Seuraa 
Viestejä111

Mitä mieltä olette tällaisesta ajatuksesta?

Maailmanlaajuinen äänestysjärjestelmä

Internet-pohjaisen järjestelmän voisi julkaista ja sitä voisi ylläpitää YK. Järjestelmässä YK tai maat erikseen, kuinka järjestelyjen puolesta se parhaiten onnistuu, järjestää luotettavan henkilötunnistuksen. Käytännössä tunnistus tehdään esimerkiksi verkkopankkitunnuksien kautta. Sähköisen äänestämisen ketjussa pohdittiin runsaasti äänestykseen liittyviä pulmakohtia, mutta ne asiat eivät ole yhtä ongelmallisia tässä tapauksessa. Tunnistautumisen tarkoituksena on estää mahdollisuus kenenkään äänestää enemmän kuin yhden kerran kutakin asiaa tai vastata kuhunkin kysymykseen kerran. Vastaustaan saa muuttaa vapaasti jälkeenpäin. 

Tunnistautumista ei siis käytetä henkilötietojen levittämiseen. Tunnistautumista käytetään myös paikannukseen. Kyse on asuinpaikasta. Mikäli omalla alueella on niin vähän asukkaita, että yksityisyys vaarantuu, niin näissä tapauksissa voi vapaaehtoisesti jättää paikannuksen vain oman maan tasolle. Muussa tapauksessa paikannus on kaupungin tai kaupunginosan tasolla.

Järjestelmän perusarvot

1. Yhteisymmärrys
2. Yhteistyö
3. Tasa-arvo
4. Rationaalisuus
5. Avoimuus

Huolimatta näistä perusarvoista, kaikki maailman ihmiset, täysin riippumatta ideologioista, ovat yhtälailla tervetulleita vastaamaan kysymyksiin. Monessa mielessä on tärkeää saada nimenomaan mainittuja arvoja vastustavat ihmiset tai ihmisryhmät vastaamaan ja osallistumaan.

Kysymykset

Järjestelmässä esitetään äänestyskysymyksiä ja -tuloksia avoimesti. Tulokset kertovat siitä, mitä ihmisten todelliset ideologiat ja ajatukset ympäri maailmaa ovat. Samalla järjestelmän perusarvojen toteutuminen kehittyisi globaalisti. Tarkoitus on, että suuri osa koko maailman ihmisistä – tasaisesti koko maapallon pinta-alalta – vastaisi mahdollisimman moneen kysymykseen. Kysymyksiä tulisi kuitenkin niin paljon, että kukaan ei pystyisi vastaamaan kuin vain murto-osaan. Niinpä YK:lla olisi moderaattoreita, jotka asettaisivat älykkäiden algoritmien avustamana kysymyksiä erilaisiin tärkeysjärjestyksiin, jotta olennaisimpiin kysymyksiin saadaan hyvä otanta. Järjestelmässä olisi myös keskustelupalsta, jonka toiminnallisuutta voidaan erikseen pohtia. Kyseessä olisi niin suuren volyymin järjestelmä, että kaikki pitäisi miettiä erittäin hyvin ja tarkasti.

Vastaukset näytetään reaaliajassa maapallon kartalta, jossa voi mm. zoomata lähemmäs ja muuten monella tavalla muokata näkymää eri käyttötarkoituksia varten. Esimerkiksi eräässä näkymässä näkyisi kaikki valtiot, ja jokaisen valtion kohdalla olisi ympyrädiagrammit kysymyksine ja vastauksineen. Vastaukset sisältäisivät jokaisen valtion sisällä vastanneen henkilön vastaukset.

Järjestelmässä olisi tarvittaessa hyviä vinkkejä tai videoselityksiä niitä varten, jotka tarvitsevat apua kysymyksen tai vastausvaihtoehtojen ymmärtämiseen. Kysymykset olisivat esimerkiksi seuraavanlaisia:

Koko maapalloa pitkällä aikavälillä koskevia kysymyksiä

Jos olisi rakennettava uusi valtio, niin mikä olisi mielestäsi paras näistä valtiomuodoista:

1. Demokratia
2. Monarkia
3. Oligarkia
4. Autoritarismi (diktatuuri, despotismi, totalitarismi)
5. Teokratia
6. Muu -> linkki kysymyksen laajempaan muotoon, jossa kaikki valtiomuodot

Kannatatko tasa-arvoa?

1. Kyllä
2. En

Toivoisitko, että rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kapenisi nykyisestä [tähän nykytilanne selkeinä graafeina tiedoksi]?

1. Kyllä
2. En

Uskotko, että on olemassa jumala, jolla on ihmisen kykyihin nähden yliluonnollisia voimia?

1. Kyllä
2. En

Onko hyväksyttävää, jos ihminen vahingoittaa toista ihmistä väkivaltaisesti saadakseen hänet noudattamaan samoja sääntöjä kuin sinä noudatat tai pyrit noudattamaan?

1. Kyllä
2. Ei

Kumpi on mielestäsi parempi seuraavista vaihtoehdoista?

1. Ihmiset keskimäärin nauttivat elämässään enemmän kuin kärsivät
2. Ihmiset keskimäärin kärsivät elämässään enemmän kuin nauttivat

Voitko hyväksyä ystäväksesi ihmisen, jolla on erilaisia vakaumuksia tai ideologioita kuin sinulla?

1. Kyllä
2. En

Kuvitellaan, että maapallolla on vain kaksi saarta. Nämä saaret ovat autioita ja näiden välillä on niin pitkä matka, että matkustaminen saarien välillä ei ole mahdollista. Elät toisella näistä saarista yksin. Kumman näistä valitsisit mieluummin, jos tulisi eteen tilanne, jossa sinun valintasi mukaan lisättäisiin maapallolle viisi uutta ikäistäsi ihmistä:

1. Lisäisit omalle saarellesi viisi henkilöä, joilla on huomattavan erilaisia ideologioita kuin sinulla. Nämä ihmiset olisivat ystävällisiä, mutta eivät suostuisi tekemään kaikkea samoin kuin sinä teet.
2. Lisäisit tavoittamattoman kaukana olevalle saarelle viisi henkilöä, joilla on samanlaiset ideologiat kuin sinulla.

Mikä näistä kuvaa parhaiten tilannettasi:

1. Pystyt tekemään elämässäsi valintoja ilman pelkoa siitä, että sinua rangaistaan.
2. Joku muu taho rajoittaa rangaistusten uhalla vapauttasi toimia.
3. Olet pakotettu noudattamaan jonkun muun tahon periaatteita tiukasti kaikissa asioissa vakavien rangaistusten uhalla.

Onko homoseksuaaliseksi itsensä lokeroivan ihmisen seksuaalisuus synnynnäinen vai syntymän jälkeen opittu asia?

1. Synnynnäinen
2. Syntymän jälkeen opittu asia [jos valitsee tämän, niin seuraa jatkokysymys]
2A. Tiedän, että tämä on syntymän jälkeen opittu asia, koska olen oppinut tämän lähipiiriltäni.
2B. Tiedän, että tämä on syntymän jälkeen opittu asia, koska olen oppinut tämän koulussa tai median kautta.
2C. Tiedän, että tämä on syntymän jälkeen opittu asia, koska tämä on yksiselitteisesti ja tieteellisesti todistettu asia.
2D. Tiedän, että tämä on syntymän jälkeen opittu asia, koska olen itse päätellyt asian.
2E. Tiedän, että tämä on syntymän jälkeen opittu asia, koska minusta tuntuu siltä.
2F. Tiedän muista syistä, että tämä on syntymän jälkeen opittu asia.

Onko heteroseksuaaliseksi itsensä lokeroivan ihmisen seksuaalisuus synnynnäinen vai syntymän jälkeen opittu asia?

1. Synnynnäinen
2. Syntymän jälkeen opittu asia [jos valitsee tämän, niin seuraa sama jatkokysymys kuin edellä]

Samankaltainen vastausasetelma voisi olla esimerkiksi kysymykselle, että jatkuuko ihmisen elämä mielestäsi sen jälkeen, kun hän tai hänen kehonsa on todettu kuolleeksi.


Tämän päivän tilannetta koskevia kysymyksiä

Onko Vladimir Putinin vuosien 2014–2015 aluevaltaamiseen liittyvä toiminta ollut mielestäsi hyödyllistä ihmiskunnan kannalta?

1. Kyllä
2. Ei

Onko Vladimir Putinin vuosien 2014–2015 aluevaltaamiseen liittyvä toiminta ollut mielestäsi hyödyllistä venäläisten hyvinvoinnin tai elintason kannalta?

1. Kyllä
2. Ei

Onko Barack Obama toiminut mielestäsi 2014 alkaneen Itä-Ukrainan kriisin osalta globaalia yhteistyötä edistävän politiikan mukaisesti?

1. Kyllä
2. Ei

Onko Vladimir Putin toiminut mielestäsi 2014 alkaneen Itä-Ukrainan kriisin osalta globaalia yhteistyötä edistävän politiikan mukaisesti?

1. Kyllä
2. Ei

Onko mielestäsi todennäköistä, että nykyisellä ideologiallaan ISIS olisi valmis sotimaan koko muuta maailmaa vastaan niin kauan, kunnes koko maailman kaikki ihmiset noudattaisivat ISISin laatimia sääntöjä ja ideologiaa?

1. Kyllä
2. Ei

YK:n moderoimana eri tahot voisivat myös esittää esimerkiksi epävakauttaviin tekijöihin liittyviä asiallisia kysymyksiä, joihin koko maailma tai tietyt tahot voisivat reaaliaikaisesti vastata. Esimerkiksi Suomessa asuvat voisivat kysyä Venäjällä asuvilta, että haluaisivatko he, että Suomi liitetään Venäjään.

 

Yhteenveto ja tarkennuksia

Järjestelmän tärkeimpiä tarkoituksia on edistää yhteisymmärrystä, kehittää esitettyjen perusarvojen mukaisia asioita sekä auttaa ihmisiä saamaan reaaliaikaisesti olennaista tietoa ihmisistä ja ihmisten ajatuksista globaalilla tasolla.

Poliittinen hakkerointi ja vehkeily estettäisiin globaalilla tarkistusjärjestelmällä: jokaisesta maapallon kolkasta käsin informaation tulee näkyä samalla tavalla, ja jokaiseen vastaukseen muodostuisi vastaus-ID, joka on satunnainen merkkijono. Kaikkien ID:iden lista olisi ladattavissa vapaasti, jotta kukin voi tarkistaa, että oman vastauksen ID löytyy ja siihen on liitetty oikea vastaus. Ylimääräisten haamuvastausten olemassaolo estettäisiin pistokokein: ulkopuolinen taho voisi kysyä vaikkapa jonkin alueen tuhannelta ihmiseltä mitä he ovat vastanneet, ja jos vastaukset eroavat pääjärjestelmän vastauksista, niin olisi kyseessä hakkeroitu tilanne. Mikäli jonkin alueen osallistuminen on toivoton esimerkiksi diktatuurin takia, niin tällaiset voitaisiin hyväksyä mukaan vain toistaiseksi epäluotettavia tietoja esittävinä tahoina. Näiden tapausten tilannetta pyrittäisiin parantamaan sillä aikataululla kuin se on mahdollista.

Järjestelmään liitettäisiin myös muilla kysely- ja tilastointimenetelmillä tehtyjä vastaustuloksia, jotta varmistettaisiin mahdollisimman hyvät vastausprosentit myös sellaisilta ihmisryhmiltä, jotka eivät pääse käyttämään tai halua käyttää pääkäyttöliittymää eli www-selaimen kautta toimivaa käyttöliittymää.

Koska järjestelmän toimintaperiaate kysymyksineen olisi käytännössä lähellä vaalikoneiden toimintaperiaatetta, niin annettuja vastauksia käytettäisiin suoraan myös esimerkiksi oman maan poliittisessa toiminnassa. Esimerkiksi järjestelmä voisi näyttää suoraan kenen paikallisen poliitikon agendaa käyttäjä vastauksiensa perusteella kannattaisi. Jopa demokraattinen valtion hallitukseen liittyvä äänestäminen voisi tapahtua järjestelmän kautta automaattisesti ainakin sillä tasolla, että tulokset näytettäisiin, vaikka niitä ei voisikaan virallisena äänestyksenä pitääkään sähköisen äänestyksen fundamentaalisten ongelmien takia.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (3)

Vänni
Seuraa 
Viestejä478

Kyllähän tuo koko maapallon väestöltä kysyttävät kysymykset avaisi mielenkiintoisia näkymiä siihen miten kehityksen pitäisi mennä. Haastava homma vaan saada tosiaan luetettavat vastaukset.

James Randi
Seuraa 
Viestejä338

Ketjun avaus liian raskas, ei jaksa lukea ajatuksella koko paskaa. Mutta päällisinpuolin idea on hyvä. Ylimenokaudeksi pitäisi olla vain yksi valtio, jossa koko Maapallon väestö äänestää yhteen hiileen. Ja yksi valuutta ja yksi virallinen kieli.

Maapallolla olisi tilaa hyvin kaikille ja hyvinvointia kaikille. Pullonkaulana on, että pieni osa ihmispopulaatiosta kuvittelee olevansa muita ylemmällä tasolla. Ei muuta kuin karkottaa sellaiset paskiaiset omalle vankilasaarelle koko loppuelämäksi.

Luultavasti muutosta ei kuitenkaan tule, vaan suurin osa Maapallon kansasta on alistettu köyhyyteen ja kurjuuteen. Miksi ulkopuoliset alienit eivät ole kiinnostuneita Maapallon kansasta. Varmaan siksi, että luisutaan kaltevalla pinnalla alati suurenevaan vihaan, pyhään sotaan, yms. paskaan.

Luonnonvarat ovat loppusuoralla, tai ainakin ne loppuu muutaman sukupolven aikana. Silloin vahvemman oikeudella otetaan sieltä, mistä vielä saa revittyä öljyä, yms. fossiilisia polttoaineita. Todennäköisesti ihmiskunta ei enää ehdi kääntämään kelkan suuntaa. Ilmastonmuutos on käsin kosketeltavaa, vaikka optimistit sen kieltävät, ja laittavat jonkin syklisyyden piikkiin.

Se, että ilmakehään päästetään kiihtyvällä vauhdilla kasvihuonekaasuja, ei voi olla vaikuttamatta koko ilmastoon. Päästökauppa on hölmöläisten puuhaa. Leikataan täkin alta soiro, ja neulotaan se toiseen päähän kiinni, ikään kuin täkki siitä pitenisi. Haistakaa vittu. Varsinkin poliitikot, jotka pitäisi tappaa.

---Mielestäni seksuaalisesta suuntautumisesta ei ole kysymys vaan Randin taustasta.Toisen maailmansodan aikana Randi tuli persraiskatuksi natsien toimesta jonka seurauksen Randi traumatisoitui ja lähti myöhemmin siitä selvittyään omalle "kostoretkelle" harjoittamalla samanlaista toimintaa alaisiinsa ja lähipiiriin. Randi miljoonan taalan "kostoretki"

---Paljastan matemaattiset valheesi!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
p s
Seuraa 
Viestejä111

Tärkeisiin kysymyksiin kuuluu korruptiokysymykset, esimerkiksi:

Kuinka paljon sinun tietääksesi lähialueellasi on korruptiota kaikessa kanssakäymisessä keskimäärin? [hyvä videoselitys selventää mitä tämä tarkoittaa]

Vastaus annetaan liukusäätimellä 0–100 %.

Mikäli jokin kansa tai jonkun alueen henkilöt eivät pysty vastaamaan siksi, että diktaattori rangaistuksen uhalla ei salli tätä (vaikka palvelu onkin monelta osin anonyymi), niin tällaisissa tilanteissa jatketaan kansainvälistä keppi/porkkana-suostuttelua niin kauan, kunnes sananvapausongelmatilanne kyseisellä alueella laantuu. Tärkeää on saada kaikki vallassa olevat toteamaan, että järjestelmään osallistumisesta on kaikille, myös heille, hyötyä.

Mikäli vastaukset on kirjoitettu vapaaehtoisesti, mutta vastaukset ovat aivopesun tulosta, niin tämä on valitettava, mutta kuitenkin järjestelmän tarkoituksen kannalta toimiva tilanne. Muut pystyvät silloin ymmärtämään hyödyllisellä tavalla, minkälaisia ihmisten ajatukset oikein ovat.

Tekniikan osalta voisi miettiä, olisiko mahdollista ulkopuolelta käsin tarjota jonkinlaista Tor-tyyppistä VPN-yhteyttä diktatuurin alla toimiville ongelma-alueille. Voisiko tällainen toimia niin, että ongelma-alueella olisi soluttautuja tai luotettava toisinajattelijataho, joka keräisi henkilötunnuksia (olettaen, että henkilötunnusjärjestelmä on olemassa). Sitten tähän palvelun VPN-versioon voisi rekisteröityä omalla henkilötunnuksellaan, jonka jälkeen palvelua voisi käyttää melko normaalisti. Vastaukset näkyisivät tarvittavin eroin, esimerkiksi tällaiset vastaukset merkattaisiin tietyillä väreillä. Pohjois-Koreassa tämä ei olisi varmaankaan vielä mahdollista (vielä vain vähän koneita kytkettynä internetiin), mutta tilanne toivon mukaan paranee.

Viimeaikojen keskustelluin

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat