Seuraa 
Viestejä3

Jokainen tuntee Einsteinin kuuluisan kaavan E=mc². Matematiikassa yhtälöissä voidaan aina laskea tietyn yhtälön osan määrä, ja koska Einsteinin kaavalla voidaan laskea energian määrä, niin sillä voidaan laskea myös massan määrä ( m=Ec² ). 

Tämä tarkoittanee sitä, että energialla täytyy olla massa, ja kuten wikipedia kertookin, niin 

"Perustavammalla tasolla yhtälö E=mc² ilmaisee, että energia ja massa ovat saman asian eri puolia. Massaa voi siis pitää eräänä energian muotona."

Tähti menettää massaansa säteilyenergiana, mutta koska energia ei häviä vaan muuttaa muotoaan, niin sama taitaa päteä myös massaan. Mielestäni voidaan siis esittää väite, että pimeä massa syntyy tähtien säteilyn sisältämästä energiasta tai sen paineesta. Toisaalta myös alkuräjähdyksen sisältämän energian pitäisi olla yhä vaikuttamassa massan tavoin.

Mitä mieltä olette?

Kommentit (19)

JPI
Seuraa 
Viestejä29370
von Risbergo

Jokainen tuntee Einsteinin kuuluisan kaavan E=mc². Matematiikassa yhtälöissä voidaan aina laskea tietyn yhtälön osan määrä, ja koska Einsteinin kaavalla voidaan laskea energian määrä, niin sillä voidaan laskea myös massan määrä ( m=Ec² ). 

Tämä tarkoittanee sitä, että energialla täytyy olla massa, ja kuten wikipedia kertookin, niin 

"Perustavammalla tasolla yhtälö E=mc² ilmaisee, että energia ja massa ovat saman asian eri puolia. Massaa voi siis pitää eräänä energian muotona."

Tähti menettää massaansa säteilyenergiana, mutta koska energia ei häviä vaan muuttaa muotoaan, niin sama taitaa päteä myös massaan. Mielestäni voidaan siis esittää väite, että pimeä massa syntyy tähtien säteilyn sisältämästä energiasta tai sen paineesta. Toisaalta myös alkuräjähdyksen sisältämän energian pitäisi olla yhä vaikuttamassa massan tavoin.

Mitä mieltä olette?

No kyllä se tähtien elinaikanaan lähettämää säteilyä vastaava massa on lapsellisen helppo arvioida, sillä sehän on maksimissaan fuusiossa vapautunut energia kertaa c^2. Fuusiossa (fuusioiden ketjussa vedystä raskaampiin alkuaineisiin) vapautuu ytimien massasta vähemmän kuin 1% energiana, joten kun kaikki tähden ovat käyttäneet energiansa, niin sitä vastaava massa silloin on vähemmän kuin M = 0.01* kaikkien-tähtien-massa, mikä ei millään selitä pimeää massaa, jota on selvästi enemmän kuin tunnettua massaa.

3³+4³+5³=6³

von Risbergo
Seuraa 
Viestejä3

Tässä artikkelissa kerrotaan havainnoista, joiden perusteella pimeää massaa syntynee ainakin osittain tähdissä.

http://www.sciencealert.com.au/news/20141810-26360.html

Ja vaikka kaikkien tähtien elinaikanaan tuottama säteily ei selittäisikään nykyisen pimeän massan aiheuttamaa vaikutusta, niin entäpä "kaiken alun" sisältämän energian aiheuttama pimeän massan "jakojäännös"?

Kun kerta energia/massa ovat kolikoiden kääntöpuolia, eikä energia häviä, niin sen sisältämä massavaikutus täytynee yhä olla täällä. Kenties juuri tuona puuttuvana pimeänä massana?

Onko mahdoton ajatus?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5374
von Risbergo
Tähti menettää massaansa säteilyenergiana, mutta koska energia ei häviä vaan muuttaa muotoaan, niin sama taitaa päteä myös massaan. Mielestäni voidaan siis esittää väite, että pimeä massa syntyy tähtien säteilyn sisältämästä energiasta tai sen paineesta. Toisaalta myös alkuräjähdyksen sisältämän energian pitäisi olla yhä vaikuttamassa massan tavoin.

Olet tavallaan oikeassa tuossa kysymyksessäsi, mutta en tiedä oletko oikeassa niistä syistä mitä luulet. Kun maailmankaikkeus syntyi, niin materiaa ja antimateriaa syntyi suunnilleen yhtä paljon. Materiaa vain hiukan enemmän, ehkä jotain suuruusluokkaa miljardia antimateria-atomia kohden syntyi miljardi ja yksi materia-atomia. Mutta tätä lienee vaikea selvittää ja varsinkin sitä on teoreettisesti vaikea selittää, koska teorian mukaan materian ja antimaterian symmetria pitäisi olla täydellinen. 

Luonnollisesti pääosa materiasta ja antimateriasta annihiloivat toisensa ja jäljelle jäi säteilyenergia miljardeja kertoja enemmän kuin massa-energiaa.

Maailmankaikkeus kuitenkin lähti laajenemaan (syystä tai toisesta, tämä ei ole tiedossa miks maailmankaikkeus lähti laajenemaan) jolloin avaruuden laajenemisen seurauksena miljardien asteiden lämpötilaa vastaavat fotonit (noin 500 keV) punasiirtyivät rajusti, jolloin nykyään me nähdään nämä samat alkuräjähdyksen gamma-fotonit kosmisena mikroaaltotaustasäteilynä, joka on jäähtynyt noin kolmeen kelviniin ja fotonien aallonpituus on punasiirtynyt pitkälle mikroaaltosäteilyn alueelle.

Koska fotonin kokonaismäärä ei ole juuri muuttunut, mutta fotonien energia on pudonnut korkeaenergisen gammasäteilyn alueelta erittäin matalaenergiseksi mikroaaltosäteilyksi, niin luonnollista on että maailmankaikkeus on menettänyt suurimman osan massasta/energiastaan. Jolloin nykyään massaenergiaa on ylivoimaisesti suurempi osuus suhteessa säteilyenergiaan, vaikka alussa asia oli päinvastoin eli säteilyenergiaa oli paljon enemmän suhteessa massaenergiaan. Tähdissä fuusion ja fission takia syntyvä uusi säteilyenergia on niin vähäistää ettei sillä ole merkitystä. Vain pieni osuus galaksien ja maailmankaikkeuden massasta on tähdissä. Suurin osa galaksien massasta on tähtienvälistä kaasua, joka ei tietenkään fuusioidu. 

*

Näin ollen, säteilyenergia ei voi selittää pimeää ainetta jo senkin takia, että säteilyenergia on erittäin helppo havaita koska se määritelmällisesti nimenomaan ei ole pimeää. Emmehän me oikeasti voi edes nähdä muuta kuin säteilyenergiaa, koska silmän verkkokalvo voi rekisteröidä vain fotoneja!

*

Myös neutriinoja on tarjottu piemeän massan selitykseksi, mutta tämäkään ei toimi, koska yksittäisten neutriinojen massa on liian matala, jolloin niiden nopeus on erittäin suuri. Laskennallisesti voidaan siten päätellä, että pimeän aineen täytyy olla "kylmää", eli hitaasti liikkuvaa, mutta heikosti vuorovaikuttavaa ainetta. 

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

JPI
Seuraa 
Viestejä29370

Oops, haha: Edit, alla bodattu kertaa piti olla per

No kyllä se tähtien elinaikanaan lähettämää säteilyä vastaava massa on lapsellisen helppo arvioida, sillä sehän on maksimissaan fuusiossa vapautunut energia kertaa c^2. Fuusiossa (fuusioiden ketjussa vedystä raskaampiin alkuaineisiin) vapautuu ytimien massasta vähemmän kuin 1% energiana, joten kun kaikki tähden ovat käyttäneet energiansa, niin sitä vastaava massa silloin on vähemmän kuin M = 0.01* kaikkien-tähtien-massa, mikä ei millään selitä pimeää massaa, jota on selvästi enemmän kuin tunnettua massaa.

P.S. Hyvin kirjoitit tuossa yllä Puuhevonen.

3³+4³+5³=6³

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6382

Niin BB:ssä syntyi tasan yhtä paljon partikkeleita kuin antipartikkelitakin. Noin 10^-6 sekunnissa kvarkit ja gluonit yhtyivät muodostamaan protoneja ja neutroneja. Heikko voima tunnetusti rikkoo ns CP-symmetriaa (todettu vuosikymmeniä myös laboratoriokokeissa aina 13%:iin saakka) eli tuottaa enemmän hiukkasia kuin antihiukkasia. Kosmologiassa tämä tunnetaan baryogenesiksenä. Useimmat yhtenäisteoriat ovat ennustaneet, että heti BB:n jälkeen kosmoksen täyttivät hyvin suurimassaiset (X ja Y) hiukkaset. Näiden epäsymmetriset (heikkovoiman asymmetrian vuoksi) annihilaatiot aiheuttivat sen, että kosmoksessamme tosiaan ei esiiinny antiainetta. Tämän takia kvarkkien ja antikvarkkien annihiloidessa toisensa jäi pieni ylimäärä kvarkkeja. Kun lämpötila laski eikä riittänyt enää uusien protoni-antiprotoni (ja neutroni-antineutroni) parien muodostamiseen alkoi näiden massa-annihilaatio. Jäljelle jäi yhden suhde 10^10:een alkuperäisistä protoneista ja neutroneista, eikä yhtään niiden antipartikkeleita. Samanlainen prosessi tapahtui noin 1 sekunnissa elektroneille ja positroneille. Näiden annihilaatioiden jälkeen jäljellejääneet protonit, neutronit ja elektronit eivät liikkuneet relativistisesti ja universumin energiatiheyttä dominoivat fotonit (ja neutriinot).

Vasta muutaman minuutin kuluttua osa neutroneista ja protoneista yhtyi deuteriumiksi ja heliumiksi. Suurin osa protoneista jäi kuitenkin vedyn ytimiksi. Ja vasta 380.000 vuoden kuluttua tulivat sitten oikeat atomit.

von Risbergo
Seuraa 
Viestejä3

Kyllä kyllä, kaikki edellä mainitut seikat varmasti pitävät paikkaansa, mutta...:

linkittämäni uutinen kertoo, että auringosta tulee havaintojen mukaan (mahdollisesti) pimeää massaa.

Antimateriasta kertovan wikipedian mukaan "massa on energian ilmenemismuoto". Eli energialla täytyy olla massaa, joka vaikuttaa painovoiman tavoin - tästä ei voi olla eri mieltä. Vai voiko :) ?

Kun alkuräjähdyksessä materia ja antimateria ovat tuhonneet toisensa, niin silloin on syntynyt valtava määrä energiaa, jolla siis täytyy olla massaa ja siten myös sen painovoimavaikutus. Ja energia/massa ei häviä, vaan muuttaa muotoaan.

Massa taas toimii fysiikan lakien mukaan siten, että se kerääntyy yhteen, eli onko yhä täysin mahdotonta, että säteilyn ja alkuräjähdyksen tuottama energia/massa olisi ns. pimeän massan takana?

Eli vaikka alkuräjähdyksen tuottama energia tuotti massaa baryoneina, niin reaktioista yli- tai alijääneen energian täytyisi minusta olla yhä vaikuttamassa ns. pimeänä massana, koska energia/massa ei voi hävitä ja sen vaikutuksen pitäisi tulla havaituksi siten, että massa kerääntyy sen keskipistettä kohden eli galakseihin.

Kommentteja? :)

 

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6382

Kirjoitin: Näiden annihilaatioiden jälkeen jäljellejääneet protonit, neutronit ja elektronit eivät liikkuneet relativistisesti ja universumin energiatiheyttä dominoivat fotonit (ja neutriinot).

Ensinnäkin sinulla on väärä termi. Pimeä aine on ainetta, joka ei tunne sähkömagneettista vuorovaikutusta (on siis ”pimeää”). Oli kosmoksessa mitä tahansa reaktioita, niin mistään reaktiosta ei synny ”yli- tai alijäämää energiaa”. Joka ainoassa reaktiossa täytyy yhtälön molemmin puolin olla aina sama määrä energiaa.

Pimeä aine menee yli Standarditeorian (supersymmetria). Pimeän aineen ehdokkaina on monia eksoottisia partikkeleita (WIMPs, http://en.wikipedia.org/wiki/Weakly_interacting_massive_particles). Supersymmetrikot ovat kieli pitkällä odotelleet LHC:n vahvistuksia tällaisista hiukkasista. Toistaiseksi turhaan.

 

Energia ei ole mikään ötökkä. Se on suhdeluku. Ei ole ötökkää nimeltä puhdas energia. Eri potentiaalit vain vaihtuvat toisikseen. 

Fizikisto
Seuraa 
Viestejä669
Lentotaidoton

Energia ei ole mikään ötökkä. Se on suhdeluku. Ei ole ötökkää nimeltä puhdas energia. Eri potentiaalit vain vaihtuvat toisikseen. 

Et kai tarkoita ötökällä hyönteistä? Kyllähän hyönteinenkin on energiaa

Energia on "suhdeluku" kaikissa muissa tapauksissa paitsi gravitaatiossa, joka riippuu energian absoluuttisesta arvosta.

 

Lentotaidoton

Heikko voima tunnetusti rikkoo ns CP-symmetriaa (todettu vuosikymmeniä myös laboratoriokokeissa aina 13%:iin saakka) eli tuottaa enemmän hiukkasia kuin antihiukkasia.

[...]

Näiden epäsymmetriset (heikkovoiman asymmetrian vuoksi) annihilaatiot aiheuttivat sen, että kosmoksessamme tosiaan ei esiiinny antiainetta.

Mainitaanpa tässä yhteydessä, että heikon vuorovaikutuksen havaittu CP-rikko ei ole läheskään riittävän voimakas selittämään materian ja antimaterian epäsymmetriaa. Toisin sanoen, tälle epäsymmetrialle ei toistaiseksi ole selitystä.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6382

Ötökkä = entiteetti. Eli kosmoksessa ei ole kenttää nimeltä puhdas energia. Energia on suhdeluku kaikissa tapauksissa, jos oletamme (kuten useimmat teoreetikot olettavat) että kosmoksen kokonaisenergia on tasan tarkkaan nolla, siis keskimäärin.

 

Heikon vuorovaikutuksen CP-rikko ei selitä koko epäsymmetriaa, myönnän. Mutta alun julmissa energioissa nämä X ja Y partikkelit (jotka tosin menevät Standarditeorian ulkopuolelle) ja niiden annihilaatiot näyttelivät suurta osaa. Nykyisissä energioissa ei tietysti päästä kuin tähän (toistaiseksi tietämääni) 13 prosenttiin. Epäsymmetrialle ei vielä ole täydellistä selitystä, totta kun näyttömme toistaiseksi rajoittuvat Standarditeoriaan.

Fizikisto
Seuraa 
Viestejä669
Lentotaidoton

Ötökkä = entiteetti. Eli kosmoksessa ei ole kenttää nimeltä puhdas energia. Energia on suhdeluku kaikissa tapauksissa, jos oletamme (kuten useimmat teoreetikot olettavat) että kosmoksen kokonaisenergia on tasan tarkkaan nolla, siis keskimäärin.

"Energiakenttää" kuvaa energia-liikemäärä-tensori. Aivan hyvin voidaan puhua kosmoksessa olevan entiteetti nimeltä energia, joka on gravitaation lähde. En ymmärrä, mitä tarkoitat sanoessasi energian olevan suhdeluku kaikissa tapauksissa.

Tämä "nollaenergiauniversumi" vaatii gravitaatioenergian määrittelemistä, mikä puolestaan johtaa pseudotensoreihin. Omasta mielestäni olisi parempi puhua "gravitaation luomasta energiasta" tuollaisen "nollaenergiamaailmankaikkeuden" sijaan.

Lentotaidoton

Mutta alun julmissa energioissa nämä X ja Y partikkelit (jotka tosin menevät Standarditeorian ulkopuolelle) ja niiden annihilaatiot näyttelivät suurta osaa.

Tuota ei tiedetä varmuudella, varsinkin kun X- ja Y-bosonit ovat hypoteettisia hiukkasia. Materian ja antimaterian epäsymmetrialle ei vielä tunneta selitystä.

Lentotaidoton

Nykyisissä energioissa ei tietysti päästä kuin tähän (toistaiseksi tietämääni) 13 prosenttiin. Epäsymmetrialle ei vielä ole täydellistä selitystä, totta kun näyttömme toistaiseksi rajoittuvat Standarditeoriaan.

En tiedä mikä tuo sinun 13 % on, mutta standardimallin tunnetut CP-rikot kattavat useita kertaluokkia liian vähäisen materian ja antimaterian epätasapainon. Eli toisin sanoen meillä ei siis ole käytännössä mitään selitystä havaitulle epätasapainolle.

Eusa
Seuraa 
Viestejä18178

Esittamani dualiteettisymmetria selittaa, etta ainetta ja antiainetta on edelleen yhta paljon. Aineen duaalisuus olisi kytkoksissa tyhjoenergian duaalisuuteen ja paikallisesti aineet keraytyvat aineen pariin ja antiaineet antiaineen pariin. Suhteessa tyhjoon ne toimivat aina samoin. Esim. antiainegalaksit kayttaytyvat suhteessa sm-sateilyyn kuten aineiset, mutta vieraassa vastakkaisessa tyhjoenergian vaiheessa antiaine "tulee ilmi". Vastakkaisia duaalin tyhjoenergian keskittymia erottavat laajat materiaverkoston rei'at.

Pienet symmetriarikot jaavat sitten kiertokatisyyksiin liittyviksi tasapainoehdoiksi.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6382

Niinkuin kirjoitin, kosmoksessa ei ole kenttää nimeltä ”puhdas energia”. Energia on jotain mitä kentät voivat sisältää, siis ominaisuus. On eri asia mitä sinun ”energiakenttä” kuvaa.

Nollaenergiauniversumi selittyy juuri gravitaation avulla. Gravitaatio ei ”luo” energiaa, niinkuin ei luo mikään muukaan.

Tietysti X ja Y bosonit ovat standarditeorian ulkopuolisia hypoteettisiä hiukkasia, ja siksi sanoinkin, että että meillä ei ole täydellistä selitystä. Jos nämä ovat totta, selittäisi se suuren osan epäsymmetriasta.

On täysin väärin sanoa, ettei meillä ole mitään selitystä epäsymmetrialle. Tässä B-mesonien epäsymmetriset hajoamiset (siis jo näillä energioilla ja 10 vuotta sitten):

http://physicsworld.com/cws/article/news/19982

Now, what about the word Energy. Fortunately, energy (as physicists use it) is a well-defined concept that everyone in physics agrees on.  Unfortunately, the word in English has so many meanings that it is very easy to become confused about what physicists mean by it. I’ve briefly describe the various forms of energy that arise in physics in more detail in an article on mass and energy. But for the moment, suffice it to say that energy is not itself an object.  An atom is an object; energy is not. Energy is something which objects can have, and groups of objects can have — a property of objects that characterizes their behavior and their relationships to one another.  [Though it should be noted that different observers will assign different amounts of energy to a given object --- a tricky point that is illustrated carefully in the above-mentioned article on mass and energy.]

What is meant by “pure energy”?  This is almost always used in reference to photons, commonly in the context of an electron and a positron (or some other massive particle and anti-particle) annihilating to make two photons (recall the antiparticle of a photon is also a photon.)  But it’s a terrible thing to do.  Energy is something that photons have; it is not what photons are.  [I have height and weight; that does not mean I am height and weight.]  

The term “pure energy” is a mix of poetry, shorthand and garbage.   Since photons have no mass, they have no mass-energy, and that means their energy is “purely motion-energy”.  But that does not mean the same thing, either in physics or intuitively to the non-expert, as saying photons are “pure energy”.   Photons are particles just as electrons are particles; they both are ripples in a corresponding field, and they both have energy.  The electron and positron that annihilated had energy too — the same amount of energy as the photons to which they annihilate, in fact, since energy is conserved (i.e. the total amount does not change during the annihilation process.) (See Figure 3 of the particle/anti-particle annihilation article.

 

http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/mass-energy-matter-etc/matter-and-energy-a-false-dichotomy/

 

 

 

 

Fizikisto
Seuraa 
Viestejä669
Lentotaidoton

Niinkuin kirjoitin, kosmoksessa ei ole kenttää nimeltä ”puhdas energia”. Energia on jotain mitä kentät voivat sisältää, siis ominaisuus. On eri asia mitä sinun ”energiakenttä” kuvaa.

No se nyt on jo hieman makukysymys, mitä haluaa kutsua kentäksi. On olemassa käsite/suure energia, jota voi kuvata energia-liikemäärä-tensorilla. Tämä tensori toimii yleisessä suhteellisuusteoriassa gravitaation lähteenä.

 

Lentotaidoton

Nollaenergiauniversumi selittyy juuri gravitaation avulla. Gravitaatio ei ”luo” energiaa, niinkuin ei luo mikään muukaan.

Yleisessä suhteellisuusteoriassa energia ei yleisessä tapauksessa säily ja gravitaatio voi hyvinkin "luoda" energiaa. Jos sitten haluaa väkisin roikkua kiinni energian säilymislaissa, on mahdollista määritellä gravitaation energia siten, että energian säilymislaki pätee koko universumin mittakaavassa (ei edelleenkään lokaalisti). Tässä ongelmaksi muodostuu juurikin se, että kyseinen gravitaation energia on sitten pseudotensori ja luonteeltaan "erilaista energiaa" kuin kaikki muu energia. Omasta mielestäni on paljon selkeämpää vain todeta, että energian säilymislaki ei päde sellaisenaan yleisessä suhteellisuusteoriassa ja gravitaation on mahdollista tuottaa energiaa.

Jos asiaa käsitellään tällä tavalla, tuo "nollaenergiauniversumi" on ekvivalentti sen kanssa, että kaikki maailmankaikkeuden energia on gravitaation luomaa.

 

Lentotaidoton

On täysin väärin sanoa, ettei meillä ole mitään selitystä epäsymmetrialle. Tässä B-mesonien epäsymmetriset hajoamiset (siis jo näillä energioilla ja 10 vuotta sitten):

http://physicsworld.com/cws/article/news/19982

CP-rikko on toki havaittu kokeellisesti. Mutta kun havaittu CP-rikko riittää selittämään vain tekijän 10^-10 havaitusta materian ja antimaterian välisestä epätasapainosta, niin mielestäni on ihan oikein sanoa, että ei ole "käytännössä mitään selitystä havaitulle epätasapainolle".

 

Lentotaidoton

But for the moment, suffice it to say that energy is not itself an object.

Kysehän taisi olla siitä, onko energia entiteetti. Mutta tämä nyt taitaa olla hieman turhaa semantiikkaa. Pointtini on se, että kokonaisenergia on havaittavissa oleva asia, koska se on gravitaation lähde. Tällä tavalla sen voi ajatella olevan entiteetti.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6382

Kenttä on kvanttikenttäteorioiden fundamentti. Energia on vain mitta fysikaaliselle muutokselle. Celiusasteikko on mitta ”kuumuudelle/kylmyydelle”. Ei siis ole m itään ”puhdasta energiaa”. ”Entiteetti” energia toki on, muttei objekti.

Energia ei tosiaan ole yleisessä suhteellisuusteoriassa yleisesti ottaen hyvin määritelty käsite, se voidaan määritellä vain joissain erikoistapauksissa.  Energian säilymisen yleisempi laki ottaa huomioon myös gravitaation. Jos gravitaatio käsitetään massaenergiaan ja liike-energiaan nähden negatiivisena energiana, niin päästään nollaenergiauniversumiin.

http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-energy_universe

Kun huomattava CP-rikko on kokeellisesti todettu jo vaatimattomilla energioilla ja kun yhtenäisteoriat postuloivat näitä X ja Y bosoneja, niin ainakin teoreettista selitystä löytyy. Toki silloin mennään standarditerian ulkopuolelle. (”käytännössä” tarkoittaa vain, että ei ole konkreettisia selityksiä/koetuloksia kaikelle epäsymmetrialle, mutta teoriassa suurelle osalle; on vähän eri asia kuin ei mitään)

 

 

Fizikisto
Seuraa 
Viestejä669
Lentotaidoton

Kenttä on kvanttikenttäteorioiden fundamentti.

Enpä kyllä lähtisi välttämättä vetämään mitään ontologisia päätelmiä kvanttikentistäkään. Ne ovat operaattoriarvoisia "kenttiä" miehityslukuavaruudessa. On vaikea kuvitella, mitä ne konkreettisesti tarkoittavat.

Lentotaidoton

Energia on vain mitta fysikaaliselle muutokselle. Celiusasteikko on mitta ”kuumuudelle/kylmyydelle”. Ei siis ole m itään ”puhdasta energiaa”. ”Entiteetti” energia toki on, muttei objekti.

Energia ei ole pelkästään "mitta fysikaaliselle muutokselle", koska se on gravitaation lähde. Se toimii kuten varaus sähkömagnetismissa.

Nämä entiteetit ja objektit alkavat jo mennä filosofian puolelle ja niistä keskusteleminen vaatisi kyseisten termien täsmällistä määrittelemistä. En ole erityisen kiinnostunut lähtemään filosofiseen/semanttiseen keskusteluun aiheesta.

Lentotaidoton

Energian säilymisen yleisempi laki ottaa huomioon myös gravitaation. Jos gravitaatio käsitetään massaenergiaan ja liike-energiaan nähden negatiivisena energiana, niin päästään nollaenergiauniversumiin.

En viitsi toistaa itseäni, mutta mainitsin jo tällaiseen toimintaan liittyvät ongelmat (pseudotensorit ja eriarvoiset energiat). En ymmärrä, miksi on niin vaikea vain hyväksyä, että yleisessä tapauksessa energia ei säily. Miksi täytyy väkisin roikkua energian säilymislaissa, vaikka se tekee asioista vain hankalampia.

Tuo "nollaenergiauniversumi" muuten toteutuu vain tietyillä oletuksilla maailmankaikkeuden geometrian osalta.

Lentotaidoton

Kun huomattava CP-rikko on kokeellisesti todettu jo vaatimattomilla energioilla ja kun yhtenäisteoriat postuloivat näitä X ja Y bosoneja, niin ainakin teoreettista selitystä löytyy. Toki silloin mennään standarditerian ulkopuolelle. (”käytännössä” tarkoittaa vain, että ei ole konkreettisia selityksiä/koetuloksia kaikelle epäsymmetrialle, mutta teoriassa suurelle osalle; on vähän eri asia kuin ei mitään)

On aivan liian optimistista sanoa, että kykenisimme selittämään materian ja antimaterian epäsymmetrian. Totta kai kaikenlaisia mahdollisia selityksiä voidaan keksiä, ja onkin keksitty. Sinun puheesi kuulosti siltä kuin materian ja antimaterian välinen epäsymmetria olisi käytännössä ratkaistu ongelma.

Tarvitaan paljon oletuksia, jotta X-bosonit selittäisivät epäsymmetrian. Ne tarvitsevat GUTin, joka puolestaan tarvitsee tuekseen SUSYn. Epäsymmetrian selittäjänä X-bosonit kohtaavat lisäksi ongelmia inflaation kanssa, joka on toki omalta osaltaan myöskin hypoteettinen. Tässä on paljon asioita, joille ei ole vahvaa kokeellista tukea.

Pysyn näkemyksessäni, että tällä hetkellä ei ole "käytännössä mitään selitystä havaitulle epätasapainolle". Ehkäpä toisin muotoiltuna: materian ja antimaterian epäsymmetria on toistaiseksi ratkaisematon probleema.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6382

Fizikisto: Tarvitaan paljon oletuksia, jotta X-bosonit selittäisivät epäsymmetrian. Ne tarvitsevat GUTin, joka puolestaan tarvitsee tuekseen SUSYn. Epäsymmetrian selittäjänä X-bosonit kohtaavat lisäksi ongelmia inflaation kanssa, joka on toki omalta osaltaan myöskin hypoteettinen.

Itsestäänselvyyksiä. Tietysti  sekä GUT:s että SUSY ovat tietysti hypoteettisiä asioita (kirjoitin: ”kun yhtenäisteoriat postuloivat näitä X ja Y bosoneja, niin ainakin teoreettista selitystä löytyy. Toki silloin mennään standarditerian ulkopuolelle”). So what?

 

Inflaatiosta on satoja eri teorioita (joitain mielenkiintoisia esitteli myös Kari Enqvist viimeisimmässä kirjassaan: Ensimmäinen sekunti). Ainoa suht koht varma käsitys näyttää olevan se, että inflaatio todella on tapahtunut, mutta miten, se on eri asia.

Eusa
Seuraa 
Viestejä18178

Saatte nahda. Inflaatiomekanismi todetaan luonnolliseksi hierarkiseksi osaksi jatkumoa, joka vallitsee edelleen.

Onko silloin enaa jarkea puhua erikseen inflaatiosta? Ei minusta, mutta jaa nahtavaksi...

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Goswell
Seuraa 
Viestejä14790

Eihän koko ongelmaa ole edes olemassa, siis antimaterian olemattomuutta tai miksi on materiaa koska molempia pitää syntyä yhtä paljon. Tuo ongelma juontaa juurensa alkuräjähdyksestä, siis ALKUrajähdyksestä. Koska koko ALKUräjähdystä ei ole olemassa, ei siinä syntynyt mitään tyhjästä, vaan olemassaoleva materia vapautui parin faasimuutoksen kautta takaisin materiaksi, ei antimateriaa tarvita tuossa "synty"tavassa yhtään mihinkään.

Minun mielestä noin.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat