Seuraa 
Viestejä13878

Vaikuttaako kallon muoto ihmisen henkisiin ominaisuuksiin?
Aasiassa kallon muoto erittäin usein eroaa länsimaalaisesta, ainakin omastani suuresti.
Länsimainen kallo on ylhäältä päin katsottuuna pitkänomaisempi ja aasialainen kallo usein lähes pyöreä. Kallon muoto taas vaikuttaa aivojen muotoon. Jos aivot ovat pitkänomaisemmat niin matka yhteen suuntaan on lyhyt ja toiseen suuntaan pitkä. Aasialaisissa kalloissa matka on enemmän samansuuruinen pisteestä toiseen suoralla viivalla mitattuna.

Tietenkin aivoissa eri lohkot ja koko myös pääsevät kehittymään eri tavoin tilasta riippuen.
Tämä on jo vuosisatoja vanha ajatus, mutta nykytiedon valossa ei kuitenkaan voi täysin syrjäyttää sitä mahdollisuutta että kallon muoto vaikuttaa aivojen muotoon ja näinollen ihmisen ominaisuuksiin.

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisrotu#mediaviewer/File:Morton_drawing.png

 

Egyptissä kuniinkaalisten keskuudessa käytettiin kallon venytystä.
 Oliko tässä tarkoitus vaikuttaa henkilön henkisiin ominaisuuksiin vaiko pelkkä ”kauneusihanne” kyseessä?

http://www.soul-guidance.com/houseofthesun/media/designers/Ica04.jpg

 

Tekevätkö äitimme meistä sitä mitä me olemme nukuttamalla meitä kallon herkässä kasvu-, ja luutumisvaiheessa tietyllä tavalla? Oma lapseni on perinyt kallon muotonsa minulta. Se ei muistuta ollenkaan aasialaista pyöreätä päätä vaan on täsmälleen samanlainen kuin omani, tosin nukkumisasentoihinkin on lapsena kiinnitetty huomiota.

 

Sivut

Kommentit (241)

Vierailija

Minkä muotosia kalloja teillä on ja mitkä on omasta mielestä vahvoja mentaalisia alueita ja mitkä heikkoja?

Ympärysmitoista täällä puhuttiinkin jo mutta kallon koolla ei lienee yhteyttä älykkyyteen tai jonkun henkisen osa-alueen kyvykkyyteen. Ainaakaan niin että iso kallo olisi tässä tapauksessa etu.

 

Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432

*yawn*

Frenologia

  

Frenologian määritelmä Websterin sanakirjassa n. 1900

Frenologia on näennäistiedeoppi, jonka mukaan ihmisen persoonallisuus voidaan nähdä kallon muodoista ("kuhmuista"). Frenologia todettiin puoskaroinniksi 1900-luvun alkupuolella.

Frenologian kehitti saksalainen psykologi Franz Joseph Gall vuonna 1796. Hän arvioi mm. "mulkosilmäisten" opiskelijoiden menestyneen opinnoissa muita paremmin. Tästä hän päätteli silmien takaisten aivojen osien pullistaneen päätä.

Oppi muodostui melkoisen suosituksi 1800-luvulla, tosin jo antiikin Kreikassa yritettiin tulkita persoonallisuutta pään muodoista. Aikanaan frenologia oli jopa arvostettu akateeminen tiede, minkä aseman se on menettänyt. Frenologiasta löytyy kuitenkin tiettyjä yhtäläisyyksiä esimerkiksi nykyaikaiseen aivotutkimukseen: myös siinä tietyillä aivoalueilla ajatellaan olevan erityisiä toimintoja ja vaikutuksia.

Ihmisen persoonallisuuden piirteet liitetään frenologiassa tiettyihin aivoalueisiin: Mitä suurempi aivoalue on, sitä merkittävämpi tämän alueen edustama piirre on ihmisen persoonallisuudessa. Aivoalueen suuruus taas heijastuu kallon pintaan, jonka muodoista persoonallisuutta pystytään analysoimaan. http://fi.wikipedia.org/wiki/Frenologia

Hämmentää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432

Frenologia

(engl. phrenology). Frenologia on oppi, jonka mukaan ihmisen persoonallisuus pystytään näkemään kallon pinnanmuodoista, ”kummuista”. Frenologisen opin mukaan persoonallisuus koostuu useista synnynnäisistä ja erillisistä piirteistä, kuten kunnianhimosta, kilpailullisuudesta, varovaisuudesta, arvokkuudentunnosta, horjumattomuudesta, myötätuntoisuudesta, salamyhkäisyydestä, ihanteellisuudesta ja nokkeluudesta. Gallin mukaan piirteitä on 26, mutta myöhemmin piirteitä on katsottu olevan 35.

Piirteet liitetään frenologiassa tiettyihin aivoalueisiin, ja mitä suurempi aivoalue, sitä merkittävämpi piirre se ihmisen persoonallisuudessa on. Aivoalueen suuruuden väitetään puolestaan heijastuvan kallon pintaan, mikä mahdollistaa persoonallisuuden analysoinnin pinnanmuotojen pohjalta. Esimerkiksi jos henkilöllä on kumpu päälaella, frenologi tulkitsisi hänen olevan ”horjumaton”.

Frenologian kehitti itävaltalainen lääkäri Francis Joseph Gall (1758–1828). Aluksi oppia kutsuttiin kranioskopiaksi ja organologiaksi. Lääkäri T. I. Fosteria pidetään frenologia-nimen keksijänä.

Itävallan hallitus kielsi Gallia luennoimasta frenologiasta, koska aivojen ja persoonallisuuden välisestä suhteesta puhuminen oli ristiriidassa uskonnollisten käsitysten kanssa. Gall kuitenkin jatkoi opin levittämistä Saksassa ja Ranskassa. Sittemmin frenologia levisi Englantiin ja Yhdysvaltoihin, ja monet merkittävät henkilöt kuten kirjailija Arthur Conan Doyle, luonnontieteilijä Alfred Russell Wallace (1823–1913) sekä runoilija Walt Whitman (1819–1892) uskoivat sen pätevyyteen.

Frenologian ongelma on se, ettei aivojen muotoa voi päätellä kallon kumpujen perusteella: aivot eivät vaikuta kallon ulkopinnan muotoon. Toinen ongelma on se, etteivät ihmisen persoonallisuudenpiirteet nykytietämyksen mukaan sijaitse erikoistuneissa aivoalueissa, vaikka eri toiminnoille (esim. muistille ja aloitteellisuudelle) tärkeitä aivoalueita voidaankin paikantaa. Frenologian kolmas ongelma on se, ettei kallon pinnanmuotoja olla tutkimuksellisesti yhdistetty persoonallisuuden piirteisiin. Gallin omat havainnot olivat mitä pinnallisimpia ja oudoimpia. Frenologia on siis niin teoreettisesti kuin empiirisestikin virheellinen oppi.

Kumpujen, ja siten persoonallisuuden arvioimiseksi kehitettiin mekaaninenkin laite, psykografi (engl. psycograph). Psykografi toimii siten, että tutkittavan päähän laitetaan kypärä. Kypärän sisällä on 32 ”anturia”, jotka mittaavat kumpujen suuruuden. Tieto kumpujen koosta siirtyy koneeseen, joka tulostaa kuvauksen henkilön persoonallisuudesta.

Psykografin kehittivät yhdysvaltalaiset Henry C. Lavery ja Frank P. White. Päivänvalon se näki vuonna 1931. Skeptikko Robert W. McCoy ja toisen keksijän poika, John White, kiersivät sittemmin hyväntekeväisyystarkoituksessa esittelemässä psykografia. Heillä oli vaikeuksia kertoa persoonallisuuskuvauksen saaneille, ettei frenologia pidä paikkaansa, sillä niin sopivilta ne tuntuivat. McCoy toteaakin: ”Frenologiaa esimerkkinä käyttävinä skeptikkoina huomasimme, että niin kutsuttu tiede voidaan kehittää, ja se voi saada miljoonien hyväksynnän mitä heikoimmalla todistusaineistolla. Jopa tänään, varustettuna oikeanlaisella hölynpölyllä ja pienellä määrällä vaikuttavaa välineistöä, oletetusti sofistikoituneet ihmiset voidaan johtaa uskomaan päättömiinkin väitteisiin.”

Katso: Forer-efekti; Fysionomia.

Kirjallisuutta: Gardner 1957; McCoy 1985.

http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/frenologia.html

Hämmentää.

Sepi
Seuraa 
Viestejä3265

*Sigh*

Ruumiinrakenne ja sairaudet voidaan esittää myös omana luokitteluna. Jo Hippokrates erotti kaksi ruumiinrakenteen perustyyppiä: pitkän ja hoikan, joka on taipuvainen tuberkuloosiin, sekä lyhyen ja paksun, joka on taipuvainen halvauksiin. Hän kehitti käytännön työstään saamien kokemustensa perustalta myös idean siitä, että ihmisen terveyden kannalta olennaista on neljän ruuminnesteen keskinäinen tasapaino. Nimeltä mainittuina nämä nesteet olivat musta sappi (khole), lima (flegma), keltainen sappi (khole) ja veri (sanquis)...

Vierailija
Vatkain

Frenologiasta löytyy kuitenkin tiettyjä yhtäläisyyksiä esimerkiksi nykyaikaiseen aivotutkimukseen: myös siinä tietyillä aivoalueilla ajatellaan olevan erityisiä toimintoja ja vaikutuksia.

Ihmisen persoonallisuuden piirteet liitetään frenologiassa tiettyihin aivoalueisiin: Mitä suurempi aivoalue on, sitä merkittävämpi tämän alueen edustama piirre on ihmisen persoonallisuudessa. 

Ajattelinkin että tähän putkahtaa tämäntyyppinen vastaus. Ihan hyvä.

Persoonallisunpiireissä kuitenkin on suuria eroja jos vertaa aasialaisia, afrikkalaisia ja europpalaisia ihmisiä. Eroja löytyy myös kallonmuodoissa.

Tää homma pitäis tutkia uudestaan nykyisillä menetelmillä eikä uskoa jotain "sata vuotta" vanhaa agendaa jossa on todistettu jotain muuta. Tämä tosin lienee mahdotonta koska tutkimus ei olisi "poliittisesti" korrektia ja erojahan ei saa löytyä.

Minä en nyt hae tässä mitään rotukiistaa tai rodun vaikutusta älykkyyteen vaan puhtaasti sitä että voiko kallon muoto vaikuttaa ihmisen ominaisuuksiin. Esimerkiksi Thaimaalaisten kallot valtaosin eroaa suuresti omastani, mutta niin myöskin luonne ja tapa ajatella. 

Kiinnostaa myös se että onko kallon venytyksellä pyritty johonkin muuhun kuin kyseenalaiseen kauneuteen. Onko sillä ollut vaikutusta aivojen muotoon, kehitykseen ja ihmisen ominaisuuksiin?

Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432
SamikoKu

Ajattelinkin että tähän putkahtaa tämäntyyppinen vastaus. Ihan hyvä.

Persoonallisunpiireissä kuitenkin on suuria eroja jos vertaa aasialaisia, afrikkalaisia ja europpalaisia ihmisiä. Eroja löytyy myös kallonmuodoissa.

Tää homma pitäis tutkia uudestaan nykyisillä menetelmillä eikä uskoa jotain "sata vuotta" vanhaa agendaa jossa on todistettu jotain muuta. Tämä tosin lienee mahdotonta koska tutkimus ei olisi "poliittisesti" korrektia ja erojahan ei saa löytyä.

Minä en nyt hae tässä mitään rotukiistaa tai rodun vaikutusta älykkyyteen vaan puhtaasti sitä että voiko kallon muoto vaikuttaa ihmisen ominaisuuksiin. Esimerkiksi Thaimaalaisten kallot valtaosin eroaa suuresti omastani, mutta niin myöskin luonne ja tapa ajatella. 

Kiinnostaa myös se että onko kallon venytyksellä pyritty johonkin muuhun kuin kyseenalaiseen kauneuteen. Onko sillä ollut vaikutusta aivojen muotoon, kehitykseen ja ihmisen ominaisuuksiin?

 

Skeptikko
Frenologia

Frenologian ongelma on se, ettei aivojen muotoa voi päätellä kallon kumpujen perusteella: aivot eivät vaikuta kallon ulkopinnan muotoon. Toinen ongelma on se, etteivät ihmisen persoonallisuudenpiirteet nykytietämyksen mukaan sijaitse erikoistuneissa aivoalueissa, vaikka eri toiminnoille (esim. muistille ja aloitteellisuudelle) tärkeitä aivoalueita voidaankin paikantaa.

Hämmentää.

Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844

En panisi paljoa painoa kallon muodon merkitykselle aivoihin vaikuttavana tekijänä. Tämä sen vuoksi että on olemassa ihmisiä joilla aivot, kallon muodosta riippumatta, ovat hyvinkin normaalista poikkeavat ja silti ihminen tuleen kohtalaisesti toimeen. Muistan aina että oli joku professorinainen jolta puuttui kokonaan puolet aivoista mikä vain vahingossa tuli ilmi, harmkseni en muista hänen nimeään, enkä kansallisuuttaankaan.

New Age -tyyppisestä kirjallisuudesta varsinkin tuolta 1900-luvun alkupuolelta (mikäköhän Age se sitten silloin oli, kun ei NA-termi ollut vielä silloin käytössä) varmasti löytyy kallojen muodon merkityksestä vaikka mitä. Esim. Elisabeth Haich kirjassaan Vihkimys mainitsee egyptiläisten kallonmuodon olevan poikkeava kuin muiden ihmisten, ja kirjan mukaan Egyptissä hiihteli ties mitä puolijumalia, joten ihmekös se sitten oli. Kyllähän se kiinnostaisi että minkä takia ihmiset ovat kalloa halunneet muokata pitkulaisemmaksi muuallakin kuin Egyptissä. Onko sillä matkittu jotain ihan eri porukkaa kuin mitä me ihmiset olemme... (Samoja ominaisuuksia tuskin sillä on saavutettu kuin mahdollisella porukalla X.)

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239

Seuraavaksi Samikoku avaa varmaan ketjun, jossa hän kertoo havainneensa planeettojen asentojen suhteen maahan muuttuvan vuoden mittaan ja vuodenmittaan syntyneiden ihmisten persoonallisuden piirteiden vaihtelevan ja kyselee siinä meiltä muilta olemmeko me havainneet ja millaisia persoonallisuudenpiirteitä minkäkin tähtimerkin akana syntyneillä ihmisillä.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Vierailija
Vatkain
SamikoKu

Ajattelinkin että tähän putkahtaa tämäntyyppinen vastaus. Ihan hyvä.

Persoonallisunpiireissä kuitenkin on suuria eroja jos vertaa aasialaisia, afrikkalaisia ja europpalaisia ihmisiä. Eroja löytyy myös kallonmuodoissa.

Tää homma pitäis tutkia uudestaan nykyisillä menetelmillä eikä uskoa jotain "sata vuotta" vanhaa agendaa jossa on todistettu jotain muuta. Tämä tosin lienee mahdotonta koska tutkimus ei olisi "poliittisesti" korrektia ja erojahan ei saa löytyä.

Minä en nyt hae tässä mitään rotukiistaa tai rodun vaikutusta älykkyyteen vaan puhtaasti sitä että voiko kallon muoto vaikuttaa ihmisen ominaisuuksiin. Esimerkiksi Thaimaalaisten kallot valtaosin eroaa suuresti omastani, mutta niin myöskin luonne ja tapa ajatella. 

Kiinnostaa myös se että onko kallon venytyksellä pyritty johonkin muuhun kuin kyseenalaiseen kauneuteen. Onko sillä ollut vaikutusta aivojen muotoon, kehitykseen ja ihmisen ominaisuuksiin?

Skeptikko
Frenologia

Frenologian ongelma on se, ettei aivojen muotoa voi päätellä kallon kumpujen perusteella: aivot eivät vaikuta kallon ulkopinnan muotoon. Toinen ongelma on se, etteivät ihmisen persoonallisuudenpiirteet nykytietämyksen mukaan sijaitse erikoistuneissa aivoalueissa, vaikka eri toiminnoille (esim. muistille ja aloitteellisuudelle) tärkeitä aivoalueita voidaankin paikantaa.

Se että esimerkiks länsimaisilla ihmisillä kallon muodot hieman vaihtelee ja kallon muodolla ei ole ollut tuolloin havaittavia muutoksia ihmisen ominaisuuksiin ei tarkoita sitä etteikö eri "rotujen" kallonmuodoilla voisi olla, koska siinä näkyy muodoissa jo huomattavia eroja. Sen takia kannattisikin tutkia nykyisllä menetelmillä ekä "arvailla luonteenpiirteitä".

Toisaaltaan kallohan luutuu tietyssä iässä, miten on noiten varhaisempien kehityskausien laita?
Jos lasta nukutetaan koko ajan selällään (matalatakaraivoisia) niin tuleeko siitä esimerkis tämmösiä "standardipalstalaisia" mitkä tuossa edellisessä viestissä jo kommentoi ja peukutti.

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239
SamikoKu

...kannattisikin tutkia nykyisllä menetelmillä ekä "arvailla luonteenpiirteitä".

Sano sille taholle, joka maksaa trollailustasi, että nyt on aika muhkealle palkankorotukselle. Nämä juttusi alkavat luisua niin mielikuvituksellisiin sfääreihin ja niin megalomaanisissa mittasuhteissa, että ei olisi ihme, jos vauva-foorumin einsteinit pian löytyäisivät tämän palstan pohtiakseen sitä, onko lapsen terveellisen kasvun kannalta vaarallista antaa hänen leikkiä lasten kanssa, jotka asuvat kerrostalossa.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Vierailija

Näinki tärkiästä asiasta josta ei ole mitään totuudellista varmuutta tulin tästä riiteleviä keskeyttämään pyytäessäni vastausta asian vierestä (sori late-tekst): eiks toi oo Udo.D toi samikakun vai mikä vitttu se oli nimimerkin kuva? Muuten kiinnostas vidddun paljo enemmän ku mikään muu, saatana!

Vierailija
-:)lauri
SamikoKu

...kannattisikin tutkia nykyisllä menetelmillä ekä "arvailla luonteenpiirteitä".

Sano sille taholle, joka maksaa trollailustasi, että nyt on aika muhkealle palkankorotukselle. Nämä juttusi alkavat luisua niin mielikuvituksellisiin sfääreihin ja niin megalomaanisissa mittasuhteissa, että ei olisi ihme, jos vauva-foorumin einsteinit pian löytyäisivät tämän palstan pohtiakseen sitä, onko lapsen terveellisen kasvun kannalta vaarallista antaa hänen leikkiä lasten kanssa, jotka asuvat kerrostalossa.

Noh, ihmisen ulkonäöstä ja ruumiinrakenteesta pystyy päättelemään aika paljon, käsistä kynsistä jne. lääkäri näkee monia asioita. Ulkomuodon perusteella pystyy melko suurella varmuudella sanomaan onko ihminen, voimakas vaiko heikko, nopea vaiko hidas, notkea vaiko jäykkä jne.

Tätä avausta on tutkittu tieteenä satoja vuosia siihen on suhtauduttu vakavasti, mutta nykyisin kun rasismia tungetaan joka rakoon, mihin se ei kuulu, on tietenkin mahdotonta edes tutkia taikka kyseenalaistaa asiaa.
Korostan, en halua tästä mitään rasismiketjua tai rotuvääntöä vaan yksinkertaisesti sitä että vaikutttaako kallon muodot ihmisten perusominaisuuksiin. (Tai vaikuttaako aivojen kehitys kallon muotoon?)

Jos joku kasvaa luonnossa ja viidakossa toinen betoniseiniä tuijotellen kaupungssa ja heidän kallonsa muodot eroavat selkeästi toisistaan kuin myös henkiset ominaisuudet niin kyllä tuota yhteyttä kannattais tutkia uudemman kerran. Se luonnossa kasvanut tietenkin havannoi asioita luonnossa paremmin kuin se joka on kaupungissa kasvanut.

Kun suomessa on nyt kolmen neljän sukupolven aikana siirrytty maatalousyhteiskunnasta tuotantoyhteiskunnan kautta palveluyhteiskuntaan niin olisi mielenkiintoista katsella sukujen kalloja onko niissä havaittavia muutoksia. Eli onko noin sadan vuoden aikana suomalaisissa kalloissa tapahtunut yhtään mitään muutosta?

En minä mitään kinaa tässä hae vaan pohdintoja.

Vai myyönetäänkö suosiolla että mun allekirjotukseni on taas teidän toimestanne todistettu oikeaksi? Monta sataa vuotta vanha (totena pidetty) tiede onkin täyttä paskaa?

Ehkä kuitenki pitäis miettiä uudemman kerran ja avata asiaa nykyisin tutkimusmenetelmin.

Brainwashed
Seuraa 
Viestejä13258
Gemini

Näinki tärkiästä asiasta josta ei ole mitään totuudellista varmuutta tulin tästä riiteleviä keskeyttämään pyytäessäni vastausta asian vierestä (sori late-tekst): eiks toi oo Udo.D toi samikakun vai mikä vitttu se oli nimimerkin kuva? Muuten kiinnostas vidddun paljo enemmän ku mikään muu, saatana!

 

Tarkoittanet Udo Kieriä - ei ole Samin  avatar Udon pärstä, vaan Anthony Hopkinsin.

 

hcesar
Seuraa 
Viestejä13039

Aika laimea trollaus, eihän tässä liikuta läheskään samoilla leveleillä kuin vaikkapa siinä, että ehtoollis-maalausta tulkitsemalla voi päätellä, että kristinusko syntyi siitä, kun tuli riitaa pillusta, vai miten se meni? Olisko seuraavaksi aiheeksi hyvä vaikkapa joku sellainen, että raiskauksen rangaistavuus pitäisi jälleen poistaa avioliitosta? Siinä olisi ehtaa Sami-touchia, pihtaamiskiellostahan on ollut jo aiemmin puhetta.

Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432
SamikoKu

(Tai vaikuttaako aivojen kehitys kallon muotoon?)

Skeptikko
Frenologia

Frenologian ongelma on se, ettei aivojen muotoa voi päätellä kallon kumpujen perusteella: aivot eivät vaikuta kallon ulkopinnan muotoon.

Ei maha auttaa, jos kirjottaa kapslokkeilla että YMMÄRRÄTKÖ??? Ymmärrätkö, että eri etnisten ryhmien eroja ja yhtäläisyyksiä tai luonteenpiirteitä EI VOI SE-LIT-TÄÄ FRE-NO-LO-GI-AL-LA, KOS-KA AI-VOT EI-VÄT VAI-KU-TA KAL-LON UL-KO-PIN-NAN MUO-TOON.

Ketju: persoonallisuus yms. piirteet ovat aivoissa ⇒ aivot eivät vaikuta kallon ulkopinnan muotoon ⇒ persoonallisuuspiirteitä ei voi päätellä kallon ulkopinnan muodoista.

En tiiä miksi vaivaudun kun sinähän jopa uskot Jack the Ripperin tapauksen ratkenneen. Äly hoi...

Hämmentää.

Brainwashed
Seuraa 
Viestejä13258
SamikoKu

Kun suomessa on nyt kolmen neljän sukupolven aikana siirrytty maatalousyhteiskunnasta tuotantoyhteiskunnan kautta palveluyhteiskuntaan niin olisi mielenkiintoista katsella sukujen kalloja onko niissä havaittavia muutoksia. Eli onko noin sadan vuoden aikana suomalaisissa kalloissa tapahtunut yhtään mitään muutosta?

 

Ei ole mitään merkittäviä muutoksia suomalaisten kallojen muodossa evolutionaariselta kannalta noin lyhyeltä ajalta, sillä mitattaviin evolutionaarisiin muutoksiin tarvitaan vähintään tuhansia sukupolvia, mutta yhteiskunnan/kulttuurin muutokset vaikuttavat kyllä ihan reaaliajassa siihen mitä tapahtuu ns ihmisten kallojenn sisässä (siellä harmaassa massassa).

 

George Hanson
Seuraa 
Viestejä1762

Entisajan frenologiset tutkimukset olivat aikansa lapsia. En silti yhtään epäile etteikö joku nykytiedemies uusisi näitä, onhan mittaustekniikka kehittynyt huimasti ja tuloksetkin voisivat olla...

Scannaamalla kunnon mikrometritarkkuuden 3D-kuvat voisivat pienetkin erot tulla heti esiin. Samalla voisi tietysti ihonvärinkin mitata. Saisi lisää materiaalia ristiintaulukointiin.

Itse uskon, että aloittajalla tuli kirjoitusvire otsikossa, alunperin piti olla: 

Kullin muoto, luonne ja älykkyys

Brainwashed
Seuraa 
Viestejä13258
asdf
Brainwashed

Tarkoittanet Udo Kieriä - ei ole Samin  avatar Udon pärstä, vaan Anthony Hopkinsin.

Tuskin, vaan Udo Dirkschneideria, jossa on kieltämättä samaa näköä.

 

Tuota ukkoa en tuntenut entuudestaan, mutta voipi hyvin olla se jota kaivattiin.

 

Udo Kier on persoonallinen näyttelijä - olen aina tykännyt, varsinkin Trierin Rigetissä elementissään.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Kingdom_(TV_miniseries)

 

 

 

 

homer
Seuraa 
Viestejä391
SamikoKu

Tätä avausta on tutkittu tieteenä satoja vuosia siihen on suhtauduttu vakavasti, mutta

Montaa muutakin asiaa on luultu tieteeksi, esimerkiksi alkemiaa.

Niin tai eräät ovat luulleet muistojen olevan varastoituneena DNA:han, vaikka ei niitä sinne mahdu, eikä identtisten kaksosten perimässä ole suuria eroja vanhanakaan.

Kallon saumojen liian varhainen luutuminen voi muokata aivojen rakennetta, aiheuttaa aivovaurioita ja vaikuttaa sitä kautta älykkyyteen ja moneen muuhun asiaan.

Normaalisti aivojen kasvu, aivonesteen paine ja perimä vaikuttavat kallon rakenteeseen, eikä päinvastoin.

Samassa asennossa makaamisesta aiheutuvat muutokset kallon muotoon ovat itsestään palautuvia.

Joskus tai usein kuulee sanottavan, että uskovaisilla ja tyhmillä ihmisillä yleensä on pitkät piuhat, signaalit kulkevat kuitenkin niin nopeasti, ettei sillä ole merkitystä, vaikka aivojen mittasuhteet olisivat vähän erilaiset.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat