Seuraa 
Viestejä45973

Mielestäni meidän tulisi luoda kansalaisadressi selvittämään onko Lissabonin sopimus Suomen perustuslain mukainen.

Ikävä totuus on se, ettei meillä ole varsinaista perustuslakituomioistuista, vaan oikeuden toteutumista valvoo perustuslakivaliokunta - poliittinen elin. Mutta miten ihmeessä kansalaiset voidat selvittää, että ovatko perustuslakivaliokunnan jäsenet lukeneet ymmärrettävästi tuota 3000 sivuista Lissabonin sopimusta?

Matti Vanhasen nimi löytyy kyllä paperista, mutta ei hän kuten ei kukaan kansanedustaja ole lukenut sopimuspapereita. Edes meidän juristi-presidenttiämme ei tämä asia kiinnostanut!

Mitä me tavalliset kansalaiset voimme tehdä asian eteen? Voimmeko me vaatia että perustuslakivaliokunta käy tarkkaan sopimuspaperit läpi ja tarkistaa että kaikki on Suomen perustuslain mukaista, sillä muutenhan oltaisiin muuttamassa itse perustuslakia josta on äänestettävä erikseen!

Perustuslain mukaan Suomessa korkeinta valtaa käyttää eduskunta, mutta Lissabonin sopimus mahdollistaa eduskunnan ylittäviä päätöksiä! Tämä on Suomen nykyisen perustuslain vastaista!

Mediaa kiinnostaa jotkin helvetin lautakasat, mutta meneillään olevasta petoksesta ei kirjoiteta yhtään! Eivätkö toimittajat voi tehdä juttua siittä miten nopeasti perustuslakivaliokunta "tarkasti" sopimuksen ja kuinka moni puoltanut kansanedustaja oli edes vilkaissut tuota 3000 sivuista teosta, joka on täynnä viittauksia muihin säädöksiin ja lakeihin.

[size=200:2i4s8289]Kimmo Sasi[/size:2i4s8289] [size=150:2i4s8289]on perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja! Repikää nyt helvetissä se mies kameroiden eteen tentattavaksi Lissabonin sopimuksen sisällöstä ja koko sen sisällön suhteesta Suomen perustuslakiin![/size:2i4s8289]

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (6)

Mielestäni meidän tulisi luoda kansalaisadressi selvittämään onko Lissabonin sopimus Suomen perustuslain mukainen.

Ikävä totuus on se, ettei meillä ole varsinaista perustuslakituomioistuista, vaan oikeuden toteutumista valvoo perustuslakivaliokunta - poliittinen elin. Mutta miten ihmeessä kansalaiset voidat selvittää, että ovatko perustuslakivaliokunnan jäsenet lukeneet ymmärrettävästi tuota 3000 sivuista Lissabonin sopimusta?

Matti Vanhasen nimi löytyy kyllä paperista, mutta ei hän kuten ei kukaan kansanedustaja ole lukenut sopimuspapereita. Edes meidän juristi-presidenttiämme ei tämä asia kiinnostanut!

Mitä me tavalliset kansalaiset voimme tehdä asian eteen? Voimmeko me vaatia että perustuslakivaliokunta käy tarkkaan sopimuspaperit läpi ja tarkistaa että kaikki on Suomen perustuslain mukaista, sillä muutenhan oltaisiin muuttamassa itse perustuslakia josta on äänestettävä erikseen!

Perustuslain mukaan Suomessa korkeinta valtaa käyttää eduskunta, mutta Lissabonin sopimus mahdollistaa eduskunnan ylittäviä päätöksiä! Tämä on Suomen nykyisen perustuslain vastaista!

Mediaa kiinnostaa jotkin helvetin lautakasat, mutta meneillään olevasta petoksesta ei kirjoiteta yhtään! Eivätkö toimittajat voi tehdä juttua siittä miten nopeasti perustuslakivaliokunta "tarkasti" sopimuksen ja kuinka moni puoltanut kansanedustaja oli edes vilkaissut tuota 3000 sivuista teosta, joka on täynnä viittauksia muihin säädöksiin ja lakeihin.

[size=200:2i4s8289]Kimmo Sasi[/size:2i4s8289] [size=150:2i4s8289]on perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja! Repikää nyt helvetissä se mies kameroiden eteen tentattavaksi Lissabonin sopimuksen sisällöstä ja koko sen sisällön suhteesta Suomen perustuslakiin![/size:2i4s8289]

half-life
Repikää nyt helvetissä se mies kameroiden eteen tentattavaksi Lissabonin sopimuksen sisällöstä ja koko sen sisällön suhteesta Suomen perustuslakiin!

En usko että päättäjiä sen kummemmin kiinnostaa. Lissabonin sopimus on niin ihana asia, että kansan ei siitä tarvitse tietää. Itsemääräämisoikeutta voi hitaasti siirtää ulkomaille, koska eliitti tietää ja uskoo sen olevan Suomelle hyväksi.

Tätä on edustuksellinen demokratia. Kansa saa mieleisensä päättäjät. En osaa odottaa mitään merkittävää vastarintaa nykyistä kehitystä vastaan, koska eivät päättäjät sen kummemmin kuin kansakaan näe nykyisessä EU-kehityksessä mitään vastustettavaa.

Niin sanottujen sortokausien aikana 1800- ja 1900-lukujen taitteessa poliittinen ilmapiiri taas oli hyvin erilainen. Valtiopäivien ja senaatin yhteinen vastarinta venäläistämistoimenpiteitä vastaan sai kansankin asettumaan itsemääräämisoikeuden puolelle.

Esimerkkinä mainittakoon Helmikuun manifesti 1899, jolla olisi tosiasiassa ollut Suomen autonomian suhteen ehkä vain symbolinen merkitys, synnytti valtavan kansalaisadressin. Adressiin kerättiin puoli miljoonaa nimeä, jotka kerättiin hiihtäen paikkakunnasta toiseen.

Ajat ovat muuttuneet ja ihmiset myös. Kysehän ei tietysti ole minkään ulkopuolisen vallan harjoittamasta riistosta, vaan yksinkertaisesti päättäjien rähmälläänolosta. Ja en usko, että se monenkaan mielestä on mitenkään huono asia.

half-life
Perustuslain mukaan Suomessa korkeinta valtaa käyttää eduskunta, mutta Lissabonin sopimus mahdollistaa eduskunnan ylittäviä päätöksiä! Tämä on Suomen nykyisen perustuslain vastaista!

Perustuslaki on kauan aikaa ollut mitätön, kuten monessa muussakin maassa. Sitä voi halutessaan rikkoa yhteisen hyvän nimissä tai sitten sitä voi yhteisellä konsensuksella muuttaa muutamassa vuodessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suomen perustuslaissa (14 §) sanotaan:

"Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon."

Vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon? Miksei meiltä ole sitten kysytty mitään Lissabonin sopimukseen liittyen?

Koko Eu:hun liittyminen oli tunnetusti laiton ja perustuslain vastainen tapahtuma. Lissabonin "sopimus", ennemminkin diktaatti, on vain pieni lisä tässä. Suomen ainoa toivo on, että johonkin suureen jäsenmaahan saadaan johtajaksi Margaret Thatcherin kaltainen henkilö. Thatcherin sisäpolitiikasta voi olla montaa mieltä, mutta EU:n tasolla hän pisti federalisteille jauhot kurkkuun. Tätä ennen saamme vain vierestä seurata kuinka suomalainen kansanvalta vetelee viime henkäyksiään luovuttaessaan valtansa rippeitä komissiolle ja ministerineuvostolle.

Kysymyksenasettelu oli väärin tehty. Kun Lissabonin sopimusta alettiin ensin sorvata ja Suomikin sen hyväksyi, sain aika hyvän kurssin ja paksun pinkan paperia asiasta enkä kelvollisen tarmokkaan lukemisenkaan jälkeen löytänyt siitä mitään vikaa (no, selkeämpi se olisi voinut olla, mutta kun jokainen maa haluaa oman kompromissinsa, niin tiettyä vesittymistä tapahtuu...) Oikea kysymys ei siis ole, luottaako kansanedustajiin, vaan luottaako niihin eurooppalaisiin oikeusoppineisiin, jotka Lissabonin sopimuksen ovat sorvanneet.

No, teksti on saatavissa suomeksi ja eirlaisilla eurooppalaisilla kielillä. Itsekukin voi käydä sopimuksen läpi ja osoittaa ne kohdat, jotka ovat laittomia, perustuslain vastaisia tai demokratiaa vähentäviä.

Siitä vain kehiin!

Mette

No, teksti on saatavissa suomeksi ja eirlaisilla eurooppalaisilla kielillä. Itsekukin voi käydä sopimuksen läpi ja osoittaa ne kohdat, jotka ovat laittomia, perustuslain vastaisia tai demokratiaa vähentäviä.

Siitä vain kehiin!
Vanhentuneella perustuslailla ei EU-suomessa ole enää mitään merkitystä, ja esintänkin nyt paremman muotoilun vastaamaan nykytilannetta.

2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Valtiovalta Suomessa kuuluu Euroopan komissiolle, jonka asettamia lakeja valtiopäiville kokoontunut eduskunta muokkaa muodoltaan Suomen lakiin sopivaksi.

Yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen rajataan koskemaan vain eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja. Molempien instituutioiden vallan määrittelee tarkemmin Euroopan komissio.

Julkisen vallan käytön tulee perustua Euroopan Unionin lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa tätä lakia on noudatettava kuten Euroopan komissio on säätänyt ja kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut.

3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaa vain siinä määrin, että se mukauttaa komission antamat säännökset suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Valtiontaloutta koskevissa päätöksissä eduskunnalla on osittaista päätösvaltaa. Päätösvallan määrää tulee kuitenkin yhteiseuroopalaisen integraation nimissä pyrkiä enenevissä määrin kaventamaan. Eduskunnan lopullinen päätösvalta määritelläänkin erikseen komissiolta saaduilta määräyksillä.

Hallitusvaltaa Suomessa käyttää valtioneuvosto toteuttamalla komissiolta saamiaan määräyksiä. Presidentin tehtävä on toimia seremoniallisena Euroopan koillisen deparmentin alueen aluejohtajana. Komissiolla on lopullinen määräysvalta muuttaa mainittujen instituutioiden asemaa.

Ylintä tuomivaltaa käyttää poliittisesti nimetty Euroopan yhteisöjen tuomioistuin. Suomen kansallisilla tuomioistuimilla on vain alioikeudellinen asema, ja lopulliset tuomiot on pyrittävä antamaan eurooppalaisella tasolla. Komissiolla on lopullinen valta määritellä kansallisten ja eurooppalaisten tuomioistuimien välinen valtasuhde.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat