Seuraa 
Viestejä1784

Psykologi Julian Jaynes kehitti 1970-luvulla teorian, jonka mukaan ihmisen aivoissa/mielessä olisi 3000 vuotta sitten tapahtunut merkittävä kognitiivisen tason faasitransitio, kaksikamarisen mielen romahtaminen yksikamariseksi. Teoria herätti heti huomiota, ja on nykyäänkin polttopisteessä

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bicameralism_(psychology)

Seuraavassa muutama sana Jaynesin faasitransitiosta suhteessa tietoisuuteen:

.....

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoisuus

Tietoisuus ja kieli

Koska ihmiset ilmaisevat tietoisuutensa tiloja kielen avulla, olisi houkuttelevaa yhdistää tietoisuus kielellisiin kykyihin. On kuitenkin olemassa puhekyvyttömiä ihmisiä (lapsia, afasiapotilaita, vakavasti autistisia), joiden katsotaan olevan tietoisia, vaikka heillä ei vielä ole kielellisiä kykyjä tai he ovat menettäneet ne. Ei-kielellisten kädellisten, erityisesti makakien, tutkimusta on käytetty apuna, kun tieteilijät ja filosofit ovat etsineet tietoisuuden sisältöjen neuraalisia korrelaatteja.

Psykologi Julian Jaynes on esittänyt teoksessaan The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind päinvastaista. Hänen mukaansa kielellisten kykyjen tulee olla kehittyneitä melko korkealle monimutkaisuustasolle, jotta tietoisuus voi syntyä ihmisessä. Jaynesin mukaan inhimillinen tietoisuus nykyaikaisessa merkityksessä syntyi vasta noin vuoden 1300 eaa. tienoilla.[11] Eri aivoalueiden välillä ei olisi ollut tuota ennen vielä samanlaista integraatiota kuin nykyään, vaan ne toimivat osittain toisistaan erillään (aivojen ”kaksikamarisuus”, engl. bicameralism). Monet filosofit, kuten W. V. O. Quine, ja neurotieteilijät, kuten Christof Koch, ovat haastaneet tämän hypoteesin, koska sen mukaan inhimillistä kokemusta ei olisi ollut olemassa ennen tätä tietoisuuden ”löytämistä”.[12]Ned Block on katsonut Jaynesin sekoittaneen tietoisuuden tietoisuuden käsitteeseen, josta jälkimmäinen löydettiin joskus Iliaksen ja Odysseian välisenä aikana.[13]Daniel Dennettin mukaan tämä ajatus siitä, että tietoisuus kehittyy vasta samalla kun sen käsite, on kuitenkin vallankumouksellinen. Hänen mukaansa tietoisuus on ikään kuin raha: jotta jollakin voi olla rahaa, hänellä on oltava käsitys rahasta.

.....

Faasitransitiota, joka nopeasti levisi yhteisössä, voitaisiin jossain mielessä pitää modernin ihmisen ja ihmiskunnan alkuna.

Muutos on ilmeisesti alkanut yhdessä (!) tai useammassa erityisen pitkälle kehittyneessä yhteisön jäsenessä, mahdollisesti hyvin älykkäässä samaanissa. Virikkeiden myötä se on levinnyt myös siihen yhteisön osaan, jonka mieli olisi tyytynyt vielä kauan entiseen tilaansa.

Innovaation alullepanijana voi olettaa olleen juuri samaani, koska Jaynesin mukaan muutos tapahtui samoihin aikoihin kaikkialla maapallolla, ja  samanismia tiedetään myös esiintyneen likimain kaikissa maapallomme yhteisöissä.

http://www.lehto-ry.org/shamanismi.html

Lukija huomaa varmaan, että esitykseni on, paitsi pintapuolinen, myös "revisionistinen" sekä Jaynesin teoriaan että muihin Jaynesin mallia kritisoiviin tai muunteleviin teorioihin nähden.

Oletan nimittäin, että kyseessä on ollut neutraalin monismin subjektiton äärimuoto, johon jotkut "nykyihmisetkin" (kuten esim. Ludwig Wittgenstein ja Ernst Mach (350 tiet. julk.)) pystyivät hetkiseksi siirtymään.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38848

https://www.google.fi/#q=neutral+monism

Nykyihminen pystyy kokemaan subjektittomuuden ydinelämyksen huolellisen preparoinnin tuloksena ja vain hetkellisesti, ja siirtyy aina auttamatta pian nykyihmisen perusmoodiin, analysointikykyiseen subjektiiviseen moodiin. Jaynesin 3000 vuotta sitten elänyt ihminen puolestaan oli lukkiintunut analysointikyvyttömään subjektittomaan moodiin.

Analysointikyvytön subjektiton moodi, johon me (jotkut meistä) pääsemme vain hetkellisesti mielellisin ponnistuksin, on ennen ollut vallitseva moodi, josta analyyttiseen, subjektiiviseen moodiin on hetkellisesti päässyt ensinnä vain erikoisyksilö, ensimmäinen ihminen (!)

Erkki Ahosen "Syvä matka" saattaa kuvata juuri tätä vaihetta alkukantaisessa yhteisössä. On melkein pakko olettaa Ahosen romaanin teeman mukaisesti, että uusi faasitransitio voi jo olla tulollaan siellä täällä "nykyihmisten" yhteisössä..

Kommentit (6)

Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844

Ihanko totta pyramideja rakennuttaneet faaraot eivät olisi kyenneet pusertamaan itsessään kasaan minkäälaista tietoisuutta minästä? Minkä takia he sitten olisivat tunteneet tarvetta elää ikuisesti, vielä kuoleman tuolla puolenkin, elleivät nimenomaan minuuttaan puolustaakseen?

Sitä en sano etteikö köyhällä rupusakilla olisi saattanut ollakin jonkinlainen puolitietoinen, subjektiton tietoisuus (mikä tietysti selittäisi sen että niin kärkkäästi ovat suostuneen jokaisen pomottelijan hömpötyksiin). Mutta sitä en usko hetkeäkään etteikö rikkailla ja räyhäkkäillä olisi ollut ego. Muuten heidän touhuissaan ei yksinkertaisesti ollut mitään järkeä...

Kylläkai
Seuraa 
Viestejä323
Rousseau

Ihanko totta pyramideja rakennuttaneet faaraot eivät olisi kyenneet pusertamaan itsessään kasaan minkäälaista tietoisuutta minästä? Minkä takia he sitten olisivat tunteneet tarvetta elää ikuisesti, vielä kuoleman tuolla puolenkin, elleivät nimenomaan minuuttaan puolustaakseen?

Sitä en sano etteikö köyhällä rupusakilla olisi saattanut ollakin jonkinlainen puolitietoinen, subjektiton tietoisuus (mikä tietysti selittäisi sen että niin kärkkäästi ovat suostuneen jokaisen pomottelijan hömpötyksiin). Mutta sitä en usko hetkeäkään etteikö rikkailla ja räyhäkkäillä olisi ollut ego. Muuten heidän touhuissaan ei yksinkertaisesti ollut mitään järkeä...

Samantapaisia miettietä oli minulla kun luin tuon Jaynesin kirjan parikymmentä vuotta sitten. Siis että miten voi tietää kuolevansa, jos ei ole itsetajuntaa? 

Subjektittomasta tajunnan tilasta sanoisin, että sellaisen voi melkein jokainen halukas kokea jos on intoa ja aikaa harjoitella. Tosin olen kyllä kysäissyt itseltäni, miten sen tilan voi tunnistaa (siis muistaa), ellei mukana ole ripaus itsetajuntaa.  

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
jesper
Seuraa 
Viestejä772

Miten Jaynes selittää sen, että hänen kuvailemaansa aikaisempaa tietoisuusmuotoa ei löydy mistään puolelta maailmaa? Monet kulttuurithan ovat olleet täysin eristyksissä näihin päiviin saakka, eikä noiden eristäytyneiden heimojen parista ihan tuollaisia Jaynesin teorian mukaisia sisäisen puheen käskyttämiä ihmisiä löydy.

Heed not my earthly lot, for it hath little of earth in it.
- Edgar Allan Poe

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1784
Kylläkai
Rousseau

Ihanko totta pyramideja rakennuttaneet faaraot eivät olisi kyenneet pusertamaan itsessään kasaan minkäälaista tietoisuutta minästä? Minkä takia he sitten olisivat tunteneet tarvetta elää ikuisesti, vielä kuoleman tuolla puolenkin, elleivät nimenomaan minuuttaan puolustaakseen?

Sitä en sano etteikö köyhällä rupusakilla olisi saattanut ollakin jonkinlainen puolitietoinen, subjektiton tietoisuus (mikä tietysti selittäisi sen että niin kärkkäästi ovat suostuneen jokaisen pomottelijan hömpötyksiin). Mutta sitä en usko hetkeäkään etteikö rikkailla ja räyhäkkäillä olisi ollut ego. Muuten heidän touhuissaan ei yksinkertaisesti ollut mitään järkeä...

Samantapaisia miettietä oli minulla kun luin tuon Jaynesin kirjan parikymmentä vuotta sitten. Siis että miten voi tietää kuolevansa, jos ei ole itsetajuntaa? 

Subjektittomasta tajunnan tilasta sanoisin, että sellaisen voi melkein jokainen halukas kokea jos on intoa ja aikaa harjoitella. Tosin olen kyllä kysäissyt itseltäni, miten sen tilan voi tunnistaa (siis muistaa), ellei mukana ole ripaus itsetajuntaa.  

jesper

Miten Jaynes selittää sen, että hänen kuvailemaansa aikaisempaa tietoisuusmuotoa ei löydy mistään puolelta maailmaa? Monet kulttuurithan ovat olleet täysin eristyksissä näihin päiviin saakka, eikä noiden eristäytyneiden heimojen parista ihan tuollaisia Jaynesin teorian mukaisia sisäisen puheen käskyttämiä ihmisiä löydy.

En tiedä Julian Jaynesin ajatuksia, mutta oma versioni (veikkaukseni) mielen faasitransitiosta perustuu ajatukseen, että se olisi ensinnä tapahtunut lähes kaikissa kulttuureissa eri puolilla maailmaa ilmenneen samanismin puitteissa.

Samaanilla täytyy olla huomattavia erityisominaisuuksia, jotka aiheutetaan lupaaviin samaaninoppilaisiin erilaisin menetelmin. Etevällä samaanilla on näin ollen voinut olla mahdollisuus hahmottaa myös "analyyttinen itse", nykyihmisen mielen moodi. Ensin hetkellisesti, sitten yhä pitempään.

Tämä on saattanut tapahtua joissakin yhteisöissä 4000 v. sitten, toisissa vielä pitemmän aikaa sitten. Koska kognitiivinen faasitransitio ei ole vaatinut merkittäviä evolutiivisia muutoksia, sitä  voi joskus olla vaikea jäljittää.

Esimerkiksi muinaiset luolista löydetyt taideteokset, jotka koskevat melkein aina metsästystapahtumia (ja ehkä seksuaalisuutta) eivät mielestäni todista transition jo silloin tapahtuneen.

Mutta, kuten sanottu, nämä ovat vain mieleen pohtimatta jostain putkahtaneita ajatuksia ; kunhan kokeilin kepillä jäätä (Jää, finlandiapalkittu, hyvä romaani).

Vierailija
aggris aggris

... On melkein pakko olettaa Ahosen romaanin teeman mukaisesti, että uusi faasitransitio voi jo olla tulollaan siellä täällä "nykyihmisten" yhteisössä..

Uusi tiedostamisen taso. Tätä on varmaan vaikea todentaa tai todistaa jos muut ei ymmärrä.

 

jesper
Seuraa 
Viestejä772

Luin joskus juttua keskiajan luostarin raamatunlukutuokiosta, jossa raamattua ääneettömästi itsekseen lukeva oli herättänyt muissa lukijoissa suurta ihmetystä. Kaikki muut lukijat olivat mumisseet itsekseen kuuluvalla äänellä. Mumisijat eivät ymmärtäneet, miten äänettömästikin voi lukea. Tuota tapausta pidettiin jutussa esimerkkinä siitä, että ihmisen tietoisuudessa on tapahtunut jonkinlaista muutosta varsin hiljattainkin. Tuo äänettömän lukemisen vaikeus on kyllä itsellenikin varsin ymmärrettävä, kun äänihuulet tahtovat liikkua varsinkin kirjoja lukiessa.

Heed not my earthly lot, for it hath little of earth in it.
- Edgar Allan Poe

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat