Seuraa 
Viestejä45973

Lähde http://www.evl.fi/avain/uskonnonvapaus/

[list:1s75wuca]Uskonnonopetus: perusopetuslaki ja lukiolaki
Perusopetus- ja lukiolaeissa käsite "tunnustuksellinen uskonnonopetus" korvataan käsitteellä "oman uskonnon opetus". Oppilaalla on edelleen oikeus saada oman uskontonsa opetusta ja toisaalta myös velvollisuus osallistua tähän opetukseen.

Jatkossa oppilaiden enemmistön mukaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas osallistuu enemmistön uskonnonopetukseen vain, jos hän ilmoittautuu siihen erikseen.

Evankelis-luterilaista ja ortodoksista uskonnonopetusta antavalta opettajalta ei enää edellytetä asianomaisen kirkon jäsenyyttä. Häneltä edellytetään kuitenkin kyseisen aineen hallintaa.

Kaiken kaikkiaan uusi uskonnonvapauslaki painottaa perustuslain hengen mukaisesti positiivista oikeutta saada uskonnon opetusta. Aiempi laki lähti negatiivisesta oikeudesta vapautua uskonnon opetuksesta.

Lakiuudistuksella ei puututa kouluperinteisiin. Eduskunnan linjausten mukaan esimerkiksi perinteisten virsien laulaminen koulujen kevät- ja joulujuhlissa ei ole uskonnon harjoittamista uskonnonvapauslain tarkoittamassa merkityksessä. Juhlilla katsotaan olevan kulttuuria säilyttävä ja välittävä merkitys; siten kaikki oppilaat voivat osallistua niihin uskontokunnasta riippumatta.[/list:u:1s75wuca]

Oman uskonnon opetus kumpuaa luonnollisesti Raamatun Laista (10 Käskyä) joka on sidottu Suomen perustuslakiin. 10 Käskyä on Ensimmäinen Raamattu ja Raamatun laki. Mitä Raamattuun on kirjoitettu 10 Käskyn jälkeen ja mitä siitä opetetaan, ei saa rikkoa Raamatun Lakia. Opettaja ei hallitse ainetta jos hän ei opeta Raamatun Lain mukaisesti. Ei riitä opettaja ja lapsi osaa hokea 10 Käskyä ulkoa, vaan oppilaan niinkuin opettajankin täytyy olla tietoinen Lain merkityksestä, ja huomioida milloin ja missä niitä rikotaan, että pystyy Lakiin viitaten puolustautumaan harhaoppisuuteen ja rikollisuuteen viettelemiseltä.

[list:1s75wuca]YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 18. artikla
Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnollisen vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.[/list:u:1s75wuca]

[list:1s75wuca]
Suomen perustuslaki 11.6.1999-731:
11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus
Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
[/list:u:1s75wuca]

Tilanne
[list:1s75wuca]Laki: Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.[/list:u:1s75wuca]

Nuori ei halua mennä kirkkoon koska on tietoinen siitä että siellä esitellään lain vastaisia kuvia (Raamatun Laki, 10 Käskyä) ja että oppi osittain on Raamatun Lain ja Jeesuksen oppien vastaista (Matteus 6:1-8). Opettaja pakottaa nuoren kirkkoon viitaten rehtoriin. Raamatun Lakia, Suomen perustuslakia ja YK:n Ihmisoikeuksia on rikottu.

Kommentit (2)

Lippa Luke
Seuraa 
Viestejä484

Tapahtuiko tama sinulle vai miksi se vaivaa ?!

Ihminen kuolee muutenkin… Miksi siis tapamme toisiamme? Me kuolemme ennemmin tai myöhemmin kuitenkin. Maa jää, mutta me poistumme. Miksi siis sotia maan vuoksi,..

Lippa Luke
Tapahtuiko tama sinulle vai miksi se vaivaa ?!Se on tapahtunut kaikille. Nuoriso on heräämässä 'uuteen uskoon'.

Lapsi joka ei mene kirkkoon jossa k o kuvia esitetään, ei riko lakia, vaan hän noudattaa lakia. Ja joka lapsen pakottaa kirkkoon (rikkomaan lakia), uhaten esimerkiksi arvosanan laskemisella, rikkoo lakia (Suomen perustuslaki, Uskonnonvapauslaki, Lastensuojelulaki, Kansainväliset sopimukset koskien ihmisarvon ja ihmisoikeuksien suojelemista).

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat