Seuraa 
Viestejä45973

" Kaikki on liikkeenään ilmenevän aineen suhteita ynnä aistivain havaitsijain suhdetta niihin". Aine, sillä on ominaisuus täyttää avaruuden, paikan, jokin tyhjä tila. Ja siten myös tiede kuvastaa kaikkea sitä, mikä tilaa täyttää ja liikkuu.

Informaatiota, muotoutettu, se on paloja, otteita, aineen liikkeestä, muotoutettu saamana tietoa siitä, sen mukaan kuin tietoa tarvitseva sitä tarvitsee ja sen mukaan, miten hänellä on aisteja, myö havaitsemisen tehtyjä välineitä, sen hankkimiseen. Tiede on on informaatiota eli muotoutettua. Jos itse aineperustaine maailma onkin ehdoton, informaatio, muotoutettu, ja sen osana tiede, ovat suhdetta siihen, eiäv itsessään ehdotonta. Mutta tietämyksemme kehittyy, suhde aineiseen olevaan, ja mitä kaikkea sen perustalle on rakentunutkin, se syvenee.

" Mitä se on?". Ajalta, jona minäkin opin koulussa uskontoa, muistan sen katkismuksenLutherin selityksistä. Ja onhan niin, että ensimmäisiä ammattitietäjiä juuri tietämisen työssä olivat papit. Kalevalan Väinämöinenkin, hän on sekä noita että tietäjä. Miksi piti tietää?
Tietäjän tehtäövänä oli antaa ratkaisu johonkin ongelmaan, eli Kalevalan tapauksessa " sanat". Ja voidakseen tietää ratkaisun, tietäjän, samalla alkujaan siis noidan, oli tunnettava asiasta " syntyjä syviä". Jos ei niitä tiennyt, noitakaan ei voinut ratkaista ongelmaa.

Alkujaan uskonnon alueellakin, tiedekin johti ja johtaa uskomuksiin asioista. Ja siitä on aian seurannut tendenssi, pyrkimys, kehittää tiedettäkin uskona ja uskontona. Vaan " mitä se on?". Toisaalta tieteen tekijän tehtävänä on kysyä, varsinkin kun on ratlkaisutava ongelma, eikä vain uskoa. Papin tehtävänä on antaen uskoa hoidella sieluja, tieteen tehtävnä on kysyä ja vastata. Ja tämä jo varhain oli johtava tieteen eroon uskonnosta.

Filosofia, viisaiden tilanne, sana johdettukin muinaisesta Egyptin sodan ja viisauden jumalasta Sothiksesta. Tiede kun eriytyy, ja tieteilijät, heidän ammattinsa tietäjänä oli olla viisas. Antiikissa hyvin suuri osa tieteestä tehtiin viisauden tieteen, filosofian, katon alla. Tultaessa uuteen porvariseen aikaan, ja sosialistiseenkin, tiede on on jakautunut moniin aloihin ja haaroihin. Silti voi sanoa, että viisaus, se on aina ollut tieteen perimmäinen päätavoite. - Ilmeisesti viisaus tulee suomeen ruotsin sanasta visa, siis osoittaa, näyttää. Viisaus, se on neuvojen, ratkaisujen osoittamista, ilmeisesti.

Tiede, se on ihmisten työtä. Se on tietämiseen erikoistuneiden ammattilaisten työtä. Siten on tärkeää, että tieteilijällä on asioihinsa riittävä tietämys ja ammattitaito. Siihen ei yleisesti tuilatane hetkessä, tarvitaan pitkä valkistumisaika, varsinkin huipulle pääsyyn. Silti
on aina ollut niitä, ja ja suosijoita, joiden mielestä tietoon on oikotie.
Ja aina tämä oikotie on pyrkinyt johtamaan umpikujaan. Jotkut kylläkin ovat viisastuneet joutuessaan oikopoluillaan löytämään todellisia eli reaalisia ratkaisuja.

Kun tiedon ynnä käytännön toiminnan alue on laaja, kylläkin paljon uutuuksia ja keksintöjä on tehty kokemuksen ja käytännön perustalta.
Tieteen ei tule vastustaa tuollaista käytännön toimintaa, vaan sekä auttaa sitä että myös ammentaa siitä tietoa työhönsä. Tiede on vahvaa, jos sillä on vahva suhde käytäntöön. Käytäntö on jopa informaation, tiedon, tieteen, kriteerio eli koestin.

Toisaalta, eriytyneenä käytännöstä tieteen tehtävä on tuottaa teoriaa.
Sen on kyettävä luomaan sellaisia yhteyksiä, päätelmiä, johtopäätöksiä, ynnä sellainen järjestelmä, jota ei voida tuottaa välittömästä käytännöstä.
Luotua teoria voidaan nähdä myös puitteet, yleiskuva, käytännön toimille, kun siinä välittömästi toimien useimmiten nähdään vain ahdas ympäristö.

Tieteen tärkeä välien on kieli. Lähtökohtana on luonnolline kieli, mutt tiede löytäen uutta myös luo kieltä. Ja tässä on tärkeätä, että käsitteet, ja niiden kuvastamat asiat, nähdään, käsitetään samoin sekä luonnollisessa kielessä yleensä, että tieteissä, tieteen kielessä.

Matematiikka, sen määrittelen mahdollisuuksien tieteeksi ja opiksi.
Se ei anna tietoa vain reaalisten todettujen asioiden ratkaisemiseen, vaan kaiksita ilmenevistä mahdollisuuksista. Ja kun tieteenkin tehtävänä
on löytää mahdollisuuksia, matematiikka on tieteen tärkeä apuväline ja
tieteiden erottamaton osa. Kirjoittaen matemaattisesti ynnä laskien tiedot saadaan kirjoitetuksi täsmälliseen, tarkkaan, todenmukaiseen asuun.
Silti matematiikka sinänsä ei todista mitään tietojen paikkansapitävyydestä. Kun matematiikka on mahdollisuuksien tiedettä ja kieltä, matematiikkana voiaan kirjoittaa ihan mitä hyvänsä. Tämän usein matematikkaan uskovat ja matematisoijat pyrkivät unohtamaan.

Tiede on osa ihmisten ja heidän yhteiskunnan toimintaa, jopa sen huipputason toimintaa. Siten pidin myös perusteltuna, että tämän aiheen sijoitin historian, kulttuurin ja yhteiskunnan aihepiiriin. Niin tosiaan, tiede
on kulttuuria, jopa korkeakulttuuria, ja sen tuote.

TIETO ON VALTAA. Tiedolla ja tieteellä on mitä suurin merkitys vallankäytölle. Ja suiten on ihan luonnollista, että nouseville yhteiskuntavoimilla ja luokilla on ollut aina kvoa tarve tiedon saamiseen
ja myös levittämiseen joukkoihin. Ja siten on yhtä luonnollista, etä taantumukselliset, vanhoilliset, voimat, ovat pyrkineet salaamaan tietoa, estämään todenmukaisen tiedon leviämisen kansaan, joukkoihin.
Ja suoranaisesti on estetty ihan monien tärkeiden asioiden tutkimistakin.

Toisaalta, nouseville julistaville liikkeille on aina ollut vaarana, että tieto ja tiede muutuvat sisällyksettömäksi uskontoon verrattavaksi julistukseksi.
Tästä on näyttääv ja hyvin vaarallinenkin esimerkki Neuvostoliiton kokemus ja " marxismi-leninismi".

Sothis, kuten myös Pallas Atehene, oli sodan jumala. Tiedolla, ja myös sen salaisuuksilla, on aina ollut, jos ja kun sotia on käyty ja sotalaitoksia perustettu ja pidetty yllä tärkeä sotilaallinen merkitys. Ja kun tässäkin on kyse myös vallasta, tätäkin kautta tieteestä, ja myös sen salaisuuksista, tulee tärkeä vallan tekijä.

No niin, nyt meni avauksetkin ihan oikein päin. Taiteen aiheen ovat avanneet ne, jotka taiteesta eniten ymmärtävät. Ja tieteen aiheen tällä uudella palstalla olen nyt avannut minä, jolla mielestäni tieteeseen on myös melkoinen ymmärrys.

Siitä nyt keskustelemaan, esittämään eri näkökulmia. Onhahn keskustelu, mielipiteiden vaihto, tärkeä osa tiede-elämää ja tieteen
työtä. Jos nerojakin on ollut, he ovat lähtökohdakseen tarvinneet muiden tietoja, ja hyvin tärkeistä asiosita tietämys on saatu tehden työtä yhdessä. Yhteispeliä on myös tiede. Mutta kun on kyse pelistä, onhan siinä eri osapuolia, jotka myös pyrkivät voittamaan peliä ja pelejä.
Tätäkin kautta TIETO JA TIEDE ON VALTAA!

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (26)

ArKos itse
"
Filosofia, viisaiden tilanne, sana johdettukin muinmaisesta Egyptin sodan ja viisauden jumalaista Sothiksesta. Tiede kun erytyy, ja tieteilijät, heidän ammattinsa tietäjänä oli olla viisas. Antiikissa hyvin suuri osa tieteestä tehtiin viisauden tieteen, filkosfian, katon alla. Tultaessa uuteen porvariseen aikaan, ja sosialsitiseenkin, tiede on on jakautunut moniin aloihin ja haaroihin. Silti voi sanoa, että viisaus, se on aina ollut tieteen perimmäinen päätavoite. - Ilmeisesti viisaus tulee suomeen ruotsin sanasta visa, siis osooittaa, näyttää. Viisaus, se on neuvojen, ratkaisujen osoittamista, ilmeisesti.
Bullshit. Filosofia tulee kreikan sanoista "filia" rakastaa ja "sofia" viisaus/tieto. Vapaasti käännettynä tarkoittaa viisauden/tiedon rakastamista tai ymmärtämistä. Antiikin ajan tiede ei varsinaisesti ole verrattavissa tämän ajan tiedekäsitykseen. Modernin tieteen kriteerit ovat erilaiset, tietyistä vahvistetuista aksioomista vedettyjä teoreemoja. Tai eräänlainen tilkkutäkki johon sisältyy falsifiointi, verifiointi ja tieteen itsekorjaavuus. Vanhat teoriat pystytään korvaamaan uusilla paremmilla joilla on enemmän evidenssejä tukenaan.

ArKos itse
->" Kaikki on liikkeenään ilmenevän aineen suhteita ynnä aistivain havaitsijain suhdetta niihin". Aine, sillä on ominaisuus täyttää avaruuden, paikan, jokin tyhjä tila. Ja siten myös tiede kuvastaa kaikkea sitä, mikä tilaa täyttää ja liikkuu.

Tuohon puutun edelleen, ettei aine voi täyttää tilaa itsessään, mikä tekeekin tilasta äärettömän.
Aine on todellakin pelkkää liikettä.
Se, ettei kätesi mene seinästä läpi johtuu vain siitä, että kätesi on samalla liike"taajuudella" seinän kanssa.

Kaikki tämä johtaa lopulta siihen, että se on tietoisuus, joka tekee sen liikkeen ikuisessa, muuttumattomassa äärettömyydessä, jossa on kaikki mahdollinen.
Aika, liike ja aine ovat kaikki yksi ja sama asia.

Älytön Äärettömyys
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?t=1672

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Rantsu
ArKos itse
->" Kaikki on liikkeenään ilmenevän aineen suhteita ynnä aistivain havaitsijain suhdetta niihin". Aine, sillä on ominaisuus täyttää avaruuden, paikan, jokin tyhjä tila. Ja siten myös tiede kuvastaa kaikkea sitä, mikä tilaa täyttää ja liikkuu.

Tuohon puutun edelleen, ettei aine voi täyttää tilaa itsessään, mikä tekeekin tilasta äärettömän.
Aine on todellakin pelkkää liikettä.
Se, ettei kätesi mene seinästä läpi johtuu vain siitä, että kätesi on samalla liike"taajuudella" seinän kanssa.

Kaikki tämä johtaa lopulta siihen, että se on tietoisuus, joka tekee sen liikkeen ikuisessa, muuttumattomassa äärettömyydessä, jossa on kaikki mahdollinen.
Aika, liike ja aine ovat kaikki yksi ja sama asia.

Älytön Äärettömyys
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?t=1672

Miksikähän kirjoitan, aineen, siis jonkin täyttävän , ilmenevän liikkeenään, enkä kuten Rantsu kirjoittaisi, - - - liikkeenään ilmenevän
liikkeen suhteita - - -?

Rantsun lainaamani mietteet valaisevat sitä, miksi hän ei ole käynyt
kanssani keskusteluihin, vaikka edellytykset niihin hänellä olisivat huomattavasti paremmat kuin Koshilla ja Arlalla. Käsittääkseni hän on eristynyt niin ideaalimatematiikkaan, että kaikki muu on muuttunut toisarvoiseksi.

Tyhjä tila ulottuu äärettömiin riippumatta siitä, täyttääkö siitä jotakin osaa
jokin, vai ei. Ja niin myös tämä täyttävä jokin ulottuu äärettömiin.

Myös äärettömyyden ja sen kolme ulottuvuutta sinänsä havaitsemme vain aineen liikkeestä neljäntenä ulottuvuutena, ajassa.

Että kätesi ei mene seinästä läpi, johtuu siitä, että edessä täyttää jokin, josta käytämme sanaa seinä. Myös vaikkapa Rantsu täytttää jonkin tilan, johon kukaan ei pääse. Hän on liikkeenään ilmenevä, mutta samalla aineinen, yksilö. Rantsu kyllä voidaan nostaa paikaltaan toiseen paikkaan, mutta nyt hän täyttää sen toisen paikan. Kuolleenakin hän täyttäisi arkun, jossa makaa.

Että aine olisi vain pelkkää liikettä, se sotii jo Newtonin järjestämää mekaniikkaa vastaan. Liike on jonkin, massan, liikettä, määriteltynä paikasta toiseen, jollakin nopeudella. Liikkeessä ilman mitään täyttä ei ole mekaniikkaa. - Jos Rantsun hammasta särkee, kun siinä on kolo, hän varmasti tietää, että kyse ei ole vain liikkeestä, vaan koloon tarfvitaan täyte eli paikka.

Einsteinin kaava E = mc^2. Siinä kyllä selvästi on jokin massa, joka liikkuu valon nopeudella. Tulkinnasta kyllä on mitä suurimpia katsomuseroja. Pitkään laitostieteen tulkitsijana esiintynyt opiskelija Kosh
täällä on esittänyt käsitystä siihen suuntaan, että aine olisi samaa kuin tuo energia E. Samalla hän kuitenkin puoliksi hyväksyi aineen. Hän ainakin ennen väitti, että aine ei voi saavuttaa valon nopeutta. Eli Koshin kannalta, Rantsun maailma olisi aineettomien (siis Koshin mukaan) fotonien maailmaa, eli kansan kielellä vain valoa. Tämmöistä käsitystä ei
fysiikan laitostieteessäkään ole esitetty. Vaan minä olen esittänyt, että
ydinenergia ydinhiukkasissa, vaan ei niiden perusaine, on gammafotoneja. Minun käsitykseni mukana ne kuitenkin ovat aineisia, ja nillä on ennen vapautumista eli latauksen jälkeen myös täyttävä paikka ydinhiukkasissa.

Fysiikan tutkimuskohde ei ole liike sinänsä, vaan aineen, siis jonkin tyhjän tilan täyttäjän, liike. Kemiassa, jonka analyysin perustajaksi kai on katsottava Lavoisier, tutkittava kemiallinen aines ja sen liikkeen eli reaktioiden tutkiminen ovat varsin selvästi eri käsitteitä, vaikka kuuluvatkin yhteen. Entä ihmisen anatomia ja fysiologia?

Entä avaruuden suuret massat, pelkkää liikettäkö vain? Ja näistä erotetaan fotonien liike ja vielä vetovoiman paljon pienempikin liike ihan eri asioiksi. Ja niistäkin me materialistit sanomme, että liikkeessä ovat
pienet ainehiukkaset, oman pienen tilansa täyttäjät.

Kun aineinen liike ilmenee aistimissa ja havaintovälineissä, tällöin se
on myös löytänyt paikkansa, aineisen vastaanottajan, joka havaitsee.

Historia, siinä tutkitaan varsinaisesti niitä muodostumia ja sitä liikettä, jota ei enää ole, tutkitaan jääneitä jälkiä. Samoinhan myös arkeologiassa ja geologiassa. Avaruudessa aikaetäisyys on vielä suurempi, ja kohde voi olla jopa äärettömän kaukana.- vrt informaation eli muotoutetun viive
viestinnän välineissä. Varsin harvoin katsoja, kuulija tai lukija, hänkin jossakin paikassa, saa tietoa tai viestiä ihan välittömästi, ihan tapahtumaPAIKALTA.

Analyysi eli osittaminen menetelmänä, perustettu varsinaisesti jo antiikissa, mm. Arkimedes, se perustuu aineen osiutumiseen paikkoihin. Oman menetelmäni filosofinen eli viisaustieteellinen suunta on analyyttinen materialismi eli materian analyysi.

Muodollinen tai matemaattinenkin logiikka. Miksikähän siinäkin on
predikaatti ja subjekti, predikaatti edustamassa liikettää, subjekti taas jotakin, joka liikkuu, joka ilman havaittua liikettäkin täyttää jonkin tilan?

Sielun eli psyyken ilmiöt. Ne eivät ole mahdolliset ilman paikkaaa, aivoja, jotka ovat myös aisti- ja havaintosuhteessa ympäristöön." - - - aistivain havaitsijain suhdetta niihin."

Tämmöisen keskutelunosan puhkeaminen, ja juuri tässä aiheessa, oli varsin väistämätöntä, ja myös välttämätöntä. Idealismi ja materialismi, ne ovat ovat jo tuhansia vuosia olleet filosofisten katsomusten pääsuunnat. Kun niistä varsinkin idealismia on vahvasti ajettu ja saarnattu, osoittaa tieteessä ja tiedossa olevan kysymys vallasta.
Ja myös uskonnosta, joka Marxin mukaan on ooppiumia kansalle.
Ja omana huomautuksenani lisään, myös kaikille Napoleoneille ja
Aleksis Kiville.

Tieteet, taiteet ja uskonto, nehän muistan koulussa kauan sitten esitetyn kulttuurin, po. korkeakulttuurin, kulmakiviksi. Huomatkaa muuten, esityksessä valtiomuoto, vaikka demokratia, ei ole kulttuuria, siis korkeakulttuuria! Niin ne kulttuurin kypäräpääpapit, ainakin ennen - - -.

Echi
ArKos itse
"
Filosofia, viisaiden tilanne, sana johdettukin muinmaisesta Egyptin sodan ja viisauden jumalaista Sothiksesta. Tiede kun erytyy, ja tieteilijät, heidän ammattinsa tietäjänä oli olla viisas. Antiikissa hyvin suuri osa tieteestä tehtiin viisauden tieteen, filkosfian, katon alla. Tultaessa uuteen porvariseen aikaan, ja sosialsitiseenkin, tiede on on jakautunut moniin aloihin ja haaroihin. Silti voi sanoa, että viisaus, se on aina ollut tieteen perimmäinen päätavoite. - Ilmeisesti viisaus tulee suomeen ruotsin sanasta visa, siis osooittaa, näyttää. Viisaus, se on neuvojen, ratkaisujen osoittamista, ilmeisesti.
Bullshit. Filosofia tulee kreikan sanoista "filia" rakastaa ja "sofia" viisaus/tieto. Vapaasti käännettynä tarkoittaa viisauden/tiedon rakastamista tai ymmärtämistä. Antiikin ajan tiede ei varsinaisesti ole verrattavissa tämän ajan tiedekäsitykseen. Modernin tieteen kriteerit ovat erilaiset, tietyistä vahvistetuista aksioomista vedettyjä teoreemoja. Tai eräänlainen tilkkutäkki johon sisältyy falsifiointi, verifiointi ja tieteen itsekorjaavuus. Vanhat teoriat pystytään korvaamaan uusilla paremmilla joilla on enemmän evidenssejä tukenaan.

´Sofia´ viisaus, se tulee kreikkaan, ilmeisesti foinikilaisten eli kanaanilaisten kautta Egyptin viisauden ja soadan jumalasta Sothiksesta
kreikaksi Osiris, vrt. suomessa anlyysin perusasiat osiutumien ja osiminen. ´Tuo ´filia´, siis rakastaa, sitä en tiennytkään, yhidstin sanan
fileeseen, osioon. Mutta sanomastasi nyt tiedämme, filosofiassa on ihan pääämäärä rakastaa viisautta.

Noin antiikissa. Ja vaikkakin nykyisen tieteen järjestelmä kaikkine välineineen, tutkijoineen ja laitoksineen on ihan toista luokkaa kuin antiikissa, päättelyn taso on porvarisen, suurporvarisena aikana pudonnut huomattavasti. Kun esim. tuli pari vuotta sitten TVstä brittiläine pätkis Arkimedeesta, hän edsuti analyysisa jotakin semmoista tasoa, jota
nykyajan tieteessä harvoin tapaa. Muinaiset rautakautiset orjanomistajat, he antoiva tieteelle paljon vapaammat puitteet kuin nykyinen maapallolla ylivaltaa käyttävä suurporvaristo. Ja sosialistinen neuvostotiede, sehän
näyttävän alkunousun jälkeen sakkasi kohti pohjaa jyrkemmin kuin historiassa mikään. Vrt. kuitenkin Ateenan demokratia suureen peloponnesolaissotaan tultaessa, sen aikana ja jälkeen.

Orjanomistajien tiedolle antama suurehko vapaus, porvariston ahdas
uskonnollinen rajoittuneisuus. Ja näin ymmärrämme myös sitä, miksi Yhdysvaltoja 70 vuotta niiden syntymisestä johti Virginian orjanomistajien klaani eikä suinkaan koillisen porvaristo. Ahdas rajoittava kalvinismi, sehän on porvaristolle ja suurporvaristole tyypillinen uskonto. Ja myös
neuvostokommunismia on verrattu kalvinismiin.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228

Aihetta käsiteltiin vanhalla palstallakin, ja silloinkin asialla oli ArKos. Aiheessa hän ei myöskään tavalliseen tapaan suostunut huomioimaan muiden mielipiteitä, vaan pyrki vain julistamaan omaa roskaansa.

Koska ArKosilla ja maailmalla on varsin erilainen käsitys siitä, mitä tiede on, tässäpä valottava esimerkki vanhan palstan ajoilta:

Kosh/vakio
Re: Valottumisteho eli VALONSÄDETEHO (2005-03-11 09:15:24)
Minäpä päätän nyt vaihtaa normaaliputoamiskiihtyvyyden epäreaalivakion laadun m/s² reaaliarvoon m. Näin ollen saadaankin näppärästi pääteltyä, että putoaminen on kvantittunut 9.81 metrin mittaisiin putoamispätkylöihin. Putoamispätkylöitä latautuu siis sekunneittain putoaviin kappaleisiin, jolloin putoamispätkylöiden reaalienergia muuttuu arkoneiksi värisevässä hilassa.

Voiman (gravitaatio-) kaava F=mg muuntuu muotoon F=mgf, jossa taas f on jotakin sopivaa hatusta revittyä maan ja taivaan väliltä, tai välin ulkopuolelta. Ja jos oikein sattuu ajatus lentämään, niin lisätään nyt kaavaan vielä ihan varmuuden vuoksi vaikkapa termi ¼¶r², joka tylee siitä, että putoamispätkylät pyörähtävä neljänneskierroksen vasempaan aina kun arkonin värinä pukkaa. Koko kaava siis on F=¼¶r²mgf.

Joka tätä vastaan uskaltaa väittää, on aivopesuliigan parstan kypäräpääpaskiainen ja vielä sen päälle ihan tyhymä ja mun isällä on isompi pippeli kun sun.

Näin tehdään tiedettä ArKosin lailla.
/vakio

http://www.tiede.fi/vanhakeskustelu/ket ... id=1435427

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Kosh
Aihetta käsiteltiin vanhalla palstallakin, ja silloinkin asialla oli ArKos. Aiheessa hän ei myöskään tavalliseen tapaan suostunut huomioimaan muiden mielipiteitä, vaan pyrki vain julistamaan omaa roskaansa.

Koska ArKosilla ja maailmalla on varsin erilainen käsitys siitä, mitä tiede on, tässäpä valottava esimerkki vanhan palstan ajoilta:

Kosh/vakio
Re: Valottumisteho eli VALONSÄDETEHO (2005-03-11 09:15:24)
Minäpä päätän nyt vaihtaa normaaliputoamiskiihtyvyyden epäreaalivakion laadun m/s² reaaliarvoon m. Näin ollen saadaankin näppärästi pääteltyä, että putoaminen on kvantittunut 9.81 metrin mittaisiin putoamispätkylöihin. Putoamispätkylöitä latautuu siis sekunneittain putoaviin kappaleisiin, jolloin putoamispätkylöiden reaalienergia muuttuu arkoneiksi värisevässä hilassa.

Voiman (gravitaatio-) kaava F=mg muuntuu muotoon F=mgf, jossa taas f on jotakin sopivaa hatusta revittyä maan ja taivaan väliltä, tai välin ulkopuolelta. Ja jos oikein sattuu ajatus lentämään, niin lisätään nyt kaavaan vielä ihan varmuuden vuoksi vaikkapa termi ¼¶r², joka tylee siitä, että putoamispätkylät pyörähtävä neljänneskierroksen vasempaan aina kun arkonin värinä pukkaa. Koko kaava siis on F=¼¶r²mgf.

Joka tätä vastaan uskaltaa väittää, on aivopesuliigan parstan kypäräpääpaskiainen ja vielä sen päälle ihan tyhymä ja mun isällä on isompi pippeli kun sun.

Näin tehdään tiedettä ArKosin lailla.
/vakio
http://www.tiede.fi/vanhakeskustelu/ket ... id=1435427

Kun aiheen vanhalla palstalla joku avasi, hän tarjosi aihetta keskusteluun, että kun te ArKos ja muut paukutatte tieteestä, niin kertokaapa, mitä se tiede on. Minun mielipiteitäni pyydettiin, en minä ollut diktaattori, joka määräsi keskusteltavan.

Edellä oleva lainaus on kokonaisuudessaan Koshia ja häne lainaustaan itseltään. Kukahan kansantaitelija ei Palle-jorinoissaan ota huomioon muiden mielipiteitä. NOIN TEHDÄÄN TIEDETTÄ KOSHIN LAILLA.

Kansantaiteilijamme Koshia tuskin otetaan kypäräpääppien laitostieteessä ja heidän puolueessaan kokoomuksessakaan vakavasti. Mutta hänen sanomansa on arvotavaraan vasemmalla, jossa kaikki pikiku- ja poroporvariset suunnat kiihkesäti kaipaavat aatetta eli ideologiaa jokapäiväiseen taisteluunsa taantumusporvariston liittolaisena.
Käytäpä tässäkin sanaa TÄRÄHTÄNYT. Sitä on yritetty käyttää vaselistien, änkyröiden ja SKP-ääveiden keskuudessa jo pitkään. Tämän käsitteen ja osoitetun kohteen nuo kaikki nääs vasemmistolaiset ovat saaneet
kypäräpääpappien esiintyviltä kansantaitelijoilta. Kohdettä ja käsitettä käytetään nytkin, myös Kosh käyttää, aiheessa " Aurinko on kaksoistähti". Nykyajassa näemme vahvat todisteet taantumusporvariston ja sen renkien ynnä ns. vasemmiston mitä läheisimmästä yhteistyöstä
ja petoskähminnästä. Kosh on taas hakannut lastuja tärähtämisestä.
Ja kohta kuuluu vasemmalta ja äärivasemmalta myös vastaus.
Kehoituksen ja kiihdyttävää isänmaallista taidenautintoa saaneena työkansan petturit, Juudakset, lähtevät liikkeelle. Niin se meni menneenä vuonna, niin on menevä myös tulevana. Kunnes, tai jos, nuo petturit ja kähmijät saavat todella kunnon ja riittävän palkankorotuksen, korotukseksi vaikka hirteen.

Minä ajattelin avatessani tämän aiheen, että voisimme keskustella tieteestä. Keskustelijoitapa ei tullut, proffat, ynnä kantaa ottavat, muutin , eivät ollenkaan vaivaudu. Sen sijaan näemme tässä aiheessa kansantaiteilija Koshjin erittäin provokatorisen puheenvuoron. Ei puheenvuoro ja sitä esittävä taiteilija sinänsä mitään. MUTTA TUOSSA PUHEENVUOROSSA ON ILMAISTUNA KOKO SUOMALAISEN TAANTUMUKSELLISEN SUURPORVARISTON, SEN RENKIEN, SEN POLITITISEN JOHDON, JA JATKEENA NS. VASEMMISTON, TAVATON RÖYHKEYS JA PIITTAAMATTOMUUS. KYSE ON SIITÄ, ETTÄ KANSANTAITEILIJA KOSH HALUAA NAURATTAA, JA NÄKYY OLEVAN KOKO VALLITSEVA YHTEISKUNTA JA SEN YLIN JÄRJRESTELMÄ NAURATTAMISESSA MUKANA.

Ei ole mitään keskusteluja tieteestä. Sen sijaan onkin esillä suomalaisen taantumusyhteiskunnan diktatuurivalta, ja esillä on myös sen historiallinen halu, sotajättiläinen Lemminkäisen halu, tapella.

Jos te haluatte sotaa, jos te haluatte tapelle, te saatte kaipaamanne, ja saatte sellaisen selkäsaunan, jota ette vielä koskaan ole saaneet.
Asia ei kuulu minulle, mutta jos on käyvä niin, että Suomi hävitetään perusteellisemmin kuin se on koskaan hävitetty, käyköön, mikä on käyvä.

Tulkoon siis Suomelle sota, jos on tullakseen. Kuten sanottu, asia ei varsinaisesti kuulu minulle.

Tämä maa on siis Sodoma, jossa on hyvin vähän vanhurskaita, vasemmallakin. Tulkoon mitä on tuleva.

Kansantaitelija Koshin röyhkeällä suulla suulla Suomi näyttää ilmoittaneen, vrt. neuvottelut enen Talvisotaa, että keskustelut ovat päättyneet, ja mielipide on levitetty myös vasemmistopettureiden keskuuteen. Kypäräpääpapit, he ovat nyt vauhdissa, ja kuten olen sanonut, KYPÄRÄPÄÄPAPIT EIVÄT HALUA TUNNUSTAA MITÄÄN TOSIASIOITA

Tulkoon siis vaikka sota, jos on tullakseen. Sodanjumala Lemminkäinen kaikkine renkeineen haluaa tapella. Ja kansantaiteilija Koshin röyhkeällä suulla siis jumala on ilmoittanut, että tiedekeskusteluja eikä muitakaan keskusteluja ei varsinaisesti käydä.

Keskustelut suomalaisten pösilöiden kanssa on käyty. Tulkoon mitä tulee, jos on tullakseen. Ei tässäkään Sodomassa ole montakaan vanhurskasta.

Olipahan tämä varsinainen joulusanoma. Tilaus on teille kaikille, meillekin kaikille, kalmistoihin. Sikäli kun siinä tilanteessa kukaan joutaa niihin keräilemään.

Niin Kosh, nyt olet päässyt samantapaiseen tavoitteeseen kuin keisari Nero, kun Rooma paloi. Nauti siitä, rämpytä kansantaiteellista esitystäsi niin perkeleesti. Onhan sinulla tukenasi suuri suomalainen, ihan Suur-Suomen, naurava yleisö. Ja kun olen nyt kuullut naurunne, miksi minun pitäsi osoittaa teille vähäisintäkään myötätuntoa. Tulkoon mitä on tuleva, tulkoon teille, tulkoon meille, ihan kunkin ansioitumisen mukaan.

KESKUSTELUT VÄLILLÄMME PALSTALLA SIIS OVAT NÄHTÄVÄSTI PÄÄTTYNEET, Koshin vähäiseen provokatoriseen, mutta taustaltaan suuren suomalaisen Sodoman puheenvuoroon.

Ymmärrette kai, että on toivota kenellekään tällä palstallakaan
hyvää joulua. Jokainen menköön omaan koppiinsa, sanoi Aleksis Kiven Lauri saarnassaan Hiidenkivellä.

LittleAtlas
Tiede=Tutkimus

Tuo pitääkin paikkansa uudenaikaiseen tieteeseen. Vanha, antiikille tyypillinen, se oli vain päättelevää ja keräilevää. Käytännön läheisissä tieteissähän tutkimuksia, uutuuksia, keksintöjä, myös sovelletaan välittömästi tieteeseen. Käytännöllisimmällä, soveltavimmalla, tieteellä on tuotantovoiman piirteitä.

Tuon ei kuitenkaan pidä johtaa siihen, kuten
neukuissa, DDRssä ja Suomen taistolaisissa kävi, että tiede kokonaan muutettiin teoreettisesta, yhdistävästä ja analysoivasta syötetyksi ja ulostavaksi hallinnolliseksi voimaksi, joka tietona varsinaisen tieteellisen tiedon sijasta tuotti paskaa. Ja niin koko yhteiskunta ja liikekin muuttui sotatunkioksi.- Sama taipumus kyllä nähdään myös suomalaisessa jälkibrezhneviläisessä yhteiskunnassa.

Edellien viestini oikaeastaan jäi kesken. Tarkoitus oli jatkaa, että tieteen aineistoa, jopa ihan sen huipputuloksia sekä hyllytetään että tuhotaan jatkuvasti. Onhan tiede yleisesti vallan väline, se sisältää myös seikkoja, jotka käsitetään sotasalaisuuksiksi.

Porvariston, suurporvariston aiak, se on luonut tieteeseen ihan sen uudenaikaiseksi perustaksi tutkimuksen. Tämä samalla on johtanut tieteen ammattilaisten ja alojen eristymiseen toisistaan. Tieteen fakki-idiotismi, ammattityperyys, ettekö ole kuulletkaan? Aikoina, joina varsinauista tutkimusta eikä rajattuja tieteenaloja ei ollut, tieteilijät voivat varsin vapaasti liikkua alalta toiselle ja yhdistää niiden päätelmiä ja keräilytuloksia.

Suurporvaristo, jonka uskonto tyypillisimmässä muodossaan on kalvinismi. - Jota on muistuttanut kommunismi. - Myös näin tieteen käsittämiselle ja levittämiselle tulevat paljon ahtammat puitteet kuin vaikka antiikin orjanmistajien aikana. Tiedemiehiä valvoo kaikkialla uskonnollisten poroporvarien ja näiden valtaan asettamien poliittisten ja tiederenkien joukkio. Orjanomistajien aikaan tieto varsin paljon ei voinut levitä vapautta vailla olevien ja enimmäkseen lukutaidottomienkin orjien keskuuteen. Suurporvariston aikakausdella työvoiman omistajat ovat vapaita ja voidakseen tehdä työnsä myös lukutaitoisia. Tämän vuoksi
suurporvaristo asettaa tieteen harjoittamiselle ja sen tulosten levittämiselle ahtaat puitteet. - Ja niin teki, samoista pelkosyistä, myös neuvostokommunismi, ja teke myös ortodoksinen uusrikkaiden ja Putinin Venäjä.

Tiede, se tuottaa paljon jätettä. Ja mikä sopivin rooli monille harrastajille, asettua tunkiolle jätettä tonkimaan, siitä nauttimaan, siitä saamaan elantonsakin.

Tässä muutama päivä sitten olin pahalla päällä. Nyt olen taas rauhoittumaan päin, ja myös Suomen tämän vuoden teema on Rauhallista joulua! Siis:

RAUHALLISTA JOULUA KAIKILLE KULLEKIN TUNKIOLLAAN!

Trigmegistus
Tiede on..

Pitää jatkaa tunnusallekirjoituksestasi. Tiede on välttämätön keino todistaa joitakin asioita oikeiksi tai vääriksi.

Tiede onko asianajotointa. Ja todellakin, hyvin moni tällä palstalla keskutelleista on noudattanut juuri sitä käsitystä. Ei ole väliä sillä, onko asia oikea tai väärä, kunhan lautakunnat ja tuomarit antavat Päämiehen mielen ja edun mukaisia päätöksiä.

Tulimme siis siihen, että TUTKIMUS ON UUDENAIKAISEN TIETEEN PERUSTA, vaikkakaan ei koko tiede. Vaan TUTKIMUS, mitä se sitten on?
Tulee suomen teonsanasta tutkia, ja substantivoitu sana tutkimus, se vastaa kielessämme teon loppuun suorittamisen verbiä. Jotta tutkaaminen saadaan suoritetuksi rajallisesti ajassa ja paikassa, siis neljännessä ulottuvuudessa, kohteen kooltaan, alueeltaan pitää olla rajattu tutkimusmahdolliseksi. Sen pitää myös, tätäpä ei aina huomata, täyttää alueeltaan ja kooltaan vähimmäismitat. Edelleen, tutkimuspiirien mukaan tiede jakaantuu alueisiin ja tutkimushaaroihin. Tulosten saaminen käyttöön on tärkeää, ja siksi tutkimukset vaativat myös organisaatiota, järjestymistä, järjestämistä. Näin uudenaikaisen tieteen perusta tutkimus on myös yhteiskunnallinen organisaatio. Ja kun siis on kyse yhteiskunnallisesta järjestömuodosta ja vaikuttamisesta, tätäkin kautta kyse on myös vallasta.

Havainnointi ja kokeiden teko, se on tutkimuksen perustaa luonnon ja teknisissä tieteissä. Ja näin joudun huomauttamaan taistolaisia pappeja vastaan jo puhuttaessa tutkimuksen alkuaskelista. Jo tutkimuksen alku merkitsee tieteen käyttöä tuotantovoiman tapaan. Ase- ja ampumaoppi, höyrykoneet, höyrylaivat, veturit, Ericssonin potkuri, maatalouskemia. bakterologia, taivaankappalten käyttö alusten paikantamiseen jne.
Kun puhuitte " tieteen muuttumisesta tuotantovoimaksi", ette ilmeisesti käsittäneet tieteen tutkimuskäyttöä alkuunkaan. Ihan tutkimuksen ajoista
osaroolinaan " tiede oli muuttunut tuotantovoimaksi". Päinvastoin tieteen kehittyessä, Jaakko Laakson sanamuodon mukaan "komplisoiduksi", siis monimutkaiseksi, tiede varsinkin vaikuittavimalta huipultaan on eriytynyt kauemmaksi välittömän tuotantovoiman roolista. Alkuaikojen tutkija, hän teki keksintöjä. Nykyajan laitosten varsinkaan teoreettinen perustutkimus ei ole usein lähelläkään keksimisen ja koneiden tai prosessien tuotamisen välitöntä tuotantokäytäntöä.

Vaan NAPOLEON, hänkö tutkimuksen uranuurtajia, siiis tieteen perustanlaskijoita. Kyllä vaan. Hän aloitti ampumaopillisesta, ballistisesta tutkimuksesta jo sotakoulunsa päätteeksi. Tykistön käyttö Toulonin valtauksessa ja sityten Pariisissa kuningasmielisiä vastaan. Tästä laajenee taistelun kaikkien puolien käsittämiseksi, ynnä mitkä ovat
omien joukkojen kyvyt ja mahdollisuudet, mitkä vastapuolen heikkoudet.
Kuinka koko sotaretken kulku suunnitellaan pääsemiseksi edullisiin taisteluasemiin ja nopeisiin ratkaisuihin. Vastapuolellahan yleensä oli potentiaalinen ylivoima. Tärkeä yllätystekijä, jota sittemmin sovelsi myös Hitler, ja häntäkin vastassa oli potentiaalinen ylivoima. NAPOLEON PERUSTI TAISTELUJEN KÄYMISEN SOTATUTKIMUKSEN. Napoleonissa tapaamme samalla myös tieteen suuren fakki-idiootin eli ammattityperän. Hän oli varsin tietämätön sodankäynnin yleisistä yhteiskunnallisista ehdoista. Ja tämä käy erittäin selväksi hänen valtansa ja sen romahduksen loppuvaiheesta, alkaen lähdöstä Venäjän retkelle.

Tieto on valtaa, ja se on käytettävä poliittisen vallan väline eli keino.
Jo kuulu Isaac Newton oli mukana poliittisessa vallassa, ja sivutöinään hoiteli myös Englannin pankkia, ajallisessa järjestyksessä seuraavaa Ruotsin säätyjen pankin jälkeen. Jos määrittelemme Napoleonin tiedemieheksi, sodan taistelujen tutkijaksi, hän olikin varsin poliittinen tiedemies. Hänestä tuli sellainen kenraaliksi ylennettynä käyttöä odottamassa Pariisin aikanaan. Poliittisen vallan käyttäjäksi hän pääsi noustessaan ensimmäiseksi konsuliksi. Ja seuranneina parina Ranskan suurimpien voittojen vuosina hän itse kävi varsin vähän sotaa, ainoastaan teki päähyökkäystä, Moreaun, tukevan apuretken Alppien yli Italiaan.
Politikoinnissaankin Napoleon oli nokkela taistelujen kävijä. Ja myös politikointinsa sortui häen yleiseen heikkouteensa, yleisten ehtojen ja edellysten varsin heikkoon käsittämiseen. Ynnä tietysti myös siihen, että hänen valtansa perusta Ranskan porvaristo oli lakannut olemasta kumouksellinen, siitä päinvastoin oli tullut Euroopan sortaja.

Kun tutkimus on tullut uudenaikaisen tieteen perustaksi, se ei siis kuitenkaan voi poissulkea tieteen yleistä päättelyä ja kokoavaa tietojen keräämistä. Tämä antiikin tieteen suuri perinne on yhä edellä eurooppalaisperäistä porvarista ja kommunististakin, yleensä koko vasemmistolaista, tutkimusta ja tiedettä.

Minähän tieteilijänä olen melko antiikkinen, en varsinaisesti tutkija.
Kun tuo yleinen päättelevä, keräävä, kirjoittava puoli oli opiskeluaikananakin heikosti tieteen laitoksilla edustettuna, siitäkään syystä en tullut suorittaneeksi loppututkintoa. En myöskään ollut oppinut, kukaan ei ollut opettanutkaan, että tutkimuksen suorittamista varten kohde pitää rajata suorituskelpoiseksi. Ukko Lenin kaikkien töidensä ja tekostensa kokonaisuudessaan, se oli ihan liian laaja tutkimusaihe. Vasta ihan viime vuosina olen tullut kyvykkääksi hallitsemaan Leninin kirjoitukset ja tekoset. Marxilaisen dialektiikan sijalle minulla on myös oma "epämarxilainen" materialistinen analyysini.

Vielä kerran, katsokaa myös tunnusallekirjoitustani:

Tutkimus ja tutkimukset perustanaan uudenaikainen tiede on jakaantunut haaroihin, alujerisiin ja kohteisiin. Tämä on tieteen osioitumista.

Analyysi puolestaan on osimisen, osioittamisen, menetelmä. Siten
uudenaikainen tiede on ihan luonnostaankin analysoitava ja analyysin kohde.

Tämä ajatus tuli mielleyhtymänä aiheotsikosta " Tieteen presidenttipeli", jossa tosin tarkastellaan joitakin luiultavia salaisia agentteja koskevia muistioita nykyisen preisidentinvaalin kannalta. - Siis jos Suomen tieteelle olisi asetettu presidentti, jonka tehtävnä olisi johtaa tiedettä, turvata tieteen oikeudet.

Non niin, Suomessahan tätmä muuttuis poliittiseksi kysymykseksi.
Että mikä puolu saiis nimittää presidentin. Ja kun nimenoman tiede on kyseessä, silloinpa ehdokkaitten edeltävistä teoista ja suhteista vasta muistioita syntyisikin. - Kyllä Tasavallan presidentinvaalien virallinen julkinen keskustelu sentään on kohteliasta verrattuna tähänkin palstaan.
- Toisaalta, olisi näin mahdollisuus verrata eri ehdokkaiden ohjelmia tieteen kehittämiseksi.

Jotenkin tuota virkaa vastaa Suomen Akatemian puheenjohtaja.
Sen nimittää Tasavallan presidentti, niinhän se oli(?), ja viimeisi nimitti Tarja-täti Väyrysen, Raimo Väytysen. Sukunimikaima Paavo Väyrynen johtaa Pohjantäti eikun -tähti-opistoa. Paavoa ei pahemin ollut kaivattu Vanhasen vaalistaisteluun, mutta Niinistölle seura kuulemma kelpaisi. -
Kepulainen on kepulaiselle susi.

[size=75:3l2vgsz0]"ArKos itse": Jotenkin tuota virkaa vastaa Suomen Akatemian puheenjohtaja.

Sen nimittää Tasavallan presidentti, niinhän se oli(?), ja viimeisi nimitti Tarja-täti Väyrysen, Raimo Väytysen. Sukunimikaima Paavo Väyrynen johtaa Pohjantäti eikun -tähti-opistoa. Paavoa ei pahemin ollut kaivattu Vanhasen vaalistaisteluun, mutta Niinistölle seura kuulemma kelpaisi. -
Kepulainen on kepulaiselle susi. [/size:3l2vgsz0]

Tässä vihdoinkin yksi hyvä esimerkki ARkosilta, miksi asioista hyvä kansalaisten keskustella. Poliitikot kun viestivät julkisuudessa diplomaattisesti, eli asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä.

Siitä tuoreena esimerkkinä vaali- TV:n suomettumiskeskustelu, joka puhuttiin ruotsiksi!

Raimo Väyrysen kuten esim. Erkki Liikasen Suomen Pankkiin valinta ovat erinomaisia poimintoja politiikan oppikirjoihin alaluokkaan:

Poliittiset virkanimitykset.

Etenkin Liikasen valinnasta, mutta myös muista edesottamuksista sai Halonen aiheesta kritiikkiä muilta ehdokkailta, kun heidän mielestään ansioituneinta ja parasta ehdokasta ei valittu.

Eipä sillä, etteikö sitä muut puolueet harrastaisi, vaan kansalaisen sivukommenttina.

Ties kuinka kauan on ollut debattia aiheen tiimoilta, poliittisten virkanimitysten loppuminen on ollut kauan toivuttua Suomessa.

Yhä maassamme liian monet virkanimitykset hoitaa tasavallan presidentti.

Sen vuoksi on presidentillä mielipidevaltaa tiedemaailmassakin, ja koska vielä nykyinen presidentti akateemisesti lähes ansioitumaton (kandidaatti), tulee tiedeyhteisön kriittisesti tarkkaillen valvoa päätöksentekijöiden arvovalintoja ja antaa asiallista palautetta, joko suoraan virkamiehille tai sitten medialle välityksellä.

[size=75:3l2vgsz0]L'avantage des Sinsemilla est donc qu'elles produisent beaucoup plus de résine...[/size:3l2vgsz0]

Informaatiota, se syvenee.

" Mitä se on?". työssä olivat papit. Miksi piti tietää?
ratkaisu johonkin Kalevalan tapauksessa "
muinaisesta Egyptin sodan ja viisauden jumalasta Sothiksesta. Tiede kun , ilmeisesti.

Tiede, se on ihmisten työtä. Se on tietämiseen erikoistuneiden johtamaan umpikujaan. Jotkut viisastuneet joutuessaan oikopoluillaan löytämään todellisia eli reaalisia ratkaisuja.

Kun tiedon ynnä käytännön työhönsä. Tiede on vahvaa, jos sillä on vahva suhde käytäntöön. Käytäntö on jopa informaation, tiedon, tieteen, kriteerio eli koestin.

Toisaalta, eriytyneenä käytännöstä tieteen tehtävä on tuottaa teoriaa.
Sen on kyettävä luomaan sellaisia yhteyksiä, päätelmiä, johtopäätöksiä, ynnä tieteissä, tieteen kielessä.

Matematiikka, sen määrittelen mahdollisuuksien tieteeksi ja opiksi.
Se on . Siten pidin myöshistorian, kulttuurin ja yhteiskunnan aihepiiriin. Niin tosiaan, tiede

TIETO ON VALTAA. kvoa tarve tiedon saamiseen
ja myös levittämiseen joukkoihinasioiden tutkimistakin.

esimerkki Neuvostoliiton kokemus ja " marxismi-leninismi".

Sothis, kuten myös Pallas Atehene, oli sodan jumala. Tiedolla, ja salaisuuksilla, on aina ollut, jos ja kun
No niin, nyt Tätäkin kautta TIETO JA TIEDE ON VALTAA![/quote]

Tietääkös Arkos Itse mikä on tiivistelmä eli referaatti? Tuo edellä kirjoittamasi jupina on muokkaukseni jälkeen yhtä täynnä tietoa kuin sinun alkuperäinen soperrus. Oletko eläkkeellä? Jatka sitä

Arkos, koska olet niin fiksu ja filmaattinen, niin voisitko siirtyä kirjoittamaan kirjaa komeroosi. En millään pahalla, mutta kirjoitus tyylisi on hieman sekava(oma tilasi? ) Kirjoitat samassa kappaleessa tiedettä, höpinää, moitteita, mutinaa., perusteluja ilman ratkaisuja joita perustella YMS. Tiivistäisit asiat ja unohtaisit jumaluutesi foorumissa .

VÄITE, MENETELMÄT, TULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTELUT SEKÄ TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI.

Omaan vain filosofian peruskurssitukset pääkopassa, enkä edes viitsi vaivata YTL:ää koukeroillani jatkossa. Siis.

Tiede on samanlainen olio kuin Jumalakin. Sille voi uhrata elinikänsä ei mistään syystä, saamatta mitään käytännön hyötyä tai kehittämättä tekniikkaa sinällään. Tieteellä, on kuitenkin funktio arkielämän ihmisen kannalta, sellainen, joka myös Jumalalla on. Filosofia on olemassa vain, koska asioita täytyy korjata oikeiksi. Tiede on olemassa, koska totuus tahdotaan löytää.

Tieteenteko on asioiden tutkimista, ja siitä seuraa usein asioiden ymmärtämistä. Tästä seuraa monesti tekniikkaa, eli asioiden hyödyntämistä, tai sen mahdollisuutta. Teoreettisesta tieteestä ei ole välttämättä mitään hyötyä, mutta sillä on itseisarvoa, samalla tavalla kuin ensimmäisellä sukupuoliyhdynnällä. Näin ainakin tunnutaan ajatteltavan. Tutkimus puolestaan on tieteelliseksi luokiteltu, jos se täyttää tietyt tieteelle asetut prinsiipit, joihin kuuluvat objektiivisuus, julkisuus, autonomisuus ja kriittisyys. Lisäksi tieteen tulisi noudattaa yleisesti hyväksyttyä Tieteen etiikkaa. Nykyisenlaista tutkimusmenetelmiin ja näihin perusteisiin pohjautuvaa tiedettä kutsutaan sen mukaisesti metodologiseksi naturalismiksi. Tämän tieteenteon objektiivisuus kärsii pahaa lamaa, eettisyys juoksee mieluiten rajamaastossa, vaikkei siihen objektiivista aihetta välttämättä olisikaan (atomipommi&politiikka).

Varsinkin nykyään subjektiivisuus niittää objektiivisuudelle valanvannoneiden tiedemiesten rivejä, ja yhä useampi on joko talouden palveluksessa, tai muuten vaan toivoo saavansa Tieteeltä jokapäiväisen leipänsä. Tietyssä mielessä tieteenteko on taistelua älyllisellä taistelutantereella. Kehity tai surkastu on samanlainen teesi kuin Kylmän sodan varusta tai jää jalkoihin. On olemassa rivisotilaita, ja rivitiedemiehiä.

Seikka, mikä erottaa tieteen kuitenkin ei-tieteestä on käytettyjen tutkimusmenetelmien pitäminen oikeutetusti uskottavina tai peräti todellisuuteen pohjautuvina. Tiede ei kuitenkaan voi luopua ydinolettamuksistaan, vaikka se voisikin muokata tieteen reunateorioita miltein mielensä mukaan. Näkökulmassa, jossa tiede on ihmiskunnan rakentama teoria totuudesta, joka saavutetaan ainakin matematiikan ja logiikan johtamilla keinoilla, ei voida luopua keskusväitteistä kuten: 10+1=11 tai ei ole niin, että A on ja ei-A on.

Seikka, mikä erottaa tieteen uskonnosta on tieteelle annettu oikeutus autonomiaan, jolloin mitään auktoriteettiin perustuvaa tietoa, dogmaa, ei voida pitää yhteensopivana tieteen maailmankuvan kanssa. Tiede ei silti tavoita yksinään sitä, miten ihminen kokee maailman merkityksellisesti.

polliisi
Arkos, :twisted: koska olet niin fiksu ja filmaattinen, niin voisitko siirtyä kirjoittamaan kirjaa komeroosi. En millään pahalla, mutta kirjoitus tyylisi on hieman sekava(oma tilasi? :roll: ) Kirjoitat samassa kappaleessa tiedettä, höpinää, moitteita, mutinaa., perusteluja ilman ratkaisuja joita perustella YMS. Tiivistäisit asiat ja unohtaisit jumaluutesi foorumissa :wink: .

VÄITE, MENETELMÄT, TULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTELUT SEKÄ TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI. :idea:

Luin myös tiivistelmäsi, onko se sitten kondensaatti vai referaatti. Se tosiaan on esimerkki siitä, että joku on sekavassa tilassa - Sinä.

Sekä kunnioitetut akateemikot Suomen akatemiassa että työtä tekevät tutkimusproffat lie Suome presidenttien nimittämiä. Kukaan Paasikiven
nimittämistä ei luullalkseni enää elä, joten hei kaikki ovat Kekkosen ja sosdemien nimittämiä. Kiintoisaa, juuri he siis ovat nimimityksillään puoltaneet tieteen kypäräpääpappijärjestelmää. Silti puoluekannaltaan kokoomukset ovat varman vallitseiva joukossa. Nimityksessä on ratkaissut taito, ansiot, kokemus ja myö koeteltu kansalaiskunto.

Kuinkahan nimitellään, jos Suomi saa pitkästä aikaa kokoomuslähtöisenlaisen presidentin. Niitä onkin tähän asti virallisesti
ollut vain Svinhufvud ja mainittu Paasikivi. Kuitenkin maan historiasta itsenäisyyden ajalta saa käsityksen, että kokoomuspuolue on sen tehnyt, muut vain hiukan auttaneet, ja osanneet totella eli seurata hyviä neuvoja.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat