Seuraa 
Viestejä1918

Jos ihan oikeasti ajatellaan tasa-arvoa, niin väittäisin että sivari ja armeija on kutakuinkin nyt ihanne pituisia mitä tulee tasa-arvoon kun ajattelee kuinka paljon tuntimääräisesti palvelus keskimäärin kestää. Toisaalta ½-vuoden intti-nakin suorittaja pääsee aikaisemmin työelämään ja opiskeluputkeen ja voi siten tienata enemmän. Jonkinlainen kompensaatio muodostuu sivarin paremmalle elämänlaadulle vapaa-aikaa ollessa enemmän, minkä voi osittain käyttää voimien mukaan esim. osa-aikatyöhön yksityisellä sektorilla tai opiskeluun.

Pidemmittä puheitta tartun sivarin nykyisiin epäkohtiin. Merkittävimpänä menetyksenä yhteiskunnallisesta näkökulmasta silmällä pitäen rahallista hyötyä sekä kriisiajan olosuhteita ja toisaalta yksilön hyötyä näen siviilipalveluksen useimmiten vaatimattomat toimenkuvat. Näillä tarkoitan hyvin yleistä sivarin toimenkuvaa, avustavat toimistotehtävät, vahtimestarina toimiminen. Sodanajan olosuhteissa virastot, sikäli kun olen oikein ymmärtänyt ovat tyhjillään.

Joillekin sivareille siviilipalvelus saattaa olla elämän ensimmäinen pidempi täysipäiväinen työluontoinen tehtävä. Silloin taustalla on korkeintaan lukio- tai ammattikoulututkinnon suorittamimen. Lukiolaisten tapauksessa saadaan yksilötasolla kaiketi suurin hyöty siitä että tehtävät nimen omaan ovat mainitsemiani vähemmän vaativia tehtäviä, jolloin jää sopivasti aikaa lukea pääsykokeisiin. Mutta on kaksi ryhmää jotka eivät hyödy avustavan konttorirotan tittelistä kun sitä pidempää titteliä löytyy jo omasta takaa. Ammattikoulun käyneet hyötyisivät eniten käytännön työtehtävistä jotka liittyvät suoraan heidän opiskelemaansa alaan. AMK- tai Yliopistotason tutkinnon suorittaneet taas varmaan haluaisivat heidän osaamistasoonsa sopivia haasteellisempia omaa uraa edistäviä tehtäviä. Harva edellämaintun ryhmän jäsenistä opiskelee alanaan viraston X postinjakoa ja kopiokoneiden paperivastaavan tehtäviä. Maassamme on suurehko työttömien armeija, joista varmaan löytyisi parempaa ainesta mainitsemiini avustavien konttorirottien tehtäviin.

Jollakin tavalla siis tulisi kasvattaa tulevien sivareiden motivaatiota opiskella joko ammattikoulututkinto ja vaihtoehtoisesti AMK- tai Yliopistotutkinto ennen kuin he menevät sivariin. Arvomerkeistä sinänsä sivarit tuskin perustavat. Katson että markkinataloudessa kun elämme paras motivaation lähde olisi paremmat etuisuudet mikä toisaalta edesauttausi tarjonnan ja kysynnän epäsuhdan syntymistä siten että palveluspaikat voisivat kuoria kermat päältä.

Eripuraa varusmiesten taholta saattaisi herättää se että päivärahoihin kajottaisiin. Ennenkuulumaton ehdotukseni on seuraavanlainen. Sivarilla tulisi olla oikeus täyteen palkkaan esim. 2:lta työpäivältä viidesta työviikon aikana, mikäli hänellä on sellaista ammattiosaamista jonkä hän on osoittanut sekä työtaidoillaan että muodollisella pätevyydellä koulututkinnon muodossa, mikäli toimenkuva olisi muutoinkin yleisessä haussa esim. http://www.mol.fi sivustolla. Tämän lisäksi yksityinen sektori voidaan ainakin osittain ja hallitusti avata siviilpalvelukselle. Ehdotukseni ei sikäli ole ristiriidassa tasa-arvon kanssa koska useimmat armeijan käyvät pääsevät tienaamaan ½ vuotta aikaisemmin kuin sivari joka kärvistelee vuoden. Tämä toisi todellisen kompensaation sivarin kärsimään taloudelliseen haittaan.

Äänestyksestä: Ei-äänen antajat voisivat perustella mikä on se yhteiskunnallinen kokonaishyöty joka saavutetaan pitämällä sivarit yksinkertaisissa työtehtävissä.

-

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat