Seuraa 
Viestejä2644
Liittynyt4.10.2005

Kaatuuko kapitalismi tällaisenaan, saavuttaako materialismi pisteen jolloin ihmisten tarpeet on saavutettu? Kaatuuko silloin massatuotannon kehitys noususuhtanteisena? Ovatko tulevat sukupolvet suvaitsevampia? Tuleeko revoluutio jossa yhdistyy erilaisten valtojen parhaat puolet ja loppuuko mieletön kilpailu - siinä sivussa resurssien suurkulutus.
Pitääkö arvot laitta uuteen järjestykseen materialistisessa maailmassa, jotta monet ongelmat kuten luonnon tuhoaminen saataisiin kuriin?
Aletaanko perehtymään ihmisen hyvinvoinnille enemmän ja kasvaako suvaitsevaisuus?
Pitäisikö tehdä hyppy kehityksessä kuten myös tekniikassa ja modernisoida automatisoidut tehtaat ja pistää parasta laatua peliin? - kustannukset: tarvittaisiin varmaan uudistaa arvot ja pyyhkäistä pois ahneet periaatteet hyvän huomisen nimissä.

- not gonna happen?

olenko syntynyt pari sukupolvea liian aikaisin?

Halki, poikki, pinoon - pois mielestä.

Sivut

Kommentit (41)

Tieteellinen ja materiaalinen kehitys on mennyt eteenpäin maailmassa. Mutta ihminen on jäänyt kehityksessä jälkeen. Siitä kaikki p***a maailmassa johtuu. Ihminen ei ole pystynyt hallitsemaan täysin tieteellistä ja materiaalista kehitystä.
Esteenä on ahneus ja suuret voitot.
Materiaalinen kehitys on nyt kaikki kaikessa ihmiselle. Mutta on unohdettu ihmisen kehitys. Jotta en usko että vielä lähiaikoina alettaisiin ajattelemaan radikaalisesti. Ihminen ei ole vielä "kypsä" radikaaliseen ajatteluun planeettamme ja ihmisten hyväksi. Ajattelumme lyhytaikaista. Ei haluta/osata ajatella pitkällä tähtäimellä. Tyvärr.
Siis suoraan sanottuna, ihmiset on vielä barbaarisia. Ajattelemattomia....

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Tuo on kenties tärkein kysymys mitä yhteiskunnassa voidaan esittää.

Ainoa mikä tällä hetkellä on varmaa, on epävarmuuden lisääntyminen. Ilmastonmuutos, ympäristön rappeutuminen ja resurssien niukentuminen, massasukupuutto, informaatioteknologia, tietellisyyden kriisi, väestönkasvun kriisit, kulttuurinen rakennemuutos, postmoderni pirstoutuminen, identiteetin kuolema, sairaalloinen kerskakulutus, rikkaiden sairastaminen, talousjärjestelmän epävakaus ja hyytymisuhka jne..

Yhä useampi meistä näkee tuon epävarmuuden ja kiihtyvän kehityksen aistien sen päätöspisteessä häämöttävän vallankumoushorisontin. Tämä kaikki johtaa välttämättä suureen muutokseen!

Millainen tuo "siirtymä" tulee olemaan, sitä ei voi tieteellisesti ennustaa.

Jokainen voi tietoisuudessaan koettaa yhdistää aikamme tapahtumien, kehityskulkujen ja näkökulmien mosaiikkia kokonaisuudeksi ja "haistella" edessä olevaa putousta.

Suuri osa ihmisistä uskoo siihen, ettei mikään perustava muutu. Ihmiset ovat itsekkäitä, nahistelevat, taistelevat ja tuuppivat toisiaan ja lopulta planeetta tuhoutuu. Tämä on ymmärrettävää niin kauan kun yksilö ei huomaa omistavansa kyvyn muuttaa kaiken itsessään ja sitä kautta ympärillään. Kun ihminen vielä pelkää, hän ei usko muutokseen. Mutta pelko on vain harhaa.

Toiset uskovat teknologiseen singulariteettiin: tekoäly kaappaa vallan. Onneksi tekoäly on meidän älymme jatke. Teknologia ei ole erillinen kokonaisuus niin kuin ei tiedekään. Nykyinen todellisuuskäsityksemme on niin pirstoutunut että tulevaisuusennustuksia tehdään yksittäisten yhteiskuntasektorien sisällä huomioimatta kokonaisuutta.

Itse kuulun niihin, jotka uskovat jonkinlaiseen sisäänrakennettuun vääjäämättömään etenemisvoimaan, jonka ansioista tietoisuus luo itselleen yhä hienovaraisempia ilmenemismuotoja. Toisin sanoen, ihmiset ovat valmiita ylittämään itsekkäät taipumuksensa ja muuttumaan perusteellisesti, kun käy ilmi, että koko planeetan tulevaisuus on kysymyksessä. Me voimme muuttua lajiksi, joka hallitsee tietoisesti omaa evoluutiotaan. Me voimme hävittää luonnonvalinnan ja jättää taaksemme järjestelmän, joka perustuu itsekkyyteen ja taisteluun. Me voimme luoda harmonisen planeetan!

Tämä on evoluutiomme suuri pääsykoe. Me olemme perhosen toukka, liikkumattomana kotelossaan. Kaikki viittaa siihen.

Tulevaisuuden yhteiskunta.

Kokoomuslaiset haluavat kokoomuslaisen
yhteiskunnan ja demarit haluavat demariyhteiskunnan.

Ketkä siis haluavat tulevaisuuden yhteiskunnan?
Tulevaisuuspuolue? Sellainenko tässä olisi
perustettava? Äänestäisitkö sinä tulevaisuuspuoluetta?
Millainen tulevaisuuspuolueen tulisi olla, jotta
siitä ei tulisi tavallinen harmaa puolue muiden
puolueiden joukossa?

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177
Liittynyt2.4.2005

Aslakki son tuon asian huntsinu niin, että se mennee evoluution roskakorhin
tämä nykynen maailmamme. Ja sinne se joutaaki.
Kattokaappa seku tämä yhteiskunta on estäny evoluution toiminnan, ihmisen osalta, son kertyny niinko painetta sille aluvhelle.
Luultavasti se paine purkautuu lähivuosikymmeninä, ja son rievatun kova purkaus. Niin mitä mie tarkotan tuolla evoluutiokehityksen estämisellä
son seki vähäsen semmonen asija, että viimisten satojen vuosijen aikhoin on vain tekniikka kehittyny. Rikhat on rikastunhet ja rikastuvat eelleenki, ja
hejän penikkans ei tartte oppia mithän eikä tehhä mithän, hehän saavat vanhemmilthan kaiken. Elikkä rikhaitten penikojen kohalla on kehitys menny takaperin. Hejän vuoroko tullee hallita tätä paskaa, saattaa olla jo ensmäinen
lähtölaskenta tälle ihmiskunnalle.
Sitte son kulttuurimme, kaikilla osaaluvheilla menny takapakkia niin että kolisee, eli kulttuurimme taso on laskenu jyrkästi, viimisen saan vuojen aikana. Se näkkyy maalaustaithessa, se kuuluu musiikissa, sen näkee teatterissa, parhaten Turkkalaisessa teatterissa.

Meillä ei tievosteta sitä tosiasijaa, että kulttuuri on kansojen lähtökohta.
Kulttuuri on se voima joka pittää kansat yhtenäisenä.
Kulttuurissa kansat näkevät ittensä, kulttuuriin ihmiset sitovat ittensä kiinni , heimoiksi ja kansoiksi.
Mutta nykyinen "ylikansallinen kulttuuri" ,jota ei varsinaiseksi kulttuuriksi saata ees sanoa, ei koskaan tule saavuttamhan ihmisten keskuuvessa
asemaa joka on menheillä kulttuureilla ollu.
Nykynen kulttuuri on keinotekoinen, se on kaupallinen .
Sen tehtävä on saaha ihmiset ostamhan , kultturin tuotheita, ei samastumhan niihin. Ne ei näin ollen kykene sitomhan ihmisijä heimoiksi ja kansoiksi.Ainoa johon ne kykenevät , on ilmiö joka son havaittu ammeriikoissa ensimmäiseksi. Nykykulttuuri kokoaa ihmisiä niinko susilaumoiksi, joille kaikki muut ihmiset on vihollisia.
Näitä ihmis-susilaumoja saattaa kerräintyä jonku musiikkisuunnan
kannattajien ympärille. Meillekkin on ilmiö jo levinnyt , nuita laumoja sanothan Jengeiksi. Nuita jengejä kerräintyy, mitä ihmeellisimpien asijoitten ympärille. Eikä nuitten jengien päälimmäisenä ajatuksena ole,
yhteiskunnan hyvinvointi, ehkä jopa päinvastoin.

Aslakki son sitä mieltä , kulttuuri on kansojen perusta.
Kulttuurille rakentuvat ihmisjoukot joita kansoiksi puhutelhan.
Mitä olis mustalaiset ilman kulttuuriaan ?
Entä Juutalaiset ? He olisivat ko tämänpäivän Saamelaiset.
Hejän kulttuurillisija arvojans raiskattas joka päivä.
Niinko tehhän Saamelaisille.
Jos mistä helvetistä tahans tullee etelän alju, se täällä vettää
lapinpuvun päällens, tajuamatta mitä arvoja se samalla polkee lokhan.
Niin tai välittääkö ne ees siittä ?
Tietääkö ne , että jokhaisella kylällä oli ennen oma pukuns, jokhainen suku nähthin,tiijethin pukuns perusthella. Jokhaisen lapinpuvun kantajan varallisuuski , oli puvussa näkösillä.
Oikeat vanhankansan Saamelaiset tiijethin heti , onko eessä seisova
lapinmies, kotosin Inarista vai Enontekijöltä.
Seki nähthin heti mihin suurhen sukhun mies , tai nainen kuulu.
Oliko Länsmanneja , Kittejä vai mitä muuta sukua?
Vielä nähthin seki , onko ukolla 500 vai tuhat poroa, vaiko kenties enemmänki ? Vai onko mie poroton , mutta muuten rikas tai rutiköyhä.

Kaikki nämä kultturilliset arvot on tänäpäivänä , ku ilimaa vain.
Ihmiset ei ennää kuulukhan mihinkhän.
Jokapäivä kansallisia arvoja loukathan , ylikansallisten arvojen hyväksi.
Jokhainen tämmönen teko syöpi ihmisiltä sitä perustaa, jolle he ovat
maailmansa rakentanhet. Enää ihmisillä ei ole kiinnekohtaa mihin kiinnittyä, monien mielestä nyky-yhteiskunta saa mennä.
Emme kymmenhin vuoshin kykene orjentoitumhan EU kansalaisiksi.
Emme kykene sisimmissämme tuota asijaa sulattamhan, sillä kulttuurimme sittoo mejät kanshan, joka monille on yhä Suomi.
Suuret kansanjoukot ei kykene, yhtä nopeasti omaksumhan
uusia tuulia ku joku monimiljonääri sijoittaja.
Emme opi tuntemaan uutta maailmaa omaksemme, emme ole VALMIITA SITÄ PUOLUSTAMHAN. Emmekä haluakaan korjata sen epäkohtia.
Sanomme vain tiesimmähän tuon , ei se tule onnistumhan.
Nautimme kun EUlla mennee huonosti, nautimme kun Ranskalaiset vastustavat EUn perustuslakia.
Kaikki vain siksi , että emme ole kulttuurillisesti sivottuja nyky-yhteiskunthan. Ja siksi nyky-yhteiskunta tulleeki häviämhän.
Niinko hävis aikoinhans Rooma , Neuvostoliitto, ja niinko tullee häviämhän kaikki yhteiskunnat jokka ei pysty kulttuurillisesti
ottamhan kansalaisijans" helmojen suohjin."

Sesto
Kun ihminen vielä pelkää, hän ei usko muutokseen. Mutta pelko on vain harhaa.

Harhaahan se, siksi on mielekästä olla puhumatta pelosta vaan mielummin puhua käsitteestä: jännite. Jotkut jännittävät niin pirusti, että ovat melkein jähmettyneet niille sijoilleen.. Tutustumalla itseensä huomaa, pelko on poissa mutta ei tuo tuiki välttämätön jännittäminen, koska se "syö" turhautuneisuuden yms.

Luonnonlakeihin tutustumista ovat aina ja yhä vieläkin avanneet rohkeat tutkijat. (Tottakai jotkin - ei niin rohkeat - esim. toiset tutkijat onnistuvat rakentamaan hidasteita rohkeiden tielle.) Ellei ihminen olisi kaikenkaikkiaan rohkea olento, olisimme yhä luolassa .. vain rohkea uskaltautuu ulos "simpukankuorestaan" ja naurahtaa fossiilien eli edellisten sukupolvien jutuille .. siis kyseenalaistaa ne.

Palstalta plokkasin jälleen kirjaehdotuksen: Rakkauden evoluutio/Osmo Tammisalo... ehkä siinä avataan jotain uutta.

installer
Seuraa 
Viestejä9908
Liittynyt16.9.2005
Aslak
Aslakki son tuon asian huntsinu niin, että se mennee evoluution roskakorhin
tämä nykynen maailmamme. Ja sinne se joutaaki.
Kattokaappa seku tämä yhteiskunta on estäny evoluution toiminnan, ihmisen osalta, son kertyny niinko painetta sille aluvhelle.
Luultavasti se paine purkautuu lähivuosikymmeninä, ja son rievatun kova purkaus. Niin mitä mie tarkotan tuolla evoluutiokehityksen estämisellä
son seki vähäsen semmonen asija, että viimisten satojen vuosijen aikhoin on vain tekniikka kehittyny. Rikhat on rikastunhet ja rikastuvat eelleenki, ja
hejän penikkans ei tartte oppia mithän eikä tehhä mithän, hehän saavat vanhemmilthan kaiken. Elikkä rikhaitten penikojen kohalla on kehitys menny takaperin. Hejän vuoroko tullee hallita tätä paskaa, saattaa olla jo ensmäinen
lähtölaskenta tälle ihmiskunnalle.
Sitte son kulttuurimme, kaikilla osaaluvheilla menny takapakkia niin että kolisee, eli kulttuurimme taso on laskenu jyrkästi, viimisen saan vuojen aikana. Se näkkyy maalaustaithessa, se kuuluu musiikissa, sen näkee teatterissa, parhaten Turkkalaisessa teatterissa.

Meillä ei tievosteta sitä tosiasijaa, että kulttuuri on kansojen lähtökohta.
Kulttuuri on se voima joka pittää kansat yhtenäisenä.
Kulttuurissa kansat näkevät ittensä, kulttuuriin ihmiset sitovat ittensä kiinni , heimoiksi ja kansoiksi.
Mutta nykyinen "ylikansallinen kulttuuri" ,jota ei varsinaiseksi kulttuuriksi saata ees sanoa, ei koskaan tule saavuttamhan ihmisten keskuuvessa
asemaa joka on menheillä kulttuureilla ollu.
Nykynen kulttuuri on keinotekoinen, se on kaupallinen .
Sen tehtävä on saaha ihmiset ostamhan , kultturin tuotheita, ei samastumhan niihin. Ne ei näin ollen kykene sitomhan ihmisijä heimoiksi ja kansoiksi.Ainoa johon ne kykenevät , on ilmiö joka son havaittu ammeriikoissa ensimmäiseksi. Nykykulttuuri kokoaa ihmisiä niinko susilaumoiksi, joille kaikki muut ihmiset on vihollisia.
Näitä ihmis-susilaumoja saattaa kerräintyä jonku musiikkisuunnan
kannattajien ympärille. Meillekkin on ilmiö jo levinnyt , nuita laumoja sanothan Jengeiksi. Nuita jengejä kerräintyy, mitä ihmeellisimpien asijoitten ympärille. Eikä nuitten jengien päälimmäisenä ajatuksena ole,
yhteiskunnan hyvinvointi, ehkä jopa päinvastoin.

Aslakki son sitä mieltä , kulttuuri on kansojen perusta.
Kulttuurille rakentuvat ihmisjoukot joita kansoiksi puhutelhan.
Mitä olis mustalaiset ilman kulttuuriaan ?
Entä Juutalaiset ? He olisivat ko tämänpäivän Saamelaiset.
Hejän kulttuurillisija arvojans raiskattas joka päivä.
Niinko tehhän Saamelaisille.
Jos mistä helvetistä tahans tullee etelän alju, se täällä vettää
lapinpuvun päällens, tajuamatta mitä arvoja se samalla polkee lokhan.
Niin tai välittääkö ne ees siittä ?
Tietääkö ne , että jokhaisella kylällä oli ennen oma pukuns, jokhainen suku nähthin,tiijethin pukuns perusthella. Jokhaisen lapinpuvun kantajan varallisuuski , oli puvussa näkösillä.
Oikeat vanhankansan Saamelaiset tiijethin heti , onko eessä seisova
lapinmies, kotosin Inarista vai Enontekijöltä.
Seki nähthin heti mihin suurhen sukhun mies , tai nainen kuulu.
Oliko Länsmanneja , Kittejä vai mitä muuta sukua?
Vielä nähthin seki , onko ukolla 500 vai tuhat poroa, vaiko kenties enemmänki ? Vai onko mie poroton , mutta muuten rikas tai rutiköyhä.

Kaikki nämä kultturilliset arvot on tänäpäivänä , ku ilimaa vain.
Ihmiset ei ennää kuulukhan mihinkhän.
Jokapäivä kansallisia arvoja loukathan , ylikansallisten arvojen hyväksi.
Jokhainen tämmönen teko syöpi ihmisiltä sitä perustaa, jolle he ovat
maailmansa rakentanhet. Enää ihmisillä ei ole kiinnekohtaa mihin kiinnittyä, monien mielestä nyky-yhteiskunta saa mennä.
Emme kymmenhin vuoshin kykene orjentoitumhan EU kansalaisiksi.
Emme kykene sisimmissämme tuota asijaa sulattamhan, sillä kulttuurimme sittoo mejät kanshan, joka monille on yhä Suomi.
Suuret kansanjoukot ei kykene, yhtä nopeasti omaksumhan
uusia tuulia ku joku monimiljonääri sijoittaja.
Emme opi tuntemaan uutta maailmaa omaksemme, emme ole VALMIITA SITÄ PUOLUSTAMHAN. Emmekä haluakaan korjata sen epäkohtia.
Sanomme vain tiesimmähän tuon , ei se tule onnistumhan.
Nautimme kun EUlla mennee huonosti, nautimme kun Ranskalaiset vastustavat EUn perustuslakia.
Kaikki vain siksi , että emme ole kulttuurillisesti sivottuja nyky-yhteiskunthan. Ja siksi nyky-yhteiskunta tulleeki häviämhän.
Niinko hävis aikoinhans Rooma , Neuvostoliitto, ja niinko tullee häviämhän kaikki yhteiskunnat jokka ei pysty kulttuurillisesti
ottamhan kansalaisijans" helmojen suohjin."

Näin on,yhteiskunta on paljon muutakin kuin tiedettä ja tekniikkaa.
Moni tuntemani ihminen on valittanut esim. tv-ohjelmien "tyhmistymisestä", se on kulttuurin rappeutumista.

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

Televisioon liittyen, mitä tulee uusintoihin:
kertaus on opintojen äiti, mutta
vanhat vitsit eivät jaksa naurattaa.
Vastaavasti jännitysleffojen jännitys
on jokseenkin laimentunut, kun tietää
mitä leffassa tapahtuu.

Mutta opitaanko historiasta mitään?

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177
Liittynyt2.4.2005

Ainakhan tähän päivhän mennessä, histuuriasta ei tunnuta mithän oppinhen.
Met luomma uutta yhteiskuntaa, mutta mistä lähtökohista ?
Ei EUkhan ole syntyny ihmisten tarpheista, son synnytetty talouselämän
tarpheista , ja näkökohista kattoen. Siksi siittä ei koskhan voi tulla ihmisten yhteiskuntaa, se tullee tuhhoutumhan aikanans.
Vain semmonen yhteiskuntajärjestelmä säilyy pitemphän, joka lähtee ihmisten tarpheista. Ihminen tartee toimivan kulttuurin ," ollakseen jotakin, "
kuuluakshens johonki. Ihminen tarttee jotaki mihin luottaa , mihin uskoa.
Johonki joka muuttuvassa maailmassa on suhthellisen pysyvää, niinkö
jokin korkeakulttuuri on tähänsaakka ollu.
On iliman muuta turhuus yrittääkhän ,sopeuttaa mejän kulttuuria johonki
Balkkanin kulttuurhin, tai vaikkapa Espanjan kulttuurhin.
Niitten yhistäminen ei tule onnistumhan.
Mutta voisimma pohjoismaina, Suomi Ruotsi ja Norja , sopeutua yhen kulttuurin alle. Mukhan vois lukea vielä muutaman muunki maan , Eestin ja Tanskan esim: pienillä varauksilla.
Taasen Ranska Espanja ja mahollisesti Italia, voitas muovostaa yhen "kulttuurillisen talousaluvhen". Siihen voitas sitten liittää joskus ehkä Portugali, ehkä joku Balkanin maa.
Mutta nytkö yritethän sulloa kansoja saman katon alle, kulttuurillisista lähtökohista huolimatta ,uutuuven viehätyksen mentyä tullee ongelmat näkösille. Meinaan vain niin kulttuurillisia ku talousongelmiakin.
Esimerkiksi, miten saahan EUhun liittynhet itäeuroopan maat tyytymhän alemphan tuottavuuthen, ja sen seurauksena alemphan elintashon ?
Vai millä radikaalilla toimenpithellä, sielläki elintaso nostethan
mejän elintason tasalle ?

Aslak
Ainakhan tähän päivhän mennessä, histuuriasta ei tunnuta mithän oppinhen.
Met luomma uutta yhteiskuntaa, mutta mistä lähtökohista ?
Ei EUkhan ole syntyny ihmisten tarpheista, son synnytetty talouselämän
tarpheista , ja näkökohista kattoen. Siksi siittä ei koskhan voi tulla ihmisten yhteiskuntaa, se tullee tuhhoutumhan aikanans.
Vain semmonen yhteiskuntajärjestelmä säilyy pitemphän, joka lähtee ihmisten tarpheista. Ihminen tartee toimivan kulttuurin ," ollakseen jotakin, "
kuuluakshens johonki. Ihminen tarttee jotaki mihin luottaa , mihin uskoa.
Johonki joka muuttuvassa maailmassa on suhthellisen pysyvää, niinkö
jokin korkeakulttuuri on tähänsaakka ollu.
On iliman muuta turhuus yrittääkhän ,sopeuttaa mejän kulttuuria johonki
Balkkanin kulttuurhin, tai vaikkapa Espanjan kulttuurhin.
Niitten yhistäminen ei tule onnistumhan.
Mutta voisimma pohjoismaina, Suomi Ruotsi ja Norja , sopeutua yhen kulttuurin alle. Mukhan vois lukea vielä muutaman muunki maan , Eestin ja Tanskan esim: pienillä varauksilla.
Taasen Ranska Espanja ja mahollisesti Italia, voitas muovostaa yhen "kulttuurillisen talousaluvhen". Siihen voitas sitten liittää joskus ehkä Portugali, ehkä joku Balkanin maa.
Mutta nytkö yritethän sulloa kansoja saman katon alle, kulttuurillisista lähtökohista huolimatta ,uutuuven viehätyksen mentyä tullee ongelmat näkösille. Meinaan vain niin kulttuurillisia ku talousongelmiakin.
Esimerkiksi, miten saahan EUhun liittynhet itäeuroopan maat tyytymhän alemphan tuottavuuthen, ja sen seurauksena alemphan elintashon ?
Vai millä radikaalilla toimenpithellä, sielläki elintaso nostethan
mejän elintason tasalle ?

Aslak kirjoittaa asiaa. Tarvitaan ihmisten kulttuuri.

Toisaalta kaikki eivät voi nostaa elintasoaan niin
korkealle kuin suomalaisten, koska tarvittaisiin
4 maapalloa... Todennäköisemmin tuotetaan
tuotteet siellä missä ne halvimmalla voidaan tuottaa.
Eli ei ainoastaan sokerijuurikkaat etelässä, vaan
ihan kaikki asiat tuotetaan halvemman työvoiman
maissa. Siten Suomenkin on pakko pudottaa
elintasoaan, jotta pystyy kilpailemaan työpaikoista
globaalilla tasolla.

Onhan toki järkevää ostaa sitä juurikasta sieltä,
mistä sitä halvalla saa. Mutta eivät suomalaiset
voi ruveta pyörittelemään peukaloitaan, jos ihan
kaikki asiat on halvempaa tehdä muualla. Sitten
vaan suomalaisten on pakko tehdä jotakin, kannatti
tai ei, mutta pakko tehdä jotakin leipänsä eteen.
Suomi nousi köyhyydestä kovalla työllä. Nyt Suomen
tulee tehdä edelleen lujasti töitä, jotta ei vajoaisi
köyhyyteen.

Stydiä kamaa, Aslak (jos sallit tämän kotimurteeni käytön)

Samaa mieltä siinä, ettei mitään EU-identiteettiä voi syntyä, talousliittohan EU on ja nyt siitä yritetään vielä sotilasliittoakin. Höpönlöpöä, kaikki liput ja hymnit sun muut perustuslait.

Mutta en näe kulttuurillista tulevaisuutta yhtä synkkänä, ilmeisesti erilaisista taustoistamme johtuen. Suret lapinpuvun raiskausta ja miksipä et, mutta en minä ainakaan kaipaa takaisin aikaa, jossa miehen ja hänen huonekuntansa yhteiskunnallinen asema oli vaatteista luettavissa! Ehkä siksi että minä polveudun pääkaupungin pieneläjistä, sinä lapin suurporoisännistä..

Justiinsa tänään kauppakeskuksessa mietin tämän ajan arvoja, kuinka pervoja (tahaton riimi). Ehkä kahdenkymmenen vuoden kuluttua nuoret ihmettelevät tätä yliekonomisoitunutta aikaa, kun kaikella on hinta, mutta millään ei arvoa.

Hiukka samalla tavoin, kuin nykyisin on vaikea ymmärtääi 70-luvun ylipolistisoitumista.

Vaan siitäpä samassa sikiää se Toivo-vauva, yhä uudelleen.

Valtaosa ihmisistä seurasi toki maailman menoa 70-luvulla, sitä rähmälläänoloa ja taistolaishehkutusta, mutta eleli oleli omissaan. Teki työtä, lempi, haaveili hyvästä elementtiasunnosta ja koulutetuista lapsista.

Ihan samaa tekee suurin osa suomalaisista nykyisinkin. Ihmetellään eurooppaolioita, Stubbeja ja muita, niinkuin aikoinaan Sinisalolaisia. Kasvatetaan kakaroita, kirotaan herroja ja nauretaan pöyhkeilijöitä.

Hupskeikkaa menee tämäkin, nyt niin vaihtoehdoton maailmanjärjestys. Mutta jotain uutta on idullaan, vaikka ei me ehkä sitä enää nähdä.

ja miksikö minä näin uskon? No, meillekin tulee Pirkka-lehti. Jos viisi miljoona ihmistä keksii vuosikymmenestä toiseen uusia käyttötarkoituksia maitopusseille, yksinäisille saappaille ja sukkahousuille, niin ei sitä voi kukistaa

Pueblos Amaros jamas ja sama espanjaksi.

Mummo

Toisaalta, jos ihmiset osaisivat elää sovussa ja yhteisössä,
niin elintaso pystyisi olemaan suurempi vaikka resursseja
ei olisikaan paljoa. Esim. yhteiskeittiöt / joukkoliikenne.
Jos ei riitä materiaaleja rakentaa jokaiselle kotitaloudelle
omaa keittiötä, niin voitaisiinhan rakentaa ruokaloita,
joissa ihmiset kävisivät syömässä.

Yhteiskeittiöitä kokeiltiin Neuvostoliiton alkuaikoina aatteesta ja ja lopussa pakosta. Naisena voin sanoa, että ei onnistu. Kyllä joka nainen, ja nykyisin myös mies haluaa olla oman lietensä valtias.

Sen sijaan julkista liikennettä pitäisi tukea enemmän, jo ympäristönkin nimissä ja miksi ihmeessa jokaisessa yksiössäkin pitää olla oma sauna!

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177
Liittynyt2.4.2005

No Aslakki se vain meinaa sitä, että ku tämä yhteiskunta mennee
pershellens että kupsahtaa, solis hyvä olla olemassa ees muutama jokase ossais elellä luonnossa , ja tietäs miten siellä saattas pärjätä.
Miekö luulen että ku tämä ruljanssi kaatuu , se viepi melko paljon menneshäns. Se saattaa vallita melkonen anargia , sen rysähyksen jälkhin.
Miekö luulen että ihmisiä joutuu pakenemhan methin paljoki.
No ei se ihmissuvun loppu vielä ole, ja tuolla itärajan takana elelhän vieläki ankeimmissa olosuhtheissa.
Mitä se sitte tullee siihen Saamelaisten kansallispukhun, se isoisä jo aikoinhans sano sen olevan niin komea ja käytännöllinen, että etelän varekset sen valtaavat.
Ja niinhän son käynykki, son jos minkälaisella turistien kans pelehtivällä Saamenkansan kansallispuku päällä.
Jos mie saisin päättää , solis kansallispukujen väärinkäyttö , rikos kysheistä kansaa kohthan , ja pienin rangastus 10 vuotta linnaa.
Niinko mie eellisessä sepustuksesa sanoinki , se Saamenkansan kansallispuku viesti kantajans suvusta ja asuinpaikasta. Toki soli sitte kans arkipuku, joka ei ollu niin monipuolisen korea, mutta siittäki saatto lukea mistä pitäjästä puvun kantaja on kotosin.
Mutta son vishin seki tieto mennyttä kalua, osathanko sitä ennää viestijä puvuilla tuommosija asijoita ? Mie se vain pahasti eppäilen.
Eikä monikhan Saamelainen ennää halua panna päällens raiskattua lapinpukua.
Kaiken huippuna son ne Lapinpuvut joita myyvhän turisteille, non sikinsokin sekasin , niin ylälapin pukua ko sitte inarinpukuaki.
Ja net neljäntuulen lakit joita se kans kaupitelhan turistikeskuksissa.
Tiijjä mitä niistä sanos ? Muistelempa vain yhen taphauksen ku saksalainen turistibussi sattu tulemhan, se pysehty kaupan ethen.
Turistit ryntäs kauphan, mutta mitä helkuttia ne ostethin ?
Kaikki makamas Lapinlakit ja pannumyssyt ??
Sekö on niillä siellä Saksanmaalla joku oktuuperi festi, jossa panhan
pannumyssyt päähän ja juuhan kaljaa maha täythen.
Pannumyssyt vishin sen takia , että kalja ei ihan heti pääse päästä haihtumhan. Samhan tarkotukshen ne menthin ne Lapinlakkitehelmyksekki. Että semmosia.

deepndark
Seuraa 
Viestejä2644
Liittynyt4.10.2005

olen itse asunut muuten neuvostoliitossa - eli eestissä - mikä oli hienoa kulta-aikona oli se että itseasiassa siellä oli kaikki halpaa ja riittämiin. uskokaa tai älkää niin ihmiset kokivat olevansa onnellisempia ja turvassa toisin kuin täyskapitalistisessa maailmassa. ainoa oli ettei ollut kiiltokuva krääsää sun muita lännen kamaa niin paljon mutta periaate oli siellä hüvä. jos sen ajan olisi miksannut yhteen nykyisten olojen kanssa niin se olisi loistavaa se. eikä tajuta että tarjontaa on niin paljon kaikelle mutta rahaa siihen ihmisillä ei - kohta me ollaan kaikki globaalisessa tavaratalossa taskut tyhjinä. periaattessa toi yhteiskeittiö toimisi sillein että olisi tavallaan oma ravintola samalla ja osake siitä - jos ihminen uskaltaisi miksata asioita yhteisen hyvinvoinnin kannalta ja jyrää ylitse monet typerät lait ja systeemit niin voihan piaska! mutta taitaa kaatua pukuherrojen vastarintamaan kun pelkona on että ei tunne enää mahtia olla rikas kõyhien joukossa eli joukkomenestys uhmaisi kukkaroa ja valtaa.

Halki, poikki, pinoon - pois mielestä.

qaz
Sesto
Kun ihminen vielä pelkää, hän ei usko muutokseen. Mutta pelko on vain harhaa.Harhaahan se, siksi on mielekästä olla puhumatta pelosta vaan mielummin puhua käsitteestä: jännite. Jotkut jännittävät niin pirusti, että ovat melkein jähmettyneet niille sijoilleen.. Tutustumalla itseensä huomaa, pelko on poissa mutta ei tuo tuiki välttämätön jännittäminen, koska se "syö" turhautuneisuuden yms.

Luonnonlakeihin tutustumista ovat aina ja yhä vieläkin avanneet rohkeat tutkijat. (Tottakai jotkin - ei niin rohkeat - esim. toiset tutkijat onnistuvat rakentamaan hidasteita rohkeiden tielle.) Ellei ihminen olisi kaikenkaikkiaan rohkea olento, olisimme yhä luolassa .. vain rohkea uskaltautuu ulos "simpukankuorestaan" ja naurahtaa fossiilien eli edellisten sukupolvien jutuille .. siis kyseenalaistaa ne.

Palstalta plokkasin jälleen kirjaehdotuksen: Rakkauden evoluutio/Osmo Tammisalo... ehkä siinä avataan jotain uutta.

Sesto

Oletko sattunut lukemaan tuon kirjan? ja kommentoisitko ylläolevaan.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat