Seuraa 
Viestejä45973

Mikä on kosmologian, alkuräjähdysteorian ja uskonnon keskinäinen suhde? Voiko kosmologi olla syvästi uskovainen? Einsteinin eräs kuuluisimmista lauseista on "Jumala ei heitä noppaa". Mitä hän tarkoittikaan sillä?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (15)

Einsteinin eräs kuuluisimmista lauseista on "Jumala ei heitä noppaa". Mitä hän tarkoittikaan sillä?

Arvaus puhtaimillaan: Jumala kun tietää ja tahtoo niin asiat silloin tapahtuu, eli mailmankaikkeus ei ole sattuman tulos. Taisi Einstein uskoa Jumalaan, vai mitä sanoo muut?

ehkä: Jumalaa ei ole, eikä siten voi heittää noppaa
tai: jumala on, mutta ei omista noppia

olipas siinäkin älynväläyksiä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Retard
Seuraa 
Viestejä28258
ybenson
Mikä on kosmologian, alkuräjähdysteorian ja uskonnon keskinäinen suhde? Voiko kosmologi olla syvästi uskovainen? Einsteinin eräs kuuluisimmista lauseista on "Jumala ei heitä noppaa". Mitä hän tarkoittikaan sillä?

Ilman tai Jumalan kanssa ei ole luonnontieteellisesti mielekäs kysymys, sillä se on filosofiaa. Elikkäs, hieman hankala kysymyksenasettelu sillä kosmologia tieteenä ja luonnon prosessia kuvaavana menetelmänä ei ota asiaan kantaa.

Tuolla nopanheittoon liittyvällä kommentilla Einstein argumentoi kvanttimekaanisen systeemin matemaattista kuvausta, jonka perusteella arkijärjen käyttö ei mikrotason ilmiöissä toimi, ja kommentti ei liity suoranaisesti 1920-1930 ajan kosmologiaan. Tanskalainen fyysikko, kvanttimekaniikan yksi uranuurtaja Nils Bohr vastasi Einsteinille nopan heitosta, jotta "don't tell to God what to do". Einstein toivoi luonnon toimivan tarkkojen ja ihmisen arkijärjellisesti ymmärrettävien lainalaisuuksien mukaan, jota kvanttimekaaninen systeemie ei suhteellisuusteoreettisesti tutkittuna noudata.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Maailmankaikkeus on alkanut tyhjästä, siitä todisteena gravitaatio, joka on 0-ulotteinen ulottuvuus. Tämä voima toimii vastavoimana kaikelle tilaulottuvuudelle = energialle = materialle. Vallitessaan se kadottaa aineen taas tyhjyydeksi. Todisteena mustat aukot, ja niissä ulkopuolisen silmin ikuisesti kestävä jälleenkatoamisprosessi, joka johtuu myös 1-ulotteisen ajan katoamisesta 0-ulotteisessa gravitaatiotilassa. Näin se on, vaikka kukaan tiedemiehistä ei sitä vielä olekaan hoksannut!

hmk
Seuraa 
Viestejä1128
Syncis
Einsteinin eräs kuuluisimmista lauseista on "Jumala ei heitä noppaa". Mitä hän tarkoittikaan sillä?Arvaus puhtaimillaan: Jumala kun tietää ja tahtoo niin asiat silloin tapahtuu, eli mailmankaikkeus ei ole sattuman tulos. Taisi Einstein uskoa Jumalaan, vai mitä sanoo muut?

Einstein ei uskonut persoonalliseen Jumalaan. Hän käytti sanaa "jumala" jotakuinkin synonyyminä sanalle "luonto" tai "maailma" -- eräänlainen ilmaisun tehokeino siis.

It was, of course, a lie what you read about my religious convictions,
a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a
personal God and I have never denied this but have expressed it
clearly. If something is in me which can be called religious then it is
the unbounded admiration for the structure of the world so far as our
science can reveal it.
-- A. Einstein

In so far as quantum mechanics is correct, chemical questions are problems in applied mathematics. -- H. Eyring

Universumi eli kaikkeus, ei alkanut ollenkaan, eikä myös lopu, se, sen
liikkeenään illmenevä aine, on ollut olemassa ikuisesti ja jatkaa edelleenkin. Sen sijaan aistivain havainnoitsijain elämä ja sielu ovat sekä iältään että vaikutusulottuvuudeltaan rajallisia.

Kuten Riitta Väisänne ja Paavo Lipponen: Rauhoitutaanpa nyt, otetaanpa nyt ihan rauhallisesti.

Kiitos nimimerkille lauri hyvästä vastauksesta.

Fyysikko kysyi papilta: "Mitä Jumala mahtoi touhuta ennen niitä loputtomia ajanjaksoja, ennenkuin hän sitten loi Universumin?"
Pappi: "Hän suunnitteli Helvettiä niille, jotka kyselevät tuollaisia!"

ArKosin lailla olen joskus ajatellut seuraavalla tavalla:
Ihmisen äly ja suhteellisuudentaju ovat kehittyneet Aurinkokunnassa ja Maassa, joilla molemmilla on "alku" ja loppu", eli ihmisen itsensä kehittämien fysiikan, kemian ja matematiikan lakien mukaan kaikella olevaisella on ns. "alku" ja "loppu".
Mutta entäpä jos universaalisesti ajatellen ei olekaan näin?! Entäpä jos maailmankaikkeus onkin loputon jatkumo (ihmisälyn kannalta), jossa Aurinkokunnalla planeettoineen on "alku ja loppu", mutta jossa Universumin näkökulmasta ei alkua ja loppua ole, vaan se on "ikuinen"?

Kvanttifyysikko Pascual Jordan laski, että jos mitä tahansa ainetta olevan kappaleen kaikki massa on keskittynyt yhteen pisteeseen, on sen vetovoimakentän negatiivisen energian oltava -mc2, joka mitätöi kappaleen - kuten tähden - positiivisen massaenergian. Minkä tahansa massaisen kappaleen gravitaatioenergia on negatiivinen ja mitä tiiviimpi kappale on, sitä negatiivisempi sen gravitaatioenergia on. Pascual Jordanin ajatuksiin liittyen fyysikko George Gamow (k. 1968) esitti, että tähti saattoi syntyä tyhjästä (Gamow kertoi Einsteinin pysähtyneen paikoilleen keskellä katua kuultuaan tämän).

Tässä ei ole kyse vain analogiasta tai ihmisen tavasta mitata energiaa. Kyseessä on merkittävä tosiasia maailmankaikkeuden toiminnasta: vetovoimakentillä on negatiivinen energia, joka kumoaa yhteen pisteeseen tiivistyneenä täsmällisesti ko. aineen massaenergian. Ja juuri näistä Pascual Jordanin ja Gamowin esittämistä ajatuksista muodostui kulmakivi teorialle, jonka mukaan koko maailmankaikkeus on voinut syntyä tyhjästä, siis massaenergian kuplasta, jonka painovoimakentällä on ollut yhtä suuri määrä vastakkaista energiaa.

Täten energian kokonaismäärä maailmankaikkeudessa on nolla ja inflaatio on se prosessi, joka kasvatti kuplasta havaitsemamme maailmankaikkeuden (kvanttifysiikan mukaan tyhjässä voi aivan helposti olla jotakin, vaikka tavalliselle arkiajattelulle asia tuntuu oudolta).

Toinen perustavanlaatuinen asia on painovoima: painovoima voi vetää hiukkasia yhteen, lisätä järjestystä ja samanaikaisesti vähentää entropiaa. Paul Davis kirjassaan Viides ihme totesi, että painovoiman aiheuttama epävakaus on informaation lähde.

Informaation lisääntyminen puolestaan viittaa entropian vähenemiseen, joka merkitsee lisäksi sitä, että informaatio painovoimakentästä tulee esille luhistuvana kaasupilvenä. Painovoimakenttä syö entropiaa negatiivisen energian kyytipoikana. Nimen omaan negatiivisen energian johdosta painovoimakenttä kykenee syömään entropiaa edellä esitetysti ja sen tähden maailmankaikkeus ei ole termodynaamisesti tasapainossa nykyisin.

Näin siis painovoima on saanut aikaan lisääntyvästi järjestystä maailmankaikkeuteen.

Universumin järjestyksen salaisuus on se, että avoimen systeemin läpi virtaa energiaa, joka haihtuu. Tätä energian virtausta (avoimen) systeemin läpi voidaan kuvata dissipaatioprosessina (dissipaatio = energiahäviö), sillä dissipaatio on keskeinen piirre epätasapainoisessa termodynamiikassa.

Termodynaaminen tulevaisuus osoittaa alkuräjähdyksestä poispäin eikä suinkaan sattumalta, vaan painovoiman tähden - perimmältään painovoima määrää ajan suunnan. Elämä maapallolla saa energian Auringosta pysyäkseen "kaaoksen partaalla", kaukana tasapainosta ja Auringon energia on viime kädessä painovoiman ansiota. Elämä tapahtuu kaaoksen partaalla. Kun eliö kuolee se pääsee lähimmäksi termodynaamista tasapainoa.

Systeemi voi pysyä epätasapainossa vain jos se on hajoava ja avoin ympäristölleen eli sillä on oltava ulkoinen energialähde - näin on asianlaita Maassa, jonka energialähde on Aurinko.

Lähde: John Gribbin: Syvä yksinkertaisuus- Kaaos, kompleksisuus ja elämän synty: URSA 2005

Vaikka alkuräjähdyksen yksityiskohdista ja toki monesta muustakin asiasta väitellään edelleen astronomien tiedeyhteisössä niin suorat havainnot universumista kertovat miltä universumi näytti aivan pian syntymänsä jälkeen. Jotkut tutkijat etsivät vaihtoehtoa pimeälle aineelle sekä pimeälle energialle uudenlaisesta painovoimateoriasta haastaen nykyisen teorian pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta (Tähdet ja Avaruus 5/2005 s.12-16).

Maailmankaikkeuden alkuperä on havaintojen ja niihin tukeutuvan teorianmuodostuksen avulla mahdollista selittää uskottavalla, rationaalisella tavalla tarvitsematta olettaa yliluonnollista entiteettiä maailmankaikkeuden aikaansaajaksi. Ainakaan tähän mennessä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä vaatisi edellyttämään jotain supranaturaalia toimijaa aikaansaajakseen.

Emme kuitenkaan kykene falsifioimaan teismiä kuten ei materialismiakaan (jota on erilaisia muotoja). Teismi (joka asettuu idealismin puolelle filosofisesti tehdessään oletuksen Jumalasta perimmäisenä, immateriaalisena tosiolevana) voi olla tosi tai epätosi ja samoin materialismi voi olla tosi tai epätosi.

Maailmankaikkeudessa on silti vielä suuria kysymyksiä ratkaisematta ja arvoituksia riittää. Pimeän aineen ongelma suurimpana kosmologian arvoituksena. Jos pimeän aineen ongelmaa ei saada ratkaistua joudumme olemaan epävarmoja maailmankaikkeuden rakenteesta, joten kysymys on hyvin merkittävä.

Einstein ei tosiaan ollut mikään kristitty eikä raamattu-uskova. Uskovaisuus ainakaan konservatiivisessa kristillisessä mielessä ei ole korkeassa kurssissa kosmologien parissa. Mikään ei silti estä uskomasta Jumalaan - millainen jumalakuva itsekullakin sitten onkin - vastauksena perimmäisiin kysymyksiin, mutta ei kannata yrittää taistella tieteellistä maailmankuvaa vastaan ja tarjota tieteen tilalle jotain "kristillistä kosmologiaa", eikä ylipäätään mitään kreationismia. Sellaiselle ei ole mitään evidenssiä.

On äärimmäisen epätodennäköistä, että jollain uskomattomalla tavalla kaikki 500 vuoden aikana kerätty tieto äkisti osoittautuisi erehdykseksi ja maailma olisikin sellainen kuin Raamatun kosmologia sitä kuvailee.

Usko ymmärrettynä eksistentiaalisesti ei ole ongelma tieteen kannalta.

hmk
Syncis
Einsteinin eräs kuuluisimmista lauseista on "Jumala ei heitä noppaa". Mitä hän tarkoittikaan sillä?Arvaus puhtaimillaan: Jumala kun tietää ja tahtoo niin asiat silloin tapahtuu, eli mailmankaikkeus ei ole sattuman tulos. Taisi Einstein uskoa Jumalaan, vai mitä sanoo muut?Einstein ei uskonut persoonalliseen Jumalaan. Hän käytti sanaa "jumala" jotakuinkin synonyyminä sanalle "luonto" tai "maailma" -- eräänlainen ilmaisun tehokeino siis.

It was, of course, a lie what you read about my religious convictions,
a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a
personal God and I have never denied this but have expressed it
clearly. If something is in me which can be called religious then it is
the unbounded admiration for the structure of the world so far as our
science can reveal it.
-- A. Einstein

Eli hän oli siis panteisti?

hmk
Seuraa 
Viestejä1128
tupakka

Eli hän oli siis panteisti?

Riippuu panteismin määritelmästä. Perinteisessä mielessä ei.

In so far as quantum mechanics is correct, chemical questions are problems in applied mathematics. -- H. Eyring

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228

Alkuräjähdyksessä noin 13 mrd vuotta sitten koska kosminen räkä tipahti jakkaralta ja lattialta pölähtäneen pölypilven yksi hiukkanen törmäsi sattumalta paikalle ilmestyneeseen kristalliolentoon, jonka ihohuokosen kanssa pölyhiutale annihiloituessaan vapauttivat niin paljon energiaa, että syntyi kieroutuma kosmiseen olevaisuuteen, joka tottelee nimikkeitä aika-avaruus fysikaalisemmin tai maailmankaikkeus proosallisemmin. Tämä kieroutuma lähti leviämään kiihtyvällä nopeudella itsensä suhteen omaluomissa ulottuvuuksissaan. Kristalliolio tunsi nipistyksen ja jatkoi matkaansa minne ikinä olikaan menossa piittaamatta asiasta sen kumemmmin.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

lierik
Seuraa 
Viestejä4922

Tuo 6000v oli lähimpänä oikeaa, niin äänestin sitä, muille se ei näköjään ollut kelvannutkaan. Taas sain pisteitä taivaaseen, lisää näitä äänestyksiä niin ikuinen elämä enkelten kanssa harppua soitellen ja kerrankin puhtaissa lakanoissa, alkaa olla taattu.

Maailma sai alkunsa Sotkan munasta Jumalan avustuksella 6712v sitten. Laskin tuon tarkan luvun verokortista ja tarkistin pasianssilla. Ensimmäiseksi rakennettiin pyramidit, sitä ennen ei ollut mitään, vain henki kulki vetten päällä.

Lierikki Riikonen

Olen sitä mieltä, että universumi syntyi alkuräjähdyksessä 13 miljardia vuotta sitten "Jumalan" avustksella. Ei kaikki voinut alkaa noin vain vaan jokin korkeampi VOIMA tarvittiin.

Tarkkailija

ArKosin lailla olen joskus ajatellut seuraavalla tavalla:
Ihmisen äly ja suhteellisuudentaju ovat kehittyneet Aurinkokunnassa ja Maassa, joilla molemmilla on "alku" ja loppu", eli ihmisen itsensä kehittämien fysiikan, kemian ja matematiikan lakien mukaan kaikella olevaisella on ns. "alku" ja "loppu".
Mutta entäpä jos universaalisesti ajatellen ei olekaan näin?! Entäpä jos maailmankaikkeus onkin loputon jatkumo (ihmisälyn kannalta), jossa Aurinkokunnalla planeettoineen on "alku ja loppu", mutta jossa Universumin näkökulmasta ei alkua ja loppua ole, vaan se on "ikuinen"?

Erittäin mielenkiintoinen ajatus, jota olen pohtinut itsekkin.
"Ikuisuuden pohtiminen on meille ihmisille mahdotonta".. näin totesi eräs fyysikko jonka kanssa keskustelin juuri siitä, mitä Jumala teki ennenkuin loi maailmankaikkeuden.

Ennenkin olemme törmänneet ajatukseen että aika on ihmisen luoma käsite, me emme yksinkertaisesti tiedä miltä aika näyttää Jumalan silmissä.

Vastasin neljännen vaihtoehdon, koska uskon Jumalan luoneen maailmankaikkeuden, mutten tiedä miten. Ehkä vastaus selviää tulevaisuudessa, ehkä ei.. alkuräjähdys on toki yksi vaihtoehto.

ybenson
"Jumala ei heitä noppaa". Mitä hän tarkoittikaan sillä?

Olen kuullut selityksen jonka mukaan Einstein kommentoi Heisenbergin epätarkkuusperiaatetta ja muuta kvanttimekaniikka näillä sanoilla.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat