Seuraa 
Viestejä451

Homofobia sanan käytössä piilee väärinymmärryksen vaara. Sanan osa fobia viittaa psykologiaan, ja rinnastaa homofobian psykologian tuntemiin järjettömiin pelkoihin, määräkohteisiin pelkoihin, jotka voivat kohdistua eläimiin, ympäristöön (myrskyt, ukkonen, vesi, korkea paikka), veren näkemiseen tai injektioihin, tiettyihin tilanteisiin (suljetut paikat, hissit, sillat, julkiset liikennevälineet, lentäminen) ym. Käsitteen homofobian luoja 1960-luvulla oli newyorkilainen psykologian tohtori ja psykoterapeutti George Weinberg.

Homofobian käsittäminen psykologiseksi ilmiöksi johtaa meidät väärille jäljille. Tämä johtuu siitä, että kielteiset asenteet ja homoseksuaalisuuden tuomitseminen ovat sosiaalisia ilmiöitä. Ne nousevat yhteiskunnasta. Sen vuoksi olisi parempi käyttää selkeästi yhteiskunnallisia käsitteitä, kuten kielteinen asennoituminen homoseksuaalisuuteen, tai homoseksuaalisuuden tuomitseminen, vaikka termi homofobia on jo vakiintunut ja naseva.

Homoseksuaalien syrjintä on sosiaalinen ilmiö. Tämä tulee esille siinä, että jos vertaamme asenteita homoseksuaalisuutta kohtaan nyt ja kolmekymmentä vuotta sitten, huomaamme, että asenteet ovat muuttuneet selvästi myönteisemmiksi. Pekka Haavistoakin äänesti jo lähes puolet äänestäneistä viime presidentinvaalin toisella kierroksella.  Yhteiskunta on muuttunut, vaikka ihmisen psyyke ja ihmisten muut varsinaiset fobiat ovat pysyneet ennallaan. Voimme myös vertailla ihmisten suhtautumista homoseksuaalisuuteen eri kulttuurien, eli eri kansojen välillä ja huomata suuria eroja. Esimerkiksi Venäjällä nykyisin asennoituminen homoseksuaaleihin on erittäin kielteistä, kun taas esimerkiksi Thaimaassa erittäin hyväksyvää. Myös yksilön kuuluminen sosiaaliseen ryhmään vaikuttaa ratkaisevasti hänen asennoitumiseensa. Uskonnolliseen yhteisöön kuuluvat suhtautuvat homoseksuaalisuuteen usein erittäin tuomitsevasti.  On muistettava, että maailmassa on kulttuureita ja on ollut kulttuureita, joissa enemmistö, toisissa lähes kaikki miehet, ovat elämässään harjoittaneet homoseksiä.

Jos ajattelemme, että homofobia olisi jonkinlainen psykologinen ilmiö, joka vertautuisi muihin psykologisiin fobioihin, niin sen vähentämistä voisi verrata psykoterapiaan. Voitaisiin käyttää samanlaisia menetelmiä, kuin esimerkiksi oppimisterapiassa tai kognitiivisessa terapiassa homofobian vähentämiseksi yhteiskunnassa. Hoitona yhteiskunnan homofobiaan voisi olla altistamisohjelma, jossa esimerkiksi homoseksuaaleja esitettäisiin paljon mediassa, jolloin pelkoreaktio heikkenisi altistuksen seurauksena.

Homofobian esittäminen psykologisena ilmiönä johtaa kehäpäätelmään sen synnystä. Homofobia syntyisi silloin, kun yksilö pelkää omia homoseksuaalisia taipumuksiaan. Vaikka tällaista omien homoseksuaalisten taipumusten pelkoa kiistatta havaitaan joissain tapauksissa, niin pohjalla täytyy ensi olla yhteiskunnan tuomitseva asenne homoseksuaalisuuteen. Vasta kun yksilö tuntee sosiaalisen paineen olla tuomatta esiin omia samaan sukupuoleen kohdistuva seksuaalisia halujaan, voi syntyä psykologista homofobiaa. Jos yhteiskunta suhtautuu täysin hyväksyvästi, tai jopa kannustavasti seksisuhteisiin, niin kuin antiikin Kreikassa ja Roomassa, niin mitään syytä pelätä omien homoseksuaalisten taipumusten esiin tulolle ei olisi.

 

Jos ajattelemme kielteistä asennoitumista homoseksuaalisuuteen sosiaalisella tasolla, niin meidän täytyy ajatella, että jotkin sosiaaliset prosessit ovat saaneet useimmat ihmiset ajattelemaan, että seksissä samaa sukupuolta olevan kanssa on jotain pahaa tai ainakin se on huonompaa, kuin heteroseksi. Jokin on saanut enemmistön ryhmästä ajattelemaan ja tuntemaan näin, vaikka vähemmistöt eivät välttämättä jaa tätä ajatusta.  

Voimme verrata asennoitumista homoseksuaalisuuteen poliittisiin asenteisiin yhteiskunnassa. Enemmistä voi olla sitä mieltä, että homoseksuaalisuus on väärin samalla tavoin kuin enemmistö voi ajatella, että ydinvoima on väärin tai kannabiksen käyttö on väärin. Kyse on näkemyksistä ja mielipiteistä yhteiskunnassa. On hyvä muistaa, että lesbojen vapautuksen perusteos oli Keith Milletin Sexual politics. Kirjan nimi ei ollut Sexual psychology. Perusajatuksena oli: Yhteiskunnassa on enemmistö, jonka mielestä homoseksuaalisuus ja lesbous ovat väärin, ja on olemassa poliittinen vähemmistö, jonka mielestä ne ovat täysin hyväksyttäviä seksuaalisuuden ja rakkauden muotoja. Ajatuksen mallina oli poliittinen kamppailu, vähemmistö vastaan enemmistö, ja lopullisena tavoitteena oli se, että enemmistö muuttaisi mielipiteensä. Tämä antoi homoille ja lesboille mahdollisuuden ajatella, että vaikka yhteiskunnan enemmistö ei pidä homoseksuaalisuudesta, niin poliittisena vähemmistönä homoilla ja lesboilla oli täysi oikeus omanlaiseensa rakkauteen ja seksuaalisuuteen.

Yhteiskunnassa on aina erilaisia mielipiteitä. Aikaisempina päivinä enemmistö ajatteli, että mustaihoisissa ihmisissä oli jotain vikana. Afrikkalaisperäiset amerikkalaiset alkoivat taistella tällaisia asenteita vastaan ja syrjintää vastaan. He tunsivat enemmistön aiheuttaman sosiaalisen paineen, ja aiemmin he jopa itse olivat osittain sisäistäneet enemmistön asenteet. Mutta he aloittivat taistelunsa poliittisten oikeuksiensa puolesta. He käänsivät aiemmin tuntemansa häpeän ylpeydeksi (pride), mustaksi ylpeydeksi (black pride).  Homo- ja lesbovähemmistö seurasi esimerkkiä ja tänä päivänä he osallistuvat gay-pride-kulkueisiin eri puolilla maailmaa. LGTB-liike on poliittinen. Se toimii yhteiskunnallisella tasolla. Ihmiset kokevat olevansa sorrettu vähemmistö muiden sorrettujen vähemmistöjen joukossa. Vähemmistöjen syrjiminen on rikkomista ihmisoikeuksia vastaan.

Tieteessä olemme erittäin varovaisia reduktion suhteen. On virhe selittää psykologisella sosiaalista. Tai selittää sosiaalisella psykologista. On oltava huolellinen, että ei sekoita psykologiaa sosiologiaan, sillä ne ovat kaksi eri tiedettä.

Suosittelisin, että termin homofobia käytöstä tulisi luopua, koska se on harhaanjohtava. Mutta silti käsitteessä jo jotain hyvin psykologista. Psykologiassa pelot jaetaan fobioihin ja reaalipelkoihin. Fobiat eivät perustu mihinkään reaaliseen todellisuuteen, reaaliseen vaaraan. Reaalipelko on pelko, jonka taustalla on todellinen vaara. Psykoanalyyttisen teorian mukaan fobiat ovat yhteydessä reaalipelkoihin, mutta ”menevät hieman ohi kohteestaan”. Yksilö pelkää reaalisesti jotain, mutta pelko siirtyy kohteen symboliseen edustukseen. Sellaiset psykologiset ilmiöt kuten symbolisaatio, tiivistymä ja siirtymä ovat prosesseja, jotka johtavat pelon sen symboliseen edustukseen. Mutta myös homofobian kohdalla tiedämme, että kyse ei ole reaalipelosta. Homoseksuaalisuus ei ole todellinen uhka heteroseksuaaliselle enemmistölle. Samalla tavoin, kuin fobioissa, pelko tai kielteisyys menee ohi varsinaisesta kohteestaan. Heteroseksuaalien reaalipelko on heteroseksuaalinen poikkeavuus, lähinnä uskottomuus ja liian vapaa promiskuiteetti. Kun heteroseksuaalit haluavat rangaista poikkeavaa, niin he pohjimmiltaan haluavat rangaista poikkeavaa heteroseksuaalia.  Psykoanalyyttisessä  hoidossa fobia voidaan parantaa paljastamalla pelon todellinen kohde. Kun asiakas ymmärtää, mitä hän todella pelkää, niin pelon siirtyminen symboliseen kohteeseen loppuu ja fobia heikkenee. Periaatteessa voisimme toimia samoin homofobian kanssa, mutta käytännössä tämä on vaikeaa, sillä kyse on sosiaalisesta, ei psykologisesta prosessista.

Seksuaalisuuden alueella esiintyy myös toinen yleinen reduktionistinen virhe. Yhteiskunnassamme seksuaalisuuden tukahduttaminen on sukupuolittunut, ja naisten seksuaalisuutta tukahdutetaan paljon enemmän, kuin miesten. Tämä johtaa siihen, että naiset eivät ole yhtä innostuneita ja kiinnostuneita seksistä, kuin miehet. Myös tämä on sosiaalinen, yhteiskunnallinen ilmiö. Mutta se selitetään usein psykologisesti, mikä on redusointia psykologiaan. Psykologinen kertomus selittää, että nainen on vähemmän seksuaalinen sen vuoksi, että naisen sukupuolielimet eivät ole näkyvissä lapsuudessa, päinvastoin kuin pojalla, jonka penis on selkeästi havainnoitavissa. Tämän fysiologisen eron katsotaan psykologisesti selittävän ne erot miehen ja naisen seksuaalisuudessa, jotka itse asiassa johtuvat seksuaalisuuden kontrollin sukupuolittumisesta yhteiskunnassa.

Meidän pitää myös muistaa, että käsite homoseksuaalisuus on myös sosiaalinen konstruktio. Käsite homoseksuaali keksittiin vasta 1800-luvun lopulla. Koska homoseksuaalisuus on olemassa vain sosiaalisena konstruktiona, niin voimme kyseenalaistaa myös sen, että on olemassa erityinen homoseksuaalisuuden tuomitseminen. Siis tuomitseminen, jossa vain yksi seksuaalisuuden osa tuomitaan sosiaalisesti. Vain onko kyse lopulta vain siitä, että kyse on osa kokonaisuudesta, jossa tuomitaan yleisesti kaikki poikkeava seksuaalisuus?  

Sivut

Kommentit (16)

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28220

Mielestäni ainut ero yhteiskunnallisen ilmiön ja psykologisen ilmiön välillä on mittakaava, jossa asiaa tarkastellaan. Ne eivät olisi siten varsinaisesti toistensa vastakohtia. Tarkoitan, että yhteiskunta olisi ideaalitilanteessa kollektiivi kansalaistensa psykologioista ja samassa ideaalissa pahimmillaan kollektiivi vain pienen eliitin psykologioista.

Kärjistäen ilmaistuna joskus 30 vuota sitten "eliitti" päätti sen, millainen kuva homoista oli julkista tietoa, nyt siitä pääsee päättämään somessa tavalliset kansalaiset. Eli voi myös olla, että 30-vuotta sitten "eliitin" kanta poikkesi kansalaisten kannasta ja että se kanta on nyt somen aikakaudella huomattu kansalaisten toimesta olevan enempi vain ilmaa täynnä ja kannat homoseksuaalisuuteen näin ovat pehmenneet.

Tosin se millainen kanta yksilöllä on julkisuudessa vallalla oleviin homoja tai ylipäätään mitään ihmisten olemusta määrittelevää asiaa kohtaan seuraa yksilötasolla sosiaalisesta älykkyydestä ja Maslowin tarvehierarkian tms. psykologisen stressitekijöitä eliminoivan tarvekokoelman (MTH) toteutumisesta. Mitä paremmin MTH yksilöllä toteutuu, sitä vähemmän yksilö kokee stressiä asioista, joista ei mitään ymmärrä ja taas mitä älykkäämpi ihminen sosiaalisesti on, sitä vähemmän hänkään kokee sosiaalisen diversiteetin itselleen uhaksi, vaikka samassa tilanteessa sosiaalisesti hitaammat kokisivatkin oman MTH:n uhatuksi. Eli jos ajat koetaan niukoiksi, epävakaiksi tms. eli MTH koetaan olevan uhattuna, varsinkin sosiaalisesti hitaammat alkavat kokea helposti erilaisuuden, jota eivät ymmärrä, potentiaaliseksi uhaksi. Sosiaalisesti älykkäämmillä kynnys on vain korkeampi, mutta kyllä heilläkin voi raja suvaitsevaisuuden ja syrjinnän välillä tulla vastaan kun olosuhteet ovat sosiaalisesti kyllin vaikeat. Koska edellytykset MTH:n toteutuvuudelle muuttuvat ajassa, löytyy kyllä aina niitä, joiden sosiaaliset kyvyt eivät pysy perässä ja Raamattuun tai johonkin toiseen vastaavaan myyttikokoealmaan kantansa perustavien soraääniä kuuluu. Taas mitä useamman suusta kritiikkiä kuuluu, sitä nopeammin ympäristö todennäköisesti muuttuu sosiaalisesti vaikealla tavalla.

Mutta itse asiaan. Homofobiasta tuskin on aina kyse. Kyllä asianosaisen täytynee tuntea epäreilua käytöstä aiheuttavaa tunnetta homoja kohtaan, jotta fobiasta voitaisiin edes teoriassa psykologisena ilmiönä puhua. Jos asianosainen vain seuraa auktoriteettia kuten viiteryhmänsä mielipidettä ja toistelee viiteryhmänsä perusteluita sen kummemmin ajattelematta, kuinka epäreiluja nuo kannat mahdollisesti homoja kohtaan lopulta ovat, pitäisi kaiketi puhua pikemminkin tunteettomuudesta tai sosiaalisesta puusilmäisyydestä kuin varsinaisesta fobiasta. Tällaisesta ja ainakin auktoriteettiuskoon sidotusta tunteettomuudesta kertoo mielestäni Milgrammin tottelevaisuuskokeen tulokset.

Lopuksi: kritiikki on toki aina tervetullutta mutta varaan myös itselleni oikeuden tarkistaa tätä kantaani, jahka saan luettua kirjan Ihmisen mieli.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Emotion Science
Seuraa 
Viestejä451

Homoseksuaalisuuden hyväksymiseen on yhdistetty suvaitsevaisuuden käsite. Jos hyväksyt homot ja lesbot, olet suvaitsevainen. Sosiologiassa suvaitsevaisuus kuitenkin nähdään seurauksena yhteiskunnan monimuotoisuuden, sosiaalisen diversiteetin lisääntymisestä, suvaitsevaisuus on ennemminkin seuraus, kuin syy. Se on sopeutuma siihen, että yhteiskunnassa elää erilaisia ryhmiä, ja enää ei voida saavuttaa yhtä yhtenäistä arvopohjaa ja yhtä yhtenäistä kulttuuria. Suvaitsevaisuudella (tolerance) viitattiin aluksi lähinnä uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen, eli siihen, että pystyttiin elämään rinnakkain eri uskonnollisten ryhmien kanssa, eikä enää vaadittu, että kaikkien piti noudattaa yhtä ja ainoaa oikeaa totuutta. Tällainen suvaitsevaisuus nousi modernisaation myötä välttämättömäksi, kun ihmiset muuttivat kaupunkeihin asumaan ja joutuivat elämään yhdessä hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Sosiologisesti suvaitsevaisuus on siis sopeutuma elämiseen erilaisten ihmisten kanssa. Suvaitsevaisuuden vastakohta on usko siihen, että on olemassa yksi oikea arvomaailma, ja kaikkien ihmisten tulisi elää tämän yhden oikean arvojärjestelmän mukaisesti. Sosiologien mukaan modernissa maailmassa ei enää onnistu usko yhteen yhtenäiseen arvojärjestelmään, sillä yhteiskunnassa on niin paljon erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä, että kaikkien on pakko sopeutua sietämään erilaisuutta, eli olemaan suvaitsevainen.

Sosiologien mukaan suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen kääntöpuoli on anomia, eli arvotyhjiö, sillä maailmassa ei ole enää selkeää kiinnekohtaa, vaan kaikki tuntuu olevan sallittu.  

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844
Emotion Science

Psykologinen kertomus selittää, että nainen on vähemmän seksuaalinen sen vuoksi, että naisen sukupuolielimet eivät ole näkyvissä lapsuudessa, päinvastoin kuin pojalla, jonka penis on selkeästi havainnoitavissa. Tämän fysiologisen eron katsotaan psykologisesti selittävän ne erot miehen ja naisen seksuaalisuudessa, jotka itse asiassa johtuvat seksuaalisuuden kontrollin sukupuolittumisesta yhteiskunnassa.

Kuitenkin naisella on rinnat, jotka tulevat paljon selkeämmin esille kuin normaalikokoisen terveen miehen rinnat. Mutta ilmeisesti koska miehille ei yleensä juolahda mieleen että nainen saattaisi saada seksuaalista nautintoa rintojensa käsittelystä, rintojen olemassaoleminen ei anna naisille mitään "potenssipointseja", eli käy esimerkkinä siitä että nainenkin olisi seksuaalinen koska naisella on jotain prominenttia kehossaan. Miehet ajattelevat valtaosin vain sitä millaista nautintoa heille itselleen naisten rintojen koskettelu tuottaa. Aika infantiilille tasolle on jääty, jos noin on.

Kuitenkin varsinkin homomiehet ilmeisesti tykkäävät näperrellä toistensa nännien parissa, joten miesten kyllä olettaisi ymmärtävän että jos he itse pitävät siitä että heidän rintojaan käsitellään, niin olettavaa on että naisetkin saattavat siitä pitää. Vai eivätkö heteromiehet sitten millään tavalla halua stimulaatiota nänneihinsä?

Ronron
Seuraa 
Viestejä9265
Rousseau

Vai eivätkö heteromiehet sitten millään tavalla halua stimulaatiota nänneihinsä?

Voin sanoa vain omasta puolestani, minä en ainakaan erityisemmin. Tuntuu että sillä alueella ei ole mitään erogeenista toimintaa. Sen sijaan anaalissa on, ja luulen että kaikilla on, osa ei vain suostu sitä myöntämään koska se rinnastetaan jotenkin homouteen. 

くそっ!

Emotion Science
Seuraa 
Viestejä451

Täsmennän sitä, että psykologien kertomuksen mukaan naisten ja miesten seksuaalisuus kehittyy erilaiseksi, koska lapsena tyttölapset eivät voi havainnoida omia sukuelimiään, niin kuin pojat voivat. Kertomus on psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuva.

Emotion Science
Seuraa 
Viestejä451

Anaaliseksi suosio on sosiaalisesti määräytynyttä, sillä etenkin kun porno on valtavirtaistunut, niin se on tehnyt anaaliseksistä yleistä myös heterosuhteissa. Ennen sitä pidettiin äärimmäisen perverssinä. Yksi sosiaalinen muutos on se, miten Fifty Shades of Gray on muuttanut sadomasokismin ja sitomisleikit paljon hyväksyttävimmiksi, niin että marketitkin jo myyvät aiheeseen liittyviä sidontasarjoja, ja raitiovaunussa voi törmätä nuoreen naiseen, jolla on nahkainen talutushihna kaulassa.

Tilastoja anaaliseksistä

http://sexuality.about.com/od/sexinformation/a/anal_sex_stats.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Anal_sex#Prevalence

Näissä tilastoissa on huomattava se ero, mikä on vanhempien ja nuorien ikäluokkien välillä. Tämä kertoo sosiaalisesta muutoksesta suhtautumisessa anaaliseksiin. 

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä6669

Hyvin osaat asiasta kirjoittaa.

 

Termi homofobia lienee Suomessakin yliopistojen "tutkijoiden" kovaan ääneen huutama käsite. Tavoitteena vääristää tarkoituksella kaikki älyllinen keskustelu aiheesta heidän poliittisten äärimielipiteiden ja tutkimusapurahojen eteenpäin ajamiseksi. Tutkimusapurahojen siitä syystä, että eipä siitä porukasta mihinkään ole. Roskaa suoltavat pari kertaa vuodessa kymmenille lukijoille ja leijailevat kuplassaan.

 

Ei sillä media tykkää paljon tuosta roskasakista. Molempien elanto perustuu samaan vedätykseen.

CE-hyväksytty
Seuraa 
Viestejä29006
HuuHaata

Termi homofobia lienee Suomessakin yliopistojen "tutkijoiden" kovaan ääneen huutama käsite. Tavoitteena vääristää tarkoituksella kaikki älyllinen keskustelu aiheesta heidän poliittisten äärimielipiteiden ja tutkimusapurahojen eteenpäin ajamiseksi.

Juu näin sen täytyy olla kun järjellä aattelee.

 

kariluoto
Seuraa 
Viestejä165

Homofobia on kylläkin aivan todellinen ja oikein nimetty ilmiö. Olen tutkinut seksuaalisuutta, kaiken muun ohessa, viimeiset 15 vuotta, ja tehnyt ihmisillä silloin tällöin käytännön psykologisia testejä. Eräs tuntemani homofobinen mieshenkilö reagoi homoeroottiseen sanalliseen ärsykkeeseen niin voimakkaasti, että hän oli muutaman minuutin psykoosissa. Hän seisoi liikkumatta, kuin transsissa, ja toisteli samaa lausetta. Hän tajusi, että puhuin hänelle, mutta hän ei rekisteröinyt puheeni sisältöä muutamaan minuuttiin.

Ilmiön taustalla lienee homoeroottisen ärsykkeen herättämä libido joka torjutaan aggressiolla ärsykkeen antajaa kohtaan. Henkilön kulttuurinen minä on rajoittunut indoktrinaation asettamiin dogmeihin sukupuolikäyttäytymisestä. Asetelma muodostaa stressitilanteen, joka aktivoi amygdalan ja henkilön psykologinen tila on pelokas ja aggressivinen hyökkäävä/pakeneva.

Tutkimusten mukaan, myös homofobiset miehet kiihottuvat homoerotiikasta, mutta he eivät myönnä sitä. New Yorkissa suoritetun mittavan tutkimuksen mukaan kaiksta miesten kanssa seksiä harjoittavista miehistä 77% on perheellisiä, ja heteromiehistä 10% harjoittaa seksiä pelkästään miesten kanssa. Kun heiltä kysyttiin syytä, he ilmoittivat miesten välisen seksin antavan niin voimakkaita fyysisiä tuntemuksia, ettei niitä voi saada millään tavalla naisen kanssa. Miesten välinen seksi on myös helppoa, nopeaa, ei edellytä sitoutumista ja ajan haaskausta parisuhteeseen, ja sitä on tarjolla ilmaiseksi joka paikassa.

 

Summa summarum. Niin kauan, kuin miehillä on ollut kikkeli, he ovat myös leikkineet niillä keskenenään. Niin on tänään, ja niin tulee aina olemaan. Miesten välisessä seksissä homomiehet ovat selvä vähemmistö. Homouden paheksuminen näyttää aiheutuvan enemmän siitä, mitä miehet kokevat emotionaalisesti toisiaan kohtaan, kuin siitä, mitä he puuhailevat sängyssä keskenään koska heteromiehet puuhailevat aivan samoja asioita ilman pussailua, paijaamista tai muuta homostelua.

Änkyröille ttiedoksi: En ole itse kokeillut.

In alimentum sanitas.

kariluoto
Seuraa 
Viestejä165
Emotion Science

Anaaliseksi suosio on sosiaalisesti määräytynyttä, sillä etenkin kun porno on valtavirtaistunut, niin se on tehnyt anaaliseksistä yleistä myös heterosuhteissa. Ennen sitä pidettiin äärimmäisen perverssinä. Yksi sosiaalinen muutos on se, miten Fifty Shades of Gray on muuttanut sadomasokismin ja sitomisleikit paljon hyväksyttävimmiksi, niin että marketitkin jo myyvät aiheeseen liittyviä sidontasarjoja, ja raitiovaunussa voi törmätä nuoreen naiseen, jolla on nahkainen talutushihna kaulassa.

Tilastoja anaaliseksistä

http://sexuality.about.com/od/sexinformation/a/anal_sex_stats.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Anal_sex#Prevalence

Näissä tilastoissa on huomattava se ero, mikä on vanhempien ja nuorien ikäluokkien välillä. Tämä kertoo sosiaalisesta muutoksesta suhtautumisessa anaaliseksiin. 

Eiköhän anaaliseksin suosio määräydy kahden asian perusteella. Mies voi saada anaaliseksissä useita peräkkäisiä voimakkaita orgasmeja toisen miehen hieroessa eturauhasta mutterinuijalla. Niin sanotut "top-miehet" taas toteuttavat yhteiskunnan arvoja, hallintaa, kilpailua, alistamista, nöyryytystä jne. He ovat pomomiehiä eli vaihtelevissa määrin psykopaattisia tai sosiopaattisia ja sadistisia piirteitä luonteessa.

Olen kokeillut naisen kanssa. En tykännyt psyykkisesti, enkä fyysisesti. Tuntui, kuin olisi ollut tekemässä jotain täysin idioottimaista, molempia osapuolia alentavaa ja loukkaavaa, joka ei tuntunut edes fyysiseti miellyttävältä. Pili puutui tunnottomaksi parissa kymmenessä minuutissa. En suosittele.

In alimentum sanitas.

Emotion Science
Seuraa 
Viestejä451
HuuHaata

Hyvin osaat asiasta kirjoittaa.

 

Termi homofobia lienee Suomessakin yliopistojen "tutkijoiden" kovaan ääneen huutama käsite. Tavoitteena vääristää tarkoituksella kaikki älyllinen keskustelu aiheesta heidän poliittisten äärimielipiteiden ja tutkimusapurahojen eteenpäin ajamiseksi. Tutkimusapurahojen siitä syystä, että eipä siitä porukasta mihinkään ole. Roskaa suoltavat pari kertaa vuodessa kymmenille lukijoille ja leijailevat kuplassaan.

 

Ei sillä media tykkää paljon tuosta roskasakista. Molempien elanto perustuu samaan vedätykseen.

Nykyisin ollaan sitä mieltä, että uuden tiedon tuottamisessa motivaatiolla on ratkaiseva merkitys. Uutta tieteellistä tietoa ei rakennu, jos tutkijalla ei ole palavaa motivaatiota luoda uutta tietoa.

Seksuaalisuus ja rakkaus ovat ihmisille hyvin tärkeä osa elämää, ja siksi kun oma seksuaalisuus ja rakkaus tuomitaan osittain hyvinkin voimakkaasti yhteiskunnassa, niin tämä synnyttää voimakkaan motiivin luoda tietoa aiheesta: Miksi yhteiskunta tuomitsee niin voimakkaasti homoseksuaalisuuden.

Tätä motivaatio on tuottanut hyödyllistä tietoa. Esimerkkinä Michael Focault, joka elämänsä aikana loi paljon tietoa yhteiskunnan vähemmistöistä ja kirjoitti kuuluisan teossarjansa Seksuaalisuuden historia.

Homo- ja lesbotutkijat ovatkin ainoa ryhmä, joka on todella tutkinut seksuaalisuutta yhteiskunnallisella tasolla. Heteroseksuaalit ovat tuottaneet tietoa seksuaalisuudesta biologisella tasolla ja psykologisella tasolla, mutta eivät juuri mitään yhteiskunnallisella tasolla. Jos haluaa tietää jotain seksuaalisuuden sosiologiasta, niin ei auta muuta, kuin lukea, mitä homo- ja lesbotutkijat ovat asiasta kirjoittaneet.Usein tämä tutkimus kulkee nimikkeen naistutkimus, nykyisin sukupuolentutkimus, alla.

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä6669
Emotion Science

Nykyisin ollaan sitä mieltä, että uuden tiedon tuottamisessa motivaatiolla on ratkaiseva merkitys. Uutta tieteellistä tietoa ei rakennu, jos tutkijalla ei ole palavaa motivaatiota luoda uutta tietoa.

Homo- ja lesbotutkijat ovatkin ainoa ryhmä, joka on todella tutkinut seksuaalisuutta yhteiskunnallisella tasolla. Heteroseksuaalit ovat tuottaneet tietoa seksuaalisuudesta biologisella tasolla ja psykologisella tasolla, mutta eivät juuri mitään yhteiskunnallisella tasolla. Jos haluaa tietää jotain seksuaalisuuden sosiologiasta, niin ei auta muuta, kuin lukea, mitä homo- ja lesbotutkijat ovat asiasta kirjoittaneet.Usein tämä tutkimus kulkee nimikkeen naistutkimus, nykyisin sukupuolentutkimus, alla.

Fysiikan tutkijalla, hyvällä sellaisella, on palava hinku selvittää fysiikan salaisuuksia. Mutta vastaavasti suuri epämieluisuus sitä kohtaan että antaisi tietoisesti oman biaksensa vääristää tuloksia.

Homo- ja lesbotutkijat valehtelevat luonnollisesti "tutkiessaan" homoja sekä lesboja. Sukupuoli"tutkijoilla" se juttu pitkälti on luoda illuusiota ja muokata todellisuutta sen mukaiseksi kuin he haluaisivat sen olevan. Syy tähän on ilmeinen: joukkopaine. Jos olet homo koet joukkopainetta muilta homoilta jos sanoisit koskaan mitään negatiivissävytteistä heistä. Sitä en epäile etteivätkö taivu subjektiivisiin sepostuksiin, joka on yksi tapa tehdä tiedettä humanisteille. Mutta esimerkiksi populaatiotasoiseen tarkasteluun he eivät suostu lähtemään ja sen yrittämisen tuomitsevat, koska se ei aja heidän agendaansa.

Esimerkkinä "tasa-arvoinen" avioliitto joka on ajettu tieteellisesti täysin kestämättömin argumentein myös ns. tutkijoiden toimesta. Ihanaa maksaa palkkaa veroistaan henkilölle, joka on politrukki saaden rahoituksensa yliopistolta. Ja jonka kaikki tekeminen on tieteellisesti tieteellisen metodin mittareilla laskien täysin ala-arvoista-

Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844
kariluoto

Summa summarum. Niin kauan, kuin miehillä on ollut kikkeli, he ovat myös leikkineet niillä keskenenään. Niin on tänään, ja niin tulee aina olemaan. Miesten välisessä seksissä homomiehet ovat selvä vähemmistö. Homouden paheksuminen näyttää aiheutuvan enemmän siitä, mitä miehet kokevat emotionaalisesti toisiaan kohtaan, kuin siitä, mitä he puuhailevat sängyssä keskenään koska heteromiehet puuhailevat aivan samoja asioita ilman pussailua, paijaamista tai muuta homostelua.

Tämäpä onkin mielenkiintoisinta mitä olen lukenut pitkään aikaan. Kun homouden kauhistelu on juuttunut hyvin pitkälti "kamalaa kun lykitään toisiaan perseisiin" -tasolle, niin todellakaan tuo tunnepuoli ei ole edes juolahtanut mieleen että se olisikin se varsinainen seikka mikä miehiä rassaa.

Naisiahan ei taida homous, sen paremmin miesten kuin naistenkaan, kovin usein rassata. Ja ehkäpä sen vuoksi että naiset saavat ja voivat suhtautua tunteellisuuteen vapaammin. Miehille tunteet ovat jotain kummallista ja pelottavaa, ja jos miehelle tulee tunteita toisia miehiä kohtaan, niin sehän se vasta kamalaa onkin. Kerrankin on joku vertainen ja kaltainen, ja mitäs jos tulee torjutuksi tai menettää sen toisen?

Ehkä miehet lopultakin ovat tunteellisempi sukupuoli, tai sitten heillä se suhtautuminen omiin tunteisiin on jotenkin niin pelokasta ja kimuranttia että he tekevät kaikkensa välttääkseen liikaa tunteilua. Kun kumminkaan harva ihminen onnistuu täällä elämään niin ettei koskaan ihastuisi kehenkään eikä mihinkään, niin väistämättä ihmisille tulee pettymyksiä ja pahaa mieltä.

Heteromiehetkin nurisevat siitä kuinka 10 v sitten oli ihana nainen ja sittenpä ei enää ollutkaan. Ihan yhtälailla kaiholla voisi muistella miestäkin, jos olisi päästänyt tunteensa pintaan miehen kanssa miehenä.

Emotion Science
Seuraa 
Viestejä451

Vaivaako homous enemmän miehiä vai naisia? Ainakin homovastaisuus ilmenee kärkevämmin uskonnollisissa yhteisöissä ja esimerkiksi Päivi Räsänen on eräänlainen homokielteisyyden henkilöitymä. Toisaalta taas tiedämme, että naiset ovat selvästi miehiä uskonnollisempia. Naisten miehiä suurempi uskonnollisuus on universaali piirre, sillä tutkimusten mukaan naiset ovat miehiä uskonnollisempia lähes kaikissa kulttuureissa. Suomessakin eniten naisaktiiveja on nimenomaan Kristillisdemokraattisessa puolueessa. Myös seurakuntien toiminnassa naiset ovat kantava voima. Miehiä on vain vähän joukossa.

Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että USA:ssa lesbot löysivät itselleen "turvapaikan" USArmysta. Jo toisen maailmansodan aikana lesbot hakeutuivat runsaasti armeijan palvelukseen. Armeija suhtautui suvaitsevaisesti lesboihin, ja siellä oltiin lähinnä huolissaan siitä, että jutut armeija lesboista eivät leviäisi liikaa armeijan ulkopuolelle ja lehdistöön, jolloin ulkopuolelta voisi nousta paineita armeijaa kohtaan. Ja armeijaajan pidetään yhtenä miesvaltaisimmista yhteisöistä.

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239
Emotion Science
Vaivaako homous enemmän miehiä vai naisia? Ainakin homovastaisuus ilmenee kärkevämmin uskonnollisissa yhteisöissä ja esimerkiksi Päivi Räsänen on eräänlainen homokielteisyyden henkilöitymä. Toisaalta taas tiedämme, että naiset ovat selvästi miehiä uskonnollisempia. Naisten miehiä suurempi uskonnollisuus on universaali piirre, sillä tutkimusten mukaan naiset ovat miehiä uskonnollisempia lähes kaikissa kulttuureissa. Suomessakin eniten naisaktiiveja on nimenomaan Kristillisdemokraattisessa puolueessa. Myös seurakuntien toiminnassa naiset ovat kantava voima. Miehiä on vain vähän joukossa.

Homous identiteettipositiona vaivannee yleisesti ottaen enemmän miehiä kuin naisia, mutta tämä olisi ihan oma keskustelunaiheensa.

Ted Haggart ja ystävät ovat kyllä tykänneet puppeloida riippumatta uskonnollisesta vakaumuksesta.

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat