Seuraa 
Viestejä7568

http://yle.fi/uutiset/hs_oikeustieteilijat_arvostelevat_rosatom-sopimusta/7495604

"Helsingin Sanomien haastattelemat hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää ja julkisoikeuden professori Teuvo Pohjolainen arvostelevat Vapaavuoren toimintaa, koska Vapaavuori oli talvella solmimassa Venäjän kanssa sopimusta yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla. Vapaavuoren allekirjoittaman sopimuksen toisena osapuolena oli venäläinen Rosatom."

http://yle.fi/uutiset/oikeuskansleri_vapaavuori_ei_ollut_esteellinen/7505015?ref=leiki-es

"Jonkan päätöksessä todetaan, että Vapaavuori toimi valtiosopimuksen allekirjoittaessaan presidentin valtuuttamana. Päätöksen mukaan ei ole myöskään nähtävillä viitteitä siitä, että sopimuksella olisi ollut tarkoitus vaikuttaa Fennovoiman hakemusta koskevaan päätöksentekoon."

Mäenpää ja Pohjalainen ovat hipihiljaa hiipineet koloihinsa aiheutettuaan ensin täysin naurettavan kohun syytöksillä jonka oikeustieteen osaajina tiesivät täysin valheelliseksi alusta asti.

Täysin naurettavia pellejä. Ja taas yksi massiivinen rimanalitus suomalaiselta yliopistolaitokselta. Jos osaaminen professoreilla on niin heikkoa että olivat syytöksissään tosissaan niin kertoo surullista tarinaa oikeustieteen tasosta Suomessa. Yhtälailla kertoo suomalaisen keskustelukulttuurin tasosta vuonna 2014, että jälleen kerran BS:n jauhajat juoksevat nurkan taakse nauramaan, kun tavoite jo saavutettiin eli kansalaismielipiteiden muokkaus valheella. Eikä yksikään media "professoreiden" asiantuntemuksen tasosta perään huutele.

Kommentit (9)

jesper
Seuraa 
Viestejä777

Ei kai pelkkä oikeuskanslerin näkemys merkitse sitä, että oikeustieteilijöiden huolessa ei olisi ollut mitään perää. Näihin oikeudellisiin kysymyksiin on yleensä olemassa monta näkökulmaa. Minusta mielenkiintoisin seikka on se, että tällainen sopimus yleensä allekirjoitetaan yrityksen kanssa, eikä valtion kanssa, niinkuin kai yleensä on tapana.

Heed not my earthly lot, for it hath little of earth in it.
- Edgar Allan Poe

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7568
jesper

Ei kai pelkkä oikeuskanslerin näkemys merkitse sitä, että oikeustieteilijöiden huolessa ei olisi ollut mitään perää. Näihin oikeudellisiin kysymyksiin on yleensä olemassa monta näkökulmaa. Minusta mielenkiintoisin seikka on se, että tällainen sopimus yleensä allekirjoitetaan yrityksen kanssa, eikä valtion kanssa, niinkuin kai yleensä on tapana.

Sopimus kirjoitettiin Venäjän valtion kanssa. Venäjän valtio valtuutti Rosatomin johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Ei järin yllättävää. Venäjän valtion omistama yritys, jolla se asiantuntemus ydinvoima-asioissa on. Ei sen kummempaa kuin että STUK valtuutettaisiin kirjoittamaan pilipalitason ydinsopimus Suomen ja Naurusaarien välille (joka olisi arvatenkin suuruudeltaan Suomelle naurettavan pienimerkityksinen).

Vitsi tässä tapauksessa nimenomaan on, ettei montaa näkökulmaa ole. Oikeudellisissa kysymyksissä joskus näin on. Ei tässä tapauksessa.

Ja tosiaan sivistyneessä keskustelukulttuurissa vuonna 2014 professorit kirjoittaisivat lehteen, tai edes blogiin kantansa ja miten he yhä oikeustieteilijöinä ovat sitä mieltä koska tarkasti x ja y. Tässä tapauksessa tosiaan heillä ei edes ole huonojakaan kortteja joilla pelata mutta väliäkö hällä mediakulttuurissa jossa tarkoituksena on heitellä ilmaan löysiä meemejä vailla totuuspohjaa.

Suomalaisten professorien tapa keskustella on heittää valtakunnanmediaan valheita ja vaieta. Jolla siis saavat kansan valheidensa taakse. Tapahtunut ties miten monta kertaa. Toimii koska Suomessa ei tosiaan ole mediaa, joka toimisi tehtävässään tiedonvälittäjänä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
ing geolog
Seuraa 
Viestejä7278
HuuHaata

 

Suomalaisten professorien tapa keskustella on heittää valtakunnanmediaan valheita ja vaieta. Jolla siis saavat kansan valheidensa taakse. Tapahtunut ties miten monta kertaa. Toimii koska Suomessa ei tosiaan ole mediaa, joka toimisi tehtävässään tiedonvälittäjänä.

 Laitatko yhden linkin malliksi, noista "monista kerroista", niin ja todisteet valehtelusta.

 

Mutta minäkin voin tehdä virheitä, kerran nuorena sytytin, Haaparannan kaupunginhotellissa, tupakin väärästä päästä.

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7568
ing geolog
HuuHaata

 

Suomalaisten professorien tapa keskustella on heittää valtakunnanmediaan valheita ja vaieta. Jolla siis saavat kansan valheidensa taakse. Tapahtunut ties miten monta kertaa. Toimii koska Suomessa ei tosiaan ole mediaa, joka toimisi tehtävässään tiedonvälittäjänä.

 Laitatko yhden linkin malliksi, noista "monista kerroista", niin ja todisteet valehtelusta.

 

 

Minkä tason todistuksia kaipaat? Media ei niitä ainakaan julkaise.

 

Yhtenä monista sellaisista esimerkeistä, jotka eivät niin kovin kummoisesti herätä suuria raivonpuuskia peruskansalaisissa on Nokian uho ja tuho. Se mitä professori, tutkija ja toimittajakunta viestitti läpi vuosien oli hyvin kaukana siitä mitä todella tapahtui. Vuosikausia.

 

Mutta mitäpä väliä sillä on koska tarkoituksena medialla ei ole koskaan ollut viestintä, vaan kansalaisille sopivien tarinoiden keksiminen.

 

Ylläolevien johdosta käännän tässä ketjussa väittelyn tähän asiaan. Sovitaan jos haluat, että tämä kerta oli ensimmäinen kerta kun professoritasoiset henkilöt puljauttivat itsensä valehtelemaan valtakunnanmediaan.

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7568
CE-hyväksytty

Niin mikä se munaus tässä oli..?

Riippuu minä pidät herroja Mäenpää ja Pohjalainen. Jos jäsenkirjalla virkansa saaneina trolleina niin heidän toimintansa on ok, jos taas oikeustieteilijöinä niin heidän tulkintansa on oikeudellisesti täysin kestämätön.

"Helsingin Sanomien haastattelemat hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää ja julkisoikeuden professori Teuvo Pohjolainen arvostelevat Vapaavuoren toimintaa, koska Vapaavuori oli talvella solmimassa Venäjän kanssa sopimusta yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla."

Ja tästä kohdasta tosiaan kaipailisin tarkkaa oikeudellista analyysiä kyseisiltä professoreilta. Lakia, ennakkotapauksia jne. joiden perusteella voidaan tälläistä pitää millään muotoa ongelmallisena.

Kerta kerrasta tosin asian, jota kutsutaan keskusteluksi odottaminen on täysin turhaa, koska Suomessa ei ole olemassa minkäänlaista kulttuuria keskustelulle kiitos "toimittajillemme".

Hallinnon arvostelu on täysin sallittavaa medialta. Mutta täysin tuulesta temmatuilla argumenteilla näin ei tulisi tehdä. Tai siis näin tehtäessä maassa jossa olisi oikeita toimittajia he kääntäisivät asiassa kritiikin sitä tahoa kohtaan joka on heikoilla. Ei Suomessa, jossa ammutaan tyhjillä argumenteilla päin ja sen jälkeen yhdessä naureskellaan kun tyhmä kansa uskoo höpötykset.

laiskimus
Seuraa 
Viestejä1861
HuuHaata

Ja tästä kohdasta tosiaan kaipailisin tarkkaa oikeudellista analyysiä kyseisiltä professoreilta. Lakia, ennakkotapauksia jne. joiden perusteella voidaan tälläistä pitää millään muotoa ongelmallisena.

Lain esiin kaivamiseen ei kyseisiä professoreja tarvittane, joten esitän itse arvaukseni asiasta mitään faktoja niiden tulkinnasta esittämättä. Alleviivaukset ja boldaukset ovat allekirjoittaneen.

.

.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120088


17 a §
Ministerin esteellisyys
Ministeri ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.
Ministeriin sovelletaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädettyjä esteellisyysperusteita.

.
.
.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

28 §
Esteellisyysperusteet

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

 

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7568
en se minä ollut

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

a) väitätkö että kyseessä olevassa asiassa näin olisi ollut, b) ministeri allekirjoittaa sopimukset koko hallituksen puolesta aivan kuten Rosatomin johtaja allekirjoitti koko Venäjän johdon puolesta valtiosopimuksen.

En ymmärrä miten asiassa voisi olla mitään tulkintaa. Jos näin kuitenkin on olisi suotavaa professorien hiipiä julkisuuden valokeilaan ja kertoa asia niinkuin se on. Tällöin väärinkäytökseen syyllistyneen ministerin paikka on luonnollisesti valtakunnanoikeudessa.

Professorit Mäenpää ja Pohjalainen. Radiohiljaisuus jatkuu asian ollessa hyvin yksinkertainen. Joko asia on niinkuin arvon professorit esittävät tai ei ole. Jos ei ole niin he tekevät itsestään ja tiedekunnistaan aivan täyden pellen. Samalla asettaen itsensä näennäisesti mahdollisten kunnianloukkaussyytteiden kohteiksi, mutta toki tietäen etteivät siihen leikkiin joudu tietäen median ratsastavan heidän julkisuudenkipeiden syytöksiensä rattailla piittaamatta pätkääkään lakikirjasta.

laiskimus
Seuraa 
Viestejä1861
HuuHaata

a) väitätkö että kyseessä olevassa asiassa näin olisi ollut

Sinä kysyit mitä lakia sovelletaan ja minä siihen vastasin.

Tulkintasi minun mielipiteestäni asian suhteen ei siis perustu yhtään mihinkään.

Minun mielipiteelläni ei ole edes mitään merkitystä koko asiassa.

Mainitsemallani lailla on paljonkin jos asia syystä tai toisesta oikeuteen päätyy, sillä ko lain perusteella oikeus tarvittaessa päättää tuomitaanko vai vapautetaanko syytetty.

 

On toki mahdollista että professorit tarkoittivat tätä kohtaa:

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

On myös mahdollista, että ko professorit eivät pitäneet/pidä ko sopimusta valtiosopimuksena.

Varmuuden asiasta saat vain kysymällä sitä heiltä itseltään, elleivät enempää aiheesta julkisuuteen kirjoittele.

 

Vielä kerran: minä en esitä itse asiasta MITÄÄN MIELIPIDETTÄ MIHINKÄÄN SUUNTAAN.

Se kun ei ole minun tehtäväni.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat