Seuraa 
Viestejä10821

Kansakunnan suurin ongelma on äänestämättömyys!

(Media käy omaa sotaansa kansan silmissä maineensa ja luottamuksen menettäneitä kansanedustajia ja puolueita kohtaan - kansa vastaa tavallansa - http://www.adressit.com/vaaliraha ~ olemalla äänestämättä!)
.
[ … en mene äänestämään! - yhä useampi osoittaa mieltään äänestämättömyydellä. Kansanedustajat valitaan vähenevän aktiivikansan keskuudesta. Kansalainen yhä vähemmän uskoo aitoon edustamiseen, ja jättää äänestämättä. Tavallinen ihminen ei näe enää eduskuntaa pienoissuomena - edustajat etääntyivät omiin lokeroihinsa … ]
.
Kansalaisia voidaan houkutella vaaliuurnille erilaisin houkuttimin - se olisi esimerkiksi vaalirahaa rehellisimmillään, sehän menee suoraan demokratian kasvattamiseen, ilman mitään välikäsiä.
.
Kun ehdotettiin annettavaksi 10 euroa puhtaana käteen heti lipun tipahdettua vaaliuurnaan - heräsi kahtiajakaantunut kansa: ”Pikkurahan ahneita pummeja ei pidä laskea sotkemaan vakiintuneita käytäntöjä!”
.
Äänestysaktiivisuus on ainut suoravaikutteinen kansalaisteko, jolla on todella merkittävää vaikutusta demokratian toteutumiseen itse kansalaiselle, edes kerran neljässä vuodessa. Ideaali tilanne on 100 prosentin äänestysvilkkaus - joissain kansandemokratiossa oli joskus äänestyspakko.
.
Suomessa ei voida pakottaa uurnille. Meillä voidaan houkutella kansalaista kokemaan äänestys tärkeäksi ja mielekkääksi innostavilla ehdokkailla, kiehtovilla sekä uskottavilla vaaliteemoilla, ehdokaskarismalla ja koetulla luottamuksella. Arkinen keino vaikuttaa uurnille liikekannallepanoon on maksaa suoraa vaalitukea kansalaisille - vaali- tai matkarahana suoraan käteen - esimerkiksi 10 euroa.
.
.
700 suomalaista purnaajaa ja kiittäjää - vain kuudessa päivässä!
.
Ehdotuksen levitessä suomalaisten pariin, reaktiot olivat hämästyttävät: yli 400 puhelinsoittoa ja 300 tekstiviestiä. Palaute jakaantui alkuräjähdyksen laantuessa positiivisemmaksi. Alussa oli paljon nimettömiä soittoja, joissa tuomittiin ”roskaväen” osto uurnille, koska oli pelko, että eduskuntaan ei valiinnutkaan sitä tuttua ja turvallista kokoonpanoa.
.
Kiihkon laantuessa tuli enenevästi soittoja sellaisilta ihmisiltä - muuten nimet mainiten, jotka eivät juuri koskaan ole äänestäneet ja moni kannanotto kohdistui mahdollisen ”vaalirahan” motiiviin. Oltiin sitä mieltä, että valtiovalta on oikeasti kiinnostunut nostamaan äänestysprosenttiä, jos kannustamiseen uhrataan vajaat 50 miljoonaa - se kertoo, että valtio haluaa oikeasti yhteiskunnan äänihiljaiset uurnille rakentamaan edustuksellista todellista pienoissuomea.
.
.
Maailmalla arvostusta saanut kahtiajakaantunut kansakunta
.
Se tiedetään jo, että Suomi on kahtia jakaantunut kansakunta. On historiallisen suuren ostovoimanousun kokeneet kulutusihmiset, jotka enenevästi säästävät pankkiin - siis eivät kulutakkaan kuten olisi mahdollisuus ja sitten on pudonneet jonottajat, kuka mihinkin laarille ja ovelle.
.
Surullista oli havaita yhteydenotoista kahtiajako, myös itse kansalaistenkin taholta - oli hyväosaiset, jotka puolustaakseen omaisuuttaan haluavat vakiintuneen edustajiston Arkadian mäelle ja olivat äänestämättömät, syystä tai toisesta, jotka kunnioittivat demokratialaajentumaa houkutellulla äänestysaktiivisuuden lisäämisajatuksella.
.
.
Laiskojen ja ymmärtämättömien houkute uurnille on miltei kansalaisrikos!
.
Miksi tuli yhteydenottoryöppy päin korvia ja naamaa - jopa selityksellä, että ymmärtämättömien houkuttelu vaaliuurnille on kansalaisrikos, koska tällöin kukaan ei voi tietää millainen hihhuleitten ja soinilaisten eduskunta siitä kehkeytyykään! Tämä informaatio jo itsessään nostaa äänestysaktiiviasuutta. Kansa laittoi Jäätteenmäen Brysseliin, Soini nappasi historialliset EU-äänet ja Juhantalo nousi rakettina valtakunnanoikeuden jälkeen takaisin eduskuntaan.
.
.
Kansa valitsemaan myös suoraan omia ehdokkaita vaaleihin - kansalaisliikeaktivismia
.
Rahallinen äänestyshoukute ei ole ainut asia, jolla nostetaan aktiivisuutta ja osallistumista. Seuraavina ovat kansalaisehdokkaat suoraan kansan riveistä, esim. kaupunkikortteli - ja maaseutukylä -periaatteella, jossa kansa valitsee ylenevästi ehdokaistaan seuraavaan laajempaan piiriin ja aina suureen saliin saakka. Tänään on ’de facto’ puolueiden monopoli ehdokasasettelussa.
.
.
Edustajat ovat eri painoarvoisia, koska ääniäkin on yksilöllinen määrä
.
Kolmas tekijä on sisään päässeiden ehdokkaiden todellinen äänivalta suuressa salissa suhteuttamalla edustamansa aatteen saamaa kokonaisäänimäärää omaan todelliseen äänisaaliiseen. Edustajat ovat eri painoarvoisia eduskuntaäänestyksissä, koska heillä jokaisella on oma suhdeluku, joka lasketaan mm. henkilökohtaisesta äänimäärästä.
.
On selvää, että edustaja, jonka takana on 35.000 ihmistä käyttää suhteutettuna suurempaa vaikutetta kuin kaveri, jolla on 3.500 ääntä, ja vähää-äänisemmän läpimenokin johtui vain ryhmän kokonaisäänimäärästä.
.
Tärkeintä on saavuttaa uhkaavan äänikadon sijasta uusi äänestysvilkkaus seuraaviin eduskuntavaaleihin, koska tämä uusi 2011 valittava eduskunta joutuu useisiin hyvin vaikeisiin ”selkä seinää vasten” päätöksiin.
.
Seuraava eduskunta on päättäjien eduskunta, jossa kipeätkin ratkaisut tehdään kansan täydessä luottamuksessa - voi olla, että on koko Suomen etu, että nämä äänestämättömät saadaan nyt vaikuttamaan - koska puheiden aika on jo mennyt. On tekojen aika - Äänestä!
.

Adressi 10 euron vaalirahalle - rehelliselle rahalle aitoon kansalaisdemokratian kasvattamiseen!
http://www.adressit.con/vaaliraha
.

Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.vuodatus.net

Alla kansalaisen mielipidekirjoitus, jossa ehdotettiin jaettavaksi valtion verovaroista suoraa vaalitukea kansalaisille - 10 euroa pudotetusta vaalilipusta uurnan heti puhtaana käteen — tämä kirjoitus nostatti ryöpyn jakaantuneesta kansasta - puolesta ja vastaan:
.
Sent:
paivi.rasanen@eduskunta.fi ; anni.sinnemaki@tem.fi ; jyrki.katainen@vm.fi ; matti.vanhanen@vnk.fi ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi ; pekka.ravi@eduskunta.fi ; timo.kalli@eduskunta.fi ; sauli.niinisto@eduskunta.fi ; presidentti@tpk.fi ; timo.soini@europarl.europa.eu
Sent: Saturday, October 17, 2009 10:28 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Saammeko lisää äänestäjiä - edes rahalla?
.
.

Kansalaiset äänestysaktiivisiksi vaikka kymmenellä eurolla!
(Uutisoinnin jauhaessa poliitikkojen epärehellisyydestä, uskottavuuskriisistä ja kansalaisten luottamuksen menetyksestä - moni ennen äänestänyt suunnittelee jättävänsä seuraavan äänestyksen väliin - erityisesti nuorten äänestysprosentti alenee hälyttävästi 1/)
.
[ … kansalainen astelee äänestyskoppiin pohtien kuka heistä olisi äänen arvoinen. Äänestäjä unohti sillä silmänräpäyksellä median otsikoinnin, kun sen saman ”tutun ja turvallisen” valitsi - ei niihin muihin voinut luottaa. Oma suosikkini pettää sekin, mutta pettää tutusti ja turvallisesti - pohti kansalainen, kun lippunsa uurnaan pudotti … ]
.
Yhteiskunnallisesti ja demokratian 2/ nimissä aleneva äänestysprosentti on hätähuuto kansalta **/. Äänestysvälinpitämättömyys ei johdu laiskuudesta, vaan äänestämättä jättäminen johtuu luottamuksen puutteesta ja hengettömyydestä juuri niiden taholta, jotka yleensä valiintuvat suureen saliin. Ei ole riittävää kierrätystä - kuinka se vanha voi muuttua, kun teesit ovat vuodesta toiseen samat?
.
Kansakunta käy nyt rauhanajan suurinta muutosprosessiaan. Meillä on menossa maailmanlaajuinen työn uudelleen jako, jossa työmme arvioidaan kansainvälisillä kentillä ehkä liian kalliiksi. Työ on velvollisuus ja työ on oikeus. Nyt kehittyvien maiden ”halvemmat” toverit ovat lisäämässä leipänsä määrää, ehkä makkarankin - meillä on vielä kinkkua ja filettä. Samalla on alkanut maapallollisten raaka-aineiden ja energiavarojen uudelleen jako - mm. Kiina ottaa omansa ja vieläpä väkilukunsa suhteessa.
.
.
Nykyinen hallituspohja on kansakunnan vedenjakajalla
.
Elämme nykyhallituksemme kautta vedenjakaja-aikaa. Osa kansasta on saanut historiallisen suuret palkankorotukset ja ostovoiman lisäykset, kun samalla monet tuotteet ja palvelut ovat halventuneet. Osa kansasta taas vaeltaa ruoka-, sosiaalihuoltoluukku-, terveyskeskus- ja mielenterveysneuvolajonoihin - rahaa ei ole, yrittämisen halua ei ole - ei ole intoa olla mukana, eikä haluta vaikuttaa.
.
Maslowin tarvehierarkian alimmat tasot määräävät liian monien elämässä - on edes pysyttävä ”hengissä”. Suomessa ei kuolla nälkään, kiitos erinomaisen tulontasausjärjestelmän, jonka loivat nyt identiteettikriisissä olevat vasemmistopuolueet 3/ ja elämänlähteemme, maaseudun kannattajapuolue Keskusta.
.
Kokoomus on luonut eräin osin eriarvoistuvan kansakunnan, josta on saatava voittoa voitolle ja päälle jatkuva kasvu 4/, jotta lisääntyvä osto- ja kulutusvoima toteutuvat - ainakin omille kannattajille. Kokoomuksen hyvä teko kansakunnalle on yrittämisen kannustaminen, vain työllä selvitään. Kasvuhegemonian hevosen leikissä ympäristö ja tavallisen ihmisen psyyke 5/ unohtuivat - tehoa pitää saada entisestään lisää.
.
.
Valinta on kansakunnan - kuinka saamme kansalaiset uurnille äänestämään?
.
Miten saamme äänestäjät uurnille? Demokratian ja uudistuvan eduskunnan nimissä kansalaiset on saatava valintatilanteeseen, sillä nyt yhä pienemmällä kokonaiskansan tuella vaikutetaan koko kansan asioihin! Nukkuvien puolue on suurin ja kasvaa potrasti - varsinkin, kun poliitikkojemme luottamus on pohjamudissa ja uudistuskyky kadoksissa.
.
Houkutellaan kansa äänestämään rahalla. Maksetaan 10 euroa*/ jokaiselle, joka lippunsa uurnaan pudottaa. Tämä maksaa rahaa, mutta se on hyvin pieni raha siitä radikaalista muutoksesta, mikä syntyy, kun äänestysprosentti nousee jopa 85:een. Suomi saa todella uuden eduskunnan, joka voi tehdä vaaditut muutokset.
.
Tässä tapauksessa raha luo demokratiaa ja palvelee koko kansaa. Nuo kymmen eurosethan menevät suoraan kansalle, joka kuluttaa sen suurelta osin kotimaiseen tuotantoon ja palvelurakenteeseen todennäköisesti heti rahan tavoittaessa äänestäjän kukkaron.
.
.
”Rahalla ääniä” -kampanja on toteutettava nyt
.
(Puolueet ovat tähän mennessä kikkailleet kansalaisten selän takana vaalirahoituksensa - nyt valtio antaa vaalirahaa suoraan kansalle, jotta se käyttäisi aktiivisesti sille suotua oikeutta ja velvollisuutta. Nyt luodaan ”vaalirahoitusta”, jolla on täysi läpinäkyvyys, siis ostamme yksinkertaisesti ääniä - ja rehellisesti)
.
Asia on otettava nyt heti käsitelyyn, jotta se ehtii käytäntöön jo seuraaviin eduskuntavaaleihin. Kansa hyväksynee kahvirahatulonsiirron ja lähtee innolla tekemään valintoja. Saamme aivan uusia näkökulmia siitä oikeasta eduskunnasta, kun uurnille porhaltaa se väki (max. noin 1,5 miljoonaa!), joka ei ääntään ole antanut demokratiakoneistoomme.
.
Voisi sanoa, että raha ratkaisee ja nouseva äänestysprosenttimuutos on varma. Eduskunnassa istuisi vaalien jälkeen sellainen väki, jolla on oikeasti suuren kansan tuki - samalla uuden veren myötä suureen saliin tuulettuisi uutta henkeä, luovuutta ja halua. Nyt vaaditaan tekoja, sillä seuraava eduskunta on todellisten päätösten edessä 6/. Rohkeutta päättäjät, kansa odottaa.
.

Kirjoitukseen liittyvät viitteet:
*/
”Äänestysraha” jaettaisiin kaikille suoraan käteen, kun lippu uurnaan tipahtaa - siitä ei makseta veroa. Tämä houkute demokratian aktivoimiseksi maksaa yhteiskunnallemme noin 47 miljoonaa euroa, se on pieni raha siihen nähden mitä saamme - ennen kaikkea saamme kansalaiset liikkeelle ja ehkä sen myötä he haluavat aloittaa aktiivisemman vaikuttamisen aikakauden. Kutsuttakoot ”äänestysrahaa” vaikkapa matkarahaksi äänestyspaikalle.
.
.
**/
Edellisissä eduskuntavaaleissa saavutettiin ~ 67% äänestysaktiviteetti - se on liian vähän. Tämän päivän hallituspuolueet saivat ~ 1,62 miljoonaa ääntä, se on vain reilu 1/3 osa kaikista äänioikeutetuista ~ 38%! Annetuista äänistä se oli sentään noin 58% - jokainen voi tältä pohjalta miettiä, mitä tarkoittaisi, jos nuo 1,5 miljoonaa äänestämätöntä ryntäävät 10 euron voimalla uurnille.
.
.
http://ilkkaluoma.blogspot.com…politiikka —
http://pxweb2.stat.fi/database…007_fi.asp —
.
.

1/ — http://ilkkaluoma.blogspot.com…isist.html —
2/ — http://ilkkaluoma.blogspot.com…i-ole.html —
3/ — http://ilkkaluoma.blogspot.com…html#links —
4/ — http://ilkkaluoma.vuodatus.net…imittarit/ —
5/ — http://ilkkaluoma.vuodatus.net…kiaaltona/ —
6/ — http://ilkkaluoma.vuodatus.net…en-edessa/ —

.
.
Kirjoitukseen liittyvät kuvakansiot nykyisestä eduskunnasta,
.
— jota riepoo vaalirahakohu ja kansalaisluottamuksen puute, joka taas peittää ne todelliset asiat ja kyvyttömyydet nähdä metsää puilta. Kansakunta astelee kohti vedenjakajaansa - ja päättäjät ovat neuvottomia, mitä pitäisi tehdä. Sinä voit kysyä itseltäsi, mitä odottaisit todella heiltä, kun kuvia katselet… [kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä. Copyright by Ilkka Luoma 2007, 2008 ja 2009]
.
Kuvakansio 1 — http://www.kuvaboxi.fi/julkine…-2007.html —
Kuvakansio 2 — http://www.kuvaboxi.fi/julkine…atti-.html —
Kuvakansio 3 — http://www.kuvaboxi.fi/julkine…nteko.html —

.
Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.vuodatus.net
FAVOURITE LINK:
http://www.ihmistenpuolue.fi/
http://www.adressit.com/vaaliraha
.
.

Sent:
Cc: presidentti@tpk.fi ; sauli.niinisto@eduskunta.fi ; pekka.ravi@eduskunta.fi ; timo.kalli@eduskunta.fi ; esko-juhani.tennila@eduskunta.fi ; liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi ; timo.soini@europarl.europa.eu ; paula.risikko@stm.fi ; anni.sinnemaki@tem.fi ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi
Sent: Thursday, October 29, 2009 5:37 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Äänestämättömyyden mielenosoitus kimpoaa kansalaisen omaan nilkkaan!

Äänestämättömyyden mielenosoitus kimpoaa kansalaisen omaan nilkkaan

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (3)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Naksuttaja
Seuraa 
Viestejä1324

Tämähän on miltei yhtä loistava ajatus kuin Erkki Tuomiojan taannoinen "ajatusleikki" bensakorteista.

Ehdota, Ilkka, Urpilaiselle. Hän voisi ottaa sen tosissaan ja saisimme taas nauraa demareille. Tuo viittaus Maslowiin kannattaa ehdottomasti pitää messissä. Sillähän on tieteellinen kaiku, vaikkei ehdotuksella mitään tekemistä Maslowin kanssa olekaan.

"Hetkinen, voinko kirjoittaa tuon muistiin?" Arthur kysyi innoissaan ja etsi kynää taskustaan.
"Se on saatavilla lentoasemalla", vanhus sanoi. "Tätä on siellä telinekaupalla."
(Adams: Enimmäkseen harmiton)

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat