Seuraa 
Viestejä13878

Alla Timo Hännikäisen mietteitä homoudesta. Helppo yhtyä monessakin kohtaa.
Mihin on kadonnu testosteronin makuiset homot?

Kiintiöhomoja ja pikkusormi pyystystyssä verhoja valkkaavia sisustussuunittelijoita media markkinoi, mutta missä on ne miehekkäät homot joidenka identiteetti perustuu haluun eikä mediakuvaan?
Onko ne työnnetty takaisin kaappiin?

 

http://sarastuslehti.com/2012/10/22/mietteita-homoliikkeesta/

 

Mietteitä homoliikkeestä

TIMO HÄNNIKÄINEN

Amerikkalainen kirjailija ja journalisti Jack Donovan on oikeistonationalisti, perinteisen maskuliinisuuden ihailija ja antifeministi. Hän on myös avoimesti homoseksuaali. Varsinkin niiden, joiden mielestä yhdistelmä on mahdoton, kannattaa tutustua hänen kirjoituksiinsa.

Donovan nousi laajempaan julkisuuteen vuonna 2007 julkaistuaan nimellä Jack Malebranche pamfletin Androphilia: A Manifesto. Teos on jyrkkä kritiikki valtavirran homokulttuuria kohtaan. Heti kirjan alussa Donovan ilmoittaa kutsuvansa itseään ”androfiiliksi”, siis miehiä haluavaksi mieheksi, sillä sana ”gay” sisältää niin paljon sellaista, mikä on hänelle tyystin vierasta:

”Gay” on alakulttuuri, solvaus, joukko eleitä, tyyli, poseeraus, paraati, sateenkaarilippu, elokuvagenre, musiikkimaku, kampaus, markkinoinnin kohderyhmä, poliittinen agenda ja filosofinen näkemys. ”Gay” on esipakattu, pinnallinen rooli – elämäntyyli. Se on seksuaalinen identiteetti, jolla ei ole juuri mitään tekemistä seksuaalisuuden kanssa.

Androfilia hylkää ylikuormitetun gay-identiteetin ja puhuu jälleen homoseksuaalisuudesta halun termein. Homoseksuaalisia miehiä on paradoksaalisesti pidetty maskuliinisuuden vihollisina – alistettuina feministiselle päiväunelle ”sukupuolineutraalista” (lue: epämaskuliinisesta, feminiinisestä) maailmasta.

Homoseksuaalit yhdistetään yleisesti feminiinisyyteen, niin sanottuihin pehmeisiin arvoihin, vasemmistolaiseen ja liberaaliin politiikkaan. Gay-kulttuuri on korostanut näitä puolia ja samalla pyrkinyt esittämään homot heteronormatiivisen valtakulttuurin uhreina. Maskuliinisia puolia kyseisessä alakulttuurissa edustavat vain Village Peoplesta ja Tom of Finlandin taiteesta ammentavat ”nahkahomot”, jotka näytösluontoisesti ylikorostavat ulkoisen olemuksensa miehekkyyttä.

Donovan suosittelee homomiehille traditionaalisia miehisyyden ihanteita: kunniaa, aggressiivisuutta, vastuuntuntoa, sisäistä ja keskinäistä kilvoittelua, itsenäisyyttä. Hän ei hyökkää synnynnäisesti feminiinisiä miehiä – olivatpa he homo- tai heteroseksuaalisia – vastaan, mutta toteaa että valtaosa miehistä tuntee sukupuolisesta suuntautumisestaan riippumatta maskuliinisen identiteetin luonnostaan läheisemmäksi, eikä gay-kulttuurilla siksi ole heille mitään annettavaa. Hänen mukaansa gay-kulttuuri on ohjelmoinut miehet ajattelemaan, että omaa sukupuoltaan haluava mies on automaattisesti passiivinen nörtti. Donovan jopa väittää, että suurin syy homoseksuaalien halveksuntaan heteromiesten keskuudessa on tämä maskuliinisuuden hylkääminen, ei suinkaan seksuaalinen poikkeavuus sinänsä. Hän kehottaa homomiehiä luopumaan uhri-identiteetistään, jossa heteroyhteiskuntaa syytetään jokaisesta omasta ongelmasta, ja muodostamaan kiinteitä ystävyyden ja veljeyden siteitä heteromiesten kanssa.

***

Androphilia: A Manifesto herätti ilmestyessään paljon polemiikkia homoyhteisössä: yhtäällä se tuomittiin, mutta toisaalla sitä pidettiin tärkeänä päänavauksena, vaikka juuri kukaan ei myöntänytkään allekirjoittavansa kaikkia Donovanin teesejä. Viisi vuotta ilmestymisensä jälkeen kirjan ajatukset ovat edelleen kirvelevän ajankohtaisia. Donovanin kaltaiset hahmot ovat harvinaisia paitsi homoyhteisössä, myös poliittisesti konservatiivisissa liikkeissä. Seksuaalivähemmistöjen edustajat selvästikin tuntevat olevansa enemmän kotonaan vasemmiston ja liberaalien parissa.

Mistä tämä johtuu? Epäilemättä ainakin siitä, että vasemmisto ja liberaalit ovat 1960-luvulta lähtien ottaneet seksuaalivähemmistöt avosylin vastaan. Vasemmisto on toiminut näin nimenomaan kapitalistisissa länsimaissa: sosialistisissa valtioissa homoseksuaalisuus oli lailla kielletty. Aiemmin myös lännen vasemmiston valtavirta piti homoseksuaalisuutta kapitalistisen yhteiskunnan rappioilmiönä, joka ei proletaariseen kulttuuriin kuulunut. Suunnanmuutos tapahtui vasta 60-luvulla, ja pääosin ns. uusvasemmiston piirissä; puhdasoppiset kommunistit eivät edelleenkään homoutta hyväksyneet.

60-luvun uusvasemmisto otti homojen oikeuksia ajavan liikkeen suojelukseensa, koska näki siinä potentiaalisen liittolaisen kapitalisminvastaisessa kulttuurivallankumouksessa. Feministit taas näkivät homojen oikeuksien heikentävän ”patriarkaattia” ja edistävän seksuaalista vapautumista. Vähemmistöjen puolenvalinta oli helppo, kun konservatiivinen oikeisto nähtiin homovihamielisenä ja pääosin olikin sitä.

Vasta massasiirtolaisuuden aikana on pienessä määrin tapahtunut seksuaalivähemmistöjen irtaantumista vasemmistosta. Huomattuaan varsinkin muslimisiirtolaisten tulevan äärimmäisen homovihamielisistä kulttuureista ja pitävän käsityksistään kiinni uudessa ympäristössäkin, jotkut homot ovat ryhtyneet tukemaan maahanmuton rajoittamista vaativia populistipuolueita. Vasemmisto on ilmiön huomatessaan alkanut syyttää kansallismielisiä ”seksuaalivähemmistöjen kosiskelusta”, ikään kuin he eivät itse olisi aikoinaan vastaavaa kosiskelua harjoittaneet.

Vasemmiston seksuaalivähemmistöjen asiaa kohtaan tunteman myötätunnon syvyys paljastuu pintaa raaputtamalla. Erityisen herkullinen tapaus sattui heinäkuussa 2010, kun Suomessa vieraillut jamaikalainen reggaeyhtye oli esittänyt räikeän homovastaisia lausuntoja. Kaksi näkyvää vasemmistoälykköä, tutkija Teivo Teivainen ja toimittaja Maria Manner selittivät asiaa parhain päin Helsingin Sanomissa (HS 17.7.2010):

On paradoksaalista, jos kolonialismia kritisoineiden rastafarien perilliset ripustautuvat britti-imperiumin ja viktoriaanisen ajan ahdasmielisiin käsityksiin seksuaalisuudesta.

Jamaika[lainen] sosiologi Orville Taylor on esittänyt, että homofobian taustalla on siirtomaaisäntien rangaistuksena käyttämä orjien häpäiseminen raiskaamalla tai keskinäiseen anaaliseksiin pakottamalla. Homovastaisuutta voi joidenkin mielestä pitää orjien jälkeläisten oikeustaisteluna.

Jäämme miettimään, mitä vaaroja on, kun me eurooppalaisina kritisoimme Jamaikan seksuaalivähemmistöjen asemaa. Ihmisoikeuksien nimissä on pönkitetty kuvaa brutaaleista, alkukantaisista kulttuureista.

Siitä muistutti kesäkuussa feministifilosofi Judith Butler, joka kieltäytyi Berliinin Pride-festivaalin yhteydessä jaettavasta palkinnosta. Butler halusi tehdä pesäeron muukalais- ja islamvastaisuuteen, josta hän syytti osaa järjestäjistä.

Asia on ajankohtainen Suomessakin, kun maahanmuutto-keskustelussa viitataan muukalaisten oletettuun ahdasmielisyyteen sukupuolikysymyksissä.

Jamaikalaisten homovihan näkeminen ”orjien jälkeläisten oikeustaisteluna” ja Butlerin toiminnan esittäminen eettisesti valveutuneena osoittavat, kuinka kepeästi vasemmisto on tiukan paikan tullen valmis heittämään menemään sukupuolivähemmistöjen oikeudet, joilla he ovat keränneet poliittisia irtopisteitä vuosikymmenten ajan. Homoliike on vasemmistolle tuskin koskaan ollut muuta kuin välikappale, jonka avulla on voitu laajentaa omaa vaikutusvaltaa ja edistää poliittisen korrektiuden istuttamisen ja perheinstituution romuttamisen kaltaisia asioita. Vasemmisto on liimaamalla oman poliittisen agendansa homokulttuuriin tehnyt siitä käsikassaransa.

***

Vasemmisto ja liberaalit julistavat puolustavansa seksuaalivähemmistöjen vapauksia ja oikeuksia. Nykyään se käytännössä tarkoittaa lähinnä vaatimusta homoavioliittojen laillistamisesta. Mutta onko sodomian harjoittaminen valtion siunauksella vapautta? Ainakaan Androphilian kirjoittaja ei moista vapautta kaipaa: hänen mielestään ”sukupuolineutraali avioliitto” on turha, sillä homoseksuaalit ovat vapaita muodostamaan yksityisiä siteitä. Haastattelussa Donovan on todennut suhtautuvansa myötämielisesti ”jonkinlaiseen lailliseen järjestelyyn”, mutta haluavansa jättää varsinaisen avioliiton rauhaan, sillä se on kulttuurinen instituutio jolla on ”liikaa historiallista painolastia”.

Mutta vasemmistolais-liberaalin ajattelumallin tartuttamat homot haluavat niin kovasti olla normaaleja, kaipaavat niin kovasti hyväksyntää valtakulttuurilta, että tekevät avioliittoasiasta elämän ja kuoleman kysymyksen. He vihaavat ”heterofasistista” yhteiskuntaa ja samalla haluavat tältä yhteiskunnalta virallisen siunauksen kaikille valinnoilleen. Harva tulee ajatelleeksi, että tämän halun täyttyminen tarkoittaisi sisäsiistiä, säyseätä, kaikesta maskuliinisuudesta puhdistettua versiota homoudesta kaikkivoivan lapsenvahtivaltion alaisuudessa.

Juuri tässä ero modernin gay-kulttuurin ja aiempien homoseksuaalisten yhteisöjen välillä on räikeä. Olisivatko Akhilleus ja Patroklos kaivanneet sosiaalidemokraattisen naispapin suorittamaa vihkimistä? Olisivatko Thermopylain solan spartalaiset tai Japanin feodaaliajan samurait käyneet Lady Gagan konsertissa? Voisiko kuvitella Ernst Röhmin juontamaa sisustusohjelmaa? Omittuaan homoliikkeen vasemmistolaiset, feministit ja liberaalit eivät ole tarjonneet homoille ylpeyttä, autonomiaa ja vastuuta, vaan uhrimentaliteettia, kuhnuriutta ja viihdyttäjän roolia.

Kunniallisen maskuliinisen identiteetin puute vaivaa myös modernia heteromiestä. Saman, minkä gay-kulttuuri on tehnyt homoseksuaalille, ovat metroseksuaalisuus, feminismi ja terapiakulttuuri tehneet heteroseksuaalille. (Aiheesta olen kirjoittanut laajemmin täällä.) Liberaalin sukupuolineutraalisuusideologian peräänkuuluttama ”ihminen” on kaikesta voimasta ja aggressiosta riisuttu olento – ei juuri kuohittua kotieläintä kummempi, olipa hänen sukupuolinen suuntautumisensa mikä tahansa. Tähän ideologiaan sopeutumattomat ovat kohtalotovereita, olipa heidän sukupuolinen suuntautumisensa mikä tahansa.

Olisiko kansalliskonservatiivien siis mielekästä kaapata homoliike poliittisilta vastustajiltaan? Ainakaan varsinainen homokielteisyys ei ole konservatiiviselta tai traditionalistiselta kannalta viisas asenne. Seksuaaliset mieltymykset eivät ole keskeisin ihmistä määrittävä tekijä: minulla on enemmän yhteistä Donovanin kaltaisen, hedonistista ja perinteetöntä maailmanjärjestystä vastustavan homon kuin sen mukisematta hyväksyvän heteron kanssa.

Asiaa sopii myös tarkastella laajemmassa perspektiivissä. Sivilisaation säilymisessä ja kehittymisessä seksuaalisesti poikkeavilla on nimittäin roolinsa. Keskimäärin homoseksuaalit ovat heteroita älykkäämpiä ja lahjakkaampia – todisteeksi tuskin tarvitsee luetteloida kaikkia tieteen, taiteen, filosofian ja politiikan alueilla vaikuttaneita homoja. Tällaisen henkisen potentiaalin tukahduttaminen tai ulossulkeminen olisi pelkästään typerää.

Timo Hännikäinen on Helsingissä asuva kirjailija ja suomentaja. Tuoreimmat teokset esseekokoelma “Ihmisen viheliäisyydestä” (2011) ja puheenvuorokirja “Liberalismin petos” (yhdessä Tommi Melenderin kanssa, 2012). Kiinnostuksen kohteita taide, historia ja antimoderni ajattelu.

Sivut

Kommentit (131)

Jodi
Seuraa 
Viestejä2187

Sukupuolisille perversioilla sopii omat puolipiilolokeronsa. Jos ne otetaan aseiksi valtataisteluihin, on menty liian pitkälle. Jos tuo perää miehisyyttä niin homoudella retostelu ei ole sitä. Ei myöskään pinkkipaitahomoilu, joka on feminiinisyyttä sen typerimmässä muodossa.

Mutta tässä oli mies, jolta puuttui aivoista yli puolet, ja kaikki oli normaalisti. Miehen ÄO oli 75, eli normaalin alarajoilla. Hän työskenteli valtion virkamiehenä, oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta. -Jani Kaaro

pinklin1
Seuraa 
Viestejä3346

Tässä homohyvää ystävänpäivän lähestyessä:

Peräaukkosuklaat pelastavat ystävänpäiväsi!  

Tiistai 10.2.2015 klo 14.23

Näillä suklailla osoitat tunteesi ärsyttävälle vaimolle tai rasittavalle aviomiehelle. Sinkku puolestaan voi nauttia näitä yksin hyvällä omallatunnolla ja ajatella, että onhan parisuhde loppujen lopuksi ihan perseestä.

Maistuis varmaan sullekin?

Koko juttu kuvineen täällä:

http://www.iltalehti.fi/fiidifi/2015021019173639_fd.shtml

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239

Tuore sukupuolentutkimuksen aihepiiristä väitellyt tohtorikin on huomauttanut, että homoilla ja feministeillä on useita kertoja menneet tavoitteet ristiin. Sinällään ei siis mikään vallankumouksellisia nuo Donovanin huomiot.

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

BCK
Seuraa 
Viestejä6960

Olettaisin, että Hännikäinen sai jonkin verran feministien ryöpytystä männävuosina, ehkä se selittää hänen kaunansa feminismiä kohtaan? Hännikäinen nimittäin esitti jotain niinkin kusipäistä kuin:

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288334729407.html

"Seksin puutteesta kirjan kirjoittanut Timo Hännikäinen, 30, määräisi 18-30-vuotiaat naiset työskentelemään prostituoituina.

Hännikäinen ehdottaa, että naisille säädettäisiin asevelvollisuuden kaltainen pakollinen seksipalvelus valtion ylläpitämissä ilotaloissa.

Hännikäinen esittää näkemyksensä keskiviikon Helsingin Sanomissa. Vaihtoehtoisesti heterot voisivat hänen mielestään omia homojen pariutumiskulttuuria."

***

Miltähän Hännikäisestä tuntuisi, jos hänet määrättäisiin toimimaan homoille palveluja tarjoavassa bordellissa? Varsinkin, jos hänen unelmoimansa maskuliiniset ja aggressiiviset homot olisivat asiakkaina?

Toope
Seuraa 
Viestejä25198
Neonomide

Tuore sukupuolentutkimuksen aihepiiristä väitellyt tohtorikin on huomauttanut, että homoilla ja feministeillä on useita kertoja menneet tavoitteet ristiin. Sinällään ei siis mikään vallankumouksellisia nuo Donovanin huomiot.

Ei kai tuo suuresti yllätä, mitä yhteistä homoilla ja feministeillä lopulta on? Eivätkö ole molemmat vain vähemmistöryhmiensä etujen ajajia, eivät yhteisön? Kertooko tämä juuri siitä, että yhteiskunta hajoaa erilaisiin pienyhteisöihin, joille oman edun tavoittelu on tärkeämpää kuin se yhteisön etu? Yhteisöstä muodostuu erilaisten eturyhmien kilpailukenttä, jossa kaikki ryhmät hakevat vain omaa hyvää yhteisön kustannuksella?

Hännikäinen lienee vähän ongelmatapaus, koska (selvin päin?) parhaimmillaan esittää todella osuvia näkemyksiä yhteiskunnasta, pahimmillaan taas törkeilee ja provosoi kympillä. Häneltä löytyy kommentteja loistavista ala-arvoisiin.

"Siirtolaisuuden hyväksyminen kehitysmaista oli pahin virhe, jonka länsimaat tekivät Toisen Maailmansodan jälkeen." - Toope

Peili olisi se keksintö, jota arabialainen ja islamilainen maailma tarvitsisi. He voisivat sen kautta nähdä syyllisen siihen, miksi omat yhteiskunnat eivät toimi.

http://tinyurl.com/jbs6kqp

BCK
Seuraa 
Viestejä6960
Toope

Ei kai tuo suuresti yllätä, mitä yhteistä homoilla ja feministeillä lopulta on? Eivätkö ole molemmat vain vähemmistöryhmiensä etujen ajajia, eivät yhteisön? 

Ovatko naisen sinun mielestäsi vähemmistö? Kaikkee sitä kuuleekin.

 

Toope
Seuraa 
Viestejä25198
BCK
Toope

Ei kai tuo suuresti yllätä, mitä yhteistä homoilla ja feministeillä lopulta on? Eivätkö ole molemmat vain vähemmistöryhmiensä etujen ajajia, eivät yhteisön?

Ovatko naisen sinun mielestäsi vähemmistö? Kaikkee sitä kuuleekin.

Tuollaista kommenttia vähän odotinkin! Feministit pitävät itseään sorrettuna vähemmistönä. Todellisuus voi olla jotain muuta, mutta heidän ideologiansa lähtee siitä, että ovat niin kauhiasti sorrettuja. Ei radikaali- tai normifeministienkään ideologia ehkä täysin perustu yhteiskunnan realiteetteihin, vaan osin ainakin ideologiaansa, jossa "he ovat sorrettu ryhmä".

"Siirtolaisuuden hyväksyminen kehitysmaista oli pahin virhe, jonka länsimaat tekivät Toisen Maailmansodan jälkeen." - Toope

Peili olisi se keksintö, jota arabialainen ja islamilainen maailma tarvitsisi. He voisivat sen kautta nähdä syyllisen siihen, miksi omat yhteiskunnat eivät toimi.

http://tinyurl.com/jbs6kqp

bergepanther
Seuraa 
Viestejä4819

Feministit tai sovinistit eivät varsinaisesti täytä sorretun vähemmistöryhmän merkkejä, pikemminkin päinvastoin (tai ainakin tavoitteensa tuppaavat olemaan). Huomioiden homojen -niin nais-kuin miespuolistenkin- määrän sanoisin että aihetta pidetään suhteettoman paljon esillä, ihmisten oma asia mutta ei tarvitse mitään jatkuvaa kohottelua. Hännikäisen tuotantoon täytynee tutustua, ilmeisen kohufilosofi tms, sekava tuntu pikaisen vilkaisun perusteella jäi tuosta Samin avauksen lainauksesta.

Vierailija
BCK

Olettaisin, että Hännikäinen sai jonkin verran feministien ryöpytystä männävuosina, ehkä se selittää hänen kaunansa feminismiä kohtaan? Hännikäinen nimittäin esitti jotain niinkin kusipäistä kuin:

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288334729407.html

"Seksin puutteesta kirjan kirjoittanut Timo Hännikäinen, 30, määräisi 18-30-vuotiaat naiset työskentelemään prostituoituina.

Hännikäinen ehdottaa, että naisille säädettäisiin asevelvollisuuden kaltainen pakollinen seksipalvelus valtion ylläpitämissä ilotaloissa.

Hännikäinen esittää näkemyksensä keskiviikon Helsingin Sanomissa. Vaihtoehtoisesti heterot voisivat hänen mielestään omia homojen pariutumiskulttuuria."

 

***

 

Miltähän Hännikäisestä tuntuisi, jos hänet määrättäisiin toimimaan homoille palveluja tarjoavassa bordellissa? Varsinkin, jos hänen unelmoimansa maskuliiniset ja aggressiiviset homot olisivat asiakkaina?

 

Pointti ilmeisesti on taas hukassa. 

Tuo kaveri kertoo siitä että yhteiskunnassa on ihmisiä jotka jää seksuaalisen nautinnon ja pariutumisen ulkopuolelle koko ajan elämässä. Kertoi omasta kokemuksestaan neljän vuoden selibaatista. Tuon töksäytyksen takana on katkeruutta ja tarkoitus sorkkia, hämmentää ja herättää mietteitä. 

Eli eipäs nyt yritetä taas heikentää blokikirjoittajan katu-uskottavuutta tässä homoutta yhteiskunnallisena ilmiönä käsittelevässä keskustelussa. Tuo linkkaamani blobi nimittäin on hyvä ja täyttä asiaa.

 

MooM
Seuraa 
Viestejä7535
SamikoKu

Alla Timo Hännikäisen mietteitä homoudesta. Helppo yhtyä monessakin kohtaa.
Mihin on kadonnu testosteronin makuiset homot?

--


Mutta vasemmistolais-liberaalin ajattelumallin tartuttamat homot haluavat niin kovasti olla normaaleja, kaipaavat niin kovasti hyväksyntää valtakulttuurilta, että tekevät avioliittoasiasta elämän ja kuoleman kysymyksen. He vihaavat ”heterofasistista” yhteiskuntaa ja samalla haluavat tältä yhteiskunnalta virallisen siunauksen kaikille valinnoilleen. Harva tulee ajatelleeksi, että tämän halun täyttyminen tarkoittaisi sisäsiistiä, säyseätä, kaikesta maskuliinisuudesta puhdistettua versiota homoudesta kaikkivoivan lapsenvahtivaltion alaisuudessa.

--

Kunniallisen maskuliinisen identiteetin puute vaivaa myös modernia heteromiestä. Saman, minkä gay-kulttuuri on tehnyt homoseksuaalille, ovat metroseksuaalisuus, feminismi ja terapiakulttuuri tehneet heteroseksuaalille. (Aiheesta olen kirjoittanut laajemmin täällä.) Liberaalin sukupuolineutraalisuusideologian peräänkuuluttama ”ihminen” on kaikesta voimasta ja aggressiosta riisuttu olento – ei juuri kuohittua kotieläintä kummempi, olipa hänen sukupuolinen suuntautumisensa mikä tahansa. Tähän ideologiaan sopeutumattomat ovat kohtalotovereita, olipa heidän sukupuolinen suuntautumisensa mikä tahansa.


Minusta tässä sekoittuu kaksi eri asiaa. Ensiksi oikeudet ja tasa-arvo. Minusta pitää olla oikeus saada saoja asioita kuin valtaväestö (esim. avioliitto-oikeus tai perintöverotuksen edut), vaikke haluaisikaan mennä naimisiin tai ei olisi puolisoa, jolle perintöä jättää. Sellaisten asioiden ajaminen ei tarkoite, että kaikkien ko. ryhmään kuuluvien pitäisi niitä toteuttaa.

Toiseksi (tästä olen jossain määrin Hännikäisen kanssa samaa mieltä): Yhteiskunta, media ja koko härdelli , tai sitten joku alakulttuuri, luo aina mielikuvia ja malleja oikeanlaisista ihmisistä, olipa kyse homoista tai vaikka äideistä. Tästä eroava ihminen on enemmän arvostelun ja painoskuksen kohteena  asemassa kuin normia noudattava. Miehellekin asetetaan aika ahtaat ja ristiriitaiset normit: pitäisi olla vahva, menestyvä ja vakaa, mutta silti herkkä, empaattinen ja tunteellinen (toki nämä voivat yhdistyä luonnostaan, mutta vain jompaakumpaa oleva mies ei ole "oikeanlainen"). 

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...

BCK
Seuraa 
Viestejä6960
SamikoKu
BCK

Olettaisin, että Hännikäinen sai jonkin verran feministien ryöpytystä männävuosina, ehkä se selittää hänen kaunansa feminismiä kohtaan? Hännikäinen nimittäin esitti jotain niinkin kusipäistä kuin:

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288334729407.html

"Seksin puutteesta kirjan kirjoittanut Timo Hännikäinen, 30, määräisi 18-30-vuotiaat naiset työskentelemään prostituoituina.

Hännikäinen ehdottaa, että naisille säädettäisiin asevelvollisuuden kaltainen pakollinen seksipalvelus valtion ylläpitämissä ilotaloissa.

Hännikäinen esittää näkemyksensä keskiviikon Helsingin Sanomissa. Vaihtoehtoisesti heterot voisivat hänen mielestään omia homojen pariutumiskulttuuria."

***

Miltähän Hännikäisestä tuntuisi, jos hänet määrättäisiin toimimaan homoille palveluja tarjoavassa bordellissa? Varsinkin, jos hänen unelmoimansa maskuliiniset ja aggressiiviset homot olisivat asiakkaina?

Pointti ilmeisesti on taas hukassa. 

Tuo kaveri kertoo siitä että yhteiskunnassa on ihmisiä jotka jää seksuaalisen nautinnon ja pariutumisen ulkopuolelle koko ajan elämässä. Kertoi omasta kokemuksestaan neljän vuoden selibaatista. Tuon töksäytyksen takana on katkeruutta ja tarkoitus sorkkia, hämmentää ja herättää mietteitä. 

Eli eipäs nyt yritetä taas heikentää blokikirjoittajan katu-uskottavuutta tässä homoutta yhteiskunnallisena ilmiönä käsittelevässä keskustelussa. Tuo linkkaamani blobi nimittäin on hyvä ja täyttä asiaa.

Missasit itse pointin tuossa kommentissani - se oli, että Hännikäinen, ja tyyppi, jonka kirjoituksilla hän ratsastaa tuossa, Donovan, ihannoi maskuliinista ja aggressiivista (eli hyökkäävä, päällekäyvää, väkivaltaisesti käyttäytyvää, uhkaavaa, militanttia *)) homokuvaa ja mieskuvaakin. Eikö silloin olisi oikeus ja kohtuus, jos hän saisi maistaa omaa vastenmielistä lääkettään, jota hän on valmis tunkemaan naisten kurkusta alas (rankaisuna mistä, siitäkö ettei kukaan huolinut häntä seksikumppaniksi neljään vuoteen? lääkettä mihin naisten vaivaan, pihtaamiseenko?), eli olemaan pakotettu tekemään sitä, mihin hän naisia niin kusipäisesti on ajamassa eli pakollista bordellipalvelusta, mutta siis ihannoimansa tyyppisiä homomiehiä palvellen? Saisi ikään kuin tuntumaa siihen, onko hänen ehdotuksissaan päätä tai häntää, tai unssiakaan empatiaa lajitovereitaan kohtaan. Katu-uskottavuus mai ääs. Mitä tulee tuohon linkkaamaasi blokiin, niin olen eri mieltä senkin "hyvyydestä" - äärioikeistolaiselta, naisvihamieliselta, ahdasmieliseltä, ja jopa ehkä natsihenkiseltä tuo pikaisesti silmäiltynä vaikuttaa.

Mitä tulee aloituskirjoituksen lainaukseen, niin tuossa Hännikäinen ja Donovan antavat vastustajilleen aseita käteen, kun väittävät, että miehiseen identiteettiin tai ihanteeseen kuuluu tai pitäisi kuulua aggressiivisuus, eli väkivaltainen käytös. Kuinka ihmeessä voit hyväksyä ja propagoida tuommoista? Oikeesti.

*) (Määreet löytyvät kyseisestä sanakirjalinkistä.) Toki tuossa saattaa olla kyseessä käännösvirhe: amerikkalaisessa kielenkäytössä aggressiivisuus ei ehkä kaikilta osin tarkoita välttämättä niin pahaa asiaa kuin mitä sana suomen kielessä tarkoittaa, se ehkä voi tarkoittaa myös jonkinlaista kilpailuhenkisyyttä, päättäväisyyttä tms. (http://dictionary.reference.com/browse/aggressive ). Toisaalta tyyppi tituleeraa itseään kirjailijaksi, joten luulisi hänellä olevan hanskassa suomen kielen nyanssit.

Tätä viimemainittua tukee myös Hännikäisen homoseksistä käyttämä sana sodomia. Suomessahan se tarkoittaa eläimeensekaantumista, toisin kuin englannissa, jossa eläimiinsekaantumien on vain yksi sanan merkityksistä ks. http://fi.wikipedia.org/wiki/Sodomia vrt. http://en.wikipedia.org/wiki/Sodomy ja toisaalta http://www.suomisanakirja.fi/sodomia

MooM
Seuraa 
Viestejä7535
BCK

Tätä viimemainittua tukee myös Hännikäisen homoseksistä käyttämä sana sodomia. Suomessahan se tarkoittaa eläimeensekaantumista, toisin kuin englannissa, jossa eläimiinsekaantumien on vain yksi sanan merkityksistä ks. http://fi.wikipedia.org/wiki/Sodomia vrt. http://en.wikipedia.org/wiki/Sodomy ja toisaalta http://www.suomisanakirja.fi/sodomia

 

Pari irrallista huomiota...

wikipedian sivulta:

 

Sana juontuu Raamatun kertomuksesta Sodoman kaupungista, jonka miesasukkaat yrittivät harjoittaa seksiä Lootin vieraiden kanssa 

Tähän tarinaanhan liittyy se, että onneksi Lootilla on onneksi pari neitsyttytärtä, jotka voi hiettää pahiksille, ettei miesten kunnia vain tahriudu:

 

"He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: "Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!" 6 Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään. 7 Hän sanoi: "Hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa. 8 Minulla on kaksi tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte. Mutta näihin miehiin älkää koskeko, sillä he ovat hakeneet suojaa minun kattoni alta." 

 

Toinen huomio tuosta sanakirjasta:

 

sodomia rimmaa näiden kanssa:

agronomia, anatomia, astronomia, autonomia, ekonomia, ergonomia, gastronomia, kasvianatomia,maatalousekonomiametsäekonomia... 

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...

Vierailija
BCK
SamikoKu
BCK

Olettaisin, että Hännikäinen sai jonkin verran feministien ryöpytystä männävuosina, ehkä se selittää hänen kaunansa feminismiä kohtaan? Hännikäinen nimittäin esitti jotain niinkin kusipäistä kuin:

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288334729407.html

"Seksin puutteesta kirjan kirjoittanut Timo Hännikäinen, 30, määräisi 18-30-vuotiaat naiset työskentelemään prostituoituina.

Hännikäinen ehdottaa, että naisille säädettäisiin asevelvollisuuden kaltainen pakollinen seksipalvelus valtion ylläpitämissä ilotaloissa.

Hännikäinen esittää näkemyksensä keskiviikon Helsingin Sanomissa. Vaihtoehtoisesti heterot voisivat hänen mielestään omia homojen pariutumiskulttuuria."

 

***

 

Miltähän Hännikäisestä tuntuisi, jos hänet määrättäisiin toimimaan homoille palveluja tarjoavassa bordellissa? Varsinkin, jos hänen unelmoimansa maskuliiniset ja aggressiiviset homot olisivat asiakkaina?

 

Pointti ilmeisesti on taas hukassa. 

Tuo kaveri kertoo siitä että yhteiskunnassa on ihmisiä jotka jää seksuaalisen nautinnon ja pariutumisen ulkopuolelle koko ajan elämässä. Kertoi omasta kokemuksestaan neljän vuoden selibaatista. Tuon töksäytyksen takana on katkeruutta ja tarkoitus sorkkia, hämmentää ja herättää mietteitä. 

Eli eipäs nyt yritetä taas heikentää blokikirjoittajan katu-uskottavuutta tässä homoutta yhteiskunnallisena ilmiönä käsittelevässä keskustelussa. Tuo linkkaamani blobi nimittäin on hyvä ja täyttä asiaa.

 

Missasit itse pointin tuossa kommentissani - se oli, että Hännikäinen, ja tyyppi, jonka kirjoituksilla hän ratsastaa tuossa, Donovan, ihannoi maskuliinista ja aggressiivista (eli hyökkäävä, päällekäyvää, väkivaltaisesti käyttäytyvää, uhkaavaa, militanttia *)) homokuvaa ja mieskuvaakin. Eikö silloin olisi oikeus ja kohtuus, jos hän saisi maistaa omaa vastenmielistä lääkettään, jota hän on valmis tunkemaan naisten kurkusta alas (rankaisuna mistä, siitäkö ettei kukaan huolinut häntä seksikumppaniksi neljään vuoteen? lääkettä mihin naisten vaivaan, pihtaamiseenko?), eli olemaan pakotettu tekemään sitä, mihin hän naisia niin kusipäisesti on ajamassa eli pakollista bordellipalvelusta, mutta siis ihannoimansa tyyppisiä homomiehiä palvellen? Saisi ikään kuin tuntumaa siihen, onko hänen ehdotuksissaan päätä tai häntää, tai unssiakaan empatiaa lajitovereitaan kohtaan. Katu-uskottavuus mai ääs. Mitä tulee tuohon linkkaamaasi blokiin, niin olen eri mieltä senkin "hyvyydestä" - äärioikeistolaiselta, naisvihamieliselta, ahdasmieliseltä, ja jopa ehkä natsihenkiseltä tuo pikaisesti silmäiltynä vaikuttaa.

Mitä tulee aloituskirjoituksen lainaukseen, niin tuossa Hännikäinen ja Donovan antavat vastustajilleen aseita käteen, kun väittävät, että miehiseen identiteettiin tai ihanteeseen kuuluu tai pitäisi kuulua aggressiivisuus, eli väkivaltainen käytös. Kuinka ihmeessä voit hyväksyä ja propagoida tuommoista? Oikeesti.

 

*) (Määreet löytyvät kyseisestä sanakirjalinkistä.) Toki tuossa saattaa olla kyseessä käännösvirhe: amerikkalaisessa kielenkäytössä aggressiivisuus ei ehkä kaikilta osin tarkoita välttämättä niin pahaa asiaa kuin mitä sana suomen kielessä tarkoittaa, se ehkä voi tarkoittaa myös jonkinlaista kilpailuhenkisyyttä, päättäväisyyttä tms. (http://dictionary.reference.com/browse/aggressive ). Toisaalta tyyppi tituleeraa itseään kirjailijaksi, joten luulisi hänellä olevan hanskassa suomen kielen nyanssit.

Tätä viimemainittua tukee myös Hännikäisen homoseksistä käyttämä sana sodomia. Suomessahan se tarkoittaa eläimeensekaantumista, toisin kuin englannissa, jossa eläimiinsekaantumien on vain yksi sanan merkityksistä ks. http://fi.wikipedia.org/wiki/Sodomia vrt. http://en.wikipedia.org/wiki/Sodomy ja toisaalta http://www.suomisanakirja.fi/sodomia

 

 

Miksi sinulla on varsin usein tapa yrittää kaivaa ihmisistä negatiivisia piirteiitä ja yrittää horjuttaa heidän luotettavuuttaan jollain tapaa ettei kirjoituksen tekstiä tarvitsisi noteerata?
Se tuntuu välillä oikein leipälajilta.

Eihän kirjoitus vaadi ketään käyttäytymään tietyllä tapaa. Esiin on vain poimitttu sen kukkahattutatien hyväksymän kuvan vastakkaista näkökulmaa.

 

 

BCK
Seuraa 
Viestejä6960

Kyse ei nyt - tässäkään keskustelussa - ole minun henkilöstäni, vaan Hännikäisen ideoista tuossa aloituskirjoituksessasi. Ne ideat ovat enimmäkseen ahterista.

Mitä taas tulee Hännikäisen persoonaan, niin hän horjuttaa omaa luotettavuuttaan ja katu-uskottavuuttaan ihan omin pikku kätösin, omien kirjoitustensa kautta. 

Sivut

Thread has been locked.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat