Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Luonto on järjestänyt meille näinä päivinä neljä erilaista isoa muutosta, jotka kaikki vaikuttavat ilmastoon. Ilmiöt eivät ole toisistaan riippumattomia, mutta niiden välisiä yhteyksiä on vaikea selvittää ilman perusteellisia tutkimuksia. Eri alojen tiedemiehet ja tutkijat pitäytyvät yleensä omilla kapeilla alueillaan, jotka he tietysti hallitsevat hyvin. Pitäisi saada tiedemiehet tutkimaan yhdessä muutoksia, sillä tavallisia ihmisiä hämmentää tutkijoiden kovin erilaiset näkemykset.
Yliopistojen tehtävänä olisi nyt muodostaa poikkitieteellisiä tutkimusprojekteja, missä eri alojen tiedemiehet yhdessä kiihkottomasti selvittäisivät ilmastokysymyksiä.

1 Auringon aktiivisuuden vaikutus
Auringon vähentynyt aktiviteetti, joka ilmenee mm. auringonpilkkujen katoamisena, on nyt pienentynyt. Vuodesta 2007 alkaen on ollut jo 26 kuukautta, jolloin auringonpilkkuja on ollut alle 10 kpl/kk. 1990 luvun puolivälissä minimin aikana oli 11 kuukautta alle 10 pilkkua/kk. 1980 luvun minimin aikana oli vain 8 kuukautta alle 10 pilkkua/kk. Pisimmät minimien aikaisten pilkkujen puuttumiset löytyvät 1820 ja 1910 luvuilta, jolloin 46 kuukauden ajan pilkkuja oli alle 10 pilkkua/kk.
Tällä hetkellä ei vielä varmasti tiedetä onko jakso 24 todella alkanut ja vähäisiä pilkkukuukausia saattaa kertyä paljon lisää. Jaksojen 22 - 23 - 24 välisten minimikohtien välinen pituus on jo lähellä 13 vuotta ja se ennakoi ilmaston kylmenemistä.

http://www.tmgnow.com/repository/solar/lassen1.html
Kuvassa 7 on auringonpilkkuminimien välisen ajan suhde lämpötiloihin.

Auringosta lähtevän säteilyn väheneminen pilkuttomina aikoina päästää enemmän kosmista säteilyä maapallon ilmakehään ja se lisää pilvien muodostumista.

http://www.sciencebits.com/CosmicRaysClimate

Cernissä on aloitettu tutkimusohjelma, mistä pitäisi saada ensimmäisiä tuloksia jouluksi.

http://public.web.cern.ch/public/en/Res ... UD-en.html

Tohtori Svensmarkin & all uusin tutkimus on juuri julkaistu ja näyttö kosmisen säteilyn vaikutuksesta pilvisyyteen vahvistuu jälleen.

http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2 ... 8429.shtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray ... ate_change

Mikäli avaruudesta tullut säteily on lisännyt ilmakehässä pilvien muodostumista, on auringon säteilystä heijastunut takaisin avaruuteen normaalia suurempi osuus jo yli kahden vuoden ajan. Onko tämä ollut syynä siihen, että talvet -07-08 ja -08-09 olivat erittäin kylmiä ja lumisia muualla paitsi Skandinaviassa. Saksan ilmatieteen laitos piti talvea 2009 yhtenä kylmimmistä pitkään aikaan ja samoin Etelä-Euroopassa oli kylmää. Saattaa olla, että valtameretkin ovat ehtineet jäähtyä.
Kulunut kesä 2009 on kulunut harsomaisia pilviä katsellessa. Kovinkaan monta päivää ei ollut ilman näitä ohuita pilviä viilentämässä auringon paistetta. Ilmatieteen laitos tutkii ja luokittelee pilviä, onkohan siellä pantu merkille tämä.

Mutta ei ainoastaan auringon aktiivisuuden muutokset, vaan myös Aurinkokunnan aseman muutokset Linnunradalla, vaikuttavat ilmastoomme.

http://arxiv.org/abs/0906.2777

2 Tuhatvuotinen jakso

http://www.climatechangefraud.com/edito ... le-deniers

Ilmasto on selvästi lämmennyt viimeisen 150 vuoden aikana ja se lämpenee todennäköisesti edelleen seuraavien kahden sadan vuoden aikana, alkaakseen sitten taas jäähtyä. Maailmassa on vallinnut viimeisten tuhansien vuosien aikana noin tuhannen vuoden jaksollisuus lämpötiloissa. Lämpötilat ovat nousseet 2-3 C ja sitten taas pudonneet 1-2 C alle nykyisen tason. Tiedemiehet eivät ole vielä pystyneet selvittämään syitä näihin noin 1000 vuoden jaksoihin. 2000 vuotta sitten vallitsi muutaman sadan vuoden aikana ns. ”Roman warm period” ja 1000 vuotta sitten Vikingit asuttivat lyhyen aikaa Grönlantia. 3000 vuotta sitten vallitsi myös lämmin jakso.

Suomessa on tehty mittava tutkimus puun vuosilustojen muutoksista.

http://lustiag.pp.fi/Puiden%20vuosilust ... to7_SF.pdf

Valtamerien pinnat eivät ole muuttuneet viimeisten 3000 vuoden aikana, vaikka vuoristojen jäätiköt ovat välillä sulaneet. Nykyisin jäätiköiden alta paljastuneesta maaperästä on löydetty jälkiä asutuksista, joiden on täytynyt syntyä noina lämpöisinä kausina. Historian kirjoissa olisi varmaankin ollut merkintöjä huomattavista merien pinnan muutoksista viimeisten 3000 vuoden ajalta, mikäli sellaista olisi tapahtunut. Tämänkään lämpimän jakson aikana on tuskin odotettavissa huomattavaa merien pintojen kohoamista.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Post ... _Level.png

3 Valtamerien vaikutus

The Global Warming Hypothesis and Ocean Heat

El Nino ilmiö on alkanut Tyynellä merellä ja se tulee sotkemaan ilmastoa ympäri maailmaa tänä ja ensi vuonna. Edellinen voimakas El Nino ilmiö koettiin 1997, jolloin Indonesiassa palavista metsistä ja soilta kulkeutui savua koko Kaakkois-Aasian.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/a ... ts-web.pdf

http://www.icecap.us/index.php/go/joes-blog

Myös Atlantilla tapahtuvat jaksottaiset muutokset ilmanpaineissa ja meriveden lämpötiloissa vaikuttavat ilmastoomme.
AMO-indeksi on nyt kolmatta kuukautta miinuksella ja suunta näyttää olevan edelleen alas. Näin ollen pohjoisen merijää tullee palautumaan normaaliksi.

http://icecap.us/images/uploads/AMO.jpg

NAO-ilmiö vaihtelee jaksottaisesti ja se oli aktiivisimmillaan 1990-luvulla. Sen seurauksena talvikuukausien lämpötilat meillä nousivat 1-2 C asteella. NAO-ilmiö on laantunut 2000-luvulla.

http://acronyms.thefreedictionary.com/N ... scillation

http://lustiag.pp.fi/data/notes/naoherra2.pdf

4 Hiilidioksidin lämmittävä vaikutus

Hiilidioksidin sanotaan sitovan lämpöä nyt aikaisempaa enemmän pitoisuuden kasvettua.

http://okfirst.mesonet.org/train/meteor ... dget2.html

Hiilidioksidin vaikutuksesta vallitsee kuitenkin väittely tiedemiespiireissä, eikä viimeaikainen lämpötilojen putoaminen suinkaan vähennä sitä.

http://www.tekniikkatalous.fi/energia/i ... =-17092008

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/J%C ... 5236708765

CO2:n määrä ilmakehän massasta on noussut 0,028%:sta nykyiseen 0,039%:iin ihmisen vaikutuksen takia. CO2 molekyylillä on lämpöä sitovaa vaikutusta muutamalla kapealla säteilyn aallonpituuden alueella. Voimakkain ”kasvihuonekaasu” on vesihöyry H2O, jonka määrä vaihtelee tosin suuresti, mutta on normaalisti 1-2% ilmakehän massasta. Määrä on siis tilanteesta riippuen 25-50 kertaa suurempi kuin CO2:n.
Hiilidioksidi reagoi ilmassa olevan veden kanssa, muodostaen hiilihappoa, H2CO3. Hiilihappo muodostaa rikki- ja typpihapon tapaan tiivistysytimiä vesihöyrylle ja sataa sitten meriin ja maa-alueille. Hiilihappo on paljon heikompi happo, kuin rikki- ja typpihapot, joten se sataa veden mukana alas hitaammin kuin kaksi muuta happoa.
Hiilidioksidin osapaine ilmakehässä on hyvin pieni, mutta sitä liukenee hiukan myös suoraan vesistöihin. Vesistöissä ei esiinny vapaata hiilidioksidia, vaan kaikki reagoi heti veden kanssa muodostaen hiilihappoa. Se taas liukenee heti vapauttaen 2H+ ja CO32- ionit. Vesistöjen lämmetessä hiilidioksidia ei vapaudu takaisin ilmakehään. Muiden kaasujen, kuten Happi (O2) ja Typpi (N2), määrät vedessä ovat riippuvaisia veden lämpötilasta. Happi ja typpi eivät reagoi veden kanssa.

Tähän asti on väitetty hiilidioksidin säilyvän ilmakehässä "sata vuotta tai enemmän". Nyt uusin norjalainen Peer-Review-tutkimus osoittaa tämänkin väitteen vääräksi. CO2:n "elinikä" ilmakehässä on n. 5 vuotta.

http://www.co2science.org/articles/V12/N31/EDIT.php

On kuitenkin tärkeää, että CO2 säilyy toistaiseksi otsikoissa, koska meidän kaikkien yhteinen etumme on, että mahdollisimman moni ihminen sisäistää ja motivoituu energian säätämiseen. Me kaikki voimme osaltamme tehdä päätöksi, joilla vähennämme energian kulutustamme ja vältämme varsinkin öljypohjaisten tuotteiden käyttöä.
Meidän kaikkien yhteinen etumme on, että tutkijat onnistuvat kehittämään nopeasti uusia fossiilisia polttoaineita korvaavia tapoja tuottaa energiaa. Fossiilisten polttoaineiden varannot vähenevät nopeasti ja energian hinta tulee nousemaan nopeasti talouslaman hellittäessä.

Sivut

Kommentit (53)

Tilanne on kyllä mielenkiintoinen. Tuttuni on työkseen tarkkaillut merenpintaa, ja ihmetteli nousun puuttumista. Mihin vesi sitten katoaa? Höyrynä ilmakehässä?

Edit: siis pinnan nousu ei täsmää verrattuna sulavaan määrään

Pilvien muodostumista / mekanismia olen työni puolesta joutunut mietiskelemään. Uusi oli minulle tuo säteilyn vaikutus. Eli yhteys auringonpilkkuihin.

Voisiko myös auringon pilkkujen vaikutus ihmiseen, ja sitä kautta ilmaston lämpötilaan olla jonkinlainen tekijä? En muista, miten päin homma meni: lisäsikö pilkut vai vähensi ihmisen agressiivisuutta ja yleistä levottomuutta. Koitin kaivaa linkkiä, huonoin tuloksin. Siinä oli sotien, jne yleisyys verrattuna auringon aktiivisuuteen.

Kiva, kun olit laittanut linkit/lähteet noin hyvin esille. 10. points.

Agatha
Seuraa 
Viestejä90
Liittynyt1.7.2009

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan hurrikaanikausi on myöhässä kaksi kuukautta tänä vuonna. Myrskyjen nimeämisessä käytetään aakkosellista systeemiä. Elokuu on jo pitkällä, mutta nyt ollaan vasta C:ssä. Trooppinen myrsky Claudette on jo ehtinyt mantereelle.
Ana-myrsky liikkuu länteen päin ja lähestyy Leeward-saaria. Bill-myrsky liikkuu kohti länttä ja on nyt noin 1 500 kilometrin päässä Kap Verden -saariryhmästä. Ana ja Bill ovat vuoden ensimmäisiä trooppisia myrskyjä, jotka saattavat yltyä hurrikaaneiksi.

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/08/ ... 31595.html

Onkohan auringon aktiivisuuden heikkeneminen jäähdyttänyt vesiä, kun isoja myrskyjä ei ole ollut aikaisemmin. Eräät tutkimukset osoittavat vesien jäähtyneen.

http://wattsupwiththat.com/2009/05/06/t ... cean-heat/

Mutta toinen tutkimus osoittaa Atlantilla vesien lämpötilojen nousseen ja mistä se johtuisi. Tuntuu kovin ristiriitaiselta.

http://www.noaanews.noaa.gov/stories200 ... stats.html

Atlantin hurrikaaneja voi seurata seuraavista osoitteista

http://www.noaanews.noaa.gov/stories200 ... pdate.html

Hurrikaanien esiintymistä yritetään ennustaa. Päästäänköhän tänä vuonna kirjaimissa kymmeneen eli J:hin.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/o ... hive.shtml

Agatha

Onkohan auringon aktiivisuuden heikkeneminen jäähdyttänyt vesiä, kun isoja myrskyjä ei ole ollut aikaisemmin. Eräät tutkimukset osoittavat vesien jäähtyneen.

http://wattsupwiththat.com/2009/05/06/t ... cean-heat/

Mutta toinen tutkimus osoittaa Atlantilla vesien lämpötilojen nousseen ja mistä se johtuisi. Tuntuu kovin ristiriitaiselta.

http://www.noaanews.noaa.gov/stories200 ... stats.html


Tuo Nooa:n tulos kertoo ilman lämpötiloista meren yllä, ei veden. Siten ao. tulokset eivät välttämättä ole ristiriidassa.

Trooppiset myrskyt kyllä vaativat syntyalueilleen lämmintä vettä. Mutta niiden lopullinen voima riippuu myös lämpötilaeroista tropiikin merialueiden ja pohjoisempien alueiden välillä. Ne puolestaan pienenesivät, jos pallomme lämpenisi ennustetusti. Siten itseasiassa myrskytutkijat eivät varmuudella tiedä vahvistuvatko myrskyt ilmaston lämmetessä vaiko viiletessä.

Tilastot ja historiatiedot pienen jääkauden ajalta kyllä osoittavat, että kylmemmät jaksot on tuhoisampien myrskyjen aikaa kuin lämpimät. Ei varmaan joka tapauksessa, mutta suhteellisesti.

Eli lämpenevän ilmastonmuutoksen kytkeminen myrskytuhojen lisääntymiseen on ollut kukkua alusta asti. Sen on vain keksinyt ja markkinoinut joku innostunut, joka on kuullut, että hirmumyrskyt vaativat lämmintä merta syntyalueillaan ja että se on siinä. Ja arvaahan, että tämä on ollut hyvää lääkettä Medialle.

Leone
Seuraa 
Viestejä4564
Liittynyt16.3.2005
vesku

Tilastot ja historiatiedot pienen jääkauden ajalta kyllä osoittavat, että kylmemmät jaksot on tuhoisampien myrskyjen aikaa kuin lämpimät. Ei varmaan joka tapauksessa, mutta suhteellisesti.Olisiko sinulla linkkiä tällaisiin tietoihin? Tänä kesänä Suomen yli on mennyt 3 todella voimakasta matalapainetta, jotka ovat vaikuttaneet samanlailla, eli niiden alla lämpötila on jäänyt hyvin alhaiseksi. Lisäksi ne ovat kierrättäneet hyvin kylmää ilmaa pohjoisesta niiden länsipuolelle, joka on näkynyt hallana. Näistä matalapaineista johtuen kesän keskilämpötila on (taas) laajalti jäämässä keskiarvon 1971-2000 alapuolelle.

Leone
vesku

Tilastot ja historiatiedot pienen jääkauden ajalta kyllä osoittavat, että kylmemmät jaksot on tuhoisampien myrskyjen aikaa kuin lämpimät. Ei varmaan joka tapauksessa, mutta suhteellisesti.Olisiko sinulla linkkiä tällaisiin tietoihin?Tässä olisi tällainen artikkeli:
http://www2.sunysuffolk.edu/mandias/lia ... e_age.html

Ote:

Frequency of Storms

Fig. 20 shows the number of reported severe sea floods per century in the North Sea region.

Number of reported sea floods per century in the North Sea region

Figure 20: Number of reported sea floods per century in the North Sea region. (Source: Lamb, 1995)

During the LIA, there was a high frequency of storms. As the cooler air began to move southward, the polar jet stream strengthened and followed, which directed a higher number of storms into the region. At least four sea floods of the Dutch and German coasts in the thirteenth century were reported to have caused the loss of around 100,000 lives. Sea level was likely increased by the long-term ice melt during the MWP which compounded the flooding. Storms that caused greater than 100,000 deaths were also reported in 1421, 1446, and 1570. Additionally, large hailstorms that wiped out farmland and killed great numbers of livestock occurred over much of Europe due to the very cold air aloft during the warmer months. Due to severe erosion of coastline and high winds, great sand storms developed which destroyed farmlands and reshaped coastal land regions. Impact of Glaciers

During the post-MWP cooling of the climate, glaciers in many parts of Europe began to advance. Glaciers negatively influenced almost every aspect of life for those unfortunate enough to be living in their path. Glacial advances throughout Europe destroyed farmland and caused massive flooding. On many occasions bishops and priests were called to bless the fields and to pray that the ice stopped grinding forward (Bryson, 1977.) Various tax records show glaciers over the years destroying whole towns caught in their path. A few major advances, as noted by Ladurie (1971), appear below:


Kuten jutustakin ilmenee, ei kuitenkaan voida kovin suoraviivaisesti osoittaa missä alueilla ja milloin nimenomaan myrskyaktiivisuus muuttuu. Ja varmaan aika ennen v 1000 lienee aika epäselvää, ja ajat muutenkin ennen säännällisempää yhteiskuntaa (1600?).

Agatha

Onkohan auringon aktiivisuuden heikkeneminen jäähdyttänyt vesiä, kun isoja myrskyjä ei ole ollut aikaisemmin. Eräät tutkimukset osoittavat vesien jäähtyneen.

http://wattsupwiththat.com/2009/05/06/t ... cean-heat/

Mutta toinen tutkimus osoittaa Atlantilla vesien lämpötilojen nousseen ja mistä se johtuisi. Tuntuu kovin ristiriitaiselta.

http://www.noaanews.noaa.gov/stories200 ... stats.html
Tuo ensimmäinen tutkimus (4,5 vuoden aineistolla) on julkaistu lehdessä, joka on ilmoittanut agendakseen AGW:n vastustamisen. Se ei ole oikea tieteellinen julkaisu ja tulokset voivat olla mitä vain. Vertailuksi voi vilkaista varsinaista tieteellistä tutkimusta (54 vuotta aineistoa)
ftp://ftp.nodc.noaa.gov/pub/data.nodc/w ... heat08.pdf

WWF:n ennustuksia.

http://yle.fi/alueet/lappi/2009/09/wwf_ ... 05505.html

Maailman merenpintojen arvioidaan nousevan huomattavasti jyrkemmin ilmaston lämpenemisen vuoksi kuin hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on vuonna 2007 arvioinut. Näin kerrotaan WWF:n kaksi viikkoa sitten julkaisemassa ilmastoraportissa. Arvioiden takana ovat odotettua voimakkaammat luonnon ja ilmaston muutokset arktisella alueella, jotka raportin mukaan taas kiihdyttävät koko maapallon ilmaston lämpenemistä. WWF:n tutkijat ennustavat, että jäätiköiden sulaminen nostaa merenpintoja jopa 1,2 metriä vuoteen 2100 mennessä, kun hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arvio on ollut 0,2-0,5 metriä. WWF:n vanhempi tutkija, saksalainen Martin Sommerkorn esitti raportin keskeisimmät tulokset luontojärjestön seminaarissa Rovaniemellä tiistaina. Raportin mukaan arktisilla alueilla ilmastonmuutos ajaa jo lähiaikoina joitakin luonnonjärjestelmiä niin sanottujen kriittisten pisteiden yli. Esimerkiksi Pohjoisella jäämerellä jääpeite sulaa niin nopeasti, että sulaneet merivedet lämmittävät paikallista ja alueellista ilmastoa. Näin uuden jääpeitteen muodostuminen estyy. Raportin laatijat ovat muun muassa huolissaan siitä, että Grönlannin jääpeite on huvennut nopeammin kuin mallinnuksissa on osattu ennustaa. Arctic Climate Feedbacks - Global implications -raportti julkaistiin Geneven ilmastokokouksessa syyskuun alussa.

Millä perusteella tällaisia ennustuksia tehdään. Tuntuu lähinnä arvailulta.

Vuodesta 1850 saakka tapahtunut ilmaston lämpeneminen voidaan selittää ns. tuhatvuotisen lämpenemisjakson alkamisella. Tämän teorian mukaan lämpeneminen jatkuu seuraavat 100-200 vuotta ja saavuttaa noin 1-2 astetta nykyistä lämpimämmän tilanteen. Sen jälkeen ilmasto taas jäähtyy.
Merien pinnan muutoksista puhuttaessa, pitää taas muistuttaa, että ei 2000 vuotta ja 1000 vuotta sitten vallinnut noin 2 astetta lämpimämpi ilmasto muuttanut merien pintoja.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Post ... _Level.png

Jään määrä Pohjoisella jäämerellä on kääntynyt selvään nousuun.

http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm

Tämä taas saattaa johtua auringon aktiivisuuden selvästä pienenemisestä.
Onko harsomaisten pilviä ollut niin paljon, että Atlantin vedet ovat kylmenneet, eivätkä matalapaineet jaksa enää kehittyä pyörremyrskyiksi. Parhaillaan on pari kolme matalapainetta lähestymässä Karibian merta, mutta niiden todennäköisyys kehittyä pyörremyrskyiksi on vain 30% oheisen internet sivuston mukaan.

http://www.nhc.noaa.gov/

Viimeisen sadan vuoden ajalta on tehty selvitys pyörremyrskyjen esiintymistä. Pahin pyörremyrskykausi näyttäisi jo nyt olevan ohi.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/o ... igure6.gif

Hiilidioksidiin vedottaessa pitää muistaa, että hiilidioksidin määrä on vain 0,04 % ilmakehän massasta. Jos edes hiilidioksidin määrä olisi useita prosentteja ilmakehän painosta, voisi olla jotain perusteita olettaa sen vaikuttavan jotain ilmaston muutoksiin.
Toisaalta on hyvä, että hiilidioksidi pysyy toistaiseksi otsikoissa. Se saa kaikki ihmiset miettimään energian säästämisen tärkeyttä. Tällä tavalla voidaan ehkä tulevaisuudessa välttää öljyn hinnan äkilliset muutokset.

Pohtija
Seuraa 
Viestejä883
Liittynyt16.3.2005
Penttinen
Tilanne on kyllä mielenkiintoinen. Tuttuni on työkseen tarkkaillut merenpintaa, ja ihmetteli nousun puuttumista. Mihin vesi sitten katoaa? Höyrynä ilmakehässä?

Edit: siis pinnan nousu ei täsmää verrattuna sulavaan määrään...
Voisiko olla että merivesi painuu maankuoren sisään ja vaippakerroksiin...? Lisääntyvä paine pusertaisi vettä merenpohjan läpi.

Luin jostain tutkimuksesta missä väitettiin, että maan sisällä olisi enemmän vettä (maanalaisia meriä) kuin kaikissa merissä yhteensä...

Haa... löytyipä heti linkkikin:
http://www.aamulehti.fi/uutiset/ulkomaat/153118.shtml

"Perhosten liihottelu voi näyttää epämääräiseltä haahuilulta, mutta se on harhaa. Ne tietävät tarkkaan, mitä tekevät."

Tässä on esitetty neljä erilaista muuttujaa, jotka voivat vaikuttaa ilmastoomme. Kolme ensimmäistä näyttävät kuitenkin kytkeytyvän toisiinsa ja niiden vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan. Ainoa muuttuja, joka on tavallaan irrallinen, on hiilidioksidin lämmittävä vaikutus. Asiasta kiistellään kovasti, eikä asia ole vielä mitenkään selvinnyt. Luulen, että tiedemiehet pystyvät selvittämään hiilidioksidin todellisen vaikutuksen seuraavien 10-20 vuoden aikana.
Toisaalta hiilidioksidista puhuminen auttaa kaikkia meitä tajuamaan, kuinka tärkeää on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Maailman tiedemiehillä on kiire kehittää parempia ja tehokkaampia tapoja tuottaa energiaa, koska öljyn hinta nousee jatkuvasti. Tuuli-, aurinko- ja aalto- ja ydinvoimalat eivät pysty korvaamaan fossiilisia polttoaineita kokonaan, koska niillä tehdään nykyisin yli 80% käytetystä energiasta.

1 Auringon aktiivisuuden vaikutus

Aurinko on ollut hyvin hiljainen jo useamman vuoden. Pilkut 1026 ja 1027 olivat aktiivisia vain muutaman päivän. Viime vuosisadalla aurinko oli sitä vastoin erittäin aktiivinen. Tämä aktiivisuuden väheneminen johtaa eräiden teorioiden mukaan ilmaston kylmenemiseen. Kuinka pitkä kylmä jakso on odotettavissa, on vain arvailujen varassa.

Cernistä on julkaistu tutkimustietoa kosmisen säteilyn tutkimuksista.

During a 4-week run in October–November 2006, a pilot experiment was performed
at the CERN Proton Synchrotron in preparation for the CLOUD1 experiment, whose
aim is to study the possible influence of cosmic rays on clouds.

http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/ ... -2009.html
Discussion paper

Conclusions
In summary, the exploratory measurements made with a pilot CLOUD experiment
at the CERN Proton Synchrotron have validated the basic concept of the experiment,
provided valuable technical input for the CLOUD design and instrumentation, and provided,
in some of the experiments, suggestive evidence for ion-induced nucleation or
ion recombination as sources of aerosol particles from trace sulphuric acid vapour
at typical atmospheric concentrations.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray ... ate_change

Pyörremyrskyjä on ollut vähemmän kuin pitkiin aikoihin. Onko pilviä ollut tänä vuonna niin paljon, että valtamerissä vedet ovat kylmenneet, eivätkä matalapaineet jaksa enää kehittyä pyörremyrskyiksi. Atlannilla viimeisin trooppinen myrsky oli ”Fred” syyskuun puolivälissä.

http://www.nhc.noaa.gov/

Trooppisia myrskyjä esiintyy parhaillaan Filippiineillä, mutta sielläkin menossa vasta Parma, eli 21. nimetty myrskyä.

http://www.hurricanezone.net/typhoons/w ... ories.html

Viimeisen sadan vuoden ajalta on tehty selvitys pyörremyrskyjen esiintymistä Atlantilla. Pahin pyörremyrskykausi näyttäisi jo nyt olevan ohi ja saattaa olla, ettei niitä enää tule tänä syksynä.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/o ... igure6.gif

2 Tuhatvuotinen jakso

Viimeisten 150 vuoden aikana tapahtunut ilmaston lämpeneminen voidaan selittää lämpenemisjaksolla, joka on Rooman vallan aikaisen ja keskiaikaisen lämpöjaksojen jälkeen seuraava lämpöjakso. Tämän teorian mukaan ilmasto lämpenee vielä 100-200 vuoden aikana noin 1-2 C. Auringon aktiivisuuden nykyinen vähäinen taso voi kylmentää ilmastoa väliaikaisesti, mutta ilmasto jatkaisi sitten taas lämpenemistä.

Turussa saksanpähkinä pensas tuottaa pähkinöitä.
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kasv ... 5249766934

Turun edustalla olevalla Hirvensalon saarella kasvaa Suomessa ainutlaatuinen harvinaisuus, saksanpähkinäpuu, joka tuottaa myös kymmenittäin saksanpähkinöitä. Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri Arno Kasvi sanoo sen olevan kasvitieteellinen sensaatio. "Suomessa ei ole missään saatu aikaisemmin saksanpähkinäpuusta satoa", Kasvi kertoo.
Saksanjalopähkinäpuita kasvaa Arno Kasvin mukaan nykyään jo Puolassa. Yleensä saksanpähkinäpuita kasvaa Välimeren saarilla. Tunnettu kasvitieteilijä Carl von Linne kirjoitti aikanaan löytäneensä niitä linnojen pihoilta Gotlannista ja Etelä-Ruotsista, mistä ne kuitenkin myöhemmin hävisivät ankarien talvien vuoksi ”Pienen jääkauden” aikana. On todennäköistä, että Ruotsissa tavatut saksanpähkinäpuut olivat kasvaneet hyvin 1000 vuotta sitten lämpimän jakson aikana ja linnanherrat olivat ilmeisesti tuottaneet niitä pihoilleen.

3 Valtamerien vaikutus

Valtamerien lämpötilat ovat saattaneet pudota, koska Atlantin valtameren myrskyjä on ollut erittäin vähän ja vain yksi ”Bill” on luokiteltu hurrikaaniksi. Mikäli pilviä on ollut merien päällä tavallista enemmän, on kylmeneminen voinut tapahtua.

Tyynellä merellä El Nino on tehnyt tuloaan jo pitkään, mutta se ei oikein tahdo päästä vauhtiin.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/a ... ts-web.pdf

El Nino on yleensä esiintynyt nimensä mukaisesti joulun tienoilla, joten se saattaa vielä nousta.
Perun rannikon vedet ovat kuitenkin yllättävän kylmiä tällä hetkellä.

www.ssec.wisc.edu/data/sst.html

4 Hiilidioksidin lämmittävä vaikutus

Ilmaston lämpenemisestä on esitetty uusi teoria, joka selittää lämpenemistä auringon aktiivisuuden muutoksilla, kuten kohdissa 1 ja 2 on esitetty.

http://www.icr.org/article/4156/

Man-made carbon dioxide is generally thought to produce global warming. However, in a recent article entitled "Does Carbon Dioxide Drive Global Warming?" I presented several major reasons why carbon dioxide is probably not the primary cause.1 But if carbon dioxide is not the cause, then what is? Evidence is accumulating that cosmic rays associated with fluctuations in the sun's electromagnetic field may be what drives global warming. A new theory called cosmoclimatology that proposes a natural mechanism for climate fluctuations has been developed by Henrik Svensmark,2 Head of the Center for Sun-Climate Research at the Danish National Space Center.

Agatha
Seuraa 
Viestejä90
Liittynyt1.7.2009

Tiedemiehetkin alkavat hyväksyä sen tosiasian, että 2000-luvulla ilmasto on viilenemässä.

http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparis ... 72073.html

Uutisesta lainattua.
Ilmastonlämpenemisuutisoinnin keskellä monelle saattaa tulla yllätyksenä, että maapallon keskilämpötila ei ole noussut yli kymmeneen vuoteen, kirjoittaa BBC. Maapallon kirjatun historian lämpimin vuosi on yhä 1998. Ilmaston lämpenemismallit eivät ole ennustaneet moista kehitystä. Lämpenemisen syynä pidetyt hiilidioksidipäästöt ovat olleet tällä vuosituhannella tasaisessa kasvussa. Western Washingtonin yliopiston professori Don Easterbrook on tarjonnut selitykseksi valtamerten lämpösykliä. Suurten merten lämpötila vaihtelee keskiarvon molemmin puolin noin 30 vuoden jaksoissa. Tärkein lämmönvaraaja on Tyyni valtameri. 80- ja 90-luvuilla se oli keskiarvoa lämpimämpi ja samoihin aikoihin ilmasto lämpeni. Kun meri ryhtyi jäähtymään, myös ilmaston lämpeneminen loppui. Ilmastoennustuksia tekevä brittiläinen Met Office kuitenkin huomauttaa, ettei ilmaston lämpeneminen ole koskaan ollut tasaista ja että väliin on mahtunut jäähtymiskausiakin. Viraston ennusteen mukaan lämpöennätys ylittyy taas vähintään kahdesti vuosien 2010 - 2015 aikana. Met Officen mukaan katse tulisikin kääntää tarpeeksi pitkän aikavälin tarkasteluun, jossa maapallon lämpötila on todistettavasti nousussa.

http://www.avaruus.fi/uutiset.html

Uutisesta: Tämän vuoden syyskuu oli Nasan mittausten mukaan lämpimin yli 120 vuoteen. Nasan Goddardin avaruustutkimusinstituutin ylläpitämä maailmanlaajuinen lämpötilan mittaussarja alkaa vuodesta 1880. Tämän vuoden syyskuu oli koko mittaushistorian lämpimin. Nykyiset lämpötilamittaukset perustuvat yli kuuden tuhannen maa-aseman tietoihin. Tuloksista lasketaan vertailuarvo, joka ilmaisee lämpötilaeron vuosien 1951–1980 keskiarvoon. Nyt mitattu syyskuun arvo koko maapallon lämpötilapoikkeamalle oli 0,86 astetta. Edellinen ennätys syyskuun lämpötilalle on 0,83 astetta vuodelta 2005.

Maapallon lämpötila on ollut nousussa viimeisten 150 vuoden aikana ja nousee hiukan edelleen. Olemme nyt sen uuden tuhatvuotisen jakson nousuvaiheessa. Syyskuu oli lämmin, mutta nyt lokakuu taas hyvin kylmä, joten suuret vaihtelut kuuluvat asiaan. Nyt meneillään oleva kylmeneminen johtuu auringon aktiivisuuden vähenemisestä. Emme kuitenkaan tiedä, kuinka pitkä tästä viileämmästä kaudesta tulee, mutta todennäköisesti sitten taas lämpeneminen jatkuu sadan-kahdensadan vuoden ajan. Lämpeneminen tuskin on enempää kuin 1-2 C, eikä sillä ole historian tietojen mukaan vaikutusta merien pintoihin.
Auringon aktiivisuus on ollut hyvin heikko nyt jo kolme vuotta ja avaruuden säteily on lisännyt pilviä ja siten jäähdyttänyt valtameriä. Valtamerien vesimassa on niin suunnaton, että kestää muutaman vuoden, ennen kuin lämpötilat muuttuvat.

Tällä hetkellä maailman merillä myrskykausi alkaa olla jo lopuillaan. Trooppinen myrsky Henri yritti Karibian merelle, mutta haihtui pois lokakuun alussa. Trooppinen myrsky Grace suuntasi kohti Irlantia, mutta kylmeni pois.

http://www.nhc.noaa.gov/

Tyynen meren länsiosassa Parma ja Melor ovat tehneet tuhojaan, mutta sielläkin myrskykausi alkaa olla ohi. Tällä hetkellä Neport niminen trooppinen myrsky on suuntaamassa pohjoiseen vaarattomille alueille.

http://www.hurricanezone.net/typhoons/w ... ories.html

Seuraava jännityksen kohde on El Nino, joka on ollut nousemassa. Jouluun mennessä tiedämme, miten sille käy.

Perjantaina (16.10.2009, TV 2) Pressiklubissa käsiteltiin lyhyesti ilmastouutisointia. Ruben Stiller kysyi, ”Kuka ratsastaa ilmastonmuutoksella?”
Medialla on mahtava voima, kun se ryhtyy ajamaan jotain asiaa. 70-luvulla ei saanut arvostella presidentti Kekkosta eikä Neuvostoliittoa. Suomessa ehdotettiin jopa lakia, joka olisi tehnyt Neuvostoliiton arvostelun rangaistavaksi.
80-luvulla mediamme vapautui ja 90-luvulla median voimakas tuki vei meidät EU:hun.
90-luvulla piti kaikkien uskoa kloorin haitallisuuteen. Eräs Greenpeacen edustaja esitti jopa, että kloorin käyttö kiellettäisiin kokonaan. Hyvänä asiana tästä kohusta saatiin puhtaammat jätevedet ym. Huvittavana yksityiskohtana ruskeat kahvisuodatinpaperit jäivät elämään.

Ruben Stiller kysyi, onko ilmastonmuutos nyt sellainen asia, johon pitää uskoa. Media tuntuu olevan yksimielisesti sitä mieltä, että hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.

Aamulehden nettipalvelujen päällikkö Seppo Roth totesi, että ilmaston muutoksen uutisointi on osa laajempaa salaliittomaista oppirakennelmaa.
Saa nähdä miten ilmastoihmiset suhtautuvat Seppo Roth’n lausahdukseen.

Minä odotan, että joku ehdottaa tosissaan lakia, jolla kiellettäisiin ilmaston muutoksen vähättelyn.

Tiedemaailmassa käydään parhaillaankin väittelyä siitä, mitkä tekijät muuttavat ilmastoamme. Auringon aktiivisuuden hiipumisen vaikutus saavuttaa yhä suurempaa kannatusta. Auringon pilkut ”loistavat” poissaolollaan ja talvi tekee tuloaan Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan jo lokakuussa.
Atlantilla on ollut toistaiseksi vain yksi pyörremyrsky ”Bill” tänä vuonna.
Meksikon länsipuolella pyörii nyt 7. myrsky ”Rick”. Se on jo 5. gategorian myrsky ja tuulten nopeudet yli 80 m/s.
Kaakkois-Aasiassa viimeisin hurrikaani on tällä hetkellä Lupit, jonka lopullista suuntaa ei vielä tiedetä. Melor ja Parma ovat hävinneet.

Suomen hallitus aikoo tosissaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä on hyvä asia, koska öljy, kivihiili ja maakaasu ovat kaikki sähkön lisäksi ulkomailta tuotuja. Suomi maksaa turhaan pitkän pennin energian tuonnista, vaikka voisimme hyvin päästä omavaraisiksi jo lyhyellä tähtäimellä. Bioenergialla ja aloittamalla 6. ydinvoimalaitoksen rakentamisen heti 5. laitoksen valmistuttua.
Tuulivoimaa kyllä rakennetaan paljon tulevina vuosina, mutta talvisina pakkaspäivinä, kun on aivan tyyntä ja pakkasta 30 C, täytyy tuulienergian puute korvata muista lähteistä. Mikäli Skandinaviassa ja Venäjällä vallitsee samanlainen säätyyppi, ei ostosähköä ehkä riitäkään korvaamaan puuttuvaa tuulisähköä.

http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politii ... 83645.html

Ilmastokeskustelu velloo ympäri maailmaa. Hiukan yllättävä oli Saudi Arabian vaatimus korvauksista, koska öljyn hinta ei ehkä nousekaan nopeasti ja kulutus saattaa jopa pudota.

http://www.tekniikkatalous.fi/energia/i ... 336316.ece

Auringon nykyinen hiljaiselo aiheuttaa huolta.

http://www.co2-raportti.fi/index.php?pa ... ws_id=1582

Heikki Nevanlinna vähättelee auringon vaikutusta, mutta toteaa, että

”Auringonpilkkujen esiintymisien nykyinen minimikausi on venynyt 1-2 vuotta aikaisempia jaksoja pitemmäksi. Auringossa on pilkkuja vain harvakseltaan ja muutenkin aurinko uinuu rauhallisena. Vastaavaa tilannetta saa hakea 1800-luvun lopulta. Muuttaako auringon nykyinen poikkeustila merkittävästi maapallon ilmastollisia oloja? Ei muuta, on tiedeyhteisön vastaus.”

Auringonpilkkujen esiintymistä on tutkittu siitä asti, kun kaukoputkilla voitiin seurata pilkkuja. Tankalaiset tiedemiehet julkaisivat jo 1990 luvun alussa asiasta tutkimuksen.

“Sunspots has been recorded through several hundreds of years which makes it possible to compare their variable frequency to climate variations to the extent that reliable climatological records exists. One of the most striking comparisons was published by E. Friis-Christensen og K. Lassen, DMI, in "Science" in 1991. Reliable sunspot data do not exist before 1750, but we have been able to derive epochs of minimum sunspot activity from auroral observations back to 1500 and combine them with the direct observations to a homogeneous series.”

http://www.tmgnow.com/repository/solar/lassen1.html

Useammassa kuvassa on esitetty jaksojen välisten aikojen suhdetta lämpötiloihin Erikoisesti kuvassa 7 on esitetty, että auringonpilkkujaksojen välisen ajan kasvaminen 12-13 vuoteen, pudottaa lämpötiloja 0,4-0,6 C.
Ennustaminen on tietysti vaikeaa, mutta muutamat seuraavat vuodet saattavat olla tavallista kylmempiä. Me suomalaisetkin olemme saaneet tästä esimakua, kun Lapissa terminen talvi alkoi jo lokakuussa. Atlantilla oli vain yksi hurrikaani tänä kesänä.
Avaruudesta tuleva säteily lienee lisänneet pilvisyyttä jo kolmen neljän vuoden ajan, mikä olisi jo riittävän pitkä aika merien lämpötilojen viilenemiselle.

Nevalinnan Cerniä vähättelevä lausunto myös kummastuttaa.
”Paljon polemiikkia on herättänyt väitteet ulkoavaruudesta tulevan kosmisen säteilyn ilmastovaikutuksista. Ajatusmalli esitettiin jo 1950-luvulla. Aika-ajoin eri tutkijat ovat uudelleen ottaneet ne mukaan ilmastollisena vaikuttajana. Tunnetuin heistä on tällä hetkellä tanskalainen astrofyysikko Henrik Svensmark.
Aurinko on mukana aurinkotuulen kautta siten, että aurinkotuulen magneettikenttä säätelee maapallon ilmakehään pääsevien kosmisten hiukkasten määrää. Kosmisella säteilyllä on ilmakehässä ionisoivia vaikutuksia, joilla voi olla pilvien muodostumiseen merkitystä ja sitä kautta ilmakehän lämpötilaoloihin. Toistaiseksi tulokset ovat olleet varsin laihoja eikä kosmisella säteilyllä ole voitu osoittaa olevan kiistatonta osuutta maapallon pilvisyyteen eikä ilmastonmuutoksiin. Aihetta tutkitaan CERN:in hiukkastutkimuskeskuksessa. Käynnissä on ns. CLOUD-hanke, jossa kuplakammiokokeilla jäljitellään kosmisen säteilyn vaikutuksia ilmakehässä ja pilviprosesseissa. Mukana tässä kansainvälisessä hankkeessa on myös Ilmatieteen laitos.”

”Mikä kumman tiedeyhteisö?”

USA:ssa 160 tiedemiestä (American Physical Society, APS), on juuri lähettänyt Senaatille kirjeen, missä varoitetaan ylikorostamasta hiilidioksidin vaikutusta.

http://wattsupwiththat.com/2009/11/02/1 ... -position/

Otteita kirjeestä:

You have recently received a letter from the American Association for the Advancement of Science (AAAS), purporting to convey a “consensus” of the scientific community that immediate and drastic action is needed to avert a climatic catastrophe. We do not seek to make the scientific arguments here (we did that in an earlier letter, sent a couple of months ago), but simply to note that the claim of consensus is fake, designed to stampede you into actions that will cripple our economy, and which you will regret for many years. There is no consensus, and even if there were, consensus is not the test of scientific validity. Theories that disagree with the facts are wrong, consensus or no
Greenhouse gas emissions, such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, accompany human industrial and agricultural activity. While substantial concern has been expressed that emissions may cause significant climate change, measured or reconstructed temperature records indicate that 20th 21st century changes are neither exceptional nor persistent, and the historical and geological records show many periods warmer than today. In addition, there is an extensive scientific literature that examines beneficial effects of increased levels of carbon dioxide for both plants and animals.
Studies of a variety of natural processes, including ocean cycles and solar variability, indicate that they can account for variations in the Earth’s climate on the time scale of decades and centuries. Current climate models appear insufficiently reliable to properly account for natural and anthropogenic contributions to past climate change, much less project future climate.
The APS supports an objective scientific effort to understand the effects of all processes – natural and human –on the Earth’s climate and the biosphere’s response to climate change, and promotes technological options for meeting challenges of future climate changes, regardless of cause.

Ilmaston tutkimusta tehdään nyt laajalla rintamalla ja eiköhän hiilidioksidinkin todellinen vaikutus ilmastoon saada selville seuraavan 10 vuoden aikana.

Meillä ei kuitenkaan ole paljoa aikaa jäljellä, kun energian hinta alkaa voimakkaasti nousta, öljy- ja kaasuvarojen vähetessä. Fossiilisilla polttoaineilla tehdään nykyisin yli 80% käyttämästämme energiasta. Elleivät tiedemiehet nopeasti löydä parempia tapoja tuottaa energiaa, joudumme vaikeaan tilanteeseen ja uusi lama ”kallis energia” koettelee maailmaa.
Tässä mielessä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on meidän kaikkien yhteinen etumme.

Viimeaikaiset tiedot tutkijoiden välisestä tietojenvaihdosta ovat paljastaneet, että tiedottaminen ilmastonmuutoksesta ja sen syistä on ollut harhaanjohtavaa. ”Ilmastonmuutosta” on yritetty edistää uhkakuvilla, jotka ovat olleet valtavasti liioiteltuja. ”Maapallon lämpötila nousee useilla asteilla, merien pinnat nousevat jopa 6 m” jne.

Nyt voivat selvät tosiasiat jäädä skandaalin ”jalkoihin”.

1 Lämpötilojen nousu viimeisten 150 vuoden aikana lähes asteella
2 Auringon aktiivisuuden tilapäinen putoaminen
3 Fossiilisten polttoaineiden säästämisen tärkeys

1 Lämpötilan nousu
Maapallon lämpötila on ollut tasaisessa nousussa jo 150 vuoden ajan. Onko nyt tulossa uusi lämmin jakso ”Roman warm periodin ja Grönlannin asuttamisen” jälkeen. Tämän teorian mukaan lämpötila nousisi seuraavan sadan vuoden aikana noin 1-2C, alkaakseen sitten taas pudota. Mikä on aiheuttanut nämä noin 1000 vuoden jaksot viimeisten 3000 vuoden aikana. Syinä saattavat olla auringon aktiivisuuden jaksollisuus tai maapallon kallistuksen pieni huojunta.
Valtamerien pinnat eivät ole muuttuneet viimeisten 3000 vuoden aikana ja ne tuskin muuttuvat oleellisesti tämänkään lämpöjakson aikana.

2 Auringon aktiivisuuden putoaminen
Aurinko oli viime vuosisadan lopulla hyvin aktiivinen, mutta nyt aktiivisuudesta kertovat auringonpilkut näyttävät lähes hävinneen. Toistaiseksi tämä ei näytä aiheuttaneen selviä muutoksia ilmastoomme, ellei niihin lasketa viimeisten talvien kylmenemistä (muualla paitsi Skandinaviassa) ja tämän vuotuisten Atlantin pyörremyrskyjen selvää vähenemistä. Auringon pilkkuja on ollut huomattavan vähän vasta noin kolmen vuoden ajan. Valtamerien vesien jäähtymiseen ei riitä yksi eikä kaksi viileää vuotta. Mikäli auringonpilkut pysyvät edelleen poissa, voi muutaman vuoden perästä olla huomattavan kylmää.

3 Fossiilisten polttoaineiden säästämisen tärkeys

On erittäin tärkeää, että fossiilisten polttoaineiden, lähinnä öljyn ja kaasun käyttöä vähennetään. Varsinkin öljyn helposti hyödynnettävät varannot pienenevät kiihtyvää vauhtia ja öljyn hinnan raju nousu seuraavina vuosina, saattaa käynnistää uuden maailmanlaajuisen laman.
Kivihiiltä riittänee niin pitkäksi aikaa, että tiedemiehet ehtivät kehittää parempia tapoja tuottaa energiaa. Tuuli, aurinko, bioenergia ym. eivät riitä kattamaan maailman lisääntyvää energian tarvetta.
Viime vuosina toteutettu päästökauppa on vähentänyt maamme öljynkulutusta, mutta se on myös lihottanut energiayhtiötä. Toivottavasti Kööpenhaminassa löydetään hyviä uusia tapoja öljyn kulutuksen pienentämiseksi.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat