38 dollarillaan selkeästi halvempaa kuin fossiiliset, niin pitäisikö tuulivoiman tukeminen lopettaa kokonaan?

Edelleenkin ei se ole 38 dollaria, vaan (olettaen, että 25 $ edustaa asianmukaisesti kaikkia osavaltioita) vähintään 25 + 23.5 + muut paikalliset tuet + mahdolliset investointituet + verkon rakentamisen kustannukset = vähintään 60-80+ taalaa / MWh.

Nyt kun voimassa olevaa PTC-päätöstä ei ole, on tuulivoiman rakentaminen jo pysähtynyt. Siinä nähdään mikä tuen lopettamisen vaikutus on.

http://www.forbes.com/sites/larrybell/2014/02/09/loss-of-production-tax-...

Puuhevonen

Itse olen sitä mieltä, että ylipäänsä sähkömarkkinat toimivat kehnosti ja epäoptimaalisesti niin luultavasti parempaa tulosta saataisiin, jos hinnat säädettäisiin käsin vastaamaan tuotantovälineiden omakustannushintaa. 

Kerrotko miten lasket sähkön omakustannushinnan?

ROOSTER
Seuraa 
Viestejä5017
amakela IV
Puuhevonen
ROOSTER
Teollisuus ei välitä millä sähkö on tuotettu, kunhan se on kilpailukykyistä. Fennovoiman vaikeus saada osakkaita osoittaa selvästi, että laskelmat eivät todellisuudessa näytä sieltä edullista sähköä olevan tulossa.
 

PS. hyvä huomio, että kyllä Makinkin ääni muuttuu kellossa, kun huomataan että ydinvoimallekin pitää alkaa maksaa subventointia. Ilmeisesti tässäkin saadaan aikaan jotain suomettumista, kun Venäjän valtio — suurimpana omistajana — ärähtää, että nyt poliitikkojen pitäisi alkaa tukemaan hanketta!

Hanhikiven tuotantohinta tulee olemaan 20-23 €/MWh sisältäen pääomakulut. Siitä saa aika muikean 33 % sijoitetun pääoman tuoton. Kelleppä se ei kelpaisi? No vihreille ja vasemmistolle, mutta niillehän sähkö tulee töpsölistä ja raha seinästä.

Ei tunnu kelpaavan teollisuudelle. Fennovoiman "sijoittajat" ovat kunnallisia energialaitoksia ja Rosatom jonka sijoitusmotiivit ovat muualla kuin halvan sähkön tuottamisessa. Seuraavassa energiaprofessorin analyysiä:

Fennovoiman tuottama sähkö olisi Aalto-yliopiston professorin Peter Lundin mukaan 50 prosenttia markkinasähköä kalliimpaa.   

...

Lund muistuttaa että esimerkiksi Englannissa ydinvoimalle joudutaan antaa takuuhinta, joka on tuulivoiman takuuhintaa korkeampi. Yhdysvalloissa nähdään hänen mukaansa sama ilmiö.

"Jos ajatellaan Fennovoimaa, niin taloudellisuuslaskelmat osoittavat, että nykyiseen pörssisähkön hintaan verrattuna ydinvoima on 50 prosenttia liian kallista", Lund sanoo.

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/professori+tyrmaa+fennovoiman+laskelmat/201409700091?ext=ltr&utm_source=email&utm_medium=24-9-2014&utm_campaign=uutiskirje

Yleinen mielipide on aina väärässä.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5372
ROOSTER
.

"Jos ajatellaan Fennovoimaa, niin taloudellisuuslaskelmat osoittavat, että nykyiseen pörssisähkön hintaan verrattuna ydinvoima on 50 prosenttia liian kallista", Lund sanoo.

Ja me kuitenkin tiedetään että sähkön hinta voi jatkossa vain laskea, koska teknologian kehitystä ei voida pysäyttää. 

Ja on ilmeistä, ettei sähkön hinta vain laske. Jos olisimme vain tuulisähkön varassa, niin silloin voitaisiin puhua sähkön hinnan jatkuvasta laskemisesta, mutta aurinkokennojen valmistus on robotisoitua huipputeknologiaa, jolloin aurinkokennojen hinnanmuutos noudattaa perinteisen lineaarisen kasvun sijaan eksponentiaalista kasvua — kuten kaikki muukin huipputeknologia. Mooren lakia, eli eksponentiaalisen kasvun lakia voidaan soveltaa _kaikkeen_ huipputeknologian — myös aurinkokennoihin. 

Jos me sovitetaan eksponentiaalisen kasvun käyrää uusiutuviin, niin vuoteen 2030 mennessä yli sata prosenttia maapallon energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla.

Eksponentiaalinen muutos on arvaamatonta ja ihmiset eivät ole vielä siihen tottuneet siihen, vaikka me olemme nähneet sen jo _kaikilla_ korkean teknologian sektoreilla. Nyt uusiutuvien myötä myös energiantuotanto on muuttunut perinteisen teollisuuden sijaan huipputeknologiaksi, koska uusiutuvat eivät ole riippuvaisia resursseista, jolloin myös niiden kasvua säätelee eksponentiaalisen kasvun laki. 

Tämän vuoksi esimerkiksi Googlen Larry Page ei ole kaheli kun ennustaa että 2020-luvulla sataprosenttia maapallon energiasta tuotetaan aurinkoenergialla. Hän ei ehkä tunne kuinka hiilivoimala toimii, eikä häntä kiinnostakaan ymmärtää, mutta hän ymmärtää kuinka huipputeknologia kehittyy. Ja eksponentiaalisen kasvun lakiin ei tunneta yhtään poikkeusta joten olisi varsin kummallista että aurinkopaneelit olisivat huipputeknologian historian ensimmäinen poikkeus. Ja tähän asti ei voida sanoa sellaista, koska tällä hetkellä aurinkokennojen hinta putoaa 15–20 % vuodessa eli kasvu on samaa luokkaa kuin prosessorien laskentatehon kasvu. 

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

ROOSTER
Seuraa 
Viestejä5017

Kun esimerkiksi Nakkilaan rakennettava voimalaitos...

(Satakunnan Nakkilaan on suunnitteilla Pohjois-Euroopan suurin aurinkovoimala, uutisoi Yle. 

Voimalaitosalue olisi laajuudeltaan 20 hehtaaria. Se sijoitettaisiin Ylen mukaan Nakkilan pelloille tai entiselle turvesuolle. Sinne tulisi 24 000 aurinkopaneelia tuottamaan 11 gigawattituntia sähköä vuodessa.)

...on maksanut itsensä takaisin, noin 7-9 vuodessa, se on vasta taaperoiässä sillä se todennäköisesti tuottaa sähköä vielä seuraavat 50 vuotta.

Näinä vuosina se kerää tuloja omistajilleen 11 000 000 kWh:n myyntihinnan edestä vuodessa. Käytännössä ilman kuluja.

Tuollaisessa voimalaitoksessa olisi nykymaailman sähkönhintojen jatkumossa monta kertaa kiinteistöjä parempi sijoituskohde. 

Yleinen mielipide on aina väärässä.

Näinonnäreet
Seuraa 
Viestejä992

Miksi to Nakkilan aurinkovoimala tarvitsee 30 % (vähintään) investointitukea jos se on niin loistava sijoituskohde?

Yksityistalouksien aurinkosähköjärjerstelmille lasketaan kai 10-20 vuoden takaisinmaksuaikoja ja silloin on vertailukohtana yksityistalouksien sähkön hinta, 10-15 snt/kWh. Miten tuo Nakkilan laitos maksaisi itsensä takaisin 7-9 vuodessa kun "kesäpäiväsähköstä" saadaan markkinoilla nykyään tyypillisesti 3 snt/kWh.

Nykyään puhutaan kai luokkaa 30 vuotta olevista aurinkokennojen efektiivisestä eliniästä.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat