Seuraa 
Viestejä45973

Jos jollakin järjestöllä olisi varaa ja se haluaisi järjestää vaikkapa TV:ssä mainoskampanjan, jossa kehotetaan välttämään prosessoituja ruokia ja haluaisi vieläpä nimetä eritoten tuotenimiä, mitä vältellä (esim. Pepsi, Atria, Fazer, Valio, Saarioinen, Leif), niin onko tämä laillista? Saako ihmisiä kehottaa mainonnassa olemaan ostamatta tiettyjä tuotteita?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (17)

Tietysti tuo on laissa kielletty, kilpailijoita ei saa mainita nimeltä omissa mainoksissa. Jos olisi, niin TV olisi pullolaan niitä.

Vierailija
Ajatusrikollinen
Tietysti tuo on laissa kielletty, kilpailijoita ei saa mainita nimeltä omissa mainoksissa. Jos olisi, niin TV olisi pullolaan niitä.

Mikä laki? En ole ikinä kuullutkaan moisesta kiellosta, joten haluaisin nähdä mustaa valkoisella.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ding Ding
Seuraa 
Viestejä9031

Ei saa mollata tuotteita, joiden valmistaja on edes jotenkuten tunnistettavissa. Valiota kiellettiin tekemästä niin:

"Markkinaoikeus on kieltänyt väliaikaisesti Valiota markkinoimasta ruokakermaansa ilmaisulla "ne muka-kermathan on oikeastaan pelkkää vettä".

http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=817628

Lakia vertailevasta mainonnasta:

http://www.laki24.fi/kulu-kuluttajansuo ... nonta.html

Vierailija
abskissa
Ajatusrikollinen
Tietysti tuo on laissa kielletty, kilpailijoita ei saa mainita nimeltä omissa mainoksissa. Jos olisi, niin TV olisi pullolaan niitä.

Mikä laki? En ole ikinä kuullutkaan moisesta kiellosta, joten haluaisin nähdä mustaa valkoisella.

Tuollainen markkinointi on ns. markkinoinnin hyvän tavan vastaista. Ja kyllä, markkinoinnin hyvä tapa on ihan oikea ja virallinen termi. http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yr ... hyva_tapa/

Lisäksi: "
Vertailun on kohdistuttava olennaisiin ominaisuuksiin

Kun mainoksessa verrataan omaa tuotetta, hintoja tai muuta toimintaa kilpailijoihin, markkinoinnissa annettavien tietojen on oltava ehdottomasti totta.

Vertailevaa on myös mainonta, jossa viitataan kilpailijoihin vain epäsuorasti - esimerkiksi silloin, kun mainostetun tuotteen materiaalia, ominaisuuksia tai käyttökelpoisuutta verrataan muihin markkinoilla oleviin vastaaviin tuotteisiin yleisellä tasolla, vertailukohdetta yksilöimättä. Näin ollen mm. superlatiiveja, kuten vaikkapa ”markkinoiden ympäristöystävällisin”, tulee käyttää harkiten ja vain silloin, kun asia todistettavasti on siten kuin mainoksessa väitetään.

Yleisellä kauppiaallisella kehumisella ja tosiasiaväitteiden esittämisellä on selvä ero markkinoinnin kannalta. Kauppiaallinen kehuminen sisältää yleensä merkitykseltään niin yleisiä ilmaisuja, ettei niiden osalta edellytetä näyttöä.

Tosiasiaväitteellä puolestaan tarkoitetaan sitä, että markkinoija lupaa tai väittää tuotteen ominaisuuksista tai vaikutuksista jotain konkreettista. Tuotteilla luvataan olevan erilaisia omin silmin havaittavia ja myös mitattavissa olevia vaikutuksia, jotka täytyy pystyä osoittamaan myös todeksi. Mitä konkreettisempia väitteitä tuotteesta siis esitetään, sitä todennäköisemmin kyseessä on toteennäytettävä tosiasiaväite.

Vertailun on kohdistuttava kuluttajan kannalta merkittäviin käyttöominaisuuksiin. Autoa ei esimerkiksi voi suurellisesti mainostaa testituloksilla, jos testi koskee vaikkapa vain vaihdekepin pään muotoilua, joka on kuluttajalle vähäpätöinen ominaisuus autokaupoilla. Jos vertailukohteet eivät ole täysin samanlaisia, on kerrottava myös keskeiset erot tai yksilöitävä vertaillut tuotteet riittävästi.
Tutkimustiedon käyttö mainonnassa

Jos tuotteita vertaillaan toisiinsa, on huolehdittava siitä, että vertailuryhmä on tarjontaan nähden edustava. Jos markkinoinnissa taas viitataan tehtyyn tutkimukseen, on kotimaisten tutkimusten osalta kerrottava mainoksessa vähintään kuka tutkimuksen on tehnyt ja missä. Ulkomaisten tutkimusten osalta kuluttajalle tulisi tarjota mahdollisuus tutustua tutkimukseen, sillä sen löytäminen itse voi olla vaikeaa.

Tutkimuksen, johon markkinointi perustuu, tulee muutenkin olla pätevästi laadittu ja puolueeton. Pääsääntöisesti tutkimuksen tulisi olla ulkopuolisen tahon tekemä, mutta jos tutkimuksen on tehnyt valmistaja tai markkinoija, tulosten on oltava riippumattoman asiantuntijan arvioimia ja hyväksymiä. Vanhentuneiden tutkimusten ja testien tuloksia ei saa käyttää mainonnassa.

Mainonnassa esitettyjen väittämien on oltava paikkansapitäviä, joten markkinoijan olisi pystyttävä tarvittaessa osoittamaan väitteensä todeksi. Mainostajalla on jo ennen mainoskampanjan alkamista oltava hallussaan tarvittavat selvitykset ja muut tiedot niistä tosiasioina esitettävistä seikoista, joihin markkinoinnissa aiotaan nojautua." http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yr ... vertailut/

Lisäksi: "N:o 562
sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22 päivänä joulukuuta
1978 annetun lain (1061/1978) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1073/2000, ja lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:
2 a §
Markkinointi, josta voidaan suoraan tai
epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan
markkinoima hyödyke (vertaileva markkinointi),
on vertailun osalta sallittu, jos:
1) se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa;
2) se koskee hyödykkeitä, joita käytetään
samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin;
3) siinä verrataan puolueettomasti hyödykkeiden
yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä,
toteen näytettävissä olevaa ja
edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden
hintoja;
4) se ei aiheuta sekaannuksen vaaraa mainostajan
ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä,
toiminimiensä tai muiden erottavien
tunnustensa taikka hyödykkeittensä kesken;
5) siinä ei väheksytä eikä halvenneta kilpailijan
tavaramerkkiä, toiminimeä tai muuta
erottavaa tunnusta taikka hyödykettä, toimintaa
tai oloja;
6) siinä ei käytetä sopimattomasti hyväksi
kilpailijan tavaramerkin, toiminimen tai
muun erottavan tunnuksen mainetta taikka
kilpailijan markkinoiman hyödykkeen alkuperänimitystä;
7) siinä ei esitetä hyödykettä sellaisen hyödykkeen
jäljitelmänä tai toisintona, jolla on
suojattu tavaramerkki.
Erikoistarjousten vertailevassa markkinoinnissa
on lisäksi selkeästi mainittava tarjouksen
kesto ja, jos tarjous on voimassa
niin kauan kuin hyödykkeitä riittää, maininta
siitä.
Muuten kuin vertailun osalta vertailevaan
markkinointiin sovelletaan, mitä muualla
laissa säädetään mainonnasta ja muusta
markkinoinnista.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

Teekkari
Seuraa 
Viestejä2347
Ajatusrikollinen
Tietysti tuo on laissa kielletty, kilpailijoita ei saa mainita nimeltä omissa mainoksissa. Jos olisi, niin TV olisi pullolaan niitä.
Älkäämme unohtako pepsin mainosta, jolle ostivat tv-aikaa heti sen jälkeen, kun coka cola oli julkaissut omansa zero-sugar versionsa.

Pepsii-max - max taste zero sugar makumittarin yläpäässä ja zero pohjilla

Everything you know, is about to change.

Vierailija

No niin. Missä kohtaa kielletään mainitsemasta kilpailijoita omassa mainoksessa, kuten Ajatusrikollinen esitti? Eikös tuo laki nimenomaan salli vertailevan markkinoinnin? Perättömiä ei tietenkään saa huudella, sehän on selvää.

Vierailija
abskissa
No niin. Missä kohtaa kielletään mainitsemasta kilpailijoita omassa mainoksessa, kuten Ajatusrikollinen esitti? Eikös tuo laki nimenomaan salli vertailevan markkinoinnin? Perättömiä ei tietenkään saa huudella, sehän on selvää.

No se.

lierik
Seuraa 
Viestejä4922

Ensimmainen tietämäni kielletty mainos koski margariinia, niitä sanotaan nykyisin levitteiksi, siinä mainoksessa vihjattiin sen olevan "lähes yhtä hyvää kuin hmm..." Tämän katsottiin vihjaavan voihin, joka ei käynyt päinsä.

Lierikki Riikonen

Peksa
Jos jollakin järjestöllä olisi varaa ja se haluaisi järjestää vaikkapa TV:ssä mainoskampanjan, jossa kehotetaan välttämään prosessoituja ruokia ja haluaisi vieläpä nimetä eritoten tuotenimiä, mitä vältellä (esim. Pepsi, Atria, Fazer, Valio, Saarioinen, Leif), niin onko tämä laillista? Saako ihmisiä kehottaa mainonnassa olemaan ostamatta tiettyjä tuotteita?Minun kysymys on että saako ne käyttää nimiä samalla fontilla jne esim. Pepsi, niin vaikka;Älä osta Pebsiä! Ja sit ois sama fontti ja ehkä värit. Tai vaikka Fatser.
Kyllähän kuluttaja ymmärtää kuitenkin mistä merkistä on kyse.

Mustaa valkoisella minulla ei ole, koska en ole lakimies, mutta muistan peruskoulun ajoilta ja tervehän järkikin tuon sanoo. Joku ylhäällä taisi mainita hyvän maun vastaisesta mainonta- laista. Ei ole varmaan kaukaa haettua uskoa, että siihen myös sisältyy kilpailijoiden nimien/tuotemerkkien käyttöä ja mollaamista.

Denzil Dexter
Seuraa 
Viestejä6665

Negatiivinen markkinointihan on mainostaukojen suola

Parhaimpana esimerkkinä oli eräs nelivetopick-up, joka ajoi vuoren päälle. Sen jälkeen se palasi alas ja hinasi ylös myös kilpakumppaninsa, joka ei sinne olisi omin voimin päässyt.

Suomessakin tuollaista harrastettiin aika paljon ainakin autokaupassa. Jossain Oulun suunnalla kävi kisa Fiatin ja Nissanin välillä. Nissanin mainos jäin mieleen:

Älä ole Uno! Osta uusi Micra, ettei laatu ole Tipo-tiessään!

Vierailija
nuubi
Peksa
Jos jollakin järjestöllä olisi varaa ja se haluaisi järjestää vaikkapa TV:ssä mainoskampanjan, jossa kehotetaan välttämään prosessoituja ruokia ja haluaisi vieläpä nimetä eritoten tuotenimiä, mitä vältellä (esim. Pepsi, Atria, Fazer, Valio, Saarioinen, Leif), niin onko tämä laillista? Saako ihmisiä kehottaa mainonnassa olemaan ostamatta tiettyjä tuotteita?Minun kysymys on että saako ne käyttää nimiä samalla fontilla jne esim. Pepsi, niin vaikka;Älä osta Pebsiä! Ja sit ois sama fontti ja ehkä värit. Tai vaikka Fatser.
Kyllähän kuluttaja ymmärtää kuitenkin mistä merkistä on kyse.

Sallittua jos se ei
"4) se ei aiheuta sekaannuksen vaaraa mainostajan
ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä,
toiminimiensä tai muiden erottavien
tunnustensa taikka hyödykkeittensä kesken;"

jako
Seuraa 
Viestejä69

Valehtelu ja harhaanjohtaminen ei ilmeisesti ole suuremmin kiellettyä. Mielessä tämä Fairy mainos jossa ääni kertoo tiskiaineen olevan jopa 50% riittoisampaa kun kilpaileva merkki. Ja samaan aikaan kuvassa näytetään kuinka kilpailevaa merkkiä (nimetöntä) tyhjenee 2 pulloa samassa ajassa kuin Fairya 1 pullo. Kaikki pullot samankokoisia.

mdmx
Seuraa 
Viestejä6415

Kilpailijoiden tuotteiden mollaaminen on kiellettyä. Mutta aloittajan tapauksessahan ei oltaisi myymässä yhtään mitään, jos kyseessä on järjestö joka vaan vastustaa prosessoituja ruokia. Järjestö ei tuossa käsittääkseni myisi itse yhtään mitään.

Eli enempi TV kampanja kuin mainos. En tiedä muuttaako asiaa?

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä8110

mdmx kirjoitti:
Kilpailijoiden tuotteiden mollaaminen on kiellettyä. Mutta aloittajan tapauksessahan ei oltaisi myymässä yhtään mitään, jos kyseessä on järjestö joka vaan vastustaa prosessoituja ruokia. Järjestö ei tuossa käsittääkseni myisi itse yhtään mitään.

Eli enempi TV kampanja kuin mainos. En tiedä muuttaako asiaa?

Itseäni kiinnostaisi kyllä joku anonyymi yhteenliittymä, jossa laadukkaasti mollattaisiin kutakuinkin kaikkia kaupallisia tuotteita. Noin niinkuin piruuttaan.

Tuossa pitäisi selvittää hyvin mikä on laillista. Logo esimerkiksi ei saane vilahtaa videolla, joka päätyy Youtubeen.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä69321

mdmx kirjoitti:
Kilpailijoiden tuotteiden mollaaminen on kiellettyä. Mutta aloittajan tapauksessahan ei oltaisi myymässä yhtään mitään, jos kyseessä on järjestö joka vaan vastustaa prosessoituja ruokia. Järjestö ei tuossa käsittääkseni myisi itse yhtään mitään.

Eli enempi TV kampanja kuin mainos. En tiedä muuttaako asiaa?

Niinkö on?

http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/raju-kuittaus-applen-lappari-yhta-hyod...

Microsoft kiristi jälleen välejään Applen kanssa.

"Ohjelmistojätti haukkui aiemmin tässä kuussa Applen iPad Pro -tablettia oman Surface-tablettinsa mainoksessa. Nyt se on päättänyt jatkaa samalla linjalla uudessa mainoksessaan.

Uusi musikaalia matkiva mainos markkinoi myös Microsoftin Surface Pro 4 -tablettia. Mainoksessa vedotaan The Vergen mukaan kutakuinkin samoihin pointteihin, joita Microsoft käytti jo vuonna 2014 verratessaan Surface Pro 3 -tablettiaan Applen MacBook Air -tietokoneeseen.

Microsoft korostaa muun muassa tabletistaan löytyvää irrotettavaa näppäimistöä, kosketuskynää sekä kosketusnäyttöä. Laitetta verrataan taas MacBook Air -tietokoneeseen, jonka sanotaan olevan yhtä käytännöllinen kuin "hattu kissalle"."

Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1490

"Typerä datakatto" -väitteet olivat liikaa: Elisalle korvaukset ja uhkasakko

Teleoperaattori Elisa määrättiin keskeyttämään mainoskampanja ja maksamaan TeliaSoneran oikeudenkäyntikulut.

Markkinaoikeus on langettanut teleoperaattori Elisalle kiellon käyttää hyvän liiketavan vastaiseksi todetut viittaukset TeliaSoneran tuotteisiin.

Koko juttu linkistä.

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat