Seuraa 
Viestejä45973

Asevelvollisuus/siviilipalvelus työhömme ja eri viranomaisten toimintaan liittyen vakavaa pohdintaa …

--

Aluksi mainittakoon pohjaksi, että vapautuksen (pakotetut sairaan paperit) tästä sivistysmaissa jo lähes ainutlaatuisesta tämän laajuisesta "palkattomasta pakkotyöstä vain miehille" ovat hakeneet (ja jokainen käsittää että kyllä he ainakin helpon siviilipalveluksen olisivat voineet käydä) esimerkiksi:

- lukuisat urheilutähdet NHL myöten...Jokiset, Ruudut, Möttölät....
- lukuisat yrittäjät Nokian pääjohtaja Kallasvuosta Vesa Keskiseen jne
- yleensäkin lukuisat akateemista uraa luovat... esim nuorissa poliitikoissakin, lääkäreissä itsessään ja papeissakin ym on monia armeijaa käymättömiä nykyään. Samoin jopa vartijoissa ja poliiseissa.
- sotilaspassinsa ovat polttaneet 70-luvulla esim. Paavo Lipponen, Ilkka-Christian Björklund ja Erkki Tuomioja ... Ben Zyskowicz on sivari jne
- vapautuksen ovat hakeneet lukuisat korkeakulttuurin edustajat Esa-Pekka Salosesta, Stefan Lindforssiin, Mikko Franckiin jne
- lukuisat muusikot Kirkasta Tero Vaaraan, Niskalaukaksen (sivari) Timo Rautiaisesta kaikkiin 4 ruusun jäseniin, aw yrjänöistä iso H (oli linnassa syyttömänä 6 kk)...
- lukuisat maailman tähtemme Ville Valosta Alexi Laihoihin jne
- lukuisat toimittajat Simo Frangenista, Enbuskesta Henkka Hyppöseen, Stilleristä Upi Martikaiseen ym.
-lukuisat näyttelijät Edelmannista koko ystäväpiireineen Kari Ketosiin ym
-sekä tietyllä tapaa kaikki naiset (mm ylipäällikkö halonen ja puolustusministeri e rehn), ahvenamaalaiset, jehovan todistajat ja yhä lisääntyvä porukka eri maahanmuuttajia jo kielimuurin takia (joista suurin ryhmä on lähes 50 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa, sekä 40 000 muslimia jne...)

Ylläpidolle ym kerrottakoon välispeakkinä, että nämä tiedot ovat täysin julkisia ja ovat jo olleet mediassa!

Lisää esimerkiksi uutisista:

"…huono tilanne on Kajaanissa, jossa jopa 30 prosenttia asevelvollisista hylättiin kutsunnoissa.”

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009092 ... 0_uu.shtml

Ja Helsingissähän on jo alueita, joissa luvut ovat 30-50 % välissä joka ikäluokasta jne ...

--

Asian ongelmahan ei ole nuo C-paperit vaan se, että miten eduskunta voi ikäänkuin vaatia satoja lääkäreitä ympäri maata tekemään virkavirheitä ja rikkomaan lääkärinvalansa ja etiikkansa toistuvasti. Ja miten lääkärit voivat suostua tähän "eräänlaiseen rikollisuuteen" vuosi ja vuosikymmen toisensa perään. Ja miksei ainakin media puutu jo tähän?

Suunnitellusta, harkitusta, jatketusta petoksesta ja väärennöksistä ym on aika kovat tuomiot yleisesti Suomessa ja lääkärin tai ministerin valan rikkomisesta kuuluu erottaa jne?

Nyt kuitenkin koko valtiomme systeemi näiltä osin nojaa eräänlaiseen jatkettuun kasvavaan mahdolliseen rikollisuuteen? Ja kyse ei ole mistään yksittäistapauksista, vaan sadoista eri lääkäreistä, jotka tehtailevat läpi Suomen mahdollisesti petoksia vuosi toisensa perään. C-paperit ovat pian 20% koko ikäluokasta ja "valehdellut" diagnoosit kuitenkin täytyy olla todella kovia, että saa lopullisen vapautumisen. Yleensä niissä täytyy olla viittauksia persoonallisuushäiriöihin ym. Eli liioittelematta kait voi sanoa että tuollaisilla tietyillä esim Helsingin ja Kajaanin tapaisilla alueilla lähes 90% diagnooseista ovat "epätosia"? Ei terveimmässä iässään olevista nuorista miehistä ole noin sairaita rehellisesti kuin muutama prosentti?

Suomen valtionhan ei pitäisi voida toimia näin. Tämän pitäisi olla julkinen skandaali! Laajan "eräänlaisen jatketun rikollis ja petosvyyhdin?" osapuolina kun ovat kansanedustajat, sadat ellei tuhannet lääkärit, heitä valvomaan tarkoitetut eri viranomaiset ym.

--

Muistutukseksi vielä asian tiimoilta:

LÄÄKÄRIEN ETIIKKA JA VALAT

Hippokraateen valasta:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hippokrateen_vala

"...tulen torjumaan kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja vääryydeksi…auttaakseni sairaita, tekemättä tahallisesti mitään vääryyttä ja vahinkoa...Jos täytän tämän valan enkä riko sitä, sallittakoon minun nauttia sekä elämästä että taidostani kaikkien ihmisten ikuisesti arvostamana. Mutta jollen sitä pidä, vaan teen väärän valan, tapahtukoon päinvastoin."

+

Suomen lääkäriliitto: etiikka

http://www.laakariliitto.fi/etiikka/lii ... _ohje.html

"Lääkäriksi ryhtynyt henkilö on ottanut hoitaakseen suuren ja vaativan tehtävän. Tästä tehtävästä hän ei voi suoriutua, ellei hänellä ole perusteellisten tietojen ohella vakavaa halua noudattaa lääkärin ammatin harjoittajan vuosituhansien ajan tunnustamia eettisiä velvoituksia."

"Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä hän saa antaa rodun, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa toimintaansa heitä kohtaa."

"Todistuksia ja lausuntoja antaessaan lääkärin tulee muistaa olevansa puolueeton todistaja ja asiantuntija, jonka lausunnon on perustuttava huolellisen tutkimuksen antamiin objektiivisiin havaintoihin ja niiden kriittiseen arviointiin sekä muihin tosiseikkoihin"

PUOLUSTUSMINISTERIN YM VALA (eli tuomarin vala)

http://www.valtioneuvosto.fi/tietoa-val ... toa/fi.jsp

"Ministerin tulee ennen tehtävänsä vastaanottamista vannoa virka- ja tuomarinvala"

"Valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä ovat kaikki istuntoon osallistuneet valtioneuvoston jäsenet yhdessä esittelijän kanssa vastuussa. Vastuusta voi kuitenkin vapautua esittämällä eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan merkittäväksi.

"Ministerin vastuu ilmenee sekä poliittisena vastuuna että oikeudellisena vastuuna. Oikeudellisen vastuun perusteella ministerin virkatointen lainmukaisuus voidaan saattaa valtakunnanoikeudessa tutkittavaksi."

VALTIONEUVOSTOT JA OIKEUSKANSLERI (joiden pitäisi valvoa näitä asioita)

"Oikeuskanslerin tehtävänä on perustuslain mukaan antaa tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä. Oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu myös valvoa näiden valtioelinten virkatointen lainmukaisuutta."

POLIISI
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ ... enDocument

Poliisilain mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

YLEISET SYYTTÄJÄT
http://www.oikeus.fi/4336.htm

Syyttäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että rikoksen tehnyt joutuu vastuuseen teostaan.

Syyttäjä on ratkaisuissaan riippumaton ja itsenäinen. Hän ei yksittäisessä asiassa voi eikä saa ottaa vastaan ohjeita tai määräyksiä keneltäkään.

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ
http://www.vksv.oikeus.fi/Etusivu/Valtakunnansyyttaja

Suomen perustuslain mukaan syyttäjälaitosta johtaa ylimpänä syyttäjänä valtakunnansyyttäjä, joka käyttää itsenäistä ja riippumatonta syyteharkintavaltaa.

Valtakunnansyyttäjän virkaa hoitaa oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Matti Kuusimäki.

Valtakunnansyyttäjällä on lakisääteisiä useita tehtäviä. Hän mm.

- johtaa ja kehittää syyttäjäntoimintaa sekä valvoo alaisiaan syyttäjiä
nimittää kihlakunnansyyttäjät
- osallistuu syyttäjäntoimintaan liittyvän lainsäädännön kehittämiseen
antaa yleisiä määräyksiä ja ohjeita syyttäjille
- voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian ja määrätä alaisensa syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta hän on päättänyt

--

ONKO TÄMÄ JATKETTU TOIMINTA ERÄÄNLAINEN NYKYSUOMEN "C PAPERIGATE SKANDAALI"?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (1)

Tässä vielä pari miettimisen arvoista lakia yläpuolisten lisäksi:

Rikoslaki» 19.12.1889/39
33 LUKU (24.8.1990/769)

Väärennysrikoksista

1 § (24.8.1990/769)

Väärennys

Joka valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena, on tuomittava väärennyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yrityskin on rangaistava. (13.6.2003/514)

2 § (24.8.1990/769)

Törkeä väärennys

Jos väärennyksessä

1) rikoksen kohteena oleva todistuskappale on yleiseltä kannalta tärkeä viranomaisen säilyttämä arkistoasiakirja tai viranomaisen pitämä yleinen rekisteri taikka jos todistuskappale on todistusarvoltaan muuten erityisen merkityksellinen tai

2) rikoksentekijä käyttää väärennysrikosten tekemistä varten hankittua teknistä laitteistoa taikka muuten toimii erityisen suunnitelmallisesti

rikoksentekijä on tuomittava törkeästä väärennyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yrityskin on rangaistava. (13.6.2003/514)

10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää ... rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan ... ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan ... olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (11.4.2008/212)

11 § (24.7.1998/563)

Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

8 § (24.7.1998/563)
Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle

Joka antaa viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen kirjallisen (vertaa väärennettyjen diagnoosien tehtailu) todistuksen tai siihen rinnastettavan teknisen tallenteen taikka laadittuaan sellaisen todistuksen tai tallenteen antaa sen toiselle sanottuun tarkoitukseen käytettäväksi, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle tuomitaan myös viranomaisen erityisen valvonnan alaisen toiminnan harjoittaja taikka tämän edustaja tai palveluksessa oleva henkilö tai valvottavan yhteisön tilintarkastaja, joka lakiin perustuvan tarkastuksen yhteydessä tai lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta muuten täyttäessään antaa valvovalle viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen suullisen tiedon.

--

http://www.turkulainen.fi/Sivustot/Turk ... ka-armeija

Viimeinen lause jutussa:
"Armeijasta lähteminen on tavallisinta pääkaupunkiseudulla. Helsingissä on kaupunginosia, joissa alle puolet suorittaa varusmiespalveluksen"

Jokainen käsittää että kyseessä on selkeä viranomaisten ja lääkärien "virkarikosvyyhti". Kyse on nuorista terveimmässä iässä olevista miehistä - 5% olisi rehellisempi luku kuin 50% , jos diagnoosit olisivat aitoja!

Ja käsittäähän asian vain miettimällä näitä Jokisia ja Kallasvoita. Tottakai he nyt ainakin leudon siviilipalveluksen olisivat voineet käydä. Asiasta ei ole pienintäkään epäselvyyttä.

--

TOISAALTA IHMETYTTÄÄ TAAS ETTÄ MIKSI VAIN TOINEN SUKUPUOLI JOUTUU TASA-ARVOISESSA MAASSA HAKEMAAN ITSELLEEN ELINIKÄISET MIELISAIRAAN PAPERIT JOTTA SAISI VAIN SAMAT OIKEUDET JATKAA OPISKELUA JA URANLUONTIA MITÄ NAISET?

JA VIELÄ IHMEELLISEMMÄKSI ASIA MENEE KUN MIETTII, ETTÄ MITEN IHMEESSÄ SILTI NAISET VOIVAT TOIMIA HUIPPUPALKKAISENA YLIPÄÄLLIKKÖNÄ (T HALONEN) TAI PUOLUSTUSMINISTERINÄ (E REHN)?

MIKSEI MYÖS KAIKILLE NAISILLE MÄÄRÄTÄ ELINIKÄISIÄ MIELISAIRAAN PAPEREITA TASA-ARVOISESTI?

--

Vielä muistutukseksi - http://fi.wikipedia.org/wiki/Sukupuolten_tasa-arvo

"EY-tuomioistuin on määritellyt (päätös C-285/98 11.1.2000), että aseellinen palvelu on yhtä lailla sopivaa miehille ja naisille."

Ja pitää muistaa, että tässä ei edes vielä ole otettu huomioon siviilipalvelus vaihtoehtoa, joka suoritetaan aloilla joihin nainen on sopivampi kuin mies!

--

Tai miksei sitten vaan suosiolla makseta esim minimipalkkaa maamme kovimmasta työsuhteesta? 12 h työpäiviä ja 6-7 vrk viikkoja tupa asumisineen? ilman palkkaa?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Veroparatiisi

"Rahanpesuun liittyvää väitöskirjaa valmistelevan Matti Korhosen ja asiaa tutkineen tietokirjailija Matti Ylösen mukaan Nordealla on laajat veroparatiisiverkostot Jerseyssä, Luxemburgissa ja Liechtensteinissa... Korhonen ja Ylönen laskevat Merrill Lynchin tekemän sijoitusten keskimääräisen rahanpesuarvion ja Tilastokeskuksen omaisuuslukujen perusteella, että suomalaisilla voi olla veroparatiiseissa jopa 5,1 miljardia euroa...

Ja nämä rahat ovat paljolti siis juuri armeijaa käymättömien Ahvenamaalaisten, Kallasvoitten, Jokisten sekä Suomenruotsalaisten rikkaiden sukujen rahoja. Ei siis ihme että tasa-arvoministerimme Stefan Wallin ym ei halua puuttua tähän palkattomaan asetyöhön... eikö näitä palkkarahoja voisi ottaa noista viidestä tuhannesta miljoonasta, sillä heidänhän omaisuutta me juuri puolustamme?

--

POSKETONTA SÄHELLYSTÄ JOKA VARMASTI NOUSEE JULKISUUTEEN KUNNOLLA ENNEMMIN TAI MYÖHEMMIN!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat