Seuraa 
Viestejä45973

Missä yksikössä PI-kaaviossa ilmoitetaan venttiilin nimellissuuruus?

  • ylös 1
  • alas 2

Kommentit (16)

Diam
Seuraa 
Viestejä4480

Std antaa mahdollisuuden merkitä piirit laitteen ja tominnon tarkkuudella. Näin tarkka merkintä kuitenkin usein vain sotkee piirustusta ja sen takia piiri useimmiten piiri merkitään yhdellä ympyrällä, jonka sisään kirjoitetaan piirin toiminta. SFS 4103-5098. Suunnitelmissa ja laite-erittelyssä ovat toiminto, koodi, DN 50, PN 40, AiSi 316, VC32 jne.

Kohtalon päivät käsillä. Teini pukeutuneena mustaan kamalaan kuolemanpukuun jo pidemmän aikaa. Järkyttävää nuori ihminen jatkuvasti mustissaan, Tekee Putumin peikon näköiseksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Elma
Missä yksikössä PI-kaaviossa ilmoitetaan venttiilin nimellissuuruus?

Jos ollaan suomessa (EU-alueella) niin venttiilien laippamitoitus (eli nimellissuuruus putken halkaisijalle...) TÄYTYY tehdä standardin EN 1092-1 mukaan.

(Kyseinen standardi määrittää myös paineluokat)

SFS-standardien käyttö on vanhaa ja virheellistä.

Eiköhän se ole sopimuskysymys, että mitä standardia käytetään. Esim. saksalainen DIN lienee yleinen standardi
Valitettavasti näin tehdään vaikka EN-standardi on se mitä pitäisi käyttää.

EDIT: Niin...ja yksikkö on luonnollisesti mm.

Diam
Seuraa 
Viestejä4480

Siis std:t ovat VAIN SUOSITUKSIA, mitään lainvoimaa niillä ei ole. Suosittelen millimetrejä ja piirtämään kappaleen.

Kohtalon päivät käsillä. Teini pukeutuneena mustaan kamalaan kuolemanpukuun jo pidemmän aikaa. Järkyttävää nuori ihminen jatkuvasti mustissaan, Tekee Putumin peikon näköiseksi.

Diam
Siis std:t ovat VAIN SUOSITUKSIA, mitään lainvoimaa niillä ei ole. Suosittelen millimetrejä ja piirtämään kappaleen.

Periaatteessa ne ovatkin suosituksia mutta jos kyse on painelaitteesta niin standardi on käytännössä myös laki.

Diam
Seuraa 
Viestejä4480

Paineastia-asetus lienee vanhentunut EU aikana. Miten lie, kun std oli 1980 luvulta:

Euroopan unionin (EU) sisämarkkinoiden periaatteiden mukaisesti paineastiat saavat liikkua vapaasti koko markkina-alueella, jos niiden vaatimustenmukaisuus on osoitettu direktiivien mukaisesti. Keskeinen paineastioita koskeva direktiivi on painelaitedirektiivi. Tuotteen vapaata liikkumista ei voida estää pakollisilla rajatarkastuksilla tai muilla pakollisilla markkinoilletuloa edeltävillä tarkastuksilla. Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta on valvottava pääasiassa muilla keinoin, esimerkiksi markkinavalvonnalla. Markkinavalvonnan järjestäminen on jokaisen jäsenvaltion velvollisuus EU:ssa.

Painelaitedirektiivin tarkoituksena on varmistaa painelaitteen suunnittelu, valmistus, tarkastus ja tarvittaessa varustaminen ja asennus siten, että painelaitteen turvallisuus on taattu, jos painelaite on otettu käyttöön valmistajan ohjeiden mukaisesti tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa.

Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi tapahtuu laitevalmistajan omin toimenpitein ja tarvittaessa riippumattoman tarkastuslaitoksen avustuksella. Laitevalmistaja ilmoittaa niin sanotulla vaatimustenmukaisuusvakuutuksella tuotteensa olevan olennaisten vaatimusten mukainen ja kiinnittää tästä osoitukseksi tuotteeseen CE-merkinnän.

Painelaitedirektiivi annettiin vuonna 1997. Sitä on sovellettava jäsenvaltioissa 29 päivästä marraskuuta 1999. Siirtymäkaudella eli 29 päivään toukokuuta 2002 voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa myös aikaisempia säännöksiä. Direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat kansalliset säännökset on annettava viimeistään 29 päivänä toukokuuta 1999.

Painelaitedirektiivi korvaa paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/767/ETY 22 artiklan, joka ei ole toiminut tyydyttävällä tavalla. Yksinkertaisia painesäiliöitä koskevan direktiivin mahdollinen sisällyttäminen painelaitedirektiivin soveltamisalaan tarkistetaan viimeistään kolme vuotta painelaitedirektiivin voimaantulon jälkeen.

Kuljetettavat painelaitteet jätettiin painelaitedirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle

Kohtalon päivät käsillä. Teini pukeutuneena mustaan kamalaan kuolemanpukuun jo pidemmän aikaa. Järkyttävää nuori ihminen jatkuvasti mustissaan, Tekee Putumin peikon näköiseksi.

Älä kerro asioista joista et tiedä äläkä lainaa tekstejä ennen kuin otat selvää asioista.

Periaatteessa ne ovatkin suosituksia mutta jos kyse on painelaitteesta niin standardi on käytännössä myös laki.Tämä pitää edelleen paikkansa.

Keskeinen paineastioita koskeva direktiivi on painelaitedirektiivi.

On tuo kehittynyt siitä SFS standardista

Niin...enhän muuta ole väittänytkään.

Direktiivi on edelleen laki kun puhutaan niistä painelaitteista joiden valmistusta direktiivi säätelee.

Osaa laitteista (hyvin pientä osaa...) saa valmistaa kuka tahansa joten myös mitoitus saa olla mitä tahansa. Luvanvaraiset laitteet on asia erikseen.

Alkuperäinen kysymys oli: : Missä yksikössä PI-kaaviossa ilmoitetaan venttiilin nimellissuuruus?”.

Ei PI-kaaviossa ilmoiteta nimellissuuruutta. Venttiilin nimellissuuruustermiä ei ole edes määritelty – eli se voi viitatata liitäntätapaan tai Cv-arvoon.

PI-kaaviossa esitetään monia asioita, yleensä mm. putkiluokka merkitään putken kohdalle ja liitäntätapa putkivarusteen osalle. Eli laippaliitokset olisi hyvä esittää. Useinkaan prosessisuunnittelija ei tee päätöstä, minkälainen laite kohteeseen valitaan. Eli prosessisuunnittelua tehtäessä ei voi tietää, tuleeko sinne laippoja tai hitsiliitoksia tai suppareita. PI-kaaviossa ei oteta kantaa myöskään säätöventtiilin CV-arvolle.

Monta venttiiliin liityvää tietoa ei esitetä PI-kaaviossa, ne tiedot on eritelty venttiililuettelossa. Säätöventtiileihin liittyvät asiat on esitetty instrumenttiluettelossa.

Se, mitä esitetään PI.kaaviossa, riippuu tehdasstandardista, elikkä firman peritystä käytännöstä.

Eli kun suunnittelija tekee homman johonkin tehtaaseen, hän käyttää tehdasstandardia, eli sitä tapaa on aina tehty.

Olen joskus tehnyt projekteja suomalaiselle öljy-yhtiölle. Siellä öljyputket suunniteltiin ja merkattiin ANSI:lla, vesiputket DIN:illä. Erääseen vielä toiminnassa olevaan paperitehtaaseen suunnittelin jonkin säätöventtiilin ja kysyin, mikä positionumero tulee. Sanoivat, että jos kohde pitää määritellä, niin pane koordinaatit pilarivälien perusteella. En kuitenkaan aliarvioi tämän tehtaan insinöörien ammattitaitoa. Valmistumiseni jälkeen toimin samalla alalla ja vetelin uusia putkia tehdassaliin. Kun kysyivät minulta, että minkä paineluokan putkea, niin jouduin paljon vöistelemään, ettei tulisi esille, että minulla ei ollut hajuakaan paineluokista.

Eli prosessisuunnittelija tietää, mitä putkessa virtaa ja kuinka paljon ja missä paineessa ja lämpötilassa. Näillä tiedoilla putkistosuunnittelija määrittää putkimateriaalin ja paksuuden. Monesti tässä kohden käy informaatiokatkos..Tätä putkistosuunnittelijan tietoa ei siirretä PI-kaavioon. Jokin aika sitten suunnittelin johonkin maahan höyrykattilan, johon varoventtiilit tulivat Saksasta. En ollut merkannut yhteiden kokoa, koska suunnitteluvaiheessa niitä ei tiedä. Saksalaiset lähettivät saitille venttiilit, joiden tuloyhde oli putken DN-koko, ja vielä niin ohuella seinämäpaksuudella, ettei olisi kestänyt.

Eli vastauksena alkuperäiseen kysymykseen: PI-kaavioon merkataan venttiilin positionumero, asiakkaan haluamalla tavalla. Venttiilin tiedot esitetään venttiili- tai instrumenttiluettelossa.

Yksi asia, minkä prosessisuunnittelijan kannattaa muistaa:
Säätöventtiili tulee instrumenttiluetteloon. Sulkuventtiili, vaikkapa olisi toimilaitekäyttöinen, tulee toimilaiteluetteloon. PI-kaaviossa niiden
molempien merkinnässä saattaa olla se vaakaviiva keskellä.

Diam
Seuraa 
Viestejä4480

Yleisimmin käytetty CAD-ohjelma on AutoCAD; muita ovat mm. CADS, Generic CAD, AutoSketch sekä Microsoft Visio 2000 Technical Edition.
Nopein cad on Visualcad tai Generic Cad.
http://www.tekniikkatalous.fi/kemia/article23929.ece
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 51334.aspx
Aikojen alussa oli yksinkertainen ABC Flowcharter.
http://www.yourdictionary.com/images/co ... CGFLOW.GIF

Kohtalon päivät käsillä. Teini pukeutuneena mustaan kamalaan kuolemanpukuun jo pidemmän aikaa. Järkyttävää nuori ihminen jatkuvasti mustissaan, Tekee Putumin peikon näköiseksi.

Diam
Seuraa 
Viestejä4480

Olin unohtaa. Missä ne symbolikirjastot ovat.

Kohtalon päivät käsillä. Teini pukeutuneena mustaan kamalaan kuolemanpukuun jo pidemmän aikaa. Järkyttävää nuori ihminen jatkuvasti mustissaan, Tekee Putumin peikon näköiseksi.

Diam
Seuraa 
Viestejä4480
Volitans
Tietokoneavusteisistehan nuo nykyään tehdään.

http://www.progman.fi/
Käyttääkö täällä joku Magicadiä kaavioiden laadintaan, niin voisi kertoa kokemuksiaan.

Kohtalon päivät käsillä. Teini pukeutuneena mustaan kamalaan kuolemanpukuun jo pidemmän aikaa. Järkyttävää nuori ihminen jatkuvasti mustissaan, Tekee Putumin peikon näköiseksi.

TPa
Alkuperäinen kysymys oli: : Missä yksikössä PI-kaaviossa ilmoitetaan venttiilin nimellissuuruus?”.

Ei PI-kaaviossa ilmoiteta nimellissuuruutta. Venttiilin nimellissuuruustermiä ei ole edes määritelty – eli se voi viitatata liitäntätapaan tai Cv-arvoon.

PI-kaaviossa esitetään monia asioita, yleensä mm. putkiluokka merkitään putken kohdalle ja liitäntätapa putkivarusteen osalle. Eli laippaliitokset olisi hyvä esittää. Useinkaan prosessisuunnittelija ei tee päätöstä, minkälainen laite kohteeseen valitaan. Eli prosessisuunnittelua tehtäessä ei voi tietää, tuleeko sinne laippoja tai hitsiliitoksia tai suppareita. PI-kaaviossa ei oteta kantaa myöskään säätöventtiilin CV-arvolle.

Monta venttiiliin liityvää tietoa ei esitetä PI-kaaviossa, ne tiedot on eritelty venttiililuettelossa. Säätöventtiileihin liittyvät asiat on esitetty instrumenttiluettelossa.

Se, mitä esitetään PI.kaaviossa, riippuu tehdasstandardista, elikkä firman peritystä käytännöstä.

Eli kun suunnittelija tekee homman johonkin tehtaaseen, hän käyttää tehdasstandardia, eli sitä tapaa on aina tehty.

Olen joskus tehnyt projekteja suomalaiselle öljy-yhtiölle. Siellä öljyputket suunniteltiin ja merkattiin ANSI:lla, vesiputket DIN:illä. Erääseen vielä toiminnassa olevaan paperitehtaaseen suunnittelin jonkin säätöventtiilin ja kysyin, mikä positionumero tulee. Sanoivat, että jos kohde pitää määritellä, niin pane koordinaatit pilarivälien perusteella. En kuitenkaan aliarvioi tämän tehtaan insinöörien ammattitaitoa. Valmistumiseni jälkeen toimin samalla alalla ja vetelin uusia putkia tehdassaliin. Kun kysyivät minulta, että minkä paineluokan putkea, niin jouduin paljon vöistelemään, ettei tulisi esille, että minulla ei ollut hajuakaan paineluokista.

Eli prosessisuunnittelija tietää, mitä putkessa virtaa ja kuinka paljon ja missä paineessa ja lämpötilassa. Näillä tiedoilla putkistosuunnittelija määrittää putkimateriaalin ja paksuuden. Monesti tässä kohden käy informaatiokatkos..Tätä putkistosuunnittelijan tietoa ei siirretä PI-kaavioon. Jokin aika sitten suunnittelin johonkin maahan höyrykattilan, johon varoventtiilit tulivat Saksasta. En ollut merkannut yhteiden kokoa, koska suunnitteluvaiheessa niitä ei tiedä. Saksalaiset lähettivät saitille venttiilit, joiden tuloyhde oli putken DN-koko, ja vielä niin ohuella seinämäpaksuudella, ettei olisi kestänyt.

Eli vastauksena alkuperäiseen kysymykseen: PI-kaavioon merkataan venttiilin positionumero, asiakkaan haluamalla tavalla. Venttiilin tiedot esitetään venttiili- tai instrumenttiluettelossa.

Yksi asia, minkä prosessisuunnittelijan kannattaa muistaa:
Säätöventtiili tulee instrumenttiluetteloon. Sulkuventtiili, vaikkapa olisi toimilaitekäyttöinen, tulee toimilaiteluetteloon. PI-kaaviossa niiden
molempien merkinnässä saattaa olla se vaakaviiva keskellä.


Totta... ...kyseessä oli tosiaan PI-kaavio (jossa ei todellakaan merkitä kokoja vaan toiminto...) eikä valmistuskuvat (joissa taas toimintoa ei merkitä vaan koko..) ...hävettää..

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat