Seuraa 
Viestejä45973

Millaiset ovat potilaan oikeudet saada tietoa häneen liittyvistä dokumenteista? Jostain luin että potilaalla olisi oikeus saada pyytäessään kaikki häntä koskevat asiakirjat.

  • ylös 2
  • alas 2

Kommentit (1)

kairamo
Seuraa 
Viestejä1517
Henkilötietolain mukaan potilaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on
merkitty potilasasiakirjoihin. Tarkastusoikeudella tarkoitetaan henkilökohtaista
potilasasiakirjatietojen oikeellisuuden tarkastamista, ja sen voi suorittaa vain potilas
itse. Tarkastusoikeuteen sisältyy myös, potilaan niin pyytäessä, oikeus saada
kopiot potilasasiakirjoista.
Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa. Jos alaikäistä
on päädytty hoitamaan potilaslain 7 §:n mukaisesti yhteisymmärryksessä
hänen itsensä (ei huoltajien) kanssa, ja hän kieltää tietojensa antamisen huoltajalle
tai muulle lailliselle edustajalle, ei heillä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin
(potilaslain 9 § 2 mom.).
Potilaalle on pyynnöstä annettava häntä koskevat tiedot joustavasti ja ilman
tarpeetonta viivytystä.
Tarkastusoikeus voidaan henkilötietolain mukaan evätä vain, jos tiedon antamisesta
saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle
taikka jonkun muun oikeuksille (henkilötietolain 27 §). Tarkastusoikeuden eväämisestä
on annettava kirjallinen ratkaisu, jossa on mainittava syyt, joiden vuoksi
tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeutta pyytänyt voi halutessaan saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Heinäkuun 2007 alussa voimaan tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) säädetään myös potilaan
oikeudesta saada mm. terveydenhuollon palvelujen antajalta kirjallisesta
pyynnöstä lokirekisterin perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt häntä
koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön peruste. Oikeutta ei kuitenkaan ole
saada lokitietoja em. henkilötietolain 27 §:ssa tarkoitetuissa tapauksissa.http://www.valvira.fi/files/ohjeet/ohje ... kirjat.pdf

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur.
(Axel Oxenstierna)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat