Seuraa 
Viestejä475

On valitettavaa ja melko ironista, että työnantajapuolet vähentävät menoja ja henkilöstöä palvelujen laadun sekä määrään kärsiessä, kun tavoitellaan suurempia voittoja. Ironiseksi asian tekee se tosiasia, että nämä säästöt, jotka saadaan välittömästi lyhyellä aikavälillä, tulee ilmenemään jopa tappioina lopullisessa tilinpäätöksessä. Joten mistä kumpuaa työnantajapuolen halu heikentää omaa kilpailuasemaansa jatkoa ajatellen? Ollaanko siellä tosiaan näin lyhytnäköisiä vai onko kyseessä vain trendi jota suurin osa noudattaa? Vaikkakaan siinä ei ole mitään järkeä. Työnantajat lisäävät henkilöstössään esimiehiä, mutta taas vähentävät tuottavan työn varsinaisia tekijöitä eli duunareita, perustellen irtisanomisten johtuvan tuotannollisista ja taloudellisista seikoista. Perustelut ovat yleensä hyvinkin suurpiirteisiä ja mahdollisen irtisanomisen syy saattaa olla hyvinkin harmaalla alueella. Onko meneillään olevan trendi tavoite ajaa yritykset ja teollisuus alas Suomessa ja siirtää kaikki ulkomaille, paljon kannattavammille alueille? Se ei kuitenkaan selitä kaikkea, sillä tätä trendiä noudatetaan myös yrityksissä, joiden liiketoiminta on sidoksissa Suomeen ja Suomen markkinoille ja sitä ei voi ulkomailta harjoittaa, jo pelkästään logististen syidenkään vuoksi.

Työssäjaksaminen on unohdettu käytännössä kokonaan, tai siis näin ainakin työnantajan puolelta. Monilla työpaikoilla on työilmapiiri henkilöstön välillä todella saastunut, entiset hyvät työkaverit ovat monet nyt lähes toistensa kurkuissa, vertauskuvallisesti. Ns. kyttääminen ja työnjohdon nuoleskelu on lisääntynyt. Lisäksi on havaittavissa myös, että jotkut työntekijät pyrkivät manipuloimaan esimiehiä omaksi edukseen, siis entistäkin enemmän. Tämä on toki tavallaan ymmärrettävää vallitsevassa tilanteessa, mutta kuitenkin tietysti väärin ja jos työntekijä A ja työntekijä B kuuluvat molemmat ammattiliittoon ja tt A manipuloi esimiestä onnistuneesti, tuottaa hän harmia tt B:lle, vaikka he kuuluvatkin samaan liittoon ja maksavat saman jäsenmaksun. Mielestäni liiton luottamusmiesten pitäisi tässäkohtaa ärähtää. Varsinkin mikäli tt B irtisanotaan toisen työntekijän toimien vaikutuksesta. Tässähän toimitaan silloin liiton edun vastaisesti, joka ainakin pitäisi olla sama kuin yksittäisen työntekijän etu.

Työnantajan kynnys puuttua työpaikalla tapahtuvaan jopa kiusaamiseen rinnastettavaan tai kiusaamiseen, on jostakin syystä noussut. Kysymykseni tästä kuuluu, laskeeko työnantaja, että tulee liian kalliiksi puuttua ongelma- ja riitatilanteisiin? Tämä tuntuu taas epäloogiselta, koska työnantajahan on lopulta se, joka velvoitetaan korvauksia maksamaan, mikäli todetaan toiselle ihmiselle aiheutuneen haittaa työnantajan välinpitämättömyydestä, eli ongelma on kyllä tunnistettu, mutta sille ei ole varsinaisesti pyritty tekemään mitään.

Työssäjaksamisesta ja siihen panostamisesta kysyttäessä, vastaus on kiertelevä ja vedotaan vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja yleiseen käytäntöön. Kuitenkaan itse kysymykseen työnantajan panostuksesta työssäjaksamiseen ei kuitenkaan saada vastausta, miksiköhän? Olisiko nyt kyseessä tilanne, jossa pyritään tahkoamaan rahaa mahdollisimman paljon ja ratsastamaan viimeisellä taantuman aallonharjalla, jotta varallisuuserot kasvaisivat, jotta köyhien ja rikkaiden välinen kuilu kasvaisi. Eli toisinsanoen pyritään luomaan tilanne, jossa on selkeästi eroteltavissa kumpaan kansanryhmään kuulut, kumpaa kastia olet.

Entä miten työurien pidentäminen sopii vallitsevaan työllisyystilanteeseen, eli toisinsanoen varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten työttömyyteen? Puhutaan, että kun nyt suuret ikäluokat alkavat eläköitymään, meillä ei riitä tarpeeksi työntekijöitä maksamaan "heidän" eläkettään. Tämä on käsittämätön väite. Ensinnäkin nämä suuret ikäluokat eivät ole eläköitymässä samaan aikaan, vaan se tulee tapahtumaan asteittain. Lisäksi vasta sitten voidaan puhua työvoimapulasta, kun meillä on työttömyysprosentti tasan 0%(tai käytännössähän negatiivinen). Koska eihän voi olla pulaa tekijöistä jos on samaan aikaan myös huomattavan suuri määrä työttömiä. Työttömiä voidaan uudelleenkouluttaa, eli ongelma ei ole ainakaan siinä. Lisäksi on paljon aloja, mihin ei varsinaisesti minkäälaista koulutusta tarvita, vaan lyhyt perehdytysjakso riittää.

Eläkeiän nosto ainoana aseena(tai ollenkaan) talouden kohentamiseksi on väärä, ensiksi pitää saada nykyiset 400 000 työtöntä töihin - tai ainakin valtaosa - ja tarkastella tilannetta uudelleen. Suurin osa työttömistä ei ole todellakaan työstäkieltäytyviä laiskimuksia vaan tavallisia ihmisiä, jotka taistelevat tässä taloudellisessa suossa, kurjimuksessa, etsien työtä kuin työtä elättääkseen perheensä. On harhakuvitelmaa, että meillä olisi 400 000 ns. sossun pummia ja laiskaa kansalaista.

Vetoankin täten edelleen päättäjiin oikeiden konstien löytämiseksi. Niinkuin useat tahot ovat todenneet, olisi ehdottomasti järkevintä aloittaa poistamalla työttömyyttä kuin lisäämällä sitä pidentämällä iäkkäämpien työuria. Sillä mitä kauemmin nuori pysyy poissa työelämästä, sitä enemmän hän vieraantuu sosiaalisista ympyröistä, joka johtaa niin mielenterveydellisiin kuin taloudellisiin ongelmiin. Jotka usein johtavat taas rikollisuuteen ja sen vääjäämättömään kasvuun, joka taas kasvattaa yhteiskunnan menoja vankeinhoidon ja kuntoutuksen muodossa, verot ja maksut korottuvat.

Olisi paljon parempi roikkua puussa ja syödä banaania.

Kommentit (7)

anklebone
Seuraa 
Viestejä475

Lisäksi irtisanomisten ja menojen kiristysten mittasuhteet ja keinot ovat hyvin pitkälti irrallaan mistään reaaliteetistä. Yritykset tahkoavat jo voittoa, mutta kun mikään ei tunnu riittävän, jos tänään pitää saada voittoa X määrä, huomenna se on 2X jne.

Olisi paljon parempi roikkua puussa ja syödä banaania.

anklebone
Seuraa 
Viestejä475

Ja sehän on sanomattakin selvää, että kun työvoimaa vähennetään, vaikka sama työmäärä pysyy(yksittäisen työntekijän työmäärä tietysti siis kasvaa) ja työuria pyritään pidentämään, seuraa vääjäämättä tilanne, jossa työssäjaksaminen heikkenee ja sairaslomat lisääntyvät räjähdysmäisesti. Kuka silloin tekee tuottavan työn? Käytetäänkö muuta henkilöstöä paikkaamaan poissaoloja urakoinneilla, ehkä alkuun, mutta tosiasia on kuitenkin se, että ei sitä pidemmän päälle jaksa kukaan.

Iso askel oikeaan suuntaan olisi saada työttömät oikeasti töihin, eikä piilotettua heitä pelkästään kursseille, pois tilastoista.

Olisi paljon parempi roikkua puussa ja syödä banaania.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Piru Naiseksi
Seuraa 
Viestejä3164

Kaikki työnantajat eivät ehkä käsitä sitä, että yrityksen tärkein voimavara on hyvinvoiva ja enimmäkseen tyytyväinen työntekijä.
Klassikkoelokuvamusiikin tekstiä lainaillen: "Pakko ei meitä töihin saa ... kahle se meitä naurattaa..."

anklebone
Seuraa 
Viestejä475
Piru Naiseksi
Kaikki työnantajat eivät ehkä käsitä sitä, että yrityksen tärkein voimavara on hyvinvoiva ja enimmäkseen tyytyväinen työntekijä.
Klassikkoelokuvamusiikin tekstiä lainaillen: "Pakko ei meitä töihin saa ... kahle se meitä naurattaa..."Aivan, juuri näin. Suoraan asian ytimeen!

Olisi paljon parempi roikkua puussa ja syödä banaania.

Jo vuosikymmenet on jauhettu jopa samoilla suilla että työvoimapulalle ja massatyöttömyydelle on tehtävä jotain. Ratkaisuksi on valittu sosialistisen vakauksen omaava byrokraatti armeija joka manipuloi työttömiä vakaaseen stalinismityyliin syöden nekin resurssit joilla oikeasti voisi luoda työpaikkoja eikä säikyteltyjä ikityöttömiä joita valvomaan on luotu kyyläarmeija.

anklebone
Seuraa 
Viestejä475
tietää
Jo vuosikymmenet on jauhettu jopa samoilla suilla että työvoimapulalle ja massatyöttömyydelle on tehtävä jotain. Ratkaisuksi on valittu sosialistisen vakauksen omaava byrokraatti armeija joka manipuloi työttömiä vakaaseen stalinismityyliin syöden nekin resurssit joilla oikeasti voisi luoda työpaikkoja eikä säikyteltyjä ikityöttömiä joita valvomaan on luotu kyyläarmeija.Se on todellakin niin, että esimerkiksi juuri työvoimatoimiston kautta työllistyminen on nykyään erittäin epätodennäköistä. Kyllä sieltä lyhyitä tuurauksia järjestyy, mutta mikäli haluaisit vähänkin pidempää työsuhdetta tai vakituista sellaista, voi työkkärin palvelut suosiolla unohtaa. Paremmin työtä löytää itse sitä hakemalla, mutta se tie on usein kyllä raskas, toisaalta myöskin tuottoisa. Henkilökohtaisesti ajattelen kyllä kuitenkin niin, että koska valtiolla on tällainen elin kuin työvoimaviranomainen, on sen tehtävä järjestää kaikille halukkaille töitä. Työkkäreissä on varsinkin kaupungeissa aivan törkeät jonot(sama koskee ns. sossua). Johtuuko tämä virkailijoiden liian pienestä määrästä(tuskin!!) vai haluttomuudesta hoitaa työttömien asioita? Mikäli näin on, niin siinä on suuri ristiriita. Työvoimatoimiston virallinen tehtävä on järjestää työkykyiselle Suomen kansalaiselle töitä, tiedä sitten onko jokin epävirallinen kanta ja tehtävä olemassa..?

Olisi paljon parempi roikkua puussa ja syödä banaania.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat