Seuraa 
Viestejä443
Liittynyt16.3.2005

Televisiossa oli muutama vuosi sitten dokumentti jossa väitettiin apostoli Paavalin kokeneen kaatumatautikohtauksen Damaskon tiellä kun kohtasi Herransa ja Kuninkaansa Jeesuksen?

Yllä kuvatulla tavalla voidaan ajatella... Diagnosoimalla tautiluokitukseen ja siitä ei sitten tarvitse enempää välittääkään?

Toisaalta... Itsekin diagnoitiin jakomieliseksi tai paremminkin skitsofrenikoksi aikoinani kun koin asioita niin kuin koin? En enää välitä ko. luokituksesta - tärkeintä on kuitenkin se - että tervehdyin vaivastani ja nyt olen ihan eri ihminen kuin silloin... Fyysisen olemukseni atomit on kolmessakymmenessä vuodessa vaihtuneet tiuhaan tahtiin - sanotaanhan että joka seitsemäs vuosi fyysinen olemus uusiutuu kokonaan - joten ei hätiä mitiä... Minussa ei ole vanhaa enää muuta kuin kokemukseni jotka ovat siunaustani..

Ja sitten takasin aiheeseen... Lähes 'kaikki' kokemukset jotka menevät yli hilseen voidaan diagnosoida sairaudeksi? Mitä sitten jää tällä menetelmällä jäljelle? Sairaita, kyvyttömiä ja epäkelpoja ihmisiä... Onneksi apostoli Paavali kirjoitti kokemuksiaan ylös ja sai itseluottamuksensa takaisin ja sitä kautta 'tervehtyi' vaivastaan... Ja siinä vaiheessa kun hänet ristiinnaulittiin pää alaspäin lienee olut ihan 'terve' mies - oletan?

Ehkä tällä tavalla pysyy nk. terveiden ja sairaiden välinen suhde vakaana ja kaikille riittää pohtimista omissa henkisissä kuvioissaankin ihan tarpeeksi?

Ounastellen...
K.K.

Elämä on ainaista opiskelua kehdosta kuolemaan - ehkä kuoleman jälkeenkin on opiskelua - kuka sen tietää?

Kommentit (6)

K.K.
Seuraa 
Viestejä443
Liittynyt16.3.2005

Minusta oli 'tahdikasta' käyttää 'kaatumatauti-ilmaisua' sillä Paavali todella kaatui Damaskoksen tiellä - eikö ollutkin niin? Miksi?
Siksi, että se sopii niin kristityille kuin ateisteillekin...
Tiedän, että itse tarvitsen ko. lääkettä jotta ajatuksenjuoksuni ei olisi liian vilkasta, mutta mikä selittää kaatumatautikohtauksen eli epilepsian juuri Paavalilla... On todettu, että tietynlaisia valoilmiöitä epileptikko kokee, mutta että tulee vielä kuulohallusinaatioita sen päälle? Olisiko Paavali jäänyt omaa kokemustaan paitsi jos nykyajan lääketiedettä apunakäyttäen Paavalia olisi lääkitty epilepsialääkkeellä?

Miten 'tiede' selittää ko. tapahtuman... Kysessä olevan selityksen näin televisiosta, mutta onko muita selityksiä?
K.K.

Elämä on ainaista opiskelua kehdosta kuolemaan - ehkä kuoleman jälkeenkin on opiskelua - kuka sen tietää?

K.K.
Miten 'tiede' selittää ko. tapahtuman... Kysessä olevan selityksen näin televisiosta, mutta onko muita selityksiä?Eipä tule heti mieleen muita selityksiä, Mohammedin ja Mooseksen epäillään myös kärsineen kyseisestä taudista.

Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432
Liittynyt4.3.2008

"Sillä, mitä tavallisesti nimitetään "normaaliksi" ei ole selkeitä rajoja - eikä sillä voikaan olla. Mitä yksi kutsuu normaaliksi, ei vastaa toisen käsitystä normaaliudesta. Erot katsantotavassa maiden ja kulttuurien välillä voivat olla vieläkion suuremmat.
Kun puhutaan normaaliudesta, on olennaista tietää, puhummeko siitä tilastollisessa vai normatiivisessa merkityksessä.
Tilastollinen normaalius on käyttäytymistapa, ominaisuus tai käsitys, jota suurin osa yksilöistä noudattaa tai ymmärtää. Toisin sanoen kyse on keskimääräisyydestä. Tässä mielessä korkea älykkyysosamäärä on yhtä epänormaalia kuin alhainenkin.
Normatiivisena käsitteenä normaalius merkitsee toisaalta hyväksyttyä käytöstä jonkin ryhmän sisällä. Ei-normaali, epänormaali tai sairaalloinen on puolestaan toimintaa, jonka katsotaan estävän ryhmän jäseniä saavuttamasta asioita, joita he arvostavat, kuten esimerkiksi trerveys, työpaikka tai sosiaaliset taidot. Uskonnolliset näyt tunnustetaan arvokkaiksi tietyissä uskonnollisissa yhteyksissä, mutta akateemisissa piireissä niitä ei arvosteta ja ne voivat jopa johtaa psykiatriseen diagnoosiin. Jossain tapauksessa henkilöstä tulee johtaja, kun hän taas toisessa tapauksessa on vaarassa tulla leimatuksi omituiseksi eikä häntä oteta vakavasti. Käsitystämme vastakkaisesta sukupuolesta, toisen sosiaalisen luokan tai toisen rodun ominaisuuksista värittävät voimakkaasti kuvitelmamme normaalista.
Psykiatrisessa mielessä sairaalloinen käyttäytyminen ei ole pelkästään tilastollisista normeista poikkeavaa, vaan se aiheuttaa myös kärsimystä tai uhkaa henkilölle itselleen tai hänen ympäristölleen. Se myöskään ole selvästi tilapäisluontoista, kuten esimerkiksi luonnollinen ja ymmärrettävä reaktio ulkoisiin olosuhteisiin. Siinä tapauksessa käytetään kriisi-käsitettä, joka häilyy normaalipsykologian ja psykiatrian välillä. Konkreettisessa tilanteessa se kuvastaa hyvin tunnettua prosessia, joka sisältää toiveikkaita mahdollisuuksia ja jossa tarvitaan kaikkien yhteistyötä jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Myös kun kyseessä on hyvin kiihtynyt ja siten poikkeuksellinen käyttäytyminen, joka siis on epänormaalia tilastollisesta näkökulmasta, kriisi-käsite on toisinaan syytä ottaa käyttöön mielummin kuin sairaus-käsite.
Sairaus-käsite on yhdistetty sellaisiin tekijöihin, jotka ovat yksilön ymmärryssfäärin ulkopuolella, ja silloin lääketieteellinen asiantuntijahoito voi tuottaa ratkaisevan tuloksen. Tällaisessa tapauksessa on hyvinkin perustavaa merkitystä sillä, miten tällaisessa tilassa olevat ihmiset kohdataan. Lääketieteellistä ajattelua tarvitaan aina, mutta sen on käytävä vuoropuhelua† kriisiajattelun kanssa.
Kriisi-käsite ei estä psykiatrisia diagnooseja. Diagnostiikka on tietyn käyttäytymisen luokittelua, eikä automaattisesti sama asia kuin sairaaksi julistaminen, vaikka se usein siksi käsitetäänkin. Kriisikäyttäytyminen voidaan luokitella esimerkiksi psykoottiseksi, depressiiviseksi tai itsetuhoiseksi. Kriisiajattelu ei myöskään estä lääketieteellisiä toimenpiteitä.

†[size=85:2utcc5gc]Vuoropuhelulla tarkoitan osin dialogista suhdetta, mutta myös yhteyttä kahden näennäisesti vastakkaisen ilmiön välillä silloin, kun ne voivat yhdessä tarjota ymmärrystä synteesin kautta.[/size:2utcc5gc]"
Psykoosit - kokoava näkökulma. Johan Cullberg. Vantaa. 2005. S. 24-25.

Hämmentää.

K.K.
Seuraa 
Viestejä443
Liittynyt16.3.2005

Sivujuonteena:
Yritin etsiä Pietarin ja Paavalin kuolemisesta jotain Raamatusta, mutta en pikaisella selaamisella löytänyt? Mikä mahtaa olla oikea vastaus?
Minulle jäi jostain mieleen että Paavali naulittiin ristiin pää alaspäin, mutta, mutta, mikä on oikea tilanne?
Tulin todella epävarmaksi? Sen muistan, että Paavali oli tuomittavana Keisarin toimesta?

JK. Googletin ja sieltä löytyi vastaus, joka selittää, että olin väärässä - muistin väärin... Pietari naulittiin ristiin pää alaspäin joka näin todeksi kerrottakoon...
K.K.

Elämä on ainaista opiskelua kehdosta kuolemaan - ehkä kuoleman jälkeenkin on opiskelua - kuka sen tietää?

K.K.
Seuraa 
Viestejä443
Liittynyt16.3.2005

Sivujuonteena:
Yritin etsiä Pietarin ja Paavalin kuolemisesta jotain Raamatusta, mutta en pikaisella selaamisella löytänyt? Mikä mahtaa olla oikea vastaus?
Minulle jäi jostain mieleen että Paavali naulittiin ristiin pää alaspäin, mutta, mutta, mikä on oikea tilanne?
Tulin todella epävarmaksi? Sen muistan, että Paavali oli tuomittavana Keisarin toimesta?

Muisto Kei(jo Ku)llervo
JK. Googletin ja sieltä löytyi vastaus, joka selittää, että olin väärässä - muistin väärin... Pietari naulittiin ristiin pää alaspäin joka näin todeksi kerrottakoon...Pietari ristiinnaulittiin noin 63 ja samana vuona Paavali mestattiin...
K.K.

Elämä on ainaista opiskelua kehdosta kuolemaan - ehkä kuoleman jälkeenkin on opiskelua - kuka sen tietää?

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat