Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät erittäin yksinkertaistetussa muodossa, ei tärkeysjärjestyksessä:
1. Kasvihuonekaasut (esim. H2O, CO2, N2O, O3, CH4)
2. Pienhiukkaset eli aerosolit, jotka luovat vesipisaroiden ytimiä pilvien muodostamiseksi (esim. pöly, siitepöly, itiöt, bakteerit, ionit?, tuhka, ilmansaasteet)
3. Maan pinnan ja ilmakehän heijastus eli albedo (pilvet, vuoristo- ja napajäätiköt, lumi, jää, pienhiukkaset, maa ja meri)
4. Auringon ja avaruuden eli kosmisen säteilyn vaihtelu (maan akselin ja kiertoradan suhde aurinkoon eli Milankovichin syklit ja auringon aktiivisuuden vaikutus kosmisen säteilyyn ja sitä kautta mm. pilvien muodostumiseen).
5. Ympäristö (hiilinielut, luonnon vapauttamat pienhiukkaset)
Onko jollakin jotakin lisättävää / vähennettävää?

Ilmastonmuutoksissa ei ole kyse uskosta tai salaliitoista vaan todellisuudesta. Tän palstan tarkotuksena on luoda yksinkertaistettu koko kansan malli, joka toivottavasti herättää suuren yleisön kiinnostuksen ja innostaa perehtymään ilmastonmuutokseen vaikuttaviin tekijöihin. Näin voidaan välttyä harhaanjohtamiselta. Keskustelkaa ja väitelkää vaikka tekijä kerrallaan, mutta tehkää se järkevästi.

Sivut

Kommentit (48)

6.Veden dynamiikka lämmön kuljetuksessa maan pinnalta avaruuteen. Lämpö leviää aika huonolla menestyksellä vaakatasossa, mutta jokseenkin ilahduttavasti ylöspäin. Asiaan toki vaikuttaa ilmakehä kokonaisuudessaan, ei pelkästään vesi.
Lienee aika huonosti tutkittu juttu.

Itse sisällyttäisin vesihöyryn kasvihuonekaasuihin.
Olettaisin, että nykyajan vehkeillä voidaan mitata aika hyvin maahan tuleva lämpöenergia ja maasta poistuva lämpöenergia.

En laskenut ihmistä noihin viiteen tekijään, koska ihminen ei muuta ilmastoa suoraan. Ihminen vaikuttaa noihin ilmastonmuutoksia sääteleviin tekijöihin.
Tässä on pari faktaa:
- Kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa.
- Kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat nousseet jyrkästi 1900-luvun alusta lähtien.
- Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien nousu johtuu ainakin osittain ihmisen toiminnasta mm. fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja metsien hakkuista.
Tästä voidaan päätellä, että mikäli otetaan huomioon VAIN kasvihuonekaasujen kasvu, ilmasto lämpenee. Kuinka nopeasti ja kuinka paljon, on kiisteltävissä.
Metsäkato ja fossiiliset polttoaineet ovat oivallinen esimerkki kuvaamaan ihmisen toiminnan vaikutusta ilmastoa sääteleviin tekijöihin:
- Fossiilisten polttoaineiden poltosta ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuus kasvaa.
- Metsäkadot heikentävät luonnollisen hiilidioksidikierron, ns. hiilinielun, vaikutusta, joka nostaa ilmakehän CO2-pitoisuuksia entisestään.
- Metsät tuottavat merkittävän määrän ilmakehän pienhiukkasista (tarvitsee tarkennusta, toivottavasti joku tuntee Markku Kulmalan Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professorin tai jonkun muun vastaavan tai opiskellut samaa aihetta). Metsäkatojen myötä luonnollinen pienhiukkastuotanto heikkenee.
- Vesihöyry tarvitsee ytimiä, pienhiukkasia, tiivistyäkseen vesipisaroiksi ja muodostaakseen pilviä ja lopuksi sateita.
- Pilvet heijastavat auringosta tulevaa lämpösäteilyä takaisin avaruuteen (ns. albedo). Pienhiukkastuotannon heikkeneminen vähentää pilvisyyttä.
- Albedon heikkenemisen myötä auringon lämpösäteily vahvistuu ja ilmakehä lämpenee ja vapauttaa meristä vesihöyryä, joka lämmittää ilmakehää lisää ja jonka pitoisuus kasvaa, koska ei ole pienhiukkasia tiivistämässä höyryä pisaroiksi, koska....

Kolikon toinen puoli on se, että suhteellisen pienellä vaivalla eli fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisellä ja metsiä lisäämällä voimme palauttaa tasapainon kasvihuonekaasujen suhteen.
Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Lisäksi meidän täytyy siirtyä nykyisen markkinatalouden cradle to grave -tuotantoperiaatteista cradle to cradle -tuotantoperiaatteisiin, ts. ympäristön kestävän käytön periaatteisiin ja kaatopaikkojen tarpeettomuuteen.

Ilmastotalkoissa ei olla ostamassa ilmaa, vaan tulevaisuutta. Ja jotta meidän rahat menee oikeaan tarkoitukseen, eikä kaiken maailman huijareille ja lobbareille, on erittäin tärkeää, että muukin kansa ymmärtää ilmastonmuutokseen vaikuttavat seikat ja siihen mun luoma yksinkertaistettu viiden seikan kokoelma vaikuttaa hyvältä työkalulta. Teidän tehtävänne, hyvät asiantuntijat ja oppineemmat, on löytää tuosta aloituksen viiden seikan kokoelmasta perustavanlaatuisia puutteita, vikoja ja valheita. Lähtökohtana on ihmisen vaikutus (positiivinen tai negatiivinen) ilmastonmuutoksia sääteleviin tekijöihin.
Olen käsitellyt samoja asioita aluksi suomi24:n ilmastonmuutospalstalla, koska olin ummikko näiden asioiden suhteen enkä kehdannut tulla näyttämään tyhmyyttäni tänne, mutta olen oppinut lyhyessä ajassa paljon. Jos ummikkona ja harrastelijana olen saanut kyhättyä tollasen kokoelman, olettaisin sen toimivan myös tavalliselle kansalle. Paitsi jos toi on ihan potaskaa.

H
Seuraa 
Viestejä2622
Liittynyt16.3.2005
Oraakkeli1
Teidän tehtävänne, hyvät asiantuntijat ja oppineemmat, on löytää tuosta aloituksen viiden seikan kokoelmasta perustavanlaatuisia puutteita

Olet listannut ilmastoon vaikuttavia tekijöitä ja yrität jonkinlaisella laadullisella tarkastelulla "mallittaa" ilmastoa. Oikeassa mallissa eri tekijöiden vaikutukselle on saatava määrällinen arvio, jotta niiden vaikutusta voidaan verrata toisiinsa. Useimmista tekijöistä ei tiedetä edes vaikutuksen etumerkkiä vaikka se vaikuttaisi yksin. Maapallolla ne kaikki kuitenkin vaikuttavat yhtä aikaa ja yhden muutos vaikuttaa useimpiin muihin. Sorry.

Ennen kuin ryhdytään selvittämään ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä, pitäisi tietenkin määrittää mikä on ilmastonmuutos ja onko sellainen nyt menossa vai ei.

Eräs määritelmä: Termillä ilmastonmuutos tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä.

Johtaa uuteen asiaan, ilmaston lämpeneminen: Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan viime vuosikymmeninä tapahtunutta maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousua ja nousun arvioitua jatkumista. Yleisessä keskustelussa ilmiöstä käytetään myös termiä ilmastonmuutos.

Eli ilmastonmuutos edellyttää, että alailmakehän lämpötila on noussut (http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmaston_l%C3%A4mpeneminen).

Sen jälkeen tuleekin ongelma. Tuo artikkeli sisältää karkeita virheitä.
1. Kasvihuoneilmiö on prosessi, jossa tietyt ilmakehän kaasut säteilevät ja imevät itseensä infrapunasäteilyä lämmittäen maan ilmakehää ja pintaa.
Tämä ei ole mahdollista. Lämpöä ei voi ilman ulkoista työtä siirtyä kylmästä lämpimään. Tällaista konetta ei ole olemassa.
2.Kasvihuonekaasut luovat luonnollisen kasvihuoneilmiön, jota ilman maan keskilämpötila olisi 20–30 °C kylmempi.
Tämä on olettamus. Sitä perustellaan tietokonemalleilla, joiden laskentaperusteet ovat kestämättömät. Todisteena artikkelin lause: Maassa merkittävimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry, joka aiheuttaa noin 36–70 % kasvihuoneilmiöstä (pilviä lukuun ottamatta); hiilidioksidi (CO2), joka aiheuttaa 9–26 %; metaani (CH4), joka aiheuttaa 4–9 %, sekä otsoni, joka aiheuttaa 3–7 %.
Miten voidaan tehdä toimiva laskentamalli, jos ei tiedetä mallissa tarvittavia perusparametrejä.
3. Hiilidioksidipitoisuudet ilmakehässä ovat lisääntyneet 31 % ja metaanipitoisuudet 149 % esiteollisiin tasoihin nähden vuoden 1750 jälkeen. Nämä lukemat ovat merkittävästi korkeampia kuin kertaakaan aiemmin 650 000 vuoteen, mikä on pääteltävissä luotettavasti jäätiköiltä syväkairatuista näytteistä.
Tämä on pelkkä tulkinta, jota ei tieteessä tulisi hyväksyä. Miten kalibroidaan vaikka 1000 vuotta vanhan näytteen CO2 pitoisuus silloiseen ilmakehään? Mittarien kalibrointi on luotettavuuden edellytys.
4. IPCC:n erikoisraportti päästöskenaarioista ennustaa CO2-pitoisuuden nousevan tasolle 541–970 ppm vuoteen 2100 mennessä.
Tämä on vain ennuste, joka perustuu skenaarioihin, ei siis laskelmiin tai mittauksiin, ja siten merkityksetön.
5. Ilmakehään vapautettu hiilidioksidi aiheuttaa ilmakehän ja maanpinnan lämpenemistä, mistä seuraa, että ilmakehään vapautuu lisää vettä. Koska vesihöyry itsessään toimii kasvihuonekaasuna, tästä seuraa edelleen lisää lämpenemistä ja vesihöyryn vapautumista ilmakehään.
Mahdotonta. Jos höyrystyminen lisää lämpötilaa ja lämpeneminen lisää höyrystymistä, niin lämpötila nousee, kunnes vesi loppuu. Täytyy olla negatiivinen takaisinkytkentä. Höyrystyminen vähentää lämpötilaa ja tämä vähentää höyrystymistä, päädytään stabiiliin tilaan.

Tässä muutamia suorastaan alkeellisia virheitä ilmastonlämpenemisestä. Etsikää lisää!

Olakko vai ei
Seuraa 
Viestejä404
Liittynyt6.5.2009
Paco
Lämpöä ei voi ilman ulkoista työtä siirtyä kylmästä lämpimään. Tällaista konetta ei ole olemassa.

Jääkaappissa näin tapahtuu mutta se vaatii työhön ulkopuolista energiaa.
Pakkasella savupiipun lämpöisten savukaasujen liike kääntyy vaakatasoon kun vastaan tulee lämmin ilmakerros.

"Kasvihuoneilmiö" toimii tietokonemalleissa.
Nämä luonnon omat prosessit toimii ihan oikeasti luonnossa ja saavat energiansa auringosta.

[size=85:37a0dy8d]Gif-animaatiot http://edu.ouka.fi/~pro97/ylt97/[/size:37a0dy8d]

Mösjöö Pacohan puhuu nyt ihan puuta heinää.
Ilmastonmuutos on määrätyssä tilassa olevan kaasuseoksen lämpötilan, paineen, tiheyden ja koostumuksen muutos, olipa sitten kyseessä suljettu huone tai maapallon ilmakehä.
1. Maan pinnalle tulee lämpöä auringosta ja avaruudesta, sekä maan sisuksista.
2. Ei tarvita tietokonemalleja tällaisiin mittauksiin. Ilmatiivis lasikaappi riittää. Lisäksi nuo wikipedian prosenttilukujen laaja skaala johtuu kaasujen pitoisuuksien vaihtelusta. Esim. hyvin pieni muutos metaanipitoisuuksissa voi muuttaa prosenttiosuuksia hyvinkin radikaalisti. Toinen esimerkki on pienhiukkasten määrän vaihtelu ilmakehässä.
3. Ne ovat kyllä tulkintoja jotka perustuvat tuhansiin esim. jääkairauksiin, sedimenttikairauksiin, fossiileihin yms. toisistaan riippumattomiin tutkimustuloksiin. Kukaan ei niitä väitäkään absoluuttiseksi, mutta yltää varmasti ainakin yhden prosentin tarkkuuteen.
4. Et itseasiassa sanonut yhtään mitään. Tottakai CO2-pitoisuudet nousevat, jos fossiilisiin polttoaineisiin sitoutunut CO2 sinne päästetään ja samalla heikennetään luonnon hiilinielua.
5. Ensinnäkin vesihöyryn, joka on eri asia kuin vesipisara, lisääntyminen nostaa ilmakehän kapasiteettia varastoida lämpöenergiaa itseensä, siis siihen vesihöyryyn. Negatiivinen takaisinkyktentä on vesihöyryn tiivistyminen vesipisaroiksi johon tarvitaan kastepisteen saavuttaminen joko lämpötilaa tai vesihöyryn määrää lisäämällä niin että suhteellinen kosteus on 100 %. Lisäksi vesihöyryn tiivistyminen vesipisaraksi vaatii YTIMEN.
Tutustu veden ominaisuuksiin, pilvien syntyyn ja sateen syntyyn.
Yhdessä asiassa olet oikeassa eli höyrystyminen laskee jonkin pinnan lämpötilaa imemällä höyrystymiseen tarvittavan lämpöenergian. Valitettavasti tuo taivaalla loistava kirkas mollukka lämmittää maata koko ajan, josta höyrystyminen voi siis jatkua.

Oraakkeli1

......
Yhdessä asiassa olet oikeassa eli höyrystyminen laskee jonkin pinnan lämpötilaa imemällä höyrystymiseen tarvittavan lämpöenergian. Valitettavasti tuo taivaalla loistava kirkas mollukka lämmittää maata koko ajan, josta höyrystyminen voi siis jatkua.

Menehän takaisin kouluun fysiikan kursseille. Vastaan vain yhteen kohtaan. Veden haihtuminen todella kuluttaa jonkin verran energiaa. 1/3 auringon säteilyenergiasta, noin 80 w/m2, hupenee tähän. Tämän arvioidaan vähentävän alailmakehän lämpötilaa 50 asteella.

juakola
Seuraa 
Viestejä2769
Liittynyt10.11.2009
Oraakkeli1

Yhdessä asiassa olet oikeassa eli höyrystyminen laskee jonkin pinnan lämpötilaa imemällä höyrystymiseen tarvittavan lämpöenergian. Valitettavasti tuo taivaalla loistava kirkas mollukka lämmittää maata koko ajan, josta höyrystyminen voi siis jatkua.Tutustuppa myös Earth Radiation Budget Experimentistä (ERBE) saatuun dataan ja siihen mitä se kertoo vesihöyryn palautemekanismeista.

Miksi vesihöyry ei aiheuttanut tipping pointia lämpimällä keskiajalla?

Ja miten niin aurinko "valitettavasti lämmittää"? En näe tuossa asiassa mitään negatiivista ennen y5b:tä. Ihmis- ja eläinkunta on aina kärsinyt kylmässä ja menestynyt lämpimässä.

On olemassa 10:n tyyppisiä ihmisiä: Niitä, jotka ajattelevat binäärisesti ja niitä, jotka eivät.

Lähinnä tarkoitukseni oli sanoa, että ilman palautusmekanismeja voisi todella käydä niin, että vettä haihtuisi niin paljon ilmakehään, että koko ilmakehä olisi maanpintaa myöten kyllästetty vesihöyryllä. Onneksi meillä on esim. ilmassa epäpuhtauksia luomassa vesipisaroita pilviksi viilentämään ilmakehää ja ylemmät ilmakehän kerrokset ja maan magneettikenttä estämässä auringon säteilyä pyyhkäisemästä koko ilmakehää avaruuteen.
Mitä MWP:n tipping pointiin tulee, niin olettaisin silloisen luonnon tuottaneen riittävästi pienhiukkasia (siis PALJON enemmän kuin nyt metsien, etenkin sademetsien, voidessa huomattavasti paremmin) korvaamaan auringon aktiivisuudesta johtuvan kosmisen säteilyn heikon vaikutuksen pilvien syntyyn. Yksi huomionarvoinen seikka on, että vaikka ilmaston oletetaan olleen lauhkeilla ja pohjoisilla polaarialueilla pari astetta nykyistä lämpimämpää, vaikutus eteläisellä pallonpuoliskolla oli huomattavasti vähäisempi, ehkä 0,5 astetta nykyistä lämpimämpi.
Se minulta taisikin jäädä mainitsematta, että ei tietenkään kaikki auringosta tuleva lämpösäteily jää maahan vaan osa heijastuu takaisin avaruuteen ennen saapumistaan biosfääriin ja osa biosfääristä. Maan pinnalle saapuneesta osa taas heijastuu takaisin avaruuteen ja osa heijastuu pilvistä takaisin alas. Jäljelle jäänyt energia kuluu mm. yhteyttämiseen ja veden höyrystymiseen/lumen ja jään sulattamiseen ja jäljelle jäänyt energia säteilee yöllä avaruuteen. Kaiken kaikkiaan lopputulos on lähellä nollaa. Pahoittelen, että jäi se sanomatta.

Oraakkeli1
Tässä on maan säteilytasapaino suomeksi: http://fi.wikipedia.org/wiki/Maan_s%C3%A4teilytasapaino

Katso uudelleen lainaustasi. Ei kannata vetää tänne artikkeleita, jotka on kyseenalaistettu.

Syy: Ei ole mitään säteilytasapainoa. Energiaa voi kulua merivirtojen kineettiseen energiaan, jäätikköjen sulamiseen tai sitä voi vapautua veden jäätyessä jne. Esimerkiksi meriveden lämpeneminen puolella asteella (0,5 C) vaatii ulosmenevän säteilyenergian vähenemistä 6 W/m2 30 vuoden ajaksi jos tuleva säteilyenergia pysyy samana. IPCC:n käsite radiative forcing on siten fysikaalisesti mieltä vailla. http://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing

Oraakkeli1
vesihöyryn tiivistyminen vesipisaroiksi johon tarvitaan kastepisteen saavuttaminen joko lämpötilaa tai vesihöyryn määrää lisäämällä niin että suhteellinen kosteus on 100 %.Prkl... Tuli kirjoitettua väärin . Tarkoitukseni oli tietenkin sanoa lämpötilaa laskemalla. Kiitos Pacolle korjaamisesta. Kaiken lisäksi täytyy pyytää anteeksi Pacolta käyttäytymistäni.

Paco
Ei ole mitään säteilytasapainoaEn itsekään pidä säteilytasapainoa muuna kuin suhteellisena käsitteenä. Sen vuoksi onkin käsite ilmastonmuutos.

Paco
Eräs määritelmä: Termillä ilmastonmuutos tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä.Itsekin olen sitä mieltä, että tuollainen määritelmä ilmastonmuutoksesta on tarkoituksenhakuinen, harhaanjohtava ja lööperiä.

Pienhiukkaset:

Pienhiukkasia muodostuu tietääkseni seuraavilla tavoilla:
- Luonnon oma tuotanto eli siitepöly, itiöt ja bakteerit
- Maaperän tuotanto eli pöly
- Merien tuotanto eli suolot, mikroskooppiset levät, bakteerit ja muut meren epäpuhtaudet, jotka myrskyjen mukana kulkeutuvat ilmakehään
- Maan sisäinen tuotanto eli tulivuorenpurkauksista lähtenyt tuhka ja rikki- ja typpipäästöt ja mineraalit
- Kosmisen säteilyn tuottamat ionit?
- Ihmisen aiheuttamat ilmansaasteet lähinnä noki- rikki- ja typpipäästöt

Osaisitteko neuvoa linkkiä sivustolle, joka käsittelee maailmankausien ja erityisesti holoseenikauden ilmakehän pienhiukkaspitoisuuksia ja niiden muutoksia? Aiheesta löytyy monia irrallisia artikkeleita, mutta yhteenvetoja (esim. kontinentaalisia) en ole löytänyt. Olen aiheesta hyvinkin kiinnostunut, sillä olettaisin ihmisen pystyvän vaikuttamaan ilmakehän aerosolipitoisuuksiin hyvinkin merkittävästi.

Oraakkeli1

Paco
Eräs määritelmä: Termillä ilmastonmuutos tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä.Itsekin olen sitä mieltä, että tuollainen määritelmä ilmastonmuutoksesta on tarkoituksenhakuinen, harhaanjohtava ja lööperiä.

Tämä on yleisin määritelmä sanalle ilmastonmuutos, eikä se ole harhaanjohtava eikä lööperiä. Erotukseksi ilmaston vaihtelusta, joka on normaali ilmiö planeetalla maa.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat