Seuraa 
Viestejä495

Veneellä ajellessa tein seuraavanlaisen havainnon:

Muskeliveneen aikaansaama suuri aalto etenee nopeammin kuin pienen perämoottoriveneen aiheuttama pieni aalto. Kun muskelivene kulkee kapeikossa hiljaa (jota sääntöä vain harva veneilijä noudattaa) tällöin muskelivene ei plaanaa vaan niinkuin kyntää vettä aiheuttaen voimakkaan ja korkean aallon. Havaintoni mukaan aalto jonka korkeus on suuri ei kumminkaan etene nopeammin kuin vastaavan pituinen matala aalto vaan aallon korkeus pyrkii hidastamaan aallon etenemisnopeutta.

Toinen havainto on kun aivan peilityynellä järvellä kaukana kilometrien päässä kulkeneen veneen (pieni perämoottorivene) aalto saavuttaa havaitsijan ja aallon korkeus lähes kadonnut on tällöin aallon etenemisnopeus suuri. Ilmiön huomaa auringonvalon heijasteena jossa aaltorintama etenee ällistyttävän suurella nopeudella.

Tekemäni muskelivene vs. pieni perämoottorivene-havainnot sovellettuna tieteeseen todistaa olettamuksen valon nopeuden vakioisuudesta virheelliseksi. Valon nopeus onkin riippuvainen valon aallon pituudesta ja amplitudista. Toki asia on todettu jo ajat sitten. Kuitenkin on tehtyjen havaintojen virheellinen tulkinta johtanut alkupamaus ja universumin laajenemisteoriaan jonka kylkiäisenä on ilmestynyt vallan ihmeellisiä teorioita pimeästä aineesta ja energiasta aina mustiin aukkoihin ym.

Onkin jo korkea aika selkeyttää kansalaisille luotua kuvaa maailmankaikkeudesta siivoamalla tieteestä sinne vuosisatojen saatossa kertynyt roina.

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

Sivut

Kommentit (56)

Tämä hypoteesihan on äärettömän helppo testata maanpäällä. Sen kun ampuu eri aallonpituuksisia fotoneja havaintolaitteeseen ja mittaa saapumisaikojen eroja.

Nyt äkkiä tekemään kokeita, parahin Maatiaisukko, saat sen suomen neljännen Nobelin kauan aikaa ennen Utelea, Savoria ja läjää muita yrittäjiä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Hubsu

Tämä hypoteesihan on äärettömän helppo testata maanpäällä. Sen kun ampuu eri aallonpituuksisia fotoneja havaintolaitteeseen ja mittaa saapumisaikojen eroja.Itse asiassa ei ole.

Vain aalto (informaatio) siirtyy eteenpäin, eivät itse fotonit. Aivan sama kuin yrittäisit määrittää veneeseen törmäävän vesimolekyylin kulkemista rantaan ja siihen kuluvaa aikaa. Ko. törmännyt vesimolekyyli ei kulje rantaan, vaan vain syntynyt informaatio aaltoliikkeenä.

Joka ainoa molekyyli, joista havaintolaite koostuu, emittoi ja absorboi joka hetki miljardeja fotoneja. Niin tekevät myös ilmamolekyylit havaintolaitteen ympärillä.

Kun "ampuisit" fotonin havaintolaitteeseen, "ammuttu" fotoni irtoaisi "pyssyn" jostakin yhdestä molekyylistä törmäten välittömästi pyssyä ympäröivän ilmamolekyylin yhteen fotoniin, joka pysäyttäisi alkuperäisen "ammutun" fotonin ja saisi saman liike-energian kuin alkuperäinen fotoni. Törmäyksen voimasta liikkeelle lähtenyt fotoni törmäisi edelleen seuraavaan fotoniin, pysähtyisi ja luovuttaisi liike-energiansa ja niin edelleen. Ketjureaktio eteneisi ilmamolekyyleissä "valon nopeudella" saavuttaen lopulta havaintolaitteen ensimmäisen molekyylin, johon se törmäisi.

Mikäli havaintolaitteen jokin molekyyli absorboisi saapuneen fotonin, molekyylin lämpötila nousisi yhdellä fotonilla! Mikäli fotonin informaatio heijastuisikin poispäin molekyylistä vaikkapa ihmissilmään, havaintolaitteen molekyyli "näkyisi" silmään, eikä molekyylin lämpötila nousisi.

On järkevää olettaa, että "sähkömagneettisen säteilyn" informaation siirtymisnopeus saattaa vaihdella.

Mutta sen todistaminen on toinen juttu!

Heksu
Seuraa 
Viestejä5463
maalaisukko
Muskeliveneen aikaansaama suuri aalto etenee nopeammin kuin pienen perämoottoriveneen aiheuttama pieni aalto. Kun muskelivene kulkee kapeikossa hiljaa (jota sääntöä vain harva veneilijä noudattaa) tällöin muskelivene ei plaanaa vaan niinkuin kyntää vettä aiheuttaen voimakkaan ja korkean aallon. Havaintoni mukaan aalto jonka korkeus on suuri ei kumminkaan etene nopeammin kuin vastaavan pituinen matala aalto vaan aallon korkeus pyrkii hidastamaan aallon etenemisnopeutta.

Toinen havainto on kun aivan peilityynellä järvellä kaukana kilometrien päässä kulkeneen veneen (pieni perämoottorivene) aalto saavuttaa havaitsijan ja aallon korkeus lähes kadonnut on tällöin aallon etenemisnopeus suuri. Ilmiön huomaa auringonvalon heijasteena jossa aaltorintama etenee ällistyttävän suurella nopeudella.
Havainto on täsmälleen oikea, ja ilmentää huomattavaa tarkkaavaisuutta! Siitä propsit! Havainnosta tehty päätelmä sensijaan on virheellinen, valossa kysymys ei ole pinta-aallosta vaan sähkömagneettisen kentän värähtelystä.

Vedenpinnan aallot käyttäytyvät todellakin siten, että pinta-aallon nopeus riippuu aallonpituudesta siten, että kuta pidempi aalto, sitä nopeammin se etenee. Tämä näkyy erityisen hyvin esimerkiksi ison laivan kannelta: laivan keulasta näyttää lähtevän useita eri aallonpituudella olevia aaltoja eri kulmassa, siten että kuta lyhyempi aalto, sitä terävämmän kulman se muodostaa veneen rungon kanssa. On myös helposti havaittavissa, että on olemassa tietty aallonpituus, jossa aallon nopeus on sama kuin laivan nopeus; tällöin ko. aalto näyttää etenevän samalla nopeudella kuin laivakin ja aalto muodostaa 90 asteen kulman etenemissuunnan kanssa.

Aaltoja voi muodostaa myös esimerkiksi vetämällä keppiä, sormea tjs. veden pinnassa ja on helppo havaita että hyvin lyhyet aallot liikkuvat sangen hitaasti verrattuna pidempiin. Käsittääkseni samasta syystä tsunamit etenevät avomerellä helposti yli 1000 kilometriä tunnissa, tosin niissä ilmeisesti myös veden syvyys vaikuttaa.

Kaukaa järvenselältä saapunut veneen aalto etenee nopeasti, koska sillä on hyvin pitkä aallonpituus ja hitaammin etenevät lyhyemmän aallonpituuden aallot eivät ole vielä saavuttaneet havaitsijaa tai ovat jo ehtineet matkalla vaimentua olemattomiin.

tulihevonen
Itse asiassa ei ole.

Kun "ampuisit" fotonin havaintolaitteeseen, "ammuttu" fotoni irtoaisi "pyssyn" jostakin yhdestä molekyylistä törmäten välittömästi pyssyä ympäröivän ilmamolekyylin yhteen fotoniin, joka pysäyttäisi alkuperäisen "ammutun" fotonin ja saisi saman liike-energian kuin alkuperäinen fotoni.
Miksei koetta voisi tehdä tyhjiössä, jossa mitataan fotonin kulkemaa aikaa pyssyn ja havaintolaitteiden välillä? Tilastollisin menetelmin voidaan poistaa kaikki mahdolliset absortoitumis/emittoitumis-aikavirheet joita aiheutuu fotonien "virheellisistä" kanssakäymisistä mittalaitteen ja pyssyn välillä. Näin saataisiin testattua Maalaisukkelin hypoteesi helposti.

..vai eikö?

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495
Hubsu
Tämä hypoteesihan on äärettömän helppo testata maanpäällä. Sen kun ampuu eri aallonpituuksisia fotoneja havaintolaitteeseen ja mittaa saapumisaikojen eroja.

Mitä!. Valo nykyään fotoneita????
Olihan valo kaksisataa vuotta sähkömagneettista säteilyä. No. Ei se mitään. Mennään sitten seuraavat kaksisataa vuotta fotoneila.

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

Maalaisjärki
Seuraa 
Viestejä1309
mensaani
Maalaisjärki
Kai tulit ajatelleeksi että kyseessä on kuitenkin kaksi eri asiaa.. Valo ja vesi..

Aallosta kyse molemmissaMikroaalto = aalto jalkapallostadionin katsomossa ?

Kuten sanottua, kaksi eri asiaa. Ainoa yhtäläisyys on sana, jolla asiaa kuvataan.

Savor, Olkoon sielusi kevyt kuin mielesi tuote.
- Maalaisjärki

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495

Lieneekö teoria alkupamauksesta ja universumin laajentumisesta pelkästään hätäratkaisu. Vaihtoehtona on maailmankaikkeus joka on ollut aina olemassa ja tulee aina olemaan. Ikuisesti. Ei ole mistään alkanut eikä mihinkään päädy. Valitettavasti sellaista maailmankaikkeutta ei voida selittää tieteessä eikä filosofiassa.

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495

On se vaan kumma kun keskustelu valosta, sen olemuksesta yhä vaan velloo valtoimenaan. Eikö noin yksinkertaista asiaa ymmärretä. Lieneekö syynä kirjojen lukeminen. Ei nyt luulis vähäisestä lukemisesta olevan haittaa ainakaan kovin paljon. Luenhan minäkin jos ei muuta niin ainakin tämän voorumin kirjoituksia. Toista se on jos liikaa lukee. Siinä menee lukijalta oma ajattelukyky ja tuloksena on aivokuollut joka ei pysty enää minkäänlaiseen ihmiselle ominaiseen itsenäiseen luovuuteen.

Yritän nyt oikein yksinkertaisen esimerkin avulla selittää kansalaisille mitä valo on ja miten se liikkuu paikasta toiseen:

-Kun vedessä etenevä aalto ajanmittaan heikkenee kadoten lopulta olemattomiin niin mitä jää jäljelle? No. Tietenkin vesi.

-Kun avaruuden aineettomassa tilassa etenevä valo ajanmittaan heikkenee kadoten lopulta olemattomiin niin mitä jää jäljelle? No. Tietenkin painovoima.

Jos oikein tarkkoja ollaan niin eihän valoa ole edes olemassa. Maailmankaikkeus kun on täysin pimeä. Ihmisellä oleva näköaisti on evoluution saatossa sopeutunut tietylle aineessa ilmenevälle lämpövärähtelyn taajuusalueelle jota aivot tulkitsevat valoksi. Myös erilaisia värejä lämpövärähtelystä havaitaan.

Onkin jo aika lopettaa spekulointi valosta ja keskittyä muihin yksinkertaisiin asioihin jotka odottavat ratkaisua. Esimerkiksi: Mikä on paikka jossa universumimme sijaitsee. Kellään ehdotuksia?

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
maalaisukko

Esimerkiksi: Mikä on paikka jossa universumimme sijaitsee. Kellään ehdotuksia?
Minun navassani?

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495

No niin. Tulihan muutama ehdotus.
-S.Pietikaisen navassa-teoriaan en oikein usko. Lienee kirjatietoa tai äärimmäistä itserakkautta.
-Tanskassa. Hm. Perustuuko havaintoon. Kapakka tai mikä?

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat