Seuraa 
Viestejä45973

Millaisena näette nykyisen ja erityisesti tulevaisuuden sodankäynnin?

Itse uskon, että nykyään on tapahtunut se käännekohta, että kun sotia aiemmin yritettiin käydä käytännössä rajoittamattomasti, niin nyt päinvastoin pyritään kuumeisesti keksimään niin sanottua "rajoitetun sodankäynnin" oppia.

En itse tottapuhuen ole ollenkaan minkään sortin sotilasasiantuntija. Mutta jonkin verran historiaa tuntevana sanoisin, että olemme sotilashistoriassa astuneet eräänlaiselle "uudelle pronssiajalle" Vielä ennen raudan yleistymistä noin 3000-vuotta sitten käytettiin näet pääosin pronssiaseita. Ne olivat hyvin kalliita(ja oikeastaan myös epäkäytännöllisiä)minkä vuoksi niitä käytti käytännössä pieni soturieliitti, joka johti sotimista. Vielä tuolloin sodat olivat tästä syystä hyvin epäkäytännöllisiä ja kalliita, minkä vuoksi esim Egyptin ja Heettien valtakunnan kaltaiset suurvallat suosivat pääosin rauhanomaista yhteiseloa.

Raudan yleistyminen noin 3000-vuotta sitten kuitenkin muutti kaiken, koska se oli suhteellisen halpaa ja helppoa valmistaa(ainakin aiempaan pronssiin verrattuna)Kun rauta-aseet kävivät entistä huokeammiksi, niin sodat ja militarismi alkavat suorastaan silmissä nähden lisääntyä. MM Assyrian kuningaskunta ja Kreikkalaisten keskenään käymät niin sanotut "Peleponnelais-sodat" ovat tästä erinomaisia esimerkkejä.

Tämä "sodan aika" kestää noin 3000-vuotta, ja päättyy ensimmäiseen maailmansotaan. Se on ikään kuin kruunu kaikille sodille. Tuolloin tajuttiin, että sodat varsinkin suurvaltojen välillä olivat kerta kaikkiaan liian kalliita, ja tämä takia yritettiin luoda yhteisiä, kansainvälisiä normeja, joilla nämä erittäin kalliit sodat saataisiin estettyä. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, ja toisessa maailmansodassa kuoli vieläkin enemmän ihmisiä kuin ensimmäisessä lopputuloksen tästä huolimatta ollessa jokseenkin sama.

Toisen maailmansodan jälkeen 1960-luvulla saavuttiin niin sanotun "absoluuttisen tuhon" aikakaudella. Sota ei enää ollut entisensä, niinkuin ei tosin myöskään muukaan maailma. Sota oli muuttunut nyt monimutkaisista stregedioista yksinkertaiseksi, MASSIIVISEKSI TUHOAMISEKSI! Tavallaan käsite "sota" loppuu siinä vaiheessa, jos suurin osa "sotatoimista" tapahtuu 24-tunnin kuluessa, ja tähän kuuluu vain ydin ja bio-kemiallisten aseiden vaihto. Tämä muutti koko yhteiskuntaa ja maailmaa. Sodan sijalle tuli oppi "rajoitetusta sodankäynnistä" sekä epätoivoiset yritykset löytää rauha maailmassa, jossa niin moni hyötyi jatkuvasta asevarustelusta.

"Kylmän sodan" loppuminen 1990-luvulla ei poistanut näitä ongelmia, pikemminkin päinvastoin, sillä 1980-luvulla kumpikin osapuoli lopullisesti huomasi, ettei uudessa sodassa voinut "voittaa" Toki tätäkin on yritetty. Yhtenä esimerkkinä oli Ronad Reaganin mielipuolisen kallis "tähtien sota" hanke vuonna 1983. On asiantuntijoita, joiden mukaan se olisi todella toiminut. On totta, että Yhdysvalloilla oli tuolloin käytössään huomattavasti enemmän varoja kuin Neuvostoliiolla, mutta on taas täysin eri asia, kykenisikö edes Amerikan Yhdysvallat rakentamaan niinsanotun "täydellisen kilven" Moni sotilasasiantuntija myös uskoo, ettei koko idea "tähtien sodasta" alunperikään ollut Reaganin idea, vaan kyseessä oli jo Carterin hallinnon 1970-luvulla aloittama hanke suunnitella niin sanottu "rajoitettu ohjuspuolustusjärjestelmä" joka sallisi mahdollisuuden ensi-iskuun. On luultavaa, että tästä nimen omaan oli kyse niin sanotussa "tähtien sota" hankkeessa, joten kyse oli enemmänkin hyökkäys kuin puolustushanke.

Kuka tahansa vähemmänkin fiksu saattoi jo 1980-luvulla tajuta, että Reaganin mielipuolinen "puolustushanke" johtaisi vain uusien, entistä tehokkaampien hyökkäysvälineiden kehittelyyn. On luultavaa, että koko hanke oli osa "taloudellista sodankäyntiä" Neuvostoliittoa vastaan, ja tarkoitus saada se vararikkoon. Neuvostoliitolla ei ollut lähimaikaan kylliksi varoja 1980-luvun ankaralle asevarustelulle, mutta on kyseenalaista olisiko Amerikallakaan ollut pitkällä aikavälillä.

Hieman kyynisesti ajatellen kyse on viimekädessä rahasta, teknologiasta ja poliittisesta tahdosta. Jos esim Kiinalta, Venäjältä, Intialta ja Iranilta löytyisi näitä(ja nyt löytyy!)niin silloinhan peli vain jatkuisi siitä, mihin 1980-luvulla jäätiin.

Oma mielipiteeni(vaikka olenkin kaukana varsinaisesta "asiantuntijasta")on, että peini joukko mielipuolisia, pääosin Amerikkalaisia politiikkoja, tiedemiehiä ja aseteollisuuden edustajia on viemässä meitä kaikkia kohti niin sanottua "kolmatta maailmansotaa" joskin tässä yhteydessä voitaisiin puhua myös niinsanotusta "viimeisestä sodasta" Näiden miesten motiiveista puhuminen on siinä mielessä turhaa, ettei se oikeastaan kuulu sotilasTEKNOLOGIA keskustelun piiriin. Tietyssä mielessä varustelusta on toki hyötyä myös siviilisektorille, koska esim sellaisen keksinnöt kuin mikroaaltouuni, internet ja GPS paikannin kehitettiin alunperin nimen omaan Pentagonin toimesta, samoin kuin esim fossiilisia päästöjä suuresti vähentävä ydinvoima. Tältä näkökannalta katsottuna kansainvälisestä asevarustelusta on toki hyötyä muulle yhteiskunnalle ja maailmalle. Se hyöty vain tulee sangen kalliilla hinnalla.

Kaikki valta lähtee viimekädessä kiväärien piipuista ja peitsimien kärjistä, ja väkivaltahan on tunnetusti politiikan jatkamista toisin keinoin. Eli sotilaat jatkavat siitä mihin politiikot jäivät. Poliittisesti on kuitenkin sangen vaikeaa kuvitella, miten modernista sodankäynnistä olisi saavutettavissa mitään varsinaista hyötyä. On luultavaa, ettei todellisuudessa ole olemassa mitään hyvää keinoa suojella itseään esim joukkotuhoaseilta. Ohjushan on vain(jo vanhentunut)kuljetusjärjestelmä. Sitäpaitsi itse uskon, että ydinaseet jo itsessäänkin ovat sangen vanhentuneita. Tulevaisuudessa yksi tehokas tapa käydä sotaa ovat varmasti biologiset aseet. Niillä voi seuraavan vuosikymmenen aikana mahdollisesti jopa erikseen valita kohteensa(esim "rodun" perusteella), minkä lisäksi niiden kehittely ja levitys tuntuu maksavan huomattavasti vähemmän kuin muiden vastaavien aseiden, ja ne on suunniteltu nimen omaan ihmiskehoa vastaan, jota sangen vaikea "paikata" tai hoitaa jälkikäteen, kun isku on jo tapahtunut.

Itse uskon, että suurimmat vallankumoukset tullaan saavuttamaan nimen omaan bioteknologian piirissä. Toinen tärkeä alue ovat niin sanotut EMP aseet. Toki niitäkin vastaan voi suojautua, mutta en oikein usko, että suojausjärjestelmät voisivat olla tehokkaampia kuin itse "miekka" ja ainahan näitä aseita voi parannella. Yksi mahdollisuus olisi myös eräänlainen "säteilypyssy" koska jo nyt tällaisilla laitteilla voidaan ampua esim EMP ja mikroaaltoja tarkasti valittuun kohteeseen. Erillaisia tuhotapoja on siis toki tarjolla. Olen myös miettinyt, tuleeko ihmiskunta ylipäätänsä tällä menolla säilymään ensi vuosituhannelle, tai edes ensi vuosisadalle asti. Aina löytyy joku terroristi tai sitten "visionisti" politiikko, joka on kylliksi HULLU suunnitellakseen sotaa! Tästä kierteestä ei näemmä voida ikinä päästä irti muulla, paitsi pelolla kaiken tuhoutumisesta. On luultavaa, että olemme saneet nauttia viimeiset 60-vuotta suhteellisesta globaalista rauhasta nimen omaan siksi, ettei kukaan(ainakaan toistaiseksi)ole uskaltanut aloittaa suursotaa. Mutta on myös mahdollista, että se aika saattaa siitä huolimatta vielä koittaa. Ihmiskunta voi vielä joutua käymään sen viimeisen sodan, ennenkuin kaikki aseet lopullisesti lasketaan. Millaisia aseita luulette tässä sodassa käytettävän?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (6)

Moi, setvithän tuossa historiaa jonkinlailla, mutta näkisin ihmiskunnan pelastuksena sellaisen toiminnan lopettamisen, että joku valtiollinen taho ottaa vallan massoista ja kuljettaa niitä päämääräänsä tarkoituksenmukaisesti, aivan kuin ihmiset olisivat vain karjaa jolla voi tarvittaessa pelata shakkinappulapeliä. Tätähän on, ja millä esim. usa:n systeemikin on pyörinyt muulla kuin valheilla, sillä sanoisin, että nimenomaan massatajunnan pimennossa tapahtuu se todellinen valtapeli/suunnittelu että miten ihmisiä hallitaan. Jotta ei enää ikinä tulisi sotia, tulisi tämmöinen 'massojen hallinta'-toiminta estää kokonaan, ja valtio todellakin muuntaa vain turvaamaan elämää, omaisuutta ja vapautta - mikään muu ei tule olla valtion tehtävissä, ja loppu tulee yksilöistä ja vapaasta yksilötaloudesta itsestään.

Tämän maailman eliitti lähinnä kahlii aseita, asettaa eri maihin diktaattoreja, rahoittaa terroristeja ja sen jälkeen käy sotaa ja vetää aivan kaiken rahan mitä siinä voi tienata, itselleen. Miksi ihmeessä tämmöinen perseily on mahdollista - ihan siksi että maailman medioita ollaan hallittu ja hallitaan melko ison käden lailla(check bilderberg), ja vaikutusvaltaisimman ihmissuhteiden verkon omaava taho on se, mistä todellinen pahuus sikiää maailmaan, sillä vallan keino on hajoita ja hallitse, ja millä muulla kuin kaaoksella näin sitten ihmisiä hallitaan? Käytännössä lähes koko usa:n koneisto keskuspankkia, cia:ta yms. myöten on tämän pahan voiman vallassa.

Mitä varten yhteiskunta alunperin rakennettiin ihmisille? Siksi, että se tukisi eloamme maan päällä. Elämää varten tulisi yhteiskuntamme rakentaa, mutta nykyisellään yhteiskunta on hallitsemista ja massojen manipulaatiota. Yhä enemmän tuntuu suuntana olevan se, että alkuperäisestä tarkoituksesta, Elämästä vieraannutaan ja siirrytään järjestelmän hyötyyn, niin että yksilöistä tulee lähinnä pattereita valtavalle koneistolle. Hyvinvointivaltiohan tämä suomi on, mutta ei se sitä tarkoita etteikö asioita voisi miettiä aivan uudelta pohjalta uudelleen - ja tämä tarkoittaa mielestäni elämää ja luontoa/ihmiskuntaa, siinä missä ihminen on osa sitä. Kaiken, missä massoja liikutetaan suuntaan tai toiseen, tulee loppua. Itsenäisyys tulee palauttaa jokaiselle maalle, ja sitä myötä myös riippumattomuus perusasioista, kuten asuminen. Ihan notta jos miettisi että valtion tulisi hoitaa energiapolitiikkaansa niin, että tarve määrää missä järjestyksessä asioita hoidetaan - ja kukapa ei tarvitsisi ruokaa, maata, energiaa - sen lisäksi että valtio tarvitsee mm. poliisin ja sairaalan, ja kaikki se mikä kuuluu "yleiseen tarpeelliseen"? Yksilöistä lähtee todellinen luovuus ja talous, miksei siis siirtää taloutta yksilöille ja viedä se valtion harteitla pois? Näin se "kysynnän ja tarjonnan" laki alkaisi todellisesti toimia.

Sodankäynnin taitoja ei tarvitse edes miettiä, vaan miettiä keinoa siihen että miten pääsisimme sen miettimisestä yli ja pois. Olisipa melkoinen rasite pois ihmiskunnam harteilta - ehkä? saa nähä mitä tapahtuu tässä kaiken kannalta, sanoisin kuitenkin että valtamme vieminen keskitetyksi, ja natoon, sekä riippumattomuutemme totaalinen lakkauttaminen on typerää.

Niin sanottu "globalisaattoreiden" koulukunta uskoo, että ainoana ratkaisuna on saattaa koko maapallo yhden valtion alaisuuteen, ja tuona valtiona he luonnollisesti pitävät USA:aa. Veikkaan, että esim Kiinalla, Intialla ja Iranilla saattaa olla hieman eriäviä mielipiteitä tästä "loistavasta maailmanvaltiudesta"

Moderni sodankäynti asettaa suoraan sanoen liian paljon eettisiä kysymyksiä. Esim Amerikan aseita voitaisiin myös käyttää maan mahdollisessa sisällis-sodassa. Tuhoaisitko esim 10 000 fanaatikon takia miljoona viatonta? Oikeastaan "sota" niinkuin me sen tunnemme on lopullisesti kadonnut. Tilalle on tullut insinöörien ja kenraalien suunnittelema MASSATAPPAMINEN!

Itse uskon, että ihmiskunta tarvitsee vielä sen "viimeisen suuren sotansa" Kuulostaa ehkä aika kyyniseltä, mutta sitähän minä olen USA:n kaatuminen ei ehkä ratkaise kaikkia ongelmia, pahimmassa tapauksessa vain pahentaa niitä, jos maassa ottavat vallan esim uusnatsit. Ehkä ihmiskunnan pitäisi kerran nähdä toden teolla mihin nämä uudet aseet pystyvät, ennenkuin se saadaan vihdoin vakuuttuneeksi siitä, ettei niiden käyttö kerta kaikkiaan kannata.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yksi vaihtoehto olisi tietenkin yhdistää ihmiskunta väkisin ja sekoittaa kaikki rodut, jolloin ainakaan sitä ei enää voitaisi käyttää tekosyynä jatkuville "sisällis-sodille" Ihmiskunnan agressiivisuus voitaisiin myös suunnata tähtiin ja toisiin maailmoihin, mutta siihen saattaa vielä mennä vuosiatoja, eikä planeetallamme enää ole ehkä edes vuosikymmeniä

lierik
Seuraa 
Viestejä4922
Toinen tuleminen

Raudan yleistyminen noin 3000-vuotta sitten kuitenkin muutti kaiken, koska se oli suhteellisen halpaa ja helppoa valmistaa(ainakin aiempaan pronssiin verrattuna)Kun rauta-aseet kävivät entistä huokeammiksi, niin sodat ja militarismi alkavat suorastaan silmissä nähden lisääntyä. MM Assyrian kuningaskunta ja Kreikkalaisten keskenään käymät niin sanotut "Peleponnelais-sodat" ovat tästä erinomaisia esimerkkejä.

Olet tuossa väärässä. Rauta oli aluksi hyvin paljon kallimpaa kuin pronssi, joka tuolloin oli kuparin ja tinan seos. On edelleenkin, mutta mukana on käyttötarkoituksen mukaan muitakin metalleja ja aineita, kuten Al ja P. Kumpaakin päämetallia saatiin jo paljon aikaisemmin ja niiden erottaminen malmeista on helpompaa kuin raudan, joka vaatii monimutkaisempia prosesseja, jotta siitä tulisi käyttökelpoista terästä. Myös huomattavasti korkeampia lämpötiloja. Ensimmäiset rautaesineet saatiinkin löydetyistä rautameteoriiteistä, eli olivat hyvin harvinaisia. Kun raudan ja teräksen valmistus sitten hallittiin se tietenkin syrjäytti pronssin miekkojen ja keihäänkärkien materiaaleina. mutta oli edelleenkin kalliimpaa. Sotajutuissa ei hintoja lasketeta vaan tehokkuutta. Olisikohan olleet heetit, jotka raudanvalmistuksen ensimmäisenä keksivät.

Tuossa suomalaisen Möhkön ruukin raudan valmistuksesta, se ei ollut helppoa vielä 1800-luvullakaan:

http://www.pogosta.com/mohkonruukki/historia.htm

Lierikki Riikonen

Toinen tuleminen

Vielä ennen raudan yleistymistä noin 3000-vuotta sitten käytettiin näet pääosin pronssiaseita. Ne olivat hyvin kalliita(ja oikeastaan myös epäkäytännöllisiä)minkä vuoksi niitä käytti käytännössä pieni soturieliitti, joka johti sotimista. Vielä tuolloin sodat olivat tästä syystä hyvin epäkäytännöllisiä ja kalliita, minkä vuoksi esim Egyptin ja Heettien valtakunnan kaltaiset suurvallat suosivat pääosin rauhanomaista yhteiseloa.

Kallis tai epäkäytännöllinen materiaali ei estä sotimista. Välineet vain vaihdetaan parempaan. Keihäät ja nuijat ovat hinta-laatu suhteeltaan lähes aina olleet käyttökelpoista tavaraa.
Kun rauta-aseet kävivät entistä huokeammiksi, niin sodat ja militarismi alkavat suorastaan silmissä nähden lisääntyä.

Sota luultavasti lisääntyi lähinnä kirjoitetussa muodossa.
Toisen maailmansodan jälkeen 1960-luvulla saavuttiin niin sanotun "absoluuttisen tuhon" aikakaudella. Sota ei enää ollut entisensä, niinkuin ei tosin myöskään muukaan maailma. Sota oli muuttunut nyt monimutkaisista stregedioista yksinkertaiseksi, MASSIIVISEKSI TUHOAMISEKSI!

Tältä istumalta ei tule yhtään ydinasevaltiota mieleen joka ei olisi sotinut. Sota on edelleen monimutkaista strategiaa ilman totaalista tuhoa.
Kaikki valta lähtee viimekädessä kiväärien piipuista ja peitsimien kärjistä, ja väkivaltahan on tunnetusti politiikan jatkamista toisin keinoin.

Se on toki muutakin. Mm. kulttuurin ilmentymä tai toimeentulon varmistamista.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat