Seuraa 
Viestejä27432

Ei hotsittas millään maksaa liiton jäsenmaksua 2 kk kesätyöstä. Tuosta nykyisestä laista ei ota pirukaan selvää. Työssäoloehto on vissiin nykyään 6 kk? Miltä ajalta se pitää kertyä? Vuodessa? Kalenterivuoden aikana? Jos teen nyt 2 kk ja keväällä Siwan kassalla 4 kk niin pääsenkö liiton rahoille? Olettaen että en työllisty heti valmistumisen jälkeen. Kolmekymppiä kassaan on kuitenkin iso raha varsinkin jos sen vastineeksi ei sitten saa "mitään". Lisäksi vanha liittoni on väärän alan liitto eli periaatteessa mun pitäis vaihtaa johonkin toiseen liittoon ja kassaan. Ja sitte seki vielä, että eikö sitä ansiosidonnaista olla tiukentamassa?

Hämmentää.

Sivut

Kommentit (16)

installer
Seuraa 
Viestejä9908
Vatkain

Ei hotsittas millään maksaa liiton jäsenmaksua 2 kk kesätyöstä. Tuosta nykyisestä laista ei ota pirukaan selvää. Työssäoloehto on vissiin nykyään 6 kk? Miltä ajalta se pitää kertyä? Vuodessa? Kalenterivuoden aikana? Jos teen nyt 2 kk ja keväällä Siwan kassalla 4 kk niin pääsenkö liiton rahoille? Olettaen että en työllisty heti valmistumisen jälkeen. Kolmekymppiä kassaan on kuitenkin iso raha varsinkin jos sen vastineeksi ei sitten saa "mitään". Lisäksi vanha liittoni on väärän alan liitto eli periaatteessa mun pitäis vaihtaa johonkin toiseen liittoon ja kassaan. Ja sitte seki vielä, että eikö sitä ansiosidonnaista olla tiukentamassa?

Tarkastelujakso on yleensä työttömyyskassoissa 28 kuukautta, eli jos olet 28 kuukauden aikana ollut töissä ja työttömyyskassan jäsenenä yhteensä 26 kalenteriviikkoa, niin olet oikeutettu ansiosidonnaiseen.

Tämä 28 kuukauden tarkastelujakso lasketaan taaksepäin siitä kun ilmottaudut työttömäksi työnhakijaksi.

Jos teen nyt 2 kk ja keväällä Siwan kassalla 4 kk niin pääsenkö liiton rahoille?

Kyllä, kunhan 26 viikkoa tulee täyteen eikä ole muita "erikoisesteitä".

Ja sitte seki vielä, että eikö sitä ansiosidonnaista olla tiukentamassa?

Eiköhän se oletettu tiukennus tule voimaan vasta 2017 ja siihen mennessä ehtii tapahtua kaikenlaista.

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

Toope
Seuraa 
Viestejä25198

Loimaan kassa voi olla lopulta fiksumpi ratkaisu kuin liitto. Ammattiliitot ajavat vain omiensa etuja, eivät ehdokkaidensakaan etuja.

"Siirtolaisuuden hyväksyminen kehitysmaista oli pahin virhe, jonka länsimaat tekivät Toisen Maailmansodan jälkeen." - Toope

Peili olisi se keksintö, jota arabialainen ja islamilainen maailma tarvitsisi. He voisivat sen kautta nähdä syyllisen siihen, miksi omat yhteiskunnat eivät toimi.

http://tinyurl.com/jbs6kqp

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432
installer

[Tarkastelujakso on yleensä työttömyyskassoissa 28 kuukautta, eli jos olet 28 kuukauden aikana ollut töissä ja työttömyyskassan jäsenenä yhteensä 26 kalenteriviikkoa, niin olet oikeutettu ansiosidonnaiseen.

 

Tämä 28 kuukauden tarkastelujakso lasketaan taaksepäin siitä kun ilmottaudut työttömäksi työnhakijaksi.

 

Jos teen nyt 2 kk ja keväällä Siwan kassalla 4 kk niin pääsenkö liiton rahoille?

 

Kyllä, kunhan 26 viikkoa tulee täyteen eikä ole muita "erikoisesteitä".

 

Onko näin? Että todellako tuo tarkastelujakso on noin pitkä??? Kyllähän se sitte kannattaa olla liitossa.

Mitä nuo on nuo erikoisesteet? Voiko valmistua kortistoon ja päästä suoraan ansiosidonnaiselle?

Hämmentää.

Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432

Ai niin. Se vielä, että kun olin ansiosidonnaisella ja lähdin siitä suoraan kouluun, niin jatkuuko mulla tuo entinen ansiosidonnainen kunnes 500 pv tulee täyteen vai nollautuuko se?

Hämmentää.

installer
Seuraa 
Viestejä9908
Toope

Loimaan kassa voi olla lopulta fiksumpi ratkaisu kuin liitto. Ammattiliitot ajavat vain omiensa etuja, eivät ehdokkaidensakaan etuja.

Ammattiliitot ajavat työntekijöiden etuja, Loimaan kassa ajaa työnantajien etua vähentämällä ammattiliittojen jäsenmääriä.

 

Tässä muistin virkistykseksi vertailua ammattiliittojen ja Loimaan kassan saavutuksista.

Ammattiliittojen saavutukset

1889 Asetus työväen suojelusta, ammattientarkastajat.
1895 Tapaturmakorvauslaki.
1917 8 tunnin työaikalaki.
1922 Työsopimuslaki, vuosiloma 4 – 7 päivää.
1923 Työehtosopimuslaki.
1939 Vuosilomalaki, vuosiloma vakinaisissa töissä 5 -12 päivää.
1946 Työsopimuslain uudistus, laki työriitojen sovittelusta ja laki työtuomioistuimesta. Työaikalain muutos pidentää vuosiloman 12 -14 päiväiseksi.

1947 Valtakunnalliset työehtosopimukset muotoutuneet työehtosopimus¬järjestelmäksi. Luottamusmiesjärjestelmä luodaan.
1948 Lapsilisälaki. Tapaturmavakuutuslaki.
1958 Työturvallisuuslaki
1959 Yleiseksi työajaksi 45 t/viikossa.
1960 Vuosilomalain muutos, vuosiloma 18-24 päivää. Työttömyysvakuutuslaki. 1962 rahastoiva työeläkejärjestelmä luotiin.

1964 Valtion virkamiesten työsuhteiden neuvottelemista koskeva menettelytapalaki.
1965 Siirtyminen 40 tunnin viikkotyöaikaan.
1966 Irtisanomissuojasopimus. Valtion eläkelaki.
1967 Lomapalkkasopimus. Uusi ammattitautilaki.
1968 Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus, ns. Liinamaa I. Indeksiehtojen poistaminen, vuokrien ja hintojen valvonta, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työnantajat alkavat periä jäsenmaksuja suoraan ammattiliittojen jäsenten palkoista.
1969 Luottamusmiessopimus.

1970 Työsopimuslain uudistus. Toinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Liinamaa II: erorahajärjestelmä. Julkisen sektorin neuvottelu-, sopimus- ja lakko-oikeuden laajennus.
1971 Sopimus työmarkkina- ja talouspoliittisesta kokonaisratkaisusta ns. UKK-sopimus. Koulutussopimus ja tiedotussopimus. Vähimmäispalkkalaki. Julkisen sektorin valtakunnalliset työehtosopimukset. Valtion sektorin luottamusmiessopimus.
1972 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ns. Hämäläinen-Laatunen -sopimus: lomaltapaluuraha 10 % lomapalkasta, sairausajan palkkaetujen parantaminen.

1973 Vuosilomalain uudistus. Työsuojelunvalvontalaki.
1974 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ns. Lindblom-sopimus: lapsilisien korotus, äitiysloma 7 kuukautta, verohelpotuksia, ansiokehitystakuu.
1976 Työsuojelusopimus. Ryhmähenkivakuutus.
1977 Talviloma
1978 Yhteistoimintalaki. Työterveyshuoltolaki. Talviloma vuosilomalakiin. Isyysloma 12 päivää.
1979 Talvilomaoikeuden laajennus.
1980 Opintovapaalaki. Äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma. Ensimmäiset työehtosopimukset, jotka mahdollistivat, että sairaanlapsen hoitajana voi äidin suostumuksella olla myös lapsen isä.

1981 Keskitetty työehto- ja talouspoliittinen ratkaisu, ns. Pekkanen I. Ansiosidonnaisen sosiaaliturvan parannus äitiys-, vanhempain- ja sairaspäivärahoissa.
1984 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Pekkanen II: työajan lyhennys 16/32 tuntiin vuonna 1986. Ansiosidonnainen työttömyysturva. Laki irtisanomismenettelystä.
1985 Laki kotihoidontuesta.
1987 Työturvallisuuslainsäädännön uudistus. Työsopimuslakiin syrjintäkielto työhönotossa. Aikuisten opintotuki. Tasa-arvolaki.
1988 Työsopimuslain ja yhteis¬toimintalain uudistukset. Henkilörekisterilaki. Kotihoidontuki laajenee. Tulopoliittisen selvitystoimikunta asetetaan.

1989 Työttömyysturvalain muutos. Uusi yhdistyslaki.
1990 Henkilörahastolaki
1991 Laittoman irtisanomisen korvauksen enimmäismäärän nosto. Vuosilomalain muutos. Ammattikoulutusraha.
1995 Ulkomaisten työntekijöiden työehdot. Vuorotteluvapaa. Työaikalaki.
1996 Päivähoitolaki. Työaikalain kokonaisuudistus. Epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva. Vuosilomalain osittaisuudistus. Ulkomaalaisten t yöntekijöiden työehdot. Henkilöstörahastolain uudistus. Yhteistoimintalain uudistus.
1998 Työttömyysvakuutusrahaston perustaminen.

2000 Sopimus ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasokorotuksesta vuonna 2002.
2001 Uusi työsopimuslaki. Neuvottelutulos työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmien uudistamisesta. Aikuiskoulutustuki
2002 Työturvallisuuslaki uudistetaan. Kuntoutusajan palkkaus. Valtion henkilöstöä koskeva palkkaohjelma Valpas I. Uusi työterveyshuoltolaki: Sopimus helatorstaista voimaan (helatorstai lyhentää työaikaa ansioita alentamatta).
2003 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Valtion palkkaohjelman jatko Valpas II. Työttömyysturvalain uudistus. Uusi työturvallisuuslaki. Tapaturma- ja ammattitautilain uudistus. Perhevapaa-järjestelmän uudistus.

2004 Työeläkeuudistus, Ammatillisen koulutuksen uudistus.
2005 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Vuosilomalain kokonaisuudistus – virkamiehet vuosilomalain piiriin. Työaikapankkijärjestelmä/ etätyöohjeet. Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli
2006 Sairausvakuutus-järjestelmän rakenne- ja rahoitusuudistus. Muutoksia työttömyysturvalakiin. Koulutuspäivärahan määräyksiin muutoksia. Perhevapauksiin parannuksia.
2007 Liittosopimukset. Laaja sosiaalipaketti (sosiaalitupo) eläke- ja työttömyysturvan uudistamisesta .

2008 Oppisopimuskoulutuksen etuihin muutoksia.
2009 Aikuiskoulutustuen uudistus. Muutosturvan laajennus koskemaan myös määräaikaisia.
2010 Vuorotteluvapaa vakinaistetaan. Työttömyysturvan uudistus: mm. työssäoloehdon lyheneminen 34 viikkoon, korotettujen etuuksien laajentaminen, sovitellut päivärahan enimmäiskesto poistuu, koulutusetuisuuksien uudistus.
2014 Eläkeuudistus. Työttömyysturvan uudistukset, mm. työssäoloehto lyheni kuuteen kuukauteen, omavastuuaika lyheni viiteen päivään ja työttömyysetuuksiin tuli 300 euron suojaosa. Joustava hoitoraha

Lähde: Seppo Tuovisen listan lisäksi lisäyksiä täältä: Tämä on SAK:n historia.

 

 


 YTK:n saavutukset

1889 – 2014     Ei mitään.

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

installer
Seuraa 
Viestejä9908
Vatkain
installer

[Tarkastelujakso on yleensä työttömyyskassoissa 28 kuukautta, eli jos olet 28 kuukauden aikana ollut töissä ja työttömyyskassan jäsenenä yhteensä 26 kalenteriviikkoa, niin olet oikeutettu ansiosidonnaiseen.

 

Tämä 28 kuukauden tarkastelujakso lasketaan taaksepäin siitä kun ilmottaudut työttömäksi työnhakijaksi.

 

Jos teen nyt 2 kk ja keväällä Siwan kassalla 4 kk niin pääsenkö liiton rahoille?

 

Kyllä, kunhan 26 viikkoa tulee täyteen eikä ole muita "erikoisesteitä".

 

Onko näin? Että todellako tuo tarkastelujakso on noin pitkä??? Kyllähän se sitte kannattaa olla liitossa.

Mitä nuo on nuo erikoisesteet? Voiko valmistua kortistoon ja päästä suoraan ansiosidonnaiselle?

 

Erikoisesteitä ovat muistaakseni työhistorian pituus, mutta en kaikkea muista joten soita ihmeessä työttömyyskassaan ja kysy sieltä tai kookeloi liiton sivuilta tietoja.

 

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

installer
Seuraa 
Viestejä9908
Vatkain

Ai niin. Se vielä, että kun olin ansiosidonnaisella ja lähdin siitä suoraan kouluun, niin jatkuuko mulla tuo entinen ansiosidonnainen kunnes 500 pv tulee täyteen vai nollautuuko se?

 

Kunhan olet sen 26 viikkoa töissä niin 500 päivää nollaantuu, näin muistaakseni se meni mutta tarkasta ihmeessä ensin, ei kannata tehdä päätöksiä jonkin keskustelupalstan tietojen perusteella.

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

SamBody
Seuraa 
Viestejä6309

AY-liikkeellä on monia muitakin (ja oleellisempia) funktioita kuin "liiton kassa", joista on suoraan tai epäsuorasti hyötyä sen jäsenille. Itsellä esim tuli aikoinaan ongelmia kesätyöpaikan palkan maksussa (työnantaja ei ollut kaikkein vakavaraisimpia) jolloin liiton lakimiesten konsultaation lopputuloksena liksa kokonaisuudessaan ilmestyi tilille n viikossa yhteydenotosta. Aika hyvä vastine muistaakseni 50 mk (tjsp) opiskelijajäsenmaksusta.

http://www.vapaakielivalinta.fi/
http://www.sananvapaudenpuolesta.fi/
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.

Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432
installer
Vatkain

Ai niin. Se vielä, että kun olin ansiosidonnaisella ja lähdin siitä suoraan kouluun, niin jatkuuko mulla tuo entinen ansiosidonnainen kunnes 500 pv tulee täyteen vai nollautuuko se?

 

Kunhan olet sen 26 viikkoa töissä niin 500 päivää nollaantuu, näin muistaakseni se meni mutta tarkasta ihmeessä ensin, ei kannata tehdä päätöksiä jonkin keskustelupalstan tietojen perusteella.

Eiku tarkotan että jos on ansiosidonnaisella ollu vaikka 350 päivää ja sitte alkaa opinnot ja on opintotuella ja sitte valmistuu kortistoon, niin saako ne loput 150 pv sitte käyttöön? Vai menikö 150 pv "hukkaan" (tymä sana, en keksiny parempaa).

Hämmentää.

installer
Seuraa 
Viestejä9908
Vatkain
installer
Vatkain

Ai niin. Se vielä, että kun olin ansiosidonnaisella ja lähdin siitä suoraan kouluun, niin jatkuuko mulla tuo entinen ansiosidonnainen kunnes 500 pv tulee täyteen vai nollautuuko se?

 

Kunhan olet sen 26 viikkoa töissä niin 500 päivää nollaantuu, näin muistaakseni se meni mutta tarkasta ihmeessä ensin, ei kannata tehdä päätöksiä jonkin keskustelupalstan tietojen perusteella.

Eiku tarkotan että jos on ansiosidonnaisella ollu vaikka 350 päivää ja sitte alkaa opinnot ja on opintotuella ja sitte valmistuu kortistoon, niin saako ne loput 150 pv sitte käyttöön? Vai menikö 150 pv "hukkaan" (tymä sana, en keksiny parempaa).

 

Tajuan tämän allaolevan tekstin siten että ne loput 150 päivää saa käyttöön.

Opiskeluaikana tarkastelujaksoa pidennetään niin, että opiskeluaika ei sisälly tarkastelujaksoon. Näin ollen opiskelijalla on vielä valmistumisen jälkeen 28 kuukautta aikaa saada työssäoloehto täyteen jos sitä ei vielä ole saanut. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

 

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

z
Seuraa 
Viestejä2918
SamBody

AY-liikkeellä on monia muitakin (ja oleellisempia) funktioita kuin "liiton kassa", joista on suoraan tai epäsuorasti hyötyä sen jäsenille. Itsellä esim tuli aikoinaan ongelmia kesätyöpaikan palkan maksussa (työnantaja ei ollut kaikkein vakavaraisimpia) jolloin liiton lakimiesten konsultaation lopputuloksena liksa kokonaisuudessaan ilmestyi tilille n viikossa yhteydenotosta. Aika hyvä vastine muistaakseni 50 mk (tjsp) opiskelijajäsenmaksusta.

Eipä liiton tuen varaan kannata paljoa laskea. Toki ne helpot hommat hoitavat - kuten esim. juuri palkkasaatavat pikkufirmoilta - ja toisaalta periaattelliset kysymykset (=lue: ay-mafian vallan laajentaminen) - tosin tässäkin voi oikeudessa sen pienen työtekijän etu jäädä toissijaiseksi korporaatioiden mastondonttien ottaessa toisistaan mittaa.

Sitten kun eteen tulee vähänkin hankalampi juttu (tai ay-mafialle yhdentekevä), niin liiton lakimiesten ja luottamusmiesten rukkaset tipuu käsistä heti alkumetreillä. Kokemusta on omalta osalta niinkin triviaalista jutusta kuin yhden matkalaskun korjaamisesta (liitto jätti meikäläisen työnantajan lakimiesten perseraiskattavaksi) ja mutsilla meni liiton "ansiosta" lisäeläke (liiton juristin mukaan homma meni juridisesti väärin, mutta liitolla ei ollut "resursseja" "juuri silloin" lähteä ajamaa asiaa - siinä kiitos 30-40 vuoden jäsenyydestä...)

zz

z
Seuraa 
Viestejä2918
Vatkain

Ei hotsittas millään maksaa liiton jäsenmaksua 2 kk kesätyöstä. Tuosta nykyisestä laista ei ota pirukaan selvää. Työssäoloehto on vissiin nykyään 6 kk? Miltä ajalta se pitää kertyä? Vuodessa? Kalenterivuoden aikana? Jos teen nyt 2 kk ja keväällä Siwan kassalla 4 kk niin pääsenkö liiton rahoille? Olettaen että en työllisty heti valmistumisen jälkeen. Kolmekymppiä kassaan on kuitenkin iso raha varsinkin jos sen vastineeksi ei sitten saa "mitään". Lisäksi vanha liittoni on väärän alan liitto eli periaatteessa mun pitäis vaihtaa johonkin toiseen liittoon ja kassaan. Ja sitte seki vielä, että eikö sitä ansiosidonnaista olla tiukentamassa?

Riippuu vähän alasta. Kuuleman mukaan ainakin raksoilla ja paperitehtailla uusille työntekijöille tuppaa vieläkin tapahtumaan "onnetomuuksia", jos eivät ymmärrä liittyä liittoon. Kuljetusalallakin voi kuulema löytää vuoron päätteeksi oman autonsa parkkipaikalta renkaat viilleltynä.

zz

installer
Seuraa 
Viestejä9908
NieVei3a
Vatkain

Ei hotsittas millään maksaa liiton jäsenmaksua 2 kk kesätyöstä. Tuosta nykyisestä laista ei ota pirukaan selvää. Työssäoloehto on vissiin nykyään 6 kk? Miltä ajalta se pitää kertyä? Vuodessa? Kalenterivuoden aikana? Jos teen nyt 2 kk ja keväällä Siwan kassalla 4 kk niin pääsenkö liiton rahoille? Olettaen että en työllisty heti valmistumisen jälkeen. Kolmekymppiä kassaan on kuitenkin iso raha varsinkin jos sen vastineeksi ei sitten saa "mitään". Lisäksi vanha liittoni on väärän alan liitto eli periaatteessa mun pitäis vaihtaa johonkin toiseen liittoon ja kassaan. Ja sitte seki vielä, että eikö sitä ansiosidonnaista olla tiukentamassa?

Riippuu vähän alasta. Kuuleman mukaan ainakin raksoilla ja paperitehtailla uusille työntekijöille tuppaa vieläkin tapahtumaan "onnetomuuksia", jos eivät ymmärrä liittyä liittoon. Kuljetusalallakin voi kuulema löytää vuoron päätteeksi oman autonsa parkkipaikalta renkaat viilleltynä.

 

Raksoilla nyt ei ketään nykyään kiinnosta kuuluuko joku liittoon vaiko ei, siellä puhutaan ihan muista asioista kuten laihdutuksesta, uusien taulutelkkareiden hinnoista ja erikoisvanteista ym.

 

Ei ketään kiinnosta ammattiliitoasiat, saati sitten että mitään onnetomuuksia järjestettäisiin liittoon liittymättömille.

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

bergepanther
Seuraa 
Viestejä4819

Ketjun aloitukseen laittaisin omasta puolesta vastauksen että kannattaa liittyä, Installer tuossa listasikin edut eikä jäsenmaksu liene varsin suuri menoerä nykyäänkään, ainahan liitosta sitten voi erota mikäli muuttunut tilanne sitä edellyttää.

Itse ammatiyhdistysjärjestelmään suhtaudun sen sijaan hyvinkin kaksijakoisesti. Selvää on että AY-liikettä tullaan aina tarvitsemaan ja se on tehnyt historiansa aikana paljon hyvää ja vaikuttanut moneen asiaan positiivisesti. Ajat ovat kuitenkin valtavasti muuttuneet sitten AY-liikkeen kulta-aikojen ja nykyinen tilanne jossa työmarkkinapolitiikasta sopivat EK ja AY-liike tuntuu vääristyneeltä, työllistyminen syntyy kasvavalla tahdilla pienempiin yrityksiin ja neuvottelupöytiä pitäisi muuttaa.

Nykyään AY-liike on ainoastaan ja vain jäsentensä edunvalvontajärjestö (kuten EK) joka ei aja millään tapaa kaikkein köyhimpien asiaa, päinvastoin juuri se on pyrkinyt pitämään perusturvatasoa matalalla vaatimalla myös ansiosidonnaisen korotuksia mikäli perusturvaa pyrittäisiin nostamaan. Ansiosidonnaisesta n. 1 miljardi rahoitetaan verorahoilla, joten luulisi että tässä asiassa myös muilla kuin EK:lla ja AY:llä olisi sanansa sanottavana mutta eipäs käytännössä ole.

Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432
bergepanther

Ketjun aloitukseen laittaisin omasta puolesta vastauksen että kannattaa liittyä, Installer tuossa listasikin edut eikä jäsenmaksu liene varsin suuri menoerä nykyäänkään, ainahan liitosta sitten voi erota mikäli muuttunut tilanne sitä edellyttää.

Siis kuulun jo liittoon. Pohdin siitä eroamista.

En saa selvää oman liiton sivuilta kysymyksiini enkä jaksa panna sinne mailia koska sieltä lakimies vastaa aina niin koukeroisesti että en tajua niitä vastauksia.

Nykypalkalla jäsenmaksu olis n. 30 €/kk.

Hämmentää.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat