Seuraa 
Viestejä8

Ajattelin nyt huviksi tehdä tähän tällaisen ketjun, johon voi halutessaan käydä suoltamassa satunnaissettiä, jopa täysin älyttömältä kuulostavaa, muka fiksua tai muuten loppuun asti mietintää vailla olevaa näennäistieteellistä selitystä lähinnä aivonystyröiden virittelemiseksi. 

Ajatus on siis se, että voisiko sinänsä täysin hallitsematon tajunnanvirtamainen tiedeteksti tai siltä kuulostava ajattelu jollain tavalla vapauttaa löytämään ratkaisuja oikeisiin ongelmiin, eli jos niin sanotusti antaisi ajatusten ja satunnaismielikuvien viedä, tai vaikka sitoisi yhteen täysin toisiinsa kuulumattomia teorioita, artikkeleita tai muita käsityksiä, voisiko tuosta sotkusta silti syntyä jotain hedelmällistä (jossain muussa yhteydessä ehkä)... Avautuisiko mahdollisuuksia tai väyliä...

No, yritän nyt jotain. 

Prionitauteihin on luultavimmin löydettävissä yksi yhteinen hoitometodi siinä määrin kuin on nähtävissä tiettyjä samankaltaisuuksia pitkäjaksoista skitsofreniaa sairastavien potilaiden tyvitumakkeissa (tätä kautta olisi mahdollista luultavasti arvioida myös psykoterapeuttista hoitoa uudesta näkökulmasta tavalla, jossa hoitovaste kohdistuisi nimenomaan tyvitumakkeisiin suoran välittäjäaineisiin vaikuttamisen sijaan). Tyvitumakkeiden merkitystä monissa taudinkuvissa on raskaasti vähätelty ja tämän aivoalueen tutkimusta olisi radikaalisti lisättävä varsinkin pitkäaikaissairaiden parissa, jopa niissä yhteyksissä, joissa taudinkuva ei ole ilmeisellä tavalla kytköksissä ko. aivoalueen toimintaan. 

Tätä myöten olisi myös helpompi paikantaa ei toivottujen mutaatioiden ja raa'an lihan syömisen välinen yhteys (joidenkin kehotyyppien immuunijärjestelmä toimii selvästi vajavaisemmin tässä suhteessa ja jo pieni määrä huonosti kypsennettyä lihaa lisää riskitekijöitä yli puolella, kun taas vahvemman immunologisen säätelyjärjestelmän omaavilla raakaruokien nauttinen voi merkittävästi edistää kokonaisterveyttä). Nuoruusiän glokokordikoditasapaino vaikuttaa radikaalisti koko immuunijärjestelmän toimintaan, jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Tällä on merkitystä monien aikuisiän pitkäaikaissairauksien synnyssä, varsinkin kun immuunijärjestelmän toiminnan voi nähdä vähintään epäsuorasti heijastelevan organismin mutaatioherkkyyttä ja mutaatioiden laatua. 

Glokokordikoditasapainon häiriö voi olla yksi osatekijä, joka vaikuttaa prionitautien huonon hoitovasteen taustalla. Tässä tapauksessa olennaista on havaita monen osatekijän yhteisvaikutus, joka muovaa pitkäaikaussairauksien etenemistä ilmeisimpien tekijöiden rinnalla. Vain tätä kautta on mahdollista luoda kokonaiskuva parantumattomina nyt pidettyjen sairauksien syy-seuraus -ketjuista. 

Siinä määrin kuin edellä mainittujen yhteistekijöiden vaikutukset huomioidaan samanaikaisesti, on jo pitkällekin edenneiden prionitautien oireita mahdollista merkittävästi lievittää ja jopa kokonaan poistaa (useiden hoitometodien samanaikaisuudella).

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat